Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Önemli Makaleler:

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

Maluliyet Tazminatı Nedir? İş Gücü Kaybı Hesaplama
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Maluliyet Tazminatı Nedir?

Maluliyet tazminatı, kaza neticesinde yaralının tedavi masrafları, bakıcı giderleri, geçici iş göremezlik ve kalıcı iş göremezlik tazminatını kapsar. Maluliyet (yaralanma)

Trafik sigortası türleri ve teminatları
Tazminat Hukuku
Trafik Sigortası Neleri Kapsar? Sigorta Teminat Türleri

Trafik Sigortası Türleri ve Teminatları kazalarda meydana gelen zararları karşılamayı amaçlamaktadır. Trafik sigortası yaptırmak kanuni bir zorunluluktur. Sigorta maddi hasarlardan

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat
Tazminat Hukuku
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, Sigorta Ödemesi, Davası

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, kazazedenin kalıcı bedeni hasarından dolayı kusurlu tarafın trafik sigorta şirketinden alacağı tazminattır. Yaralanmalı trafik kazalarında tazminatın alınabilmesi

Trafik Kazası Avukatı
Sigorta Hukuku
Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı ; trafik kazası sonrası bedeni hasar alan veya araçları hasar alan kişilere gerekli hukuki desteği sağlayan avukatlara denilmektedir.

Kan Parası Nedir?
Sigorta Hukuku
Kan Parası Nedir?

Kan Parası; Dünyanın neresinde olursanız olun, insanlık adına kabul edilen en temel hak; Yaşama Hakkı’dır. Yeryüzünde her insanın, hatta her

Son Yazılar
Kategoriler: