Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

Araç Değer Kaybı Hakkında Merak Edilen Sorular
Sigorta Hukuku
Araç Değer Kaybı Hakkında Merak Edilen Sorular

Araç değer kaybı hakkında merak edilen sorular: Aracınızda meydana gelen maddi hasarın sigorta şirketinden alınması sonrasında araçta oluşan değer kaybından

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru, sigortacı ve sigorta yaptıran kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için yapılmaktadır. Tahkim komisyonuna yapılan başvurunun temel amacı;

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru
Sigorta Hukuku
Sigorta Şirketine Başvuru

Sigorta şirketine başvuru yasal bir zorunluluktur. Kaza sonrası meydana gelen maddi kayıplar sigorta şirketinin sorumluluğundadır. Zararlarının karşılanmasını talep eden kazazedeler

Trafik Kazalarında Hangi Tazminat Talep Edilebilir?
Sigorta Hukuku
Trafik Kazalarında Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Trafik Kazalarında Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir? Trafik kazaları, maalesef sıkça yaşanan ve birçok insanın hayatını etkileyen olumsuz olaylardır. Bu kazaların

Trafik Sigortası Kapsamında Tazminat ve Hasarlar Nasıl Ödenir?
Sigorta Hukuku
Trafik Sigortası Kapsamında Tazminat Nasıl Ödenir?

Trafik sigortası kapmasında tazminat ödemeleri 2918 Kara yolları Trafik kanununa göre yapılmaktadır. Tazminat ödemesi almanın birinci koşulu sigorta şirketine başvuru

Ölümlü İş Kazası Tazminat - Ceza - Hesaplama
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ölümlü İş Kazası

Ölümlü iş kazası, çalışanın iş yerinde her hangi bir sebeple hayatını kaybetmesi sonucunda meydana gelir. İşveren, iş yerinde iş sağlığı

Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde İstenen Belgeler
Tazminat Hukuku
Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde İstenen Belgeler

Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde İstenen Belgeler kazanın sonrasında tamamlanabilecek evraklardan dır. Sigorta zarar anında devreye girer ve sigortalının zararını karşılamak

Yaya Kazaları Yayaya Çarpma Tazminat Kusur
Ceza Hukuku
Yaya Kazaları | Yayaya Çarpma | Tazminat | Kusur |

Yaya Kazaları (yayaya çarpma) trafik kazaları oranlamasında önemli bir yüzdeye sahiptir. Meydana gelen 10 kazadan 8 tanesi şehir merkezlerinde gerçekleşmektedir.

istanbul avukat