Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

Tazminat Avukatı
Tazminat Hukuku
Tazminat Avukatı

Tazminat avukatı, özel hukuk alanında çalışan ve genellikle kişisel yaralanma, mülkiyet hasarı, iş

İdari Yargıda Tam Yargı Davası
Tazminat Hukuku
İdari Yargıda Tam Yargı Davası

İdari yargıda tam yargı davası, idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan ve

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama
Tazminat Hukuku
Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Yıllık izin ücreti hesaplama, çalışanların bir yıl boyunca çalışması karşılığında alacağı ücreti belirlemek

Trafik Sigortası Nedir?
Tazminat Hukuku
Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası nedir? Motorlu araçlara yapılan sigorta özetle; karayolu araçlarına yönelik zorunlu bir

Sigortanın Rücu Hakkı
Tazminat Hukuku
Sigortanın Rücu Hakkı

Sigortanın rücu hakkı, sigorta şirketinin, sigortalının uğradığı zararı üçüncü bir kişiye ödemesi durumunda,

Güvence Hesabı Rücu
Tazminat Hukuku
Güvence Hesabı Rücu

Güvence Hesabı Rücu, bir işlem veya sözleşme sonucunda ödenen bir miktarın, başka bir

Park Halindeki Araca Çarpma
Ceza Hukuku
Park Halindeki Araca Çarpma

Park halindeki araca çarpma durumunda araç sahibi ile iletişime geçilmeli ve durumdan haberdar

Son Yazılar
Kategoriler:
istanbul avukat