Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları

Hastaya uygulanan yanlış teşhis veya tedavilerin tümü olarak nitelendirilen malpraktis davaları maddi ve manevi tazminat davaları olarak açılabilmektedir.

Malpraktis davalarında savcılığa suç duyurusunda bulunarak da süreç ilerletilebilir. Bu durumda ceza davası da görülecektir. 

Malpraktis nedir?

Doktorun tıbbi uygulama hatası olarak ta bilinen, malpraktis davaları doktorun, hastanenin veya herhangi bir sağlık merkezinin ilgisizliği, deneyimsizliği gibi nedenlerden dolayı yanlış teşhis ve hatalı tedavi nedeniyle hastayı zarara uğratmasıdır. Bu tazminat davası hastalığın teşhisi, tedavisi, hastanın ameliyatı, hastanın bakımı gibi tüm süreçlerde standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamaları kapsamaktadır.

Malpraktis Nedeniyle Tazminat Davası

Tıbbi standartların dışında yapılan her türlü tıbbi müdahale malpraktis olarak adlandırılabilir. Bazı durumlarda tıbbi müdahaleler hastanın kanaatine bağlı olsa dahi burada yine doktor tarafından yapılabilecek her türlü hata malpraktis olarak adlandırılabilir.

Tıp standartlarına göre gerekli özen gösterilmeyen ve bundan dolayı uygun olmayan her türlü doktor müdahalesi, malpraktis olarak anlaşılmaktadır. Doktor, hastanın tanı ve tedavi sürecinde standart uygulamalar yapmaz, bazı durumlarda bilgisi ve becerisi eksik kalır. Bununla birlikte hastaya yapılması gereken tedavi uygulanmaz. Aynı zamanda hatalı bir tedavi uygulanması da bu kapsamdadır. Burada doğacak olan sorumluluk, kusura dayalı olan genel bir sorumluluktur. Hekim, özen yükümlülüğünü ihlal ederse, gerekli alanlarda kusur gösterirse tıbbi uygulama hatasına düşecektir.

Doktor tarafından hastaya yapılacak olan her türlü müdahale, tıp standartlarına uygun olmalı, doktor hastaya gereken özeni göstermelidir. Doktor ile hasta arasında olan tazminat davalarında yaşanan tıbbi standartların ihlalinde malpraktis davaları 3 aşamada ortaya çıkabilir. Teşhis sürecinde, tedavi sürecinde ve organizasyonların yürütülmesi sürecinde ortaya çıkabilir.

Teşhis aşamasında doktor, muayeneyi eksik yapabilir, gerekli olan tetkikleri ve tahlilleri yapmayabilir. Bu durumlar malpraktis olarak kabul edilir. Tedavi aşamasında ise hasta için gerekli müdahale yapılmaz, doktor ameliyat sırasında hastanın vücudunda herhangi bir yabancı madde unutur, yanlış bir tedavi uygulanır, hastaya yanlış bir iğne ya da ilaç tedavisi uygulanır, hastanın uzuvları karıştırılır ya da müdahale ölçüsüz olarak yapılır. Bu durumlar tıbbi malpraktis olarak kabul edilmektedir. Teşhis, tedavi ve organizasyon gibi tüm aşamalarda yapılan hatalardan dolayı zarar gören hasta sorumlular hakkında malpraktis davaları açabilir.

Malpraktisten Kaynaklanan Tazminat Davasının Açılma Şartları

Zorunlu olduğu durumda dahi konsültasyon yapılmaması veya bir şekilde konsültasyona uygun davranılmamasından dolayı tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Doktor, eğer konsültasyon yapılması gereken bir durumda diğer bir uzman doktora danışmadan hareket ederse ve bundan dolayı yanlış bir tıbbi uygulamada bulunursa malpraktis halinde tazminat yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır.

Acil serviste çalışan görevlilerin, acil servise gelmiş olan bir hastaya gerekli stabilizasyonu sağlamak zorundadır. Eğer hasta stabilizasyon sağlanmadan taburcu edilir ya da başka bir hastaneye sevk edilirse tazminat sorumluluğu doğabilir. Burada hastanın herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmaması ya da farklı bir unsurun bulunup bulunmaması önemli değildir. Malpraktis davalarında hizmet kusuru bulunmaktadır.

Kamu Hastaneleri ya da Özel Hastanelerin Tazminat Sorumluluğu

İdareden kaynaklanan hizmet kusuru davaları tam yargı davalarıdır. İdarenin çalışanlarından kaynaklanan kusur ise hizmet kusurudur. Doktor ile hasta arasındaki ilişkide tıbbi standartların ihlal edilmesi durumunda malpraktis davası nedeniyle tazminat sorumluluğu doğar. Özel hastanelerde ise sözleşme hastane ile hasta arasındadır. Doktorunda elbette hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Özel hastanelerde doktorun uyguladığı herhangi bir tıbbi hatadan dolayı tazminat sorumluluğu doğabilmektedir. Tazminat sorumluluğu doğuran haller;

 • Yapılması gereken testler yapılmadan hastalığın teşhis edilmesi

 • Müdahale sırasında uygulanan tıbbi araç ve gereçlerin bozuk olması

 • Hastaya yapılan kan grubu teşhisinin hatalı olması

 • Ameliyat kompleksinin yanıklara neden olması

 • Yangın durumlarında gerekli tedbirlerin alınmaması

 • Hastalara verilen bozuk yiyecekler yüzünden zehirlenme yaşanması

 • Yapılan herhangi bir müdahaleden dolayı yeni bir hastalığa neden olunması

Malpraktis Davası Görevli Mahkeme
Malpraktis Davası Görevli Mahkeme

Malpraktis Davalarında Görevli Mahkeme

Tıbbi malpraktis davasında görevli olan mahkeme tüketici mahkemesidir. Bağımsız doktorlara karşı açılan tüm davalar tüketici mahkemesinde görülmektedir. Kamu hastanelerine açılan tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tüm tazminat davalarına idare mahkemesi bakmaktadır. Yine aile sağlığı merkezleri, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri hastanelerinde meydana gelen her türlü malpraktisten kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları idare mahkemesinde görülmektedir. Fakat hizmet kusurundan dolayı kişisel olarak doktor hatalarından kaynaklanan tazminat davaları ise adli yargı mahkemelerinde görülmektedir. Malpraktis oluşturan haller dikkate alınarak uzman avukat ile bu süreç yürütülebilir.

Doktor Hatası Tazminat Davası Tıbbı Malpraktis Davaları 

Doktor hatası tazminat davası birçok kişinin yaşadığı bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Oluşan soruna göre işlemler yasal açıdan dava sürecinde sürdürülür.

Doktor Hatası Tazminat Davası Nedir?

Malpraktis tazminat davası olarak da bilinen doktor hatası tazminat davası hekimlerin neden oldukları durumlara göre hata ve ihmal değerlendirmesine göre mağdur olan tarafın açtığı bir davadır.

 • Borçlar Kanunu hükümleri
 • Ceza hukuku hükümleri kapsamında dava değerlendirmesi yapıldığı görülmektedir. Zarar durumu ve ağırlığı detayları evraklarla beraber incelenerek dava sürdürülür.

Hekim verdiği zarardan şahsen sorumlu olabilir. İhmal ve kusur anlamında da tazminat sorumluluğu alması gerekebilir. Hekimin hukuki sorumluluğu açısından tazminat sorumluluğu kapsam olarak ele alınmaktadır.

Kusurlu davranışları olan hekim bunu işlem uygulama yaparken çeşitli derecelerde yapmış olabilir. Hekim ile hasta arasındaki ilişki kapsamında sözleşmeler resmi düzeyde anlaşmalara varılmışsa bu anlamda tutarlılık aranarak süreçlere bakılmaktadır.

Tazminat talepleri bu gibi hata odaklı sağlıkta hasar davalarında Borçlar Hukukunun maddelerine göre bir süreç belirlenerek yola devam edilir. Doktor hatası davası için tıbbı malpraktis davaları  kapsamında hiçbir sözleşme olmaması halinde haksız fiil hükümleri kapsamında inceleme devam eder.

Hukuka aykırı tıbbi bir müdahale yapılacağı anlarda tazminatlarda hüküm kararı anlamında şartlar gerçekleşmelidir. Hata olan kısım nedeniyle sözleşmenin ihlali de görülebileceği gibi bu durum detaylı şekilde inceleme gerektiren bir süreç olarak dönüşebilir.

Tıbbi İşlem Zorunluysa Hekim Hatalı Mı?

Tıbbi işlemlerin yapılması zorunlu hallerde hasta mağduriyeti kökenleri yasal prosedüre göre sürdürülmektedir. Alternatif çözümler olmasına rağmen yine de hekim zarar olasılığı yüksek bir durumda hastaya müdahale yapıyorsa hukuki açıdan hasta haklı bulunabilir. Fakat hekim müdahalesi hayati önemi olan bir konudaysa yapılmaması durumunda hekim ceza alabilir.

Doktor ve zarar arasında bağlantıların şekli önemlidir.  Hekim gereken şartlar altında zorunluluğu dışına çıkarak hekimliğinin getirilerine aykırı şekilde hizmet veriyorsa değerlendirme dava süreci değişir.

Hekim Kusuru Tazminat Davasının Şartları
Hekim Kusuru Tazminat Davasının Şartları

 Hekim Kusuru Tazminat Davasının Şartları

Doktor hatası tazminat davası şartları çeşitli açılardan ele alınabilir:

Hekimin fiilinin hukuka aykırı şekilde davranması gerekir.

Hukuka aykırı fiil nedeniyle kusur kayıtları ve hasar kayıtları açısından değerlendirmeler doğru şekilde yapılmış olmalıdır.

Dava Açılan Taraf Kimdir?

Hekim hatası nedeniyle tazminat davası açılacağın da bunun kime açılacağı değişebilmektedir.

 • Hekimin iş yeri değilse tazminat davası özel hastane doktoru kamu hastanesi doktoru gibi durumlara göre değişken bir anlam ifade eder. Kimin kime dava açabileceği de ayrıca önemlidir.
 • Hekim bağımsız çalışan biriyse hekim çalıştığı alan nedeniyle hata yapmışsa nedenlere göre dava süreci işler.
 • Hekime karşı ve özel hastaneye açılan tazminat davalarında tıbbi müdahale yapılan alan müdahalesi yapılan alan ve hatalı alan hekime karşı dava açabilir.

Hatalı Doktor Kamu Hastanesindeyse

Doktor hatası olan kurum bir kamu hastanesiyse tazminat davası açılabilir.

Bir görevli kusurlu şekilde hizmet verdiği kanıtlandığında kamu kurumu olması nedeniyle tazminat dava süreci değişebilir. Kamu kurumlarında hatalı hekim tazminat davaları özel kurumlardakine göre ödenen ücret ve süreç anlamında özel hastanelere göre değişebilir.

Doktor Hatası Tazminat Davası Nedir?
Doktor Hatası Tazminat Davası Nedir?

Doktor hatası nedeniyle tazminat bir zararın olmasına bağlı şekilde nedensellik bağı kapsamında incelenmektedir. Kamu görevlisi olarak varlığını sürdüren bir kişi tazminat davası ödemelerinde hekim bünyesinde işlem gerçekleşmektedir. Kamu kurumu içinde hatalı görev sorumluluk nedeniyle kişi bazında bir değerlendirme vardır.

Defin Masrafları Gibi Zararlar Ödenir m?

Hekimlerden kaynaklanan ölümlerde, hastanın kendi durumu dışındaki belirgin hatalarda zarar belirlenerek hasta ölüm masrafları karşılanacaktır. Hata nedeniyle ölen ve başkalarına bakmakla yükümlü olan kişilerde defin masrafları açısından bir dava süreci belirlenmektedir.

Tazminat Davasından Sonuç Alınamazsa

Mahkeme süresinde davanızda haklı olmanıza rağmen yine de sonuç alamadıysanız. Tazminat davası başvurusu yapılırken hekim hatası ve mağdur olan taraflar süreçteki hatalara göre yeniden düzenleme yapmalıdır.

Hangi Sürelerde Malpraktis Tazminat Davasının Açılır?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılacak olan davalara hekim ve hasta arasındaki ilişki şekline göre süre değişebilmektedir. 5 yıllık zamanaşımı konusu da dikkate alınarak işlemler sürdürülebilir. Tazminat davası açma süresi hekim ve hasta durumuna göre belgeyle hareket edilerek karar verilen bir durumdur. Zararı belgeleyemediğiniz durumda mahkemeye çıkarken olumsuz sonuçlar alabileceğinizi de bilmelisiniz. Mahkeme süresinden önce zararın kanıtlandığı bir işlem olmalıdır.

 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin