Miras Hukuku

İnsanların vefat etmesinden sonra sahip oldukları malları üzerinde ölüme bağlı tasarruflarını, terekenin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı gibi konularla ilgilenen özel hukuk dalına miras hukuku adı verilmektedir. Kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesinden sonra mirasa konu olan mallarının (terekesinin) ne şekilde paylaştırılıp borçlarının hangi sırayla ödeneceğini gösteren özel hukuk dalıdır.

Miras hukuku Avrupa Hukuk düzeninde medeni kanun kapsamın alınmaktadır. Miras bırakan kişiden kalan malların devrini konu alan veraset işlemleri bazı ülkelerde mahkeme kararıyla bazı ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu alanda hak kayıpları yaşanmaması için miras avukatlarından profesyonel destek alınması faydalıdır.

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!