Miras Hukuku

Miras Hukuku

İnsanların vefat etmesinden sonra sahip oldukları malları üzerinde ölüme bağlı tasarruflarını, terekenin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı gibi konularla ilgilenen özel hukuk dalına miras hukuku adı verilmektedir. Kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesinden sonra mirasa konu olan mallarının (terekesinin) ne şekilde paylaştırılıp borçlarının hangi sırayla ödeneceğini gösteren özel hukuk dalıdır.

Miras hukuku Avrupa Hukuk düzeninde medeni kanun kapsamın alınmaktadır. Miras bırakan kişiden kalan malların devrini konu alan veraset işlemleri bazı ülkelerde mahkeme kararıyla bazı ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu alanda hak kayıpları yaşanmaması için miras avukatlarından profesyonel destek alınması faydalıdır.

Çocuğu Olmayanın Mirası
Miras Hukuku
Çocuğu Olmayanın Mirası

Çocuğu olmayanın mirası, kişinin vefatının ardından miras, yaşıyorlar ise anne, baba ve eşe paylaştırılmaktadır. Kısaca vefatın gerçekleşmesinin ardından ya da

Mirastan Çıkarma Nedir? (Iskat)
Miras Hukuku
Mirastan Çıkarma Nedir? (Iskat)

Mirastan çıkarma nedir sorusu mirasçılar ve miras bırakanlar için çokça merak edilen ve tartışılan bir konudur. Her insanın yakından duyduğu

Miras Hukuku Mal Paylaşımı
Miras Hukuku
Miras Hukuku Mal Paylaşımı Davası

Miras hukuku mal paylaşımı medeni kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Miras paylaşım davaları hak sahiplerinin hukukunu korumaya yöneliktir. Ancak bu

Mal Paylaşımı Davası
Miras Hukuku
Mal Paylaşımı Davası

Mal paylaşımı davası medeni hukuk içerisinde düzenlenmiştir. Mal paylaşımı ölüm, boşanma ve miras durumlarında gerekli olabilmektedir. Mal Paylaşımı Davası Nedir?

İslamda Miras Hukuku
Miras Hukuku
İslamda Miras Hukuku

İslamda miras hukuku, ölen kişinin mal varlığı ile birlikte borçlarının nasıl ifa edileceğini düzenler. Dolayısıyla, vefat edenin aktifi ve pasifinin

Reddi Miras
Miras Hukuku
Reddi Miras

Reddi miras , diğer adıyla mirasın reddi; murisin mirasının, mirasçının tek taraflı irade beyanıyla reddedilmesidir. Mirasın reddi, miras hukukuna hâkim

Miras Hukuku
Miras Avukatı

Miras avukatı Medeni Hukuk alanında kendini geliştirmiş, özel olarak bu alana ilgi duyarak tecrübeler edinmiş hukukçudur. Kan bağı bulunan (Anne,

Miras Hukuku
Miras Hukuku Davaları

Miras hukuku: miras bırakan kişinin yaşarken elde etmiş bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallar ile alacaklar, borçlar ve hakların kimlere hangi

Miras Paylaşım Davası
Miras Hukuku
Miras Paylaşım Davası

Mirasçılara kalacak olan tüm mal varlığı ve borçların tümü miras paylaşım davası ile paylaştırılabilmektedir. Belirli şartlar dahilinde bu paylaştırma yapılabilir.

istanbul avukat