Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Nereye Yapılır? ( Süre, Yaralanmalı, Maddi Hasarlı)

Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Nasıl Ve Nereye Yapılır?

Kaza tespit tutanağı itirazı, trafik kazasının ardından tarafların uyuşmazlıkları sonucunda ortaya çıkar. Kaza tespit tutanağına yapılan itirazlar kusur tartışmalarına son verme amacını taşır. Kaza tespit tutanağı itiraz değerlendirmesi uzman bilirkişiler tarafından yapılmaktadır.

Trafik kazalarında üç ayrı KTT tutulmaktadır. Her KTT’nin itiraz süreci diğerinden farklıdır.

 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Yaralanmalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Ölümlü Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Kaza tespit tutanağına itiraz sürecini KTT’nin tipi belirleyecektir. Makalemizde KTT’ye itiraz nasıl yapılır konusu bütün detayları ile ela aldık.

Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Süresi

Kazaya karışan sürücülerin kaza tespit tutanağına itiraz etmek için 5 günlük süresü bulunmaktadır. Bu 5 günlük süre içerisinde itiraz edilebilir.

Maddi hasarlı bir trafik kazası oluştuğunda kaza tespit tutanağı tutulur. Bu tutanakta kazanın tarafları, kazanın oluş şekli, tarafların kusur durumuna ilişkin bilgiler ve kazanın genel hatları ele alınır. Peki yanlış ya da eksik bir kaza tespit tutanağı tutulduğu takdirde itiraz mümkün müdür? Bu soruya cevabımız evet olmaktadır. Kaza tespit tutanağı itiraz süresi ise; Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge’nin “İtiraz Prosedürü” kenar başlıklı 4. Maddesinde düzenlenmiştir.

Mezkûr madde uyarınca; “SBM, belirlenen sorumluluk oranlarını eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine ve iletilen iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirir. Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 5 iş günü içinde bu Genelgede tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunmak kaydıyla, sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri bu Genelgede tanımlanan usul çerçevesinde 3 iş günü içerisinde kusur oranlarına yönelik yeniden değerlendirmede bulunur.

Süresi içinde olmak kaydıyla kusur oranlarına yönelik itirazların sigorta şirketlerinden farklı olarak ilgili olmayan mercilere yapılması durumunda, söz konusu 5 günlük itiraz süresi kesilir.

İlgililerce söz konusu 5 iş günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olmakla beraber kusur oranına ilişkin uyuşmazlığın devamı halinde, ilgili uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi mümkündür.

Kusur değerlendirmeleri de dahil eksik ya da hatalı bilgi girilmesine bağlı maddi hatalar şirketlerin mutabakatıyla düzeltilir.

avukata danisin

Kazaya karışan araçlar için düzenlenen trafik sigortası poliçelerinin sigortacısının aynı şirket olması durumunda, söz konusu kazanın taraflarının ilgili sigorta şirketince yapılan kusur değerlendirmesinin kendilerine iletilmesinden itibaren SBM Tutanak Değerlendirme Komisyonuna 5 iş günü içinde bu kusur değerlendirmesine karşı bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakları saklıdır. Anılan itiraz süresinin tamamlandığının ispat yükü iddia edene aittir.”

Demektedir. Dolayısıyla yalnızca maddi hasarlı bir trafik kazasında kusur değerlendirmesi yapıldıktan sonra kazaya karışan taraflar 5 iş günü içerisinde kusur oranının tekrar değerlendirilmesi talep edilebilmektedir. SBM’ye yapılan bu itirazın dışında mahkeme aracılığıyla da kaza tespit tutanağına itiraz edilebilmektedir. Şayet mahkeme aracılığıyla itiraz edilecekse, kazanın maddi hasarlı olması durumunda trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 2 yıl, ölümlü trafik kazasında trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 15 yıl ve yaralamalı trafik kazasında trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 8 yıldır.

Kaza Tespit Tutanağı İtirazı Nasıl Yapılır?

İki kişi arasında düzenlenen kaza tespit tutanağı daha sonradan itiraz konusu olabilir. Tespit tutanağına girilen bilgiler ve sunulan deliller ışığında kişilere ait kusur oranı değerlendirmesi sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Kaza sonrası oluşan zararlar kusur oranına göre karşılanacaktır. Kusur değerlendirmesinin hatalı olduğunu düşünüyorsanız, kaza tespit tutanağına itiraz etmek hakkınız var.

Kusur değerlendirmesini kabul etmiyorsanız; tutanak düzenlendikten sonra 5 gün içinde SBM üzerinden itiraz etme hakkınız var. Sigortadan ve sigorta bilgi ve gözetim merkezinden istediğiniz sonucu alamadıysanız. Son olarak Sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

 • Kaza tespit tutanağı itirazı Sulh Ceza Mahkemeleri’ne yapılabilir.
 • 15 günlük zamanaşımı süresine dikkat edilmeli.
 • İtiraz formu, ifadeler, KTT ve dilekçesi ile birlikte sulh ceza da süreç başlatılabilir.
 • Sulh ceza ben yetkili değilim, dediği zaman bu defa adresiniz sulh hukuk mahkemesi olacaktır.
 • Sulh hukuk mahkemesinde keşif talepli kusur değerlendirmesi talep edebilirsiniz.
 • Kamera kayıtları toplanır ve görgü tanıkları var ise bilgi alınır.
 • Mahkemenin seçeceği bir bilirkişi tarafından olay detaylı bir şekilde incelenir ve kaza tespit tutanağı bilirkişi raporuna dökülmüş olur.
 • Bilirkişi raporunun ardından kaza tespit tutanağı itirazı karara bağlanır.
 • Aracın tamiri yapılmadıysa veya araç perte çıktıysa ödeme talep edilir.
Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Görevli Mahkeme
Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Görevli Mahkeme

Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Görevli Mahkeme 

Kaza tespit tutanağının iptali şayet mahkeme aracılığı ile yapılmak isteniyorsa, bu durumda görevli mahkeme “Sulh Hukuk Mahkemesi” olacaktır.

Kaza Tespit Tutanağı İtirazı Nasıl Hazırlanır?
Kaza Tespit Tutanağı İtirazı Nasıl Hazırlanır?

Kaza Tespit Tutanağı İtirazı Nasıl Hazırlanır?

Kaza tespit tutanağı itirazı yapılırken, deliller toplanıp dava açıldıktan sonra mahkemeden olay yeri inceleme istenir. Bu deliller mahkemenin seçtiği uzman kişiler tarafından, kamera kayıtları, fotoğraflar, kusur oranları ve tüm deliller incelenir uzman bilirkişi tarafında rapora dökülür. Bilirkişi raporuna taraflardan itiraz olmadığı sürece, rapor kesinleşir. Bu şekilde mahkeme durumu kesin karara bağlanır.

YouTube video
 

Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi

Trafik kazası tespit tutanağına itiraz yetkili kurum ve kuruluşlara yazılı dilekçesi üzerinden yapılmaktadır. Dilekçe üzerinde kaza tespit tutanağına neden itiraz edildiği, kazanın tüm detayları ve tarafların bilgileri yer almalıdır. Dilekçenin doğru ve tam olarak yazılması sürecin yönünü değiştirerek hızlandırabilmektedir. Bundan dolayı KTT itiraz dilekçesi yazımında alanında uzman olan trafik kazası avukatından gerekli hukuki destek alınmalıdır.

avukata danisin

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL …  SULH CEZA  HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2021 /……………Esas

DAVACI: VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ : Av.

KONU :

Trafik denetleme şube müdürlüğü, …………. amirliği`nin ……/…../…. tarihli tespit tutanağına itirazım   hakkındadır.

1- Davalı Vekili tarafından sunulan …………………….. tarihli kaza tespit tutanağına ilişkin itirazlarımızın değerlendirilmesi.

2- Dosyada sunulan deliller ışığında bilirkişi incelemesi yapılması.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi PDF Örneği : Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi

Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali Davası 
Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali Davası

Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali Davası

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde, trafik kazası kaza tespit tutanağının kusur oranında veya başka bir içeriğinde yanlışlık gördüğünüz takdirde, trafik kazasının tutanağı için iptal davası açılabilir. Trafik kazası tespit tutanağının iptali talebiyle açılacak olan davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

avukata danisin

Yaralamalı Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Süresi

Yaralamalı trafik kazasında trafik kazası tespit tutanağının iptal edilmesi amacıyla dava açılacaksa bu durumda süre 8 yıl olacaktır.

Yaralamalı Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Nereye Yapılır
Yaralamalı Trafik Kazası Tespit Tutanağına İtiraz Nereye Yapılır

Yaralamalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı İtirazı Nereye Yapılır?

 • Yaralamalı trafik kazalarında kaza tespit tutanağı taraflar tarafından anlaşmalı olarak yapılmamaktadır.
 • İlk itiraz polise dilekçe ile yapılabilir.
 • İkinci itiraz süreç savcılığa geçtiğinde savcılıktan yapılabilir.
 • Ve son olarak da mahkemede kaza tespit tutanağı itirazı yapma hakkınız vardır.

Ölümlü Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Ölümlü kazalarda olay yerine mutlaka polis ekipleri ve nöbetçi savcı gelmektedir. Kusura ilişkin ilk değerlendirme kaza tespit tutanağı ile yapılır. Tutanağın hazırlanması 15 güne kadar uzaya bilir.

Polisin tuttuğu ilk tutanak çok zaman savcılık ve mahkeme aşamasında değişebilmektedir.

 • Ölümlü trafik kazalarında kaza tespit tutanağı polis ya da bağlı olduğu jandarma kuvvetleri tarafından tutulmaktadır.
 • Trafik kazası sonucu ölüm gerçekleşmişse tarafların anlaşmalı olarak kaza tespit tutanağı tutmaları mümkün değildir.
 • Kazanın oluş şekline ve ağır kusurlu tarafın tespitine göre cezai işlem uygulanması mümkündür.
 • Ölümlü trafik kazalarında tutulacak kaza tespit tutanağı neticesinde para ya da hapis cezasına çarptırılmanız söz konusu olmaktadır..

Jandarma Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

 • Kaza tespit tutanağını jandarmanın tuttuğu durumlarda itiraz için öncelikle kazanın türüne bakmalısınız.
 • İlgili trafik şubeye kaza tespit tutanağı itiraz bildiriminde bulunabilirsiniz.
 • Maddi hasarlı kazalarda sulh ceza mahkemesine itiraz hakkınız olduğunu unutmayın.
Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tespiti

Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tespiti

Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tespiti

Maddi hasarlı trafik kazasında kusurlu tarafın tespiti için iki yol bulunmaktadır.

 • Trafik kazası sonrası eğer taraflar kendi aralarında anlaşabilirlerse kendileri tarafından tutulan tutanak sonucunda Tramer ve sigorta şirketi iş birliğinde kusurlu taraf tespit edilmektedir.
 • Eğer kaza sonrası taraflar arasında anlaşma sağlanmazsa kolluk kuvvetleri tarafından tutanak tutulmaktadır. Komisyona gönderilen tutanak sonucunda bilirkişi incelemesinin ardından kusurlu taraf tespit edilmektedir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı İtiraz

Maddi hasarlı trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı itirazı yapabilmeniz için öncelikle Sigorta bilgi ve gözetim merkezinin internet sitesine giriş yapmalısınız. Sitede bulunan kaza tespit tutanağı itiraz formu üzerinde işlem yapmanız gerekmektedir. Formu doğru ve eksiksiz doldurmanızın ardından gönder butonu yardımıyla Sigorta Birliği Merkezi’ne kaza tespit tutanağı itirazı yapabilirsiniz.

Kaza tespit tutanağı itirazı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından incelenmektedir. SBM’nin değerlendirmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorsanız. Sulh ceza mahkemesine kaza tespit tutanağı itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

Kaza Tespit Tutanağına Sigorta Tahkim Komisyonunda İtiraz Nasıl Yapılır?

Sigorta uyuşmazlıklarına bakan bir üst kuruluş sigorta tahkim komisyonudur. Yapılan itiraz, önce raportör aşamasından geçer ve haklı bir itiraz olduğu inceleme sonucunda karar verilirse hakem ataması olur. Konuya çeşidine ilişkin uzman hakem ya da hakemler dosyanıza atanır.

 • Hakemin dosyayı değerlendirme süresi atama gerçekleştikten sonra 5 aydır.
 • Hakem dosyaya kusura ilişkin adli trafik bilirkişisi ataması yapar ve kusura ilişkin değerlendirme alır.
 • Karşı tarafında itiraz hakları bulunmaktadır.
 • Eğer sigorta şirketi de gelen rapora itiraz ederse ikinci bir bilirkişi ataması yapılabilir.

Kaza Tespit Tutanağı Mağduru Olunca Ne Yapmalıyım?

Trafik kazası sonrası tutulan tutanak itirazı yapıp, olayın olduğu gibi değil de farklı ve sizin bildiğiniz dışında bir tutanağa çevrilmiş ise ya da olmayanı olmuş gibi gösterilmiş ise ve yeterli araştırmanın yapılmadığını düşünüyorsanız kesinlikle hakkınızı aramalısınız. Mesela, kazadan sonra hazırlanan tutanaktan dolayı cezalar sizin adınıza kesilmiş olabilir, habersiz bir şekilde araç sigortanız sizin bilginiz dışında onarılıp, bedel yükü size yüklenmiş olabilir.

Özellikle maddi hasarlı kazalarda yükselen araç değerleriyle birlikte küçük bir maddi hata büyük maddi yük oluşturabilmektedir. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir ki maddi hasarlı kazalarda KTT’ye itiraz için bir kanun hükmü bulanmamaktadır. Kaza tespit tutanağına itiraz zor ve uzun soluklu olacaktır.

Kusur Tespit Tutanağına İtiraz

 • Kaza tespit tutanağı itirazı yapılmasının ardından sigorta şirketleri yeniden kusur oranlarını değerlendirecektir.
 • Kusur tespit tutanağı itiraz işlemi gerçekleştirerek yanlış düzenlendiğini düşündüğünüz durumlarda tekrar değerlendirme talep edebilirsiniz.
 • Değerlendirme sonucunda kusur oranlarında değişme yaşanırsa sigorta şirketleri tarafından durumdan haberdar edilirsiniz.
Trafik Kazası Bilirkişi Raporu Kaç Günde Çıkar?

Trafik Kazası Bilirkişi Raporu Kaç Günde Çıkar?

Trafik Kazası Bilirkişi Raporu Kaç Günde Çıkar?

Trafik kazasında bilirkişi raporunun çıkması, iş yoğunluğu, kazanın oluş şekli, taraf sayısı gibi hususlara göre değişebilmekle birlikte, trafik kazası bilirkişi raporunun yaklaşık 3 günde çıktığını söylemek mümkündür.

Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz

 • Trafik kazası bilirkişi raporuna itiraz etmek tarafların hukuki haklarından biridir.
 • Bilirkişi raporuna itiraz edebilmeleri için tarafların 2 haftalık süreleri bulunmaktadır.
 • Bu 2 haftalık süre içerisinde taraflardan birinin rapora itiraz etmemesi durumunda itiraz hakları düşecek ve bilirkişi raporu geçerli sayılacaktır.
 • Maddi hasarlı trafik kazalarında ilk sonuç Tramer Tahkim Komisyonu tarafından belirlenmektedir.
 • Tramer Tahkim Komisyonu tarafından gerçekleşen ön inceleme sonucunda toplanan delillerin bilirkişi tarafından incelenmesi ile nihai karar belirlenmektedir.

Tramer Kaydına İtiraz Nasıl Edilir?

 • Tramer kusur raporu, eksper raporu Tramer’e girdikten 1 ila 3 iş günü arasında belirlenmektedir.
 • KTT çıktıktan sonra 5 iş günü içinde tramer raporuna itiraz etmelisiniz.
 • Aksi halde tramer kaydı kesinleşecektir.
 • İnternet üzerinden yapılan itiraz SBM tarafından değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme sonucu kusur oranının değişmesinde durumunda Tramer kusur sorgulama ekranından sonuca ulaşabilirsiniz.

Tramer Tespit Tutanağı İtiraz

 • Tramer tespit tutanakları, kusur oranının belirlenmesi bakımından oldukça önemlidir.
 • Tramer tespit tutanakları neticesinde çıkan kusur oranına trafik kazasına karışan iki ya da üç tarafın da kaza tespit tutanağı itiraz etme hakkı bulunmaktadır.
 • Tramer üzerinden kaza tespit tutanağına itiraz sbm.org.tr adresinden yapılabilmektedir.
 • Sigorta Birliği Merkezi’nin internet sitesine giriş yaptığınız takdirde karşınıza çıkacak sorgulama ekranından kusur oranınızı öğrenebilmeniz mümkündür.
 • Kusur oranının öğrenilmesinin ardından kusur oranına itiraz etmek için yine aynı ekranda bulunan itiraz dilekçesini doldurmanız gerekmektedir.
 • Kaza tespit tutanağı itiraz formu doğru ve eksiksiz doldurulduğu takdirde Sigorta Birliği Merkezi’nce KTT tekrar değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme sonucunda kusur oranında değişme yaşanırsa, yine aynı ekrandan sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.
 • Bazı durumlarda sorgulama yapılmadan Sigorta Birliği Merkezi’nce sizinle iletişime geçebilmektedir.
Kaza Tespit Tutanak Komisyonuna İtiraz
Kaza Tespit Tutanak Komisyonuna İtiraz

Kaza Tespit Tutanak Komisyonuna İtiraz

 • Trafik kazalarından sonra tutulan tutanaklar çerçevesinde tarafların kusur oranları hesaplanmaktadır.
 • Bu sebeple tutanaklar hayati önem taşımaktadır ve mutlaka gerçeği yansıtmaları gerekmektedir.
 • Kaza tespit tutanağı itiraz tahkim komisyonlarının verdiği karar doğrultusunda yapılabilmektedir.
 • Tarafların aralarında anlaşma sağlaması durumunda kaza tespit tutanağı anlaşmalı oldukları sigorta şirketine bildirilmektedir.
 • Bunun ardından kaza kusur oranı sigorta şirketlerince ve Tramer komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir.
 • Kusur oranlarının belirlenmesinin ardından tarafların anlaşmalı kaza tepit tutanağına itiraz hakları bulunmaktadır.
 • Kaza tespit tutanağına itiraz kaç gün? Kaza tespit tutanak komisyonuna itiraz etmek için tutanağın sigorta şirketine bildirilmesinin ardından maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 5 iş günü olarak belirlenmiştir.
 • Belirlenen 5 iş günü içerisinde taraflar komisyonca belirlenen kusur oranına ve tutanağa itiraz etme hakkına sahiptirler.
 • Bu 5 iş günü içerisinde taraflardan kaza tespit tutanağı komisyon kararına itiraz çıkan karar kati suretle işleme konarak geçerli belge sayılmaktadır.
Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza tespit tutanağı, iki aracın sadece maddi hasarlı olarak karıştıkları kazanın sonucunda tarafların anlaşması sonucunda tutulur. Burada sigorta şirketi ve polise gerek kalmadan anlaşma sağlanır. Daha sonra bu anlaşmanın iptali için kaza tespit tutanağı itirazı yapılır.

Trafik Kazasında Polis Gerektiren Durumlar

Trafik kazası polis raporu için gerekli durumlar vardır. Trafik kazası polisi aşağıdaki durumlarda çağrılmalıdır;

 • Sürücü ehliyet sahibi değilse,
 • Sürücü ehliyet sınıfı ile araç eşleşmiyorsa,
 • Sürücünün yaşı ufaksa,
 • Sürücü alkollüyse,
 • Araçlardan en az birisi resmi plakalı ise,
 • Üçüncü kişi maddi zarar gördüyse,
 • Aracın trafik sigortası yoksa,
 • Ölüm ve yaralanma gibi olaylar olduysa.
 • Sürücünün akli dengesinin yeterli olmadığı gözüküyorsa.
 • Kaza esnasında devlet malına (bariyer, tabela, ışıklandırma) zarar geldiyse.
Hangi Durumlarda Kaza Tespit Tutanağı Tutulur?
Hangi Durumlarda Kaza Tespit Tutanağı Tutulur?

Hangi Durumlarda Kaza Tespit Tutanağı Tutulur?

 • Kaza tespit tutanağı trafik kazalarında eğer kaza maddi hasarlı ise tutulmaktadır.
 • Maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar kendi arasında anlaşmaya varabilirse tutanak tutabilirler.
 • Maddi hasarlı trafik kazası neticesinde tutanağa yazılacak bilgileri tarafların ikisinin de onaylaması ve tutanağı imzalaması gerekmektedir.
 • Maddi hasarlı trafik kazalarında kolluk kuvvetlerinin beklenmesi bazen de zaman kaybına neden olmaktadır.
 • Bu sebeple araç sürücülerine yalnızca maddi hasar olması koşuluyla kaza tespit tutanağı tutma hakkı verilmiştir.
 • Kaza tespit tutanağında kazaya karışan tarafların ikisinin de imzasının olmaması kaza tespit tutanağının gerçekliliğini yitirmesine sebep olmaktadır.
 • Ancak kazada taraflarda yaralanma ya da ölüm gerçekleşirse kaza tespit tutanağının tutulabilmesi için mutlaka yetkili ekiplerin gelmesi gerekmektedir.
 • Kaza sonucu gerçekleşen ölüm ya da yaralanma durumunda kaza tespit tutanağı polis ya da jandarma tarafından tutulmaktadır.

Kaza Tespit Tutanağı Hangi Durumlarda Tutulmaz?

Kaza tespit tutanağının tutulabilmesi için bazı kıstaslar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Trafik kazası sonucu, kamu kurumlarına ait bir eşyada zarar bulunuyorsa,
 • Trafik kazasında 3. kişilerin araç ya da eşyaları zarar gördüyse,
 • Kaza yapan tarafların birinin ya da ikisinin zorunlu trafik sigortası yoksa,
 • Trafik kazasından kaynaklı olarak taraflar ölüm ya da yaralanma durumu gerçekleşirse kaza tespit tutanağı tutulmadan yetkili ekiplerin olay yerine intikal etmeleri beklenmelidir.
Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama
Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama

Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama

Kaza tespit tutanağınızdaki son durumu sorgulama için sigorta bilgi merkezi internet sitesine girebilirsiniz. https://www.sbm.org.tr/tr/sayfa/ktt-sorgulama-ve-itiraz-1072 Adresi üzerinden sorgulama yaparak, dosyanızın son durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. www.sbm.org.tr tutanak sorgulama ile kaza tespit tutanağı ile ilgili attığınız adımları da takip etmeniz mümkün. Bir diğer isimle Tramer sorgulama olarak da bilinen bilgi alma sistemi internet üzerinden online hizmet vermektedir

 
YouTube video

Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/2190 Esas Numaralı, 2020/205 Kararı emsal niteliği taşımaktadır:

‘“Trafik kazalarının giderek artması karşısında sigortalıya yüklenen bu yükümlülükler de gözetilerek 2918 sayılı KTK’nın 81. maddesinde değişiklik ile maddi hasarlı kazalarda, kazaya dâhil kişilerin tümü yetkili ve görevli kişinin gelmesine gerek olmadığı görüşündeler ise, durumu aralarında yazılı olarak saptayabilirler (KTK m. 81/2). Hazine Müsteşarlığının 2007/27 sayılı Genelgesi ile de, yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem oluşturulmuştur. Bu yönteme göre, 01.04.2008 tarihinden itibaren Trafik Kanunu’na uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebilmekteler. Bu şekilde düzenlenen tutanak, trafik zabıtasınca düzenlenen “Trafik Kaza Tespit Tutanağı” hükmündedir.

Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Yargıtay Kararları PDF

Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Tespit Edilir?

 • Trafik kazalarında cezai işlem uygulanması ya da tazminat davalarının açılabilmesi adına kusur oranının tespit edilmesi önemli bir noktadır.
 • Trafik kazalarında kusur oranının tespit edilmesi ya kesinleşmiş kusur raporu neticesinde ya da dava süreci boyunca bilirkişi beyanına göre gerçekleşmektedir.
 • Kusur raporu düzenlenirken Trafik Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca belirlenmiş esaslar baz alınmaktadır.
 • Yönetmelikte kusur halleri açık şekilde ifade edilmiştir.
 • Bu kusur halleri neticesinde kusur oranları belirlendiği için kusur oranı neticesine subjektif bir yorum yapılması mümkün değildir.
Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Tespit Edilir?
Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Tespit Edilir?
 • Trafik kazalarında kusur tespitinin nesnel bir zeminde yapılabilmesi adına Yargıtay kararları mevcuttur.
 • Yargıtay kararları neticesinde kesinleşen kusur oranı, mağdur tarafın dava açma sürecinde fayda sağlamaktadır.
 • Trafik kazaları bazen yaralanma, organ ya da organın işlev kaybı ya da vefat gibi durumlarla sonuçlanmaktadır.
 • Bu gibi durumlarda belirlenmiş kusur raporu neticesinde yaralanmaya ya da ölüme neden olan taraf hakkında hapis ya da para cezası istemi uygulanabilmektedir.
 • Trafik kazası özellikle yaralanmalı ya da ölümlü gerçekleştiyse ilgili süreçle ilgili mutlaka profesyonel bir destek olarak avukata başvurulması gerekmektedir.
 • İlgili hukuki süreci yönetecek avukatın trafik kazaları hakkında bilgi sahibi olması mağdur taraf için avantaj sağlayacak durumlardan biridir.
Kazada Kusur Oranına İtiraz
Kazada Kusur Oranına İtiraz

Kazada Kusur Oranına İtiraz

Kazada kusur oranın belirlenmesi kazanın niteliğine ve kastın olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Kazanın maddi hasarlı olup olmaması, ölüm ya da yaralanma olayının vuku bulmuş olması ya da olmaması niteliği değiştirdiğinde kusur oranının ve kusur oranına itiraz süresinin değişiklik göstermesine sebep olmaktadır.

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama
Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama

Trafik kazalarında iki taraf söz konusu olduğu durumlarda her iki tarafında kazaya ilişkin hataları vardır. İşte bunun değerlendirmesi hatalara bakılarak yapılır. Olay yerine gelen trafik ekipleri belli maddeler ile tutanağı düzenler ve orada yani olay yerinde belli terimler kullanarak kazada kimin kusurlu olduğunu belirtir.  Kazalarda kullanılan kusur terimleri;

 • Asli Kusur
 • Tali Kusur
 • Ağır Kusur

Kaza da asli kusurlu olduğu belirtilen sürücü yüzde 75 hatalı olduğu varsayılır. Tali kusura ilişkin ise yüzde 25’lik bir pay verilmiştir. Ağır kusurlu sürücü ise yüzde yüz hatalıdır. Trafik kazası kusur oranı hesaplama yapılırken karşı tarafa hangi maddeden kusur verildiği önemli bir kriterdir.

Kazada Kusur Yokken Var Gösterilmesi

Kazadan sonra taraflar, kaza kusur tespiti yaparken olayları kendi lehlerine çekecek şekilde anlatıp bilgi vermeye çalışabilirler. Taraflar ortak bir noktada karar kılamadıklarından dolayı polise bilgi verip, kayıt altına alınarak tutanak işlemi tutulmaktadır. Kazayı polise anlatan taraflar, polisi de yanıltarak eksik ve yanlış kayıt alarak bu kusuru farklı yazmış ve yanlış çizim yapmış olabilir. Bunun sonucunda mağdur olan taraf mecburen yargı mahkemesine başvurmak zorundadır. Kaza tespit tutanağının yanlış düzenlenmesi sonucunda, kusurlu mağdur olan taraf sigortadan aracının düzenlenmesine bile izni olamaz. Gerçekten kusurlu olan haksız olarak sigortadan onarım yaptırabilir.

Sigorta şirketi böyle bir duruma düşünce, onarım ücreti için icra takibi yaptırabilir. Mağdur taraf bu konuma gelince davada, mecburen açılma zorunluluğu oluşur. Dava açılmama söz konusu olursa kişi, tehlikeye girer ve icra bedelini ödemek zorunda kalır.

2 yanıt

 1. Merhaba,

  Bana kırmızı ışıkta araba çarptı ve kaçtı, 100 metre ilerde durdu arabadan inip kaçıp gitti. Beni hastaneye kaldırdılar. Sağ ayağım bilekten ve sol baş parmağım kırıldı. Polis beni aradı ve kırmızı ışıkta çarptığını söyledim ancak görgü tanığı istedi ve o an yanımda yoktu tedavi görüyordum. Kırmızı ışıkta geçtiğini yazmadığı için ben 100/75 kusurlu 100/25 haklı oldum maalesef. Ayrıca bana çarpan kişi sarhoştu videosu var araçtan inerken, olay yerinde ki insanlar alkol muayenesi yapmasını istediği halde alkol muayenesi yapmadılar adama polisler adamı alıp gezdirdiler. Sizce yapabilceğimiz bir şey var mı? Kırmızı da geçtiğine dair şahitlerim var. Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

  1. Soner bey geçmiş olsun. Alkol tutanağı eksik evrak olarak değerlendirilir. Anlattığınız şekilde bir olay örgüsü olabilir ama hukukta deliller değerlendirilir. Karşı tarafın alkollü olduğunu ispat etmek şu süreçten sonra biraz zor gibi görünüyor. Ancak kırmızı ışık olayını şahitler ve çevrede bulunan mobese, trafik ve güvenlik kameralarından ispat etmek mümkün olabilir. Konuyla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili İçerikler

Kategoriler