Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama (Yandan Çarpma, Arkadan Çarpma)

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama 2024 (Yandan Çarpma, Arkadan Çarpma) makalemizle sizlerleyiz. Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplamasında; olayın nasıl gerçekleştiği, ifade tutanakları, tanık beyanları, olay yeri görüntüleri araçların konumu, yapılan değerlendirmeler önem arz etmektedir.

Gerçekleşen kazalarda en fazla maddi hasarlı trafik kazaları görülmektedir. Kazanın ardından kusur oranı hesaplanması yapılarak sigorta şirketlerine başvuru gerçekleştirilir. Kusur oranına göre tazminat ödemesi yapan trafik sigorta şirketlerinin poliçe limitleri sınırlıdır. 2024 yılında trafik sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçe limitleri;

 • Araç hasarı için 200.000 TL,
 • Bedeni hasar için 1.800.000 TL olarak güncellenmiştir.

Trafik kazaları genel olarak üç şekilde sonuçlanmaktadır. Trafik kazası çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 1. Ölümlü Trafik Kazaları
 2. Yaralanmalı Trafik Kazaları
 3. Maddi Hasarlı Trafik Kazaları

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama Programı

Lütfen kaza sırasında kusurlu olduğunuz seçenekleri işaretleyiniz.

Asil Kusur Seçenekleri:

 • Şeridin birden fazla olduğu yollarda yan şeride taşma
 • Hatalı sollama
 • Arkadan çarpma
 • Araç girilemez olarak belirlenen alana girmek
 • Kırmızı ışık ihlali yapmak
 • Yol çift yönlü ise karşı yönün şeridine girmek
 • Şeridi hatalı değiştirmek
 • İlk geçiş hakkına uymamak
 • Hatalı park etmek
 • Park halinde bulunan araç ve ya araçlara çarpmak
 • Manevrayı hatalı gerçekleştirmek
 • Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

Tali Kusur Seçenekleri:

 • Kavşak, dönemeç ve ya köprülere yaklaşırken yavaşlamamak
 • Takip mesafesini yeterli oranda bırakmamak
 • Yolcu indirmek ve ya bindirmek için sağ tarafı kullanmamak
 • Motosiklet vb. araçları kaldırımda kullanmak
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak
 • Araç için ayrılan yollarda hayvan sürüsü götürmek
 • Belirli gereçleri araçta uygun bulundurmamak
 • Trafik levha ve işaretlere uymamak
 • Şahıs otomobilinde 0.50 diğer araçlar da 0.50 promil üzeri araç kullanmak
 • Hız sınırının üzerinde araç kullanmak

Kaza türünden bir diğeri yaralanmalı trafik kazasıdır. Kusurlu tarafın sigorta şirketi yaralanmalı trafik kazalarında da kusur oranına göre ödeme yapmaktadır. Sigorta şirketleri ödeme yapmak için kusur oranının yanı sıra yaş ve maaş gibi faktörlere de bakmaktadır.

Son kaza türü olan ölümlü trafik kazalarında ise trafik sigorta şirketleri vefat eden kişinin anne, baba, eş ve çocuklarına ödeme yapmaktadır.

YouTube video

Sigorta şirketleri trafik kazası kusur oranına göre ödeme yaptığını daha önce de belirtmiştir. Kaza sonucu kusur tek tarafa verilmiş diğer tarafa kusur verilmemesi durumunda kusurlu tarafın tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Trafik kazası kusur oranı hesaplama, trafik kazalarında tarafların ne ölçüde kusurlu olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Her kaza farklıdır ve tüm faktörler göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir. Genellikle, kusur oranı hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

 • Kaza ile ilgili tüm bilgilerin toplanması: Kaza raporları, tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve diğer kanıtlar gibi bilgileri toplanmalıdır.
 • Trafik kurallarının incelenmesi: Kazaya karışan tüm tarafların hangi trafik kurallarına uymadığı belirlenmelidir. Bu, hız sınırlarını aşma, kırmızı ışıkta geçme, dikkatsiz sürüş ve benzeri durumları içerebilir.
 • Trafik kazası kusur oranı dağılımının değerlendirilmesi: Kazada yer alan her bir tarafın kusurlu eylemlerini göz önünde bulundurarak, kusurun yüzdesel dağılımını belirlenmelidir. Örneğin, bir taraf %75 kusurlu ve diğer taraf %25 kusurlu kabul edilebilir.
 • Trafik kazası kusur oranının hesaplanması: Tarafların kaza sonrası dolduracağı kaza tespit tutanağı ilgili sigorta şirketlerine gönderilmelidir. Sigorta şirketleri ise Tramer sistemine girmektedir. Kusur oranları 3 iş günü içerisinde tarafların iletişim numaralarına gönderilmektedir.
Trafik Kazası Kusur Oranı
Trafik Kazası Kusur Oranı

Trafik Kazası Kusur Oranı İtiraz Görevli Mahkeme

Trafik kazası kusur oranına itiraz için bir çok seçenek ve yol vardır. Maddi hasarlı kazalarda yapılan itiraz ile ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yapılan itirazlar değişiklik göstermektedir. Maddi hasarlı kazalarda itirazları Sulh Ceza Hakimlikleri değerlendirmektedir. Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda ise savcılık sürecinde ve mahkeme aşamasında değerlendirme talep edilmelidir.

Trafik kazası kusur oranı zararların tazmini için hayati önem taşımaktadır. Bu anlamda trafik kazası kusur oranı itirazı için trafik kazası avukatı ya da sigorta avukatından destek almanızı öneririz.

Yandan Çarpma Kusur Oranları

Yandan çarpma kusur oranları somut olayın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Zira yol hakkının kimde olduğu, sürücülerin şeritlerini koruyup korumadıkları, sürücülerin hız limitlerine uyup uymadıkları, özetle herhangi bir kural ihlali yapıp yapmadıklarına göre kusur oranları değişebilmektedir. Ancak yol hakkı kendisinde olan ve hiçbir kural ihlali yapmamış kişiye başka bir kişi kural ihlali yaparak yandan çarptığı takdirde yandan çarpan kişinin kusur oranı %100 olacaktır. 

57/1c Kusur Oranı Yüzde Kaç

57/1c kusur oranı somut olayın özelliklerine göre değişebilmekle birlikte, genel olarak ekstra bir durum olmadığı takdirde yüzde 75 olarak kabul edilmektedir. 57/1-c denildiğinde; Karayolları Trafik Kanunu’na göre özetle;

 • ✓ Kavşaklarda bütün sürücüler geçiş üstünlüğü olan araca geçiş hakkı vermek zorundadır.
 • ✓ Kavşaklarda bütün sürücüler tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır. 
 • ✓ Kavşaklarda tali yoldan gelen sürücüler anayoldan gelen sürücülere geçiş hakkı vermek zorundadır.
 • ✓ Kavşaklarda dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki sürücülere geçiş hakkı vermek zorundadır. 
 • ✓ Kavşaklarda bir mülkten çıkan sürücüler karayolundan gelen sürücülere geçiş hakkı vermek zorundadır. 
 • ✓ Kavşaklarda motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
 • ✓ Kavşaklarda motorlu araç sürücülerinden soldaki araç sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.

109/B-7 Maddesi Nedir?

109/B-7 Maddesi, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde bulunan, kavşaklarda geçiş hakkını düzenleyen maddelerden birisidir. İlgili maddeye göre herhangi bir trafik levhası, trafik ışığı ya da  trafik zabıtası bulunmayan kavşaklarda bir iz veya mülkten çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara geçiş hakkı vermekle yükümlüdür. 

52/1a Kusur Oranı Yüzde Kaç?

52/1a kusur oranı somut olayın özelliklerine göre değişebilmekle birlikte, genellikle ekstra bir durum olmadığı takdirde yüzde 25’tir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-a maddesi gereği sürücüler;

 • ✓ Kavşaklara yaklaşırken
 • ✓ Dönemeçlere girerken
 • ✓ Tepe üstlerine yaklaşırken
 • ✓ Dönemeçli yollarda ilerlerken
 • ✓ Yaya geçitlerine yaklaşırken
 • ✓ Hemzemin geçitlere yaklaşırken
 • ✓ Tünellere yaklaşırken
 • ✓ Dar köprülere yaklaşırken
 • ✓ Menfezlere yaklaşırken
 • ✓ Yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmak zorundadır.

68/1-C Kusur Oranı

68/1-C kusur oranı somut olayın özelliklerine göre değişebilmekle birlikte, genellikle ekstra bir durum olmadığı takdirde genellikle yüzde 75’tir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/1-C maddesi gereği yayalar;

 • ✓ Trafiği engelleyecek ya da trafiği tehlikeye düşürecek her türlü davranıştan kaçınmalı 
 • ✓ Yaya  yolu, taşıt yolu veya geçit fark etmeksizin bu yolları saygısızca kullanmamalıdır.

Trafik Kazalarında Kusur Oranları

Trafik kazalarında kusur oranları, kazaya karışan tarafların her birinin kusur derecesini yansıtır. Kusur oranları, kazada meydana gelen zararın ve tazminat taleplerinin adil bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Kusur oranlarını değerlendiren faktörler arasında şunlar bulunur:

 1. Trafik kurallarına uyum: Kaza sırasında tarafların trafik kurallarına ne ölçüde uyduğu değerlendirilir. Bu, hız sınırlarına uyup uymama, kırmızı ışıkta geçip geçmeme ve diğer trafik işaretlerine uygun hareket edip etmeme gibi faktörleri içerir.
 2. Sürüş davranışı: Kazaya sebep olan tarafların dikkatli ve özenli bir şekilde sürüş yapması önemlidir. Dikkatsiz sürüş, agresif sürüş ve aşırı hız gibi faktörler kusur oranını artırabilir.
 3. Yol koşulları: Kaza sırasındaki yol koşulları da kusur oranının değerlendirilmesinde rol oynar. Örneğin, yolun kaygan olması veya görüş mesafesinin düşük olması gibi durumlar dikkate alınır.
 4. Alkol ve uyuşturucu kullanımı: Kazaya karışan tarafların alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, kusur oranlarını belirlemede önemli bir faktördür. Alkol veya uyuşturucu kullanımı, kusur oranını önemli ölçüde artırabilir.
 5. Araçların durumu: Kazaya karışan araçların düzgün çalışır durumda olup olmadığı ve uygun bakım ve onarımların yapılıp yapılmadığı da kusur oranının hesaplanmasında dikkate alınır.

Tüm bu faktörler dikkate alınarak, trafik kazası kusur oranı her bir taraf için yüzde olarak hesaplanır. Sigorta şirketleri, tarafların kusur oranlarını kullanarak tazminat ve zarar kararlarını belirler. Unutulmamalıdır ki her kaza benzersizdir ve her durumda kusur oranları duruma özgü olarak değerlendirilmelidir.

Trafik Kazası Kusur Oranı Tespiti Dilekçe Örneği
Trafik Kazası Kusur Oranı Tespiti Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama Tespiti Dilekçe Örneği 

Kaza sonrasında kusur tespiti için aksi bir düzenleme ve gerekçe görülmemesi durumunda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Zarar gören kişinin ikametinin bulunduğu yerleşim yerinden sorumlu Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılmaktadır. Trafik kazası kusur oranı tespiti için yetkili mahkemeye dilekçe yazılarak hukuki süreç başlatılmaktadır.

Trafik kazası kusur oranı tespiti için talepte bulunmak için kullanabileceğiniz bir dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Bu örneği kendi durumunuza göre uyarlayarak kullanabilirsiniz:

[Adınız Soyadınız]

[Adresiniz]

[Telefon Numaranız]

[E-posta Adresiniz]

[Tarih]

[Mahkeme Adı]

[Adres]

Konu: Trafik Kazası Kusur Oranı Tespiti Talebi

Sayın Hakim/Mahkeme Başkanı,

[İsim Soyisim] olarak, [kaza tarihi] tarihinde [kaza yerinin adresi] adresinde gerçekleşen ve aracımın da içinde bulunduğu trafik kazası ile ilgili kusur oranının tespit edilmesi amacıyla mahkemenize başvuruda bulunuyorum.

Kaza esnasında, diğer sürücü [diğer sürücünün ismi] tarafından yönetilen [diğer sürücünün araç marka ve modeli] aracı, kırmızı ışık ihlali yaparak benim aracıma çarpmıştır. Bu çarpma neticesinde aracımda önemli maddi hasar meydana gelmiştir. Diğer sürücünün kusurlu olduğuna dair kaza yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanları mevcuttur.

Bu başvurumla birlikte, kaza raporu, güvenlik kamera kayıtları, tanık beyanları ve fotoğraf gibi delilleri sunuyorum. Ayrıca, aracımda meydana gelen hasarın onarılması için yapılması gereken ödemelerin belirlenmesi ve diğer sürücünün sigorta şirketine bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu nedenle, mahkemenizden kusur oranının tespit edilmesi ve tazminat taleplerimin değerlendirilmesi amacıyla işlemlerin başlatılmasını talep etmekteyim.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

[İsminiz Soyisminiz]

[İmzanız]

Trafik Kazası Kusur Oranı Tespiti Dilekçe Örneği Word

Trafik Kazası Kusur Oranı Yargıtay Kararı
Trafik Kazası Kusur Oranı Yargıtay Kararı

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama Yargıtay Kararı    

Yargıtay kararları birçok konuda ışık tutmaktadır. Trafik kazası kusur oranına ilişkin olarak da Yargıtay kararları bulunmaktadır. Örneğin;

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,  2021/9643 Esas Numaralı, 2021/4268 Kararı:

“Dosya kapsamında bulunan ATK … Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2017 tarihli raporunda davalı sürücü Rıfat’ın yönetimindeki ambulans ile seyri sırasında seyir istikametine göre yolun sol tarafından orta refüj üzerinden kontrolsüz ve aniden yola giren yaya Gültekin’e çarptığı, kazanın ani şekilde olduğu, mahal şartları ve CD çözüm tutanağı dikkate alındığında, davalı …’a atfı kabil kusur bulunmadığının bildirildiği anlaşılmaktadır. Olayın gece saati 22:15 sıralarında karanlıkta ve aniden meydana gelmesi, davacılar murisinin dava dışı kişiler tarafından kovalanması sonucu yola atlaması gözetildiğinde, dosyada bulunan ATK … Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı kusur raporunun oluşa uygun olup, bu haliyle davalı sürücünün kusursuz olduğu kabul edilerek davalı tarafın sorumlu tutulmaması gerekir.

Bu yön gözetilmeksizin İlk Derece Mahkemesince davalı sürücünün (2/8) oranında kusurlu olduğunun kabul edilmesi ve davalı … harçtan muaf olduğu ve sorumlu tutulmaması gerektiği halde sorumlu tutulmuş olması doğru değildir. Anılan nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.” şeklindedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25.6.2019 Tarihli, 2017/17-3188 Esas Numaralı, 2019/755 Kararı:

‘Görüleceği üzere ceza davasında alınan bilirkişi raporları ile hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalının kusurlu olup olmadığı hususunda çelişki bulunmaktadır. Her ne kadar ceza mahkemesinin kusurun takdiri ve zararın miktarını tayin hususundaki kararı hukuk hâkimini bağlamıyor ise de beraat kararı suçun sanıklar tarafından işlenmediğinin kesin olarak tespiti olgusuna dayanıyorsa, bu kararın bağlayıcı olacağı kuşkusuzdur.

Öte yandan, zarar ve ziyana karar verecek olan hukuk hâkimi ceza hukukunun sorumluluğa ilişkin hükümleri ile bağlı olmadığı gibi hukuk hâkiminin ceza mahkemesince tespit olunan kusur derecesi ile ve oradaki delillerle bağlı değildir. Ancak, aynı maddi olgulara dayalı olarak ceza ve hukuk mahkemelerince ayrı kusur oranlarının tespiti de adalete duyulan güveni zedeleyeceği kuşkusuzdur’.

Yaralamalı Trafik Kazası Kusur Oranı
Yaralamalı Trafik Kazası Kusur Oranı

Yaralamalı Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama

Yaralanmalı trafik kazalarında kusur oranları %0, %25, %50, %75 ve %100 olarak verilmektedir. Kazazedenin konumu yolcu ise tartışmasız %100 kusursuz olarak geçmektedir.

Türkiye de gelişen çevre ve teknoloji birçok alanı etkilemektedir. Ulaşım bu alanların başında gelmektedir. Ulaşımın fazlaca kullanılması araç kullanımını fazlalaştırmakta buna bağlı olarak da trafik kazaları çoğalmaktadır. Trafik kazası sonucu üç tip kaza görülmektedir. Bunlar:

 1. Yaralanmalı Trafik Kazası
 2. Ölümlü Trafik Kazası
 3. Maddi Hasarlı Trafik Kazası olarak sınıflandırılmaktadır.

Trafik kazası sonuçlarından en fazla yaralanmalı trafik kazası görülmektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında trafik sigorta şirketleri kazazedeye kusur oranına göre ödeme yapmaktadır. Trafik sigorta şirketleri ödeme yapacakları kazazede için gerekli şartlar belirlemektedir. Trafik kazasında yaralanan kişinin kalıcı bir hasarı bulunması gerekmektedir. Kalıcı hasarı bulunan kazazede kaza sonrasında doktorların süresini öngördüğü iyileşme sürecine girmektedir. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından kazazedenin Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında uzman doktorlar tarafından incelemeye, heyete girmektedir.

Her bölümün alanında uzman hekimi yaralanmanın hayati fonksiyonuna göre değerlendirmesini yapmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda kazazede kalıcı hasarından dolayı maluliyet (sakatlık) oranı almaktadır. Alınan maluliyet oranı üzerinden yaralanmalı trafik kazalarında sigorta şirketine başvuru yapılmaktadır. Trafik kazası kusur oranına göre sigorta şirketi ödeme yapmaktadır. Trafik sigorta şirketleri yaralanmalı trafik kazalarında ödeme yaparken dikkat ettiği hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Maluliyet (sakatlık oranı)
 • Kazadaki kusur oranları
 • Kazazedenin kaza dönemindeki yaşı
 • Kazazedenin kaza dönemindeki maaşı
Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama Tespiti
Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama Tespiti

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama Tespiti

Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından bilirkişinin hazırlayacağı raporda kusur oranları önemli konudur. Bilirkişinin belirleyeceği kusur oranları üzerinden trafik sigorta şirketleri ödeme yapmaktadır. Kaza da hata oranları belirlenirken trafik kazası kusur maddelerine dikkat edilmektedir. Trafik kazalarında kusur maddeleri ise iki ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar asli kusur ve tali kusur olarak ikiye ayrılmaktadır. Asli kusur ve tali kusuru açıklamamız aynı zamanda örnek vermemiz konuyu daha net anlamanıza yardımcı olacaktır.

Asli Kusur Nedir?

Trafik kazalarının gerçekleşmesinde temel sebep olarak kabul edilebilen maddelerdir. Karayolları trafik kanununda açıkça asli kusur maddeleri sayılmaktadır. İlgili kanunda 12 asli kusur maddesi bulunmaktadır. asli kusur olarak gösterilen ana maddeler:

 • Şeridin birden fazla olduğu yollarda yan şeride taşma
 • Hatalı sollama
 • Arkadan çarpma
 • Araç girilemez olarak belirlenen alana girmek
 • Kırmızı ışık ihlali yapmak
 • Yol çift yönlü ise karşı yönün şeridine girmek
 • Şeridi hatalı değiştirmek
 • İlk geçiş hakkına uymamak
 • Hatalı park etmek
 • Park halinde bulunan araç ve ya araçlara çarpmak
 • Manevrayı hatalı gerçekleştirmek
 • Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

Asli kusurlardan birinin sebep olduğu kazalardan örnek verilmesi gerekirse;

 • Karayolları Trafik Kanunu kontrolsüz kavşak kazalarında kusur oranları 57/1 c üzerinden verilmektedir. Kontrolsüz kavşak kusur oranı kanunun ilgili maddesinde sağdan gelenin üstün olduğunu belirterek verilmektedir.
 • Bir diğer kavşak türü olan dönel kavşakta ise Karayolları Trafik Kanunu 53/1 c de yer verilmektedir. Asli kusurlar arasında yer alan dönel kavşakların kusur değerlendirilmesinde dikkat edilen konu dönel kavşağa ilk hangi aracın girdiğidir. Dönel kavşakta bulunan aracın ilk geçiş hakkı bulunmaktadır. Şayet ki iki araç aynı anda giriyor ise dönel kavşağa geçiş üstünlüğü sağdaki aracındır.

Tali Kusur Nedir?

Gerçekleşen trafik kazalarında trafik kanunda asli kusurlar arasında yer almayan diğer tüm kusurlar tali kusur olarak geçmektedir. Tali kusurun birçok maddesi olmakla beraber en öne çıkan maddeler şunlardır:

 • Kavşak, dönemeç ve ya köprülere yaklaşırken yavaşlamamak
 • Takip mesafesini yeterli oranda bırakmamak
 • Yolcu indirmek ve ya bindirmek için sağ tarafı kullanmamak
 • Motosiklet vb. araçları kaldırımda kullanmak
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak
 • Araç için ayrılan yollarda hayvan sürüsü götürmek
 • Belirli gereçleri araçta uygun bulundurmamak
 • Trafik levha ve işaretlere uymamak
 • Şahıs otomobilinde 0.50 diğer araçlar da 0.50 promil üzeri araç kullanmak
 • Hız sınırının üzerinde araç kullanmak

Tali kusurlarda bir kaçını açıklayarak örneklendirilirse;

 • Karayolları Trafik Kanunun da 52/1 a hız sınırının üzerinde araç kullanmayı ifade etmektedir. Bilirkişi kusur oranlarını hazırlarken bu maddeye de dikkat etmektedir.
 • 109/b 7 kusur oranı gereksiz yavaşlama, durma, inme ve ya bindirme için verilen tali unsur olarak geçmektedir. Oldukça fazla olarak da görülmektedir.
 • Tali kusur için merak edilen bir diğer husus ise tali kusurlu tazminat öder mi sorunu olmaktadır. Tali kusurlu kişi ihlal ettiği maddeden dolayı idari para cezasına çarptırılmaktadır.
E-Devlet Trafik Kazası Kusur Oranı Sorgulama
E-Devlet Trafik Kazası Kusur Oranı Sorgulama

E Devlet Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama ve Sorgulama

Kaza tespit tutanağının trafik sigorta şirketlerine gönderilmesinin ardından bilirkişi tarafından asli ve tali kusurlar üzerinden kaza taraflarına kusur dağılımı yapılmaktadır. Kazaya karışan tarafların ise kaza sonrasında merak duyduğu en önemli şeylerden biri kusur oranlarıdır. Kusur oranları trafik sigorta şirketlerinin yapacağı ödemeler için önemlidir. Trafik sigorta şirketleri kazadaki kusur oranı üzerinden ödeme yapmaktadır. Bilirkişi tarafından belirlenen oranlar genelde şu şekilde sıralanmaktadır. Oranlar 100 lük sistem üzerinden ve 8 li sistem üzerinden bilinmektedir. Trafik kazasında kusur oranı 8 ne demek ve 100 lü sistem nasıl açıklayalım.

Kazada %0 kusurlu olmak kusursuz olduğunuz anlamına gelmektedir. Karşı tarafın sigorta şirketinden ödemenizi talep edebilirsiniz.

Trafik kazasında %25 kusurlu olmak, kusurun ufak bir kısmının sizde olduğu anlamına gelmektedir. Ama tamamen kusursuz değilsiniz. 8 de 2 oranında olarak da belirtilmektedir.

Trafik kazasında %50 kusurlu olmak, bilirkişi kazadaki sorumluluk payını iki tarafa da eşit vermesidir. Kazadan iki tarafta aynı oran da sorumludur. 8 de 4 olarak da söylenmektedir.

Kazada %75 kusuru bulunan kişi kazaya sebebiyet vermenin sorumluluğunun çoğunu almaktadır. Sekizli olan sistemde ise 8 de 6 olarak belirtilmektedir.

Gerçekleşen trafik kazalarında %100 kusurlu olmak sekizli olan sistem de de8 de 8 olarak gösterilmekte olup tüm suç sahibidir. Karşı tarafın sigorta şirketinden ödeme talep edemez.

Bilirkişi tarafından belirlenen bu oranlar birçok yerden sorgulanmaktadır. E-Devlet Trafik Kazası Kusur Sorgulama için ilk olarak arama motoru üzerinden e devlet resmi sitesine giriş yapılmalıdır. Açılan sayfada bulunan arama motoruna ‘Kaza Tespit Tutanağı’ yazılarak gerçek kişi ve ya tüzel kişi seçimlerinden biri yapılmalıdır. Açılan sayfa üzerinden kusur oranlarına ulaşabilirsiniz.

Trafik Kazası Kusur Oranı Nereden Öğrenilir?
Trafik Kazası Kusur Oranı Nereden Öğrenilir?

Trafik Kazası Kusur Oranı Nereden Öğrenilir?

Trafik kazasında bilirkişi tarafından asli ve tali kusur üzerinden hesaplanan kusur oranları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesi üzerinden Hizmetler sekmesinde bulunan Kaza Tespit Tutanağı Sorgu ve İtiraz bölümünden bulunmaktadır. Aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kaza Tespit Tutanağında belirtilen GSM numaralarına kusur oranları ve kusur oranının hangi maddeden dolayı verildiği gönderilmektedir.

Trafik Kazası Kusur Oranı İtiraz
Trafik Kazası Kusur Oranı İtiraz

Trafik Kazası Kusur Oranı İtiraz

Kaza tespit tutanağı kazaya karışan tarafların imza attığı resmi bir evrak niteliği taşımaktadır. İmzalanan bu evrak kaza sonrası için büyük önem taşımaktadır.

Trafikte en az iki aracın maddi hasarla sonuçlanması üzerine Kaza Tespit Tutanağı doldurulması gerekmektedir. Maddi hasarlı trafik kazalarında polis çağırmaya gerek duyulmadan tarafların aralarında kaza tespit tutanağını düzenlemeler 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Kaza sonrası doldurulan kaza tespit tutanağı sigorta şirketlerine üç gün içerisinde iletilerek sigorta şirketi kazadan haberdar edilmektedir. Trafik sigorta şirketleri ise aynı gün içerisinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine bildirmektedir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilen tutanaklar ve fotoğraf gibi belge nitelikli evraklar üzerinden kusur dağılımı yapılmaktadır. Kusur oranına itiraz etmek için kazaya karışan taraf kusur oranlarının açıklanmasının ardından 5 gün içerisinde sigorta şirketinden itiraz etmesini talep edebilir. İtiraz talebinde bulunan taraf ispatını da gerçekleştirmek ile yükümlüdür. İspatı için yine belge, bilgi ve fotoğraf kullanabilmektedir. İletilen itiraz için tekrar inceleme başlatılarak 3 gün içinde karar değişebilmektedir.

Trafik kazası kusur oranı itiraz yolları için ise başvuru yapabileceğiniz yerler şu şekildedir:

 • Sigorta Tahkim Komisyonu: Sigorta tahkim komisyonu sigortalı ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için bulunmaktadır. Kaza da dağılım gösteren kusur oranı için de buraya başvurulabilmektedir. 3 ve ya 4 ay içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır.
 • Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri: Bu mahkemelere kaza kusur oranları itirazı için dilekçe aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Ancak mahkemenin sonuçlanması muhtemelen uzun soluklu olacaktır. Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvuru yapılmasının ardından bilirkişi ataması yapılır, keşif gerçekleşir ve yeni karar açıklanmaktadır.
 • Tramer Merkezi: Tramer merkezi için sadece maddi hasarlı trafik kazaları başvuru yapabilmektedir. Tramer merkezi itiraz sonucu tekrar yaptığı incelemede sadece asli kusurlara dikkat etmektedir.

Trafik kazası kusur oranı itiraz dilekçesi PDF örneği indirmek için tıklayınız.

Trafik kazası kusur oranı itiraz dilekçesi WORD örneği indirmek için tıklayınız.

Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tazminat Hakkı
Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tazminat Hakkı

Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tazminat Hakkı

Trafik kazaları yaralanmalı, ölümlü ve ya ölüm ya da yaralanma görülmeyen sadece araçların hasar aldığı trafik kazaları olarak görülmektedir. Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından dikkat edilecek ilk konu kazaya karışan araçların trafik sigortası olup olmadığıdır. Trafik sigorta şirketleri kazanın gerçekleşmesindeki sorumluluk oranlarına yani kusur oranlarına göre ödeme yapmaktadır. Kazadan sonra kaza tespit tutanağının doldurulması ve trafik sigorta şirketine bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kaza tespit tutanağı ile bilirkişi incelemeleri sonucunda kaza kusur oranları belirlenip üç gün içerisinde taraflara bildirilmektedir.

Trafik kazasında kusur oranlarını öğrenmenin yolları ise dilerseniz e devlet resmi internet sitesinden ve ya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesi üzerinden görülmektedir. Aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kaza Tespit Tutanağı üzerinde yazılan telefon numaralarına kusur oranlarının belirlenmesi dâhilinde GSM numaraları üzerinden de bilgilendirmektedir. Kaza tespit tutanağında e mail adresi belirlenmesi durumunda mail olarak da gönderilmektedir.

Bilirkişi tarafından belirlenen trafik kazası kusur oranları %0, %25, %50, %75 ve %100 olarak belirlenmektedir. Trafik kazalarında trafik sigorta şirketlerinin kusur oranlarına göre ödeme yaptığını belirtmiştik. Bunun dâhilinde kazada karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat alınabilmesi için %25 ve daha üzeri kusursuz oranı alınmalıdır. Kusur oranının diğer bir kullanımı ise haklılık payı olarak da geçmektedir. Haklılık payı en az %25 olmalıdır.

Trafik kazalarında %100 kusurlu olan tarafında kazaya sadece kendisi sebebiyet verdiği için tazminat almaya hakkı bulunmaktadır.

Bu konuya örnek olarak bir açıklama yaptığımız takdirde daha fazla doyurucu olacaktır. Örneğin en çok merak edilenlerden biri yandan vuran araç suçlu mudur sorusu olacaktır. Yandan vuran ve arkadan vuran araçların yol açtığı trafik kazalarında yandan ve ya arkadan vuran araçlar takip mesafelerini korumadıkları için kusurlu bulunmaktadır. Gerçekleşen bu kaza da kusurun tamamı yandan vuran araca verilmesi halinde tazminat alma hakkı bulunmamaktadır.

Kavşak Kazalarında Kusur

Kavşak kazalarında kusur oranı belirlemek, kazaya karışan sürücülerin her birinin ne ölçüde kusurlu olduğunu tespit etmeye yardımcı olur. Kavşak kazalarında kusur oranı belirlerken dikkate alınması gereken faktörler şunlardır:

 1. Trafik işaret ve levhalarına uyum: Kavşaklarda, sürücülerin trafik işaretlerine (örn. dur, dikkat, kavşağa girme) ve levhalarına (örn. hız sınırları, sola/dümdüz/sağa gitme) uyup uymadıkları değerlendirilir.
 2. Öncelikli yol kullanımı: Kavşaklarda, öncelikli yolu kullanma hakkı olan sürücünün kim olduğu göz önünde bulundurulur. Genellikle, sağdan gelen araçlara öncelik verilir, ancak bazı durumlarda öncelikli yol işaretleri veya kavşak düzeni bu kuralı değiştirebilir.
 3. Hız ve mesafe: Kazaya karışan sürücülerin kavşağa yaklaşırken hızlarını ve araçlar arasındaki mesafeyi uygun bir şekilde ayarlayıp ayarlamadıkları değerlendirilir.
 4. Dikkat ve özen: Sürücülerin kavşakta dikkatli ve özenli bir şekilde hareket edip etmedikleri, diğer sürücülerin ve yayaların varlığına dikkat edip etmedikleri göz önünde bulundurulur.
 5. Dönüş sinyalleri: Sürücülerin dönüş sinyallerini zamanında ve uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıkları değerlendirilir.

Arkadan Çarpma Kusur Oranları

Arkadan çarpma durumlarında kusur oranları öndeki araca arkadan çarpan sürücü lehine olmayan bir şekilde belirlenir. Çoğu durumda, arkadan çarpan sürücü, uygun bir mesafeyi korumadığı ve yeterli zaman içinde duramadığı için kusurlu kabul edilir. Ancak, her durum farklıdır ve kusur oranı belirlerken kazanın özel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı faktörler, arkadan çarpma kazalarında kusur oranlarını etkiler:

 1. Takip mesafesi: Arkadan çarpan sürücü, öndeki araca yeterli mesafede durarak çarpmanın önüne geçebilmelidir. Yetersiz takip mesafesi, arkadan çarpan sürücünün kusurlu olduğuna işaret eder.
 2. Hız: Arkadan çarpan sürücünün hızı da kusur oranını etkileyebilir. Sürücünün hız sınırını aşması veya durma mesafesini göz ardı etmesi durumunda kusurlu kabul edilir.
 3. Dikkat ve özen: Sürücülerin dikkatli ve özenli bir şekilde hareket etmeleri, yavaşlayan veya duran araçlara zamanında tepki vermeleri beklenir. Dikkatsiz sürüş, arkadan çarpan sürücünün kusurunu artırabilir.
 4. Frenleme ve sinyaller: Öndeki aracın ani ve gereksiz yere fren yapması veya dönüş sinyallerini uygun şekilde kullanmaması durumunda, kusur oranı öndeki aracın sürücüsüne de yansıtılabilir.
 5. Geri geri sürme: Eğer öndeki araç geri geri sürerken arkadan çarpan sürücüye çarparsa, öndeki aracın sürücüsü kusurlu kabul edilebilir.

Kazaları değerlendiren yetkililer ve sigorta şirketleri, yukarıdaki faktörleri ve diğer koşulları göz önünde bulundurarak trafik kazası kusur oranını belirler. Her durum farklıdır ve bu nedenle her arkadan çarpma kazasında kusur oranı, duruma özgü olarak değerlendirilmelidir.

Ölümlü trafik kazası yüzde 50 kusur ne demek?

Kazanın oluşumunda tarafların eşit oranda kusur bulunması anlamına gelmektedir. Her iki tarafında ihmalleri bulunmaktadır. Ölümlü kazalarda yarı oranda kusurlu olan vefat eden kişinin yakınlarına tazminat hakkı doğmaktadır.

Kazada 50 kusurlu sigorta hasarı karşılar mı?

Trafik kazasında 100 de 50 kusurlu olmak, kazaya karışan iki tarafın da eşit derecede kusurlu olduğu anlamına gelir. Bu durum, her iki sürücünün de trafik kurallarını ihlal ettiği veya dikkatsiz davrandığı durumlar için geçerli olabilir. Sigorta şirketi hasarın yarı oranında tazminat ödemesi yapmaktadır.

Kazada %100 kusurlu olunca ne olur?

Trafik kazasında %100 kusurlu olan kişinin trafik sigortasından talep edebileceği tazminat hakkı bulunmaz. Kazaya tam kusurlu olarak sebebiyet verdiği bu durum tazminat alacaklarının önünü kesmiştir.

Kusurlu araç değer kaybı alır mı?

Araç değer kaybı tazminatı için kaza tarafının en az %25 haklılığı bulunması gerekmektedir. Ancak %100 kusurlu olan ruhsat sahibinin karşı trafik sigortasından araç değer kaybı tazminatı almayacağı aşikardır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin