Trafik Kazalarında Arabuluculuk

Trafik Kazalarında Arabuluculuk

Trafik kazalarında arabuluculuk zorunlu olmamak ile birlikte kanun maddeleri gereğince ihtiyari arabuluculuk olarak belirlenmiştir. Kazaya karışan taraflar dilediği takdirde dava açılmadan önce karşı taraf ile arabulucuya gidebilir. Arabuluculuk görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde dava yolu tercih edilmektedir.

Trafik Kazalarında Arabuluculuk Nedir?

Trafik kazasında arabuluculuk; hukuken tarafların trafik kazasından doğan uyuşmazlıklarına müdahale edilmesi anlamına gelmektedir. Tarafsız ve uzman arabulucu, trafik kazası tazminat davası ve ya ceza davası açılmadan önce veya sonra başvurulan çözüm yöntemidir. Uyuşmazlığın mahkeme dışı, üçüncü bir kişi tarafından hızlı ve kesin olarak çözülmesi amaçlanmıştır.

Arabuluculuk;

 • Zorunlu arabuluculuk,
 • İhtiyari arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu arabuluculuk için; dava açılmadan önce bazı uyuşmazlıklara şart olarak gösterilmektedir. Bu arabuluculukta, arabuluculuğa gidilmeden dava açılmamaktadır. Örneğin; fazla mesai ücreti, maaş, ihbar ve kıdem tazminatı için arabuluculuk zorunludur.

İhtiyari arabuluculuk ise; tarafların arabulucuya gitme zorunluluğu olmayan arabuluculuktur. Dava açılmadan önce taraflar isterse bu yolu seçebilirler. Örneğin trafik kazalarından kaynaklı tazminat talepleri bu kapsamdadır.

Trafik Kazalarında Zorunlu Arabuluculuk
Trafik Kazalarında Zorunlu Arabuluculuk

Trafik Kazalarında Zorunlu Arabuluculuk

Trafik kazalarında kanun gereği zorunlu arabuluculuk bulunmamaktadır. Zorunlu arabuluculuğun, ihtiyari arabuluculuktan farkı bazı uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce kesin olarak görülmesidir.

Gerçekleşen trafik kazasından dolayı hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminatlara ilişkin alacakları doğurmaktadır. Kazadan sorumlu bir ya da birden fazla kişi bulunmaktadır. Yapılacak olan trafik kazalarında arabuluculuk toplantısında gerçek veya tüzel olabilecek bu kişiler sorumlu tutulmaktadır.

Mağdur, maddi ve manevi tazminatlara ilişkin ihtiyari arabuluculuk müzakeresine katılabileceği kişiler:

 • Kazaya sebep olan sürücü,
 • Aracın ruhsat sahibi olan kişi,
 • Kazaya sebebiyet veren araç işleteni,
 • İşveren firma,
 • Kazanın meydana gelmesine neden olan yolcu vb. ilgili kişiler,
 • Araç sürücüsü 18 yaşından küçük ise annesi ve babası.
Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Arabuluculuk
Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Arabuluculuk

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Arabuluculuk

Uyuşmazlıklar trafik kazaları için daha önce sadece mahkeme ile sonuçlanırken 2 Ağustos 2016 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği ile taraflar arabulucuya başvuru yapabilmektedir.

Trafik kazalarında arabuluculuğa; trafik kazalarında zarar görerek tazminat hakkı doğan, kazaya sebep olan veya sigorta şirketi başvuru yapabilmektedir. Tarafların vekilleri varsa vekiller ile başvuru gerçekleştirilebilir. Sigorta şirketlerine yapılan başvurunun ardından sigorta şirketi ödeme yapmaz ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulur. Bu nedenle sigorta şirketine açılacak olan davalar ticari dava olarak kabul edildiğinden dolayı arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir.

Taraflar, ödeme tutarı üzerinden anlaşma sağlayamaz ise bu tutar üzerinden 15 gün içerisinde arabulucuya başvurulur. Dava açılmış olması arabulucuya engel teşkil etmemektedir. İhtiyari arabuluculukta dava açmadan önce, sonra veya yargı aşamasında arabulucuya gidilebilir. Ancak taraflardan biri diğerine yaptığı teklife 30 gün içerisinde cevap gelmezse teklif reddedilmiş olarak sayılmaktadır. Bundan sonra başvuran taraf dava hakkını kullanabilir.

Trafik kazalarında arabuluculuk, tarafların anlaşması, taraflardan birinin vazgeçmesi arabulucuya veya karşı taraf bildirilmesi ile sona erdirilmektedir. Ayrıca arabulucu görevlendirildiği tarih itibariyle süreci 6 hafta içinde sonlandırmalıdır. Zorunlu hallerde ise 2 hafta daha uzatabilmektedir.

2 Ağustos 2016 yılında yayımlanan 29789 Sayılı Resmi Gazetenin tamımı için bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160802-20.htm.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Arabuluculuk Zorunlu Mu?
Trafik Kazası Manevi Tazminat Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Trafik Kazası Manevi Tazminat Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Trafik kazası manevi tazminat alacakları içinde arabuluculuk zorunlu tutulmamıştır. Manevi tazminat, trafik kazası geçiren kazazedenin veya vefat eden kişinin yakınlarına yaşanılan psikolojik durumları için verilmektedir. Kazadan dolayı kazazedenin veya yakınlarının maddi sancılarının yanı sıra manevi boyutta etkilendikleri de görülmektedir.

Manevi tazminat için ihtiyari arabuluculukta belirlenen bir oran üzerinden görüşmeler yapılmaktadır. Bu tazminat miktarının belirlenmesinde önemli olan iki tarafın ekonomik durumudur. Bir taraf zenginleşirken diğer taraf fakirleştirilmemelidir.

Manevi tazminatları trafik sigorta şirketleri ödememektedir. Kazaya sebebiyet veren kişiden veya suçtan müteselsilen sorumlu olan kişilerin kendisinden talep edilmektedir. Bu kişiler;

 • Kusurlu tarafın sürücüsü,
 • Araç işleteni,
 • Kazaya sebep olan yaya,
 • Ruhsat sahibidir.
Trafik kazası Arabuluculuk Dilekçesi
Trafik kazası Arabuluculuk Dilekçesi

Trafik kazası Arabuluculuk Dilekçesi (PDF)

Trafik kazalarında arabuluculuk dilekçesi için Trafik Kazası Avukatı ile görüşülmesinde fayda bulunmaktadır. Mağdur, eksik veya yanlış yazılan bir dilekçeden dolayı haksız konuma düşebilmektedir. Bundan dolayı hak kaybının önüne geçilmesi için uzman tarafından hukuki destek alınmalıdır.

Trafik kazalarında arabuluculuk dilekçesi, yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna yazılmaktadır. Ancak arabuluculuk bürosu bulunmuyor ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne dilekçe verilmektedir.

Arabulucu başvuru formu doldurulması ile yapılabilecek başvuruda evrak üzerinde gereken bilgiler:

 • Başvuru Tarihi
 • Başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve zorunlu telefon numarası
 • Varsa vekilinin adı, soyadı, baro sicil numarası ve telefon numarası
 • Karşı tarafın adresi, kurum ise vergi numarası, vekili varsa baro sicil numarası ve telefon numarası
 • Başvuru bilgileri olarak ayrılan bölüme ise dosya türü ve uyuşmazlık türleri yazılmalıdır.

Trafik kazalarında arabuluculuk başvuru formu PDF örneği için tıklayınız.

Trafik kazalarında arabuluculuk başvuru dilekçesi Word örneği için tıklayınız.

Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk
Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

 • Yaralanmalı trafik kazası geçiren kazazedelerin maluliyet oranı üzerinden tazminat hesaplaması yapılmaktadır. İhtiyari arabuluculuk müzakeresinde maluliyet oranı üzerinden hesaplanan tazminat için anlaşmaya varılabilmektedir. Anlaşılamaması durumunda ise arabuluculuk sona erdirilerek dava yoluna gitme hakları da bulunmaktadır.
 • Ölümlü trafik kazası sonrası arabuluculuk ise vefat edenin yakınları ve kazaya sorumlu olan kişiler arasında görülmektedir. Anlaşmaya varılamaması durumunda ise dava sürecine başlanmakta veya devam edilmektedir.

Trafik kazalarında arabuluculuk görüşmeleri sırasında hak sahibinin ve sorumlu kişilerin anlaşmaya varabilecekleri tazminatlar ise;

 • Geçici iş göremezlik ödeneği (Yaralanmalı Trafik Kazası)
 • Manevi Tazminat (Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası),
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminat (Ölümlü Trafik Kazası)
 • Cenaze Masrafları (Ölümlü Trafik Kazası)
 • Ölüm Hemen Gerçekleşememiş İse Hastane Masrafları (Ölümlü Trafik Kazası)
 • Hastane ve Bakıcı Giderleri (Yaralanmalı Trafik Kazası)
Maddi Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk
Maddi Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk

Maddi Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk

Tazminat davalarında arabuluculuk tarafların inisiyatifine bırakılmıştır. Hak sahibi uzman olan kişinin aracılığı ile süreci daha kısa ve mahkeme dışı olarak tamamlayabilmektedir. Bu süreç zorunlu değildir. Ancak süreci hızlandırması adına kanunen çözüm yolu olarak görülmektedir.

Maddi ve manevi tazminat davalarında hak sahipleri arabuluculuk hizmeti almadan önce alanında uzman bir avukat ile görüşmelidir. Bu görüşmeler eşliğinde hak kaybına uğramadan süreci sonlandırabilirler. Arabuluculuk süreci 1 ila 3 hafta arasında sürebilmektedir. Bu süre zarfında anlaşılamaması ya da trafik kazalarında arabuluculuk müzakerelerinin sonuçlanmaması durumunda taraflar haklarını yargıda arayabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler