Trafik Kazası Yolcu Tazminat 2024

Trafik Kazası Yolcu Tazminat

Trafik kazası yolcu tazminatı, sürücü olmayan ancak aracın içerisinde bulunup kazada yaralanan kişilere verilen tazminattır. Yolcu tazminatı; trafik sigorta şirketleri tarafından kazazede yolcunun kusuruna ve maluliyet durumuna göre verilmektedir. Yolcu, istisnalar hariç kesin olarak %100 haklı görülmektedir.

Yolcu kelimesinin tanımı Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde ‘Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir’ şeklinde yer almaktadır.

Trafik Kazası Yolcu Tazminatı Nedir?

Trafik kazası yolcu tazminatı zarar gören kişilerin mağduriyetlerin hem maddi hem da manevi anlamda giderilmesidir. Mağdur konumda olan trafik kazalarında yolcunun maddi ve manevi tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Trafik kazalarında yolcu kalıcı hasar aldıysa veya vefat ettiyse yasalarla desteklenmiş şekilde karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat alabilir. Yolcu tazminatının bir çok türü vardır.

Trafik kazalarında yolcu konumda bulanan ve kazadan zarar gören kazazedeler yüzde yüz haklı konumdadırlar. Meydana gelen zararlardan önce trafik sigortası daha sonra ise araç işleteni ve sürücüsü sorumludur.

Kaza sonucunda yaralanan kazazedenin iyileşme süreci sonunda sağlık kuruluşlarından alacağı heyet raporundaki maluliyet oranına göre tazminat talep edebilmektedir. Trafik kazasında yaralanan yolcunun talep edebileceği diğer tazminat ve ödenekler şu şekildedir:

Trafik kazası sonucunda kazazedenin vefat etmesi durumunda yakınları(anne-babası, eşi, çocukları ve nişanlısı) tazminat talep edebilmektedir. Bu tazminatlar ise:

 

Tek Taraflı trafik Kazası Yolcu Tazminat
Tek Taraflı trafik Kazası Yolcu Tazminat

Tek Taraflı Trafik Kazası Yolcu Tazminat

Tek taraflı trafik kazası sadece bir aracın karıştığı kazalardır. Tek taraflı kazalarda sürücülerin tazminat hakkı bulunmazken; yolcu konumda olan kazazedeler kusursuz bulunarak sigorta şirketlerinden tazminatlarını talep edebilir. 

Tek taraflı trafik kazasında yolcu yaralanma ya da vefat etmiş ise maddi tazminatını sigorta şirketinden; manevi tazminatını ise araç sürücünden, ruhsat sahibinden veya araç işleteninden talep edebilir. Yolcu veya vefat eden yolcu yakınları manevi tazminatı yaşadığı üzüntü, keder, elem ve duygusal durumu için talep eder. 

Tek taraflı trafik kazası yolcu tazminatı konusuna ilişkin emsal Yargıtay kararlarından birisi; 4. Hukuk Dairesinin 2021/14874 Esas Numaralı 2021/7382 Sayılı Kararıdır:

‘Davacı vekili; kaza tarihini kapsar geçerli bir trafik sigorta poliçesi bulunmayan, davacının içerisinde yolcu olarak bulunduğu aracın 30/03/2018 tarihinde karıştığı tek taraflı trafik kazası sonucunda, müvekkilinin yaralandığını ve malul kaldığını,…’na tazminat talebiyle yapmış oldukları başvurunun sonuçsuz kaldığını, beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 60.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; başvurunun reddini talep etmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince; uyuşmazlık konusu kazanın göçmen kaçakçılığı yapıldığı esnada meydana geldiği, göçmenlerin taşındığı araç işleteninin araçta kaçak göçmen olarak bulunan başvuru sahibine karşı sorumluluğunun sigorta teminatı kapsamında olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine, karar verilmiş, karara karşı davacı vekili tarafından yapılan itiraz üzerine İtiraz Hakem Heyetince davacı vekilinin yapmış olduğu itirazın reddine, davacıların başvurularının reddine, karar verilmiş, , itiraz hakem heyeti kararı davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir’.

Kararın tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.

Yolcu, Trafik Kazasında Nasıl Tazminat Alır?

Yolcu trafik kazasında yaralanmasının ardından sigorta şirketine başvurusunu şahsen veya vekili tayin ettiği avukatı ile birlikte yapar. Sigorta şirketine başvuru yaparken talep bazı belgelerinde teslim edilmesi gerekiyor. Trafik kazası tazminat ödemlerinde istenen belgelere örnek olarak;

 • Sağlık evrakları,
 • Maluliyet veya ölüm raporu,
 • Adli evraklar
 • Kaza Tespit tutanağı,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Polis/Jandarma tutanakları,
 • İfade tutanakları,
 • Fotoğraf veya video kaydı vb. 

Sigorta şirketine başvuru yapılmasının ardından sigorta şirketinin ödeme yapması veya yazılı cevap vermesi için 15 günlük yasal süresi bulunmaktadır. Sigortanın dönüş veya ödeme yapmaması durumunda trafik kazası tazminat davası açılır ya da Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmaktadır. 

Trafik Kazasında Yolcunun Ölmesi

Trafik kazasında yolcunun ölmesi durumunda vefat eden kişinin yakınlarına tazminat alma hakkı sağlanmaktadır. Trafik sigortası kapsamında talep edilebilecek tazminat ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ olup, vefat eden kişinin yakınlarının sosyal ve ekonomik durumlarının etkilenmemesi adına verilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı; Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası açılarak talep edilmektedir.

Otobüs kazasında ise vefat eden yolcunun yine trafik sigortasından talep edebilecekleri Koltuk sigorta teminatından talep edebilecekleri tazminat ise son güncellemeye göre 175.000 TL’dir. Vefat eden kişin yakınları aynı zamanda firmaya yönelik manevi tazminat davası da açabilmektedir.

Trafik Kazası Yaralanan Yolcu Tazminat
Trafik Kazası Yaralanan Yolcu Tazminat

Trafik Kazası Yaralanan Yolcu Tazminatı

Kaza sonucu yaralanan kişi yolcu konumunda ise %100 haklı olup maddi ve manevi tazminatları talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Maddi ve manevi tazminatlarını talep etmesi için yaralanan yolcunun gerekli müdahaleler sonucunda ortalama bir yıllık iyileşme sürecine girmektedir.

İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yaralanan kazazede Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında uzman hekimler tarafından heyete girmektedir. Girilen heyette doktorlar her yaralanma ve bölge için ayrı olarak değerlendirmeye tabii tutmaktadır. Heyet sonucu belirlenen maluliyet oranı ile yaralanan kazazede maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir.

Maluliyet oranının belirlenmesinin ardından yaralanan kazazede gireceği hukuki süreç olan Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası’nda hak kaybına uğramamak için alanında uzman avukat ile çalışmalıdır. 

Trafik Kazasında Yolcu
Trafik Kazasında Yolcu

Trafik Kazasında Yolcu

Trafik kazalarında yolcu kusursuz konumda olmaktadır. Yolcunun talep edebileceği tazminat tutarları bu haklılık oranı ile hesaplanmaktadır.

Ancak yolcu her durumda kusursuz bulunmamaktadır. Bazı durumlarda yolcu tazminatında indirim yapılmasına hakim tarafından onay verilmektedir. Bu duruma örnek olarak temeli dürüstlük kuruluna dayanan trafik kazalarında müterafık kusur verilebilir. 

Trafik kazalarında müterafık kusur, sürücü veya yolcu konumda olan kişinin kendini korumak adına sakınması gereken kusurlu hareket olarak açıklanabilir. Kazanın gerçekleşmesinde rol oynanması durumunda zarardan kısmen veya tamamen sorumlu olunabilir. 

Yolcu tazminatı müterafık kusura ilişkin Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2019 Tarihli, 2018/5461 Esas Numaralı, 2019/10629 sayılı kararı bulunmaktadır:

‘Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması halinde söz konusu olan müterafik kusur Borçlar Kanunu’nun 44. maddesinde (6098 sayılı TBK md. 52. md.) düzenlenmiştir. Buna göre zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış veya tazminat ödevlisinin durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış ise, hakim tazminat miktarını hafifletebilir.

Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. (818 sayılı BK 44. md.) maddesi gereğince yolcu murisin alkollü olduğunu bildiği araca binmesinden dolayı davacı … hakkındaki tazminattan %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması gerekirken, %15 oranında indirim yapılması doğru değildir’.

Kazada Yolcu Tazminat
Kazada Yolcu Tazminat

Kazada Yolcu Tazminat

Kazaya karışan yolcuların temin edebileceği tazminatları şu şekilde iki başlık halinde sıralayabiliriz:

 1. Kaza sonrasında vefat eden kişinin yakınlarının talep edebileceği tazminatlar:
 • Manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Ölüm hemen gerçekleşmediyse hastane masrafları,
 • Cenaze giderleri.
 1. Yolcu kazada yaralandıysa talep edebileceği tazminatlar:
 • Çalışamadığı gün için talep edebileceği ödenek,
 • Hastane masrafları,
 • Bakıcı giderleri,
 • Manevi tazminat,
 • Geçici iş göremezlik ödeneği.
Trafik Kazasında Yolcu Kusurları Nelerdir?
Trafik Kazasında Yolcu Kusurları Nelerdir?

Trafik Kazasında Yolcu Kusurları Nelerdir?

Trafik kazasında yolcu kusurları arasında gösterilebilecek durumlar:

 • Aracın dış aksamları üzerinde seyahat etmek,
 • Kamyon vb. araçlar da bulunan yük üzerinde seyahat etmek,
 • Aracın hareket halinde olduğu sürede araçtan inmeye veya binmeye çalışmak,
 • Aracın içerisinde sürücü ile konuşmaya çalışmak, ayağa kalkıp hareket etmek gibi uygunsuz hareketlerde bulunmak,
 • Taşıtın camını veya kapısını açarak sarkmak.

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu

 • Seyahat firması her yolcu için ayrı bilet kesmek zorundadır.
 • Firma evcil hayvan taşımak zorunda olup bu hayvanlar; kedi, köpek ve kuştur. Hayvanlar özel kafeslerinde bagaj bölümünde taşınmaktadır.
 • Uluslar arası ve ya şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan seyahat firmaları meydana gelebilecek kazada yolcunun ölümü, yaralanması ve ya eşyalarının zarar almasından sorumludur.
 • Firma yolcuyu güvenli şekilde seyahat ettirmeli ve seyahatini bitirmelidir. Yolcu istemi dışında, yolcuyu başka bir yerde indirmesi ve ya inmesini talep edemez.
 • Seyahat firmaları 30 kg bagaj almak zorundadır.
 • Yolculuk sırasında gerçekleşebilecek durumlar için araçta acil durum çantası bulundurmalıdır.

 Otobüs Bileti Yolcu Hakları

 • Otobüs firmasının hizmetinden yararlanan yolcular Tüketicinin Korunması Kanunu Hakkında Kanun ile bağlantılı haklara sahiptirler.
 • Yolcu araç içinde hayvan taşıyamaz ancak kedi, kuş ve köpek özel kafeslerinde bagaj bölümünde götürülmektedir.
 • Yolcu kendi isteği dışında başka bir terminalde ve ya yerde indirilemez.
 • Otobüsün gecikmesi durumunda yolcunun uğradığı zarar firma tarafından bilet parasının üç katına kadar karşılanmaktadır.
 • Yolcunun 30 kg bagaj hakkı bulunmaktadır.
 • Otobüs firması meydana gelecek kaza için yolculara koltuk ferdi sigortası yaptırması zorunludur.

 Otobüs Gecikmesi Tazminat

Otobüsün gecikmesi durumunda yolcu, seyahati gerçekleştirse bile gecikmeden dolayı bilet parasının üç katına kadar tazminat talep edebilmektedir. Yolcunun uğradığı bu zararın ispat edilememesi durumunda bile mahkeme yine aynı kararı verecektir.

Otobüs Gecikmesi

Otobüsün gecikmesi, yolcuyu zarara uğrattığı durumlarda yolcu bu zarar için otobüs firmasına bu durum için tazminat davası açması hakkı bulunmaktadır. Yolcunun uğradığı zarar tespit ve ispat edilemediği durumlarda bile mahkeme yolcu için bilet parasının üç katına kadar tazminat istemesine olanak sağlamaktadır.

Yolcuyu Almadan Giden Otobüs

Yolcuyu almadan giden otobüsler Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Alo176 numaralı hattı ve yine Alo176 bağlantılı internet sitesi üzerinden şikâyetlerini oluşturabileceklerdir.

 Otobüs Yolcu Hakları Şikâyet Hattı

Otobüs yolcu hakları şikâyetleri için Türkiye’de şikâyet hattı oluşturulmuştur. Bu hat Alo 176 Turizm İhbar ve Şikâyet Hattı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hat üzerinde olan konuşmalar ve şikâyetler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7/24 kayıt altına alınmaktadır.

Bir diğer şikâyet oluşturulabilecek platform ise Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesi üzerinden ve ya bırakacağımız link üzerinden oluşturulabilecektir; https://www.alo176.gov.tr/.

 Toplu Taşıma Yolcu Hakları

Toplu taşımanın en önemli unsurlarından biri yolcu ve yolcu haklarıdır. Toplu taşıma yolcu hakları Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile korunmaktadır. Yolcuya sağlanan haklar şu şekilde haddelenebilmektedir:

 • Yolcu, inmek istediği yer dışında başka bir konumda indirilemez ve ya teklif edilemez.
 • Yolcunun bagaj alma hakkı bulunmaktadır.
 • yetki belgesine sahip tüm motorlu araç sahipleri yolcular için Koltuk Sigortası yaptırmak zorundadır.
 • Gerçekleşebilecek bir kaza durumunda firma yolcunun ölümü, yaralanması ve ya eşyalarının zarar görmesinden sorumludur.
 • Yolcu kedi, köpek ve ya kuş evcil hayvanlarını özel kafes içinde taşıyabilmektedir.

 Otobüs Yolda Kalırsa

Otobüsün yolda kalması sonrasında yapılacaklar oldukça çok merak edilen bir konudur. Yolcu kendi isteği ile yol üzerinde bir konumda seyahati bitirme kararı alması durumunda yolcu, bilet ücretinin tamamını ödemek zorundadır.

Seyahat, taşıyıcının kusuru gibi bir sebep dolayısıyla yolda kalırsa, taşıma ücreti alınmaz, alınmış ise yolcuya tamamı geri ödenirken yolcuya tazminat hakkı doğmaktadır.

Otobüsün yolma kalma sebeplerinden biri olarak; yolcu ve ya araçtan kaynaklı olup taşıyıcı için kusur oluşturmuyorsa gidilen yol ile ücret orantılı ödenir fakat tazminat hakkı bulunmamaktadır.

 Karayolu Yolcu Hakları Yönetmeliği

Karayolu ile yolculuk yapan yolcuların çeşitli hakları bulunmaktadır. Bu haklar yasalar ile desteklenmiş ve açıklanmıştır. Karayolu yolcu haklarına örnek verilebilecek maddeleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Bir koltuk sadece bir yolcuya satılabilir.
 • Yolcu, seyahat boyunca biletini yanında bulundurmalıdır.
 • Yolcudan bilet tarifesinden daha yüksek fiyat istenemez.
 • Yolcu kendi istediği durumlar haricinde gideceği yer dışında başka bir konumda indirilemez.
 • Yolcunun 30 kg bagaj hakkı bulunmaktadır.
 • Meydana gelebilecek kazalarda yolcunun ölümü, yaralanması ve ya eşyalarının hasar almasından firma sorumludur.
 • Yolcular, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile korunmaktadır.
 • yetki belgesine sahip tüm motorlu araçlar yolcularına Koltuk Sigortası yaptırmak zorundadır.

Bırakacağımız bu link üzerinden mevzuatın tamamına ulaşabilirsiniz;

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4925&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5.

Otobüsle Eşya Gönderme 2024

Otobüsle eşya gönderme günümüzde hala devam etmektedir. Otobüs aracılığıyla uygun bir ücret karşılığı gönderebilirsiniz. Otobüsle eşya göndermeniz durumunda eşyanın zarar görmesinden firma sorumlu olacaktır. Otobüs firmaları koli ve ya çuval için ortalama 50 TL ve 150 TL arasında bir fiyat almaktadır.

 Otobüs Bileti Şikâyet

Otobüs bileti şikâyet hattına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Alo176 üzerinden bağlanılabilmektedir. Hattın tam adı Alo 176 Turizm İhbar ve Şikâyet hattı olarak görülmektedir. Alo 176 üzerinden yapılan tüm aramalar 7/24 kayıt altına alınmaktadır. Otobüs bileti için diğer bir şikâyet hattı yine Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. https://www.alo176.gov.tr/, bu link üzerinden şikâyetlerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Trafik Kazası Yolcu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Trafik kazası yolcu tazminat davası ortalama olarak 1-1,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Ancak tarafların birinin İstinaf Mahkemesi’ne gitmesi ile süreç daha fazla uzamaktadır.

Trafik Kazası Yolcu Tazminat Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Trafik kazası yolcu tazminat davası sigorta şirketlerine karşı açılacağı için Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır. Ancak kazazedenin; trafik kazası yolcu manevi tazminat davası açması Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmasını gerektirmektedir.

Trafik Kazası Yolcu Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Yolcu tazminat davası zamanaşımı kazanın sonuçlanma şekline göre değişmektedir. Yolcu trafik kazasında yaralanmış ise zamanaşımı süresi 8 yıl iken; kazada yolcu vefat etmiş ise yakınlarının yolcu tazminatı için 15 yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Kaza da hem ölüm hem de yaralanma var ise yolcu tazminatı zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler