Göz Kaybı Tazminatı

göz kaybı tazminatı

Göz Kaybı Tazminatı; Yüz bölgesinin en hassas ve korunaksız bölgesi olan gözün kaza sonucunda hasar alması ile talep edilmektedir. Göz kaybı tazminatı, trafik ya da iş kazası sonucunda anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Göz yaralanması geçiren kazazede göz kaybı tazminatı alabilmesi için heyete girerek maluliyet oranı almalıdır. Alınan maluliyet oranı üzerinden tazminat tutarı hesaplanmaktadır.

Trafik Kazasi Goz Kaybi
Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Göz Kaybı

Trafik kazalarında göz kaybı dahil tüm bedeni hasarlar kusurlu tarafın trafik sigorta şirketi sorumluluğu altındadır. Trafik sigorta şirketleri mağdurun kusur oranına göre poliçe limitleri içerisinde göz kaybı tazminatı ödemesi yapmaktadır. Trafik kazasında göz kaybı yaşayan kazazedenin sigortadan para almak için süreci en hızlı şekilde başlatarak ilerletmesi gerekmektedir.

Gerçekleşen trafik kazasında göz kaybı yaşayan kazazedenin göz kaybı tazminatını talep edebilmesi için öncelikli olarak yönetmelikte yer alan iyileşme sürecinin tamamlayarak maluliyet raporunu alması gerekmektir. Alanında uzman hekimler tarafından verilen bu raporda kazazedenin yaralanmasının hayati fonksiyonlarına etkisi belirtilmektedir.

Trafik sigortası  trafik kazası tazminat hesaplaması yaparken dikkate aldığı faktörler;

  • Maluliyet (sakatlık) oranı
  • Kaza zamanındaki kazazedenin yaşı
  • Kaza zamanındaki kazazedenin maaşı
  • Kazadaki kusur oranları

Trafik kazası göz kaybı tazminatına ilişkin olarak Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin emsal nitelikte kararı bulunmaktadır:

‘Dava trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacının, davalıların ilgilisi olduğu araçta yolcu olarak bulunduğu sırada oluşan trafik kazası sonucu yaralandığı, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davacının kaza sırasında emniyet kemerini takmadığının tespiti halinde bu durumun kazanın meydana geliş şekli göz önüne alınmak suretiyle davacının kaza sonucu oluşan yaralanma ve kalıcı sakatlıklarına bir etkisinin bulunup bulunmadığının bilirkişi kurulundan alınacak rapor uyarınca değerlendirilmesi gerekir.

Meydana gelen kaza nedeniyle davacının %61 oranında iş gücünü kaybettiği, sağ gözünün uzuv zaafı olarak nitelendirilecek şekilde yaralandığı, sol gözündeki görme oranının %50 azaldığı, davacının oluşan maddi zararından davalıların sorumlu olduğu, kazadan dolayı davacının manevi zarara da uğradığı, davalılar-karşı davacılar E. Y. ve A. Y.’ın davacının tedavisinin karşılanması kapsamında 3.500,00 TL harcama yaptıklarından karşı davanın da kabulünün gerektiği sonucuna varılarak, davacı İ. A.’nın maddi zararı olan 48.355,39 TL’nin B. Sigorta A.Ş. ‘nin poliçe limiti ile sınırlı kalmak şartıyla 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, 8.000,00 TL manevi tazminatın 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar E. Y. ve A. Y.’dan tahsiline, davalılar A. Y. ve E. Y.’ın açtıkları davanın kabulü ile 1.500,00 TL’nin 31.10.1999, 2.000,00 TL’nin 16.12.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İ. A.’dan tahsiline karar verilmiştir’.

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş yerinin tahsis ettiği araçla seyahat ederken veya işverenin işini herhangi bir yerde gerçekleştirirken işçinin başına gelen engellenemeyen kötü olaylara iş kazası denilmektedir. İş kazası sonucu işçinin ölümü veya herhangi bir yerinde yaralanma mevcut olabilir.

İş kazası sonucunda yaralanmaların en fazla görüldüğü organlardan birisi de gözdür. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı son istatistiklere göre iş kazalarında en fazla zarar gören organlar;

Zarar Gören OrganOran
Ayak%34
Bacak%15
Kafa%15
El%15
Vücut%10
Göz%8
Kol%3

Göz kaybı tazminatı için; gözünden yaralanan işçinin sağlık kuruluşundan aldığı istirahat raporunu işveren teslim etmesi gerekmektedir. İşveren teslim edilen raporun ise 5 iş günü içerisinde bağlı bulunan SGK birimine teslim edilmesi gerekir. İşçi bu bildirimin yapılıp onaylanmasının ardından kurumdan ödenekler almaya hak kazanmaktadır. İş kazası tazminat süreci önce SGK üzerinden başlatılır.

Göz kaybı yaşayan işçinin işverenin sorumluluğu altında bulunan göz kaybı tazminatı alacağı bulunmaktadır. Göz kaybı tazminatı işverenden bedeni hasar için ayrı alınırken; göz kaybının sebep olduğu psikolojik durum için ise yine işverenden ayrı olarak manevi tazminat talebi hakkı doğmaktadır. İşçi; duyduğu acı ve üzüntü, elem için manevi tazminat talebini maluliyet oranı üzerinden isteyebilmektedir.

İş kazası göz kaybı tazminatına emsal nitelikte olarak Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 20215/1521 Esas Numaralı, 2017/58 sayılı kararı;

‘Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalı şirkete ait fabrika içerisinde bakım onarım, üretim hattı, raylı sistem, makine ve çelik konstrüksiyon imalatında ve montajında yardımcı eleman olarak çalıştığını, fabrika üretime geçtikten sonra 2012 yılının Nisan ve Mayıs aylarından itibaren metal ergitmede kullanılan indüksiyon ocaklarında çalışmaya başladığını, 22/01/2013 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda, sağ gözünü kaybettiğini ve % 31 oranında malul kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.000,00 TL maddi tazminat (iş göremezlik ve tedavi masrafı bedelleri), 40.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili 26/09/2016 tarihinde, maddi tazminata ilişkin dava değerini artırarak 133.539,64 TL’ye yükseltmiştir.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;
B-1.168,80 TL tedavi giderinin, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,
Davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,
2- Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 11.187,64 TL karar harcından, peşin ve ıslah harcın mahsubu ile bakiye 10.594,60 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE gelir KAYDINA,
3-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde geçerli AAÜT’ne göre davanın kabul edilen kısmı üzerinden belirlenmiş, maddi tazminatı davası için ….TL ve manevi tazminat davası için … TL olmak üzere toplam … TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
4-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde geçerli AAÜT’ne göre davanın red edilen kısmı (maddi tazminat) üzerinden belirlenen … TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan 620,74 TL harç gideri ile 1.543,75 TL yargılama giderinin davanın kabul oranı nazara alınarak belirlenmiş 1.456,90 TL’si olmak üzere toplam 2.077,65 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Davanın bilgilerine ve kararın tümünü okuyabilmek için tıklayınız.

İş Kazası Sağ Göz Kaybı

İş kazalarında sağ ya da sol gözün tek kaybı yaşayan kazazedelere genel olarak %32 oran verilmektedir. Bu oran kazazedenin göz kaybının hayati fonksiyonlarına etkisine göre verilmektedir.

İş kazası geçirerek sağ gözünü kaybeden işçini maluliyetinden dolayı tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır. İş kazasında sağ gözünü kaybeden işçinin bedeni hasarından dolayı maddi tazminat, yaşadığı üzüntü ve keder için ise manevi tazminat istemeye hakkı vardır.

İş Kazasında Gözümü Kaybettim

İş kazası sırasında gözünü kaybeden işçinin iş yerinden maddi ve manevi tazminat almaya hakkı bulunmaktadır. İşçi bu tazminat hakkını sorumlu işverenden talep etmektedir.

İş Kazasında Göz Kaybı ve Malulen Emeklilik Hakkı
İş Kazasında Göz Kaybı ve Malulen Emeklilik Hakkı

İş Kazasında Göz Kaybı ve Malulen Emeklilik Hakkı

İş kazası geçirerek göz kaybı yaşayan işçinin ‘Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı’ da denilen ‘İş Göremezlik Oran’ının tespiti için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış sağlık kuruluşlarında heyete girmeleri gerekmektedir.

Girilen heyette uzman hekimler tarafın her bölge, engellilik ve benzeri durumlara bakılarak oran verilir. İş kazasından dolayı malulen emeklilik için gözünü kaybeden işçinin en az %40 oran alması gerekmektedir. Bu oran ile;

  • Üçüncü derece engelli olarak vergi indiriminden yaralanılır,
  • 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartları sağlanması halinde yaş şartına bakılmadan malulen emekli olunabilir.

Ayrıca gözünü kaybeden işçinin geçici iş göremezlik maaşına bağlanması için ise en az %10 meslekte kazanma gücü kayıp oranına sahip olması gerekmektedir.

İş Kazasında Gözden Yaralanma Göz Kaybı Maddi ve Manevi Tazminat

İş kazasında gözde yaralanmalarda sık karşılaşılan yaralanma türüdür. Bu yaralanmalardan dolayı anayasa maddi ve manevi tazminat alma hakkı sağlamaktadır. İşçinin göz kaybı sebebi ile yaşayacağı efor kaybı Yargıtay kararlarınca da desteklenmiştir. Örneğin göz kaybı tazminatına ilişkin işçinin efor kaybına dair emsal kararlar:

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 22.03.2005 Tarihli 2005/1245 Esas Numaralı 2005/5209 Kararı:

‘İş kazası sonucu beden gücü kaybına uğrayan işçinin, bu maluliyeti nedeniyle, bundan sonraki yapacağı çalışmalarda diğer işçilerden daha fazla çaba harcayarak gelir elde edeceğinin ve bu nedenle zarara uğradığının kabulü gerekir’.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.05.2006 Tarihli 2005/3415 Esas Numaralı 2006/5510 Kararı:

‘Haksız eylem sonucunda yaralanan kişinin meslekte kazanma gücüne ilişkin kaybı, işini yapmasına engel olmasa bile, o kişinin aynı işi meslektaşlarına oranla daha fazla efor sarf ederek yapmak zorunda kalması halinde zarar gerçekleşmiştir’.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 17.01.2002 Tarihli Kararı:

Beden gücü kaybına uğrayan davacının, olaydan sonraki yaşamı ve kazanç getirecek faaliyetlerinde fazla efor sarf edecek olması nedeniyle tazminat isteminin kabulü gerekir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 14.02.2002 Tarihli 2001/10857 Esas Numaralı 2002/1844 Kararı:

‘Davacı beden gücü kaybı nedeniyle tazminat isteminde bulunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı memur olduğundan 65 yaşına dek hesaplama yapılmış, pasif dönem hesaplanmamıştır. Oysa davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha fazla efor sarf ederek yaşamını devam ettirecektir. Bu nedenle pasif dönemin de hesaplamada gözetilmesi gerekir’.

Göz Kaybı Maluliyet Oranı

Göz Kaybı Maluliyet Oranı

Göz Kaybı Maluliyet Oranı

Göz kaybı yaşayan kazazede maluliyet oranı alabilmesi adına Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Girilen heyette her göz yaralanması için ayrı değerlendirme yapılmaktadır. Her yaralanma için maluliyet oranı da değişmektedir. Heyette yapılacak olan değerlendirme ölçeklerini görebilmek için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

"Tek

Tek Göz Kaybı Tazminatı

Kaza sonucu tek gözünü kaybeden kazazedenin maluliyet oranı alabilmesi tazminat talep edebilmesi için gereklidir. Kazada tek gözünü kaybeden kişinin yasalarca onaylı tazminat talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Tazminatın hesaplanabilmesi için ise bir takım ana maddelerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunlardan biri de kazazedenin sağlık kurulundan alacağı maluliyet oranıdır. Diğer maddeler ise kazazedenin kaza olduğu gündeki yaşı, maaşı ve kazadaki kusur dağılımıdır.

Tek Göz Kaybı Özür Oranı

Tek Göz Kaybı Özür Oranı

Tek Göz Kaybı Özür Oranı

Kaza sonucu tek gözünü kaybeden kazazede engel durumunu belirlemek için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş hastanelerde uzman hekimler eşliğinde kurula girmektedir. Girilen kurulda maluliyet oranı yaralanan bireyin hayati fonksiyonlarına göre belirlenmektedir. Tek göz kaybı için hekimler ortalama %32 oran vermektedir. Bu oran diğer hastalıklar veya kalıcı sakatlıklarla birlikte %40 ve ya üzerine çıkarsa kazazede engelli olarak rapor almaktadır.

Tek Göz Engelli Raporu Oranları 2021

Tek göz engeli için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerde girilen heyetlerde %32 oran verilmektedir. Verilen bu oran engelli raporu için yeterli olmamaktadır. Engelli raporunun sağlanması için tek göz kaybının yanı sıra başka kalıcı hasarlarında olması gerekmektedir. Tüm kalıcı hasarlar ortalandığında engel oran %40’ı sağladığı durumlarda kazazede engelli sayılmaktadır.

Tek Göz Görme Kaybı Özür Oranı 2020

Tek gözün kaybından dolayı gözünden hasar alan kişinin sağlık bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde heyete girmeleri gerekmektedir. Girilen heyette uzman hekimler tek göz için %32 oran vermektedir.

Yüzde 80 Görme Kaybı Engelli Raporu

Görme kaybı bazen tamamen bazen kısmı olarak gerçekleşebilmektedir. Gözün tamamen görmeyip %80 oranda görmesi durumunda kazazedenin heyete girerek maluliyet oranı ve heyet raporu alması gerekmektedir. Alınan raporda maluliyet oranına göre engel durumu belirtilmektedir. Engel oranı %40 üzeri olan kazazedeye engelli raporu verilmektedir.

Göz Özür Oranı Cetveli

Özür oranı cetveli, maluliyet durumunun değerlendirilmesi için uzman olan hekimlere objektif bir yaklaşım sağlamaktadır. Yaralanın kalıcı sakatlığı nedeniyle yaşadığı fonksiyon kaybı ve yaşamına etkisi değerlendirilmektedir.

Göz özür oranı cetveline ulaşabilmek için aşağıda bırakacağımız link üzerinden 39. sayfadan itibaren ulaşabilirsiniz.

https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/engelsiz/Dosyalar/ozurlu_rapor.pdf

Kazadan kaç ay sonra göz kaybı tazminatı için heyet raporu alınır?

Göz kaybı tazminatı için heyet raporu 1 yıl olan iyileşme sürecinin tamamlanması ile alınmalıdır.

Göz için engelli raporu nereden alınır?

Göz kaybı için engelli raporu:
1)Adli Tıp Kurumlarından,
2)Üniversite hastanelerinden,
3)Devlet hastanelerinden alınmaktadır.

Tek göz kaybından dolayı açılacak manevi tazminat miktarı?

Tek göz kaybı manevi tazminat hesaplaması yapılırken kullanılan herhangi bir metot bulunmamaktadır. Tarafların birini zenginleştirirken birini fakirleştirmeyecek bir tutar hakim veya bilirkişi tarafından belirlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler