Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Sigortasız Araçla Trafik Kazasına Karışmak

14/07/2022
Sigortasız Araçla Trafik Kazasına Karışmak

Sigortasız araçla trafik kazasına karışmak sizi hem maddi hem de hukuki olarak sizi zor durumda bırakacaktırSigortasız araç ile karışılan kazanın bir takım sonuçları olacaktır. Sonuçların büyüklüğü kaza ile doğru orantılıdır. Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda maruz kalacağınız durumlar tamamen maddi olacaktır. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur.

Sigortasız araçla trafik kazası durumlarında ilk bakmamız gereken haklılık payımızın olup olmadığıdır. Aracınızın sigortasının olmaması kusur sebebi değildir. Sigortasız araç kullanmak idari yaptırım gerektirir.

Sigortasız Araçla Trafik Kazası Ölümlü ve Yaralanmalı

Yaralamalı sigortasız araçla trafik kazası meydana geldiği zaman ilk bakılması gereken durum trafik kazası kusur oranı dır. Aracınız sigortasız ve siz kusurlu iseniz yaralanan kişilerin kalıcı hasarı, geçici iş göremezlik tazminatı da sizin tarafından karşılanacaktır. Yaralanmalı trafik kazası tazminat makalemizde konunun ayrıntılarını bulabilirsiniz.

Ölümlü sigortasız araçla trafik kazasına karıştınız ve aracınızın sigortası yok ise bu defa da ölüme ilişkin zararları karşılamak zorundasınız. Konuyla ilgili destekten yoksun kalma tazminatı yazımızı inceleyebilirsiniz.  Sigortasız araçla trafik kazasına karışmanın bütün detaylarına bu makalemizde yer verdik, gelin ayrıntılara birlikte bakalım…

Sigortasız Araçla Trafik Kazası Yaptım Tazminat Alabilir Miyim?

Sigortasız araç kullanmak ciddi bir kusurdur. Sigorta yaptırmanın amacı maddi zararların karşılanmasıdır. Aracınıza sigorta yaptırmıyorsanız, milyon liraya kadar varan tazminatları da ödemeyi göze alıyorsunuz demektir… Sigortasız araçla trafik kazasına karışmak maddi olarak size oldukça ağır gelecektir. Kazada kusur değerlendirmesi tazminat alabilir miyim sorusunun tam olarak cevabını karşılayacaktır. Haklılık payınız kadar tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Sigortasız Araçla Trafik Kazasına Karışmak
Sigortasız Araçla Trafik Kazasına Karışmak

Sigortasız Araç Kazası Tazminat

Sigortasız araçla trafik kazası  durumunda, kazaya karışan diğer kişilerin maddi kayıplarını karşılamakla yükümlü olan araç sahibi veya sürücü, tazminat davasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu kayıplar, hasarlı aracın tamir veya değiştirme maliyetleri, tedavi masrafları, gelir kaybı veya diğer zararlardan kaynaklanabilir.

Ancak, sigortasız araçla trafik kazası sonucunda tazminat almak için davayı kazanmak ve karşı tarafa ödeme yapmak, birçok zorluk ve risk içerir. Sigortasız araç sürücüsü, tazminat davasında diğer tarafın maddi zararlarını karşılamakla yükümlüdür ancak bunun için yeterli maddi kaynağı olmayabilir. Ayrıca, sigortasız araç kullanmanın yasa dışı olduğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle, sigortasız araç kazaları önlenmelidir. Trafikte her zaman sigortalı araç kullanılmalı ve araç sahipleri, araçlarının trafik sigorta poliçelerinin geçerli olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Özetle, sigortasız araç trafik kazası durumunda, kazaya karışan diğer kişiler tazminat talebinde bulunabilirler. Ancak, bu süreç zorluklar ve risklerle doludur ve tazminat almak için diğer yollar aranmalıdır. En önemlisi, sigortasız araç kullanmaktan kaçınılmalıdır ve trafik güvenliği için her zaman sigortalı araç kullanılmalıdır.

Sigortasız Araç Kazası Ve Güvence Hesabı

Sigortasız araçla trafik kazası sonucu meydana gelen maddi zararlar için devletin güvence hesabı devreye girmektedir. Garanti fonu olarak da anılan kuruluş sigortasız araçların verdiği yaralamalı trafik kazası tazminat  ve ölüme ilişkin destekten yoksun kalma tazminatı tazminatlarını karşılamaktadır.

Kazada Karşı Tarafın Sigortası Yok

Kazaya karışan araçlardan biri yani sizin tarafınızdan diğer tarafın Kazada karşı tarafın sigortası yoksa; Trafik polisi mutlaka aranır ve tutanak tutması beklenir. Kaza sırasında ve sonrasında diğer araçta veya üçüncü şahıslarda maddi hasarlar olabilir, bu zararları zorunlu trafik sigortası garanti eder. Kaza sonrasında sigortadan para almak için kazaya karışan aracın mutlaka sigortası olmalıdır.

Kazada Haklıyım Ama Sigortam Yok

Trafik sigortası kanunen zorunlu bir işlemdir ve bu nedenle tüm araç sahipleri motorlu araçlarını kanunda belirtilen şartlarda sigorta ettirmek zorundadır. Kazada haklıyım ama sigortam yok Trafikte sigortasız arabalar yasaktır ve herhangi bir kazaya bakılmaksızın cezaya tabidir. Sigortasız araç kullanma cezası, muayeneler sırasında yakalanmaları halinde çeşitli cezalara tabidir. Bu cezalar, aracın ne kadar süredir sigortasız kaldığına göre değişiklik göstermektedir. En yaygın ceza para cezasıdır. Araç sigortasının süresi uzunsa, haciz, trafik yasağı gibi uygulamalar da tercih edilebilir. Araca el konursa, araç sahibi ayrıca çekme ve park masraflarını da öder. Trafik sigortası süresi dolan ve henüz yenilenmeyen araç sahipleri trafik sigortası için gecikme cezası ödemek zorunda kalabilirler.

Trafik Sigortası Araç Kullanmanın Riskleri

Trafik sigortası olmayan araç sahipleri için iki sonuç vardır: Sigortasız araç kullanma cezası Kaza sonucu oluşan hasarın bedeli karşı tarafa verilirse; karşı taraf, trafik sigortasını devreye alan sigorta şirketi ile anlaşma yaparak kendi aracındaki hasarı onara bilecektir. Eğer durum tam tersi ise yani karşı taraftaki kişinin aracın hasarında kusuru yoksa kusurlu tarafın kiraladığı sigorta şirketi hasarı karşılar, kazaya neden olan taraf ise sigorta yaptırır. Trafik sigortanız yoksa cayma hakkınız vardır. Sigortasız araç kullanma cezasında sigorta şirketinin cayma hakkını kullanması halinde; Sigorta şirketi karşı tarafa ödenen tazminat miktarını ödeyen taraftan talep edebilir.

Muayenesi Olmayan Araç Trafik Kazası

Aracınız muayene edilmemişse ve araç muayenesi yapılmadan bir trafik kazasına karışmışsanız ve bu kazada kusurlu sizseniz; aracınızın sigortası varsa; Sigorta şirketiniz karşı tarafın kaza masraflarını karşılayacaktır.

Trafik kazasında sigortasız kullanma araç cezası vardır. Fakat araç muayenesinin olmaması önemli değildir. Önemli olan; Aracınız sigortalıdır. Aracınız muayene edilmese dahi; sigortasız araç cezası Sigortanız karşı tarafın masraflarını karşılar.

Trafik kazasında aracın muayene edilmemesi kusur mudur? Bir trafik kazasına karıştıysanız; bu kaza bir yaralanma veya ölümcül bir kaza ise; Maddi hasarlı bir trafik kazası varsa ve aracınız muayene edilmemişse, trafik polisi veya görevli trafik polisi aracınız muayene edilmemiş diye sizi suçlayamaz; bu nedenle sizi suçlu hissettiremez. Araç muayene eksikliği; suçluluk nedenleri arasında değildir.

Trafik kazasında; sigortanız yoksa; sigortasız araç cezası için polis kaza raporunu tutacaktır; bir araç muayene dilekçesi yazın. Muayenesi olmayan araç trafik kazası hasarlı bir kaza ise ve kaza tutanağı tutacaksınız; Polis, araç muayenesi için para cezası vermez.

 

Sigortasız Araç Kazası Davası
Sigortasız Araç Kazası Davası

Sigortasız Araç Kazası Davası

Sigortasız araç kazası durumunda, kazaya karışan kişilerin maddi kayıplarını karşılamak için tazminat davası açma hakları vardır. Ancak, sigortasız araç kullanmak yasal olarak suç olduğundan, kazaya karışan araç sahibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Sigortasız araç kullanmak trafikte ciddi bir risk oluşturur ve yasal olarak suçtur. Bu nedenle, sigortasız bir araç kazası durumunda, araç sahibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir, örneğin para cezası, aracın trafikten men edilmesi veya hapis cezası gibi.

Ayrıca, sigortasız araç sahibi, kazaya karışan diğer kişilerin maddi kayıplarını da karşılamakla yükümlüdür. Bu nedenle, kazaya karışan kişiler, sigortasız araç sahibine karşı tazminat davası açabilirler. Bu davalarda, kazaya karışan diğer kişilerin maddi kayıplarını tespit ederek, bu kayıpların karşılanması için araç sahibine karşı dava açabilirler.

Kim Dava Edebilir?

Bu konuda ikili bir ayrım vardır. Trafik kazası mağduru hayatta ise Borçlar Kanunu’nun 41, 45 ve 47. maddeleri uyarınca maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Mağdur vefat etmiş ise, yakınları, anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlısı, bakım ve nafakası altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahiptir.

Trafik Kazası Davası Açmak İçin Son Tarih Nedir?

Borçlar Kanunu’nun 60. Maddesi: “Zarar ve zarara uğrayan taraf müellifinin ve zararın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra, zarar ve ziyan veya manevi tazminat olarak bir miktarın nakden ödenmesi için herhangi bir talepte bulunulamaz ve her ne suretle olursa olsun, Zararlı olayın meydana gelmesinden on yıl sonra tazminat talebi ceza hukukuna göre daha uzun süreli ceza gerektiren bir eylemden kaynaklanıyorsa, o zamandaki kişisel yargılama için de geçerlidir. Alacak hesaplarınızı vermekten imtina edebilirsiniz.”

Kanunda açıklandığı üzere maddi ve manevi tazminat davası açmak için kanunla belirlenen süre, mağdurun ve failin zararı öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Her iki durumda da dava hakkı kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile sona erer. Başkasına ait araçla trafik kazası ancak, trafik kazası sonucu ortaya çıkan durum ceza davasının gerektirmesi halinde ve ceza kanunlarında bu durum için çok daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmekte ise ceza kanunlarında yer alan zamanaşımı süreleri esas alınacaktır. Eski ve yeni ceza kanunlarında farklı ceza bekleme süreleri bulunmakta ve zamanaşımı süresi yani dava açma süresi kazada meydana gelen hasara göre değişebilmektedir.

Yolcular Kazaya Neden Olan Kusurlu Aracın Sürücüsünden Tazminat Talep Edebilir Mi?

Burada yolcunun araç sürücüsüne veya araç sahibine dava açma hakkı son derece tabiidir, ancak araç sürücüsüne ailevi sebeplerle dava açılması istenmez. Böyle bir durumda sigortasız araç cezası ile sigorta şirketine karşı dava açılabilir mi? Bu soruya rahatlıkla evet cevabını verebiliriz. Sigorta şirketi, herhangi bir rücu şartı olmamak kaydıyla, ayıplı aracın sürücüsünün sebep olduğu zararları herhangi bir ödeme yapmaksızın karşılayabilir. Tazmin edilecek hasar, sigortanın türüne göre değişmektedir. İsteğe bağlı sorumluluk sigortası ile Mecburi Mesuliyet sigortasının kapsamı farklı olduğu için Zorunlu Ferdi Koltuk Sigortası da farklı hasarları kapsar.

Zorunlu Medeni Mali Sorumluluk Sigortası, araçta kazaya neden olan sürücü hariç olmak üzere, sigortalının üçüncü şahıs olacakları için sigortasız araç cezası sigorta şirketine dava edebilmeleri için üçüncü şahıslara yaptırdığı bir sigorta türüdür.

 

Kazadan Sonra Sigorta Yaptırmak

Trafik kazasına karıştınız ve kullandığınız araç sigortasız. Hemen bir refleks geliştirip sigortacınızı arıyorsunuz ve sigorta kestirmenin yollarına bakıyorsunuzdur. Ancak artık her şey için çok geç… Sigortacılık sistemi bu tarz usulsüzlüklerin önüne geçecek şekilde düzenlendiğini unutmayın. Sisteme sizin sigorta bilgilerinizin girilmesi ve yakın bir tarihte kazanın meydana gelmesi zaten şüphe uyandıracaktır. Ve sigorta şirketi bunun ödemesini yapmayacak.

Sigortasız Aracın Ölümlü Kazaya Karışması
Sigortasız Aracın Ölümlü Kazaya Karışması

Sigortasız Aracın Ölümlü Kazaya Karışması

Sigortasız araçla trafik kazasına karışılması sonucunda bir de ölüm meydana geldiyse durum oldukça vahimdir. Kazanın oluş şekli ve kusur durumu birçok sorunun cevabını vermemize yardımcı olacaktır. Sigortasız araç kazada kusurluysa maddi anlamda bütün tazminatlar araç işletenine ve araç sürücüne yüklenecektir. Kaza sonrası bir ceza davası görülecektir. Sigortasız araç sürücüsü hakkında bölgede ağır ceza mahkemesi var ise orada yoksa asliye ceza mahkemesinde sigortasız araçta gerçekleşen ölüme ilişkin dava görülecektir.

Sigortasız Araçla Trafik Kazası Ve Değer Kaybı Tazminatı

Araç değer kaybı tazminatı direk trafik sigortasının sağladığı bir imkandır. Aracınız kaza sonrasında tamir görse bile kazasız halinden ucuza satılacaktır. İşte bu mantıktan yola çıkılarak araç değer kaybı tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Ancak sigortasız araçlarda bu iş biraz daha zor ve sıkıntılıdır. Sizin sigorta poliçeniz sadece karşı tarafın aracı içindir. Kendi aracınızda oluşan hasarı ve değer kaybı talebinizi kendi sigortanızdan talep edemezseniz.

>İlginizi Çekebilir: Araç Değer Kaybı Hesaplama <

Karşı Tarafın Sigortası Yoksa değer kaybı

Karşı tarafından aracının sigortası olmadığını öğrendiniz ve değer kaybı tazminatınızı alamayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Değer kaybı tazminatı sizin hakkınızdır ve bu hakkı size sigorta şirketi sunduğu için almıyorsunuz. Sigortasız araçlarda da araç değer kaybı tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bu defa muhatabınız sigorta şirketi değil de araç işleteni olacaktır. Yani karşı aracın sahibine karşı araç değer kaybı tazminat davası açmalısınız.

Sigortasız Aracın Verdiği Zarar

Aslına bakılırsa en çok meselenin kilitlendiği nokta da burasıdır. Çünkü trafik sigortaları araçlarda ve oluşan diğer hasarlardan sorumludur. Ortada sigorta olmayınca mağdur olan kişiler ben hasarımı nereden karşılayacağım düşüncesine kapılabilir. Sigorta şirketi oluşan hasarları garanti eder ve ödemekle yükümlüdür. Sigortasız aracın verdiği yaralanma ve ölüme ilişkin zararlar Güvence Hesabı tarafından karşılanır. Manevi tazminat ve aracınızda oluşan maddi hasar için ise sigortasız araç sahibine ve sürücüsüne dava açmalısınız.

Muayenesi ve Trafik Sigortası Olmayan Araç Kazaya Karışırsa

Her iki kusuru olan bir araç kazaya karışırsa iki ayrı idari para cezası uygulanır. Muayenesiz araçla ilgili trafik kanunda yer alan madde üzerinden para cezası uygulanır. Araç bağlanarak ilgili bölgeye en yakın trafik otoparkına çekilir. Kazanın oluşumu kusur durumu ve diğer etkenlerle sigortasız ve muayenesiz olmanın bir bağlantısı yoktur. Kazanın incelenmesi ve değerlendirilmesi apayrı bir olaydır.

Sigortasız Araç Bağlanır Mi?
Sigortasız Araç Bağlanır Mi?

Sigortasız Araç Bağlanır Mi?

Sigortasız araçla trafiğe çıkmak yasaktır bir defa e haliyle trafik ekipleri de bu aracı yakalarsa ilerlemesine müsaade etmeyecektir. Araç olduğu yerde bağlanır ve çekici yardımı ile en yakın trafik otoparkına çekilir. Olay yerinde müsaade isteyerek poliçenizi hızlı bir şekilde kestirebilirsiniz. Böylelikle hem çekici hem de otopark masrafından da kurtulmuş olursunuz.

 

Sigortasız Araç Muayene Olur Mu?
Sigortasız Araç Muayene Olur Mu?

Sigortasız Araç Muayene Olur Mu?

Hayır, sigortasız araçların muayene olması mümkün değildir. Türkiye’de her aracın muayenesi için geçerli bir trafik sigortası poliçesinin bulunması zorunludur. Ayrıca, araç muayenesi sırasında trafik sigortası poliçesinin geçerlilik tarihleri kontrol edilir ve sigortası olmayan araçların muayenesi yapılmaz.

Sigortasız araç kullanmak trafikte ciddi bir risk oluşturur ve yasal olarak suçtur. Bu nedenle, araç sahiplerinin araçlarının muayenelerini yapmadan önce trafik sigortalarını güncel tutmaları ve poliçelerinin geçerli olup olmadığını kontrol etmeleri önemlidir. Bu, hem yasal yaptırımlardan kaçınmak hem de diğer sürücüler ve yayalar için trafik güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Sigortasız Araç Muayeneden Geçer Mi?

Sigortasız araçların Türkiye’de muayeneden geçmesi mümkün değildir. Her aracın muayene olabilmesi için geçerli bir trafik sigortası poliçesinin bulunması zorunludur. Ayrıca, araç muayenesi sırasında trafik sigortası poliçesinin geçerlilik tarihleri kontrol edilir ve sigortası olmayan araçların muayenesi yapılmaz.

Araç sahiplerinin araçlarının sigorta poliçelerini güncel tutmaları ve muayene öncesinde sigortalarının geçerli olup olmadığını kontrol etmeleri önemlidir. Bu, hem yasal yaptırımlardan kaçınmak hem de diğer sürücüler ve yayalar için trafik güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Sigortasız Araç Satılır Mı?

Sigortasız Araç Satılır Mı?

Sigortasız Araç Satılır Mı?

Sigortasız araç satışı yasal olarak mümkün değildir. Türkiye’de, her araç için zorunlu trafik sigortası yapılması gerekmektedir ve araçlar bu sigorta poliçeleriyle birlikte satılmalıdır. Sigortasız araç satışı yapmak yasa dışıdır ve ciddi yaptırımları vardır.

Ayrıca, araç sahipleri araçlarını satarken, aracın trafik sigortası poliçesi yanı sıra muayene ve vergi borcu gibi yasal zorunluluklarının da tamamlandığından emin olmalıdırlar. Bu, hem satıcı hem de alıcı için yasal sorunların önlenmesi ve güvenli bir işlem yapılması açısından önemlidir.

Özetle, Türkiye’de sigortasız araç satışı yasal olarak mümkün değildir ve bu tür bir satış işlemi yasa dışıdır. Araç sahipleri, araçlarını satarken yasal zorunluluklarını tamamlamalıdırlar ve araçların trafik sigortası poliçesi yanı sıra muayene ve vergi borcu gibi yasal zorunluluklarının tamamlandığından emin olmalıdırlar.

Sigortasız Araç Satışı Olur Mu?

Hayır, sigortasız araç satışı yasal olarak mümkün değildir. Türkiye’de her aracın trafik sigortası yapılması zorunlu olduğundan, araçlar sigorta poliçeleriyle birlikte satılmalıdır. Bu nedenle, sigortasız araç satışı yapmak yasa dışıdır ve ciddi yaptırımları vardır.

Sigortasız araç satışı yapmak, alıcıya büyük maddi riskler getirir. Bu araçlar, trafik kazaları ya da diğer zararlı olaylar sonrasında oluşacak hasarları karşılamak için sigorta koruması olmadığından, alıcılar büyük maddi zararlarla karşı karşıya kalabilirler.

Ayrıca, araç sahipleri araçlarını satarken, aracın trafik sigortası poliçesi yanı sıra muayene ve vergi borcu gibi yasal zorunluluklarının da tamamlandığından emin olmalıdırlar. Bu, hem satıcı hem de alıcı için yasal sorunların önlenmesi ve güvenli bir işlem yapılması açısından önemlidir.

Özetle, Türkiye’de sigortasız araç satışı yasal olarak mümkün değildir ve bu tür bir satış işlemi yasa dışıdır. Araç sahipleri, araçlarını satarken yasal zorunluluklarını tamamlamalıdırlar ve araçların trafik sigortası poliçesi yanı sıra muayene ve vergi borcu gibi yasal zorunluluklarının tamamlandığından emin olmalıdırlar.

Sigortasız Araç Satışı Yapılır Mı?
Sigortasız Araç Satışı Yapılır Mı?

Sigortasız Araç Satışı Yapılır Mı?

Sigortasız araç satışı yasal olarak yapılamaz. Türkiye’de her araç için zorunlu trafik sigortası yapılması gerekmektedir ve araçlar bu sigorta poliçeleriyle birlikte satılmalıdır. Sigortasız araç satışı yapmak yasa dışıdır ve ciddi yaptırımları vardır.

Sigortasız araç satışı yapmak, alıcıya büyük maddi riskler getirir. Bu araçlar, trafik kazaları ya da diğer zararlı olaylar sonrasında oluşacak hasarları karşılamak için sigorta koruması olmadığından, alıcılar büyük maddi zararlarla karşı karşıya kalabilirler.

Ayrıca, araç sahipleri araçlarını satarken, aracın trafik sigortası poliçesi yanı sıra muayene ve vergi borcu gibi yasal zorunluluklarının da tamamlandığından emin olmalıdırlar. Bu, hem satıcı hem de alıcı için yasal sorunların önlenmesi ve güvenli bir işlem yapılması açısından önemlidir.

Özetle, Türkiye’de sigortasız araç satışı yasal olarak yapılamaz ve bu tür bir satış işlemi yasa dışıdır. Araç sahipleri, araçlarını satarken yasal zorunluluklarını tamamlamalıdırlar ve araçların trafik sigortası poliçesi yanı sıra muayene ve vergi borcu gibi yasal zorunluluklarının tamamlandığından emin olmalıdırlar.

Trafik Sigortası Olmayan Aracın Kazaya Karışması

Trafik sigortası olmayan araçların kazaya karışması durumunda, kazaya karışan araç sahibi veya sürücü, maddi tazminat ödemekle yükümlüdür. Türkiye’de, trafik sigortası yapılması zorunlu olduğundan, trafik sigortası olmayan araçların kazaya karışması yasal olarak suçtur ve ciddi yaptırımları vardır.

Kaza sonucunda hasar gören araç veya diğer malzemelerin maddi kayıpları, trafik sigortası olmayan araç sahibi veya sürücü tarafından ödenmelidir. Ayrıca, kazaya karışan diğer sürücülerin ve yayaların maddi kayıpları da karşılanmalıdır.

Sigortasız araç kullanmak yasal olarak suçtur ve araç sahipleri, araçlarını kullanmadan önce trafik sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Trafik sigortası olmayan araçların kullanımı, diğer sürücüler, yayalar ve malzemeler için ciddi bir risk oluşturur.

Özetle, trafik sigortası olmayan araçların kazaya karışması durumunda, kazaya karışan araç sahibi veya sürücü, maddi tazminat ödemekle yükümlüdür. Trafik sigortası yapmak, hem yasal zorunluluk hem de trafik güvenliği açısından son derece önemlidir ve araç sahiplerinin trafik sigortası poliçelerinin geçerli olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sigortasız Araç Aracıma Çarptı

Eğer sigortasız bir araç aracınıza çarptıysa, hasarınızın tazmin edilmesi için birkaç yol vardır. Öncelikle, kazanın yerinde polis veya trafik ekiplerini çağırarak olayı kayıt altına aldırmak ve rapor almak önemlidir. Bu rapor, hasarın tespit edilmesi ve sorumlulukların belirlenmesi için gereklidir.

Daha sonra, kazadan sorumlu olan araç sahibi veya sürücüye karşı bir tazminat davası açabilirsiniz. Sigortasız araç sahipleri veya sürücüler, kazaya karışan diğer araçların hasarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, sigortasız araç sahipleri genellikle maddi kaynak yetersizliği nedeniyle bu tazminatı ödeyemeyebilirler. Bu nedenle, kazadan sorumlu olan araç sahibinin veya sürücünün maddi kaynaklarının yeterli olup olmadığını belirlemek için dava açmadan önce bir avukattan veya uzman bir danışmandan destek almanız önerilir.

Eğer sigortanız kapsamındaysanız, sigorta şirketiniz hasarınızı tazmin edecektir. Ancak, bazı sigorta şirketleri, hasarın tespit edilmesi için sigortalı aracın trafik sigortası poliçesinin geçerli olması gerektiğini belirtirler. Bu nedenle, sigorta poliçenizin şartlarını kontrol etmeniz önemlidir.

 

Sigortasız Araç Kullanma Süresi
Sigortasız Araç Kullanma Süresi

Sigortasız Araç Kullanma Süresi

Trafik sigortası yaptırmak zorunlu olduğundan, bir araç sahibi veya sürücüsü, aracını trafiğe çıkardığı andan itibaren sigorta poliçesi yaptırmakla yükümlüdür. Bu nedenle, sigortasız araç kullanma süresi yoktur. Bir araç sahibi veya sürücüsü, aracını trafiğe çıkmadan önce sigorta poliçesini güncellemek ve geçerli tutmakla yükümlüdür.

Trafik sigortası yaptırmak zorunlu olduğu için, sigortasız araç kullanmak yasal olarak suçtur ve para cezaları, ceza puanı, aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca, sigortasız araç kullanmak, diğer sürücüler, yayalar ve malzemeler için ciddi bir risk oluşturur.

Sigortasız Araç Yakalanırsa Ne Olur?

Eğer sigortasız bir araç yakalanırsa, aşağıdaki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir:

  • Para cezası: Sigortasız araç cezası için öngörülen para cezaları, aracın trafikten men edilmesi ve belirli bir süreç park edilmesi gibi ek yaptırımlarla birlikte uygulanabilir.
  • Ceza puanı: Sigortasız araç cezası sürücünün ehliyet puanına da etki etmektedir. Belirli bir sayıda ceza puanına ulaşan sürücüler, sürücü belgeleri askıya alınabilir.
  • Aracın trafikten men edilmesi: Sigortasız araç kullanmak, aracın trafikten men edilmesine neden olabilir. Bu durumda, araç sahibi veya sürücüsü, sigorta poliçesini güncelleyene kadar aracı kullanamaz.
  • Hapis cezası: Sigortasız araç kullanmak, aynı zamanda hapis cezasına neden olabilir. Bu, aracın kullanım durumuna ve diğer faktörlere bağlıdır.

Araç Satışından Sonra Sigorta Kaç Gün Geçerli?

Bir aracın satışından sonra, aracın trafik sigorta poliçesi, satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren geçerli olmaya devam eder. Ancak, aracın yeni sahibi, sigorta poliçesini kendi adına yenilemek zorundadır. Sigorta poliçesi, aracın yeni sahibine devredilmemiştir, bu nedenle, sigorta şirketi poliçeyi iptal edebilir.

Trafik sigortası, aracın trafiğe çıktığı andan itibaren geçerli olmalıdır ve araç sahibi poliçeyi güncel tutmakla yükümlüdür. Bir araç sahibi, aracını sattıktan sonra sigorta poliçesini güncel tutmazsa, araç yeni sahibi için sigortasız olarak kalır. Bu, yeni sahibi ve diğer sürücüleri ciddi bir risk altında bırakabilir ve sigortasız araç cezasına neden olabilir.

Özetle, bir aracın satışından sonra, aracın trafik sigorta poliçesi geçerli kalmaya devam eder, ancak yeni sahibi, sigorta poliçesini kendi adına yenilemek zorundadır. Trafik sigortası, aracın trafiğe çıktığı andan itibaren geçerli olmalıdır ve araç sahibi poliçeyi güncel tutmakla yükümlüdür. Bu nedenle, araç sahiplerinin araçlarının trafik sigorta poliçelerini güncel tutmaları ve satış işleminin ardından sigorta poliçelerini yeni sahibinin adına yenilemeleri önemlidir.

2. El Araç Aldıktan Sonra Sigorta Süresi

2.el bir araç aldıktan sonra, aracın trafik sigorta süresi, aracın sigorta poliçesi ile ilgilidir. Araç sahibi, aracı aldığı tarihten itibaren, aracın trafiğe çıkmadan önce trafik sigorta poliçesi yapmak zorundadır.

Eğer aracın önceki sahibi, trafik sigortası poliçesini aracın satışı sırasında iptal ettirdiyse veya süresi dolmuşsa, yeni sahibi, aracın trafikte kullanılabilmesi için yeni bir sigorta poliçesi yapmak zorundadır. Sigorta şirketleri genellikle aracın önceki sahibinin poliçesini iptal ederler ve yeni sahibinin kendisi için bir sigorta poliçesi yapmasını isterler.

Sigorta süresi, aracın trafik sigorta poliçesi ile ilgilidir ve poliçede belirtilen süre boyunca geçerlidir. Sigorta süresi, poliçede belirtilen tarihten itibaren geçerli olur ve poliçede belirtilen son tarihe kadar devam eder. Sigorta süresi, genellikle 1 yıldır ancak poliçeye göre değişebilir.

Park Halindeki Sigortasız Araç Bağlanır Mı?

Park halinde bulunan araç, trafikte olmadığı için her hangi bir tehlike ile de karşı karşıya değildir. Aracınızı kullanmıyorsanız sigorta yaptırmasanız da olur. Ancak trafiğe çıkacak araçların mutlaka trafik sigortası olmalıdır. Park halinde bulunan araç bağlanamaz.

Sigortasız Araç Trafik Kazası ve Rücu

Kusurlu tarafın zararları karşıladığı düşünülürse ve kazaya sebebiyet veren aracın sigortası yok ise araç sahibi meydana gelen kazanın tarafı olacaktır. İkinci olarak ise aracı kullanan kişi farklı ise o da meydana gelen zararlardan sorumludur.

Kazada meydana gelen bedeni hasar ve ölüm durumlarında ise devreye devletin güvence hesabı girerek zararları karşılayacaktır. Ancak bu zararlar araç sürücüsüne ve işletenine rücu ettirilecektir.

Kaza Yapan Sürücünün Ve Araç Sahibinin Sorumluluğu

Sigortasız araçla trafik kazası sonucunda birinci derecede araç işleteni sorumludur. İkinci derecede ise aracın sürücüsü sorumlu olmaktadır. Zarara ilişkin açılacak tazminat davaları her iki sorumluda taraf gösterilerek açılmaktadır.

 

Sigortasız Araç kullanma Cezası

Trafik sigortası sigortasız araç kullanma cezası hem araç hem de kişisel yaralanmaları kapsar. Ayrıca trafik sigortası, yaralanma gibi durumlarda kusurlu tarafın hastane masraflarını karşılaması için gerekli tazminatı sağlar. Sonuçta, bu kadar faydalı bir sigortaya sahip olmamak veya bunu geciktirmek size hem para kaybı hem de zaman kaybı olarak dönecektir.

Sigortasız Araç Cezası 2023

Sigortasız araç cezası 2023 yılında 2 katından fazla arttırıldı. Sigortasız araç cezası yeni güncelleme ile 436 TL oldu. Kesilen idari para cezası 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirim ile 327 TL’ye şeklinde indirimli ödenebilir.

Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2022

2022 sigortasız araç kullanma cezası 196 TL olmuştur. Bir önceki yıla göre bu ceza yaklaşık yüzde 25 artış göstermiştir. Ceza kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Sigortasız araçla trafiğe çıkılması kesinlikle yasaktır. Trafik sigortası olmayan araçlara verilen cezalar her yıl güncellenmektedir.

Araç sahiplerine ceza için kanuni 15 günlük bir ödeme süresi yazılı olarak verilir. Araç sahipleri bu süre içinde kendilerine yazılan cezanın tamamını nakit olarak ödemek isterlerse %25 indirim uygulanarak ödenecek bedel 147 TL’ye düşürülür. Sigortasız araç kullanma cezası 15 gün içinde ödeme yapılmazsa yasal cezaya faiz uygulanacak ve araç sahibinin maddi kaybı artacaktır.

Sigortasız Araç kullanma Cezası 2021

Sigortasız araç kullanma cezası 2021 yılında 144 TL olarak uygulanmıştır. Sigortasız araç kullanma cezası 2021 yılında bir önceki yıla göre çokta fazla artış göstermemiştir. 12 liralık bir artış ile 144 lira olmuştur. Ancak yüzde 25’lik indirimden faydalanılırsa sigortasız araç kullanma cezası 2021 108 liraya düşecektir.

sigortasız kullanma araç cezası 2020 Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak   132 ₺

sigortasız araç kullanma cezası 2019 da ödeyeceğiniz zorunlu trafik sigortası cezası 108 TL

Sigortasız Araç kullanma Cezası 2021 : 144 TL Erken ödeme durumunda ise 108 TL’dir.

Sigortasız araç ile trafiğe çıkmak yasaktır. Kolluk kuvvetleri tarafından aracınız yakalanırsa bağlanır. Sigortasız araç kullanma cezası İdari para yaptırımı uygulanır. Çekici masrafları ve bir sürü zahmet de yanında cabası olacaktır. Sigortasız araçla trafik kazasına karışmak ise hiçbir zaman istenmeyecek bir durumdur. Kazanın durumuna göre yaşayacağınız olumsuzluklarda katlanarak artacaktır.

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat