İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım, İfade Değiştirme ve Şikayet Süresi

İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım

İş kazası geçirdim şikayetçi olmadım, diyenlerin sayısı hiçte az değildir. İşinden olmak istemeyen, iş vereni ile aralarında gönül bağı, kan bağı bulanan işçiler şikayet etmemeyi tercih edebiliyorlar.

iş kazaları adli vakalardır. Olayın sıcaklığında o an aklınıza gelmeyebilir. Ya da baskılar sonucunda şikayetçi olmadığınızı beyan etmiş olabilirsiniz. Ancak şikayetçi olmamanız sizi yanıltmasın süreç en başından itibaren yeniden düzenlenebilir.

İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım, Tazminat Alabilir Miyim?

iş yerinde ya da dışarıda iş yerinin bir işini yaparken veya iş yerinin temin ettiği araçla yolculuk yaparken geçirilen tüm kazlara iş kazası denilmektedir. İş kazası geçirdim şikayetçi olmadım diyorsanız, 6 aylık şikayet süreci içerisinde gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. İşçi bir sebepten dolayı şikayetçi olmasa bile hem maddi tazminat hem manevi tazminat hem de destekten yoksun kalma tazminatı davası açma hakkı kesinlikle ellerinden alınmamaktadır. İş kazası şikayeti tazminat almanız için usul açısından bir eksiklik değildir. İş kazası şikayetinin yapılmaması ceza davası açısından değerlendirilir.

İs Kazası Şikayet Süresi
İs Kazası Şikayet Süresi

İş Kazası Şikayet Süresi

İşçinin, iş yerinin içerisinde ya da dışarı da bir işini yapıp çalıştığı sırada yeni iş esnasında geçirdiği tüm kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazası gerçekleştikten sonra işveren en geç 3 iş günü içerisinde iş yeri kazasının olduğunu bildirmelidir. İş kazası şikayeti ise kazanın ardından kaza geçiren işçinin kolluk kuvvetlerine verdiği ilk ifadede şikayetçi olduğunu söylemelidir. İlk ifade de iş kazası şikayet oldukça önemlidir. Söylemediği takdirde şikayetle ilgili süreçler yürütülmektedir. İşçi şikâyetçi olmadığını dile getirse bile daha sonra açacağı davalarda maddi ve manevi tazminatını alabilmektedir.

İş Kazası Şikayet Süresi Ne Kadar
İş Kazası Şikayet Süresi Ne Kadar?

İş Kazası Şikayet Süresi Ne Kadar?

İş kazaları yalnızca iş yerinde iken gerçekleşmemektedir. Dışarıda bir yerde iş yerinin işini yapıyorken de gerçekleşen kazalar iş kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Bu durumda işçi kazayı işverene de bildirmelidir. İşveren ise kazayı en geç üç iş günü içerisinde gerekli yerlere bildirmelidir. Bu bildirimden sonra kazada yaralanan işçiye maluliyet oranı kadar bir destek verilmektedir. Kaza ölümlü bir kaza ise işçinin geride kalan yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı verilmektedir. Kaza sonrası işçinin şikâyet süreci, hastanede veya dışarıda verdiği ilk ifadede şikayetçi olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Bu şekilde ifade vermediği takdirde ceza davası sürecini olmayacaktır.

>İlgili İçerik: İş Kazası bildirimi <

İş Kazası Geçiren Kişi Ne Yapmalı?

İş yerinde veya dışarıda, işçinin iş yerinin bir işini yapıyorken veya iş yerinin tahsis ettiği bir araçla seyahat ediyorken geçirdiği kazalar, Trafik iş kazası olarak tanımlanmaktadır. Kazasın meydana gelmesinin ardından işveren 3 gün içinde kolluk kuvvetlerine ve SGK ya bildirmesi gerekmektedir. Kaza yaralanmalı ise işçinin maluliyet oranı kadar bir tazminat, kaza ölümlü ise vefat eden işçinin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı verilmektedir. İşçi hastane de ya da dışarıda vereceği ifade de oldukça önemlidir. İş kazası şikayete tabi değildir. İfadesinde kendisinin kusurlu olduğunu veya iş yerinden şikâyetçi olmadığını dile getirdiği durumda işveren hakkında açılacak ceza davaları takipsizlikle sonuçlanacaktır.

İs kazası Şikayet Dilekçesi
İs kazası Şikayet Dilekçesi

İs kazası Şikayet Dilekçesi

İş kazası şikayeti bölgede görevli karakol veya savcılıkta yapılmalıdır.  İşçinin kazadan sonra verdiği ifade oldukça önemli bir husustur. Tam da burada bir çok değişken belirlenmiş olacaktır. İşçinin iş kazası şikayeti kolluk güçlerini harekete geçirecektir. İş kazası şikayet dilekçesi basitçe de ifade edilebilir. Başıma gelen kazadan dolayı iş yerim ve sorumlular A şahsı B şahsı hakkında şikayetçiyim denilerek süreç başlatılabilir. İş kazası şikayet dilekçesi İş veya trafik kazası avukatı tarafında da yapılabilmektedir.  İş kazısı şikayetinde işçi kendisinin kusurlu olduğundan bahsetmemelidir. Eğer böyle bir durum olursa savcılık tarafından suç kabul edildiği için takipsizlik verilme ihtimali yüksektir.

İş Kazası Nereye Şikayet Edilir?
İş Kazası Nereye Şikayet Edilir?

İş Kazası Nereye Şikayet Edilir?

İş kazası geçiren bir işçi kazanın gerçekleşmesinden itibaren üç iş günü içerisinde kuruma ve kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekmektedir. İş kazasını genel bir tabirle açıklamak gerekirse; iş yerinde veya dışarıda iş yerinin bir işini yapıyorken veya iş yerinin tahsis ettiği bir araçla yolculuk ederken gerçekleşen tüm kazalar iş kazası olarak belirlenmektedir. Kazayı geçiren işçi, kolluk kuvvetlerine vereceği ilk ifadede işvereni şikayet ettiğini bildirmelidirler. İş kazası şikayeti kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) yapılmaktadır. Ya da bölgede görevli nöbetçi savcılığa da iş kazası şikayet için dilekçe verilebilir. Daha sonra verdiği ifadeyi değiştirmesi ya da geri çekmesi oldukça zorlu bir süreç olarak önüne çıkacaktır. Şikâyet etmediği ve suçlunun kendi olduğunu söylediği takdirde işverene açacağı ceza davaları takipsizlikle sonuçlanır.

İş Kazası Yaşandıktan Sonra Atılacak Adımlar Nelerdir?

Sigortalı bir işçinin, işverenin sağladığı taşıtla yaptığı işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen veya işçinin işini yaptığı sırada uğradığı kazada bedenen veya ruhen zarar gördüğü durumlara iş kazası denilmektedir. Kaza gerçekleştikten sonra, işçi dışarıda ise kuruma ve kolluk kuvvetlerine üç gün içerisinde bildirmelidir. Kaza aynı zamanda SGK’ya da bildirilmelidir. İş kazası şikayeti süreci kolaylaştıracak. Zarara uğrayan işçinin ilerleyen süreçte açılacak maddi manevi tazminat davaları toplanan deliller üzerinden devam edeceği için kaza gerçekleştiği anda iş kazası şikayeti mutlaka yapılmalıdır. Eğer ki mağdur kişi iş yerinin bu durumdan ceza almasını istemiyorsa ilerleyen süreçte iş kazası şikayetini geri çekebilir.

Yaralanmalı kazada yaralanan işçinin maluliyet oranı kadar bir tazminat, ölümlü bir kaza ise vefat eden işçinin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatları da verilmektedir. Kazanın gerçekleşmesinin ardından işçi, işvereni şikayet edecek ise verdiği ilk ifade de bu durumu da belirtmesi gerekmektedir. Daha sonra atılacak adım ise işçi, dava açarak iş kazası avukatı ile maddi ve manevi tazminatlarını talep edebilirler.

İş Kazası Geçirdim Haklarım Nelerdir?

Gerçekleşen iş kazası sonucu gerekli yerlere bildirimler yapıldıktan sonra kaza geçiren işçinin haklarını şu şekilde sınıflandırabiliriz;

 • Kazayı geçiren işçinin SGK’ dan talep edeceği haklar şunlardır;
  1. Geçici iş göremezlik ödeneği
  2. Sürekli iş göremezlik ödeneği,
  3. Ölüm halinde hak sahiplerine ölüm geliri
 • Kaza geçiren işçinin veya ölümlü kaza halinde vefat eden işçinin yakınlarının iş yerinden talep edebileceği haklar şunlardır;
  1. Maddi tazminat: İşçinin maddi kayıpları için talep ettiği tazminat
  2. Manevi tazminat: İşçi vefat ettiği takdirde ölen işçinin yakınları ve yaralanma durumunda işçinin manevi rahatsızlığı için talep ettiği tazminat
  3. İş gücü tazminatı: İşçi belirli derece de gücünü kaybettiğinde talep ettiği tazminat
  4. Destekten yoksun kalma tazminatı: Ölümlü bir kaza halinde, vefat eden işçinin yakınları tarafından talep edilen tazminat türüdür.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tazminat Hesaplama <

 İş Kazası Bildirim Süresi Kaç Gün?

Sigortalı işçi, iş kazasını iş yerinin dışında iş yerinin bir işini gerçekleştirirken yaşadığı durumlarda iş yerine ve kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. Kaza tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. İş kazası bildiriminden sonra işçi, SGK dan  ve iş yerinden ayrı ayrı tazminat almaya hak kazanmış oluyor. Yine SGK ya bildirilmesinden sonra ölümlü kazalarda vefat eden işçini yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alırken; yaralanmalı kazalarda yaralana işçinin maluliyet oranı kadar bir tazminat alabilmektedir.

İş Kazası İfade Değiştirme Süresi
İş Kazası İfade Değiştirme Süresi

İs Kazası İfade Değiştirme Süresi

Adli vakıalarda verilen ilk ifadeler oldukça önemlidir. Hatta mahkeme sürecinde hakim ifadeler değişse bile ilk ifadenin etkisinde kalabilir. İfade değiştirmek için belli koşulların oluşmuş olması gerekmektedir. Karşı taraf tarafından aldatılıp kandırılmak haklı bir gerekçe olabilir. İş kazası şikayet sürecinde ifade değiştirme diye bir durum söz konusu değildir. İfade verilmiş ise o verilen ifadeyi değiştirmek için belli sebepler, yeni gelişmeler Olması gerekmektedir.

İş Kazası Geçiren İşçi İşverene Karşı Ne Yapabilir?

İş yerinin bir işini, iş yerinde veya dışarıda gerçekleştirirken kaza geçiren bir işçi, iş yerinden tazminatlarını talep edebilmektedir.  İş yerinden talep edebileceği tazminat haklarını dört ana başlık altında toplayabiliriz;

 1. Manevi tazminat hakkı: Kaza geçiren bir işçi, kazadan sonra fiziksel olmayan rahatsızlıklarından dolayı bu tazminat hakkına sahiptirler. Ölümlü bir kaza da bu tazminat hakkı ise vefat eden işçinin yakın akrabalarına geçmektedir.
 2. Maddi tazminat hakkı: Kaza sonucu işçinin maddi olan zararlarını karşılamak için talep edeceği tazminat hakkıdır.
 3. Destekten yoksun kalma tazminatı: Ölümlü bir kaza sonucu vefat eden işçinin geride kalanlarının sahip olduğu tazminat haklarıdır.
 4. İş gücü tazminat hakkı: Kazada yaralanan işçinin belirli derecede çalışma gücünü kaybetmesi sonucu kazandığı tazminat hakkıdır.
YouTube video

İş Kazası Geçiren İşçi Tazminat Alabilir Mi?

İş yerinde veya dışarı da bir yerde işverenin bir işini yapıyorken ve ya temin ettiği araçla yolculuk ederken gerçekleşen kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazası geçiren işçinin maddi ve manevi tazminat hakları bulunmaktadır. İş yerinin SGK’ya bildirmesinden sonra işçi, SGK dan ve iş yerinden ayrı ayrı tazminat almaya hak kazanmıştır. Yaralanmalı kazalarda işçinin maluliyet oranı kadar bir tazminat, ölümlü kazalarda ise vefat eden işçinin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatları verilmektedir. Kazayı geçiren işçinin SGK dan talep edebileceği tazminatlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Ölüm halinde hak sahiplerine ölüm geliri
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • Geçici süreli iş göremezlik geliri

Kazayı geçiren işçinin işverenden talep edebileceği tazminatlarda şu şekilde sıralanabilmektedir:

İş Kazası Geçiren Kişi Ne Kadar Maaş Alır?

İş yerinde bir iş kazasına uğrayan kişi öncelikle tam teşekküllü bir hastaneden iş göremezlik raporu almalıdır. Bu rapor sonucunda sürekli tam iş göremezlik sonucunda sigortalı işçiye aylık kazancının %70 i oranında bir maaş bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik oranı %100 olmayan sigortalı işçilere ise kısmi iş göremezlik raporu verilmektedir. Sürekli kısmi iş göremezlik ödeneği hesaplaması yapılırken hesaplama önce %100 üzerinde yapıldıktan sonra işçinin maluliyet oranına göre doğru orantılı yapılır. İş kazası sonucunda sigortalı işçi bir başkasının bakımına muhtaç kalmış ise kazancının %85’inden az olmayacaktır.

İş Kazası Geçirenin Sigortası Yatar Mı?

SGK uygulamalarında, işçinin iş kazası geçirdiği gün sigortalı olduğu bildirilmeli ve buna göre işlem yapılmaktadır. Sigortalı işçinin iş kazası bakımından sigortalılığı; kendi hesabına çalışan sigortalı işçiler için terk tarihinden itibaren ve hizmet akdinde çalışan sigortalı işçinin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir. İşçinin sigortalılığı bittiği tarihten itibaren iş kazası nedeniyle alınan istirahat raporlarına geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Çalışan İş Yerinde Geçirdiği Kazayı Nereye Bildirilmelidir?

Sigortalı işçi iş kazasını iş yerinin dışında bir yerde işverenin görevlendirdiği bir konumdayken de gerçekleşebilmektedir. Bu durumda işçi bu kazayı işverene ve kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. İş kazası aynı zamanda SGK ya da bildirilmelidir. SGK ya bu bildirim iki şekilde yapılmaktadır; SGK’nın İnternet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve ya yazılı olarak bildirilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinin ardından kazayı geçiren işçi veya ölümlü bir kazada işçinin yakınları SGK’dan ve iş yerinden tazminatlarını talep edebilirler.

İş Kazası Geçiren Kişi İşten Çıkarılır Mı?

İş sözleşmesi, işveren ve işçi tarafından imzalanıp, bir tarafın ya da karşılıklı olarak fesih yapabilecekleri  bir sözleşmedir. İşçinin iş kazası geçirmesi işverenin iş sözleşmesini feshetmesi için geçerli bir sebep değildir. Sadece bu sebepten dolayı fesih gerçekleşiyorsa işçi kıdem ve ihbar tazminatı haklarını öne sürebilecektir. Fakat rapor bitiminde işten çıkarma fiili usullere göre yapılıyor ise bu durum mümkündür. İşçi sık sık rapor alıp, işin aksamasına sebep oluyorsa fesih için geçerli bir sebep oluşmuş demektir.

İş Kazası Geçiren İşçiye İşveren Maaş Öder Mi?

İş kazasının gerçekleşmesinin ardından işveren ve işçi gerekli bildirimleri yapmalıdır. İş kazasının bildirilmesi gerekli kurumlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu da bulunmaktadır. Bu bildirimin ardından işçi SGK dan ve işverenden ödenek ve tazminat hakları kazanmaktadır. . Kazayı geçiren işçinin SGK dan talep edebileceği tazminatlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Ölüm halinde hak sahiplerine ölüm geliri
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • Geçici süreli iş göremezlik geliri

Kazayı geçiren işçinin işverenden talep edebileceği tazminatlarda şu şekilde sıralanabilir;

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Manevi tazminat
 • Maddi tazminat
 • İş gücü tazminatı
İs Kazası Geçirdim İşten Çıkmak İstiyorum
İs Kazası Geçirdim İşten Çıkmak İstiyorum

İs Kazası Geçirdim İşten Çıkmak İstiyorum!

İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi, iki tarafa da borç yükleyebilen ve iki taraflı olan sözleşmelerdir. İşçi kazada suçlu olmadığını, işverenin kusurlu olması halinde sözleşmeyi haklı olarak feshetme hakkında sahip olmaktadır. İş kazasında işçinin haklı olduğunun bilirkişi raporu ile tespit edilmesi durumunda işçi, maddi ve manevi tazminat hakkına sahip olacaktır. Tazminat miktarı da işçinin maddi ve manevi zararlarını göz önüne alarak belirlenecektir.

İş Kazası Geçirdim Sigortam Yok
İş Kazası Geçirdim Sigortam Yok

İş Kazası Geçirdim Sigortam Yok

İş kazası geçiren işçinin sigortasının olmaması tazminat davalarını açmalarına veya ödeneklerini almalarına bir engel olmamaktadır. İşçinin sigortasının olduğuna ya da olmadığına bakılmaksızın iş kazası geçiren işçinin, sağlık giderleri SGK tarafından ödenip, raporlu olduğu dönemlerde, kaza geçiren işçiye iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. Sigortasız çalışan işçi öncelikle elindeki belgelerle birlikte Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne giderek iş kazası olduğuna dair bir inceleme başlatmalıdır. İş kazası olarak belirlendikten sonra İş Kazası Tespit Davası açılmalıdır. Bu davada kazanıldıktan sonra sigortasız işçi, işverene maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin