Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı ; trafik kazası sonrası bedeni hasar alan veya araçları hasar alan kişilere gerekli hukuki desteği sağlayan avukatlara denilmektedir. Günümüzde araç sayısına paralel olarak artış gösteren trafik kazaları; trafik kazası avukatlarına ihtiyacı arttırmıştır. Gerçekleşen trafik kazalarında oluşan hem maddi ham manevi kayıplar yaşamamak önemlidir. Bu nedenle trafik kazasını çalışma alanı olarak belirlemiş avukatlar ile süreci yürütmek hak kayıplarının önüne geçmektedir. 

Trafik Kazası Avukatı Hizmetini Nasıl Veriyoruz!

Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi Sigorta hukuku ve tazminat hukuku üzerine çalışmaktadır. Uzmanlık alanımız özellikle trafik kazaları başta olmak üzere sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Sadece İstanbul değil Edirne’den Kars’a, Hakkari’den İzmir’e Türkiye’nin 81 ilinde çözüm ortağı avukat ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Trafik kazaları komplike dava olup, sadece tazminat hukuku olarak düşünmek yanlış olur. Ceza süreci özellikle kusur durumunun değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Maluliyetin tespiti, yaralının tedavisi, ölen kişinin maddi ve manevi tazminatları, geride kalan destekçilere maaş bağlanması gibi çok farklı alanlarda bilgi birikimi gerektirmektedir. Zorlu sürecin üstesinden gelebilmek ve daha hızlı çözümler sunabilmek için, akademisyenler, trafik bilirkişileri, SGK uzmanları, aktüer hesap uzmanları, adli tıp uzmanları ile birlikte çalışılmaktadır.

Trafik kazasına ilişkin tarafımız yetkilendirildiğinde;

 • Kusur değerlendirmesi
 • Maluliyet tespitine ilişkin çalışmalar
 • Aktüer tazminat hesaplama çalışmaları
 • Hatır taşıması ve müterafik kusur durumlarının irdelenmesi

Ceza Davasını Titizlikle Takip Ediyoruz!

Trafik kazalarında tartışmaların odak noktası çoğunlukla kusura ilişkin oranlar olmaktadır. Zira özellikle kaza tespit tutanağını düzenleyen görevlilerin bu hususta yeterli tecrübeye sahip olmaması, kusura ilişkin oranların yanlış tespit edilmesine sebep olmaktadır. Hatta bilirkişi raporları dahi gerçek kusur dağılımını sehven veya tecrübesizlikten kaynaklanan sebeplerle doğru tespitler yapılamamakta olup, itiraz neticesinde adli tıp trafik ihtisas dairesi tarafından son kusur durum raporu düzenlenmektedir.

Soruşturma aşamasında soruşturmayı yürüten savcıların bir çoğunun kaza tespit tutanağındaki kusur durumuna göre karar verdiği görülmektedir. Bu durum kazazede mağdurların hak kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir. Zira kazazede mağdurun KTT’de yüzde yüz kusurlu bulunması halinde soruşturmayı yürüten savcı tarafından kusura ilişkin bilirkişi raporu aldırılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verildiği görülmektedir. Halbuki Yargıtay kararları gereğince de KTT tek başına hüküm kurmaya elverişli değildir. Bilirkişi raporlarıyla kusur durumunun değişmesi kuvvetle muhtemeldir. Uygulamada bu tür zorluklarla trafik kaza avukatı olarak mücadele vermekteyiz.

Yaralanmalı Kazalarda Heyet Raporu (Sağlık kurulu Raporu – Adli Tıp Raporu)

Yaralanmalı kazalarda kişinin yaşadığı mağduriyet vücuduna aldığı hasarla doğru orantılıdır. Tazminat işlemlerinin tamamlanması heyet raporunun yönetmeliğe uygun ve sigorta şirketinin kabul edeceği şekilde alınmasına bağlıdır. Trafik kazasına ilişkin alınacak heyet rapor sonucu her hastaneden ya da kurumdan farklı bir sonuçla çıkacaktır. Çünkü vakayı değerlendiren uzman hekimlerin olaya yaklaşımı ve değerlendirmesi de kişiye ve kuruma göre de farklılık göstermektedir. Yine yönetmelikte hekimlere tanınan takdir hakkı da maluliyete ilişkin oranları değiştirebilmektedir. Mesela parmakta meydana gelen kırığa A kurumu sıfır oran verirken B kurumu bu vakaya yüzde 4 oran verebilmektedir!

Heyet oranlarındaki karmaşıklığı gidermek ve müvekkilimizin haklarını korumak adına bu alanda titizlikle çalışıyoruz. En iyi sonuçları almak ve hak kaybına uğramamak için süreci sadece avukatla birlikte değil, maluliyete ilişkin hususlarda Adli Tıp Uzmanları ile birlikte çalışmaktayız. Zira trafik kazasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda maluliyet hususu adli tıpın uzmanlık alanına girmekte olup, adli tıp uzmanları ile birlikte çalışmak hak kayıplarının önüne geçmektedir. Bu durum Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisini diğer hukuk bürolarından ayıran en önemli özelliklerden biridir.

Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplama Desteği

Biz işinde profesyonel bir ekibiz… Bir trafik kazası dosyasını elimize aldığımızda bütün detayları ile ne olduğunu anlıyor ve müvekkilimize de durumu izah ediyoruz. Atılacak adımları, dosyanın hangi aşamalardan geçeceğini ve ne kadar sürede, ne kadar tazminat alabileceğimizi henüz işin başında söyleyebiliyoruz.

Yaralanmalı, Ölümlü ve maddi hasarlı kazalarda ayrı ayrı tazminat hesaplama yapabiliyoruz. Müvekkilimize ve müvekkil adaylarımıza daha sürecin başında ne kadar tazminat alacağımızı söyleyebiliyoruz…

Trafik Kazası Avukatı – Avukat Cuma Ali Koç İletişim Bilgileri

 • İstanbul Trafik Kazası Avukatı : Av. Cuma Ali Koç
 • Telefon: +90 544 129 34 68
 • Adres: Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:44 D.61 Bahçelievler/İstanbul
 • Mail: info@cozumavukatlik.org

https://g.co/kgs/LfrV8zS (Harita ve Konum Bilgisi)

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Alıyoruz?

Uzman trafik kazası avukatı, kazanın ardından hangi tazminatın  hangi süreçler ile alınacağı bilmektedir. Tazminat hak edilen trafik kazaları ise üç farklı sonuç ile gerçekleşmektedir;

 • Ölümlü trafik kazaları,
 • Yaralanmalı trafik kazaları,
 • Maddi hasarlı trafik kazaları.

Uzman trafik kazası avukatı her kaza sonucunu ayrı ayrı olarak ele almaktadır. Her kazanın kendine özgü bir süreci ve işleyişi bulunmaktadır. Uzman trafik kazası avukatı; tazminat hesaplama yöntemlerinden, mevzuatın tüm ayrıntılarına kadar her konuda mağdura yardımcı olup; bilgi ve deneyim sahibi ile süreci en kısa sürede tamamlamaktadır.

Uzman trafik kazası avukatının takip ettiği iş ve yükümlülükler arasında gösterilecekler;

 • Sigorta şirketi işe kazazede arasında yaşanan uyuşmazlıklara bakmak.
 • Kazazedenin tazminat hesaplamasını yaparak; tazminat sürecini yürütmektedir.
 • Ceza yargılamalarında sanık müdafiliği veya katılan vekilliği yapmaktadır.
 • Soruşturma aşamasında savcılık işlemlerinin takibini yapmaktadır. 
 • Gerekli hallerde mahkeme kararlarına ilişkin istinaf, itiraz ve temyiz yollarına başvurmaktadır.
 • Mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlıklara çözüm yolu bulmaktadır.

Trafik kazalarında ceza süreci kazanın meydana geldiği andan itibaren başlamaktadır. Yaralanma ve ölüm meydana gelen trafik kazalarında önce kolluk olaya ilişkin soruşturmayı tamamlar ve evraklar savcılığa gönderilir. Dosyayı inceleyen yetkili savcı gerek duyarsa yeni deliller için kolluk kuvvetlerine talimat verebilir. Ya da iddianameyi oluşturarak ceza davasının kurulmasını sağlar.

Ceza davası aşamaları:

 • Kolluk (Polis – Jandarma ) soruşturma süreci
 • Savcılık aşaması
 • Ceza Mahkemesi (Asliye Ceza – Ağır Ceza Mahkemesi)
YouTube video

Ölümlü Trafik Kazası

Trafik kazalarında en üzücü sonuç ölümlü trafik kazalarında ortaya çıkmaktadır. Kazazede, gerçekleşen trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Ölümlü trafik kazalarında süreci yönetmek ve tazminat alacaklarının temin edilmesi vefat eden kazazedenin yakınlarına düşmektedir. 

Ölümlü trafik kazalarında vefat edenin annesi, babası, eşi ve çocukları trafik kazası tazminat alacaklarından hak sahibi olanlardır. Kazanın gerçekleşmesi ve kazazedenin  vefatı üzerine hukuki bir süreç başlamaktadır. Kazazede yakınlarının birçoğu süreç hakkında bilgi sahibi değildir veya eksik bilgi ile hareket etmektedir. Bu durum sürecin uzamasını veya eksik tazminat ödemeleri ile sonuçlanmaktadır. Önüne geçebilmek için ise ölümlü trafik kazası avukatından bilgi ve gerekli desteği sağlamalılardır. 

Ölümlü trafik kazası avukatı, vefat eden kazazedenin yakınlarına süreç hakkında bilgi vererek tazminat davalarını açmaktadır. Örneğin ölümlü kazalarda tazminatların en önemlisi Destekten Yoksun Kalma Tazminatıdır. Bu tazminatın talep edilebilmesi adına Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası açılmalıdır. Türk hukuk sisteminde avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak bilgi ve belgelerin toplanması, sürecin doğru adımlar ile ilerleyebilmesi adına trafik kazası avukatları devreye girmektedir.

Ölümlü trafik kazası avukatı aracılığı ile ölümlü trafik kazası sonrasında talep edilebilecek tazminatlar arasında;

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı,
 • Cenaze Giderleri,
 • Defin Masrafları,
 • Ölüm hemen gerçekleşmemiş ise bakıcı ve hastane giderleri,
 • Vefat eden araç sahibi ise aracın bakım ve onarımına ilişkin masraflar,
 • Manevi tazminat bulunmaktadır.
Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı
Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı

Yaralanmalı Trafik Kazası

Yaralanmalı trafik kazası, kazazedenin bedeni hasar aldığı kazalara denilmektedir. Yaralanan kazazede yaralanmasından dolayı birçok tazminatı hak etmiş duruma gelmektedir. Ancak süreç karmış ve uzun olabilmektedir. Süreci en basite indirgemek adına ise yaralanmalı trafik kazası avukatından destek ve bilgi alınmalıdır.

Yaralanmalı trafik kazası avukatının görevleri arasında gösterilebilecekler olanlar;

 • İfade tutanakları incelenerek gerekli durumlarda ek ifade için değerlendirme yapmak, 
 • Kazanın gerçekleştiği yerde keşif yapmak,
 • Kamera, EDS ve Mobese kamera kayıtlarını araştırmak,
 • Kazada bulunan kusur oranlarını değerlendirmek,
 • Kazazedenin sağlık evraklarını incelemek,
 • Maluliyet oranının tespitine ilişkin adli tıp uzmanlarıyla görüşmek,
 • Ceza davası titizlikle takip etmek,
 • Manevi tazminat davası için ön çalışmalı yapmak ve dava açmak.

Yaralanmalı trafik kazası avukatı, sayılan görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirdikten sonra yaralanmalı trafik kazası tazminat davasını açmaktadır. Ayrıca kaza mağdura trafik kazasından dolayı alacağı tazminata ilişkin tazminat hesaplaması da yapmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatını belirleyen faktörler arasında ise; kazazedenin yaşı, maaşı, haklılık oranı ve maluliyet oranı yer almaktadır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı

Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Ölüm veya yaralanmanın görülmediği sadece araçların hasar aldığı kazalara; maddi hasarlı trafik kazası denilmektedir. Maddi hasarlı kazalarda en önemli durum araçların sigortasının olup olmadığıdır. Aracın bakım ve onarım görmesine ilişkin ödemeler trafik sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Maddi hasarlı trafik kazalarında uzman hukuki destek sağlayan avukatlar bu kaza türünde sigorta avukatı ve maddi hasarlı trafik kazası avukatı olarak iki farklı kategoridedir. Bu avukatlar alanında uzmanlaşmış hangi hamlenin hangi aşamada yapılacağını bilmektedir. 

Maddi hasarlı trafik kazası avukatının atacağı adımlar ile en hızlı sürede talep edilebilecek olan tazminatlar;

Trafik Ceza Avukatı
Trafik Ceza Avukatı

Trafik Kazalarında Ceza Avukatı

Trafik kazası; karayolları üzerinden en az iki aracın karıştığı sonucunda ölüm, yaralanma veya araçların hasar alması ile sonuçlanan talihsiz olaylara denilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait karayolu trafik kazalarına ilişkin istatistiklerini yayımlamıştır. Son istatistiklere göre ise geçtiğimiz seneye oranla trafik kazalarında yüzde 3,9 oranında artış göstermiştir. Rakam olarak ifadesi ise 1 milyon 232 bin 957’dir.

Trafik kazalarında; şikayete tabii olmamak ile birlikte ölüm veya yaralanma görülmesi halinde ceza davası açılmaktadır. Asliye Ceza ya da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen trafik kazası ceza davalarında müvekkili olan kazazedeyi trafik kazası ceza avukatı savunmaktadır.

Trafik kazası ceza davası avukatı görevleri arasında;

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Ağır Ceza Mahkemelerinde katılan vekilliği de yer almaktadır.
YouTube video

Trafik kazası ceza davası, kamu davası olarak açılmaktadır. Buna bağlı olarak da trafik kazası ceza avukatı vekilliği ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 85. madde Taksirle Öldürme ve TCK 89. madde Taksirle Yaralama üzerinden ceza davası görülmektedir.

Trafik Kazası Avukatı Ücretleri
Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

Kazazedenin, trafik kazası avukatının sağladığı hukuki desteğe karşı ödeme yapması zorunludur. Trafik kazasının ücretleri ise davanın durumuna, karışıklığına göre birçok faktöre tarafından etkilenmektedir.

Trafik kazası avukatlarının ücretleri her yıl düzenli olarak güncellenmektedir.  Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2023 yılı için geçerli olan avukat danışma ücreti avukatlık asgari ücret tarifesi başlığı altında yayımlanmıştır. Bu tarife 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olup halen geçerliliğini korumaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4-1.pdf

Trafik kazası avukatının ücreti nasıl alacağı ide kendi çalışma politikasına bağlı olmaktadır. Sözleşme imzalayarak süreç sonunda kazanılan tazminatta alabilirken; yine çalışma politikasına bağlı olarak ödemeyi dava görülmeden de talep edebilmektedir. Trafik kazası avukatı Avukatlık Kanunu gereği son güncellemeye göre % 15 oranının altın da ve %25 oranının üzerinde hak talep edemez.

Trafik kazası avukatlarının ücretlerine örnek tablo;

UYUŞMAZLIK TÜRLERİAVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024
Tazminat Davaları (Maddi ve Manevi)En az %15- En fazla %25 Değerinde
Sigorta Alacaklarına İlişkin AlacaklarEn az %15- En fazla %25 Değerinde
Yargıtay Duruşmaları32.000 TL
Ceza Soruşturmasının Takibi8.000 TL
İstinaf Mahkemesi Duruşmaları20.400 TL
Ağır Ceza Sanık Müdafiliği29.800 TL
Asliye Ceza Sanık Müdafiliği19.700 TL
Asliye Ceza Katılan Vekilliği19.700 TL
Ağır Ceza Katılan Vekilliği29.800 TL

Ayrıca trafik kazası avukatlarına; sözlü danışma büroda yapıldığında ilk bir saate kadar 2.300,00 TL alınırken takip eden her saat içinse 1.300,00  TL ödenir. Çağrı üzerine bir yere gidildiğinde bu ücrette bir artış söz konusu olur ve 4.800,00 TL ödenir. Takip eden her saat için 1.300,00 TL alınmaktadır.

Trafik Kazası Avukatı Vekalet Ücreti

Trafik kazalarında; trafik kazası avukatlarına yetki vererek işlemleri sürdürebilmesi için noter aracılığı ile resmi evrak olan vekaletname çıkarılmadır. Trafik kazası avukatı adına vekaletname çıkarılmadan herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

Trafik kazası avukat vekalet ücreti de noterde ödenen bedeldir.  Avukata verilen vekalet ücreti tarifede belirlen ücret üzerinden gerçekleştirilirken 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. Noterden verilen genel vekaletname ücretleri 600-999 TL arasında değişiklik gösterir. 

Trafik Kazası Avukat Vekalet Örneği

Trafik kazası sonucu zarar gören mağdur, işlemlerin takibi için avukatı yetkilendirmesi gerekiyor. Her dava için verilen vekaletnamelerin içeriği farklılık arz etmektedir. Trafik kazası avukatının kaza anından başlayarak, tazminat ve ceza davalarının yürütülmesi için içerisinde gerekli yetkilendirmelerin bulunduğu noterden alınacak vekaletnameye ihtiyacı vardır.

İlgili İçerik: Araç Değer Kaybı Hakkında Merak Edilenler

Trafik kazası ile sınırlı vekaletname vermek istiyorsanız vekaletnamenin başına kaza tarihi ve plaka yazdırarak yetkilerini kısıtlayabilirsiniz. Ancak şunu da unutmayın. Trafik kazası avukatı ile uzun yıllar birlikte hareket edeceksiniz ve başınıza başka bir olay geldiği takdirde verdiğiniz sınırlı vekaletname sebebiyle avukatınız diğer yaşadığınız mağduriyetlere müdahil olamayacaktır!

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar?
Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Trafik kazası alanında kendini geliştirmiş, tüm süreç hakkında bilgi ve tecrübe sahibi avukatlar trafik kazası avukatlarıdır. Trafik kazalarından sonraki tazminatın hak edilmesi ve alınması arasındaki süreç oldukça karmaşık bir yapıdadır. Birçok kazazede alacaklarından habersizdir. Habersizliğin ve bilgisizliğin sonucu olarak yanlış avukat tercihleri yapılmaktadır.

Her avukatın kendine özgü çalışma alanı bulunmaktadır. Örneğin; boşanma davası avukatı trafik kazası sonrası atılacak adımları tam anlamıyla bilmemektedir. Yanlış yapılan bir hamle tüm süreci olduğu gibi tazminat miktarını da etkileyebilmektedir. Bundan dolayı trafik kazası sonra alanında uzman trafik kazası avukatı ile çalışılmalıdır.

Trafik Kazalarında Uzman Avukat
Trafik Kazalarında Uzman Avukat

Trafik kazalarında uzmanlaşmış avukatlar;

 1. Maddi hasarlı trafik kazası avukatları,
 2. Ölümlü trafik kazası avukatları,
 3. Yaralanmalı trafik kazası avukatları olarak üç ayrı alanda uzmanlaşmıştır.  

 Çünkü her kaza sonucu meydana gelen hasarlar kendi içinde ayrı ayrı uzmanlık gerektirmektedir. Trafik kazalarına yönelik davalarda görev alan avukatların deneyim sahibi olduğu düşünülürken bu alanda başarılı olan avukatlar için uzmanlık sıfatı uygun bulunur. Halk arasında kabul gördüğü şekliyle ifade edilen bu uzmanlık statüsü resmi olmamakla birlikte avukatın tecrübelerini ifade etme gücüne sahiptir.

Trafik Kazası Avukatı İstanbul
Trafik Kazası Avukatı İstanbul

Trafik Kazalarına Bakan Avukat İstanbul

Nüfus çoğunluğuna ve araç kullanım sayısına bağlı olarak trafik kazalarının çoğunluğu İstanbul’da gerçekleşmektedir. Bundan dolayıdır ki en fazla trafik kazasına ev sahipliği yapan İstanbul en fazla trafik kazası avukatına da ihtiyacı olan şehirlerarasında yer almaktadır.

Trafik kazalarına yönelik olarak ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpların talep edilebilmesi için İstanbul Trafik Kazası Avukatının hukuk yoluna başvurulması gerekir. Trafik kazası avukatı İstanbul için çeşitli isimlerden söz etmek mümkün olurken bu avukatların mesleki başarıları ile öne çıktıkları görülür.

İstanbul trafik kazası avukatı desteği almak isteyen kazazedelerin avukat seçimleri önemlidir. Avukatı seçmeden önce araştırma yapmak ve çalışma politikalarını öğrenmek gerekmektedir. Araştırma aşamasında avukatın uzman olup olmadığı kontrol edilmelidir. Doğru İstanbul Trafik Kazası Avukatı hak kayıplarını engellemektedir.

Trafik kazaları açısından İzmirKayseri, AnkaraBursa, Antalya,  Diyarbakır, illerimiz de önemli bir noktada bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında turizm amaçlı nüfus yoğunluğu artan İzmir’de çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır. Diğer illere nazaran İzmir ve Antalya’da trafik kazalarının önemli bir kısmını motosiklet kazaları oluşturmaktadır.  Trafik kazası avukatı ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Trafik Kazası Hukuk Bürosu
Trafik Kazası Hukuk Bürosu

Hukuk büroları çeşitli davalara yönelik olarak kişilere hizmet veren kuruluşlardır. Bu tür bürolarda hukuki konularda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri verilirken ayrıca arabuluculuk gibi çeşitli çalışmalar da yapılır.

Hukuk, bilimsel bir disiplin olması nedeni ile kendine özgü dili olan çalışma alanları arasında yer alır. Bundan dolayı da hukuki konular söz konusu olduğunda profesyonel anlamda hizmet almak için trafik kazası avukatı istihdam eden hukuk bürolarına başvurulur.

Trafik kazası hukuk bürosu gereksinimi oluştuğunda ise bu konuda yetkinlik sahibi avukatlara danışılmalıdır. Bu sayede kişi hak kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olur. Etkili ve adil bir yargılama için bir avukat tarafından temsil edilmek hak kayıplarının önlenmesi için gereklidir.

Sigorta Hukuku

Kazazede ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıklara bakan ve çözmeye çalışan avukatlara sigorta avukatı denilmektedir. Sigorta şirketleri verilen vaatleri yerine getirmediği durumlarda kazaya uğrayan kişi zor durumda ve ortada kaldığı oluşan hasarı karşılayamadığı sık olarak görülmektedir. Bu durumlarda trafik sigortası avukatı ile çalışmak daha sağlıklı sonuçlar almanıza imkân sağlayacaktır. Sigorta hukuku ise sigortacılık ile ilgilenen işletmelerin çalışmalarını ve işlemlerini denetleyen hukuk kurallarıdır.

İlgili İçerik: Sigortadan Para Alma 

Sigorta avukatı, sigorta sözleşmelerini düzenleme ve takip etme, yaşanılan olayın zararının sigortayı kapsayıp kapsamadığını araştıran, bunların sonucuna göre davalı yada davacıyı koruyan, haklarını savunan sigorta konusunda uzmanlaşmış avukatlardır.

İlgili İçerik: Sigorta Avukatı 

Gerçekleşmiş kazada sigorta şirketleri zararın bir kısmını ya da tamamını karşılamaktadır. Sigorta şirketleri kazada sigortalı aracın sürücüsünün kusur oranı kadar karşı tarafa tazminat ödemesi yapmaktadır. Bu ilerleyiş sürecinde kazazede ve sigorta arasında bir uyuşmazlık çıktığı durumlarda sigorta avukatına başvurulması gerekmelidir. Sigorta hukukunu alanı olarak benimseyerek kendini bu alanda uzmanlaştıran avukatlara sigorta hukuku avukatı denilmektedir.

Hukuk, trafik kazalarında önemli bir yer tutmaktadır. Trafik kazası geçiren her birey tazminatlarını alabilmeleri için ve ya karşı taraftan şikayetçi olarak ceza davalarını başlatabilmeleri için bu sürece girmelidirler.

Trafik Kazalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 2/1. maddesi uyarınca, trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Ancak, trafik kazası nedeniyle zarar gören kişi, aracın sigortasını yapan sigorta şirketine de dava açmak isterse, bu durumda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Çünkü, sigorta şirketinin sorumluluğu ticari bir işten kaynaklanmaktadır.

Yetkili Mahkeme

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 110/2. maddesi uyarınca, trafik kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, zarar görenin ikametinin bulunduğu yer, sigorta şirketinin genel merkezi veya şubesinin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabilir.

Trafik avukatı

Trafik avukatı, trafikte meydana gelen olumsuzluklarda mağdur kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Trafik avukatları uzmanlık alanına göre kendi içerisinde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar, yaralanmalı trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve maddi hasarlı trafik kazalarıdır.

Kaza avukatı

İş kazaları ve trafik kazalarına bakan avukatlardır. Kazadan sonraki hukuki süreci takip ederler. Savcılık süreci, ceza davası, maddi ve manevi tazminat davaları kaza avukatı tarafından yürütülür.

Trafik kazası avukat yüzde kaç alır?

Trafik kazalarında tazminat konusu da olduğu için kaza kaza avukatları yüzdelik ile çalışır. Avukatlık kanunu gereği avukatın alabileceği en yüksek oran % 25’tir, yine avukatlık kanunu konusu para olan davalarda avukat sözleşme imzalamasa bile yüzde 15’i hak etmiş olur.

Trafik Kazası Avukatı Yorumları

Trafik kazalarına bakan avukatların daha önce bitirdiği dosyalar onların tecrübesi olarak hanelerine yazılmaktadır. İşte o müvekkillerin yaptığı değerlendirmeler avukat hakkında fikir edinmenizi sağlar.

Trafik kazası avukatlık sözleşmesi

Trafik kazası mağduru müvekkil ile avukatı arasında trafik kazası avukatlık sözleşmesi imzalanır. Sözleşme her iki tarafından hakları korunacak şekilde düzenlenir.

En iyi trafik kazası avukatları İstanbul’da mıdır?

Sigorta hukuku alanında çalışan avukatlar, sigortaların genel merkezi İstanbul’da olması sebebiyle daha çok İstanbul’da bulunurlar. Nitekim sigorta tahkim komisyonu da İstanbul’dadır. Trafik kazalarının da merkezinde sigorta vardır. İstanbul’da bulunan avukatlar sigorta ve trafik kazası odaklı olduğu için daha hızlı sonuca gider ve daha çok dosya ile ilgilendikleri için bu alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Trafik Kazası Avukatı Olarak Hizmet Verdiğimiz İller:

 • İstanbul
 • Ankara
 • İzmir
 • Bursa
 • Adana
 • Karaman
 • Hakkari
 • Ardahan
 • Gümüşhane
 • Düzce
 • Artvin
 • Bayburt
 • Kars
 • Sinop
 • Bitlis
 • Şırnak
 • Siirt
 • Kilis

İlgili İçerik: Trafik Kazası Tazminat Hesaplama 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin