Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Trafik Kazası Avukatı

07/07/2022
Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı ; trafik kazası sonrası bedeni hasar alan veya araçları hasar alan kişilere gerekli hukuki desteği sağlayan avukatlara denilmektedir. Günümüzde araç sayısına paralel olarak artış gösteren trafik kazaları; trafik kazası avukatlarına ihtiyacı arttırmıştır. Gerçekleşen trafik kazalarında oluşan hem maddi ham manevi kayıplar yaşamamak önemlidir. Bu nedenle trafik kazasını çalışma alanı olarak belirlemiş avukatlar ile süreci yürütmek hak kayıplarının önüne geçmektedir. 

Uzman Trafik Kazası Avukatı

Uzman trafik kazası avukatı, kazanın ardından hangi tazminatın  hangi süreçler ile alınacağı bilmektedir. Tazminat hak edilen trafik kazaları ise üç farklı sonuç ile gerçekleşmektedir;

 • Ölümlü trafik kazaları,
 • Yaralanmalı trafik kazaları,
 • Maddi hasarlı trafik kazaları.

Uzman trafik kazası avukatı her kaza sonucunu ayrı ayrı olarak ele almaktadır. Her kazanın kendine özgü bir süreci ve işleyişi bulunmaktadır. Uzman trafik kazası avukatı; tazminat hesaplama yöntemlerinden, mevzuatın tüm ayrıntılarına kadar her konuda mağdura yardımcı olup; bilgi ve deneyim sahibi ile süreci en kısa sürede tamamlamaktadır.

Uzman trafik kazası avukatının takip ettiği iş ve yükümlülükler arasında gösterilecekler;

 • Sigorta şirketi işe kazazede arasında yaşanan uyuşmazlıklara bakmaktadır.
 • Kazazedenin tazminat hesaplamasını yaparak; tazminat sürecini yürütmektedir.
 • Ceza yargılamalarında sanık müdafiliği veya katılan vekilliği yapmaktadır.
 • Soruşturma aşamasında savcılık işlemlerinin takibini yapmaktadır. 
 • Gerekli hallerde mahkeme kararlarına ilişkin istinaf, itiraz ve temyiz yollarına başvurmaktadır.
 • Mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlıklara çözüm yolu bulmaktadır.

 

Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarında en üzücü sonuç ölümlü trafik kazalarında ortaya çıkmaktadır. Kazazede, gerçekleşen trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Ölümlü trafik kazalarında süreci yönetmek ve tazminat alacaklarının temin edilmesi vefat eden kazazedenin yakınlarına düşmektedir. 

Ölümlü trafik kazalarında vefat edenin annesi, babası, eşi ve çocukları trafik kazası tazminat alacaklarından hak sahibi olanlardır. Kazanın gerçekleşmesi ve kazazedenin  vefatı üzerine hukuki bir süreç başlamaktadır. Kazazede yakınlarının birçoğu süreç hakkında bilgi sahibi değildir veya eksik bilgi ile hareket etmektedir. Bu durum sürecin uzamasını veya eksik tazminat ödemeleri ile sonuçlanmaktadır. Önüne geçebilmek için ise ölümlü trafik kazası avukatından bilgi ve gerekli desteği sağlamalılardır. 

Ölümlü trafik kazası avukatı, vefat eden kazazedenin yakınlarına süreç hakkında bilgi vererek tazminat davalarını açmaktadır. Örneğin ölümlü kazalarda tazminatların en önemlisi Destekten Yoksun Kalma Tazminatıdır. Bu tazminatın talep edilebilmesi adına Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası açılmalıdır. Türk hukuk sisteminde avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak bilgi ve belgelerin toplanması, sürecin doğru adımlar ile ilerleyebilmesi adına trafik kazası avukatları devreye girmektedir.

Ölümlü trafik kazası avukatı aracılığı ile ölümlü trafik kazası sonrasında talep edilebilecek tazminatlar arasında;

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı,
 • Cenaze Giderleri,
 • Defin Masrafları,
 • Ölüm hemen gerçekleşmemiş ise bakıcı ve hastane giderleri,
 • Vefat eden araç sahibi ise aracın bakım ve onarımına ilişkin masraflar,
 • Manevi tazminat bulunmaktadır.

 

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı
Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı

Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı

Yaralanmalı trafik kazası, kazazedenin bedeni hasar aldığı kazalara denilmektedir. Yaralanan kazazede yaralanmasından dolayı birçok tazminatı hak etmiş duruma gelmektedir. Ancak süreç karmış ve uzun olabilmektedir. Süreci en basite indirgemek adına ise yaralanmalı trafik kazası avukatından destek ve bilgi alınmalıdır.

Yaralanmalı trafik kazası avukatının görevleri arasında gösterilebilecekler olanlar;

 • İfade tutanakları incelenerek gerekli durumlarda ek ifade için değerlendirme yapmak, 
 • Kazanın gerçekleştiği yerde keşif yapmak,
 • Kamera, EDS ve Mobese kamera kayıtlarını araştırmak,
 • Kazada bulunan kusur oranlarını değerlendirmek,
 • Kazazedenin sağlık evraklarını incelemek,
 • Maluliyet oranının tespitine ilişkin adli tıp uzmanlarıyla görüşmek,
 • Ceza davası titizlikle takip etmek,
 • Manevi tazminat davası için ön çalışmalı yapmak ve dava açmak.

Yaralanmalı trafik kazası avukatı, sayılan görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirdikten sonra yaralanmalı trafik kazası tazminat davasını açmaktadır. Ayrıca kaza mağdura trafik kazasından dolayı alacağı tazminata ilişkin tazminat hesaplaması da yapmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatını belirleyen faktörler arasında ise; kazazedenin yaşı, maaşı, haklılık oranı ve maluliyet oranı yer almaktadır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı

Ölüm veya yaralanmanın görülmediği sadece araçların hasar aldığı kazalara; maddi hasarlı trafik kazası denilmektedir. Maddi hasarlı kazalarda en önemli durum araçların sigortasının olup olmadığıdır. Aracın bakım ve onarım görmesine ilişkin ödemeler trafik sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Maddi hasarlı trafik kazalarında uzman hukuki destek sağlayan avukatlar bu kaza türünde sigorta avukatı ve maddi hasarlı trafik kazası avukatı olarak iki farklı kategoridedir. Bu avukatlar alanında uzmanlaşmış hangi hamlenin hangi aşamada yapılacağını bilmektedir. 

Maddi hasarlı trafik kazası avukatının atacağı adımlar ile en hızlı sürede talep edilebilecek olan tazminatlar;

Trafik Ceza Avukatı
Trafik Ceza Avukatı

Trafik Kazası Ceza Avukatı

Trafik kazası; karayolları üzerinden en az iki aracın karıştığı sonucunda ölüm, yaralanma veya araçların hasar alması ile sonuçlanan talihsiz olaylara denilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait karayolu trafik kazalarına ilişkin istatistiklerini yayımlamıştır. Son istatistiklere göre ise geçtiğimiz seneye oranla trafik kazalarında yüzde 3,9 oranında artış göstermiştir. Rakam olarak ifadesi ise 1 milyon 232 bin 957’dir.

Trafik kazalarında; şikayete tabii olmamak ile birlikte ölüm veya yaralanma görülmesi halinde ceza davası açılmaktadır. Asliye Ceza ya da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen trafik kazası ceza davalarında müvekkili olan kazazedeyi trafik kazası ceza avukatı savunmaktadır.

Trafik kazası ceza avukatı görevleri arasında;

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Ağır Ceza Mahkemelerinde katılan vekilliği de yer almaktadır.

 

Trafik kazası ceza davası, kamu davası olarak açılmaktadır. Buna bağlı olarak da trafik kazası ceza avukatı vekilliği ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 85. madde Taksirle Öldürme ve TCK 89. madde Taksirle Yaralama üzerinden ceza davası görülmektedir.

İlgili İçerik:

Trafik Kazası Avukatı Ücretleri
Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

Kazazedenin, trafik kazası avukatının sağladığı hukuki desteğe karşı ödeme yapması zorunludur. Trafik kazasının ücretleri ise davanın durumuna, karışıklığına göre birçok faktöre tarafından etkilenmektedir.

Trafik kazası avukatlarının ücretleri her yıl düzenli olarak güncellenmektedir.  Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2023 yılı için geçerli olan avukat danışma ücreti avukatlık asgari ücret tarifesi başlığı altında yayımlanmıştır. Bu tarife 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olup halen geçerliliğini korumaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4-1.pdf

Trafik kazası avukatının ücreti nasıl alacağı ide kendi çalışma politikasına bağlı olmaktadır. Sözleşme imzalayarak süreç sonunda kazanılan tazminatta alabilirken; yine çalışma politikasına bağlı olarak ödemeyi dava görülmeden de talep edebilmektedir. Trafik kazası avukatı Avukatlık Kanunu gereği son güncellemeye göre % 15 oranının altın da ve %25 oranının üzerinde hak talep edemez.

Trafik kazası avukatlarının ücretlerine örnek tablo;

 

UYUŞMAZLIK TÜRLERİ

AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2023

Tazminat Davaları (Maddi ve Manevi)

En az %15- En fazla %25 Değerinde

Sigorta Alacaklarına İlişkin Alacaklar

En az %15- En fazla %25 Değerinde

Yargıtay Duruşmaları

12.500 TL

Ceza Soruşturmasının Takibi

8.000 TL

İstinaf Mahkemesi Duruşmaları

9.000 TL

Ağır Ceza Sanık Müdafiliği

27.000 TL

Asliye Ceza Sanık Müdafiliği

19.000 TL

Asliye Ceza Katılan Vekilliği

13.500 TL

Ağır Ceza Katılan Vekilliği

19.000 TL

Ayrıca trafik kazası avukatlarına; sözlü danışma büroda yapıldığında ilk bir saate kadar 2.300,00 TL alınırken takip eden her saat içinse 1.300,00  TL ödenir. Çağrı üzerine bir yere gidildiğinde bu ücrette bir artış söz konusu olur ve 4.800,00 TL ödenir. Takip eden her saat için 1.300,00 TL alınmaktadır.

Trafik Kazası Avukatı Vekalet Ücreti

Trafik kazalarında; trafik kazası avukatlarına yetki vererek işlemleri sürdürebilmesi için noter aracılığı ile resmi evrak olan vekaletname çıkarılmadır. Trafik kazası avukatı adına vekaletname çıkarılmadan herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

Trafik kazası avukat vekalet ücreti de noterde ödenen bedeldir.  Avukata verilen vekalet ücreti tarifede belirlen ücret üzerinden gerçekleştirilirken 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. Noterden verilen genel vekaletname ücretleri 600-999 TL arasında değişiklik gösterir. 

Trafik Kazası Avukat Vekalet Örneği

Trafik Kazası Avukat Vekalet Örneği PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Trafik Kazası Avukat Vekalet Örneği Word İndirmek İçin Tıklayınız.

Trafik Kazası Avukat Vekalet Örneği
Trafik Kazası Avukat Vekalet Örneği

 

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar?
Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Trafik kazası alanında kendini geliştirmiş, tüm süreç hakkında bilgi ve tecrübe sahibi avukatlar trafik kazası avukatlarıdır. Trafik kazalarından sonraki tazminatın hak edilmesi ve alınması arasındaki süreç oldukça karmaşık bir yapıdadır. Birçok kazazede alacaklarından habersizdir. Habersizliğin ve bilgisizliğin sonucu olarak yanlış avukat tercihleri yapılmaktadır.

Her avukatın kendine özgü çalışma alanı bulunmaktadır. Örneğin; boşanma davası avukatı trafik kazası sonrası atılacak adımları tam anlamıyla bilmemektedir. Yanlış yapılan bir hamle tüm süreci olduğu gibi tazminat miktarını da etkileyebilmektedir. Bundan dolayı trafik kazası sonra alanında uzman trafik kazası avukatı ile çalışılmalıdır.

Trafik Kazalarında Uzman Avukat
Trafik Kazalarında Uzman Avukat

Trafik Kazalarında Uzman Avukat

Trafik kazalarında uzmanlaşmış avukatlar;

 1. Maddi hasarlı trafik kazası avukatları,
 2. Ölümlü trafik kazası avukatları,
 3. Yaralanmalı trafik kazası avukatları olarak üçe ayrılabilmektedir. 

 Çünkü her kaza sonucu kendi içinde ayrı ayrı uzmanlık gerektirmektedir. Trafik kazalarına yönelik davalarda görev alan avukatların deneyim sahibi olduğu düşünülürken bu alanda başarılı olan avukatlar için uzmanlık sıfatı uygun bulunur. Halk arasında kabul gördüğü şekliyle ifade edilen bu uzmanlık statüsü resmi olmamakla birlikte avukatın tecrübelerini ifade etme gücüne sahiptir.

 

Trafik Kazası Avukatı İstanbul
Trafik Kazası Avukatı İstanbul

Trafik Kazası Avukatı İstanbul

Nüfus çoğunluğuna ve araç kullanım sayısına bağlı olarak trafik kazalarının çoğunluğu İstanbul’da gerçekleşmektedir. Bundan dolayıdır ki en fazla trafik kazasına ev sahipliği yapan İstanbul en fazla trafik kazası avukatına da ihtiyacı olan şehirlerarasında yer almaktadır.

Trafik kazalarına yönelik olarak ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpların talep edilebilmesi için İstanbul Trafik Kazası Avukatının hukuk yoluna başvurulması gerekir. Trafik kazası avukatı İstanbul için çeşitli isimlerden söz etmek mümkün olurken bu avukatların mesleki başarıları ile öne çıktıkları görülür.

İstanbul trafik kazası avukatı desteği almak isteyen kazazedelerin avukat seçimleri önemlidir. Avukatı seçmeden önce araştırma yapmak ve çalışma politikalarını öğrenmek gerekmektedir. Araştırma aşamasında avukatın uzman olup olmadığı kontrol edilmelidir. Doğru İstanbul Trafik Kazası Avukatı hak kayıplarını engellemektedir.

Trafik kazaları açısından İzmir, Kayseri, Ankara, Bursa, Antalya,  Diyarbakır, illerimiz de önemli bir noktada bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında turizm amaçlı nüfus yoğunluğu artan İzmir’de çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır. Diğer illere nazaran İzmir ve Antalya’da trafik kazalarının önemli bir kısmını motosiklet kazaları oluşturmaktadır.  Trafik kazası avukatı ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Trafik Kazası Hukuk Bürosu
Trafik Kazası Hukuk Bürosu

Trafik Kazası Hukuk Bürosu

Hukuk büroları çeşitli davalara yönelik olarak kişilere hizmet veren kuruluşlardır. Bu tür bürolarda hukuki konularda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri verilirken ayrıca arabuluculuk gibi çeşitli çalışmalar da yapılır.

Hukuk, bilimsel bir disiplin olması nedeni ile kendine özgü dili olan çalışma alanları arasında yer alır. Bundan dolayı da hukuki konular söz konusu olduğunda profesyonel anlamda hizmet almak için trafik kazası avukatı istihdam eden hukuk bürolarına başvurulur.

Trafik kazası hukuk bürosu gereksinimi oluştuğunda ise bu konuda yetkinlik sahibi avukatlara danışılmalıdır. Bu sayede kişi hak kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olur. Etkili ve adil bir yargılama için bir avukat tarafından temsil edilmek hak kayıplarının önlenmesi için gereklidir.

Sigorta Hukuku

Kazazede ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıklara bakan ve çözmeye çalışan avukatlara sigorta avukatı denilmektedir. Sigorta şirketleri verilen vaatleri yerine getirmediği durumlarda kazaya uğrayan kişi zor durumda ve ortada kaldığı oluşan hasarı karşılayamadığı sık olarak görülmektedir. Bu durumlarda trafik sigortası avukatı ile çalışmak daha sağlıklı sonuçlar almanıza imkân sağlayacaktır. Sigorta hukuku ise sigortacılık ile ilgilenen işletmelerin çalışmalarını ve işlemlerini denetleyen hukuk kurallarıdır.

İlgili İçerik: Sigortadan Para Alma 

Sigorta Konusunda Uzman Avukat

Sigorta avukatı, sigorta sözleşmelerini düzenleme ve takip etme, yaşanılan olayın zararının sigortayı kapsayıp kapsamadığını araştıran, bunların sonucuna göre davalı yada davacıyı koruyan, haklarını savunan sigorta konusunda uzmanlaşmış avukatlardır.

İlgili İçerik: Sigorta Avukatı 

Sigorta Hukuku Avukatı

Gerçekleşmiş kazada sigorta şirketleri zararın bir kısmını ya da tamamını karşılamaktadır. Sigorta şirketleri kazada sigortalı aracın sürücüsünün kusur oranı kadar karşı tarafa tazminat ödemesi yapmaktadır. Bu ilerleyiş sürecinde kazazede ve sigorta arasında bir uyuşmazlık çıktığı durumlarda sigorta avukatına başvurulması gerekmelidir. Sigorta hukukunu alanı olarak benimseyerek kendini bu alanda uzmanlaştıran avukatlara sigorta hukuku avukatı denilmektedir.

Trafik Kazası Hukuk

Hukuk, trafik kazalarında önemli bir yer tutmaktadır. Trafik kazası geçiren her birey tazminatlarını alabilmeleri için ve ya karşı taraftan şikayetçi olarak ceza davalarını başlatabilmeleri için bu sürece girmelidirler.

 

Trafik Kazası Avukatı Yorumları

Trafik kazaları sebebi ile zarara uğrayan kişiler maddi veya manevi tazminat davalarına başvurabilmektedir. Bu tür durumlarda uzmanlık sahibi bir avukattan yardım almak gerekli olurken avukatlar kişilerin adil yargılanma hakkını korumak için görev alırlar.

Trafik kazası avukatı yorumları söz konusu olduğunda bu alanda tecrübe sahibi olan avukatların dava süreçlerini daha iyi kontrol etmesi mümkün olur. Bu sebeplerle herhangi bir davada avukattan danışmanlık alınması gerektiğinde o konu üzerinde deneyim önemli hale gelir.

Avukatlık hizmeti alınması gerekli olduğunda avukatın kişiyi temsil edebilmesi için vekalet vermek sureti ile görevlendirilmesi gerekirken dava süreçlerine bu şekilde dahil olabilir. Kişi hak kayıplarının engellenmesi bir avukatla temsil edilmek sureti ile mümkündür.

Trafik kazalarına trafik avukatı, kaza avukatı, ya da trafik kazası avukatı adını verdiğimiz bu alanda ilerlemiş yüzlerce dosyayı çözüme ulaştırmış hukukçular bakmaktadır.

Trafik avukatı, trafikte meydana gelen olumsuzluklarda mağdur kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Trafik avukatları uzmanlık alanına göre kendi içerisinde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar, yaralanmalı trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve maddi hasarlı trafik kazalarıdır.

İş kazaları ve trafik kazalarına bakan avukatlardır. Kazadan sonraki hukuki süreci takip ederler. Savcılık süreci, ceza davası, maddi ve manevi tazminat davaları kaza avukatı tarafından yürütülür.

Trafik kazalarında meydana gelen hak kayıplarının önüne geçmek için alanında uzman kaza avukat tercihi, alacağınız tazminat miktarını yükselteceği gibi süreci de hızlandıracaktır.

Trafik kazalarında tazminat konusu da olduğu için kaza kaza avukatları yüzdelik ile çalışır. Avukatlık kanunu gereği avukatın alabileceği en yüksek oran % 25'tir, yine avukatlık kanunu konusu para olan davalarda avukat sözleşme imzalamasa bile yüzde 15'i hak etmiş olur.

Trafik kazası alanında çalışan hukuk bürolarının yoğunluğu İstanbul'dadır. Sigorta şirketlerinin genel merkezleri İstanbul'da olduğu için kaza alanında uzmanlaşmak isteyen avukatlar İstanbul'da olmak zorundadır. Trafik kazası avukatı İstanbul'da yoğunlukludur.

Trafik kazalarına bakan avukatlar aynı zamanda ceza yargılaması konusunda da uzmanlaşmak durumundadır. Trafik kazalarında süreç kazanın olduğu anda karakol ile başlamakta, savcılık süreci ve ceza davası ile devam etmektedir.

Trafikte kesilen cezalar ayrı bir yönetmelik ve kanunlara tabidir. Bu alanda ilerlemek isteyen avukatlar güncellemeleri takip ederek danışmanlık almak isteyen vatandaşlara hizmet vermektedir.

Trafik kazası mağduru müvekkil ile avukatı arasında trafik kazası avukatlık sözleşmesi imzalanır. Sözleşme her iki tarafından hakları korunacak şekilde düzenlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler