Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma, Kazada Sigorta Parayı Kime Öder?

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma , Trafik kazalarında meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketinin yükümlülüğü altındadır. Trafik kazasıyla ilgili yürütülecek işlemler, sigortacılık kanunu, borçlar kanunu, Karayolları trafik kanunu, Türk ceza kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gibi kapsamı oldukça geniş hukuk alanlarında düzenlenmiştir. Bu kanunlar çerçevesinde, trafik kazası sonrasında maddi zararlarınızın karşılığını sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Trafik kazası sonrası sigortadan para almak için oluşan zararın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’ndaki teminat altına alınmış zararlardan biri olması gerekmektedir. Teminat dışında kalan haller için sigortaya başvurmak mümkün değildir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ” kenar başlıklı A.5 Maddesi gereği kapsama giren teminat türleri;

 • Maddi Zararlar Teminatı
 • Sağlık Giderleri Teminatı.
 • Sakatlanma Teminatı.
 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı gibi teminatları içermektedir. Dolayısıyla mezkur hükümden hareketle Sigortanın ödeme yapacağı zararlar; 
 • Maddi zarar
 • Geçici işgöremezlik ya da sürekli sakatlanma zararları
 • Yaralanma (Sakatlanma) Tazminatı
 • Sağlık Giderleri
 • Araç Değer Kaybı
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazalarında zarardan sorumluluk kusurlu tarafın zorunlu trafik sigortasındadır.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Ödemesi

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Ödemesi

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Ödemesi

Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanunda öngörülen usul ve esaslara tabidir.” Diyerek zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat taleplerinin Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olduğunu söylemiştir. Yine Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. Maddesinin 1. Fıkrası; Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” Demiş, mezkur maddenin 5. Fıkrası da “İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” Diyerek işleten ve teşebbüs sahibi varsa bunların da müteselsilen kendi kusuru gibi sorumlu olacağına vurgu yapmıştır. Ayrıca trafik kazası sonrasında istenemeyecek talepler de Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar” kenar başlıklı 92. Maddesi gereği;

 • İşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler
 • İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • İşletenin, sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
 • Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 • Manevi tazminata ilişkin talepler zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında değildir, dolayısıyla sigorta şirketi bu kalemlerden trafik kazası sonrası tazminat ödemesi bağlamında sorumlu olmamaktadır.

Trafik Kazasında Sigortadan Para Alma Süresi 2024

Trafik kazasında sigortadan para alma süresi meydana gelen zararlara göre değişmektedir. Her zararın tespiti, zararın ortaya çıkma süresi, zararın karşılanması ve sigortanın sorumluluğunun başladığı süreler değişmektedir. İşbu zarar dava yoluyla tazminat talep edilmişse bilirkişi tarafından hesaplanmaktadır. Maddi hasarlı kazalarda sigorta hemen devreye girer ve haklı aracın tamirine hemen başlamaktadır.

Trafik kazası sigorta ödemesi Süresi ; 

 • Maddi hasarlı kazalarda 15 gün,
 • Yaralanmalı kazalarda iyileşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1 yıl.
 • Ölümlü kazalarda ise 45 gün olduğunu söyleyebiliriz.
YouTube video

Maddi tazminat, sigorta şirketinin güvencesi altındadır. Araçlarınızda bulunan trafik sigortası maddi zararlarınızı karşılamak için vardır. Sigortası olmayan araçlarda ise güvence hesabı devreye girmektedir. Güvence hesabı sadece bedeni hasar ve destekten yoksun kalma tazminat taleplerini karşılar. Sigortasız araçlarda maddi hasar kusurlu aracın işleteni ve sürücüsünden talep edilebilir.

Trafik kazasında mağdur olan taraf karşısında yer alan kusurlu sürücüye maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Mağdur, trafik sigortasından hasar tazminat ödemesi almak için gerekli evraklar tam olarak sigorta şirketine teslim edilmelidir. Evrakların tamamlanması sonrasında trafik sigortası tazminat ödeme süresi 15 iş günü olmaktadır. Bu yasal süre sonunda tazminat ve zarar karşılanmalıdır. Aksi takdirde hak sahibi taraf sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilir ya da dava yolunu tercih edebilir.

Kazada Sigortadan Para Alma Şartları
Kazada Sigortadan Para Alma Şartları

Kazada Sigortadan Para Alma Şartları

Kaza sonrası sigortadan para alma şartları  oluşması durumunda sigorta şirketinin sorumluluğu doğmaktadır. Trafik kazası, iş kazası, yangın sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası gibi onlarca sigorta çeşidi vardır. Sigorta şirketi, sigortalısına meydana gelen zararı karşılaması için para alma şartlarını değerlendirecektir.

Sigortadan Para Alma Şartları :

 • Kazada karşı taraf kusurlu olmalı
 • Araç hasarı olmalı
 • Bedeni hasar olmalı
 • Ölüm durumu oluşmalı

Sigortadan para alma şartları poliçe detaylarına göre farklılık gösterebilir. Zorunlu trafik sigortası herkes tarafından bilinen ve yaptırılması kanun yolu ile mecbur kılınan bir sigorta türüdür.

Trafik Kazası Sigorta Parası
Trafik Kazası Sigorta Parası

Trafik Kazası Sigorta Parası

Trafik kazalarında bedensel zarar sebebiyle açılacak maddi tazminat davasında zarar veren aracın mali sorumluluk sigortacısı; sürücü ve işleten ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur..

Trafiğe sigortasız çıkan araç sahipleri sorumluluğu üzerine almış demektir. Trafik kazası ile oluşan hasarlar kazaya karışan kusurlu araçta sigorta yok ise;

 • Araç işletenine ( Araç sahibine)
 • Araç sürücüsüne

Rücu edilecektir. Yani güvence hesabı tarafından yaralanma ve ölüm tazminatı karşılanacak. Sonrasında ise ilgili kişilerden alınacaktır.

Sigorta Şirketinden Tazminat Almak
Sigorta Şirketinden Tazminat Almak

Trafik Kazasını Sigorta Nasıl Karşılar?

Zararın karşılanması için sigorta şirketine başvuru yapılır. Yapılan Başvurulardan netice alınamadığı takdirde iki yola başvurmak mümkündür.

-Sigorta tahkim komisyonuna başvurmak

-Dava yoluna başvurmak şeklinde iki yol mevcuttur.

Kaza Sigorta Parası Hesaplama
Kaza Sigorta Parası Hesaplama

Kaza Sigorta Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik kazalarında meydana gelen hasarların tespiti ve ne kadar ödeme yapılacağı matematiksel formüller ile kısa sürede ortaya koyulabilir. Önemli olan formüllerde kullanılacak verilerin elinizde olmasıdır. Mesela yaralanmalı trafik kazası tazminatı hesaplama yapmak istiyorsanız, elinizde;

Yukarıda saydığımız bu dört veriyi bilmiyorsanız ne kadar tazminat alacağınızı tespit edemezsiniz. Her tazminatın ayrı bir hesaplama yöntemi vardır. Kaza sonrası sigorta parası hesaplama kaza türüne göre ayrı ayrı profesyonellik isteyen alanlardır. Örneğin; destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama ile araç değer kaybı hesaplama farklı yöntemler ve veriler ile yapılır. Hesaplama noktasında profesyonel destek almak istiyorsanız ücretsiz hesaplama araçlarımızı kullanabilirsiniz ya da çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Trafik kazası sonrası sigortadan para almadan önce hesaplamanızı mutlaka yaptırın.

Trafik Sigortası Tazminatı Ne Kadar Öder?
Trafik Sigortası Tazminatı Ne Kadar Öder?

Trafik Sigortası Tazminatı Ne Kadar Öder?

Trafik kazalarında trafik sigorta şirketlerinin tazminat ödemeleri poliçe limitleri içerisinde yapılmaktadır. 2024 yılında sigorta şirketleri tarafından ödenecek en yüksek poliçe limiti 1.800.000 TL tutarındadır. Sigorta şirketlerinin yaptığı tazminat ödemeler zararın boyutuna göre hesaplanmaktadır.

2024 Trafik Sigortası Teminat Limiti

Teminat Limiti Kişi Başına Kaza Başına 
Maddi Hasar200.000 TL400.000 TL
Bedeni Hasar – Ölüm1.800.000 TL9.000.000 TL
Sağlık Gideri 1.800.000 TL9.000.000 TL

Yıllara Göre Trafik Sigortası Ölüm ve Yaralanma Tazminatı Limitleri:  

 • 2024- 1.800.000
 • 2023 – 1.200.000 TL
 • 2022 – 500.000 – 7 ayın 1’inden sonra 1.000.000 TL
 • 2021 – 430.000 TL
 • 2020 – 410.000 TL
 • 2019 – 390.000 TL
 • 2018 – 360.000 TL
 • 2017 – 330.000 TL
 • 2016 – 310.000 TL
 • 2015 – 290.000 TL
 • 2014 – 268.000 TL
 • 2013 – 250.000 TL
 • 2012 – 225.000 TL
 • 2011 – 200.000 TL
 • 2010 – 175.000 TL
 • 2009 – 150.000 TL
 • 2008 – 125.000 TL
 • 2007 – 80.00 TL
 • 2006 – 57.500 TL
Trafik Sigortası Tazminatı İçin Gerekli Olan Evraklar

Trafik Sigortası Tazminatı için Gerekli Evraklar

Trafik sigortası tazminat ödeme süresi içinde verilmesi gereken birtakım evraklar bulunmaktadır. Maddi zararlar, bedeni zararlar ve vefat tazminatı şeklinde ayrılırlar. Alınacak tazminatlar bu durumlara göre belirlenmektedir.

Maddi Zararlı Durumunda;

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi, (her iki tarafa ait)
 • Hasarın fotoğrafları,
 • Eksper raporu (varsa)

Bedeni Zararlar; tedavi masrafları ve daimi sakatlık tazminatı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu neden ile türlerine göre farklı evrakların tamamlanması gerekmektedir.

YouTube video
Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Tedavi Masrafları Durumunda;

 • Kati raporu,
 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Epikriz, hastane evrakları
 • Tedavi masraflarını gösteren belgeler ve faturalar,

Daimi Sakatlık Durumunda;

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Zarar gören kişiye ait en son gelir belgesi,
 • Sakatlık derecesini gösteren heyet raporu,
 • Epikrizler ve hastane evrakları
 • İfadeler, ve savcılık evrakları

Vefat Durumunda;

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Veraset ilamı,
 • Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı,
 • Vefat eden kişinin en son elinde olan gelir belgesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Adli tıp raporu
YouTube video

İş Kazasında Sigortadan Para Alma

İş kazalarında süreç daha farklıdır. Sigortalı bir iş yeri yani iş veren iş kazalarına karşın iş yerini sigorta yaptırdıysa kaza geçiren işçi iş kazası tazminat davası açar ancak bu davaya ilgili sigorta şirketini de dahil etmesi gerekmektedir. Çünkü oluşan zararlar sigorta şirketinin teminatı altındadır.

İş kazalarında sigorta şirketi ödeme yapmadan önce bir çok kriteri göz önünde bulundurur. Bunlardan birincisi iş kazası sigorta poliçesi yaptıran iş yerinin o yıl mevcut olan teminat limitidir. Kazaya çok sayıda işçi karıştıysa süreç biraz can sıkıcı olabilir. İş kazası tazminat hesaplama ile ne kadar tazminat alacağınız tespit edebilir ve sigorta poliçe limiti ile karşılaştırabilirsiniz…

Kaza Sigorta Parası Sorgulama
Kaza Sigorta Parası Sorgulama

Kaza Sigorta Parası Sorgulama

Sigorta şirketinden aldığınız parayı sorgulamanız günümüz imkanlarıyla oldukça kolaydır. Sigorta şirketine açılan dosya numaranız bir anlamda sizin kimliğinizdir. Bu numara tc kimlik ve sigorta şirketine göre değişiklik gösteren bilgileri girerek ne kadar para çıktığını ve sürecin ne durumda olduğunu takip edebilirsiniz. Trafik kazası sonrası sigortadan para alma sonrasında bu işlemi yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Trafik kazası sonrası sigortadan para almanın en doğru ve güvenilir yolu bir hukuk bürosu ile hareket etmektir. Bireysel başvurularda Trafik kazası sonrası sigortadan para almak oldukça zor olabilir.

YouTube video

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi 1 yıllık iyileşme sürecinin ardından yapılmaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında ödeme alabilmek için sigortaya başvuru yapma şartı vardır. Sigorta şirketine başvuru yaparken,

 • Kaza Tespit Tutağı (varsa bilirkişi raporları)
 • Hastane evrakları ( Epikriz, Adli form, filmler vb…)
 • Savcılık evrakları (ifadeler, İddianame, fezleke vb…)
 • Sağlık kurulu raporu (Heyet raporu)
 • Maaş bordrosu
 • Kazazedenin kimliği

İlgili evraklar ile sigorta şirketine başvuru zorunluluğu yerine getirilmiş olur. Sigortanın ekstra isteyebileceği evraklarda yine temin edilmelidir. Bütün evrakların teslimi sonrasında sigorta şirketi ödeme yapmaz ise 15 gün beklenmeli ve sonrasında sigorta tahkime gidilebilir ya da dava yolu tercih edilebilir.

Yaralanmalı trafik kazalarında sigorta ödemesi sağlık giderleri, geçici iş göremezlik ödeneği, bakacı giderleri teminatı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. İlgili yönetmelik 2011’de yürürlüğü girmiş ve 6 kez değişikliğe uğramıştır.

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder Mi?
Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder Mi?

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder mi?

Zorunlu trafik sigortası teminatları manevi tazminatı içine almaz. Fakat trafik kazası nedeni ile yaralanan ya da sakatlanan kişiler manevi tazminat talebi ile dava açmaları mümkün olmaktadır. Trafik sigortası diğer bütün sigortalardan farklı olarak karşı tarafın zararlarını karşılamakta olan bir sigorta olmasından dolayı karşı taraf manevi tazminat davası açar ise bu durum sigorta şirketinin sorumluluğu altında olmaktadır.

Sigorta şirketleri, manevi tazminat ödemelerini kapsam altına almamıştır. Zorunlu mali sorumluluk sigortasında bulunmamakla birlikte manevi tazminat talebine ilişkin olarak bir ihtiyari sorumluluk sigortası mevcutsa bu durumda sigortadan manevi tazminat da talep edilebilecektir.

Tazminat talebinde bulunan kişi sigorta şirketi ile sorun yaşaması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilir. Sigorta hukuku üzerine eğitim almış kişiler tarafından meydana gelen komisyon sayesinde yaşanan uyuşmazlıklar ortadan kalkarak çözüme ulaşılmaktadır. Eğer sorun çözüme ulaşamaz ise mahkemeye başvurularak dava açılabilir.

Trafik sigortasından para ne zaman yatar?

Trafik sigortasının ödeme yapması için yasal süre 8-15 gün’ dür.

Sigorta hangi kazaları karşılamaz?

Sigorta haklılık payına göre ödeme yapar. Haklılık payı olmayan tarafa ödeme yapmaz.
-Tek yönlü kazaları karşılamaz.
-Çalıntı araçları karşılamaz
-Manevi tazminatı karşılamaz.
-Kazaya sebep olan araçtaki kişisel eşyalara gelen zararları (çanta vs. gibi) karşılamaz.

Trafik kazası sigorta parası ne zaman yatar?

Eğer bir yargı kararı yok ise parayı yatırmak sigorta şirketinin takdirindedir. Başvuru yapılıp gerekli evraklar tamamlandıysa 15 günlük yasal süre sonrasında dava yoluna gidebilirsiniz.

Sigorta hasar dosyası kaç günde sonuçlanır?

Sigortadan para alma süreci dosyanın niteliğine göre değişir. Yasal süre başvuru yapıldıktan 15 gün sonra tamamlanır.

Trafik sigortası neleri karşılar?

Trafik sigortası maddi tazminattan sorumludur,
1. Araç hasarı
2. Araç değer kaybı tazminatı
3. Ölüm tazminatı (destekten yoksun kalma tazminatı)
4. Bedeni hasar
5. Sağlık giderleri
6. Geçici iş göremezlik ödemesi

Trafik sigortası ne kadar ödeme yapar?

Zorunlu trafik sigortası kazaya göre değerlendirme yaparak oluşan zararları karşılar. Her kazanın limiti o yıl belirlenen sınırlar ile çizilmiştir. Trafik kazalarında sigorta şirketleri araç hasarı, tedavi giderleri, ölüm tazminatı, yaralanma tazminatı, araç değer kaybı gibi zararları karşılar.
Ancak şunu bilmekte fayda var. Kaza oluşan zararların karşılanabilmesi için haklı taraf siz olmalısınız aksi takdirde sigortadan faydalanamazsınız.

Kazada sigorta Parayı Kime öder?

Sigorta şirketi maddi hasarlı kazalarda sigorta parayı araç sahibinin hesabına gönderir. Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda ise vekaleten işlemi yürüten avukatın hesabına ödeme yapılmaktadır.

29 yanıt

 1. Merhabalar
  İş yerinin servis motoru ile işe giderken yagmurda motor kayınca düşüp dizimi kırdım ameliyat oldum platin takıldı hastane iş kazası olarak göstermiş motorun sigortası veya başka bi yerden tazminat alma hakkım varmı

  1. Merhaba
   Sigorta tek taraflı kazalarda ödeme yapmaz, ancak kusurun sizde değil de sizin dışınızdaki bir başka faktörde (yol, sel, ağaç, yabani hayvan) gibi bir faktörden kaynaklandığını ispat edebilirseniz, dava yolu ile tazminat alabilirsiniz. Bir de kazanızın iş kazası boyutu var. O tarafına yoğunlaşıp değerlendirmek çok daha mantıklı olabilir. Konuyla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. 2 gün önce iş dönüşü ustamla birlikte kaza yaptık ben ön tarafta oturuyordum kaza sonucu kaburga bölgesinde ezilme oldu hastaneye kaldırıldım tedavi edip tapurcu oldum ağrılarım bir ay kadar devam edebilirmiş ağır işte çalışmam imkansız benim karşı taraftan kazaya sebebiyet verenden sigortadan tazminat davası açabilir miyim bilgi verir misiniz

  1. Emre Bey Merhaba
   Geçmiş olsun öncelikle kazada yolcu konumda olduğunuz için yüzde yüz haklı durumdasınız. Yaşadığınız sıkıntılarla ilgili maddi tazminat taleplerinizi sigorta şirketine yapabilirsiniz. Manevi tazminattan ise kazaya sebebiyet veren taraf sorumludur. Maddi tazminat alabilmeniz için sizde kalıcı bir hasar meydana gelmiş olması gerekiyor. Bunu da anlayabilmenin en iyi yolu trafik kazası heyet raporu, bir başka söyleyişle sağlık kurulu raporu almanızda fayda var. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı makalemizi inceleyebilirsiniz.

 3. Merhaba yakın tanıdığım bir tanıdığımın 26 yaşında çocuğu motor kullanan bir arkadaşının arkasında oturup ve seyir halinde iken bir aracın kurallara aykırı manevrası ile motoru düşürerek ve arkadaki oturan çocuk fırlayarak kafasını kaldırıma çarptı ve vefat etti. Bir avukat arkadaş uzun uğraş sonucu ailesinden vekalet aldı ve sadece ceza davası açtı dava sonuçlandı ve araç şoförü ufakta olsa hapis cezası aldı. aynı zamanda araç sigortasından alıyorum diyerek Güvence hesabından yaklaşık 15 bin tl para alarak anne ve babaya teslim etti. Bu tutarı da sigortadan aldık başka bir para alma hakkımız yok diyerek herşey bitti diyerek başından savuşturdu. Bende hukuk bürosunda çalışan biriyim ve biraz irdeleyince aksigortadan aldım o tutarı dedi ve bana belge göndermesini istedim ve sigortayı aradığımda sigortaa şirketi böyle bir ödeme yapmadık diyerek yalan olduğu ortaya çıktı. Çalışmış olduğum büro bu konuda bilgi sahibi değil eğer karşı aracın trafik sigortasından para alabiliriz derseniz vekalet vermek isterler. Saygılarımla,

  1. Akın Bey Merhaba
   Başınız sağ olsun öncelikle, Kaza da kusurlu olsanız dahi sizin yakınınız olan kişi yolcu konumunda olduğu için yüzde yüz haklı durumda. Burada 2 ayrı tazminat hakkınız var. Ölümlü Kazalarda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Maddi zararlar için sigorta şirketinden, ikinci tazminat hakkınız ise manevi tazminat, kazaya sebebiyet veren taraftan talep edebilirsiniz. Sizden vekalet alan kişilerin böyle bir kaza da 15 bin lira alarak dosya tamamlandı demesi şüphe çekici. Konuyla alakalı bizimle +90 544 129 34 68 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

 4. avukat bey merhaba
  2015 te motosikletimle işe giderken ara sokaktan çıkan ambulansın çarpması sonucu aayak kemiğimin 2side kırıldı ve kaval kemiğime platin takıldı ben bu olayı bilirkişiye sorduğumda 60 70 bin lira kadar tazminat hakkınız var dendi bi başka bilirkişide 250 bin liradan bahsetti şimdi davacı olursak ne kadar tazminat alma hakkım var

 5. mrb kasımın 22 de kaza geçirdim hala tedavim suruyo vuran kişi ilerde tazminat kaç günde elime geçer bilgi lütfen evraklar ayın ocağın 4 de ssk ya verildi

  1. Ayhan bey kazanız henüz çok yeni sigortadan para alma için öncelikle iyileşme sürecinizi tamamlamanız gerekiyor. Ama bu süre zarfında siz bekleyerek vakit kaybetmeyin. Sigorta şirketlerine gerekli başvurularınızı yapınız. En azında faiz işlemeye başlar.
   İkincisi ise karşı taraftan alacağınız manevi tazminat, Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı kalemlerinden bir tanesi de manevi tazminattır. Biraz karşı tarafın tavrıyla ilgili ne zaman sonuçlanacağı, belki de hiç dava yoluna gitmeden uzlaşarak dosyayı kapatabilirsiniz.

 6. Merhaba 1 sene önce abim kazada vefat etti bizde avukat tuttuk ama halen bilir kişiden cevap gelecek diyor . Patlayıcı götürürken yanında şoför kaza yaptı ve abim vefat etti . Ne zaman sonuçlanır sizce bı bilgi alabilirmiyim . Sadece sigortadan mı para verilecek

  1. Başınız sağ olsun Leyla Hanım, Ölümlü trafik kazası tazminatı, trafik sigortası maddi tazminat kapsamındadır. Başvuru sonrasında 15 gün içinde sigorta şirketinin ödeme yapması gerekmektedir. Sigortadan para almak için başvuru yapıldıktan sonra sigortanın taleplerini de karşılamak gerekiyor. Dosyanızın ne aşamada olduğunu ilgili sigorta şirketine ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Süreci yürüten hukukçunuz trafik kazası avukatı değil ise işlemleriniz ve tazminatınızın hesabınıza yatması biraz vakit alabilir.

 7. Merhaba ben 10 gun önce trafik kazası yaptim minibüsle çarpıştı polis gelmiş kusuru karşı tarafda bulmuş virajda yol ihlali yapmış benim yola girerek çarpıştık kafamda 4dikis var yüzümde yara var doktor 7 gün rapor yazdı benim evraklarim ful moturda on tarafda maddi hasar var tlfonum ve saatim kirildiben bunları kimden karsillayabilirim

 8. Merhaba. Ben normal yolumda seyir halindeyken Karşı tarafın ters yola girmeye çalışmasından dolayı kaza yaptım. Ama komisyon beni suçlu bulmuş % 100 olarak. Bu durumda itiraz için hangi evraklar gereklidir. Bilgilendirebilirmisiniz.

 9. Sahil yokunda seyir halinde giderken önüme aniden köpek atlaması sonucu kaza yaptım. Refüje çıktım arabam pert oldu.arabada çocuğum da vardı.dudağım yarıldı 3 dikiş AttIlar.burnum kırıldı.sigortadan nasıl tazminat alabilirim

  1. Araçlara yapılan zorunlu mali mesuliyet sigortaları karşı tarafın hasarını karşılamak içindir. Kendi aracınızın sigortası; yolcu konumda bulunan kişilerin maddi zararlarını da karşılar. Sizin kazanız da çocuğunuzda kalıcı bir hasar var ise kendi aracınızın sigortası tarafından karşılanacaktır. Araç hasarı ve sizde meydana gelen bir hasar var ise bölgede sorumlu belediye ya da karayollarına yönelik dava açabilirsiniz.

 10. Merhabalar iş dönüşü bir kaza yaptım kaza sonucu kolumda küçük bir kırık oluştu trafik raporunda 8 de 2 ben 8 de 6 karşı taraf kusurlu kolumdaki kırıkla ilgili dava açabilir miyim bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim
  şimdiden teşekkür ederim

  1. Mehmet bey geçmiş olsun
   Trafik kazalarında meydana gelen maddi zararlar trafik sigortasından karşılanmaktadır. Yaralanmalarınızla ilgili iyileşme süreci tamamlandıktan sonra trafik kazası heyetinden yani sağlık kurulu ya da adli tıp raporundan oran çıkarsa kalıcı sakatlık tazminatı alabilirsiniz. Trafik sigortasındaki haklarınız; Geçici iş göremezlik ödeneği, Bakıcı giderleri, Hastane ve sağlık giderleri olarak sıralanabilir.
   Konuyu daha sağlıklı değerlendirebilmemiz için elinizdeki evraklar ile birlikte bizimle +90 544 129 34 68 numaralı telefondan ile iletişime geçebilirsiniz.

 11. İyi Günler
  30.04.2022 gece 01:30 sularında Gaziantep’ten Ankara istikametine hareket halindeyken aracımın sağ arka tarafı bir temas sonucu savruldu yolun solunda bulunan bariyere çarpıp sağda bulunan tırın yakıt tankına girdim. Arkadan gelen Metro Turizme ait otobüs bana çarptı. Çarpma sonucu eşim yaralandı. Eşim ve çocuklarla ilgilenirken Diğer araç şoförleri Jandarma ve Trafik Polisiyle konuşuyordu ben eşimi ambulansla hastaneye sevk etme telaşındaydım. Eşimin 4 kaburgası kırıldı. Polis raporu ana 52/1b kusur vermiş karşı tarafa hiçbir kusur vermemiş. Ben aracımı hurdaya sattım. Hiç bir şekilde kamera kaydı yok ben sigorta şirketime eşimin reçete epikriz raporu ve diğer evraklarını gönderip tazminat talebinde bulundum. Karşı tarafa dava açmayı düşündüm ama polis raporu resmi evraktır bir şey alamazsın diyen avukatlar oldu. Bana bu konuda nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlatır mısınız?

  1. Merhaba Ümit bey,
   Yaralanmalı trafik kazalarında polisin tuttuğu kaza tespit tutanağına itiraz etmenin bir çok yolu vardır. Öncelikle savcılık sürecinde itirazlarınızı dile getirin ve savcılık makamına dilekçeler sunarak yönlendirme yapabilirsiniz. Sigorta üzerinden itirazlarınızı yapabilirsiniz. Bir başka yol ise sigorta tahkim komisyonu ile itiraz yapabilirsiniz. Ancak bütün bunları yapabilmeniz için iyi bir trafik kazası avukatına ihtiyacınız olacaktır. Konuyla ilgili bizimle iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.

 12. Merhabalar, 2018 de ankarada yapılan bir kazada karşı taraf kusurlu olmasına rağmen halen kesin onaylanmamış hatta. Güzel bir makale yayınlamıştım. kaza ile detaylı olarak. ben yayından kaldırdım ama tekrardan yayına alacağım neden bu kadar uzun sürüyor bu kaza davası ve vefat ile sonuçlanmış

 13. Merhabalar annem trafik kazası geçirdi araç geri geri giderken gidilmeyecek bir yolda anneme çarpıyor kalça kemiği kırıldı ameliyat oldu platin takıldı ben çarpan kişi ambulans çağırmak yerine arabaya bindirip götürmüş sigorta kaza davası açıldı sigortadan para alındı vekaleti sigortacıdaydı annemin davasına bakan lakin 75 tl bir ücret vermiş sigorta 25 tlsini sigorta kendine keserek geri kalanı anneme yolladılar anlaşma %25 di ve biz yeni birşey duyduk çarpan kişinin bir tanıdığımıza 88 milyar para yatmış demiş sigortadan parayı almışlar demiş ama bize söylenilen 75 tlydi anneme soruyorum dosya numarası da yok sanırım elinde sigortadan yatan parayı nasıl öğrenebiliriz acaba ??

  1. Merhaba,
   Sigorta şirketiyle bire bir ilişki kurabilirsiniz. Annenizin tc kimliği üzerinden sorgulama yaparak ne kadar para alındığı bilgisine ulaşabilirsiniz. Sigorta şirketini aradığınızda sizden, araç plaka bilgisi, aracın sigorta poliçe numarası ve bedeni hasara ilişkin dosya numarasını talep edebilirler. Aramadan önce bu bilgilerde elinizde bulunsun.

 14. ..7 yıl önce motorsikletimle bir servis aracı bana çarpma sonucu üst baldirim’da dahası görsel olmakla birlikte eğilip kalkamayacak kadar fiziksel kalıcı hasar oluştu….bu konuda avukat dava açtı ancak sonuca ulaşmadığını iyileştiği için bir hak talep edilemeyeceğini davanın düştüğünü belirtti….bu konu hakkında sonuca ulaşıp ulaşılamadigini,kendim ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim …belirli bir ücret odendiyse bunu nerden sorgulayabilirim.

  1. Oktay bey merhaba,
   E-devlet üzerinden vatandaş UYAP’a girerek davanızı görebilirsiniz. Karşı tarafın sigorta şirketini arayarak, mail atarak ve dilekçe yazarak başvurunuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Konuyla ilgili bizden de destek alabilirsiniz.

 15. Merhaba koaly gelsin babam 1993 yılında tirafik kazasında hayatını kaybetti sigorta heran gibi tazminat falan alınmadı ….. Alabiliyomuyiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler