Ölüm Parası Nasıl Alınır? Ne Kadar (SGK, Emekli) 2024 Güncel

Ölüm Yardımı Kimler Alabilir?

Ölüm Parası Nasıl Alınır? Ölüm Parası Ne Kadar (SGK, Emekli) makalemizle sizlerleyiz. Ölüm Parası veya Ölüm yardımı, 5510 saylı kanuna tabi olan kişilerin vefatı halinde birinci derece yakınlarına cenaze masraflarının karşılanması için verilen ödenektir. Cenaze yardımı veya cenaze ödeneği olarak da bilinen bu yardım; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Makalemizde Ölüm parası ne kadar, nereden alınır? gibi sorularınıza yanıtlar verdik.

Ölüm Yardımı Nedir?

Ölüm yardımı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölenin ailesine, bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardıma verilen addır. Diğer bir adı ise“cenaze ödeneği”dir.

Ölüm yardımı kural olarak ölenin eşine, şayet eşi yoksa çocuklarına, çocukları da yoksa anne ve babasına, anne ve babası da yoksa ölenin kardeşlerine ödenir. Ancak cenazeyi başka birisi kaldırmışsa ve bu durumu belgelemişse bu durumda o kişiye ödenir. Örneğin ölen kişinin arkadaşı cenaze masraflarını karşılayarak cenazeyi karşılamışsa, bu masrafları da belgeleyerek yardımı isteyebilir.

Bunun dışında tüzel kişiler cenazeyi kaldırmışsa ve bu durumu belgelemişse yardım cenazeyi kaldıran tüzel kişiye ödenir. Örneğin bir dernek ya da vakıf cenaze masraflarını karşılamış, cenazeyi kaldırmış ve bu durumları belgelemişse yardım söz konusu vakıf ya da derneğe yapılır.

Ölüm Parası Nasıl Alınır?

Ölüm parası, bir kişinin vefat etmesi halinde, ailesine veya yakınlarına verilen maddi yardımdır. Bu yardım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanır.

Ölüm parası alabilmek için, vefat eden kişinin en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerekir. Bu süre, sigortalının vefat tarihinden geriye doğru hesaplanır.

Ölüm parası almak için için gerekli belgeleri (ölüm belgesi) ve dilekçeyi sosyal güvenlik merkezine ibraz ederek sunmuş ve yardım kabul edilmiş ise, Ziraat Bankası şubesinden yardım parasını alabilir.

Ölüm parası, vefat eden kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına, kardeşlerine ve torunlarına ödenir. Eşi ve çocukları yoksa, ana ve babasına, ana ve babası da yoksa kardeşlerine, kardeşleri de yoksa, cenazeyi kendi imkanlarıyla defneden kişiye ödenir.

Ölüm parası başvurusu, vefat eden kişinin hak sahiplerinden biri tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılır. Başvuruda, aşağıdaki belgeler ibraz edilir:

  • Vefat belgesi
  • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi
  • Hak sahipliği durumunu gösteren belge (örneğin, evlilik cüzdanı, nüfus cüzdanı, v.b.)

Ölüm parası başvurusu, vefat tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır. Başvurunun geç yapılması halinde, ölüm parası gecikme zammı ile birlikte ödenir.

Ölüm Yardımı İçin Gerekli Belgeler

  • Cenaze Yardımı talep form dilekçesi
  • Veraset ilâmı veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin suret
  • Vefat eden kişiye ait ölüm belgesi
  • Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi

Ölüm Yardımı Nerelerden Alınır?

Cenaze yardımı olarak da bilinen yardım, vatandaşların ölümünden sonra bir kereye mahsus olmak üzere ölen kişinin ailesine ödenen ücrettir. Cenaze yardımının yapılma amacı, ölümden sonra ortaya çıkan masrafların karşılanabilmesidir. Bu para ölen kişinin annesine, babasına, eşine ya da çocuklarına ödenebilir.

Ölüm Yardımı Hangi Bankaya Yatırılır?

Şartları oluştuğu takdirde ölüm yardımı Ziraat Bankası’na yatırılmaktadır. Ayın, 8’i ile 14’ü arasında bankaya giderek istenilebilir.

SGK Ölüm Parası
SGK Ölüm Yardımı

SGK Ölüm Yardımı Nasıl Alınır?

Ölen kişinin defnetme masrafları düşünülerek verilen bu yardım ücretinden yararlanabilmek için belirli şartların uygun olması gerekmektedir. Kişilerin bu ücret için resmi olarak başvurması gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan kişilere verilen bu para yardımı, tek sefer için ödenmektedir. Bu yardımdan yararlanabilmek için belirli şartları taşımak gerekmektedir. En yaygın kullanılan cenaze yardımı SGK ölüm yardımıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılıksız verilen cenaze yardımı için başvuru yapmanız yeterlidir.

Cenaze Yardımı Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

Cenaze yardımı alabilmek için birtakım şartlar mevcuttur. Bu şartları incelediğimizde, cenaze yardımı alabilmek için ihtimaller şunlardır;

  • İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalının yakınlarına verilir.
  • Malullük aylığı, yaşlılık aylığı, sürekli işgöremezlik geliri olan kişinin ölümü sonucunda bu kişinin yakınlarına verilir.
  • Ve nihayet en az 360 gün malullük, ölüm ya da yaşlılık sigortası primi bildirilmiş olan kişinin ölümü ile, bu kişinin yakınlarına cenaze yardımı verilir.

Yukarıda sayılan durumlardan bir tanesine sahip olunması durumunda cenaze ödeneğinden faydalanabilirsiniz.
Bu şartlardan herhangi birini taşıyan kişilerin vefat etmesi durumunda, kişilerin birinci derecede akrabalarından birine ödeme yapılmaktadır. Bu kişiler; anne, baba, nikahlı eş ve çocuk olabilir. Fakat cenaze masrafları birinci derecede akraba dışında karşılanmışsa o halde daha farklı bir prosedür işlenecektir.

Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişiler, cenaze yardımı başvurusunda bulunabilmek için e-devletten başvuru yapabilirler. E-devletten, şahı ödemeleri sorgulama sayfasına girdikten sonra sayfanın altında yer alan kimliğimi doğrula butonuna tıklayınız. Bu sekmeye tıkladıktan sonra sayfa açılacaktır.

Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kimlik doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra sizden istenilen bilgilere girerek sisteme giriş yapmanız gerekir. Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girerek cenaze yardımı başvurusu durumunuzu görebilirsiniz.

Ölüm Yardımı Ne Kadar?

Ölüm Yardımı Ne Kadar?

Cenaze yardımı miktarı her yıl asgari ücret üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. 2020 asgari ücretine göre cenaze yardımı miktarı 801 lira olarak hesaplanmıştır. Cenaze yardımı başvurusunu e-devlet üzerinden yaparak SGK il müdürlüklerine başvuruda bulunarak yapabilirsiniz. SGK cenaze ödeneği formu ile başvuru yapabilirsiniz. TUİK tarafından tespit edilen 2021 yılı cenaze ödeneği miktarı 918,00 TL’dir. 2022 Yılında bu rakam 1.250 TL olmuştur.

Ölüm Yardımı Sorgulama

Yapılan başvuruların takibi ise yine internet üzerinden yapılabilir.  Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ya da e devlet şifresi ile giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi adresi üzerinden yapılan başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.

Ölüm Yardımı Sorgulama
Ölüm Yardımı Sorgulama

Ölüm Yardımı Ödeneği

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin belli birimleri cenaze masraflarını karşılamaktadır. Bu kurumların başında SGK gelmektedir. Cenazelerin saklanması, gömülmesi ve bir yerden bir yere nakledilmesi işlemini ise belediyeler ücretsiz olarak yapmaktadır.

Ölüm Yardımı Ödeneği
Ölüm Yardımı Ödeneği

Emekli Sandığı Ölüm Yardımı Dilekçe Örneği

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

…………………………….sigorta sicil numaralı (TC. Kimlik No) olarak çalışmakta/ …………………….tahsis numarası (TC Kimlik No) ile Kurumunuzdan gelir/aylık almakta iken …../…../20… tarihinde vefat eden …………….’den dolayı tarafıma cenaze ödeneği ödenmesini arz ederim.

…../…../20…

ADRES : TALEP SAHİBİNİN :

……………………………………………….. Adı ve Soyadı :……………………………

……………………………………. Ölen Sigortalıya Yakınlığı:……………….

…………………………………… İmza:………………………………………

NOT: Eşi dışındaki vaki talepler için;

1-Cenazenin büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içinde defnedilmiş olması halinde müracaat eden adına düzenlenmiş masraf faturasının,
2-Cenazenin büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları dışında bir yere (köy vb.) defnedilmesi halinde nakil belgesi ile birlikte o yerin muhtarlığından alınan cenaze masraflarının tarafınızdan yapıldığını belirtir bir belgenin,
ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ölüm Yardımı dilekçe örneği ->  https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/01/cenaze-yardimi-basvuru-formu.doc   

İLKSAN Ölüm Yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışanlar için kurulan İLKSAN bir devlet kurumudur. Vakıf, Dernek ya da Sendika değildir. Kar amacı gütmeyen özel bir kanunla kurulmuş kendi tüzel kişiliği bulunan devlet kurumudur. İLKSAN üyelik esaslı işleyen bir sisteme sahiptir. İLKSAN’dan cenaze yardımı alabilmek için üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

İLKSAN ölüm yardımı formu PDF  —-> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/01/Cenaze-Yardimi-Talep-Formu.pdf

Sıkça Sorulan Sorular

Emeklinin eşi ölürse ölüm yardımı alır mı?

Emeklinin eşi vefat ettiğinde, emekli ölüm yardımı alma hakkına sahiptir. Bu yardım, emeklinin sosyal güvenlik kurumuna bağlı olduğu şartlara göre belirlenir.

Babası ölen işçiye ölüm yardımı verilir mi?

İşçinin babası vefat ettiğinde, işçi belli şartlar altında ölüm yardımı alabilir. Bu hak, işçinin sigortalılık durumu ve sosyal güvenlik mevzuatına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Annesi ölen işçiye ölüm yardımı verilir mi?

İşçinin annesi öldüğünde, işçi ölüm yardımı alma şartlarını sağlıyorsa bu yardımı alabilir. Ölüm yardımının sağlanması işçinin sigortalılık durumu ve uygulanan sosyal güvenlik kurallarına göre değişir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler