Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı ; Dünya genelinde, her yıl trafik kazası sonucu yaklaşık 1,3 milyon insan hayatını kaybetmektedir. 20 ile 50 milyon arasında kişi, ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kalmaktadır. Ve bunların pek çoğu, yaralanmaların bir sonucu olarak sakatlık yaşamaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı davası, trafik kazaları içerisinde en çok karşılaşılan dava türlerinden bir tanesidir.

 • Trafik kazaları, en az bir aracın karışması sonucu oluşan ve neticesinde ölüm ya da yaralanma gibi sonuçları beraberinde getiren durumlardır. Bu tür kazaların önemli bir özelliği üçüncü kişilerin de zarar görme ihtimalidir.
 • Ortaya çıkan zararların kişiler üzerindeki etkisi fiziksel ya da ruhsal yönden olurken aynı zamanda trafik kazaları, mal varlıkları üzerinde de zarara yol açabilir.
 • Trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi gerektiği durumlarda önce sigorta şirketine daha sonra ise hukuk yoluna başvurmak gerekir.

Bu durumda maddi ya da manevi tazminat davaları açılabilirken kazanın yol açtığı sonuçlara bağlı olarak süreç takip edilir. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açılacağı zaman da bazı koşulların gerçekleşmiş olması gerekir.

 • Tazminat davaları, kazadan sorumlu olan tarafa karşı zarar görenlerin açtığı dava türleridir. Trafik kazası neticesinde ortaya çıkan haksız fiil dava açma nedenidir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatında ise mutlaka vücutta bir hasar bulunmalıdır. 

Trafik kazalarında maddi hasar, ölüm ve yaralanma durumları meydana gelmektedir. Kazanın oluş şekli, nerede meydana geldiği ve ortaya çıkan hasarlar maddi tazminatı güvence altına alan Zorunlu Trafik Sigortası tarafından karşılanmaktadır. 

 • Yaralanmaya ilişkin zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.
 • Yaralanmanın meydana geldiği durumlarda olay yerine mutlaka kolluk kuvveti çağrılmalıdır.
 • Trafik kazalarında vücut bütünlüğünü bozacak zararların ortaya çıkması halinde şikayete bağlı olarak ceza davaları da görülmektedir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Yaralanmalı trafik kazaları; bireyleri, ailelerini ve bir bütün olarak devlet için önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar; tedavi masraflarının yanı sıra, yalanma nedeniyle sakat kalanların ve yaralıya bakmak için işten veya okuldan izin almak zorunda kalan aile üyelerinin verimlilik kaybından kaynaklanmaktadır.

Bir trafik kazası; aklınıza gelebilecek hemen her durumda, başka herhangi bir yol kullanıcısını da içerebilir. Bu kazaların çoğuna; aşırı hız, sürücünün dikkat dağınıklığı, kontrol kaybı ya da alkol kullanımı neden olmaktadır. Kötü hava koşulları ve yol yüzeyleri de trafik kazalarına neden olabilir. Bu durumlar, sabit nesnelere çarpmaya neden olabilir. Bu tür çarpışmalar, genellikle yalnızca bir aracı içermektedir. Bu tip kazalarda, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

 

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Davası

Son sekiz yıl içerisinde, bir başkasının hatası olan bir trafik kazasında yaralandıysanız; yaralanmalı trafik kazası tazminatı davası başlatmanıza yardımcı olabilmesi için bir trafik kazası avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, yaralanmadan dolayı aldığınız zararı en aza indirgemek için hukuk çerçevesinde haklarınızı güvence altına alır. Kaybettiğiniz gelir, tedavi masrafları, bakım masrafları gibi masrafları karşılamanıza ve diğer durumlar için fon sağlanmasına yardımcı olabilir.

Bir trafik kazası mağduru, kaza sonucunda çeşitli yaralanmalarla ortaya çıkmaktadır. Yaralanmalar kaza sonucu ortaya çıkan zararların telafi edilmesi için dava açılmasına zemin hazırlamaktadır. Trafik sigortası yaralanma tazminatı kaza sonrasında sigorta şirketlerinden alınmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için tercih edebileceğiniz birçok yol vardır. 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Davası

Kemik Kırığı Tazminat davalarında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bedeni hasar tazminatlarında vücut bütünlüğünün bozulduğu gerekçesi ile tazminat mağdur tarafa tazminat ödenmesine hükmedilir. Ancak kaza sonrasında maluliyet tespiti yapıldığında vücutta kalıcı bir hasar bıraktığının ispatı yapılmalıdır.  Trafik kazası kemik kırığı, yaralanmalı trafik kazası tazminatı davalarında bakiye alabilmenizi kolaylaştıracaktır.

 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatı kriterleri bellidir. Kalıcı bir hasar alınması gerekmektedir. Ve bunu da ilgili devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile tespit ettirmelisiniz.
 • Hasarlı aracı eski durumuna getirmek için gereken miktar için tazminat, yaralı taraf tarafından, Yaralanmalı trafik kazası tazminatı davasında talep edilebilir.
 • Aracın tipine bağlı olarak, günlük bir oranla kullanım kaybı için de tazminat talebinde bulunabilir.
 • Bu noktada; trafik kazası mağdurlarının yaralandıkları vaka ile ölümle sonuçlanan vakalar arasında bir ayrım yapılması önemlidir.

Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat

Bedensel zarar olarak adlandırılan durum kişinin tamamen ya da kısmen çalışmasına engel olacak şekilde zarar görmesi ve bundan dolayı da ileride ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasıdır. Çalışamamaktan kaynaklanan zararın tazmin edilmesi gerektiğinde ise bedensel zararlar nedeni ile tazminat davası açılabilir.

Bedensel zararlar sonucu ortaya çıkan tabloda geçici iş görmemezlik, kalıcı sakatlık gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca tedavi giderleri ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da yaralanmalı trafik kazası tazminatı davası  ile talep edilebilir.

Bedensel Zarar Durumunda Talep Edilecek Giderler Nelerdir?

Kişilerin tazminat davası açma hakları uğradıkları zararlar karşısında söz konusu olurken bu hakkı elde edebilmeleri için koşulların sağlanması gerekir.

Bedensel zarar durumunda talep edilecek giderler nelerdir? 

 • Geçici iş görmemezliğin yol açtığı iş ve kazanç kayıpları
 • Kalıcı sakatlığın yol açtığı iş ve kazanç kayıpları
 • Tedavi masrafları
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasının yol açtığı kayıplar

Bedensel Zarar Nedir?

Bir olay sonucu yaralanan kişinin tazminat istemeyi gerektirecek koşulları taşıması durumunda dava açma hakkı bulunur. Bedensel zarar nedir? Dendiğinde kişinin bir olaya bağlı olarak vücut bütünlüğünün kısmen ya da tamamen zarar görmesi durumudur. Aynı zamanda ruhsal bunalımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu zarar geçici ya da kalıcı olabilir.

Kişinin bir olay nedeni ile yaralanması ya da sakatlanması durumu bedensel zarar olarak adlandırılırken merak edilen sorulardan biri de bedensel zararlar nelerdir? Olur. Hukuka aykırı bir fiile bağlı olarak ortaya çıkan bedensel zararlarda kişi tazminat davası açma hakkına sahip olur. Bedensel zarar fiziki olarak ortaya çıkabileceği gibi ruhsal açıdan da bireyi etkileyebilir.

Bedensel zararlar sonucu kişiler tedavi görebilir. Bu süreçte geçici ya da kalıcı sakatlıklarla karşılaşabilirler. Bireyin geçici ya da kalıcı bir sakatlık sonucu iş göremez hale gelmesi durumunda hukuki yollara başvuru hakkı bulunur. Zarara maruz kalan taraf iyileşme sürecinde çeşitli tedaviler görebilir ve bunun için bir masraf yapar. Tazminat davalarında bu tür masraflar da talep edilebilir.

Maddi Tazminatta Bedensel Zarar Kalemleri Nelerdir?

Tazminat davaları ile ilgili olarak merak edilenler arasında maddi tazminatta bedensel zarar kalemleri nelerdir? Sorusu bulunur. Bu kalemler tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücü kaybı nedeni ile oluşan zararlardır.

 • Kemik kırığı tazminat alınmak istendiğinde doktor raporlarına gerek duyulurken herhangi bir nedenle mağduriyet yaşayan tarafın tazminat hakkı bulunur. Koşulların sağlanması durumunda tazminat almaya hak kazanmak mümkün olurken tazminat davaları zenginleşmek amacına hizmet etmemesi gereken davalardır.

Bundan dolayı da dava sahibinin çeşitli belgeler aracılığı ile durumunu mahkemeye bildirmesi gerekir. Alınacak raporlarda ortaya çıkan zararın tespit edilmesi söz konusu olur. Oluşan yaralanmanın derecesine ve yarattığı sonuçlara bağlı olarak alınabilecek tazminat miktarlarında da değişiklik olması mümkündür. Trafik kazaları ya da başka bir sebebe dayanarak mağdur olan taraf dava açma hakkına sahip olur. Kemik kırığı da vücudun çeşitli bölgelerinde olabilecek bir durumdur.

Trafik Kazasında Kalıcı Sakatlık Tazminatı

Zorunlu Trafik Sigortasında Kalıcı Sakatlık (Efor Kaybı) tazminatları, zarar verilen kişinin tamamen veya belirli bir oranda çalışamaz duruma gelmesi halinde kendisine yapılacak bedeni hasar (kalıcı sakatlık) tazminatı (Trafik kazası tazminatı) ödemelerini kapsamakta olup trafik kazasında Kalıcı sakatlık (efor Kaybı) tazminatı hesaplamalarının aktüeryal tekniklere uygun olarak yapılması esastır. Sürekli yani Kalıcı sakatlık (Efor Kaybı) durumunda Trafik kazası tazminatı maluliyet oranı ile birlikte değerlendirilmektedir. Gelir seviyesi ise belgelendirilen ve son kazanılan ücret temel alınarak Trafik kazası tazminatının hesaplanmasına dahil edilmektedir.

Kalıcı sakatlık durumunda kişinin beklenen ömrü aktüer tarafından belirlenmekte, kişinin maluliyet oranı ve gelir seviyesi göz önünde bulundurularak Trafik kazası tazminatı tutarı hesaplanmaktadır. Uygulamada sigorta şirketleri destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları ile ilgili olarak aktüerlerle çalışmaktadır. Aktüerler, Hazine Müsteşarlığının 2010 yılında yayımladığı 2010/4 Sayılı Genelgede belirtilen esasları dikkate alarak hesaplama yapmaktadır. Ancak yargıya taşınan dosyalarda hesaplamaları aktüerler değil, mahkeme tarafından atanan bilirkişiler yapmaktadır. Bu kapsamda farklı hesaplama modellerinin kullanılması farklı sonuçlara ulaşılmasına yol açmaktadır

 • Kemik Kırığı Tazminat Yorumları söz konusu olduğunda farklı örneklerden bahsetmek mümkündür. Kemik kırığı oluştuğunda vücudun çeşitli bölgelerinde bu durum söz konusu olabilir. Elde, ayakta ya da vücutta oluşan kırıklar farklı sonuçlar yaratması bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

Bu tür problemlerde alınması gereken heyet raporları gerekir. Teşekküllü bir hastaneden alınmak zorunda olan heyet raporu sayesinde oluşan hasarın derecesi ve etkileri daha net anlaşılabilmektedir. Bundan dolayı da rapor almak zorunluluktur.

Meydana gelen zararın yol açacağı etkiler geçici ya da kalıcı sonuçlar doğurabilme özelliğine sahip olacağından konu bu açıdan değerlendirilir. Kaza geçiren kişi cismani zarar halinde zararını talep etme hakkına sahiptir.

Tedavi giderleri, kazanç kaybı ya da çalışma gücü kaybından doğan zararlar da talep edilebilecekler arasında yer alır. Meydana gelen kalıcı sakatlıklar gelecekte de kaza geçiren kişiyi zarara uğratmaya devam edecek bir durumdur. Bundan dolayı da kemik kırığı oluştuğunda bunun yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulur.

Tazminat hesaplamaları yapılırken mağdurun net ücreti dikkate alınır. Trafik kazası nedeni ile meydana gelen kemik kırıklarında, oluşacak hasar dikkate alınır. Yargıtay karalarına göz atıldığında mağdurun kalıcı bir sakatlık geçirmesi durumunda diğer çalışanlara nazaran daha fazla emek sarf ederek aynı işi yapmak zorunda kalacağı ifade edilir.

Trafik kazaları sonunda ortaya çıkacak olan kusur oranları, tazminat miktarı hesaplanırken dikkate alınır. Bundan dolayı da kaza sonrasında alınacak raporlar delil niteliği taşır. Aynı zamanda da kazanın ardından delillerin toplanması da önem arz eder.

 • Delillerin resmi nitelik taşıması gerekirken usulüne uygun olarak toplanmaları icap eder. Ayrıca hukuka uygun olarak elde edilen delillerin gerekli mercilere sunulması da icap eder. Tazminat davası açılacağı zaman kemik kırıklarına istinaden de tazminat alma hakkı kişilere verilen bir haktır. Dava süreçlerinde önemli olan zararın kanuni yoldan tespit edilmesi ve mahkemeye sunulmasıdır.

Kazalar sonucunda kemik kırıklarının dışında oluşan çeşitli yaralanmalar için de tazminat alma hakkı mağdurlar açısından geçerlidir.

 • Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar? Dendiğinde bu durumu belirleyen yaralanmanın boyutu olmaktadır. Kırılma sonucunda ortaya çıkacak hasara bakılır. Hasar kalıcı olduğunda alınacak tazminat oranları da değişir.
 • Trafik Kazası maluliyet tazminat hesaplama yapılırken kişinin net ücreti üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Kişinin iş gücü kaybı her ay için ayrı hesaplanır. Malul olan kişinin 72 yaşına kadar çalışabileceği düşünülerek hesaplama yapılır. Maluliyet yaşayan kişi için 65 yaşa kadar aktif çalışma süresi esas alınırken 65-72 yaş aralığı pasif çalışma süresi olarak kabul edilir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Haksız fiil oluştuğunda tazminat davası açma hakkı taraflara tanınır. Trafik kazalarında yaralanma ile sonuçlanan durumlarda mağdur olan taraf tazminat davası açabilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı hesaplama söz konusu olduğunda ise kazanın sonuçlarına göre hareket edilir.

Trafik kazaları nedeni ile birçok insan zarar görmektedir. Fiziksel olarak çeşitli problemlere maruz kalınmasının yanı sıra maddi kayıplara da sebep olması trafik kazalarının en önemli olumsuzlukları arasında yer alır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Bir trafik kazası ölümlü trafik kazası ya da yaralanmalı olarak sonuçlanabilir. Her iki durum için de dava açma hakkı zarar gören tarafa tanınırken dava açılabilmesi haksız fiilin ortaya çıkması ile mümkün olur. Trafik kazası geçiren kişi bizzat kendisi maddi ve manevi olarak tazminat davası açma hakkına sahiptir.

 • Yaralanmalı trafik kazalarında kaza geçiren kişi uğradığı iş gücü kaybına istinaden maddi tazminat davası açabilirken yaşanan elem ve kederin üzerinde yarattığı olumsuzluklar için de manevi tazminat davası açmaya hakkı vardır.
 • Kaza geçirende oluşabilecek ağır bedensel hasarlar göz önünde bulundurulduğunda ise manevi tazminat davasını yaralananın yakınları açma hakkına sahiptir. Maddi tazminat davasını ise yaralananın yakınları açamamaktadır.
 • Maddi ve manevi tazminat davası açılacağı zaman kusurlu araç sürücüsüne, araç sahibine, sigorta şirketi veya aracın işletenine dava açılabilir. Kaza sonucunda ortaya çıkan hasara yol açan aracın tespit edilemediği durumlarda ise Güvence Hesabı’na başvuru hakkı mağdur olan tarafa tanınmış bir haktır.
 • Trafik kazalarını ilgilendiren tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Bunun yanı sıra sigorta şirketine bir dava açılması gerektiğinde Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmek gerekir.
 • Tazminat davaları aracılığı ile talep edilebilecek haklar; tedavi giderleri, kazanç kaybı, iş görmemezlik nedeni ile maddi tazminat ya da manevi tazminattır. Bunlar hesaplanırken kazanın yol açtığı sonuçlara bağlı olarak değerlendirme yapılır.
 • Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin gördüğü tedavilerin masrafı davalıdan talep edilebilir. Bunun yanı sıra çalışamadığı süre boyunca mahrum kaldığı kazancı da davalıdan talep edebilmektedir. Maddi tazminat hesabı yapılırken çalışma gücü kaybı, maluliyet oranı gibi birçok konu dikkate alınır.
 • Trafik kazası maluliyet tazminat hesaplama yapılacağı zaman zarar görenin durumuna göre hareket edilir. Tazminat davalarında dikkate alınan bazı unsurlar olurken bunlar arasında kusur oranı ilk sırada gelir. Kişinin yaşı ve mesleğinin yanı sıra gelir durumu da göz önünde bulundurulur.

Kazanın ardından mağdurun tedavisi tamamlandığında sürekli bir sakatlık nedeni ile uğrayacağı ekonomik zararın karşılanması için yaralanmalı trafik kazası tazminatı talebi oluşur. Bu durumda yetkili bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunun mahkemeye sunulması gerekli olur.

Tazminat davalarının sonuçlarının adalete uygun olması beklenirken zararı oluşturan fiil ile tazminat miktarı arasında makul bir oran olması gerekir. Ayrıca tazminat davaları zenginleşme amacı ile açılmamalıdır. Sonuçları açısından da suçlu olan tarafın fakirleşmesine imkân vermemelidir. Manevi tazminatların ise amacına uygun olması kendisinden beklenen durumdur.

Maluliyet tazminat hesaplama programı aracılığı ile kişinin kazanın ardından kalıcı ya da geçici bir sakatlığı oluştuğunda alabileceği tazminat miktarı hesaplanabilmektedir.

 • Bedensel zarar tazminat hesaplama programı çeşitli web siteleri aracılığı ile uygulanabilir. Bu tür programlar dijital ortamlarda kullanılmaya müsait olurken gerekli verilerin girilmesi durumunda yaklaşık bir hesaplama yapması mümkün olur.

Bu programlar hazırlanırken yargı çevrelerinde genel kabul gören uygulamalar dikkate alınır. Hesaplama yapılırken birbiri ile ilişkili olan konular üzerinden hareket edilir ve bu hesaplama yazılım programları aracılığı ile oluşturulur.

Bedensel zararlar tamamen ya da kısmen çalışamayan kimselerin ileride ekonomik açıdan yoksun kalacağı zararlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Kaza geçiren kişi kalıcı bir sakatlıkla karşılaşmadığında geçici iş görmemezlik nedeni ile iş ve kazanç kaybı talebinde bulunabilir. Bedensel zarar tazminat hesaplama, oluşan durumun yol açtığı neticelere göre sonuçlanır. Geçici ya da kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda tazminat bedelleri buna göre hesaplanır.

 • Bunun yanı sıra kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda ise çalışma gücü ve kazanç kaybı yaşayan taraf bu zararlarının tazmin edilmesini talep edebilir. Kişinin tedavi süreci boyunca hastane giderleri ya da iyileşme döneminde yapılan tüm masrafları da talep etme hakkı vardır. Cismani zarar tazminat HESAPLAMA uygulanacağı zaman tüm unsurlar dikkate alınır.
 • Bedensel zarara uğrayan taraf trafik kazası sonucunda iş göremez hale gelebilir. Bu durum geçici ya da kalıcı bir şekilde olabileceği için tazminat hesaplaması yapılırken tüm unsurlar bir arada değerlendirilir.
 • Geçici iş görmemezlik olarak adlandırılan durumda kişi kazanın ardından iyileşene kadar çalışamadığı için belirli bir gelir kaybı yaşar. Ortaya çıkan bu zarar, kusurlu olan tarafa tazminat davası açılarak talep edilir.
 • Yaralanmalı trafik kazası manevi tazminat hesaplama yapılacağı zaman kişinin kaza sebebi ile uğradığı elem ve keder dikkate alınır. Tazminat davalarının haksız zenginleşmeye yol açmaması gerekirken manevi tazminat davalarının amacına uygun olması gerekir.
 • Sakatlık tazminatı hesaplama yapılacağı zaman sürekli iş görmemezlik nedeni ile ortaya çıkan çalışma gücü ve kazanç kaybı dikkate alınır.
 • Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

  Bir trafik kazası söz konusu olduğunda, talep edilebilecek iki tür tazminat vardır: genel ve özel hasarlar.

  • Genel hasarlar: Acı ve ıstırabı telafi eder. Bu kayıplar, yaraların hayatınız ve günlük işleri yapma beceriniz üzerindeki etkisidir.
  • Özel hasarlar: Kazanın kazanızın doğrudan bir sonucu olarak uğramış olabileceğiniz her türlü mali kayıp için alınan tazminattır.

  Alabileceğiniz trafik kazası tazminatı miktarı; yaralanmanın ciddiyetine ve yaşamınız üzerindeki etkisine bağlı olarak hesaplanmaktadır. En doğru tazminatı aldığınızdan emin olmak için, bir avukat, talebinizi dikkatlice oluşturacaktır.

  Yaralanmalı Trafik kazası tazminatı hesaplama Tablosu, bakiye hesabınızın güncel miktarını ortaya çıkaracaktır. Yargıtay’ın ve Anayasa Mahkemesinin verdiği güncel kararlar ışığında Tazminat hesaplama formülleri ve günce hesaplama yöntemleri gerçek tazminat miktarınızı belirleyecektir.

  Sakatlık tazminatı hesaplama için kaza sonrasında kalıcı hasarınız tespit edilmiş olması gerekmektedir. Heyetten aldığınız sakatlık oranı ile doğru orantılı olarak da tazminat miktarınız artacaktır.

  Trafik kazası maluliyet tazminat hesaplama yöntemleri ile bakiye alacağınızın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

  Yaralanmalı trafik kazası tazminatı hesaplama programı üzerinden yapılan hesaplamalar da yine sizin alacağınız para miktarına yakın bir rakam verecektir. Ancak gerçek tazminat miktarınız bizin kazanıza özel elle yani manuel olarak aktüer uzmanlar tarafından yapılacak bireysel ve size özel hesaplama ile tespit edilecektir. Kaza sonrasında hangi tazminatları alabileceğiniz ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini de yine yaralanmalı trafik kazası tazminatı hesaplama yapılmış örnek bilirkişi raporları üzerinden de görebilir ve tazminat miktarınız hakkında bir fikir yürütebilirsiniz.

  Bedeni hasar tazminatı, maluliyet tazminat hesaplama olarak da adlandırılmaktadır.

  Yaralanmalı trafik kazası tazminatı hesaplaması, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir:

  • 1-2 yıl içerisinde iyileşme
  • Kafa travması
  • Yüz yaralanması
  • Orta derecede omuz yaralanması
  • Kalıcı semptomlara neden olan sırt yaralanması
  • Kalça yaralanması
  • Ön kolda kırık
  • Bilek yaralanması
  • Ayak bileği yaralanması
  • Tibia kırığı
  • Kol kırığı
  • Omurga kırığı
  • Köprücük kemiği kırığı
  • Ayak kırılması
  • Femur kırığı
  • Maluliyete ilişkin yaralanmaların her biri ayrı değerlendirilecektir.

  Ücretsiz tazminat hesaplama araçlarımız ile Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama yapabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?

Alabileceğiniz trafik kazası tazminat miktarı, maruz kaldığınız yaralanmaya bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Deneyimli bir avukat; ciddi yaralanmalardan küçük yaralanmalara kadar, her yaralanmada talepte bulunma konusunda başarılı olacaktır.

Bir yaralanmalı trafik kazası tazminat talebi hakkınız olup olmadığını öğrenmenin ilk adımı; süreç boyunca size baştan sona yardımcı olabilecek bir avukatla konuşmaktır. Avukatınız, sizden kaza hakkında bilgi toplayacak ve size yardımcı olabilecek en iyi yolu hızla değerlendirecektir.

Bu tip davalarda; herhangi bir tıbbi faturanın, gelir kaybının ya da araç tamiri gibi maliyetlerin dışında, talepte bulunabileceğiniz çeşitli farklı unsurlar da vardır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı miktarı, maruz kalınan yaralanmanın ciddiyetine ve hayatınızı ne kadar etkilediğine bağlı olarak değişme eğilimindedir.

Trafik sigortası, zorunlu olarak yapılan bir sigortadır. Sigorta, her yıl belirlenen oranlarda, araç tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

2020 yılı sigorta tazminat limitleri;

 • Araç başına maddi hasar için üst limit 41 bin TL
 • Kaza başına maddi hasar için üst limit 82 bin TL
 • Kişi başına sağlık gideri için üst limit 410 bin TL
 • Kaza başına sağlık gideri için üst limit 2 milyon TL
 • Kişi başına sakatlanma için üst limit 410 bin TL
 • Kaza başına sakatlanma için üst limit 2 milyon TL’dir.

2021 yılında bu rakamlar artış göstermiştir. Bedeni hasar için, bir başka deyişle yaralanma tazminatı miktarı 2021 yılında 430 bin lira olmuştur.

Yıllara göre bedeni hasar tazminatı üst limitleri; 2013 – 250.000, 2014 – 268.000, 2015 – 290.000, 2016 – 310.000, 2017 – 330.000, 2018 – 360.000, 2019 – 390.000, 2020 – 410.000, 2021 – 430.000 liradır.

 • Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi alabilmenin koşulu zorunlu trafik sigortasıdır. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçlar için ödeme almak mümkün olmamaktadır. Zararın tazmin edilebilmesi için poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekmektedir.
 • Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi sorgulama işlemlerinde kaza sonrası alınacak ödemelerin gerçekleşebilmesi için evrakların tam ve eksiksiz olarak sigorta şirketine verilmesi gerekmektedir. Yaralanma durumunda mağdur olan tarafın raporlarının yanı sıra kaza tespit tutanakları gibi birçok belgenin sunulması gerekir. Bu tür evraklar delil olma özelliği taşır. Bundan dolayı da gerek hukuki süreçlerde gerekse sigorta şirketinde gerekli olur.
 • Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Dendiğinde sigorta şirketi tarafından yapılan sigorta poliçesi sayesinde hasar ödemesi yapılabilmektedir. Bu ödeme sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Kaza ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ulaştırılmasının ardından bu işlemler yapılır.
 • Trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi sigorta şirketine evrakların teslim edilmesinin ardından ilk 8 iş gününü takiben sigorta şirketi tarafından gerekli ödemeler yapılır. Bunun için belgelerin eksiksiz olarak sigorta şirketine ibraz edilmesi gerekir. Bu belgeler ile kaza ile ilgili bilgilere ulaşılırken zararın tespiti mümkün olur.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı

Çoğu durumda, yaralanmalı trafik kazası tazminat talebinizi kazadan sonraki iki yıl içinde başlatmanız gerekir. Ancak, mümkün olan en kısa sürede bir trafik kazası avukatı ile  iletişime geçmenizi öneririz. Bir dava talebinde bulunabilmeniz için zaman aşımı süresi ise 10 yıldır.

Kusurlu Olunması Durumunda Tazminat Talebi

Meydana gelen trafik kazasında kısmen suçlu olsanız bile, bir trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilmeniz için, kazanın başka birinin ya da bir kuruluşun hatası olduğunu kanıtlamanız gerekir. Kazada tamamen hatalıysanız, bir hak talebinde bulunmanız olası değildir. Ancak, kısmı olarak suçlu olmanız durumunda, yaralanmalı trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilirsiniz. Kusur durumuna göre rücu hesabı yapılmaz. Rücu etmek için belli koşulların yetiren yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Trafik kazalarında, alternatif bir uyuşmazlık çözümü biçimi olarak arabuluculuk tercih edilebilir. Ancak, taraflardan biri, diğer tarafı arabuluculuğu kabul etmeye zorlayamaz.

Her iki tarafın da arabuluculuğu kabul etmesi durumunda, arabulucu üzerinden anlaşmaları gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı arabulucuları, genellikle deneyimli bir avukattır.

Tarafların anlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla, iki taraf arasında kolaylaştırıcı olarak hareket edecektir. Burada, arabulucu seçimi de önemlidir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı arabuluculuk yoluna gitmek, gerçekten bir anlaşmazlığı çözmenin etkili bir yolu olabilir. Resmi bir dava, çok daha pahalıdır ve çok daha fazla zaman alacaktır. Yine de, anlaşmaya varılamaması durumunda dava mahkemeye intikal edecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Cezaları

Yaralanmanın meydana geldiği kazalarda ceza davaları şikayete tabiidir. Savcılık makamı bir tarafın şikayetçi olması ile harekete geçecektir. Kazalardaki ceza oranları ise kusur durumu değerlendirilerek bir sonucu ulaştırılır. Tabi kaza da alınan bedeni hasarlarda yine verilecek cezalar noktasında belirleyici olacaktır. Her kemik kırığı için ayrı bir ceza oranı belirlenecektir. Bir başka söyleyişle kaza sonrasında heyetten aldığınız yüzdelik oranda karşı tarafa verilecek ceza konusunda belirleyici bir etkendir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Her yaralanmalı trafik kazası tazminat davası aynı değildir. Sonuçlar, yaralanmanın ciddiyetine ve koşulların karmaşıklığına bağlıdır. Karşı tarafın sorumluluğu kabul etmesi durumunda, dava genellikle daha hızlı sonuçlanır.

Karşı taraf sorumluluğu reddeder ya da itiraz ederse, dava genellikle daha uzun sürmektedir. Yaralanmalı trafik kazası davası için anlaştığınız avukat, davanızı oluşturduktan ve karşı tarafla müzakereye başladıktan sonra, davanın ne kadar sürebileceği konusunda size kabaca bir fikir verecektir.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Bedeni hasarın meydana geldiği olaylarda sigorta şirketine başvuru zorunluluğu vardır. İlk etapta bir ödeme alınmak isteniyorsa sigorta şirketi ile sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası sigorta başvuru süreci uzman bir avukat tarafından yönetilirse daha sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi için belli evrakların toparlanarak ilgili şirkete teslim edilmesi gerekmektedir.

Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi sorgulama işlemi her sigorta şirketinde farklı bir uygulama yürütülmektedir. Ancak şunu söyleyebiliriz. Dosya numaranız ve ilgili bilgiler elinizde olduktan sonra bir çok sigorta şirketi trafik kazası tazminatı online sorgulama uygulamasına geçmiştir. İnternet üzerinden dosyanızın ne durumda olduğunu kolayca görebilirsiniz.

 • Trafik kazasında sigortadan para alma sürecinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler sayesinde tarafların kusur oranları, kazanın yol açtığı hasarın maddi boyutu gibi birçok konu aydınlanır. Daha sonra da sigorta şirketi gerekli ödemeleri yapar.
 • Trafik kazası tazminat alanlar yorumları söz konusu olduğunda herkesin yaşadığı kazanın boyutuna ve etkilerine bağlı olarak farklı bir sonuçla karşılaşması mümkündür. Kaza sonucunda ortaya çıkabilecek sakatlık durumları kalıcı ya da geçici olabileceği için karşılaşılacak zarar miktarı da farklı olur. Bundan dolayı da açılabilecek tazminat davalarının sonuçları değişir.
 • Manevi tazminat HESAPLAMA tablosu ile internet ortamı üzerinden hesaplama yapmak mümkün olur. Çeşitli web siteleri aracılığı ile yapılan bu hesaplamalarda kazaya dair verilerin girilmesi gerekirken hesaplamalar otomatik olarak sistem üzerinden yapılır.
 • Sakatlık tazminatı ortaya çıkan durumun geçici ya da kalıcı olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bundan dolayı kaza sonucunda alınacak raporlar üzerinden verilere göre hesaplama yapılır. Bu süreçte tarafların kusur oranları gibi birçok konu dikkate alınır. Bundan dolayı tam teşekküllü hastanelerden rapor alınması oldukça önemlidir.
 • Yaralanmalı trafik kazası mahkeme kararları incelendiğinde kazanın yol açtığı etkilere bağlı olarak verilen kararlardan söz edilebilir. Yaralanmanın neticesinde kişiler hastane masraflarının yanı sıra tedavi giderlerini, iş gücü kaybından doğan zararları tazmin edebilmektedirler. Kalıcı sakatlıklarda alınacak tazminat miktarı ile geçici sakatlıklarda alınacak miktar arasında da fark olur.
 • Trafik kazası maluliyet oranı hesaplama yapılması gerektiğinde tarafların kusur oranlarının yanı sıra maluliyetin derecesi de dikkate alınır. Aynı zamanda kişinin yaşı, mesleği gibi birçok unsur bir arada değerlendirilirken tam teşekküllü hastanelerden alınması gereken raporlara göre hareket edilmektedir.

Bu oranın belirlenmesi sırasında kişinin gelecekte yaşayacağı iş gücü kaybından kaynaklanan zararlar dikkate alınır.

Yaralanmalı Trafik kazası Sağlık Kurulu Raporu – Heyet Raporu

Bir hukukçuyu da kaza ile ilgilenen vatandaşı da zorlayacak en önemli aşama yaşadığı mağduriyeti ortaya koymak için alacağı durum bildirir raporudur. Heyet Raporu, Adli Tıp Raporu, Sağlık Kurulu Raporu Olarak adlandırılan bu işlem için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yasalarda yapılan değişiklikle birlikte rapor almak için uygulanan yöntemler de farklılaşmaktadır.

Trafik Kazası Heyet Raporu Nasıl Alırım?

Son aşamada Trafik Kazası Sonrası Heyet raporu almak için sigorta şirketinden sevk almak bir zorunluluk olmuştur. İlk etapta sigorta şirketine başvuru yaparak ilgili bir hastaneye yönlendirme yapılamasını talep etmeniz gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası heyet raporu için tedavi sürecinizin tamamlanmış olması gerekmektedir. Sevk aldıktan sonra ilgili hastaneden sağlık kurulu raporu için randevu almalısınız.

Heyet Raporu için gerekli evraklar;

 • Adli formlar
 • Epikrizler
 • Film tahlil ve tetkik evrakları
 • Reçeteler
 • Kaza Tespit Tutanağı (bazı hastaneler isteyebiliyor, yanınızda bulunmasında fayda var)

Randevu tarihiniz geldiğinde ilgili hastanenin heyet bölümüne giderek işlemlerinizi Tamamlamalısınız.

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Adli Tıp Kurumu normalde sadece adli makamlara ve devletin talimatıyla getirilen vakalara hizmet vermektedir. Merkezi Ankara’dadır. Ancak İstanbul Başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında şubeleri vardır. Bizim bahsettiğimiz adli tıp raporu ise üniversite hastanelerine bağlı olarak hizmet veren Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri tarafından verilen mütalaalardır. Belli ücret karşılığında alınabilirler.

Son zamanlarda oldukça popüler olan Adli tıp raporu çok kişinin bilmediği farklı bir işleyişe sahiptir. Adli tıp raporu ne ise yarar diye ister istemez kafalarda bir soru işareti oluşuyordur.  Adli tıp raporları ile kazadan aldığınız hasarı tespit ettirip bu rapor ile sigorta şirketinden ödeme talep edebilirsiniz. Trafik kazası maluliyet raporu Adli Tıp vasıtası ile alınmış ise çok daha sağlıklı bir rapor ile kaza sonrasındaki hasarınızı ortaya koymuşsunuzdur demektir. Adli Tıp rapor oranları devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi ile üniversite hastanelerinden alınan rapor oranlarına göre çok daha sağlıklıdır.

Trafik kazası maluliyet oranı hesaplama adli tıp raporu ile yapılacaktır. Yine aynı şekilde kaza sonrasında ki maluliyet hesaplaması için bazı durumlarda tek hekim raporu da yeterli olabilmektedir.

Maluliyet raporu Adli Tıp tan alınmış ise gerçek heyet oranınızı aldığınızı varsayabilir siniz. Adli tıptan alınan rapor ile sigorta sürecinde bir sonuca ulaşamadıysanız. Aynı raporun oranını baz alarak hareket edebilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Nasıl Alırım?

Adli Tıp Anabilim Dallarından rapor almak için bölgenizde bulunan en yakın tıp fakültesi ile iletişime geçmelisiniz. Adli tıp birimlerinde rapor hizmeti verip vermediklerini öğrendikten sonra eğer veriliyor ise randevu alarak gidebilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki her üniversite hastanesi adli tıp raporu vermeyebilir.

Rapor almaya giderken kaza ile ilgili, tedavi evraklarının tamamını yanınızda götürmelisiniz. Her adli tıp ın kendi içinde bir işleyişi vardır. Ve raporlar bir ücret karşılığında hazırlanmaktadır.

Trafik Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

Alacağınız tazminatın belirlenmesi maluliyet oran tespiti ile mümkün olacaktır. Maluliyet oran tespiti için farklı yollar tercih edilebilir. En sağlıklı yol sigorta şirketinin yönlendirmesi ile yapılan oran tespitidir. Sigorta şirketleri maluliyet oranlarını kendi adli tıp uzmanı doktorlar ile de tespit edebilmektedirler. Bu uygulama henüz ülkemizde yeni yeni gelişmektedir.

Sigorta şirketine Dilekçe Nasıl Yazılır?

Kazanın hemen sonrasında sigorta şirketine başvuru yapabilirsiniz. Kazaya ilişkin evraklar toparlanarak bir dosya haline getirilir. Taleplerinize ilişkin resmi bir yazı kaleme almanız gerekiyor. Yaralamalı trafik kazasında sigortaya başvuru dilekçesi oluşturmak için bir şablon da kullanabilirsiniz. Ancak burada taleplerinizi bir sıralamalısınız.

Sigorta şirketine hasar başvuru dilekçesi ayrı yazılıp talep oluşturulmalıdır. Hasar başvuru dilekçesi için iki satır bile yazmanız yeterlidir.

Yaralamalı trafik Kazasında Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçe Örneği

Yaralanmalı araç kazalarında meydana gelen maddi hasarlar kusurlu olan tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketinden kazayla ilgili masraflarınızı, gördüğünüz zararları alabilirsiniz. Ancak bunları alabilmeniz için izlemeniz gereken resmi yollar vardır. Bunlardan ilki sigorta şirketine başvuru zorunluluğudur.

Dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz. TRAFİK KAZASI SİGORTA BAŞVURU DİLEKÇESİ

Meta Etiket: Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı başlıklı içerikte bu konu ele alınmış olup merak edilen hususlara değinilerek ziyaretçilere kılavuz niteliğinde sunulmuştur.

 

Yaralamalı trafik kazası tazminat Trafik kazası kırık tazminat Trafik kazası tazminat alanlar yorumları Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi Trafik kazası tazminat HESAPLAMA tablosu Yaralanmalı trafik kazası tazminat zamanaşımı Trafik kazası tazminat HESAPLAMA 2020 Trafik kazası geçirdim ne kadar tazminat alırım

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!