Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, Sigorta Ödemesi, Davası

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, kazazedenin kalıcı bedeni hasarından dolayı kusurlu tarafın trafik sigorta şirketinden alacağı tazminattır. Yaralanmalı trafik kazalarında tazminatın alınabilmesi için hangi adımların; ne zaman, nasıl atılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bütün detaylarıyla yazımızda paylaşacağız.

Dünya genelinde her yıl trafik kazası sonucunda 20 ile 50 milyon arasında kişi, ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kalmaktadır. Kazazedelerin birçoğu kazada aldığı yaralanmalardan dolayı kalıcı sakatlıklar yaşamaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Yaralanmalı trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan zararların karşılanması için önce sigorta şirketine başvuru yapılır. Sigorta şirketi ile yapılan görüşmelerde istenilen sonuç alınamazsa, mağdur taraf yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açma hakkına sahiptir. 

 • Tazminat davaları, kazadan sorumlu olan tarafa karşı zarar görenlerin açtığı dava türleridir. Trafik kazası neticesinde ortaya çıkan haksız fiil dava açma nedenidir.
 • Bu durumda maddi ya da manevi tazminat davaları açılabilirken kazanın yol açtığı sonuçlara bağlı olarak süreç takip edilir.
 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatında vücutta mutlaka kalıcı hasar bulunmalıdır. Psikolojik sorunlarda maddi hasarlara dahildir. 
YouTube video

Trafik kazalarında; ölüm, yaralanma, araç hasarı, değer kaybı maddi tazminat kapsamındadır.  Kazanın oluş şekli, nerede meydana geldiği ve ortaya çıkan hasarlar maddi tazminatı güvence altına alan zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Eğer aracın trafik sigortası bulunmuyorsa devreye devletin güvence hesabı girmektedir. Güvence hesabı yaralanma ve ölüm tazminatlarını karşılamaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Yaralanmalı trafik kazaları; bireyleri, ailelerini ve bir bütün olarak ülke için önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar; tedavi masraflarının yanı sıra, yalanma nedeniyle sakat kalanların ve yaralıya bakmak için işten veya okuldan izin almak zorunda kalan aile üyelerinin verimlilik kaybı şeklinde sıralanabilir. 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Nasıl Alınır? 

Yaralanmalı trafik kazasının gerçekleşmesi ile yapılması gerekenler; kazazedenin sağlığını ve kazanın detaylarını koruma adına önemlidir. Bu nedenle, kazazedeler ve yakınları, kaza sonrasında aşağıdaki adımları takip etmelidirler:

 • Kaza yerine polis, jandarma ve ambulans çağrılmalıdır. Yaralanmalı trafik kazalarında kaza tespit tutanağı kolluk kuvveti tarafından tutulmaktadır.
 • Olay yeri ve yaralı kazazede için güvenli ortam sağlanmalıdır.
 • Olay yeri fotoğrafları çekilmeli ve videoya alınmalıdır. 
 • Kaza anını gören mobese, iş yeri ve güvenlik kameraları vb aygıtlar kolluk kuvvetine bildirilmelidir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 79. maddesinde konuya ilişkin yer alan açıklamalar:’ Kaza tespit tutanağının düzenlenmesi ve kazada yaralanma veya ölüm olması halinde, kazazedenin veya ölenin yakınlarına kaza yerinde veya kazadan hemen sonra gerekli ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin sağlanması zorunludur’ şeklindedir.

Trafik kazası sonucunda mağdurlar tazminat ve ceza davası açabilmektedir. Trafik kazalarında meydana gelen zararlar sigorta şirketi tarafından güvence altına alınmıştır. Manevi tazminattan ise kazaya sebebiyet veren taraf sorumludur. Yaralanmalı trafik kazası tazminat süreçlerini başlatabilmeniz için öncelikle haklı taraf olmanız gerekmektedir. 

 • Kazada aracınız hasar aldıysa trafik kazası sonrası araç tamiri karşı tarafın sigortasının sorumluluğundadır.
 • Aracınız onarıldıktan sonra oluşan değer kaybı yine sigorta şirketi tarafından karşılanmalıdır. 
 • Kazada bedeni hasar alan kişinin kalıcı sakatlık tazminatı
 • Geçici iş göremezlik tazminatı
 • Sağlık giderleri
 • Bakıcı giderleri
 • Manevi tazminat

Yaralanmalı trafik kazası tazminat sürecinde talep edilecek tazminat başlıkları yukarıdaki gibidir. Ancak iyileşme sürecine dikkat edilmelidir. Yaralanmalı trafik kazalarında iyileşme sürecidir 1 yıldır. 1 yılın sonunda mağdur heyet raporu ile sakatlığını belgelemeli ve bu durumun zararını sigorta şirketinden talep etmelidir. 

Trafik kazası sonrası ceza davası için şikayetçi olunması gerekmektedir. Polis ya da jandarmanın kaza sonrası aldığı ifadede bu durum belirtilmelidir. Türk Ceza Kanunu Madde 87 ve 89’a göre suça sebep olan kişinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Bedeni hasar tazminatlarında vücut bütünlüğünün bozulduğu gerekçesi ile mağdur tarafa tazminat ödenmesine hükmedilir. Ancak kaza sonrasında maluliyet tespiti yapıldığında vücutta kalıcı bir hasar bıraktığının ispatı yapılmalıdır.  Trafik kazası kemik kırığı, yaralanmalı trafik kazası tazminatı davalarında bakiye alabilmenizi kolaylaştıracaktır. Ve zararınızı da ilgili devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile tespit ettirmelisiniz.

Trafik Kazasinda Kalici Sakatlik Tazminati

Trafik Kazasında Kalıcı Sakatlık Tazminatı

Kalıcı sakatlık durumunda trafik kazası tazminatı maluliyet oranı ile birlikte değerlendirilmektedir. Kalıcı sakatlık tazminatının ilk aşaması sigorta şirketine başvuru ile başlar. Sigortaya yaralanmaya ilişkin Belgeler sunulmalıdır. Kalıcı sakatlık tespiti için sigortaya sunulması gereken belgeler: 

 • Adli muayene formu
 • Kati rapor
 • Epikrizler
 • Ameliyat notları (varsa)
 • Fizik tedavi evrakları (varsa)
 • Skar izine dair fotoğraflar (varsa)
 • Röntgen, MR
 • Tomografi raporları
 • Heyet raporu (sağlık kurulu raporu)

Kalıcı sakatlığın tespiti için iyileşme sürecinin beklenmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi bu aşamada size teklifler sunabilir. Ya da size özel medikal eksper yönlendirmesi yapabilir. 

Trafik Kazalarında Meydana Gelen Yaralanmalar; Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için en önemli kriter, kişinin vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelmesi olacaktır. Trafik kazalarında sıkça karşılaşılan yaralanmalar:

 • Kafa travması
 • Yüz yaralanması
 • Orta derecede omuz yaralanması
 • Kalıcı semptomlara neden olan sırt yaralanması
 • Kalça yaralanması
 • Ön kolda kırık
 • Bilek yaralanması
 • Ayak bileği yaralanması
 • Tibia kırığı
 • Kol kırığı
 • Omurga kırığı
 • Köprücük kemiği kırığı
 • Ayak kırılması
 • Femur kırığı

Maluliyete ilişkin yaralanmaların her biri ayrı değerlendirilecektir. Ücretsiz tazminat hesaplama araçlarımız ile yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama yapabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?

Yaralanmalı trafik kazasında tazminatı belirleyen birden fazla faktör bulunmaktadır. Sigorta şirketleri kazazedeye yapacağı tazminat ödemelerini poliçe limitleri içerisinde yapmaktadır. Sigorta poliçe limitleri her yıl düzenli olarak artış göstermektedir.

2023 yılında sigorta şirketinin yaralanan kazazedeye ödeyeceği en yüksek tazminat tutarı 1.200.000 TL olarak belirlenmiştir. Sigorta teminat limitleri her yıl belirlenen oranlarda, araç tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 2024’te teminat limitleri 1.800.000 TL olmuştur.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi Ne Kadar?
Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Bedeni hasarın meydana geldiği olaylarda sigorta şirketine başvuru zorunluluğu vardır. İlk etapta bir ödeme alınmak isteniyorsa sigorta şirketi ile sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası sigorta başvuru süreci sigorta avukatı uzman bir avukat tarafından yönetilirse daha sağlıklı sonuçlar alınacaktır.

Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi sorgulama işlemi her sigorta şirketinde farklı bir uygulama yürütülmektedir. Dosya numarası ve ilgili bilgiler elinizde olduktan sonra bir çok sigorta şirketi trafik kazası tazminatı online sorgulama uygulamasına geçmiştir. İnternet üzerinden dosyanın ne durumda olduğu kolayca görebilirsiniz. Trafik kazasında sigortadan para alma sürecinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler sayesinde tarafların kusur oranları, kazanın yol açtığı hasarın maddi boyutu gibi birçok konu aydınlanır.

Daha sonra da sigorta şirketi gerekli ödemeleri yapar. Kaza sonrası yaralanan kazazede geçici iş göremezlik ödeneği, sağlık giderleri, sakatlık tazminatı gibi ödemeleri sigortadan şirketinden alabilir. Trafik kazalarında, yaralanma sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla zorunlu trafik sigortası mevcuttur. Zorunlu trafik sigortası, kaza sonucunda karşı tarafın uğradığı bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Ancak bu teminatın sınırlı olduğunu ve belirli şartlar altında geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Aracın sigortası yok ise yaralanan kişi güvence hesabına başvuru yapabilir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı

Yaralanmalı trafik kazası tazminat zamanaşımı süresi 8 yıldır. Kazanın içerisinde ölüm var ise yaralanma içinde zamanaşımı süresi 15 yıl olmaktadır. Bazı durumlarda Yaralanmalı trafik kazası tazminat zamanaşımı süresi 10 yıla kadar çıkabilmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Borçlar Kanunun 60. Maddede ise zamanaşımı öğrenildiği tarihten itibarın 1 yıl ve her halükarda 10 yıl olduğu belirtilmiştir.

Görüleceği üzere her iki kanun arasında çelişki bulunmaktadır. Çelişki 2012 yılında düzenlenen 6098 Sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu 72. maddesi ile giderilmiştir. Maddeye göre ceza zamanaşımı sürelerinin uygulanması öngörülmüştür. TCK M. 66’ya göre yaralanmalı zamanaşımı süresi 8 yıl. Ölüm zamanaşımı süresi 15 yıl, ölüm ve yaralanmanın birlikte olduğu durumlarda ise zamanaşımı süresi 15 yıl olmaktadır.

YouTube video

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatını Kim Öder?

Trafik kazalarında tazminat sorumlusu:

 • Araç Sürücüsü
 • Araç Sahibi
 • Trafik Sigortası

Kazada meydana gelen zararlar sürücü, aracın sahibi ve sigortadan talep edilir. Maddi zararlar sigorta şirketinin sorumluluğundadır. Sigorta teminat limitlerini aşan kısımlar için sürücü ve işletene gidilebilir. Manevi tazminat ise araç işleteni ve sürücüsünden talep edilir.

Yaralanmalı trafik kazalarında, zarar görenin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için, öncelikle zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişinin veya kişilerin belirlenmesi gerekmektedir. Zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişi veya kişiler, tazminat sorumluluğuna sahiptirler.

Tazminat sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, haksız bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Yaralanmalı trafik kazalarında, haksız fiil, trafik kazasının meydana gelmesidir. Bu nedenle, trafik kazasında kusuru bulunan kişi veya kişiler, tazminat sorumluluğuna sahiptirler.

Yaralanmali Trafik Kazasi Tazminat Arabuluculuk
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Trafik kazalarında, alternatif bir uyuşmazlık çözüm biçimi olarak arabuluculuk yolu getirilmiştir. Trafik kazalarında arabuluculuk zorunlu değildir. Taraflardan biri, diğer tarafı arabuluculuğu kabul etmeye zorlayamaz.

Tarafların anlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla, iki taraf arasında kolaylaştırıcı olarak hareket edilir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı arabuluculuk yoluna gitmek, anlaşmazlığı çözmenin etkili bir yolu olabilir.

Yaralamalı trafik kazası tazminat için iki ayrı arabuluculuk süreci yürütülebilir:

 • Birincisi uzlaşma olarak geçmektedir. Trafik kazası ceza davası aşamasında savcılık tarafından uzlaştırma büroya gönderilir. Burada manevi tazminat üzerinde anlaşan taraflar ceza davasında da vazgeçmiş olurlar. 
 • İkincisi ise sigorta şirketi ile yürütülen arabuluculuk sürecidir. Burada maddi tazminata ilişkin talepler masaya yatırılır. 
Yaralanmali Trafik Kazasi Cezalari
Yaralanmalı Trafik Kazası Cezaları

Yaralamalı Trafik Kazası Ceza Davası

Yaralanmalı trafik kazası ceza davasında, Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre suça sebep olan kişi yargılanmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 89 ‘Taksirle Yaralama Suçu’ olarak geçmektedir. Bu kanunun maddesine göre yaralanmaya sebep olan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ya adli para cezasına çarptırılmaktadır. Ancak bazı istisnai durumlardan dolayı ceza oranları arttırılmaktadır. 

 1. Cezayı yarı oranda arttıran haller:
  • Duyu ve ya organlardan en az birinin işlevinin zayıflaması
  • Kemik kırılması
  • Konuşma da sürekli zorluğu sebebiyet veren yaralanma
  • Yüzde sabit iz
  • Yaşamı tehlikeye sokan durum
  • Hamile kadının erken doğumuna sebep olma

2.Cezayı bir kat oranında arttıran haller:

 • Bitkisel hayata girme
 • İyileşme olanağı bulunmayan hastalığa sebebiyet verme
 • Konuşma ve ya çocuk yapma yeteneğinin yitirilmesi
 • Duyu ve ya organların en az birinin işlevinin yitirilmesi
 • Yüzde sürekli değişiklik
 • Gebe kadının düşük yapmasına sebep olunması

Yaralamalı Trafik Kazasında Savcılık Süreci

Ceza Muhakemesi Kanunu 161. maddesi 2. bendine göre olayda yakalanan kişi ve uygulanan tedbirler hakkında savcıya bilgi verilmesi gerekmektedir. Savcı ile görüşme tutanağı düzenlenerek Cumhuriyet Savcısının emirleri yazılı hale getirilmelidir. Daha sonra şüpheli ve ya sanığın yakalanması gibi durumlarda savcının emriyle yakınına haber verilmeli ve tutanak tutulmalıdır.

Cumhuriyet Savcısı ile trafik kazası olayı inceleme aşamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Suçun oluşumu
 2. Olay yeri aşaması
 3. Olay yerinin belirlenmesi
 4. Olayın delillerinin belirlenmesi
 5. Trafik kazası deliller ile ilgili işlemler
 6. Olayın tarafları ile ilgili işlemler
 7. Olay şüphelilerinin araştırılıp, bulunması ve yakalanması
 8. Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesi
 9. Gözaltı ve ya serbest bırakılma işlemleri
 10. Müdafie haber verilmesi
 11. İfadelerin alınması
 12. Nezarethane işlemleri
 13. Suçun soruşturulması aşaması
 14. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk aşaması
 15. Kolluğun yapması

Yaralanmalı Trafik Kazası Cezaları

Yaralanmanın meydana geldiği kazalarda ceza davaları şikayete tabiidir. Savcılık makamı bir tarafın şikayetçi olması ile harekete geçecektir. Kazalardaki ceza oranları ise kusur durumu değerlendirilerek bir sonucu ulaştırılır. Tabi kaza da alınan bedeni hasarlarda yine verilecek cezalar noktasında belirleyici olacaktır. Her kemik kırığı için ayrı bir ceza oranı belirlenecektir. Bir başka söyleyişle kaza sonrasında heyetten aldığınız yüzdelik oranda karşı tarafa verilecek ceza konusunda belirleyici bir etkendir.

Trafik Kazasında Şikâyetçi Olma Süresi

Trafik kazalarında şikâyetçi olma süreci failin bilinmesi durumunda polis ya da jandarmanın kazazededen ve ya vefat durumunda yakınlarından alınacak olan ilk ifadede belirtilmesi gerekmektedir. Bu ifade hastane ve ya evde alınan ilk ifade olabilmektedir. Failin bilinmemesi durumunda ise failin öğrenilmesinin ardından 6 ay içerisinde şikayetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Basit Yaralamalı Trafik Kazası

Basit yaralanmalı trafik kazalarında ceza davası açılmaktadır. Ceza davasının açılabilmesi için kazazedenin kolluk kuvveti tarafından ifadesi alınırken şikâyetçi olduğunu bildirmesi gerekmektedir. Şikâyetçi olunan kazaya sebebiyet veren suçlunun yargılanması Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre olmaktadır. Kanunun bu maddesine göre suça sebebiyet veren kişi 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası almaktadır. Bu ceza oranlarını yarı oranda ve ya bir oran fazla olarak belirleyen durumlarda bulunmaktadır.

Yaralanması bulunan kazazedenin kalıcı hasarı bulunması durumunda heyete girerek incelenmeye alınması gerekmektedir. Kazazedenin yaralanması hayati fonksiyonlarına göre değerlendirilmektedir. Heyet sonucu alınan maluliyet oranına göre ve kazadaki kusur dağılımına göre trafik sigortası maddi tazminat ödemesi yapmaktadır.

Yaralanmali Trafik kazasi Saglik Kurulu Raporu
Yaralanmalı Trafik Kazası Sağlık Kurulu Raporu

Yaralanmalı Trafik Kazası Sağlık Kurulu Raporu 

Bir hukukçuyu da kaza ile ilgilenen vatandaşı da zorlayacak en önemli aşama yaşadığı mağduriyeti ortaya koymak için alacağı durum bildirir raporudur. Heyet Raporu, Adli Tıp Raporu, Sağlık Kurulu Raporu Olarak adlandırılan bu işlem için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yasalarda yapılan değişiklikle birlikte rapor almak için uygulanan yöntemler de farklılaşmaktadır.

Trafik Kazası Heyet Raporu Nasıl Alırım?

Son aşamada Trafik Kazası Sonrası Heyet raporu almak için sigorta şirketinden sevk almak bir zorunluluğu kaldırılmıştır.  İlk etapta sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. İyileşme süreci tamamlanana kadar beklenmelidir. 1 yıl dolmadan alınan heyet raporları sigorta şirketi tarafından kabul görmemektedir. 

Heyet Raporu için gerekli evraklar;

 • Genel Adli Muayene Formu
 • Epikrizler
 • Kati Rapor
 • Film tahlil ve tetkik evrakları
 • Reçeteler
 • Kaza Tespit Tutanağı (bazı hastaneler isteyebiliyor, yanınızda bulunmasında fayda var)

Randevu tarihiniz geldiğinde ilgili hastanenin heyet bölümüne giderek işlemlerinizi Tamamlamalısınız.

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu
Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Adli Tıp Kurumu normalde sadece adli makamlara ve devletin talimatıyla getirilen vakalara hizmet vermektedir. Merkezi Ankara’dadır. Ancak İstanbul Başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında şubeleri vardır. Bizim bahsettiğimiz adli tıp raporu ise üniversite hastanelerine bağlı olarak hizmet veren Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri tarafından verilen mütalaalardır. Belli ücret karşılığında alınabilirler.

Son zamanlarda oldukça popüler olan trafik kazası adli tıp raporu çok kişinin bilmediği farklı bir işleyişe sahiptir. Adli tıp raporu ne ise yarar diye ister istemez kafalarda bir soru işareti oluşuyordur.  Adli tıp raporları ile kazadan aldığınız hasarı tespit ettirip bu rapor ile sigorta şirketinden ödeme talep edebilirsiniz. Trafik kazası maluliyet raporu Adli Tıp vasıtası ile alınmış ise çok daha sağlıklı bir rapor ile kaza sonrasındaki hasarınızı ortaya koymuşsunuzdur demektir. Adli Tıp raporu oranları devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi ile üniversite hastanelerinden alınan rapor oranlarına göre çok daha sağlıklıdır.

Trafik kazası maluliyet oranı hesaplama adli tıp raporu ile yapılacaktır. Yine aynı şekilde kaza sonrasında ki maluliyet hesaplaması için bazı durumlarda tek hekim raporu da yeterli olabilmektedir.

Maluliyet raporu Adli Tıp tan alınmış ise gerçek heyet oranınızı aldığınızı varsayabilir siniz. Adli tıptan alınan rapor ile sigorta sürecinde bir sonuca ulaşamadıysanız. Aynı raporun oranını baz alarak hareket edebilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Nasıl Alırım?

Adli Tıp Anabilim Dallarından rapor almak için bölgenizde bulunan en yakın tıp fakültesi ile iletişime geçmelisiniz. Adli tıp birimlerinde rapor hizmeti verip vermediklerini öğrendikten sonra eğer veriliyor ise randevu alarak gidebilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki her üniversite hastanesi adli tıp raporu vermeyebilir.

Rapor almaya giderken kaza ile ilgili, tedavi evraklarının tamamını yanınızda götürmelisiniz. Her adli tıp ın kendi içinde bir işleyişi vardır. Ve raporlar bir ücret karşılığında hazırlanmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazası Kamu Davası

Yaralanmalı trafik kazalarında iki tip dava vardır. Bunlardan biri kamu davası olup savcı tarafından yürütülen bir diğeri kazada vefat edenin yakınlarının ve ya kalıcı hasar alan kazazedenin tazminat talep edebileceği dava türüdür.

Yaralanmalı kamu davalarında Türk Ceza Kanunu madde 89 ‘Taksirle Yaralama’dan, kazaya sebebiyet veren kişi yargılanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre kazaya sebebiyet veren kişinin 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ya asli para cezası bulunmaktadır. Bazı durumlar bu cezayı bir ve ya yarı oranına kadar fazlasına çıkarmaktadır.

Kazaya sebebiyet veren kişiye kamu davası açılması için kazazedenin ifadesinde şikayetçi olduğunu bildirmesi gerekmektedir. Kazanın faili bilinmiyorsa öğrenildiği günden itibaren altı ay içinde şikayetçi olunmalıdır.

Yaralamalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama

Yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı sorgulama ekranı internet sürücüsü üzerinden mümkün bulunmaktadır. İnternet arama motoru içerisinde e-devlet araması yapılmalıdır. Açılan sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ve e devlet şifresi girilmelidir. Girdiğiniz sayfa arama motoru üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasına girilmelidir. Açılan sayfada Polis Bölgesi İçin Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgula Gerçek ve ya Tüzel Kişi olarak iki sayfa önerilmektedir. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-genel-mudurlugu.

Yaralamalı Trafik Kazası Yargıtay Kararları

 1. Ceza Dairesi         2020/5470 E.  ,  2021/8676 K. 

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, suç üstlenme

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık …’in beraatine ilişkin hüküm ile suç üstlenme suçundan sanık …’in beraatine ilişkin hükümler, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Olay tarihinde saat 01.00 sıralarında tek taraflı yaralanmalı trafik kazası ihbarı üzerine görevli Yeşilgölcük Jandarma Komutanlığı devriyesinin olay mahalline gittiği, olay mahallinde … ve …’in bulunduğu, öncesinde olay mahalline ulaşmış olan ambulansta tedavi gördükleri, araçta yolcu olarak bulunan …’in olaya müdahale eden Jandarma görevlilerine aracı …’in kullandığını beyan ettiği ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra aşırı alkollü oldukları anlaşılan … ile …’in tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği, kazaya ilişkin olarak düzenlenen 24/09/2015 tarihli kaza tespit tutanağına göre 239 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü …’in

Alkolün vermiş olduğu etkiyle dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle yola gereken dikkati vermeden hızını sağa tehlikeli viraja girerken azaltmaması nedeniyle seyir istikametine göre soldan yol dışına çıkıp, takla atıp ters dönmesi sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, kaza olayının üzerinden 25 gün geçtikten sonra 19/10/2015 tarihinde …, oğlu … ve …’in ifade için Jandarma Karakoluna başvurdukları, alınan ifadelerinde olay sırasında aracı …’in değil aracın sahibi olan ve olay sırasında alkolsüz olan …’in kullandığını söyledikleri, …’in alınan ifadesinde “olay günü babası … ile dolaşırken babasının arkadaşı …’i almak için evine gittiklerini,

Alay kasabasına geldiklerinde babası ile …’in tekel bayiinden bira aldıklarını, bu biraları onların içtiklerini, …’in babasının rahatsızlık haberini almaları üzerine Orhanlı kasabasına gittiklerini ve buradan … merkeze dönerken yolun ikinci virajı olan sola virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, şarampole yuvarlanarak araca takla attırdığını, kaza yaptıktan sonra babasının döveceğini düşünerek olay yerinden kaçtığını, yürüyerek Alay kasabasına gittiğini, burada akrabalarının kendisini … iline götürmelerini istediğini, kendisini buraya götürmeleri sonrasında annesini de alarak babasının yanına …

Devlet Hastanesine gittiğini, kendisinin kazada yaralanmadığını, doktor raporu aldırmak istemediğini” beyan ettiği, tarafların benzer beyanda bulundukları ve yargılama aşamasında da aracı …’in kullandığını beyan ettikleri görülmüşse de, aracı kullandığını beyan eden …’in kazaya ilişkin anlatımının olay mahalli özellikleri ile uyuşmadığı, kazanın gerçekleşme şekli ile ilgili olarak … ve …’in anlatımları ile çeliştiği, bu çelişkinin soruşturma aşamasında alınan ifadesi sırasında kendisine sorulduğunda beyanda bulunmak istemediğini söylediği,

ayrıca belirtilen şekildeki bir kaza sonrası hiç bir yara almaksızın ve yaralı vaziyetteki babasını bu şekilde olay yerinde bırakıp yürür vaziyette olay yerinden kaçtığı yönündeki beyanın hayatın olağan akışına uygun kabul edilemeyeceği, sanıkların beyanlarının kendilerini suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaati hasıl olmakla yapılan incelemede;

A) Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre;1- 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/7. maddesinde yer alan, “Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde,

ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” şeklindeki düzenleme karşısında; 239 promil alkollü vaziyette idaresindeki otomobil ile tek taraflı kaza yapan sanık hakkında atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde hatalı kabul ile sanığın beraatine karar verilmesi,
2)Bozma ilamına uyulduğu takdirde, sanığa isnat edilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu için TCK’nın 179. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen temel ceza miktarı itibariyle, 5271 sayılı CMK’nın 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanunun 24. maddesi ile başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş olan ve 251. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; ”Basit yargılama usulü” düzenlemesine tabi olacağı;

Anayasa Mahkemesinin 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 esas 2020/33 karar sayılı iptal kararı ile, kovuşturma evresine geçilmiş olan ve basit yargılama usulü uygulanabilecek dosyalar yönünden 7188 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1-d bendinde yer alan düzenlemenin iptal edildiği anlaşıldığından; Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararı doğrultusunda CMK’nın 251. maddesi hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmesi;

B) Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre;
1- Aktarıldığı şekilde sanığın, alkollü vaziyette araç kullanan ve kaza yapan babası …’i cezadan kurtarmak amacıyla, soruşturma ve yargılama aşamalarında yetkili makamlara gerçeğe aykırı şekilde olay günü aracı kendisinin kullandığını beyan ettiği ve bu surette atılı suçun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeksizin, hatalı kabul ile sanığın beraatine karar verilmesi,


2)Bozma ilamına uyulduğu takdirde, sanığa isnat edilen suc üstlenme suçu için TCK’nın 270. maddesinde öngörülen temel ceza miktarı itibariyle, 5271 sayılı CMK’nın 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanunun 24. maddesi ile başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş olan ve 251. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; ”Basit yargılama usulü” düzenlemesine tabi olacağı;

Anayasa Mahkemesinin 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 esas 2020/33 karar sayılı iptal kararı ile, kovuşturma evresine geçilmiş olan ve basit yargılama usulü uygulanabilecek dosyalar yönünden 7188 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1-d bendinde yer alan düzenlemenin iptal edildiği anlaşıldığından; Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararı doğrultusunda CMK’nın 251. maddesi hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmesi;


Bozmayı gerektirmiş olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mahkeme Kararları

Karayolları üzerinde gerçekleşen en az bir aracın karıştığı kazalara trafik kazası denilmektedir. Trafik kazalarının üç farklı sonuçlanması görülmektedir. Trafik kazasının üç sonucu şu şekilde açıklanabilmektedir; ölümün görüldüğü kazazedenin olay yerinde ve ya hastane de vefat ettiği Ölümlü Trafik Kazaları, kazazedenin yaralanması sonucu Yaralanmalı Trafik Kazası ve ölüm ya da yaralanma görülmeyen sadece araçların hasar aldığı trafik kazalarıdır.

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda açılabilecek iki tip davda vardır. Bunlardan biri Maddi ve Manevi Tazminat Davalarıdır. Maddi tazminatı kalıcı hasarı bulunan kazazede maluliyet oranını aldıktan sonra trafik sigorta şirketinden talep edebilmektedir.  Trafik sigorta şirketleri kazadaki kusur oranına ve maluliyet oranına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik kazası mağdurları yaşadığı üzüntü, stres ve duygu durumu için araç sürücü, işleteni ve ya araç sahibinden de manevi tazminat istemesi mahkeme kararlarınca ve anayasalarla belirlenmiştir.

Yaralanmalı trafik kazalarında ceza davası da görülmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre Taksirle Yaralama suçundan, kazaya sebebiyet veren kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ya adli para cezası uygulanması mahkemelerce karara varılmıştır.

Yaralanmalı sonuçlanan trafik kazalarında karşı tarafın trafik sigortası kalıcı hasarı bulunan kazazedelere ödeme yapmaktadır. Trafik sigortaları kazanın hemen sonrasında tutulan Kaza Tespit Tutanağında belirlenen kusur dağılımına göre ödeme yapmaktadır.

Kaza da kalıcı hasar alan kazazedenin doktorların öngördüğü iyileşme sürecini tamamlayarak uzman doktorlar eşliğinde görevli sağlık kuruluşlarında heyete girmelidir. Girilen heyette yaralanmanın hayati fonksiyonuna göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Heyet sonucu alınan Heyet Raporu ve maluliyet oranına göre ödeme alınmaktadır.

Trafik sigorta şirketleri tazminat ödemesi yaparken maluliyet oranının yanı sıra kazazedenin kaza günündeki yaşı, maaşı ve daha önce belirttiğimiz gibi kusur dağılımına göre ödeme yapmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi alanların yaptığı yorumlar göz önüne alındığı durumda trafik sigorta şirketleri ödemeleri geciktirmekte, hak edilen tutarın altında ödeme vermekte ve ya süreci uzatmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için kalıcı hasarı bulunan kazazedenin alanında uzman bir sigorta avukatı veya trafik kazası avukatı ile çalışması fayda sağlamaktadır. Alanında uzman avukat hak kayıplarınızın önüne geçerek sizlere gerekli hukuki yardımı sağlayacaktır.

 Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi Sorgulama

Gerçekleşmiş bir trafik kazasında dikkat edilecek ilk konu araçların trafik sigortası olup olmadığıdır. Nedeni ise trafik sigortaları zararları karşılamaktadır. Trafik sigortası kazadaki kusur oranlarına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik sigortaları ödeme yaparken dikkat ettiği hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar üzerinden ödeme yapmaktadır. Trafik sigorta şirketlerinin hesaplama yaparken dikkat ettiği hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Maluliyet oranı: kazada kalıcı hasar alan kazazede heyete girmeli ve yaralanması için hayati fonksiyonuna göre değerlendirme yapılmaktadır.
 • Kusur dağılımı: Kaza Tespit Tutanağı ile belirlenen kazada sorumlu olunan kusur.
 • Kazazedenin kaza günündeki yaşı ve maaşı

Yaralamalı Trafik Kazası Manevi Tazminat

Manevi tazminat, yaralanan kazazedenin ve ya kaza da vefat eden kazazedenin yakınlarının yaşadığı duygu durum bozukluğu, psikoloji, korku, üzüntü gibi durumlar için talep edilebilmektedir. Manevi tazminatı talep edebileceğiniz üç kişi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Araç sahibi
 • Araç işleteni
 • Sürücü

Manevi tazminatı trafik sigorta şirketleri karşılamamaktadır. Bu üç isimden istenebilmektedir. Manevi tazminatı hesaplarken kullanılan bir metot bulunmamaktadır. Dikkat edilen ana maddeler bulunmaktadır. Manevi tazminat hesaplanırken dikkat edilen hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Maluliyet oranı
 • Kazadaki kusur oranları
 • Kazazedenin yaşı
 • Kazazedenin maaşı
 • İki tarafın ekonomik durumları

Yaralanmalı trafik kazalarında Yargıtay, kazazedenin yaşadığı üzüntü, duygu durum bozukluğu, stres gibi durumlardan dolayı istemesini kararlaştırmıştır. Manevi tazminat, ceza değildir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 56. maddesine göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adıyla hak sahibi olan kişiye verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Trafik kazası geçirerek yaralanan ve ya vefat eden kazazedelerin yakınlarının maddi ve manevi tazminat almaya hakları bulunmaktadır. Kazazedelerin bu hakları Yargıtay karaları ve anayasalar ile desteklenmektedir.

Trafik kazasında yaralanan ve ya vefat eden kişinin yakınların kusurlu tarafın sigorta şirketinden maddi, araç işleteni, sahibi ve ya sürücüsünden manevi tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

Vefat eden kazazedenin yakınlarına ölen kişinin desteğinden mahrum kaldıkları için sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ verilmektedir. Yaralanan kişiye ise trafik sigorta şirketleri, kazazedenin kalıcı hasarına yani maluliyet oranına göre ödeme yapmaktadır. Bu konuda unutulmamalıdır ki trafik sigorta şirketleri kazadaki kursu oranlarına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik kazası geçirerek tazminatını öyle ya da böyle alanların yorumlarına bakıldığında, trafik sigortaları tazminat ödemelerini yapmaktan kaçmakta, işi yokuşa sürmekte ve ya hak edilen tazminattan daha düşük miktarda verdiklerini görmekteyiz. Hakkınız olan tazminatı en sağlıklı, hızlı ve tam almak adına bu hukuki süreçte alanında uzman sigorta avukatı ile çalışılmalıdır.

Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat
Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat

Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat

Bedensel zarar olarak adlandırılan durum kişinin tamamen ya da kısmen çalışmasına engel olacak şekilde zarar görmesi ve bundan dolayı da ileride ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasıdır. Çalışamamaktan kaynaklanan zararın tazmin edilmesi gerektiğinde ise bedensel zararlar nedeni ile tazminat davası açılabilir.

Bedensel zararlar sonucu ortaya çıkan tabloda geçici iş görmemezlik, kalıcı sakatlık gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca tedavi giderleri ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da yaralanmalı trafik kazası tazminat davası  ile talep edilebilir.

Bedensel Zarar Durumunda Talep Edilecek Giderler Nelerdir?

Meydana gelen sonucunda bedeni hasar oluşması, hak kayıplarına sebep olacaktır. Haksız fiil sonucu oluşan zararlar borçlar kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve sigorta yönetmeliği tarafından güvence altına alınmıştır.

Trafik kazasında bedensel zarar durumunda talep edebileceği giderler:

 • Geçici iş görmemezlik ve kazanç kayıpları
 • Kazadan dolayı yaşadığı psikolojik süreç
 • Kalıcı sakatlığın yol açtığı iş ve kazanç kayıpları
 • Tedavi masrafları
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasının yol açtığı kayıplar

Bedensel Zarar Nedir?

Haksız fiil sonucu meydana gelen olaylarda vücut bütünlüğünün kısmen ya da tamamen zarar görmesi durumuna bedensel zarar adı verilmektedir. Olayın etkisi ile oluşan ruhsal bunalımlar da bedensel zarar kapsamında değerlendirilir. Bedensel zararlar geçici ya da kalıcı olabilir.

YouTube video

Bedensel zarar tazminatı tespiti zaman gerektirir. Kazanın hemen ardından ödeme yapılmaz. Ödeme için heyet raporu olmazsa olmaz bir belgedir. Kişinin maaşı, kazadaki kusur oranı ve yaşı alınacak tazminat miktarını belirleyecektir. 

 • Zorunlu Trafik Sigortasında Kalıcı Sakatlık tazminatı, zarar verilen kişinin tamamen veya belirli bir oranda çalışamaz duruma gelmesi halinde yapılır.
 • Kalıcı sakatlık tazminatı hesaplamalarının aktüeryal tekniklere uygun olarak yapılması esastır.
 • Kalıcı sakatlık tazminatı; beklenen ömür, kişinin maluliyet oranı ve gelir seviyesi göz önünde bulundurularak Trafik kazası tazminat tutarı hesaplanmaktadır.
 • Uygulamada Hazine Müsteşarlığının 2010 yılında yayımladığı 2010/4 Sayılı Genelgede belirtilen esaslar dikkate alınır.
 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için heyet raporu gerekir. Heyet raporu sayesinde oluşan hasarın derecesi ve etkileri daha net anlaşılabilmektedir. Bundan dolayı da rapor almak zorunluluktur.

Kusurlu Olunması Durumunda Tazminat Talebi

Yaralanmalı trafik kazalarında kazazedenin tazminat talep edebilmesi için en az %25 haklılığı bulunmalıdır. Sigorta şirketleri yaralanmalı kazalarda tazminat hesaplaması yaparken kazazedenin kusuruna dikkat etmektedir. Bu durumuna trafik kazası tazminat kusur ilişkisi denilmektedir.

Gerçekleşen trafik kazasında tamamen kusurlu bulunulması durumunda herhangi bir hak talebi doğmamaktadır. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse kazada %100 kusurlu bulunan yaralı kazazedenin; sigortadan veya karşı tarafın sürücüsünden alacağı tazminat hakkı bulunmaz. Ancak kazada %50 haklılığı bulunan kazazedenin tazminat alacağı bulunur. Tazminat hesaplaması %50 oranında kusur ile hesaplanır. Kazada hiçbir kusuru bulunmayan kazazedenin ise haklılığı %100 olup; tüm tazminat alacakları için ilgili kurum ve kişilere başvuru yapabilmektedir.

Trafik Sigorta Tazminatı Nedir?

Zorunlu sigorta türleri arasında bulunan trafik sigortası, aracınızın trafiğe çıkabilmesi için yapılması zorunludur.  Hasar gibi durumlarda başka şahıslara verilen maddi ve bedensel zararların giderilebilmesi yani sigorta tazminatı alınabilmesi için zorunlu trafik sigortası kullanılır. Aksi durumda karşı tarafın araç sigortası yok ise devreye güvence hesabı girmektedir. Güvence hesabı sadece bedeni hasar ve ölüm durumlarında ödeme yapmaktadır. 

Trafik kazası sonucu oluşan hasarları ilgili sigorta şirketinin karşılayabilmesi (sigorta tazminatı) için evraklarla sigorta şirketine başvurmak gerekir. Kanunlar ile zorunlu tutulan bu sigorta tipi sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır.

Zorunlu Trafik Sigortası Hangi Zararları Karşılar?

 • Bir kazada meydana gelen zararın önüne geçmek veya azaltılmasını sağlamak için, sigorta sahibi tarafından üstlenilen zorunlu harcamalar trafik sigortası teminat limitine göre sigorta tarafından karşılanır.
 • Bir aracın neden olabileceği hasarlar sigorta kapsamına girer.
 • Sigorta sahibinin aracında meydana gelen değer kayıpları maddi zararlar listesinde bulunduğundan dolayı aynı şekilde sigorta tarafından karşılanır.
 • Üçüncü kişilerin ölümü nedeniyle ölen kişinin desteğinden yoksun kalabilecek yakınlarının zararlarını sigorta öder.
 • Üçüncü kişilerin trafik kazası nedeniyle bedenen eski durumuna dönmesi için tedavi giderleri sigorta tarafından karşılanır.

Sigorta Tazminat Ödemesi İçin Gerekli Evraklar

Trafik kazası geçirdiyseniz ve meydana gelen hasarı sigorta şirketinden almak isterseniz öncelikli olarak sigorta şirketinin birtakım belgeleri istediğini belirtmek lazımdır. Trafik sigortası teminat çeşitleri üç farklı grupta incelenebilir. Araçta meydana gelen maddi hasarlar, Ölümlü trafik kazası tazminatı ve yaralanmalı trafik kazası tazminat, bu gruplar arasında yer alır. Trafik sigortasından yararlanmak için istenen belgeler ise şiddetin türüne göre değişkenlik göstermiş olacaktır.

İlgili İçerik: Trafik Kazası Sigorta Ödemesinde İstenen Belgeler

Trafik Sigorta Tazminatı Almak için Gerekli Belgeler

 • Poliçe örneği
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Görgü tanığının tutanakları
 • Sürücülere ait ruhsat ve ehliyetler
 • Kazayla ilişkili diğer belgeler
 • Eksper ve alkol raporu

Yukarıda yazılan evraklar tamamlandıktan sonra sigorta tazminatı için ilk adımı atmış olursunuz. Sigorta tazminatı almak için ilk zorunluluk başvuru yapmaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Zararın Ne Kadarını Karşılar?

Trafik kazası sonucunda, maddi zararların giderilmesinin yanı, yaralanmalı trafik kazası tazminatı, ölümlü trafik kazası tazminatı  gibi durumlarda da tazminat ödenmesi gerekir. Kazada bir veya daha fazla araç ve kamusal araç türleri zarar görürse, kazada zarar gören araçlar için orantısal olarak dağılım yapılır. Maddi hasar konusunda 2021 araç başına limit tutarı 43 bin TL olurken, kaza başına 86 bin TL halindedir. 2022 yılında ise araç başına hasar limiti 50 bin lira olmuştur, kaza başına hasar ödeme limiti de 100 bin liraya çıkarılmıştır. 

Trafik sigortası ödeme şartları ise poliçede yer alan teminatlara bağlı olarak şekillenir. Sigorta şirketinin gidereceği hasarlar, her zaman teminat limitine bağlıdır. Bütün sigorta şirketleri belirtilen limit ve teminatları kullanır. Standart olarak belirtilen bu limitlerde bir değişime gidilmesi söz konusu değildir. Poliçeye ek hizmetler dahil etmiş durumdaysanız buna ek olarak farklı teminatlardan faydalanmanız mümkün hale gelmiş olur.

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırılmaması Halinde

Zorunlu trafik sigortası yaptırmamış veya sigortasının süresini dolmuş kişilerin trafiğe çıkması yasaktır. Araç sahiplerinin mutlaka zorunlu trafik sigortası yaptırarak ve sigorta sürecini düzenli olarak takip etmesi gerekir. Zorunlu trafik sigortası yaptırmayan kişilerin sahip olduğu araçlar ise trafik şubelerinin otoparklarına bırakılır. Sigortasız araç kullanma cezası ödenmesi halinde aracınızı teslim alamazsınız. Sigorta yaptırma zorunluluğunuz vardır. 

Sigortasız olduğu tespit edilen araçlar trafikten menedilir. Zorunlu trafik sigortası nedeniyle trafikten menedilmiş olan araçların yeniden geri alınması ise zor bir süreci kapsar. Aracı geri almak için mutlaka trafik sigortasını yaptırmak gerekir. Aracın götürülmüş olduğu otoparka girerek görevli memurlara haber vermelisiniz. Evrakların tebliğ edilmesi ise aranan en önemli şartlar arasındadır. Bu sürecin sonrasında araç sigortasız olarak trafiğe çıkartıldığından para cezası ödenmesi gerekir.

Hangi Durumlarda Zorunlu Trafik Sigortası Ödemeleri Yapılmaz?

Trafik sigortasının hasarı karşılaması için yukarıda tanımlanan belli şartlara uygun olmak gerekir. Ancak bazı durumlar meydana geldiğinde ise trafik sigortası hasarı karşılamaz. Sadece karşı araçta ortaya çıkan zararın karşılanmasını sağlar. Ancak bazı özel durumlar yaşanırsa trafik sigortası karşı araçta oluşan zararı da karşılamaz. Trafik sigortasının ödeme yapmayacağı çeşitli durumlar ise şu şekilde sıralanıyor:

 • Trafik sigortası, araç taşınırken veya servis sırasında meydana gelecek hasarları karşılamaz.
 • Aracınız çalınmışsa, araca verilecek zarar trafik sigortası aracılığıyla karşılanmaz.
 • Kaza meydana geldikten sonra karşı tarafın size açtığı manevi tazminat davası için sigorta şirketi tarafından güvence sunulmaz.
 • Yarışlar veya gösterilerde kullanılan araçların almış olduğu zararlar sigorta şirketinin karşılamadığı hasar türleri arasındadır.
 • Terör eylemlerinde aracın kullanıldığının tespit edilmesi halinde sigorta şirketi tarafından aracın aldığı zararlar karşılanmaz.
 • Trafik kazası meydana geldiğinde araca bağlı olan römorkte bulunan eşyaların alacağı zarar aynı şekilde sigorta şirketinin karşılamayacağı hasar çeşitleri arasındadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Trafik kazası tazminat davaları 1 yıl ile 3 yıl arasında sonuçlanır. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra sigorta şirketine sağlık kurulu raporu sunulur. Ve anlaşma yolu ile süreç tamamlanabilir. Böylelikle dava yoluna gidilmeden mağdur tazminatına kavuşmuş olur.

Ancak sigorta şirketi hak ettiğiniz tazminat tutarına yaklaşık bir rakam teklif etmiyorsa Tahkime gidebilirsiniz ya da dava yolunu tercih edebilirsiniz.

Tahkim yolu tercih edildiği taktirde 5 – 9 ay arasında tahkimden hakem kararı çıkacaktır. Ancak dava yolu ile işler biraz daha karmaşıklaşacaktır.

Her yaralanmalı trafik kazası tazminat davası aynı değildir. Karşı tarafın sorumluluğu kabul etmesi durumunda, dava genellikle daha hızlı sonuçlanır. Ancak gelen raporlara itiraz edilmesi sürecin uzamasına sebep olacaktır. Yerel mahkemede sonuçlanma süresi 4 yıla kadar uzayabilir.

Karşı taraf sorumluluğu reddeder ya da itiraz ederse, dava genellikle daha uzun sürmektedir. Yaralanmalı trafik kazası davası için anlaştığınız avukat, davanızı oluşturduktan ve karşı tarafla müzakereye başladıktan sonra, davanın ne kadar sürebileceği konusunda size kabaca bir fikir verecektir.

Sık Sorulan Sorular:

Yaralanmalı Trafik Kazasında Yapılması Gerekenler

Trafik kazasına karışan siz iseniz, suçlu olmanız ya da haklı olmanız hiçbir gerçeği değiştirmiyor. Kaza anında yapılması gerekenler nettir. Önce yaralılara müdahale yapılması için 112’yi aramalısınız.
Olay yerinde gereken güvenlik tedbirlerinin alınması için kolluk kuvvetlerini 155 veya 156’yı arayarak olayı ihbar etmelisiniz. Yaralanmalı trafik kazalarında polisin veya jandarmanın aranması yasal bir zorunluluktur.

Yaralamalı trafik kazası cezası nedir?

Kaza neticesinde yaralanma var ise 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 89. Maddesi gereğince kusurlu taraf 3 aydan 1 yıla kadar cezalandırılır. 1’den fazla kişi yaralanmış ise kazaya sebebiyet veren kişinin cezası 6 aydan 3 yıla kadar çıkartılır.
Kaza da yaralanan kişi de kemik kırığı, yüzünde iz, hayati fonksiyonlarında azalma varsa cezası 4 buçuk aydan 1 buçuk yıl arasında değişir. Bu durumda olan kişi sayısı birden fazla ise cezası 6 aydan 3 yıla kadar çıkabilir.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Hastane Masrafları

Yaralanmalı kazalarda hastane masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Yaralanmanıza ve tedavinize devlet hastaneleri yetersiz geliyorsa, siz dışarıda tedavinizi yaptırabilir ve bunu sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler