Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

07/07/2022
Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

İçindekiler

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, kaza sonrasında meydana gelen zararlardan bir tanesinin karşılığını ifade eder. Bedeni hasar tazminatı olarak da bilinen zarar türünün bedelini kaza sonrasında alınacak heyet oranı  belirleyecektir. Trafik kazalarında yaralanan kazazedelere verilen tazminata yaralanmalı trafik kazası tazminat alacağı denilmektedir. Bu yazımızda yaralanan kişinin nasıl tazminat alacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bütün detaylarıyla ifade etmeye çalıştık…

Dünya genelinde, her yıl trafik kazası sonucu yaklaşık 1,3 milyon insan hayatını kaybetmektedir. 20 ile 50 milyon arasında kişi, ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kalmaktadır. Ve bunların pek çoğu, yaralanmaların bir sonucu olarak sakatlık yaşamaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası, trafik kazaları içerisinde en çok karşılaşılan dava türlerinden bir tanesidir.

 • Trafik kazaları, en az bir aracın karışması sonucu oluşan ve neticesinde ölüm ya da yaralanma gibi sonuçları beraberinde getiren durumlardır. Bu tür kazaların önemli bir özelliği üçüncü kişilerin de zarar görme ihtimalidir.
 • Ortaya çıkan zararların kişiler üzerindeki etkisi fiziksel ya da ruhsal yönden olurken aynı zamanda trafik kazaları, mal varlıkları üzerinde de zarara yol açabilir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi gerektiği durumlarda önce sigorta şirketine daha sonra ise hukuk yoluna başvurarak, yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açmak gerekir.

 • Bu durumda maddi ya da manevi tazminat davaları açılabilirken kazanın yol açtığı sonuçlara bağlı olarak süreç takip edilir. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açılacağı zaman da bazı koşulların gerçekleşmiş olması gerekir.
 • Tazminat davaları, kazadan sorumlu olan tarafa karşı zarar görenlerin açtığı dava türleridir. Trafik kazası neticesinde ortaya çıkan haksız fiil dava açma nedenidir.
 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatında ise mutlaka vücutta bir hasar bulunmalıdır. Ya da maddi bir hasarın ortaya koyulabilmesi gerekir. Psikolojik sorunlarda maddi hasarlara dahildir. 

 

Trafik kazalarında maddi hasar, ölüm ve yaralanma durumları meydana gelmektedir. Kazanın oluş şekli, nerede meydana geldiği ve ortaya çıkan hasarlar maddi tazminatı güvence altına alan Zorunlu Trafik Sigortası tarafından karşılanmaktadır. 

 • Yaralanmaya ilişkin zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.
 • Yaralanmanın meydana geldiği durumlarda olay yerine mutlaka kolluk kuvveti çağrılmalıdır.
 • Trafik kazalarında vücut bütünlüğünü bozacak zararların ortaya çıkması halinde şikayete bağlı olarak ceza davaları da görülmektedir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Yaralanmalı trafik kazaları; bireyleri, ailelerini ve bir bütün olarak devlet için önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar; tedavi masraflarının yanı sıra, yalanma nedeniyle sakat kalanların ve yaralıya bakmak için işten veya okuldan izin almak zorunda kalan aile üyelerinin verimlilik kaybından kaynaklanmaktadır.

Bir trafik kazası; aklınıza gelebilecek hemen her durumda, başka herhangi bir yol kullanıcısını da içerebilir. Bu kazaların çoğuna; aşırı hız, sürücünün dikkat dağınıklığı, kontrol kaybı ya da alkol kullanımı neden olmaktadır. Kötü hava koşulları ve yol yüzeyleri de trafik kazalarına neden olabilir. Bu durumlar, sabit nesnelere çarpmaya neden olabilir. Bu tür çarpışmalar, genellikle yalnızca bir aracı içermektedir. Bu tip kazalarda, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Ne Yapılmalı?

Son sekiz yıl içerisinde, bir başkasının hatası olan bir trafik kazasında yaralandı iseniz; yaralanmalı trafik kazası tazminat davası başlatmanıza yardımcı olabilmesi için bir trafik kazası avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, yaralanmadan dolayı aldığınız zararı en aza indirgemek için hukuk çerçevesinde haklarınızı güvence altına alır. Kaybettiğiniz gelir, tedavi masrafları, bakım masrafları gibi masrafları karşılamanıza ve diğer durumlar için fon sağlanmasına yardımcı olabilir.

Bir trafik kazası mağduru, kaza sonucunda çeşitli yaralanmalarla ortaya çıkmaktadır. Yaralanmalar kaza sonucu ortaya çıkan zararların telafi edilmesi için dava açılmasına zemin hazırlamaktadır. Trafik sigortası yaralanma tazminatı kaza sonrasında sigorta şirketlerinden alınmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için tercih edebileceğiniz birçok yol vardır. 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Süreçleri 

Değişen ve gelişen çevre şartları ulaşımı etkilemektedir. Ulaşımda araçların fazla kullanılması trafik kazalarını beraberinde getirmektedir. Trafik kazalarının sonuçları üç şekilde görülmektedir. Bunlar, ölümle sonuçlanan ölümlü trafik kazaları, yaralanmaların gerçekleştiği yaralanmalı trafik kazları ve sadece araçların hasar almasıyla sonuçlanan maddi hasarlı trafik kazalarıdır.

Trafik kazası sonucunda mağdurlar tazminat ve cezai sorumluluk davası açabilmektedir. Tazminat ödemelerini karşı tarafın trafik sigorta şirketi ödemektedir.  Kazanın gerçekleşmesinin hemen ardından doldurulan Kaza Tespit Tutanağına göre kusur oranları belirlenmektedir.

Kaza sonucu yaralanan kişinin maluliyet oranı alarak sigorta şirketinden kalıcı hasarından dolayı yaralanmalı trafik kazası tazminatı alabilmektedir. Kaza sonucu vefat eden kişinin yakınlarının ise vefat edenin desteğinden mahrum kaldıkları için Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talep edebilmektedirler. Sigorta şirketiyle girilecek olan hukuki süreçte hak kaybına uğramamak adına alanında uzman trafik kazası avukatı ile çalışmakta fayda vardır.

Trafik kazası sonrası ceza davası için şikayetçi olunması gerekmektedir. Polis ya da jandarmanın kaza sonrası aldığı ifadede bu durum belirtilmelidir. Türk Ceza Kanunu Madde 87 ve 89 a göre suça sebep olan kişinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Davası

Kemik Kırığı Tazminat davalarında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bedeni hasar tazminatlarında vücut bütünlüğünün bozulduğu gerekçesi ile tazminat mağdur tarafa tazminat ödenmesine hükmedilir. Ancak kaza sonrasında maluliyet tespiti yapıldığında vücutta kalıcı bir hasar bıraktığının ispatı yapılmalıdır.  Trafik kazası kemik kırığı, yaralanmalı trafik kazası tazminatı davalarında bakiye alabilmenizi kolaylaştıracaktır.

 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatı kriterleri bellidir. Kalıcı bir hasar alınması gerekmektedir. Ve bunu da ilgili devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile tespit ettirmelisiniz.
 • Hasarlı aracı eski durumuna getirmek için gereken miktar için tazminat, yaralı taraf tarafından, Yaralanmalı trafik kazası tazminatı davasında talep edilebilir.
 • Aracın tipine bağlı olarak, günlük bir oranla kullanım kaybı için de tazminat talebinde bulunabilir.
 • Bu noktada; trafik kazası mağdurlarının yaralandıkları vaka ile ölümle sonuçlanan vakalar arasında bir ayrım yapılması önemlidir.
Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat
Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat

Bedensel Zararlar Nedeni ile Tazminat

Bedensel zarar olarak adlandırılan durum kişinin tamamen ya da kısmen çalışmasına engel olacak şekilde zarar görmesi ve bundan dolayı da ileride ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasıdır. Çalışamamaktan kaynaklanan zararın tazmin edilmesi gerektiğinde ise bedensel zararlar nedeni ile tazminat davası açılabilir.

Bedensel zararlar sonucu ortaya çıkan tabloda geçici iş görmemezlik, kalıcı sakatlık gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca tedavi giderleri ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da yaralanmalı trafik kazası tazminat davası  ile talep edilebilir.

Bedensel Zarar Durumunda Talep Edilecek Giderler Nelerdir?

Kişilerin yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açma hakları uğradıkları zararlar karşısında söz konusu olurken bu hakkı elde edebilmeleri için koşulların sağlanması gerekir.

Bedensel zarar durumunda talep edilecek giderler nelerdir? 

 • Geçici iş görmemezlik ve kazanç kayıpları
 • Kalıcı sakatlığın yol açtığı iş ve kazanç kayıpları
 • Tedavi masrafları
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasının yol açtığı kayıplar

Bedensel Zarar Nedir?

Bir olay sonucu yaralanan kişinin tazminat istemeyi gerektirecek koşulları taşıması durumunda yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açma hakkı bulunur. Bedensel zarar nedir? Dendiğinde kişinin bir olaya bağlı olarak vücut bütünlüğünün kısmen ya da tamamen zarar görmesi durumudur. Aynı zamanda ruhsal bunalımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu zarar geçici ya da kalıcı olabilir.

Kişinin bir olay nedeni ile yaralanması ya da sakatlanması durumu bedensel zarar olarak adlandırılır. Hukuka aykırı bir fiile bağlı olarak ortaya çıkan bedensel zararlarda kişi yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açma hakkına sahip olur. Bedensel zarar fiziki olarak ortaya çıkabileceği gibi ruhsal açıdan da bireyi etkileyebilir.

Bedensel zararlar sonucu kişiler tedavi görebilir. Bu süreçte geçici ya da kalıcı sakatlıklarla karşılaşabilirler. Bireyin geçici ya da kalıcı bir sakatlık sonucu iş göremez hale gelmesi durumunda hukuki yollara başvuru hakkı bulunur. Zarara maruz kalan taraf iyileşme sürecinde çeşitli tedaviler görebilir ve bunun için bir masraf yapar. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davasında bu tür masraflar da talep edilebilir.

Maddi Tazminatta Bedensel Zarar Kalemler Nelerdir?

Tazminat davaları ile ilgili olarak merak edilenler arasında maddi tazminatta bedensel zarar kalemleri nelerdir? Sorusu bulunur. Bu kalemler tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücü kaybı nedeni ile oluşan zararlardır.

 • Kemik kırığı tazminat alınmak istendiğinde doktor raporlarına gerek duyulurken herhangi bir nedenle mağduriyet yaşayan taraf yaralanmalı trafik kazası tazminatına hak kazanır. Koşulların sağlanması durumunda tazminat almaya hak kazanmak mümkün olurken tazminat davaları zenginleşmek amacına hizmet etmemesi gereken davalardır.

>İlginizi Çekebilir: İş Kazası Tazminat Hesaplama <

Bundan dolayı da dava sahibinin çeşitli belgeler aracılığı ile durumunu mahkemeye bildirmesi gerekir. Alınacak raporlarda ortaya çıkan zararın tespit edilmesi söz konusu olur. Oluşan yaralanmanın derecesine ve yarattığı sonuçlara bağlı olarak alınabilecek tazminat miktarlarında da değişiklik olması mümkündür. Trafik kazaları ya da başka bir sebebe dayanarak mağdur olan taraf dava açma hakkına sahip olur. Kemik kırığı da vücudun çeşitli bölgelerinde olabilecek bir durumdur.

Trafik Kazasinda Kalici Sakatlik Tazminati
Trafik Kazasında Kalıcı Sakatlık Tazminatı

Trafik Kazasında Kalıcı Sakatlık Tazminatı

Zorunlu Trafik Sigortasında Kalıcı Sakatlık (Efor Kaybı) tazminatları, zarar verilen kişinin tamamen veya belirli bir oranda çalışamaz duruma gelmesi halinde kendisine yapılacak bedeni hasar (kalıcı sakatlık) tazminatı (Trafik kazası tazminatı) ödemelerini kapsamakta olup trafik kazasında Kalıcı sakatlık (efor Kaybı) tazminatı hesaplamalarının aktüeryal tekniklere uygun olarak yapılması esastır. Sürekli yani Kalıcı sakatlık (Efor Kaybı) durumunda Trafik kazası tazminatı maluliyet oranı ile birlikte değerlendirilmektedir. Gelir seviyesi ise belgelendirilen ve son kazanılan ücret temel alınarak Trafik kazası tazminatının hesaplanmasına dahil edilmektedir.

Kalıcı sakatlık durumunda kişinin beklenen ömrü aktüer tarafından belirlenmekte, kişinin maluliyet oranı ve gelir seviyesi göz önünde bulundurularak Trafik kazası tazminatı tutarı hesaplanmaktadır. Uygulamada sigorta şirketleri destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları ile ilgili olarak aktüerlerle çalışmaktadır. Aktüerler, Hazine Müsteşarlığının 2010 yılında yayımladığı 2010/4 Sayılı Genelgede belirtilen esasları dikkate alarak hesaplama yapmaktadır. Ancak yargıya taşınan dosyalarda hesaplamaları aktüerler değil, mahkeme tarafından atanan bilirkişiler yapmaktadır. Bu kapsamda farklı hesaplama modellerinin kullanılması farklı sonuçlara ulaşılmasına yol açmaktadır

 • Kemik Kırığı Tazminat Yorumları söz konusu olduğunda farklı örneklerden bahsetmek mümkündür. Kemik kırığı oluştuğunda vücudun çeşitli bölgelerinde bu durum söz konusu olabilir. Elde, ayakta ya da vücutta oluşan kırıklar farklı sonuçlar yaratması bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

Bu tür problemlerde alınması gereken heyet raporları gerekir. Teşekküllü bir hastaneden alınmak zorunda olan heyet raporu sayesinde oluşan hasarın derecesi ve etkileri daha net anlaşılabilmektedir. Bundan dolayı da rapor almak zorunluluktur.

Meydana gelen zararın yol açacağı etkiler geçici ya da kalıcı sonuçlar doğurabilme özelliğine sahip olacağından konu bu açıdan değerlendirilir. Kaza geçiren kişi cismani zarar halinde zararını talep etme hakkına sahiptir.

Tedavi giderleri, kazanç kaybı ya da çalışma gücü kaybından doğan zararlar da talep edilebilecekler arasında yer alır. Meydana gelen kalıcı sakatlıklar gelecekte de kaza geçiren kişiyi zarara uğratmaya devam edecek bir durumdur. Bundan dolayı da kemik kırığı oluştuğunda bunun yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulur.

Tazminat hesaplamaları yapılırken mağdurun net ücreti dikkate alınır. Trafik kazası nedeni ile meydana gelen kemik kırıklarında, oluşacak hasar dikkate alınır. Yargıtay karalarına göz atıldığında mağdurun kalıcı bir sakatlık geçirmesi durumunda diğer çalışanlara nazaran daha fazla emek sarf ederek aynı işi yapmak zorunda kalacağı ifade edilir.

Trafik kazaları sonunda ortaya çıkacak olan kaza kusur oranları, tazminat miktarı hesaplanırken dikkate alınır. Bundan dolayı da kaza sonrasında alınacak raporlar delil niteliği taşır. Aynı zamanda da kazanın ardından delillerin toplanması da önem arz eder.

 • Delillerin resmi nitelik taşıması gerekirken usulüne uygun olarak toplanmaları icap eder. Ayrıca hukuka uygun olarak elde edilen delillerin gerekli mercilere sunulması da icap eder. Yaralamalı trafik kazası tazminat davası açılacağı zaman kemik kırıklarına istinaden de tazminat alma hakkı kişilere verilen bir haktır. Dava süreçlerinde önemli olan zararın kanuni yoldan tespit edilmesi ve mahkemeye sunulmasıdır.

Kazalar sonucunda kemik kırıklarının dışında oluşan çeşitli yaralanmalar için de tazminat alma hakkı mağdurlar açısından geçerlidir.

 • Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar? Dendiğinde bu durumu belirleyen yaralanmanın boyutu olmaktadır. Kırılma sonucunda ortaya çıkacak hasara bakılır. Hasar kalıcı olduğunda alınacak tazminat oranları da değişir.
 • Trafik Kazası maluliyet tazminat hesaplama yapılırken kişinin net ücreti üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Kişinin iş gücü kaybı her ay için ayrı hesaplanır. Malul olan kişinin 72 yaşına kadar çalışabileceği düşünülerek hesaplama yapılır. Maluliyet yaşayan kişi için 65 yaşa kadar aktif çalışma süresi esas alınırken 65-72 yaş aralığı pasif çalışma süresi olarak kabul edilir.

   

Trafik Kazalarında Meydana Gelen Yaralanmalar; 

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı hesaplaması, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir:

Ücretsiz tazminat hesaplama araçlarımız ile Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama yapabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?

Alabileceğiniz trafik kazası tazminat miktarı, maruz kaldığınız yaralanmaya bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Deneyimli bir avukat; ciddi yaralanmalardan küçük yaralanmalara kadar, her yaralanmada talepte bulunma konusunda başarılı olacaktır.

Bir yaralanmalı trafik kazası tazminat talebi hakkınız olup olmadığını öğrenmenin ilk adımı; süreç boyunca size baştan sona yardımcı olabilecek bir avukatla konuşmaktır. Avukatınız, sizden kaza hakkında bilgi toplayacak ve size yardımcı olabilecek en iyi yolu hızla değerlendirecektir.

>İlgili İçerik: Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama <

Bu tip davalarda; herhangi bir tıbbi faturanın, gelir kaybının ya da araç tamiri gibi maliyetlerin dışında, talepte bulunabileceğiniz çeşitli farklı unsurlar da vardır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı miktarı, maruz kalınan yaralanmanın ciddiyetine ve hayatınızı ne kadar etkilediğine bağlı olarak değişme eğilimindedir.

Trafik sigortası, zorunlu olarak yapılan bir sigortadır. Sigorta, her yıl belirlenen oranlarda, araç tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

2023 Trafik Sigortası Tazminat Limitleri; 

 • Araç başına maddi hasar 120 Bin TL
 • Sakatlık (Yaralanma) Tazminatı 1 Milyon 200 Bin TL
 • Ölüm Tazminatı 1 Milyon 200 Bin TL

2020 yılı sigorta tazminat limitleri;

 • Araç başına maddi hasar için üst limit 41 bin TL
 • Kaza başına maddi hasar için üst limit 82 bin TL
 • Kişi başına sağlık gideri için üst limit 410 bin TL
 • Kaza başına sağlık gideri için üst limit 2 milyon TL
 • Kişi başına sakatlanma için üst limit 410 bin TL
 • Kaza başına sakatlanma için üst limit 2 milyon TL’dir.

2021 yılında bu rakamlar artış göstermiştir. Bedeni hasar için, bir başka deyişle yaralanma tazminatı miktarı 2021 yılında 430 bin lira olmuştur.

Yıllara göre bedeni hasar tazminatı üst limitleri; 2013 – 250.000, 2014 – 268.000, 2015 – 290.000, 2016 – 310.000, 2017 – 330.000, 2018 – 360.000, 2019 – 390.000, 2020 – 410.000, 2021 – 430.000 2022 yılında 5000.000 , 01.07.2022 tarihinde itibaren ise trafik sigortası teminat limiti 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

2022 yılı trafik sigortası tazminat limitleri;

 • Araç başına maddi hasar için üst limit 100 bin TL
 • Kaza başına maddi hasar için üst limit 200 bin TL
 • Kişi başına sağlık gideri için üst limit 1.000.000 bin TL
 • Kaza başına sağlık gideri için üst limit 5  milyon TL
 • Kişi başına sakatlanma için üst limit 1.000.000 bin TL
 • Kaza başına sakatlanma için üst limit 5 milyon TL’dir.

2022 yılında sigorta teminat limitleri bir önceki yıllara göre biraz daha fazla artış göstermiştir. Bir önceki yıl yani 2021 yılında sakatlık tazminatı rakamı 430 lira iken 2022 yılında bu rakam 500 bin liraya çıkarılmıştır. 2022 yılının ikinci yarısında ölüm ve yaralanmalı trafik kazası tazminat limiti 1 milyon liraya çıkarılmıştır. 

 

 • Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi alabilmenin koşulu zorunlu trafik sigortasıdır. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçlar için ödeme almak mümkün olmamaktadır. Zararın tazmin edilebilmesi için poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekmektedir.
 • Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi sorgulama işlemlerinde kaza sonrası alınacak ödemelerin gerçekleşebilmesi için evrakların tam ve eksiksiz olarak sigorta şirketine verilmesi gerekmektedir. Yaralanma durumunda mağdur olan tarafın raporlarının yanı sıra kaza tespit tutanakları gibi birçok belgenin sunulması gerekir. Bu tür evraklar delil olma özelliği taşır. Bundan dolayı da gerek hukuki süreçlerde gerekse sigorta şirketinde gerekli olur.
 • Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Dendiğinde sigorta şirketi tarafından yapılan sigorta poliçesi sayesinde hasar ödemesi yapılabilmektedir. Bu ödeme sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminat ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ulaştırılmasının ardından bu işlemler yapılır.
 • Trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi sigorta şirketine evrakların teslim edilmesinin ardından ilk 8 iş gününü takiben sigorta şirketi tarafından gerekli ödemeler yapılır. Bunun için belgelerin eksiksiz olarak sigorta şirketine ibraz edilmesi gerekir. Bu belgeler ile kaza ile ilgili bilgilere ulaşılırken zararın tespiti mümkün olur.
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Zamanaşımı

Çoğu durumda, yaralanmalı trafik kazası tazminat talebinizi kazadan sonraki iki yıl içinde başlatmanız gerekir. Ancak, mümkün olan en kısa sürede bir trafik kazası avukatı ile  iletişime geçmenizi öneririz. Bir dava talebinde bulunabilmeniz için yaralanmalı trafik kazası tazminat zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Yaralamalı Trafik Kazası Manevi Tazminat

Yaralanmalı trafik kazalarında maddi tazminatı trafik sigorta şirketleri ödemektedir. Trafik sigortaları kazadaki kusur dağılımına göre ödeme yapmaktadır.

Manevi tazminat, yaralanan kazazedenin ve ya kaza da vefat eden kazazedenin yakınlarının yaşadığı duygu durum bozukluğu, psikoloji, korku, üzüntü gibi durumlar için talep edilebilmektedir. Manevi tazminatı talep edebileceğiniz üç kişi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Araç sahibi
 • Araç işleteni
 • Sürücü

Manevi tazminatı trafik sigorta şirketleri karşılamamaktadır. Bu üç isimden istenebilmektedir. Manevi tazminatı hesaplarken kullanılan bir metot bulunmamaktadır. Dikkat edilen ana maddeler bulunmaktadır. Manevi tazminat hesaplanırken dikkat edilen hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Maluliyet oranı
 • Kazadaki kusur oranları
 • Kazazedenin yaşı
 • Ölümlü kazalarda yakınlarının yaşları
 • Kazazedenin maaşı
 • İki tarafın ekonomik durumları

Yaralanmalı Trafik Kazası Manevi Tazminat Yargıtay

Yaralanmalı trafik kazalarında Yargıtay, kazazedenin yaşadığı üzüntü, duygu durum bozukluğu, stres gibi durumlardan dolayı istemesini kararlaştırmıştır. Manevi tazminat, ceza değildir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 56. maddesine göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adıyla hak sahibi olan kişiye verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Hakimin manevi tazminatın hesaplamasını yaparken kullandığı bir metot bulunmamaktadır. Manevi tazminat bir tarafı zenginleştirip bir tarafı fakirleştirmemeli. Hakimin manevi tazminatı belirlerken dikkat ettiği hususlar:

 • Maluliyet oranı
 • Kazazedenin yaşı, maaşı
 • İki tarafın ekonomik durumları
 • Kazadaki kusur dağılımı

Kusurlu Olunması Durumunda Tazminat Talebi

Meydana gelen trafik kazasında kısmen suçlu olsanız bile, bir trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilmeniz için, kazanın başka birinin ya da bir kuruluşun hatası olduğunu kanıtlamanız gerekir. Kazada tamamen hatalıysanız, bir hak talebinde bulunmanız olası değildir. Ancak, kısmı olarak suçlu olmanız durumunda, yaralanmalı trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilirsiniz. Kusur durumuna göre rücu hesabı yapılmaz. Rücu etmek için belli koşulların yetiren yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Yaralamalı Trafik Kazası Kusur Oranı

Meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan kişilerin kazada zarardan sorumlu olduğu orandır. Trafik kazalarında ‘Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER)’; kusur oranlarını, kazanın gerçekleşme şekline göre belirlemektedir. Kusur oranları yüzdelik olarak 0, 25, 50, 75, 100 şeklinde belirlenmekte olup, sorgulaması SBM internet sitesi üzerinden ‘Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz’ bölümünden yapılmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazalarında kusur oranlarının belirlenmesi için izlenecek adımlar şunlardır:

 • Tutanağın tutulması
 • Tutanakların sigorta şirketine verilmesi
 • Tutanakların TRAMER’ e gönderilmesi

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Trafik kazalarında, alternatif bir uyuşmazlık çözümü biçimi olarak arabuluculuk tercih edilebilir. Ancak, taraflardan biri, diğer tarafı arabuluculuğu kabul etmeye zorlayamaz.

Her iki tarafın da arabuluculuğu kabul etmesi durumunda, arabulucu üzerinden anlaşmaları gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı arabulucuları, genellikle deneyimli bir avukattır.

Yaralanmali Trafik Kazasi Tazminat Arabuluculuk
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Tarafların anlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla, iki taraf arasında kolaylaştırıcı olarak hareket edecektir. Burada, arabulucu seçimi de önemlidir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı arabuluculuk yoluna gitmek, gerçekten bir anlaşmazlığı çözmenin etkili bir yolu olabilir. Resmi bir dava, çok daha pahalıdır ve çok daha fazla zaman alacaktır. Yine de, anlaşmaya varılamaması durumunda dava mahkemeye intikal edecektir. 

Yaralamalı trafik kazası tazminat için iki ayrı arabuluculuk süreci yürütülebilir. Birincisi uzlaşma olarak geçmektedir. Trafik kazası ceza davası aşamasında savcılık tarafından uzlaştırma büroya gönderilir. Burada manevi tazminat üzerinde anlaşan taraflar ceza davasında da vazgeçmiş olurlar. 

İkincisi ise sigorta şirketi ile yürütülen arabuluculuk sürecidir. Burada maddi tazminata ilişkin talepler masaya yatırılır. 

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Arabuluculuk <

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminatı Kim Öder?

Karayolları üzerinde gerçekleşen en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve ya sadece araçların hasar almasıyla biten maddi hasarlı kazalara trafik kazası denilmektedir. Trafik kazalarının sonuçlarından en fazla yaralanmalı trafik kazası görülmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat iki çeşitte görülmektedir. Maddi ve manevi olarak iki farklı tazminat tarzı bulunmaktadır. Maddi Tazminatı karşı tarafın trafik sigortasından talep edilebilmektedir. Trafik sigortası kazadaki kusur oranına göre ödeme yapmaktadır. Trafik sigortasının maddi tazminatı hesaplarken dikkat ettiği kusur oranının dışında birkaç ana maddesi daha bulunmaktadır. Bunlar; kazazedenin kaza günündeki yaşı, maaşı ve maluliyet oranıdır. Kaza da yaralanan kazazedenin maluliyet oranını alabilmesi için iyileşme süreci sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı hastanelerde uzman hekimler eşliğinde heyete girmesi gerekmektedir. Girilen heyette yaralanmalar hayati fonksiyonlarına göre değerlendirilmektedir.

Yaralanmalı trafik kazası sonucu kazazedenin talep edebileceği bir diğer tazminat türü Manevi Tazminattır. Manevi tazminat kazazedenin yaşadığı üzüntü, korku ve psikolojik durumu için talep edilmektedir. Manevi tazminat hesaplanırken kullanılan bir metot yoktur fakat dikkat edilen hususlar bulunmaktadır. Kazazedenin yaşı, maaşı, iki tarafın ekonomik durumu, maluliyet oranı, kazadaki kusur dağılımı…

Manevi tazminatı trafik sigorta şirketi ödememektedir. Manevi tazminatı talep edebileceğiniz üç isim bulunmaktadır. Bunlar:

 • Araç sürücüsü
 • Araç işleteni
 • Araç sahibi
Yaralanmali Trafik Kazasi Cezalari
Yaralanmalı Trafik Kazası Cezaları

Yaralamalı Trafik Kazası Ceza Davası

Yaralanmalı trafik kazası ceza davasında, Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre suça sebep olan kişi yargılanmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 89 ‘Taksirle Yaralama Suçu’ olarak geçmektedir. Bu kanunun maddesine göre yaralanmaya sebep olan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ya adli para cezasına çarptırılmaktadır. Ancak bazı istisnai durumlardan dolayı ceza oranları arttırılmaktadır. 

 1. Cezayı yarı oranda arttıran haller:
  • Duyu ve ya organlardan en az birinin işlevinin zayıflaması
  • Kemik kırılması
  • Konuşma da sürekli zorluğu sebebiyet veren yaralanma
  • Yüzde sabit iz
  • Yaşamı tehlikeye sokan durum
  • Hamile kadının erken doğumuna sebep olma
 2. Cezayı bir kat oranında arttıran haller:
 • Bitkisel hayata girme
 • İyileşme olanağı bulunmayan hastalığa sebebiyet verme
 • Konuşma ve ya çocuk yapma yeteneğinin yitirilmesi
 • Duyu ve ya organların en az birinin işlevinin yitirilmesi
 • Yüzde sürekli değişiklik
 • Gebe kadının düşük yapmasına sebep olunması

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Ceza Davası <

Yaralamalı Trafik Kazasında Savcı Ne İster?

Ceza Muhakemesi Kanunu 161. maddesi 2. bendine göre olayda yakalanan kişi ve uygulanan tedbirler hakkında savcıya bilgi verilmesi gerekmektedir. Savcı ile görüşme tutanağı düzenlenerek Cumhuriyet Savcısının emirleri yazılı hale getirilmelidir. Daha sonra şüpheli ve ya sanığın yakalanması gibi durumlarda savcının emriyle yakınına haber verilmeli ve tutanak tutulmalıdır.

Cumhuriyet Savcısı ile trafik kazası olayı inceleme aşamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Suçun oluşumu
 2. Olay yeri aşaması
 3. Olay yerinin belirlenmesi
 4. Olayın delillerinin belirlenmesi
 5. Trafik kazası deliller ile ilgili işlemler
 6. Olayın tarafları ile ilgili işlemler
 7. Olay şüphelilerinin araştırılıp, bulunması ve yakalanması
 8. Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesi
 9. Gözaltı ve ya serbest bırakılma işlemleri
 10. Müdafie haber verilmesi
 11. İfadelerin alınması
 12. Nezarethane işlemleri
 13. Suçun soruşturulması aşaması
 14. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk aşaması
 15. Kolluğun yapması

Yaralanmalı Trafik Kazası Cezaları

Yaralanmanın meydana geldiği kazalarda ceza davaları şikayete tabiidir. Savcılık makamı bir tarafın şikayetçi olması ile harekete geçecektir. Kazalardaki ceza oranları ise kusur durumu değerlendirilerek bir sonucu ulaştırılır. Tabi kaza da alınan bedeni hasarlarda yine verilecek cezalar noktasında belirleyici olacaktır. Her kemik kırığı için ayrı bir ceza oranı belirlenecektir. Bir başka söyleyişle kaza sonrasında heyetten aldığınız yüzdelik oranda karşı tarafa verilecek ceza konusunda belirleyici bir etkendir.

Trafik Kazasında Şikâyetçi Olma Süresi

Trafik kazalarında şikâyetçi olma süreci failin bilinmesi durumunda polis ya da jandarmanın kazazededen ve ya vefat durumunda yakınlarından alınacak olan ilk ifadede belirtilmesi gerekmektedir. Bu ifade hastane ve ya evde alınan ilk ifade olabilmektedir. Failin bilinmemesi durumunda ise failin öğrenilmesinin ardından 6 ay içerisinde şikayetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Basit Yaralamalı Trafik Kazası

Basit yaralanmalı trafik kazalarında ceza davası açılmaktadır. Ceza davasının açılabilmesi için kazazedenin kolluk kuvveti tarafından ifadesi alınırken şikâyetçi olduğunu bildirmesi gerekmektedir. Şikâyetçi olunan kazaya sebebiyet veren suçlunun yargılanması Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre olmaktadır. Kanunun bu maddesine göre suça sebebiyet veren kişi 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası almaktadır. Bu ceza oranlarını yarı oranda ve ya bir oran fazla olarak belirleyen durumlarda bulunmaktadır.

Yaralanması bulunan kazazedenin kalıcı hasarı bulunması durumunda heyete girerek incelenmeye alınması gerekmektedir. Kazazedenin yaralanması hayati fonksiyonlarına göre değerlendirilmektedir. Heyet sonucu alınan maluliyet oranına göre ve kazadaki kusur dağılımına göre trafik sigortası maddi tazminat ödemesi yapmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Her yaralanmalı trafik kazası tazminat davası aynı değildir. Sonuçlar, yaralanmanın ciddiyetine ve koşulların karmaşıklığına bağlıdır. Karşı tarafın sorumluluğu kabul etmesi durumunda, dava genellikle daha hızlı sonuçlanır.

Karşı taraf sorumluluğu reddeder ya da itiraz ederse, dava genellikle daha uzun sürmektedir. Yaralanmalı trafik kazası davası için anlaştığınız avukat, davanızı oluşturduktan ve karşı tarafla müzakereye başladıktan sonra, davanın ne kadar sürebileceği konusunda size kabaca bir fikir verecektir.

Yaralamali Trafik Kazasi Sigorta Odemesi
Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Bedeni hasarın meydana geldiği olaylarda sigorta şirketine başvuru zorunluluğu vardır. İlk etapta bir ödeme alınmak isteniyorsa sigorta şirketi ile sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası sigorta başvuru süreci uzman bir avukat tarafından yönetilirse daha sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi için belli evrakların toparlanarak ilgili şirkete teslim edilmesi gerekmektedir.

>İlgili İçerik: Sigorta Avukatı <

Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi sorgulama işlemi her sigorta şirketinde farklı bir uygulama yürütülmektedir. Ancak şunu söyleyebiliriz. Dosya numaranız ve ilgili bilgiler elinizde olduktan sonra bir çok sigorta şirketi trafik kazası tazminatı online sorgulama uygulamasına geçmiştir. İnternet üzerinden dosyanızın ne durumda olduğunu kolayca görebilirsiniz.

 • Trafik kazasında sigortadan para alma sürecinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler sayesinde tarafların kusur oranları, kazanın yol açtığı hasarın maddi boyutu gibi birçok konu aydınlanır. Daha sonra da sigorta şirketi gerekli ödemeleri yapar.
 • Trafik kazası tazminat alanlar yorumları söz konusu olduğunda herkesin yaşadığı kazanın boyutuna ve etkilerine bağlı olarak farklı bir sonuçla karşılaşması mümkündür. Kaza sonucunda ortaya çıkabilecek sakatlık durumları kalıcı ya da geçici olabileceği için karşılaşılacak zarar miktarı da farklı olur. Bundan dolayı da açılabilecek tazminat davalarının sonuçları değişir.
 • Manevi tazminat HESAPLAMA tablosu ile internet ortamı üzerinden hesaplama yapmak mümkün olur. Çeşitli web siteleri aracılığı ile yapılan bu hesaplamalarda kazaya dair verilerin girilmesi gerekirken hesaplamalar otomatik olarak sistem üzerinden yapılır.
 • Sakatlık tazminatı ortaya çıkan durumun geçici ya da kalıcı olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bundan dolayı kaza sonucunda alınacak raporlar üzerinden verilere göre hesaplama yapılır. Bu süreçte tarafların kusur oranları gibi birçok konu dikkate alınır. Bundan dolayı tam teşekküllü hastanelerden rapor alınması oldukça önemlidir.
 • Yaralanmalı trafik kazası mahkeme kararları incelendiğinde kazanın yol açtığı etkilere bağlı olarak verilen kararlardan söz edilebilir. Yaralanmanın neticesinde kişiler hastane masraflarının yanı sıra tedavi giderlerini, iş gücü kaybından doğan zararları tazmin edebilmektedirler. Kalıcı sakatlıklarda alınacak tazminat miktarı ile geçici sakatlıklarda alınacak miktar arasında da fark olur.
 • Trafik kazası maluliyet oranı hesaplama yapılması gerektiğinde tarafların kusur oranlarının yanı sıra maluliyetin derecesi de dikkate alınır. Aynı zamanda kişinin yaşı, mesleği gibi birçok unsur bir arada değerlendirilirken tam teşekküllü hastanelerden alınması gereken raporlara göre hareket edilmektedir.

Bu oranın belirlenmesi sırasında kişinin gelecekte yaşayacağı iş gücü kaybından kaynaklanan zararlar dikkate alınır.

Yaralanmali Trafik kazasi Saglik Kurulu Raporu
Yaralanmalı Trafik Kazası Sağlık Kurulu Raporu

Yaralanmalı Trafik Kazası Sağlık Kurulu Raporu – Heyet Raporu

Bir hukukçuyu da kaza ile ilgilenen vatandaşı da zorlayacak en önemli aşama yaşadığı mağduriyeti ortaya koymak için alacağı durum bildirir raporudur. Heyet Raporu, Adli Tıp Raporu, Sağlık Kurulu Raporu Olarak adlandırılan bu işlem için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yasalarda yapılan değişiklikle birlikte rapor almak için uygulanan yöntemler de farklılaşmaktadır.

Trafik Kazası Heyet Raporu Nasıl Alırım?

Son aşamada Trafik Kazası Sonrası Heyet raporu almak için sigorta şirketinden sevk almak bir zorunluluk olmuştur. İlk etapta sigorta şirketine başvuru yaparak ilgili bir hastaneye yönlendirme yapılamasını talep etmeniz gerekmektedir. Yaralanmalı trafik kazası heyet raporu için tedavi sürecinizin tamamlanmış olması gerekmektedir. Sevk aldıktan sonra ilgili hastaneden sağlık kurulu raporu için randevu almalısınız.

Heyet Raporu için gerekli evraklar;

 • Adli formlar
 • Epikrizler
 • Film tahlil ve tetkik evrakları
 • Reçeteler
 • Kaza Tespit Tutanağı (bazı hastaneler isteyebiliyor, yanınızda bulunmasında fayda var)

Randevu tarihiniz geldiğinde ilgili hastanenin heyet bölümüne giderek işlemlerinizi Tamamlamalısınız.

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu
Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Adli Tıp Kurumu normalde sadece adli makamlara ve devletin talimatıyla getirilen vakalara hizmet vermektedir. Merkezi Ankara’dadır. Ancak İstanbul Başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında şubeleri vardır. Bizim bahsettiğimiz adli tıp raporu ise üniversite hastanelerine bağlı olarak hizmet veren Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri tarafından verilen mütalaalardır. Belli ücret karşılığında alınabilirler.

Son zamanlarda oldukça popüler olan Adli tıp raporu çok kişinin bilmediği farklı bir işleyişe sahiptir. Adli tıp raporu ne ise yarar diye ister istemez kafalarda bir soru işareti oluşuyordur.  Adli tıp raporları ile kazadan aldığınız hasarı tespit ettirip bu rapor ile sigorta şirketinden ödeme talep edebilirsiniz. Trafik kazası maluliyet raporu Adli Tıp vasıtası ile alınmış ise çok daha sağlıklı bir rapor ile kaza sonrasındaki hasarınızı ortaya koymuşsunuzdur demektir. Adli Tıp rapor oranları devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi ile üniversite hastanelerinden alınan rapor oranlarına göre çok daha sağlıklıdır.

Trafik kazası maluliyet oranı hesaplama adli tıp raporu ile yapılacaktır. Yine aynı şekilde kaza sonrasında ki maluliyet hesaplaması için bazı durumlarda tek hekim raporu da yeterli olabilmektedir.

Maluliyet raporu Adli Tıp tan alınmış ise gerçek heyet oranınızı aldığınızı varsayabilir siniz. Adli tıptan alınan rapor ile sigorta sürecinde bir sonuca ulaşamadıysanız. Aynı raporun oranını baz alarak hareket edebilirsiniz.

>İlgili İçerik: İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti <

Yaralanmalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Nasıl Alırım?

Adli Tıp Anabilim Dallarından rapor almak için bölgenizde bulunan en yakın tıp fakültesi ile iletişime geçmelisiniz. Adli tıp birimlerinde rapor hizmeti verip vermediklerini öğrendikten sonra eğer veriliyor ise randevu alarak gidebilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki her üniversite hastanesi adli tıp raporu vermeyebilir.

Rapor almaya giderken kaza ile ilgili, tedavi evraklarının tamamını yanınızda götürmelisiniz. Her adli tıp ın kendi içinde bir işleyişi vardır. Ve raporlar bir ücret karşılığında hazırlanmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazası Kamu Davası

Yaralanmalı trafik kazalarında iki tip dava vardır. Bunlardan biri kamu davası olup savcı tarafından yürütülen bir diğeri kazada vefat edenin yakınlarının ve ya kalıcı hasar alan kazazedenin tazminat talep edebileceği dava türüdür.

Yaralanmalı kamu davalarında Türk Ceza Kanunu madde 89 ‘Taksirle Yaralama’dan, kazaya sebebiyet veren kişi yargılanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre kazaya sebebiyet veren kişinin 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ya asli para cezası bulunmaktadır. Bazı durumlar bu cezayı bir ve ya yarı oranına kadar fazlasına çıkarmaktadır.

Kazaya sebebiyet veren kişiye kamu davası açılması için kazazedenin ifadesinde şikayetçi olduğunu bildirmesi gerekmektedir. Kazanın faili bilinmiyorsa öğrenildiği günden itibaren altı ay içinde şikayetçi olunmalıdır.

Yaralamalı Trafik kazası Tespit Tutanağı Sorgulama

Yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı sorgulama ekranı internet sürücüsü üzerinden mümkün bulunmaktadır. İnternet arama motoru içerisinde e-devlet araması yapılmalıdır. Açılan sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ve e devlet şifresi girilmelidir. Girdiğiniz sayfa arama motoru üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasına girilmelidir. Açılan sayfada Polis Bölgesi İçin Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgula Gerçek ve ya Tüzel Kişi olarak iki sayfa önerilmektedir. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-genel-mudurlugu.

Trafik Kazası Tazminat Alanlar Yorumları

Trafik kazası geçirerek yaralanan ve ya vefat eden kazazedelerin yakınlarının maddi ve manevi tazminat almaya hakları bulunmaktadır. Kazazedelerin bu hakları Yargıtay karaları ve anayasalar ile desteklenmektedir.

Trafik kazasında yaralanan ve ya vefat eden kişinin yakınların kusurlu tarafın sigorta şirketinden maddi, araç işleteni, sahibi ve ya sürücüsünden manevi tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

Vefat eden kazazedenin yakınlarına ölen kişinin desteğinden mahrum kaldıkları için sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ verilmektedir. Yaralanan kişiye ise trafik sigorta şirketleri, kazazedenin kalıcı hasarına yani maluliyet oranına göre ödeme yapmaktadır. Bu konuda unutulmamalıdır ki trafik sigorta şirketleri kazadaki kursu oranlarına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik kazası geçirerek tazminatını öyle ya da böyle alanların yorumlarına bakıldığında, trafik sigortaları tazminat ödemelerini yapmaktan kaçmakta, işi yokuşa sürmekte ve ya hak edilen tazminattan daha düşük miktarda verdiklerini görmekteyiz. Hakkınız olan tazminatı en sağlıklı, hızlı ve tam almak adına bu hukuki süreçte alanında uzman sigorta avukatı ile çalışılmalıdır.

Yaralamalı Trafik Kazası Yargıtay Kararları

 1. Ceza Dairesi         2020/5470 E.  ,  2021/8676 K. 

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, suç üstlenme

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık …’in beraatine ilişkin hüküm ile suç üstlenme suçundan sanık …’in beraatine ilişkin hükümler, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Olay tarihinde saat 01.00 sıralarında tek taraflı yaralanmalı trafik kazası ihbarı üzerine görevli Yeşilgölcük Jandarma Komutanlığı devriyesinin olay mahalline gittiği, olay mahallinde … ve …’in bulunduğu, öncesinde olay mahalline ulaşmış olan ambulansta tedavi gördükleri, araçta yolcu olarak bulunan …’in olaya müdahale eden Jandarma görevlilerine aracı …’in kullandığını beyan ettiği ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra aşırı alkollü oldukları anlaşılan … ile …’in tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği, kazaya ilişkin olarak düzenlenen 24/09/2015 tarihli kaza tespit tutanağına göre 239 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü …’in

Alkolün vermiş olduğu etkiyle dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle yola gereken dikkati vermeden hızını sağa tehlikeli viraja girerken azaltmaması nedeniyle seyir istikametine göre soldan yol dışına çıkıp, takla atıp ters dönmesi sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, kaza olayının üzerinden 25 gün geçtikten sonra 19/10/2015 tarihinde …, oğlu … ve …’in ifade için Jandarma Karakoluna başvurdukları, alınan ifadelerinde olay sırasında aracı …’in değil aracın sahibi olan ve olay sırasında alkolsüz olan …’in kullandığını söyledikleri, …’in alınan ifadesinde “olay günü babası … ile dolaşırken babasının arkadaşı …’i almak için evine gittiklerini,

Alay kasabasına geldiklerinde babası ile …’in tekel bayiinden bira aldıklarını, bu biraları onların içtiklerini, …’in babasının rahatsızlık haberini almaları üzerine Orhanlı kasabasına gittiklerini ve buradan … merkeze dönerken yolun ikinci virajı olan sola virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, şarampole yuvarlanarak araca takla attırdığını, kaza yaptıktan sonra babasının döveceğini düşünerek olay yerinden kaçtığını, yürüyerek Alay kasabasına gittiğini, burada akrabalarının kendisini … iline götürmelerini istediğini, kendisini buraya götürmeleri sonrasında annesini de alarak babasının yanına …

Devlet Hastanesine gittiğini, kendisinin kazada yaralanmadığını, doktor raporu aldırmak istemediğini” beyan ettiği, tarafların benzer beyanda bulundukları ve yargılama aşamasında da aracı …’in kullandığını beyan ettikleri görülmüşse de, aracı kullandığını beyan eden …’in kazaya ilişkin anlatımının olay mahalli özellikleri ile uyuşmadığı, kazanın gerçekleşme şekli ile ilgili olarak … ve …’in anlatımları ile çeliştiği, bu çelişkinin soruşturma aşamasında alınan ifadesi sırasında kendisine sorulduğunda beyanda bulunmak istemediğini söylediği, ayrıca belirtilen şekildeki bir kaza sonrası hiç bir yara almaksızın ve yaralı vaziyetteki babasını bu şekilde olay yerinde bırakıp yürür vaziyette olay yerinden kaçtığı yönündeki beyanın hayatın olağan akışına uygun kabul edilemeyeceği, sanıkların beyanlarının kendilerini suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaati hasıl olmakla yapılan incelemede;

A) Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre;1- 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/7. maddesinde yer alan, “Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” şeklindeki düzenleme karşısında; 239 promil alkollü vaziyette idaresindeki otomobil ile tek taraflı kaza yapan sanık hakkında atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde hatalı kabul ile sanığın beraatine karar verilmesi,


2)Bozma ilamına uyulduğu takdirde, sanığa isnat edilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu için TCK’nın 179. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen temel ceza miktarı itibariyle, 5271 sayılı CMK’nın 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanunun 24. maddesi ile başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş olan ve 251. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; ”Basit yargılama usulü” düzenlemesine tabi olacağı; Anayasa Mahkemesinin 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 esas 2020/33 karar sayılı iptal kararı ile, kovuşturma evresine geçilmiş olan ve basit yargılama usulü uygulanabilecek dosyalar yönünden 7188 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1-d bendinde yer alan düzenlemenin iptal edildiği anlaşıldığından; Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararı doğrultusunda CMK’nın 251. maddesi hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmesi;

B) Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre;
1- Aktarıldığı şekilde sanığın, alkollü vaziyette araç kullanan ve kaza yapan babası …’i cezadan kurtarmak amacıyla, soruşturma ve yargılama aşamalarında yetkili makamlara gerçeğe aykırı şekilde olay günü aracı kendisinin kullandığını beyan ettiği ve bu surette atılı suçun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeksizin, hatalı kabul ile sanığın beraatine karar verilmesi,


2)Bozma ilamına uyulduğu takdirde, sanığa isnat edilen suc üstlenme suçu için TCK’nın 270. maddesinde öngörülen temel ceza miktarı itibariyle, 5271 sayılı CMK’nın 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanunun 24. maddesi ile başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş olan ve 251. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; ”Basit yargılama usulü” düzenlemesine tabi olacağı; Anayasa Mahkemesinin 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 esas 2020/33 karar sayılı iptal kararı ile, kovuşturma evresine geçilmiş olan ve basit yargılama usulü uygulanabilecek dosyalar yönünden 7188 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1-d bendinde yer alan düzenlemenin iptal edildiği anlaşıldığından; Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararı doğrultusunda CMK’nın 251. maddesi hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmesi;


Bozmayı gerektirmiş olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yaralamalı Trafik Kazası Yargıtay Kararları PDF

Yaralanmalı Trafik Kazası Mahkeme Kararları

Karayolları üzerinde gerçekleşen en az bir aracın karıştığı kazalara trafik kazası denilmektedir. Trafik kazalarının üç farklı sonuçlanması görülmektedir. Trafik kazasının üç sonucu şu şekilde açıklanabilmektedir; ölümün görüldüğü kazazedenin olay yerinde ve ya hastane de vefat ettiği Ölümlü Trafik Kazaları, kazazedenin yaralanması sonucu Yaralanmalı Trafik Kazası ve ölüm ya da yaralanma görülmeyen sadece araçların hasar aldığı trafik kazalarıdır.

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda açılabilecek iki tip davda vardır. Bunlardan biri Maddi ve Manevi Tazminat Davalarıdır. Maddi tazminatı kalıcı hasarı bulunan kazazede maluliyet oranını aldıktan sonra trafik sigorta şirketinden talep edebilmektedir.  Trafik sigorta şirketleri kazadaki kusur oranına ve maluliyet oranına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik kazası mağdurları yaşadığı üzüntü, stres ve duygu durumu için araç sürücü, işleteni ve ya araç sahibinden de manevi tazminat istemesi mahkeme kararlarınca ve anayasalarla belirlenmiştir.

Yaralanmalı trafik kazalarında ceza davası da görülmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 89 a göre Taksirle Yaralama suçundan, kazaya sebebiyet veren kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ya adli para cezası uygulanması mahkemelerce karara varılmıştır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Emsal Mahkeme Kararları

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi Yorumları

Yaralanmalı sonuçlanan trafik kazalarında karşı tarafın trafik sigortası kalıcı hasarı bulunan kazazedelere ödeme yapmaktadır. Trafik sigortaları kazanın hemen sonrasında tutulan Kaza Tespit Tutanağında belirlenen kusur dağılımına göre ödeme yapmaktadır.

Kaza da kalıcı hasar alan kazazedenin doktorların öngördüğü iyileşme sürecini tamamlayarak uzman doktorlar eşliğinde görevli sağlık kuruluşlarında heyete girmelidir. Girilen heyette yaralanmanın hayati fonksiyonuna göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Heyet sonucu alınan Heyet Raporu ve maluliyet oranına göre ödeme alınmaktadır.

Trafik sigorta şirketleri tazminat ödemesi yaparken maluliyet oranının yanı sıra kazazedenin kaza günündeki yaşı, maaşı ve daha önce belirttiğimiz gibi kusur dağılımına göre ödeme yapmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi alanların yaptığı yorumlar göz önüne alındığı durumda trafik sigorta şirketleri ödemeleri geciktirmekte, hak edilen tutarın altında ödeme vermekte ve ya süreci uzatmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için kalıcı hasarı bulunan kazazedenin alanında uzman bir sigorta avukatı veya trafik kazası avukatı ile çalışması fayda sağlamaktadır. Alanında uzman avukat hak kayıplarınızın önüne geçerek sizlere gerekli hukuki yardımı sağlayacaktır.

 Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi Sorgulama

Gerçekleşmiş bir trafik kazasında dikkat edilecek ilk konu araçların trafik sigortası olup olmadığıdır. Nedeni ise trafik sigortaları zararları karşılamaktadır. Trafik sigortası kazadaki kusur oranlarına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik sigortaları ödeme yaparken dikkat ettiği hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar üzerinden ödeme yapmaktadır. Trafik sigorta şirketlerinin hesaplama yaparken dikkat ettiği hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Maluliyet oranı: kazada kalıcı hasar alan kazazede heyete girmeli ve yaralanması için hayati fonksiyonuna göre değerlendirme yapılmaktadır.
 • Kusur dağılımı: Kaza Tespit Tutanağı ile belirlenen kazada sorumlu olunan kusur.
 • Kazazedenin kaza günündeki yaşı ve maaşı

Yaralanmalı trafik kazalarında sigorta ödemesi sorgulama ve hesaplaması için aşağıda bıraktığımız linki kullanabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası tazminat, 

https://cozumavukatlik.org/trafik-kazasi-tazminati-nasil-hesaplanir/.

Yaralanmalı trafik kazalarında olay yerine mutlaka kolluk kuvvetleri (polis -  jandarma ) Çağrılmalıdır. Yaralanmanın meydana geldiği kazalarda kamu davası açılır. Kazanın davaya dönüşmesi şikâyete bağlı değildir. Siz şikayetçi olmasanız bile Kamu Davası Açılır.

Trafik sigortası tazminat limitleri her yıl güncellenerek değişir. Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi 2021 yılında 430 bin lira olarak belirlenmiştir. 2020 yılında ise bu rakam 410.000 lira idi. Bu rakam kişi başına ödenecek maksimum tutardır. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Her kaza da 430 bin lira ödeme yapılacak anlamını taşımıyor. Hasara uğrayan kişinin tazminat hesaplaması yapılarak zararı ne kadar ise o tutar kadar bakiye olarak hesabına yatırılır.

Trafik kazalarında ne kadar tazminat alacağınızı yaşınız, maaşınız ve heyet oranınız belirleyecektir. Yapılan hesaplamanın ardından % kaç haklılık payınız varsa ona göre tazminatınızın haklılık payınız kadarını alacaksınız.

Dava neticesinde size 100 bin lira tazminat çıktığını varsayalım yüzde 60 haklılık payınız olduğunu düşünürsek. 60.000 lira trafik sigortası yaralanma tazminatı alacaksınız.

Trafik kazasına karışan siz iseniz, suçlu olmanız ya da haklı olmanız hiçbir gerçeği değiştirmiyor. Kaza anında yapılması gerekenler nettir. Önce yaralılara müdahale yapılması için 112’yi aramalısınız.

Olay yerinde gereken güvenlik tedbirlerinin alınması için kolluk kuvvetlerini 155 veya 156’yı arayarak olayı ihbar etmelisiniz. Yaralanmalı trafik kazalarında polisin veya jandarmanın aranması yasal bir zorunluluktur.

Trafik kazası sonrasında araç hasarı tespiti ve yapılacaklar için aracınızın yanına eksper geldiyse 1-3 gün arasında raporunuz belli olur. Rapor sonucunda sigorta şirketi size bir teklif sunar ve onarım işlemleri bu aşamalardan sonra başlar.

Ancak burada asıl mesele aracınızın yanına eksperin gelmesidir.

Trafik kazasında ölüm meydana gelirse görülecek davanın şekli de değişir. Ceza davası aşaması biraz daha zor bir hal alır. Savcılık sürecinin ardından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapılır. Kusurlu taraf taksirli ölüme sebebiyet vermekten yargılanır.

Bir tek aracın karıştığı kazalara tek taraflı trafik kazası denir. Tek taraflı kazalar daha çok kullanıcı hatası sonucu meydana gelir. Aşırı hız, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama vb… Kontrolünü kaybeden sürücü refüje, bariyerlere, ağaca, direklere çarparak tek taraflı trafik kazası oluşur.

Kazaya ilişkin evraklar değerlendirilerek tespit yapılır. Kaza tespit tutanağı, görüntüler, ifade tutanakları, fotoğraflar ve kazaya ilişkin evraklar tespit yapılmasında etkili rol oynar. İlk tespiti kaza anında olay yerine giden devletin kolluk kuvvetleri yaparak kaza tespit tutanağına bu yönde kusurlar girilir.

Sigorta şirketine ve tramere kusur itirazı yapabilirsiniz. Elde bulunan evraklar değerlendirilerek yeni bir kusur oranı belirlenebilir.

Trafik kazalarında meydana gelen maddi zararlar zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Ancak hastane masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafına aittir.

Bir istisna vardır. Devlet hastanesinde sizin istediğiniz ya da size uygun görülen tedavi yöntemi yoktur. Ya da sizin kullanacağınız ilacı SGK karşılamıyordur. Bunun sorumluluğu yine sigorta şirketine aittir.

Kaza meydana geldiği andan itibaren adli bir süreç başlamış demektir. Önce 112 aranmalıdır. Daha sonra 155 veya 156 nolu kolluk kuvvetlerine ait numaralar aranmalıdır.

Kaza yerinde fotoğraflar çekilmelidir.

Kusur değerlendirmesi trafik kazalarında en önemli etkendir. Asli kusurun karşılığı yüzde 75 haksız yüzde 25 haklı anlamına gelmektedir. Karşı tarafa yüzde 25 kusurunuz kadar manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Trafik kazası meydana geldiği andan itibaren yasal süreç başlamıştır. Önce ceza davası görülmeye başlanır. Ve bu süreçte birçok konu hakkında bilirkişi raporu hazırlanarak kusura ilişkin değerlendirme yapılır. Tazminat davası kazanın hemen ardından açılabilir ancak ceza davası sürecinin netleşmesini beklemek daha sağlıklı olur.

Kaza sonrasında mağdur tarafın iki ayrı tazminat hakkı vardır. Biri maddi diğeri ise manevi tazminattır. – Maddi tazminattan sigorta şirketi sorumludur. Ve başvuru zorunluluğu vardır.

-Manevi tazminattan ise kazaya sebebiyet veren araç işleteni ve sürücüsü sorumludur. Karşı tarafa dava açmanız gerekmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarının ceza davaları asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak karşılıklı ya da tek taraflı şikayete tabiidir. Tazminat davaları için ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Sigortaya karşı açılacak davalarda ticaret mahkemeleri de tercih edilebilir.

Trafik kazalarında şikayetçi olmak bir anlamda kendinizi garanti altına almak anlamanı gelir. Şikayetçi olunan davalarda soruşturma ve kovuşturma süreci kusursuz ilerler. Davaya ilişkin deliller polis ve savcılık tarafından toparlanır. Kusura ilişkin değerlendirme yapılır.

Yaralanmalı trafik kazalarında iki ayrı dava süreci takip edilir. Ceza davası ortalama 2 yılda sonuçlanır. Tazminat davaları ise yerel mahkemede 1.5 yıl ile 3 arasında sonuçlanır. Temyiz ve Yargıtay süreci ayrı değerlendirilmelidir.

Yaralanmalı trafik kazalarında ilk etapta kaza ilişkin deliller kusursuz toparlanmalıdır. Şikayetçi olmak sizi güvence altına alacaktır. İyi bir kaza avukatı tutmak da öncelikleriniz arasında olmalıdır.

Trafik kazalarında maddi tazminat sigorta şirketi tarafından takip edilir. Bunun için de başvuru şartı vardır. Manevi tazminat davası için de mahkemeye gitmek gerekiyor.

Kazada kusurlu olan kişiye ilişkin ceza değerlendirmesi yapılır. Kazada ölüm ve yaralanma var ise kamu davasına dönüşür ve kusurlu sürücü verdiği hasarla doğru orantılı olarak cezaya çarptırılır

Trafik kazalarında uzlaşma olmaz ise ceza davası açılır. Tazminat davalarında ise uzlaşma zorunlu değildir. Başvuru yapılır ise ve sonuçta uzlaşma ile sonuçlanmazsa dava yoluna gidilir.

Sigorta teminatı karşı taraf için geçerlidir. Kendi hasarımızı karşılamaz. Yüzde yüz kusurlu tarafın hasarı sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Kazadaki haklılık payınız ne kadar ise sigorta şirketi de hasırınızın o kadarını karşıları.

Tek taraflı trafik kazasında yaralanma ve ölüm var ise olay yerine kolluk kuvvetleri çağrılmalıdır. Maddi hasarlı bir kaza ise yine şüphelerin ortadan kaldırılması için olay yerine polis ya da jandarma mutlaka çağrılmalıdır.

Trafik kazalarında maddi tazminattan sigorta şirketi sorumludur. Manevi tazminat ise kusurlu tarafın araç işleteni ve sürücüsü sorumludur.

Yaralanmalı trafik kazalarında maddi tazminattan zorunlu trafik sigortası sorumludur. Manevi tazminattan ise araç sahibi ve araç sürücüsü sorumludur.

Sakatlanma tazminatı 2022 yılında 500 bin lira olarak belirlenmiştir. 2021 yılında ise sakatlanma tazminatı 430 bin liradır. 2020 yılında ise sakatlanma tazminatı 410 bin liradır. Kaza sonrasında kalıcı hasarı bulunan kişiler sakatlanma tazminatı alabilirler.

Yaralanmalı trafik kazasına karışan bireyler takip edeceği 3 ayrı süreç vardır.

 • Sigorta şirketi ile maddi tazminat davası
 • Kazaya sebebiyet veren kişiler ile ceza davası
 • Kusurlu taraf ile manevi tazminat davası

Kaza sonrasında delillerin toparlanması ve sürecin iyi bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir.

Trafik kazalarında maddi tazminat trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası teminat limitlerini aşan durumlarda ise kazaya sebebiyet veren tarafa yönlendirilir.

 

Yaralanmalı trafik kazalarında maddi tazminat davaları ortalama 1 buçuk yıl ila 3 arasında sürmektedir. Ceza davaları ise ortalama 2 yılda sonuçlanır.

Kazada tazminat alınabilmesi için öncelikle haklılık payınızın olması gerekmektedir. Tazminat almak için sigorta şirketine başvuru zorunludur. Manevi tazminat için ise kusurlu tarafa yönelik manevi tazminat davası açılmalıdır.

Trafik sigortası kusura göre değerlendirme yapmaktadır. Yüzde yüz kusurlu olan tarafa sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Yaralanmalı kazalarda ceza miktarı karşı tarafın ne kadar yaralandığına bağlıdır. Yaralanmalı kazaya karışan kişiler 3 ay ile 1 yıl arasında ceza ile yargılanırlar. Taksirli yaralama suçun yargılanan sürücülerin cezaları daha sonra para cezasına çevrilebilmektedir.

Trafik kazalarında arabuluculuk süreci zorunlu değildir. Ancak tazminat davalarında talep edilen maddi tazminat önce sigorta şirketine bildirilmelidir. Bu yasal bir zorunluluktur.

Kalıcı sakatlığın tespit edilebilmesi için iyileşme süreci tamamlandıktan sonra bölgenizde bulunan devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesinin sağlık kurulundan geçmek gerekiyor. Vücudunuzda kalıcı bir hasar olup olmadığına alanında uzman doktorlar karar vermektedir. Bir ömür boyu geçmeyecek bir zararınız var ise kalıcı sakatlığa maruz kalmışsınızdır.

Kaza sonrasında trafik kazası tespit tutanağını kazanın gerçekleştiği karakoldan alabilirsiniz. Evraklarınız belli bir süre sonra adliyeye gelecektir. Dilerseniz bütün evraklarınızı oradan temin edebilirsiniz.

Yaralanmalı trafik kazaları asliye ceza mahkemelerin de görülür. Tazminata ilişkin taleplere ise asliye hukuk mahkemelere bakmaktadır. Ancak sigortaya yöneltilecek tazminat davaları ticaret mahkemelerinde de açılabilir.

Kaza sonrasında meydana gelen bedeni hasara maluliyet adı verilmektedir. Kati rapor sonrası sigorta şirketi ya da ilgili taraftan alınan tazminata ise maluliyet tazminatı adı verilmektedir.

 

Yerel mahkeme kararını verdikten sonra gerekçeli kararı beklemek gerekiyor. Gerekçeli karar sonrası tazminat hakkında verilen kararlar borçluya yönelik icraya konulabilir.

İstanbul ve Ankara’da trafik mahkemeleri bulunmaktadır.

Maddi Tazminat

 • Araç hasarı
 • Yaralanma ve Bedeni hasar
 • Ölüm
 • Sağlık giderleri
 • Geçici iş görmezlik

Sigortanın sorumlu olduğu maddi tazminat kalemlerini bu şekilde sıralayabiliriz.

Olay yerine kolluk kuvveti gelir. Soruşturma aşaması tamamen titizlikle yürütülür. Deliller polis ekipleri tarafından toplanır. Kamera kayıtları, ifadeler, olay yeri fotoğrafları dosyanıza eklenir.

Yaralanmalı trafik kazalarında kusurlu tarafa yönelik taksirli yaralama suçundan dolayı 3 ay ile 1 yıl arasında ceza verilir.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası 1 buçuk yıl ile 3 yıl içerisinde tamamlanır. Yerel mahkeme sonuçlandıktan sonra istinaf ve Yargıtay aşaması vardır. Yaralanmalı kazalarda ceza davası da ortalama 2 yıl içerisinde sonuçlanır.

Yaralanmalı trafik kazalarında maddi tazminat sigorta şirketi tarafından karşılanır. Manevi tazminat ise kazaya sebebiyet veren araç sahibi ve sürücüsü sorumludur.

Yaralanmalı trafik kazasında olay yerine polis ya da jandarma çağrılmalıdır. Mümkünse hastaneye ambulans ile giderek iyi olsanız bile bütün tetkikleri yaptırmanızda fayda vardır.

Trafik kazalarında maddi tazminat zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Aracın sigortası yok ise Güvence Hesabı devreye girer. Maddi hasarlı kazalarda ise kusurlu araç sahibi ve sürücüsü zararları karşılamak ile yükümlüdür.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davaların Asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Ceza davalarında ise asliye ceza mahkemeleri görevlidir. Ancak tazminat davaları sigortaya yönelik olduğu için ticaret mahkemelerinde de açılabilir.

Manevi tazminat miktarını, kazada alınan zarar (heyet raporu, ölüm) karşı tarafın maddi durumu, zarara uğrayan kişinin maddi durumu ve yakın zamanda alınan Yargıtay kararları belirlemektedir.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davaları ortalama 1 buçuk yıl ile 3 arasında sonuçlanır. Yerel mahkeme de gerekçeli kararın ardından taraflar istinaf yolunu tercih edebilir. Ve tabi istinaf sonrası Yargıtay’a gidilme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Sigortaya yönelik açılacak davalar ticaret mahkemesinde de açılabilir.

Yaralanmalı kazalarda maddi tazminattan sigorta şirketi sorumludur. Zararın ortaya çıktığı andan itibaren sigorta şirketine başvuru yapılarak zararınızı talep edebilirsiniz. Kazada meydana gelen maddi zararların ödenmesine Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi denmektedir.

Yaralanmalı kazalarda hastane masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Yaralanmanıza ve tedavinize devlet hastaneleri yetersiz geliyorsa, siz dışarıda tedavinizi yaptırabilir ve bunu sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

Yaralanmalı trafik kazalarında ne kadar tazminat alacağınızı,

 • Yaşınız
 • Maaşınız
 • Heyet oranınız
 • Ve kazada ki kusurunuz

Belirleyecektir. Her yıl tazminat limitleri güncellenmektedir. 2022 yılında Sigorta teminat limiti 500 bin liradır.

Tek taraflı trafik kazasında  sürücüler yaralanma tazminatından faydalanamaz. Yolcu konumundaki kişiler tek taraflı kazalarda yaralanma tazminatı alabilirler.

Yaralanmalı kazalarda olay yerine mutlaka kolluk kuvveti çağrılmalıdır. Kaza içerisinde yaralanma varsa ve taraflar bir birinden şikayetçi ise ceza davası açılır. Asliye ceza mahkemelerinde görülen bu davalar ortalama 2 buçuk yılda sonuçlanır.

Yaralanmalı trafik kazalarında şikayete bağlı olmaksızın kamu davası açılmaktadır.

Kaza sonucunda yaralanan kişi, maddi ve manevi tazminat hakkı kazanır. Maddi tazminat için kalıcı hasar olması gerekmektedir. Yaralanma tazminatı iyileşme süreci tamamlandıktan başlatılabilir.

Kaza sonrası yaralanan yolcu yüzde yüz haklıdır. Maddi tazminat ile birlikte manevi tazminat hakkı da vardır. Yolcu konumundaki kazazede dilerse yolculuk yaptığı araç sahibi ve sürücüsüne yönelikte dava açabilir.

İçerisinde yalanma olan kazalarda ilk etapta polis ya da jandarma olayla ilgili soruşturma sürecini savcılık talimatı ile yürütür. Daha sonra olayla ilgili dava açılması yönünde karar verirse, kovuşturma süreci başlayacaktır. Yani davası açılacaktır.

Trafik kazası neticesinde bedeni hasar meydana gelen durumlar yaralanmalı trafik kazası olarak sınıflandırılmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazalarında iki ayrı tazminat kalemi vardır. Maddi ve manevi tazminat trafik kazası sonucu uğranan zararların telafisi içindir. Manevi tazminat kusurlu taraftan talep edilir

Tek taraflı kazalarda yaralanma meydana gelirse sürücü tam kusurlu görüldüğü için tazminat alma şansı yoktur. Ancak araçta yolcu konumunda bulunan kazazedeler tazminat almak için trafik sigortasından faydalanabilirler.

Kaza sonrasında oluşan hasarlarınızın tedavi aşaması tamamlandıktan sonra da geçmediyse kalıcı sakatlığınız oluşmuş demektir. Vücudun güç kaybına uğraması sürekli sakatlığın tescilidir.

Trafik kazası sonrasında başlatılan tazminat süreçleri hangi yolu tercih ettiğinize göre değişir.

 • Tahkim Süreci; ortalama 8 ayda tamamlanır
 • Mahkeme Süreci; yerel mahkemede açılan maddi tazminat davası 1.5 yıl ila 3 yıl arasında tamamlanır.

Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat davaları için asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Ceza davalarına ise asliye ceza mahkemesi bakmaktadır.

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat talepleri vardır. Maddi tazminat içerisinde;

 • Araç Hasarı
 • Ölüm tazminatı (Destekten yoksun kalma tazminatı)
 • Yaralanma Tazminatı

Geçici ve kalıcı iş görmezlik

Sağlık giderleri

Bakıcı giderleri

Sigorta şirketinden talep edilir.

Trafik kazalarında oluşan zararlardan kusurlu taraf sorumludur. Maddi tazminat sigorta şirketinden alınır. Manevi tazminat için ise kazaya sebebiyet veren araç sahibi ve sürücüsüne yönelik dava açılmalıdır.

Kazada meydana gelen yaralanmalar sonucunda parçalı kırıklarda ve ağır yaralanmalarda hastanın iyileşmesi için platin kullanır. Platin takılan hastaların tazminat miktarları da diğer yaralanmalara göre daha fazla olur. 2022 yılında kazada platin tazminat yaralanmaları 500.000 liraya kadar tazminat alabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat