Rücu Nedir, Rücuen Tazminat Ne Demek, Rücu Oranı Ne Demek

Rücu Nedir?

Rücu Nedir, Rücuen Tazminat Ne Demek, Rücu Oranı Ne Demek gibi sorularınıza yanıtlar verdiğimiz makalemizdesiniz. Rücu, daha çok sigorta hukukunda karşılaşılan bir kelimedir. Sigorta şirketinin yaptığı ödemeyi bir başka taraftan almak için başlatılan işlemler Rücu Hakkı olarak nitelendirilmektedir.

Rücu Ne Demek?

Sigorta şirketlerinin yaptığı ödemeyi geri almak için başlattığı işlemler Rücu olarak tanımlanır. Bu işleme maruz kalan vatandaşlar Rücu Ne Demek, Rücu Nedir, Rücu Etmek Ne Demek, Rücu Davası ne demek, Rücu oranı Ne Demek, Rücu etmek Ne Demek hukuk, Rücu hakkı saklıdır Ne Demek gibi aramalar ile neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışmaktadır. Sigortanın Rücu işlemi sonrası gönderdiği metinlerde yer alan ifadelere bakılarak sizden ne için geri ödeme talep ettiklerini anlayabilirsiniz.

Bu alanda sağlıklı yol alabilmeniz için iyi bir Sigorta Avukatına ihtiyacınız olduğunu unutmayın!

Rücu Oranı 100 Ne Demek?

Rücu oranı 100, sigorta sektöründe sıklıkla karşılaşılan bir terim olup, hasar sonrası sigorta şirketinin, ödediği tazminat miktarını tamamen geri alma hakkını ifade eder. Bu durum, genellikle sigortalının kaza ya da hasarın oluşmasında kusuru tamamen olduğu durumlar için geçerlidir. Örneğin, trafik sigortasında kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen bir kazada, kusuru tam olan tarafın sigorta şirketi, ödediği tazminatı rücu yoluyla geri talep edebilir. Rücu oranı %100 olarak belirlendiğinde, sigorta şirketi, hasar bedelinin tamamını sigortalıdan ya da kusurlu taraftan talep edebilme hakkına sahiptir. Bu, sigorta şirketlerinin risk yönetimi ve mali zararlarını minimize etme stratejilerinin bir parçasıdır. Sigortalılar için ise bu durum, kaza ve hasar durumlarında daha dikkatli olmanın önemini vurgular.

Rücuen Tazminat Ne Demek?

Rücuen tazminat, bir sigorta şirketinin, ödediği zarar veya hasar bedelini, kusuru olan üçüncü bir şahıstan geri alma hakkını ifade eder. Bu terim, sigorta hukukunda sıklıkla kullanılır ve sigorta şirketlerinin, sigortalının kusuru veya ihmalinden kaynaklanan hasarlar sonucu yaptıkları ödemeleri geri alabilmelerini sağlar.

Örneğin, bir sigortalı aracın başka bir araca zarar vermesi durumunda, sigorta şirketi zararı karşılar ve ardından zararın oluşmasında kusuru bulunan kişiden tazminat talep edebilir. Rücuen tazminat, adil bir risk paylaşımı sağlar ve sigortalıların dikkatli davranmalarını teşvik eder. Ayrıca, sigorta şirketlerinin maliyetlerini ve dolayısıyla sigorta primlerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olur.

Rücu Oranı 0 Nedir?

Rücu oranı 0, sigorta sektöründe, sigorta şirketinin hasar sonrasında ödediği tazminat miktarını sigortalıdan ya da kusurlu taraftan hiçbir şekilde geri talep etmeyeceğini gösteren bir durumu ifade eder. Bu oran, genellikle sigortalının hasarın oluşmasında hiçbir kusuru olmadığını ya da hasarın tamamen öngörülemeyen bir durumdan kaynaklandığını gösterir. Örneğin, doğal afetler sonucu meydana gelen hasarlarda rücu oranı sıfır olabilir.

Rücu oranının 0 olması, sigortalıların mağdur olmamalarını ve hasar sonrası maliyetlerle karşı karşıya kalmamalarını sağlar. Bu, aynı zamanda sigorta şirketlerinin müşteri memnuniyetini artırma ve güven oluşturma stratejilerinin bir parçasıdır. Sigortalılar için rücu oranının 0 olması, sigorta kapsamının tam bir güven içinde kullanılabileceğini gösterir.

Rücu Hakkı Ne Demek?

Peki, hukukta rücu ne demek? Geri ödeme hakkı, bir kurumun ya da diğer kişinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı haklarının ve sorumluluklarının devralınması durumudur.

 • Rücu kelime anlamı olarak da “caymak, sözünden dönmek” anlamına gelmektedir.
 • Rücu en basit anlamıyla kusurlu olan taraftan sebep olduğu maddi zararların alınabilmesi anlamına gelmektedir.
 • Cayma hakkının oluşması için bazı hukuki kıstaslar vardır.

Sigorta şirketlerinin geri ödeme hakları genel olarak iki yola ayrılır. Geri ödeme hakkını sizin adınıza karşı taraf için uygulayabileceği gibi, cayma hakkını sürücüye karşı da kullanabilir. İlk durumda ise dava masrafları da sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Yalnızca kaza sigortalarında değil, farklı sigorta türlerinde de sigorta şirketlerinin cayma hakları vardır. Üçüncü taraflar için kullanılacak olan bu hak, sigorta yaptıran kişinin lehine sonuç verebilir. Ancak şirket bu hakkı sigorta yaptıran kişiye karşı da uygulayabilir. Bu tarz durumlarda bu haktan yararlanabilmesi için hasar tazminatını size veya 3. Tarafa ödemekle yükümlüdür. Hemen sonrasında ise gerekli gördüğü halde dava açarak geri ödeme hakkını kullanabilir. Rücu hakkı sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinden vazgeçmesi halinde ortaya çıkar.

Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır?
Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır?

Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır?

Rucü hakkı genelde sigorta şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Rücu hakkı nasıl kullanılır?  Kasko sigortalarında genelde hasara sebep olan taraftan istenen sigorta ücretinin sigorta şirketi üzerinden yani sigorta şirketinin sahip olduğu haklar üzerinden istenilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde sigorta şirketinin rucü hakkı olmuş olur.

 • İlk olarak sigorta şirketinin kendisinden hizmet alan mağdur kişiye hasarı miktarınca ödeme yapması gerekmektedir.
 • Devam eden süreçte haleflik ilkesi gerçekleşir.
 • Haleflik ilkesi kapsamında sigorta şirketi hasara sebep olan tarafa dava açar.
 • Dava kapsamında sigorta şirketi ödediği tazminat kadar miktarı talep edebilir.
 • Bu durumda sigorta şirketi geri ödeme davası açarak kendisinden hizmet alan sigortalıya karşı haklarından vazgeçer.
 • Sigorta şirketi ödediği tazminat miktarını hasara sebep olan kişiden talep ettiğinden aslında bir bakıma sigortalıya olan yükümlülüğünü yerine getirmez.
 • Bu noktada geri ödeme hakkı dava yoluyla kullanılmaktadır. Kurum ya da tüzel kişinin sorumluluklarından vazgeçerek üçüncü kişiden ödeme talep etmesi geri dönme durumu oluşturur.

Rücu Davası Nasıl Açılır?

Geri ödeme davası tüzel kişinin ya da kurumun ki bu genellikle sigorta şirketidir, cayma hakkı kazandığı durumlarda açılmaktadır. Rücu davası nasıl açılır? Geri ödeme hakkı sorumlulukların yerine getirilmediği yani üçüncü kişiler tarafından talep edildiği durumlarda açılmaktadır.

 • Dava açılmasının ilk koşulu kusurlu tarafın kesin suretle belirlenmiş olması gerektiğidir.
 • Kusurlu taraf belirlendikten sonra özellikle kişilerin hizmet aldıkları sigorta şirketleri ağır kusurlu olan üçünü şahsa geri ödeme davası açabilirler.
 • Sigorta davası tarafından geri ödeme davası açıldıktan sonra mahkeme tarafından genelde ağır kusurlu olan tarafın, sigorta şirketine şirketin ödediği tazminat bedelinin yarısını ya da tamamını ödemesi konusunda hüküm verilmektedir.
Rücu Tazminatı Nedir?
Rücu Tazminatı Nedir?

Rücu Tazminatı Nedir?

Geri ödeme tazminat davası genelde sigorta şirketleri tarafından açılan dava türüdür. Rücu tazminatı nedir?

 • Rücuen tazminat davalarında çıkan tazminat hükmünün kendi payından fazla kısmını ödeyen kişi, fazla ödediği miktar için ortak borca sahip olduğu diğer kişilere karşı geri ödeme hakkına sahip olur.
 • Kişiler geri dönme tazminat davasını yalnızca tazminat hakkı elde edebildikleri durumlarda açabilmektedirler.
 • Bu şekilde cayma hakkına sahip olan kişiler aynı zamanda zarar gören kişinin de haklarına ortak olurlar.
 • Sigorta şirketlerinde ise işleyiş şu şekildedir; sigorta şirketleri herhangi bir hasar durumunda hizmet verdikleri kişiye karşı tazminat ödemekle yükümlüdürler.
 • Ancak yasalar gereğince sigorta şirketleri de ödedikleri tazminatı ağır kusurlu olan taraftan talep edebilirler.
 • Sigorta şirketleri ödedikleri tazminat miktarını ağır kusurlu taraftan talep ettiklerinde hüküm genelde ya tazminatın yarısının ya da tamamının ağır kusurlu kişi tarafından sigorta şirketine ödenmesi adına verilmektedir.
 • Bu noktada sigorta şirketleri ödeme aldıkları takdirde cayma tazminatı almış olurlar.

Sigorta’da Rücu

Rücu Nedir? , kelime anlamı olarak “sözünü geri alma, sözünden dönmek” demektir. Bu ifadeye cayma hakkı adı da verilir. Rücu daha çok sigorta hukuku alanında kullanılır. Malını, iş yerini, evini, aracını vb. sigorta poliçesi oluşturan vatandaş zararın meydana gelmesi durumunda maddi zararların karşılanması için ilgili sigorta şirketine başvuru da bulunur.

Zarara sebep olan etkenler incelenir ve karşı tarafta geri ödeme koşulları oluşmuş ise sigorta önce bu zararı kendisi karşılar ve daha sonra kusurlu bulunan ve zararın oluşmasına sebep olan taraftan ise hukuk yolu ile bu alacağını tahsil eder. Tam olarak Rücu nedir sorusunun karşılığı; kusurlu taraftan maddi zararların alınmasıdır.

Sigorta şirketlerinin geri ödeme hakkından yararlanabilmesi için dava açması gerekir. Ancak dava sürecinin başlaması ve bu hakkın kullanılabilmesi için şirketin öncelikli olarak zarar tazminatını ödemelidir.

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Zamanaşımı

Bir trafik kazasından örnek vererek zaman aşımını ele alalım. Trafik kazası tazminat dosyasında ödeme yapıldıktan sonra her iki tarafta sorumluluklarını yerine getirdiği varsayalım. Geri ödeme yapılacak  taraf öğrenildiği günden itibaren zamanaşımı süreci başlamış olacaktır. Örneğin 1 Ocak 2021 tarihinde geri ödeme yapıldığı öğrenildi. 1 Ocak 2023 tarihinde geri ödeme işlemleri için zamanaşımı tamamlanmış olacaktır. Özetle rücu zamanaşımı 2 yıldır.

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı
Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Sigorta Şirketinin Rücu ve İcra Takibine İtiraz

Sigortada geri dönme hakkı kullanımı keskin çizgilerle belirgin olan bir konudur. Ancak  koşulları ortaya çıkaracak olan maddeler değerlendirmeye de açıktır. Dosya da bazen geri ödeme olup olmadığını bilirkişi raporu ile tespit etmekte gerekebilir. Her sigorta şirketinin mükellefi ile yaptığı sözleşmesine cayma hakkı maddelerini koymalıdır. Ve bu sözleşmeden kaynaklı sigorta şirketinin cayma hakkı doğar.

Sigorta şirketinin icra takibine itiraz etmeden önce sözleşmede yer alan maddelerin detaylı olarak incelenmesi büyük önem taşır. Sigorta şirketlerinin tazminatın geri dönmesi  sadece sigortalı kişiyi etkilemez yakınlarına da etki eder. Bazı kaza türlerinde mirasçılara da davaların açılması söz konusu olabilir.

>İlginizi Çekebilir: Sigorta Teminat Limitleri <

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelere bağlı olarak geri dönme hakkı kullanımında sigortalı kişi lehine olacak yeni gelişmeler oldu. Bu yeni düzenlemeler sayesinde sürücüler ancak ağır kusurlu hallerin karşısında tazminat ödeme yükümlülüğü ile yüzleşiyor.

Sigorta Şirketinin Açtığı Rücu Davası

Sigorta şirketleri geri dönme koşullarının oluştuğu durumlarda ilgili kişiye ödemesini yapar. Ve sorumlu kişiden o yaptığı ödemeyi tahsil etmek için geri ödeme davası açar. Sigorta şirketinin açtığı rücu davası iki koşula bağlıdır. Önce ödemeyi yapmalı daha sonra ise kusurlu tarafa bu dosya da geri ödeme olduğunu tebligat ile bildirmesi gerekmektedir.

Bu davanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren yasal süreniz başlamış bulunmaktadır. İlk olarak şirket size bir tebligat gönderir ve alacağının 15 gün içinde ödenmesini ister. Bu takibe itiraz ederseniz. Sigorta şirketi size geri ödeme davası açacaktır. Sigorta şirketinin açtığı rücu davası görevli mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Sigorta şirketi size bir cayma davası açtıysa mutlaka trafik kazası avukatına danışmalısınız. Davanızda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, takip kesinleşmeden 15 gün içerisinde itiraz etmelisiniz.

Sigorta şirketlerinin vatandaşlara açtığı cayma davaları olduğu gibi vatandaşların da Sigorta şirketine rücu davası açma hakkı vardır. Vatandaşların çokta bilgisi olmadığı bir konudur geri ödeme davaları. Sigorta şirketi bana dava açtı diye paniğe kapılan vatandaş hemen karşı tarafın isteklerini karşılamak yerine bir araştırma içine girmesi daha doğru olacaktır. Sigorta şirketleri kar amaçlı kurulmuş şirketlerdir. Vatandaş yararına hareket etmeyeceğinin bilincinde olmakta fayda var. O yüzden sigorta tarafından gelen talepleri bir uzmana danışıp ona göre hareket etmekte fayda var.

Kasko poliçeleri de cayma kapsamındadır. Aynı kriterler burada da uygulanmaktadır. Kasko rücu davası için kusur durumunuz gözden geçirilmeli ve cayma durumu oluşmuş mu ona bakılmalıdır.

Sigorta Şirketine İcra Takibi
Sigorta Şirketine İcra Takibi

Sigorta Şirketine İcra Takibi

Sigorta şirketleri hizmet verdikleri kişilere yani sigortalılara olası bir hasar durumunda tazminat ödemekle görevli kurumlardır. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketleri yapmakla yükümlü oldukları tazminat ödemesini geciktirebilmektedirler.

 • Sigorta şirketinden tazminat miktarının alınmadığı durumlarda hasar miktarı yasal yollarla talep edilebilmektedir.
 • Sigortalının sigorta şirketinden alacaklı olduğunun kanıtlanması için yalnızca hasar kaydının ve sigorta belgelerinin sunulması yeterli olacaktır.
 • Gerekli belgeler bir araya getirildiği zaman sigortalılar sigorta şirketine icra takibi başlatabilirler.
 • Hasar ödemelerini geciktiren sigorta şirketleri için anında icra takibi başlatılması mümkündür.

Çünkü sigorta şirketleri sigortalıya hasar miktarı kadar tazminatı sigortalanma şekli göz önüne alınarak 8, 15 ve 30 gün içerisinde ödemek durumundadır. 30 günü aşan süreçlerde sigortalıların icra takibi başlatma hakkı doğacaktır.

Sigortanın Rücu Hakkı Detaylı Makale İnceleme: Sigorta-Rucu-Hakki

2016 yılından sonra getirilen uygulamalarla cayma davası kapsamında, araç sahibinin trafik kurallarını ağır kusurlu anlamda ihlal etmesi gerekir. Aksi takdirde araç sahibinden kaynaklanan hafif kusurlar, sigorta firmasının araç sahibine ödedikleri tazminatı almak için cayma hakkını kullanmasına engel olur.

Sürücünün ağır kusurlu sayıldığı kazalara örnek ise sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi, hatalı manevrası sonrası farklı bir araca çarparak araç hasarına veya ölüme sebep olması durumlarıdır. Bu tarz durumlar sürücünün ağır kusurlu olarak nitelendirildiği durumlar arasına giriş yapar.

Bu tarz durumlarda sigorta firması karşı tarafın maddi zararını veya vefat tazminatını ödemelidir. Ancak daha sonrasında sigorta firmasının açmış olduğu geri dönme davasıyla ödenen tazminat sigortalı kişiden tazmin edilebilir. Aynı durumda sigorta firması kusurlu araç sahibinin kendisine tazminat ödedikten sonra dava açılabilir.

Rücuen İcra Takibi
Rücuen İcra Takibi

Rücuen İcra Takibi

başkasına ait borcun talep edilebilmesi anlamına geldiğinden hukuka göre aile içinde geri dönme hakkı kazanmak miras yoluyla olabilmektedir. Kişilerin başka bir kişi için rücuen icra takibi başlatabilmeleri için bazı kıstaslar bulunmaktadır.

 • Kişilerin başkası adına icra takibi yapabilmeleri için kişiler arasında halefiyet ilkesinin gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Halefiyet birinin haklarına ortak olmak anlamı taşımaktadır. Bu sebeple de kişinin haklarına ortak olunduğu noktada alacaklı olduğu kişiden alacakları hak da ortak olmaktadır.
 • Bu noktada halefiyet ilkesinin gerçekleşmiş olmasına bağlı olarak icra takibi yapılabilmektedir.
 • Rücuen icra takibinin başladığı noktalarda halef, borçlu kişiye ödeme emri göndermeden de icra takibi yapabilmektedir.
 • Halef rücuen icra takibi yaptığı durumlarda davayla ilişkin sorumlulukları alabilme yetkisine de sahiptir.

Rücu Kararına İtiraz

Sigorta şirketleri sigorta hizmeti verdikleri kişilerin hasarlı kaza durumlarında hasarlarını karşılamakla mükelleflerdir anca ağır kusurlu taraftan daha sonra ödedikleri tazminat bedelini isteyebilirler. Halefiyet ilkesi gerçekleştiği takdirde sigorta şirketlerinin geri dönme hakkı oluşmaktadır. Ancak bunun da bazı koşulları vardır.

 • Öncelikle sigorta şirketinin hasara sebebiyet verenin üçüncü bir kişi olduğunu ispatlaması gerekmektedir.
 • Üçüncü kişiden kaynaklandığının belgelendiği durumlarda sigorta şirketinin tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.
 • Bu noktada ağır kusurlu kişinin sigorta şirketine tazminat ödemesi gerektiğine dair karar çıkması olası bir durumdur.
 • Bu karar çerçevesinde ağır kusurlu olmadığını düşünen üçüncü kişinin rücu kararına itiraz hakkı elbette ki bulunmaktadır.
 • Kişilerin çıkan cayma kararına itiraz edebilmeleri için mutlaka bu konuyla alakalı uzman birinden destek almaları gerekmektedir.
 • Geri dönme kararının haksız olduğunu ve çıkan tazminat miktarının fazla olduğunun ispatlanması durumunda dava yeniden görülmektedir.
 • Bu durumlarda bazen tazminat miktarı düşürülmekte bazen de ceza ortadan tamamen kalkmaktadır.
 • Sigorta şirketlerinin kasta dayanmayan kusurlarda kusurlu tarafa geri dönme etme hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple geri dönme kararına itiraz etmek kişiler için avantajla sonuçlanabilir.
Rücu Davası Şartları
Rücu Davası Şartları

Rücu Davası Şartları 2024

Sigorta şirketi belirli durumların akabinde meydana gelen kazalarda ödenmesi gereken tazminat tutarını mağdur durumunda olan kişilere öderken, ödenen bu tazminatın belirli bir kısmını veya tamamını sigortalı kişiden talep edebilir. Sigorta firmaları yalnızca birkaç durumda sigortalıdan bu tutarı geri alma hakkına sahiptir.

2023 yılında sigorta kanununda ve sigorta hukuku genel hükümlerinde bir takım değişiklikler olmuştur. 2021 ve 2022 yılına kıyasla baktığımızda yeni değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda geri dönme koşullarında bir değişikliği yapıldığını söylemek çokta doğru olmaz. Ancak genel hükümlerle ilgili kesin yargı belirtmeyen ve yorumlamaya açık maddelerin yine geri dönme davaları takibinde titizlikle incelenerek size davanızda nasıl bir katkı sağlayacağına bakmakta fayda olacaktır.

Trafik kazası cayma sebepleri bellidir. Madde madde sıralanmıştır. Ve bütün çizgileri kanun nezdinde belirlenerek netleştirilmiştir. Araç sahibinin kusurlu Sürücüye rücu hakkı ne şekilde olacağından tutun da SGK trafik kazası rücu koşulları bütün detaylarıyla belirtilmiştir.

Sigortalının Ağır Kusuru Bulunması Halinde: Sigorta şirketi trafik sigortası konusunda zarar gören üçüncü kişilerin hasarlarını teminat çerçevesine bağlı olarak ödedikten sonra sigorta ettirenine geri dönme ihtimali dardır. Genel anlamda ağır kusur kavramı net olarak tanımlanmamıştır. Olayın ağır kusurlu olarak tanımlanabilmesi için birden fazla etmenin aynı anda incelenmesi gerekir.

Ehliyetine El Konulmuş Kişiler: Meydana gelen kazada sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilirse bu durumda sigorta şirketi bu tutarı karşı taraftan alabilir. r.

Uyuşturucu Madde veya Alkol Kullanımı: Genel olarak sigorta rücu davaları sırasında kaza sırasında alkolün alınıp alınmadığı incelenir. Örneğin otobüs şoförünün alkol alarak trafiğe çıkması kabul edilemez bir durumdur. Bu tarz durumlarda sürücü ağır kusurlu sayılarak sigorta şirketine ise geri dönme hakkı doğar.

Kapasiteden Fazla Yolcu Alma: Sigortalı yolcu taşımaya uygun olmayacak araçlarla yolcu taşıyorsa, düzenlemeye göre sigorta şirketi geri dönme hakkından yararlanabilir. Uzmanların bu durumda öncelikli olarak bakacağı konu ise kazanın fazla yolcu taşınmasından dolayı gerçekleşip gerçekleşmediği olacaktır. Aynı zamanda patlayıcı veya tehlikeli madde taşıma ruhsatı bulunmayan araç tiplerinde bu maddelerin tutuşma, parlama gibi herhangi bir durumdan dolayı kaza meydana gelirse sigorta şirketi geri dönme hakkından yararlanabilir. Rücu davası hakkı doğup doğmayacağı uzman ekiplerin yapacağı detaylı inceleme sonucunda ortaya çıkarılacaktır.

Rücu Davası Ne Kadar Sürer?

Sigorta şirketinin açtığı rücu davası görevli mahkeme tarafından görülmektedir. Geri dönme davaları olağan dışı bir durum olmadığı sürece Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılmaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra yüksek ihtimal dâhilinde mahkeme ağır kusurlu tarafın tazminata hükmedilmesine karar vermektedir. Peki, rücu davası ne kadar sürer?

 • Kurumların ya da tüzel kişilerin dava açabilmeleri için ağır kusurlu tarafın tespit edilmesinin ardından bir seneden fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Davanın süresiyle ilgili kesin bir bilgi iletilmesi yanlış bir yargıdır.
 • Dava da tazminat miktarı ve tazminatı ödeyecek kişilerin belirlenmesinin ardından 2 yıl süre tanınmaktadır.
 • İki yıllık süre içerisinde borçlu geri dönme davası kararı gereğince alacaklı tarafa borcunu ödemekle yükümlüdür.
 • Bu iki yıllık sürenin on yılı bulduğu durumlarda ise dava zamanaşımına uğrayarak geçerliliğini yitirmektedir.
 • Davanın zaman aşımına uğraması durumunda sahip olunan geri dönme hakkı da kaybedilmiş olur.
Rücu Oranı Nedir?
Rücu Oranı Nedir?

Rücu Oranı Nedir?

Rücu oranlarını davanın şekli ve trafik kaza dosyası incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Örnek üzerinden açıklayacak olursak daha anlaşılır olacaktır. Bir trafik kazası düşünün ki a sürücüsü alkollü ve geri dönme şartları oluşmuş görünüyor.

Ancak A sürücüsünün yüzde 50 haklılık payı var. 10 bin liralık bir davadan bahsediyor olalım. Burada alkollü olan sürücüye yönelik yüzde ellilik haklılık payı göz önünde bulundurularak 5 bin liralık bir geri dönme gerçekleşecektir.

Geri dönme oranları kazanın kusur dağılımına göre tespit edilir. Kazadaki kusur oranınız sıfır ise oranınız da sıfır olacaktır. Yani size geri ödeme için işlem başlatılmayacaktır. Kazada ki kusur oranınız yüzde 25 ise hasar bedelinin 4’de biri kadarı sizden alınacaktır.

Rücu Oranı Yok Ne Demek?

Kazada kusur dağılımı yapıldıktan sonra bu doğrultuda geri dönme oranı belirlenmektedir. Bu durumda rücu oranı yok ne demek?

 • Kaza olduktan sonra yetkili kişiler tarafından hasar ve kusur oranı tespit edilir.
 • Kusur oranları tespit edilirken kusur oranı 0 olan kişinin oran da sıfır olmaktadır.
 • Oranının sıfır olduğu durumlarda sigorta şirketleri tarafından tazminat davası açılması ihtimali ortadan kalkmaktadır.
 • Kusur oranının sıfır olduğu kazalarda kusur oranı 0 olan kişiye geri dönemez. Sigorta şirketleri hak talep edemez.

Ancak her zaman kusur oranı sıfır olarak görülmez. Bazen kusur oranı 100 olabilir. Kusur oranı 100 ise Rücu oranı 100 ne demek?

 • Kaza taraflarından birinin kazaya tamamen sebebiyet verdiği durumlarda o kişinin kusur oranı 100 olmaktadır.
 • Kusur oranı 100 olan kişinin geri dönme oranı da haliyle 100 olmaktadır.
 • Oran 100 olarak tespit edildiği takdirde kazada oluşan hasarın tamiratı için harcanan bütün para sigorta ücreti tarafından 100 kusurlu kişiden talep edilmektedir.
 • Bu noktada sigorta şirketlerinin 100 kusurlu kişiye tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.
 • Kusur oranı 100 olan kişinin tazminat davasında hemen hemen bütün ücreti sigorta şirketine tazminat ödemesine karar verilmektedir.

Rücu Oranı 25 Ne Demek?

Her kazadan sonra geri dönme oranı 0 ya da 100 olarak belirlenmez. Rücu oranı 25 ne demek? Geri dönme oranının 25 olarak belirlenmesi kaza tarafının kazada 25 oranla kusurlu olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumlarda ağır kusur durumu oluşmamaktadır ancak yine de sigorta şirketi tarafından dava açılması halinde bazen zararın %25’inin ödenmesi yönünde hüküm de çıkabilmektedir. Rücu oranı 75 ne demek? Geri dönme oranı 75 olması 25 olmasıyla benzer özellikler göstermektedir. 75 olduğu durumlarda kusur oranı arttığından rücuen tazminat davası kolaylıkla açılabilmekte ve çoğu zaman 75 kusurlu kişinin aleyhinde sonuç çıkmaktadır.

Memura Rucü Davası Nasıl Açılır?

“Devlet Memurları Kanunu’nun 13’üncü madde sinde “kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele geri dönme hakkı saklıdır” hükmüne yer verilmiştir.”  Personele rücu etmek ne demek? Bu madde gereğince idarenin görevli memura geri dönme hakkı kapsamında adliye mahkemelerinde dava açma yetkisi ve hakkı bulunmaktadır. Memura rücu davası nasıl açılır?

 • İdarenin memura dava açabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir.
 • Memur görev başındayken bir zarar sebep olduğu takdirde idare memur için dava açılaabilir.
 • Yasaya göre idare memurun görevi başındayken neden olduğu zarardan sorumlu değildir. Bu sebeple zarar oluştuğu takdirde idare cayma davası açarak zararın sorumluluğunu üstlenmediğini kanıtlamaktadır.
 • Memura açılan davalar genelde memurun çok büyük bir zarar sebep olduğu durumlarda açılmaktadır.
 • Kamu davalarında memura rücu zamanaşımı da on yıl süreyle sınırlandırılmış olup aksi bir süre geçmesi halinde dava düşmektedir.
 • İdarenin rücu hakkı zamanaşımı yine 10 yıl süreye tabidir. Memurun ilişiği kesildiği andan geçen 10 yıl süre içerisinde dava açılmaz ya da karara bağlanmazsa 10 yıllık süre sonunda idarenin geri dönme hakkı zamanaşımına uğramaktadır.

Kefilin Borçluya Rücu hakkı

Kişiler resmi borçlanmalarda mutlaka kefil göstermek durumundadırlar. Yasalara göre mağduriyet yaşanmaması adına kefilin de hakları mevcuttur. Kefilin rücu hakkı Yargıtay kararı ile onanmış bir haktır. Kefilin mevcut borcu ödediği ve asıl borçludan ödediği miktarı tahsil edememesi kefilin asıl borçluya i

 • Türk borçlar Kanunu gereğince kefilin borçluya rücu hakkı bulunmaktadır.
 • Müteselsil kefil borçlunun borcunu ödemediği durumlarda mevcut borcu ödemekle yükümlü olan kişidir.
 • Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda müteselsil kefilin rücu hakkı Yargıtay kararınca saklı tutulmaktadır.
 • Kefil, borçlanma esnasında alacaklıya bulunduğu beyanlar kadar sorumluluk taşımaktadır. Bu noktada kefil alacaklıya halef olur.
 • Kefil asıl borçlunun mesul olmadığı bir borç için ödeme yaparsa asıl borçluya karşı hakkını kaybetmiş olur.
 • Ancak kefil borçlu yüzünden zamanaşımına uğramamış bir borcun yükümlülüğü altına girerse borçluya karşı hakkını kullanabilmektedir.
 • Kefilin borçtan borçlu sebebiyle mağdur olduğu durumlarda vekalet sözleşmesi gereğince borçlu mesul tutulmaktadır.
 • Bu noktada kefilin vekil sıfatıyla borcu üstlenip ödediği durumlarda borçluya geri dönme hakkı gereğince  davası açılabilir.
 • Kefilin hakkını kullanabilmesi için borçluya sorumlu olduğu borcun tamamını bildirmesi gerekmektedir.
 • Kefilin kefile rücu hakkı zamanaşımı yasa gereğince 10 yıllık süreye tabidir. Cayma hakkının geçerli olabilmesi için kefilin borcu ödediğini bildirmesinin üsten 10 yıl geçmemesi gerekmektedir. Aksi halde  zamanaşımına uğrayacak ve kaybedilecektir.

Faturayı Rücu Etmek

Faturayı rücu etmek yine sigortacılık alanında sıklıkla kullanılan bir işlemdir. Sigortacılık mevzuatı gereğince eşya sigortalarında yaşanan herhangi bir sebeple eşyaya zarar gelmesi durumunda sigortalanan eşya için yapılacak tamirat, restorasyon vb. işlemler için sigorta şirketleri tazminat tutarı ve tazminat tutarının karşılığı KDV oranını ödemekle yükümlüdür.

 • Mala gelen zararın tamir edilmesi için ödenen tazminat hasar tazminatı olarak adlandırılmaktadır.
 • Hasar tazminatı genelde araç kiralama şirketlerinde sıkça kullanılmaktadır.
 • İlk adım olarak kurum ya da tüzel kişi sigortalı olan ancak aynı zamanda hasar gören malının hasar miktarını tespit ettirir ve kayıt altına aldırır.
 • Devam eden süreçte malın tamiratı için gerekli ödeme kurum ya da kişi tarafından gerçekleştirilir.
 • Tamiratın bedelinin kesinlikle faturalandırılması gerekmektedir.
 • Fatura edilmeyen işlemler için sigorta şirketi bedel ödemek mecburiyetinde değildir.
 • Daha sonra sigorta hizmeti alan muhatap, anlaşmalı olduğu sigorta şirketine sigortalı malının hasarı için harcadığı miktarın faturasını bildirir.
 • Sigorta hizmeti alan muhatabın sigorta şirketinin yükümlülüğünde olan hasar tamirini yaptırıp bunu faturalandırdıkları için faturayı ve KDV oranını hesaplayarak harcanan tüm bedeli sigorta şirketine geri ödetmesi gerekmektedir.
 • Sigorta şirketi faturalandırılan hasar onarım miktarını sigortalı muhataba ödemek durumundadır. Çünkü sigortalı muhatap faturadan geri ödeme yapmış etmiş olur ve sigorta mevzuatı gereği yükümlülük sigorta hizmeti veren şirkete aittir.

Trafik Sigortası Rücu İtiraz Dilekçesi

Trafik sigortası itiraz dilekçesi sigorta mevzuatı gereğince kazada sigortalı kişinin ağır kusurlu olması;

 • Olay yerini keyfi gerekçelerle terk etmesi,
 • Kaza esansında alkollü olduğunun tespit edilmesi,
 • Üst sınırı aşan sayıda yolcu taşıyor olması,
 • Aracın çalınmış olması ve bundan sigortalı kişinin sorumlu olması,
 • Kaza esnasında aracı ehliyetsiz birinin kullandığının tespit edilmesi gibi durumlarda sigorta şirketi sigortalı muhataba geri ödeme hakkına itiraz davası açabilmektedir. Ağır kusurun sigortalı kişi tarafından işlendiğinin tespit edilmesi sigorta şirketleri için tazminat yükümlülüğü oluşturmamaktadır.

Kaynak : http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-88-596,

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

2 yanıt

 1. Merhabs 2021 yılında araçla kaza yaptım alkollü bir şekilde benim aracım pert oldu karşı tarafta bagaj da sıkıntı vardı o araca vurup araba yan yattı 130 m2 sürüklendim  ehliyete ceza yedim artı mahkemeye çıktım kamu malına zarar vermekten birde ordan ceza aldım toplam 7.500 tl ve şuanda sigorta şirketi bendeb 37.500 tl para istiyor bu borcu ödeyecek gücüm yok ne gibi bir yol izlemeliyim icraya vereceklermiş ödemezsem üzerime kayıtlı bitşey yok keşke olsada satsam ödesem icra üzerime kayıtlı birşey bulamazsa kamu davası açılacak sonra hapis araştırdığım kadarıyla bu konu hakkında bilgi verirmisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin