Rücu Nedir?

Rücu Nedir? , kelime anlamı olarak “sözünü geri alma, sözünden dönmek” demektir. Bu ifadeye cayma hakkı adı da verilir. Rücu daha çok sigorta hukuku alanında kullanılır. Malını, iş yerini, evini, aracını vb. sigorta poliçesi oluşturan vatandaş zararın meydana gelmesi durumunda maddi zararların karşılanması için ilgili sigorta şirketine başvuru da bulunur.

Zarara sebep olan etkenler incelenir ve karşı tarafta rücu koşulları oluşmuş ise sigorta önce bu zararı kendisi karşılar ve daha sonra kusurlu bulunan ve zararın oluşmasına sebep olan taraftan ise hukuk yolu ile bu alacağını tahsil eder. Tam olarak Rücu nedir sorusunun karşılığı; kusurlu taraftan maddi zararların alınmasıdır.

Sigorta şirketlerinin rücu hakkından yararlanabilmesi için dava açması gerekir. Ancak dava sürecinin başlaması ve bu hakkın kullanılabilmesi için şirketin öncelikli olarak zarar tazminatını ödemelidir.

Sigorta şirketlerinin rücu hakları genel olarak iki yola ayrılır. Rücu hakkını sizin adınıza karşı taraf için uygulayabileceği gibi, rücu hakkını sürücüye karşı da kullanabilir. İlk durumda ise dava masrafları da sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Yalnızca kaza sigortalarında değil, farklı sigorta türlerinde de sigorta şirketlerinin rücu hakları vardır. Üçüncü taraflar için kullanılacak olan bu hak, sigorta yaptıran kişinin lehine sonuç verebilir. Ancak şirket bu hakkı sigorta yaptıran kişiye karşı da uygulayabilir. Bu tarz durumlarda bu haktan yararlanabilmesi için hasar tazminatını size veya 3. Tarafa ödemekle yükümlüdür. Hemen sonrasında ise gerekli gördüğü halde dava açarak rücu hakkını kullanabilir. Rücu hakkı sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinden vazgeçmesi halinde ortaya çıkar.

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Zamanaşımı

Bir trafik kazasından örnek vererek rücu zaman aşımını ele alalım. Trafik kazası tazminat dosyasında ödeme yapıldıktan sonra her iki tarafta sorumluluklarını yerine getirdiği varsayalım. Rücu edilecek taraf öğrenildiği günden itibaren zamanaşımı süreci başlamış olacaktır. Örneğin 1 Ocak 2021 tarihinde rücu öğrenildi. 1 Ocak 2023 tarihinde rücu işlemleri için zamanaşımı tamamlanmış olacaktır. Özetle rücu zamanaşımı 2 yıldır.

Sigorta Şirketinin Rücu ve İcra Takibine İtiraz

Sigortada rücu hakkı kullanımı keskin çizgilerle belirgin olan bir konudur. Ancak rücu koşullarını ortaya çıkaracak olan maddeler değerlendirmeye de açıktır. Dosya da bazen rücu olup olmadığını bilirkişi raporu ile tespit etmekte gerekebilir. Her sigorta şirketinin mükellefi ile yaptığı sözleşmesine rücu hakkı maddelerini koymalıdır. Ve bu sözleşmeden kaynaklı sigorta şirketinin rücu hakkı doğar.

Sigorta şirketinin icra takibine itiraz etmeden önce sözleşmede yer alan maddelerin detaylı olarak incelenmesi büyük önem taşır. Sigorta şirketlerinin tazminatı rücu etmesi sadece sigortalı kişiyi etkilemez yakınlarına da etki eder. Bazı kaza türlerinde mirasçılara da davaların açılması söz konusu olabilir.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelere bağlı olarak rücu hakkı kullanımında sigortalı kişi lehine olacak yeni gelişmeler oldu. Bu yeni düzenlemeler sayesinde sürücüler ancak ağır kusurlu hallerin karşısında tazminat ödeme yükümlülüğü ile yüzleşiyor.

Sigorta Şirketinin Açtığı Rücu Davası

Sigorta şirketleri rücu koşullarının oluştuğu durumlarda ilgili kişiye ödemesini yapar. Ve sorumlu kişiden o yaptığı ödemeyi tahsil etmek için rücu davası açar. Sigorta şirketinin açtığı rücu davası iki koşula bağlıdır. Önce ödemeyi yapmalı daha sonra ise kusurlu tarafa bu dosya da rücu olduğunu tebligat ile bildirmesi gerekmektedir.

Bu davanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren yasal süreniz başlamış bulunmaktadır. İlk olarak şirket size bir tebligat gönderir ve alacağının 15 gün içinde ödenmesini ister. Bu takibe itiraz ederseniz. Sigorta şirketi size rücu davası açacaktır. Sigorta şirketinin açtığı rücu davası görevli mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Sigorta şirketi size bir rücu davası açtıysa mutlaka trafik kazası avukatına danışmalısınız. Davanızda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, takip kesinleşmeden 15 gün içerisinde itiraz etmelisiniz.

Sigorta şirketlerinin vatandaşlara açtığı rücu davaları olduğu gibi vatandaşların da Sigorta şirketine rücu davası açma hakkı vardır. Vatandaşların çokta bilgisi olmadığı bir konudur rücu davaları. Sigorta şirketi bana dava açtı diye paniğe kapılan vatandaş hemen karşı tarafın isteklerini karşılamak yerine bir araştırma içine girmesi daha doğru olacaktır. Sigorta şirketleri kar amaçlı kurulmuş şirketlerdir. Vatandaş yararına hareket etmeyeceğinin bilincinde olmakta fayda var. O yüzden sigorta tarafından gelen talepleri bir uzmana danışıp ona göre hareket etmekte fayda var.

Kasko poliçeleri de rücu kapsamındadır. Aynı kriterler burada da uygulanmaktadır. Kasko rücu davası için kusur durumunuz gözden geçirilmeli ve rücu durumu oluşmuş mu ona bakılmalıdır.

 

Pdf dokümanı yüklenemediğinde verilecek hata mesajı… 

 

2016 yılından sonra getirilen uygulamalarla rücu davası kapsamında, araç sahibinin trafik kurallarını ağır kusurlu anlamda ihlal etmesi gerekir. Aksi takdirde araç sahibinden kaynaklanan hafif kusurlar, sigorta firmasının araç sahibine ödedikleri tazminatı almak için cayma hakkını kullanmasına engel olur.

Sürücünün ağır kusurlu sayıldığı kazalara örnek ise sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi, hatalı manevrası sonrası farklı bir araca çarparak araç hasarına veya ölüme sebep olması durumlarıdır. Bu tarz durumlar sürücünün ağır kusurlu olarak nitelendirildiği durumlar arasına giriş yapar.

Bu tarz durumlarda sigorta firması karşı tarafın maddi zararını veya vefat tazminatını ödemelidir. Ancak daha sonrasında sigorta firmasının açmış olduğu rücu davasıyla ödenen tazminat sigortalı kişiden tazmin edilebilir. Aynı durumda sigorta firması kusurlu araç sahibinin kendisine tazminat ödedikten sonra rücu davası açabilir.

Rücu Davası Şartları 2021

Sigorta şirketi belirli durumların akabinde meydana gelen kazalarda ödenmesi gereken tazminat tutarını mağdur durumunda olan kişilere öderken, ödenen bu tazminatın belirli bir kısmını veya tamamını sigortalı kişiden talep edebilir. Sigorta firmaları yalnızca birkaç durumda sigortalıdan bu tutarı geri alma hakkına sahiptir.

2021 yılında sigorta kanununda ve sigorta hukuku genel hükümlerinde bir takım değişiklikler olmuştur. 2019 ve 2020 yılına kıyasla baktığımızda yeni değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda rücu koşullarında bir değişikliği yapıldığını söylemek çokta doğru olmaz. Ancak genel hükümlerle ilgili kesin yargı belirtmeyen ve yorumlamaya açık maddelerin yine rücu davaları takibinde titizlikle incelenerek size davanızda nasıl bir katkı sağlayacağına bakmakta fayda olacaktır.

Trafik kazası rücu sebepleri bellidir. Madde madde sıralanmıştır. Ve bütün çizgileri kanun nezdinde belirlenerek netleştirilmiştir. Araç sahibinin kusurlu Sürücüye rücu hakkı ne şekilde olacağından tutun da SGK trafik kazası rücu koşulları bütün detaylarıyla belirtilmiştir.

Sigortalının Ağır Kusuru Bulunması Halinde: Sigorta şirketi trafik sigortası konusunda zarar gören üçüncü kişilerin hasarlarını teminat çerçevesine bağlı olarak ödedikten sonra sigorta ettirenini rücu etme ihtimali dardır. Genel anlamda ağır kusur kavramı net olarak tanımlanmamıştır. Olayın ağır kusurlu olarak tanımlanabilmesi için birden fazla etmenin aynı anda incelenmesi gerekir.

Ehliyetine El Konulmuş Kişiler: Meydana gelen kazada sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilirse bu durumda sigorta şirketi rücu edebilir.

Uyuşturucu Madde veya Alkol Kullanımı: Genel olarak sigorta rücu davaları sırasında kaza sırasında alkolün alınıp alınmadığı incelenir. Örneğin otobüs şoförünün alkol alarak trafiğe çıkması kabul edilemez bir durumdur. Bu tarz durumlarda sürücü ağır kusurlu sayılarak sigorta şirketine ise rücu hakkı doğar.

Kapasiteden Fazla Yolcu Alma: Sigortalı yolcu taşımaya uygun olmayacak araçlarla yolcu taşıyorsa, düzenlemeye göre sigorta şirketi rücu hakkından yararlanabilir. Uzmanların bu durumda öncelikli olarak bakacağı konu ise kazanın fazla yolcu taşınmasından dolayı gerçekleşip gerçekleşmediği olacaktır. Aynı zamanda patlayıcı veya tehlikeli madde taşıma ruhsatı bulunmayan araç tiplerinde bu maddelerin tutuşma, parlama gibi herhangi bir durumdan dolayı kaza meydana gelirse sigorta şirketi rücu hakkından yararlanabilir. Rücu davası hakkı doğup doğmayacağı uzman ekiplerin yapacağı detaylı inceleme sonucunda ortaya çıkarılacaktır.

Rücu Oranı Nedir?

Rücu oranlarını davanın şekli ve trafik kaza dosyası incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Örnek üzerinden açıklayacak olursak daha anlaşılır olacaktır. Bir trafik kazası düşünün ki a sürücüsü alkollü ve rücu şartları oluşmuş görünüyor.

Ancak A sürücüsünün yüzde 50 haklılık payı var. 10 bin liralık bir davadan bahsediyor olalım. Burada alkollü olan sürücüye yönelik yüzde ellilik haklılık payı göz önünde bulundurularak 5 bin liralık bir rücu gerçekleşecektir.

Rücu oranları kazanın kusur dağılımına göre tespit edilir. Kazadaki kusur oranınız sıfır ise rücu oranınız da sıfır olacaktır. Yani size rücu edilmeyecektir. Kazada ki kusur oranınız yüzde 25 ise hasar bedelinin 4’de biri kadarı sizden alınacak yani rücu olacaktır.

Kaynak : http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-88-596,

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!