Fazla Mesai Hesaplama

Fazla Mesai Hesaplama

Fazla Mesai Hesaplama ; Fazla çalışma iş yasası içerisinde haftalık 45 saati aşmakta olan çalışmalar olduğu için fazla mesai hesaplama oldukça önemlidir. Bir iş yerinde kanunda belirtilmekte olan haftalık çalışma süresi üzerinde çakışma yapılırsa bu çalışma fazla çalışma ücreti olarak ya da fazla mesai hesaplama olarak geçmektedir. İşçi alacağı olan çalışma ücreti ödenmesi konusunda iyi şekilde hesaplama yapılmalı ve işçiye çalışması karşılığında ödemesi yapılmalıdır. İşçinin en temek haklarından olan fazla mesai ve fazla mesai hesaplaması hem işçi hem de işveren açısından tüm detaylarıyla bilinmesi gerekmektedir. 

Fazla Mesai Hesaplama Çizelgesi

Haftalık olarak en fazla 45 saat çalışabilen işçi eğer bu saati aşarsa fazla mesaiye girmiş olacağı için fazla mesai hesaplaması yapılarak ödemesini almaktadır. Fazla mesainin ücreti de normal mesaiden daha fazladır. Fazla mesai hesaplaması yapılırken, çalışmaları ücret bakımından ikiye ayrılmakta ve ücretleri de farklı olmaktadır. İlk olarak fazla çalışma, Çalışan kişinin 45 saatten daha fazla olarak çalışmasına verilen isimdir. Fazla süreli çalışma ise işçinin 45 saatten az çalışmasına ancak iş yerinin normal olarak belirlediği çalışma saatlerinden daha fazla çalışması demektir. 

Fazla Mesai Hesaplama Aracı

Mesaili Maaş

Mesai hesabı aylık mesai saati üzerinden olup Ayda 26 gün ve Günde 8 saat olarak değerlendirilir. Saatlik ücretin 1,5 ile çarpılmasıyla yapılır.

Birçok kişinin başvurduğu bu yöntem ve çalışma şartlarını değerlendirmesi maddi açıdan rahatlatıcı görülmektedir. Maaşı yetmeyen ya da daha çok maddiyata ihtiyaç duyan kişiler fazla mesai yaparak ekonomik olarak rahatlamayı tercih edebilir. İşçi maaşından ayrı olarak fazla mesai hesaplamasından haftalık saatinden fazla çalıştığı saatlerin ödemesini almaktadır. Özellikle birçok sektörde fazla mesai ile çalışmakta olan birçok eleman bulunmaktadır. Ancak genel olarak fabrikalarda bu işlem daha çok uygulanmaktadır. Buna sebeptir ki fazla mesai hesaplama daha çok fabrikalarda görülmektedir.

YouTube video
Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai yapan kişilere firma bu süre zarfında çalıştığı parayı ek ücret olarak vermektedir. Bu da fazla mesai ücreti olarak hesaplanmaktadır. Fazla mesai hesaplama yapıldıktan sonra ücreti, çalışılan yer tarafından belirli kriterler gözetilip verilmektedir. Bu detaylar ve kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanan fazla mesai kişinin günleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden  fazla mesai ve bu konunun detayları iyi şekilde bilinerek bu işlem için en uygun şekilde hesaplama yönteminin bilinmesi gerekmektedir. Firmanın, işverenin bildiği bilgiler olacağı için de tüm bunlar doğrultusunda fazla mesai hesaplaması yapılmaktadır. 

Fazla Mesai Hesaplama Nedir?

Fazla mesai hesaplama yapmak için üretim faaliyeti göstermekte olan yerler üretimin artması da amaçlanmaktadır. Kanunda belirtilen yazılı kurallar dahilinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak nitelendirilmektedir. Fazla saatler çalışmak çalışanın isteği ve onayı olmadan yapılamaz ve çalıştığının karşılığını almaktadır. Her bir saat çalışma için verilmekte olan ücret normal çalışma ücreti başına düşen miktarın yüzde elli yükseltilmesi anlamını taşımaktadır. Fazla mesai hesaplama nedir konusu da bu detaylar dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Çalışma süreleri içinde sayılmakta olan durumlar da vardır. Bunlar madenlerde, taş ocaklarından veya dehlizlere, asıl çalışma yerlerine girmeleri için kişilere verilen süreler. İşçilerin iş gereği çalıştırılmak üzere başka yere gönderilmeleri. Çocukları olan ve emzirmek için ayrılan süreler. Demiryolları, kara yolları ve köprü yapımları, onarımları, tadilatları gibi durumlarda işçilerin götürülüp getirilmesi içinde geçen süre zarfı. İşin gereğinden doğmayan ve işveren tarafından sırf yarım amacıyla iş yerine götürülüp getirilmesi durumunda geçen süre çalışma süresi içinde sayılmamaktadır. Günlük çalışmanın başlaması ve bitiş süresi, dinlenme süreleri çalışanlara duyurulmaktadır. Ancak işin başlama ve bitiş zamanı da işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. Günlük çalışma süreleri nelerdir? Sorusunun yanıt olarak bu belirtilenler dikkate alınmaktadır. 

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Normal haftalık çalışma süresi 45 saat olmakta ancak bundan daha az bir süre çalışan ve işveren arasında kararlaştırılıp mümkün olmaktadır. Yani normal çalışma saati olarak 40 saat uygun görülmüşse 40 ve 45 saat arasında geçen süre olan 5 saat fazladan çalışma saati olarak bilinmektedir. Bu durumda haftalık olarak 45 saat aşılmamış olsa da 40 saatin üzerindeki fazla çalışma süreleri, saat ücretinden %25 fazla olarak ödenmektedir. Haftalık çalışma saatini aşan çalışana yani Fazla mesai hesaplama yapılacak çalışanın ödemesi saat ücretinin %25 üzerinden hesaplanmaktadır. Günlük çalışma saati ise 11 saat olarak belirlenmektedir. Buna ek olarak işçilerin gece çalışma süreleri de 7,5 saati geçememektedir. Eğer bu zaman dilimi geçilirse fazla mesai hesaplama yapılarak maaştan ayrı olarak mesai ücreti ödenmek zorundadır.

Fazla çalışma durumlarının uzun süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması hakkaniyet açısından indirim yapılmaktadır. Kanun gereğince fazla sürelerle çalışma ücreti %25 mesai ücretininse %50 olarak zamlı ödenmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda fazla çalışma ücreti aylık ücrete de dahil olmaktadır. Bu da yıllık olarak 270 saatle sınırlı olan fazla çalışma kabul edilmektedir. 270 saat aşıldığı zaman 330 saat kadar çalışma varsa 60 saat aylık ücretin dışında fazla çalışma olarak ücretlendirilir. Fazla mesai ücreti hesaplama konusunda tüm bu detaylara dikkat edilmelidir. 

270 saat bütün halinde değil yani aylık olarak 22,5 saat formülüyle değerlendirilir. İşveren bu 270 saatlik aylık ücret içinde değerlendirilen süreleri yılın belirli aylarına istediği şekilde dağıtamamaktadır. Sadece her aya eşit şekilde pay edilecek şekilde dağıtılmaktadır. Bu durum sonucunda 270 saat tamamlanmasa da aylık olarak 22,5 saati aşmakta olan çalışmalar fala çalışma para ödemesini gerektirmektedir. Ara dinlenme süreleri de fazla çalışma sürelerinden indirilip hesaplama yapılmaktadır. Çalışma süresi hesaplanırken işçinin sürekli olarak çalışıp çalışmamasının önemi olmamaktadır. 

İşçinin işveren emrinde oluğu ve her an çıkacak işi yapmaya hazır olduğu zamanlarda çalışma sürelerinden sayılmaktadır. Fazla mesai yapmakta olan işçilere firma tarafından bu süre zarfında verilen fazla mesai ücreti belirli kriter dahilinde belirlenmektedir. Bu yüzden işverenlerin konu hakkında her detaya sahip olması gerekmektedir. İşçinin aylık ücreti bilinmeli ve normalde aldığı aylık maaşın saatlik tutarı bilinmelidir. Daha sonra da belirli işlemler yapılarak ortaya ödenecek miktar çıkmaktadır.

Fazla Mesai Nedir?

Fazla Mesai Nedir?

Haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlenmekte ve bundan daha fazla çalışılması halinde fazla mesai olmaktadır. Bunun dışında fazla süreli çalışma durumu da söz konusudur. Buna örnek olarak çalıştığınız işyeri sizden haftalık olarak 30 saat çalışmanızı istemekte ve bu şekilde anlaşma yapmış bulunmaktasınız. Bir hafta boyunca işteki yoğunluktan dolayı işyeri sizden 30 saat çalışmanız gerekmektedir. Bu durumda o haftalık olarak fazla mesai hesaplaması %25 üzerinden hesaplanmaktayken bu %50 üzerinden fazla mesai hesaplamanız yapılacaktır.

Fazla mesai hesaplaması yapılması için haftalık olarak belirlenen 45 saati doldurmuş olmanız gerekir. Bu yüzden daha fazla çalışılması durumunda işçiye çalıştığı saatin karşılığı ücretlendirilmektedir. 

Çalışma şartları her ne olursa olsun işçi haftalık çalışma süresi olan 45 saati geçtiğinde fazla çalışma mesaine denk gelen ücreti almaktadır. Fazla çalışan kişi ya da fazla çalıştığını iddia eden kişi bunu yazılı belgelerle ispatlamaktadır. Yazılı belge olmaması durumunda ise tanık beyanlarıyla kanıtlar. Fazla çalıştığını söyleyen işçi bunu kanıtlamakla yükümlü olmaktadır. İspatlanması halinde ücretini almaktadır. İş yeri kayıtları, iş yeri iç yazışmaları, iş yerine giriş çıkışları gösteren belge delil niteliğinde olmaktadır. İspatını gerçekleştirebilen, haftalık 45 saatinin üstünde çalışanın Fazla mesai hesaplama yapılarak ödenmesi zorunludur.

Yazılı belgeler güçlü ispatlar olabildiği gibi bu olmadığı zamanlarda tanık göstererek de sonuca varılmaktadır. Çalışmanın ispat edilmesi önemli olduğu için kanıtlanıncaya kadar ödeme alması mümkün olmamaktadır. Bunun ispat edilmesi ödeneğin alınması yönünde oldukça olumlu etki bırakmaktadır. 

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır
Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai hesaplaması yapılmadan önce saatlik ücretin bilinmesi oldukça önemlidir. 2024 yılı itibariyle brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapmak gerekir. İşçinin bir hafta sürede 55 saat çalışmış olduğunu varsayalım. İşçi ücreti ise 20.002,50 TL. Bir ay boyunca çalışmanın saatlik değerinin hesaplanması için aylık ücret 225’e bölünmektedir. Saatlik ücret: 20.002,50/225= 88,9 TL. Fazla çalışma kapsamı olarak %50 zamlı olan saatlik ücret bulunur. %50 zamlı saatlik ücret: 88,9 X 1,5= 133,35 TL. Fazla mesai hesaplama yapılmış ücretin için de fazla mesai yapılmış olan toplam saat ile saatlik fazla mesai ücreti çarpılmaktadır. 

Fazla çalışma saati: 55- 45 = 10  10 X 133,35= 1333,5 TL fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Haftalık 45 saatin altında çalışmakta olan iş yerlerinin fazla çalışma mesai ücreti farlı şekilde hesap edilmektedir. Haftada 40 saat çalışılan bir iş yerinde 45 saatlik bir haftalık çalışma yapıldığı zaman işçinin fazla çalıştığı süre %25 fazla zamlı olarak hesaplanmaktadır. Buna da fazla sürelerle çalışma adı verilmektedir.

Bir işçi 4.000 TL ücret ile bir haftada 45 saat çalışmış olsun. Günlük olarak çalışma saati: 40/6=6,67 saat. 1 aylık çalışma 6,67 X 30= 200 saat. Saatlik ücret: 4000/200= 20 TL. Fazla mesai zammıyla saatlik ücret: 20 X 1,25= 25 TL. Çalışılmakta olan fazla süreler: 45 – 40= 5 saat. Fazla mesai ücreti ise: 5 X 25= 125 TL olarak hesaplanmaktadır. 

Fazla mesai her zaman için personel takibini gerektirmektedir. Bu da bazı şirketler için zor ve karmaşık bir hal alabilir. Bu gibi durumlarda en büyük kurtarıcı olarak da her detayı tek bir noktadan kontrol edebilecek olan insan kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu işlemlerin hem işçi hem de işveren tarafından kusursuz şekilde takip edilmesi oldukça önemlidir. İşletmelerde kullanılmakta olan bu gibi işlemler sayesinde herhangi bir soru işareti ve şüphe olmadan gerekli takip yapılabilir ve edinilen haklardan anlık olarak haberdar olabilirler.

Fazla mesai ücretinin ödenmesi ve bunu elbette ki adil şekilde yapma işlemi yakından takip edilmelidir. Çünkü hem işveren hem de işçi zor durumda kalmaması açsısından herkesin hakkı verilmiş olmaktadır. Ayrıca çalışanın çalıştığı günlerini takip etmediği anlarda işletme tarafından görevlendirilmiş birinin bunu yapması da oldukça garanti olmaktadır. İşini iyi bilen ve alanında uzman olan kişilerin fazla mesai ücreti hakkında an ve an kayıtlar oluşturması işçiyi de zor duruma sokmayacak kadar rahatlatıcı bir uygulama olmaktadır. 

Resmi Tatillerde Fazla Mesai Ücreti Alınabilir Mi?

Fazla mesai hesaplama da belirli şartlar ve durumlar göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal bayramlarda ve resmi tatillerde çalışılıp çalışılmayacağı konusu iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmaktadır. Sözleşmelerde hüküm yer almadığı zamanlarda söz konusu olan günlerde işçinin onayının alınması gerekmektedir. İşçinin onayı sözleşme kurulurken alınabildiği gibi daha sonra da alınmaktadır. Bu onay resmi tatillerde çalışılabildiğine dair olmalı ve işçinin kanunda yer alan haklarına aykırı bir durum olmaması gerekmektedir. İşçilere resmi tatillerde çalışmadıkları durumlarda bir iş karşılığı olmadan o günün ücretleri tam olacak şekilde bir gün iş ücreti ödenmektedir. 

Her gün için işveren tarafından işçiye tatil ücretleri ödenmektedir. Resmi tatil ve hafta tatili aynı güne denk geldiği zaman işçiye yine bir günlük iş ücreti ödenmektedir. Çalıştığı zaman da hafta tatilindeki çalışması fazla sayılamayacağı için bu durumda işçiye 2,5 günlük ücret ödenmektedir. Resmi tatilde günlük çalışma süresi aşıldığı zaman aşan kısım yine fazla çalışma sayılacağı için bu kısmın ücreti diğer bir terim ile fazla mesai hesaplama %50 zamlı olarak yapılmaktadır. Günlük çalışma kısmını aşmayan kısımlar da fazla çalışma olarak sayılmamaktadır. Yani resmi tatillerde çalışan işçilere her gün için 1 günlük ücret ödenmek zorundadır. 

Ücret ödememek için işçiye izin vermekte yasalara aykırıdır. Tatillerde çalıştığı halde ücret ödenmeyen işçi de kıdem tazminatı talep etmekte serbesttir. Tatil günlerinde çalışan işçinin toplam kaç saat çalıştığının bir önemi bulunmamaktadır. 1 saat çalışılmış bile olsa bir günlük ücret tutarında ilave ücret verilmesi zorunludur. Bu çalışılan 1 saatin dahi fazla mesai hesaplama yapılarak ödenmesi gerekmektedir. Tatil günündeki çalışma saatleri 7,5 saati geçerse bu aşan süreler için de ayrı olarak fazla çalışma ücreti alınmaktadır. Bugünlerde çalışıldığını kanıtlamak yeterli olmaktadır. Yol ve yemek parası da ücretin parçası olmaktadır. 

İşe hafta içinde servisle gidip gelinmesi halinde hafta sonunda servis ihtiyacının karşılanmaması durumunda ücretin eksik ödendiği anlamına gelmektedir. Tüm bunlar ile işçi haklı fesih yapabilir. Bunu yapmak için de elinde haklılığını gösteren sağlam ispatlar yer almalıdır. Yani sağlam bir kanıtın olması gerekmektedir. İşçi haklı olduğunu ispatlarsa her durumda yasal olarak hakkını savunabilmektedir. Bu ispatın olması da olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. 

Kanun genel olarak çalışma süresine ilişkin olarak herhangi bir belirlemede bulundurmadığından söz konusu olan resmi tatil günlerinde çalışılırsa ücret ödenir. Çalışma süresi tam gün olmasa dahi çalışanın 1 günlük ücrete hak kazanması gerekmektedir. Sonuç olarak resmi tatilde çalışmakta olan bir işçiye tatil gününde tam günlük ücret ödenmektedir. Çalışan haftalık olarak 45 saatini doldurduysa resmi tatilde çalıştığı zaman fazla çalışma kabul edilmektedir. Ve de ücret %50 zamlı olarak ödenmektedir. Fazla mesai hesaplama resmi tatilde çalışan işçiye bu oran üzerinden hesaplanmaktadır. Özellikle resmi tatil günlerinde olan kısmi çalışmalarda resmi tatildeki çalışma karşılığında hesaplanan 1 günlük ücret hesaplanmalıdır. Hesaplamalar ile de çalışan lehinde olan tutar dikkate alınarak ödeme yapılmalıdır.

Resmi Tatillerde Fazla Mesai Ücreti Alınabilir mi
Resmi Tatillerde Fazla Mesai Ücreti Alınabilir mi

Fazla Mesai Süresi Yıllık En Fazla Ne Kadar Olabilir?

Bazı iş yerlerinde işçi ve işverenler arasında sözleşme gereği fazla mesai ücrete dahil edilmektedir. Ücrete dahil edilmekte olan fazla mesai için süre sınırı bulunmaktadır. İşverenin sınırı aşmakta olan fazla mesailerin parasını ödemesi gerekmektedir. Bazı işverenler fazla çalışma ücrete dahildir ibaresiyle fazla mesaiyle ilgili olan tüm yükümlülüklerinden kurtulduğunu zannetmektedir. Bunun belirtilmesi fazla mesai ücretinin ödenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu tarz sözleşmelerde işverenin yıllık olarak 270 saate kadar olan fazla mesai ücretini ödemeyeceği belirtilmektedir. 

Haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğunu bilindiğine göre haftalık olarak çalışma süresinin 50.2 saati aşmakta olduğu durumlarda fazla çalışılan her saatin parası işçiye ödenmelidir. Fazla çalışan kişinin alacakları konusunda 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır. 10 yıl boyunca çalışmakta olduğu iş yerinde sürekli olarak fazla mesai yapan kişi ancak davayı açtığı tarihten geriye dönük olarak son 5 yıldaki fazla çalışmasının parasını alabilmektedir. Fazla mesai hesaplaması yapılan olan çalışanın çalışılan süreler için işçilere saat başına, normal saat ücretinin %50 fazlasıyla ödeme yapılmalıdır. 

Fazla Mesai Ücreti Haczedilebilir Mi?

İşçinin çeşitlerini borçlarını ödeyemediği durumlarda icra takibi yapılması mümkün olmaktadır. Böyle bir durumda ise icra takibi aleyhinde sonuçlanan işçinin maaşının ¼ ünün kesilerek kendi hesabına göndermesini istemektedir. İcra müdürlüğü tarafından işçiye gönderilmekte olan resmi yazı sonrası işçinin ücretinin ¼’ü icra dairesinin hesabına yatırılmaktadır. Kalan kısımda işçiye ödenmektedir. Her durumda işçinin fazla çalıştığı zamanlarda fazla mesai hesaplama üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken konulardandır. Kamu kurumunda, bazı şirketlerde, kamu iş yerlerinde çalışmakta olan işçilerin fazla mesai ücretleri haczedilememektedir. 

Ancak özel sektörde çalışmakta olan işçilerin fazla mesai ücretlerinin ¼’ünün tıpkı normal maaşlarda olduğu gibi haczedilmesi mümkün olmaktadır. Çünkü fazla mesai ödemeleri ücret olarak kabul edilmektedir. Fazla mesai hesaplamasında çıkan tutarlar, evlilik, çocuk zamları ya da primleri, aynı yardımlar, haftalık ya da genel tatil ücretleri gibi ücretler haczedilememektedir.

Ücretlerin belirlenmesi ve işçinin lehine olacak şekilde hesaplanması önemlidir. Yani fazla mesai ücretinin hesaplanması konusunda son derece titiz davranılmakta ve hakkaniyet açısından sorun yaşanmamalıdır. Kişinin kendisinin de talep edebildiği fazla mesai durumunda gereken hesaplamanın yapılması adına işçiyle alakalı bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. İşçinin maaşı, fazladan çalışma günü ya da süresi gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Her işçinin haftalık olarak çalışma süresi olduğundan herkes için geçerli olan belirli saatler de işe başlanmaktadır. Belirli bir saatte de iş sonlanmaktadır. Ayrıca hafta sonu çalışma olmayabilmektedir. Ya da firmanın belirlemiş olduğu tatil günleri hafta içine denk gelmektedir. Bu bilgiler fazla mesai hesaplama yapılırken önemli detaylar arasında bulunmaktadır. Firmanın ya da işletmenin çalışma zamanının dışında kalan süresi fazla mesai olarak geçmektedir. Bu durum iş kanununda da resmi olarak geçmektedir. 

Gece Çalışması Nedir?

Gece çalışması tamamen faaliyetin günün her saatinde sürdürülmesi ve gündüz bölümüne ek olarak gece de çalışılması durumudur. Günlük çalışmanın vardiya adı altında oluşturulması ve her güne özel belirli bir grubun seçilmesi halindedir. Bu yüzden yedi yirmi dört olarak bu tarz firmalarda faaliyet söz konusu olmaktadır. Gece çalışma postaları olarak 24 saatlik süreçte en az 3 kişilik gruplar halinde çalışmak mümkündür. Ara dinlenmesi çıkarıldığı zaman toplamda 7,5 saat çalışılmaktadır. Gece çalışması da fazla mesai olarak görülmemekte ve işçi fazla çalıştırılmamalıdır. Turizm, özel güvenlik ya da sağlık hizmeti sektörlerinde gece çalışması düzenlemesi iki posta olacak şekilde düzenlenmektedir. 

 • Belirli saatler doğrultusunda vardiyalı sistemle işçilerin çalıştırılması demektir. Gece çalışması için işçiden yazılı onay almak zorunlu olmamaktadır. Ancak gece çalışmasında 7,5 saat üzerine çıktığı zaman özel güvenlik, turizm ve sağlık gibi alanlarda işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Yani gece çalışmasında fazla mesai yaptırılması düşünülmekteyse öncesinde işçinin yazılı onayını almak önemlidir. Yazılı onayı alınan işçi gece vardiyası için fazla mesai yapabilir ve fazla mesai hesaplama yapılabilmektedir. 7,5 saatin üzerine çıkılacaksa bunu kesinlikle yapmak gerekir. 18 yaşını doldurmamış olan çalışanların gece çalıştırılması da yasaktır. 
 • Ayrıca kadınların gece çalıştırılması konusunda Sağlık Bakanlığından görüş alınması gerekmekte ve aksi takdirde gece çalıştırılması uygun görülmemektedir. Çocuk ve genç işçilerin 18 yaşını doldurmadıkları takdirde gece çalıştırılmaları yasaktır. Gece çalışması olan işçinin 1 hafta gece 1 hafta gündüz şeklinde çalışması da mümkün görülmektedir. 
 • Çalışma süresi iş kanununca belirlenmiştir. Buna göre de çalışma süresi haftalık olarak 45 saat olmaktadır. İşçi ve işveren tarafından anlaşma yapılmışsa günlük olarak 11 saat çalışma süresi aşılmayacak şekilde haftanın tüm günlerine haftalık çalışma süresi dağıtılmaktadır. Böyle bir anlaşma olduğu zaman iki aylık çalışma süresi içinde bulunmakta olan haftalık çalışma süreleri kanunla belirtilmekte olan sınırları aşmamalıdır.
 • Bu denkleştirmenin yapılmakta olduğu durumlarda işçinin haftalık olan çalışma süresi 45 saati aşsa bile denkleştirme yapıldığı için fazla mesai ücreti çalışan tarafından talep edilememektedir. Fazla mesai hesaplama yapılsa bile çalışan ücreti talep edemeyecektir. Denkleştirme süresi iki aylık olarak belirtilse de iş kanunu gereğince toplu iş sözleşmesiyle bu süre dört aya kadar artabilmektedir. Turizm sektöründe bir istisna söz konusu olmaktadır. Bu duruma göre turizm sektöründe dört aylık olan süre denkleştirme olarak altı aya kadar çıkmaktadır. 
 • Denkleştirme uygulamasına gidebilmek için çalışanın yazılı onayının alınması gerekmektedir. Ancak bu onay sadece denkleştirmenin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin olarak belirlenmektedir. Denkleştirme döneminde uygulanacak olan günlük ve haftalık çalışma süreleri denkleştirme süreleri ve denkleştirmenin başlangıcı, bitişi işveren tarafından belirlenmektedir. Denkleştirme uygulamasına ilişkin olan onay iş sözleşmesi hazırlanırken uygulanabileceği gibi daha sonradan da alınmaktadır. Denkleştirme süresi en fazla 2 ay olduğu gibi en fazla 6 aya kadar da artırılmaktadır. Söz konusu olan süreler maksimum olarak süreleri göstermektedir. Bu yüzden de denkleştirme dönemi daha kısa olmaktadır. 
 • Denkleştirme tüm iş yerlerinde uygulanabileceği gibi iş yerlerinin bazı bölümlerinde de uygulanmaktadır. Hatta iş yerinde bulunan tek bir çalışan için dahi denkleştirme uygulaması uygulanabilir. Ancak bu durum diğer işçilerle eşit davranma ilkesine aykırı olmamalıdır. Denkleştirme uygulaması bitmediği halde iş sözleşmesi sona erdiği zaman nasıl sona erdiğine bakılmadan işçiye fazla çalıştığı sürelerin ücreti verilmelidir. Ancak bazı çalışmaların bir kısmı için de fazla çalışmanın ödenmesi daha uygun olmaktadır. Hafta tatili ise yasal bir hak olduğu için işçilerin hafta tatillerinde dinlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden hafta tatillerinde çalıştırılmakta olan işçilerin bu çalışmaları da denkleştirmeye tabi tutulamamaktadır. 

Zorunlu Nedenlerle Fazla Mesai Hesaplama

Bir iş yerine faaliyetin aksaması ya da durması, arıza çıkması, herhangi bir patlama olması, sel tehlikesi, toprak kayması gibi nedenlerle ya da yangın çıkması ve söndürülmesi aşamasında işçilere fazla mesai yaptırılmaktadır. Zorunlu nedenlerle fazla mesai yaptırılması halinde iş yerinin normal çalışma şartlarına dönmesine kadar yaptırılabilmektedir. İş yeri normal seyrine dönünce zorunlu olarak fazla çalışma yaptırılamaz. Zorunu nedenlerle fazla çalışmadan bahsetmek için de elbette ki haftalık çalışma süresi olan 45 saatin zorunlu nedenlerle yapılan fazla çalışma nedeniyle aşılmış olması gerekmektedir. ancak çalışma saati haftalık 45 saati geçtiği takdir de Fazla mesai hesaplama yapılarak çalışana verilmelidir.

Çalışan işverenin zorunlu nedenlerle fazla çalışma istek ve şartlarına uymak zorundadır. Bu konuda işçinin onayı olup olmadığı aranmamaktadır. Zorunlu nedenlerle çalışma işçinin sadakat borcu gereği uyulması gereken bir yükümlülükler olmaktadır. Zorunlu nedenlerle fazla çalışmayı sağlıksal konu gibi haklı sebeplerle reddeden işçi iş sözleşmesi gereği işveren tarafından feshedilmektedir. İşçi fazla mesai yapmak zorunda olmamakta ve dilerse fazla çalışmayı yazılı olarak kabul edebilmektedir. İşçi işverenin talep ettiği zamanlarda fazla mesai yapmayı kabul etmektedir. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma durumu kanunda yer almaktadır. Zorunlu nedenlerden dolayı fazla çalışma çalışanların tamamı ya da bir kısmına yaptırılmaktadır. 

YouTube video
Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ama bu çalışma sınırsız olmamakta ve iş yerinin zorunlu çalışma durumu son erdiği zaman çalışanların çalışmasına gerek kalmamaktadır. İşçilerin zorunlu hallerinin devam etmesi halinde sürekli olarak fazla çalışılamaz. Nasıl ki fazla mesai hesaplama konusunda tüm detaylara dikkat edilmesi gerekiyorsa bu konuda da işçinin hakkının gözetilmesi gerekmektedir. İşveren zorunlu çalışma durumlarında çalışanlara dinlenme süresi vermeye de mecburdur. Haftalık olarak 45 saati aşmakta olan çalışmalar ve denkleştirme konusu 45 saati aşmakta olan fazla çalışamaya girmektedir. Haftalık çalışma süresi 45 saatin altında olduğunda zorunlu nedenlerle fazla süre zarfında çalışma yaptırılması da mümkün olmaktadır. 

Böyle bir durumda ise çalışma ücreti %25 zamlı olarak ödenmektedir. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma sadakat borcu içindedir. Fazla mesai hesaplama %25 zamlı olarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden zorunlu fazla çalışma başta sağlık olmak üzere işçi tarafından reddedilirse iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmektedir. Zorunlu olarak çalıştırılma durumlarında işçilerin serbest zaman kullanma hakları da bulunmamaktadır. Tüm bu belirtilenler doğrultusunda zorunlu çalışma nedenleri ortadan kalktığı zaman işçiler eski çalışma düzenine dönmelidir. Yani işyerinin normal çalışma süresi ve şartlarına uygun hale gelmesinde normal çalışma düzeni yeniden başlamaktadır. 

Olağanüstü Hallerde Fazla Mesai Hesaplama

Seferberlik sırasında ülkenin ihtiyaçlarını karşılamakta olan iş yerlerinde Bakanlar Kurulu kararı ile fazla çalışma yapılabilmektedir. Doğal afetler ve tehlikeli olan salgın hastalıklar yüzünden ilan edilmekte olan olağanüstü hallerde ağır ve ekonomik bunalıma bağlı olan sebeplerde olağanüstü hallerde fazla mesai yapılmaktadır. Bu noktada işçinin rızasına bakılmaz ve kanundaki hükümler uygulanmaktadır. Yani denkleştirme yapılıp hiç ücret ödenmediği ve %50 zamlı ücret ve serbest zaman verilmesi de söz konusu olmaktadır. Fazla mesai hesaplama ya denkleştirmeyle ödenmemekte ve ya %50 zamlı olarak ödenmektedir. Fazla çalışma kararı sırasında günlük çalışma süresi çalışanın dayanabileceği en uzun süreye kadar çıkarılabilmektedir. İşçinin iki çalışma süresi arasındaki saat farkı da en az 11 saat dinlenmesi gerektiğine göre en fazla 13 saate kadar çıkarılabilmektedir. 

 • Belirli bir süreyi aşmamak kaydıyla işlerin çeşidi ve ihtiyaç derecesine göre günlük çalışma süresi, çalışma türü gibi faktörlerle belirlenmektedir. 18 yaşını doldurmamış işçiler, fazla çalışmayı kabul etmiş olsa da sağlıksal koşulları el vermeyen kişiler, hamile, yeni doğum yapmış ve emziren kişiler, kısmi sözleşmeli olarak çalıştırılan kişiler fazla mesai yaptırmak zorunda değildir. Zorunlu nedenler ya da olağanüstü haller dışında kalan yer altında maden işlerinde çalışan kişiler, Çalışma sürelerini kendileri belirlemekte olan üst düzey yönetici olan kişiler fazla çalışma yapamaz ve bu kişilerden ziyade bazı işler için de geçerli olmaktadır. Fazla mesai hesaplama yapıp ödeme almayacaklar grubuna saydığımız bu işçiler dahildir.
 • Sağlık kuralları bakımından günlük 7,5 saat ya da daha fazla çalışması gereken işlerde fazla çalışmak yasaktır. Gece çalışılmakta olan işler, Maden ocakları işleri, kablo döşemesi, kanalizasyon veya tünel inşaatı gibi yer altı ya da yer üstünde yapılan işlerde de fazla mesai yapılması söz konusu değildir. Fazla mesai hesaplama da söz konusu olmamaktadır. Ülkenin genel yararları, olağanüstü beklenmedik haller fazla mesai kapsamında değerlendirilmektedir. Olağanüstü durumlarda yapılan fazla mesai için işçiden onay alınmayacağı gibi en çok çalışma gününe kadar da çıkarılmaktadır. Olağanüstü durumlarda çalışma süresi ve günleri belirlenerek buna uygun çalışma planı yapılmaktadır. 
 • Bu çalışma şeklinde denkleştirme yapılamamakta ve işçiye serbest zaman kullanma hakkı da verilememektedir. Bir de telafi çalışması vardır ki bu da iş yerinden kaynaklanmakta olan sorunlardan ötürü işin tam yapılamamış olması ve tamamlamak için de buna karşılık olarak telafi mesai yapması durumu vardır. Ancak telafi çalışması için fazla mesai ücreti ödenmemektedir. Telafi çalışmasının yapılması için de kanunda belirtilen şartların taşınması gerekmektedir. Bir gün için de işçi en fazla olarak 3 saat şeklinde telafi çalışması yapılmasına izin verilmektedir. 
 • Telafi çalışmasında kanuna göre zorunlu nedenlerden dolayı iş durması, resmi tatiller, genel tatiller gibi durumlarda iş yerinin tatil edilmesi durumunda çalışılmayan bu günlerde sonradan çalışanın bu günü telafi etmesi telafi çalışması olarak nitelendirilmektedir. Çalışanın, çalışmadığı günü telafi etmesinden dolayı Fazla mesai hesaplamasına bu çalışılan gün dahil edilememektedir. Telafi çalışmaları günlük olarak en çok çalışma süresi aşılmamak kaydıyla günde 3 saatten fazla olmamaktadır.
 • Günlük en fazla çalışma süresi de 11 saat olduğundan 3 saat çalışma da bu sınır içinde yer almaktadır. Yani günlük olarak 9 saat çalışan bir işçi günde 2 saat olarak telafi çalışması yapabilir. Kanuna göre bu şartları taşımakta olan çalışmalar fazla sürelerle çalışmadan sayılmaktadır. Telafi çalışması tatil günlerinde yaptırılmamakta ve hafta tatiline hak kazanmış olan işçinin hafta tatilinde telafi çalışmasına katılması mümkün olmamaktadır. 
 • Tatil günü olan cumartesi ya da Pazar günlerinde telafi çalışmasının yapılıp yapılmayacağı konusu da merak edilmektedir. Tatil günü olan cumartesi günü telafi çalışması yapılmamaktadır. Ancak cumartesi günü telafi çalışmasına kalan işçiler devam eden haftalarda cumartesi günü olan tefli çalışmasına katılmama durumu da yerinde olmamaktadır. Telafi çalışması durumunda işçinin onayının alınması gerekmemektedir. Kanunda belirtilmekte olan hükümler ve şartlar gerektiği zaman işçiler işverenin vermekte olduğu telafi çalışmasına katılmak zorundadır. Aksi durumda yani işçi telafi çalışmasını kabul etmezse derhal fesih hakkı bulunmaktadır. İşçiye verilen görevin yapılmaması, hatırlatıldığı halde yerine getirmemesi durumlarında fesih hakkı doğru olmaktadır. Belirtmek gerekirse telafi çalışması da fazla çalışma olarak görülmemektedir. 
 • Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal tatillerden gelmeden önce veya sonrasında iş yerinin tatil olması, Benzer nedenlere bağlı olarak normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışmak ya da tamamen tatil edilmesi, işçiye yasa izinleri dışında izin verilmesi gibi durumlarda da telafi çalışması yaptırılmaktadır. Telafi çalışma süreleri azami süreler olarak kabul edilmektedir. Sözleşmelerde bu süreleri aşacak şekildeki telafi çalışmalarını aşmakta olan kısımlar telafi olarak değil fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Haftanın beş gününde çalışılan iş yerleri için cumartesi günleri her zaman dinlenme süresi olarak belirlenmektedir. Telafi çalışması da iş yerinde normalde çalışılan günlerde yapılabilmektedir. 
 • Haftanın beş günü olarak çalışılan bir iş yerinde işveren cumartesi günü telafi çalışması yapacağını duyurursa bu yapılacak olan telafi çalışması 3 saatten fazla olamayacaktır. Aksi takdirde işçinin hakkı yenmiş olacağından ve uygun görülemeyeceğinden yaptırım da yoktur. İşçinin bugünlerde çalışmak istememesi durumunda da işverene fesih hakkı verilememekte ve geçerli fesih hakkı sebebi oluşturamamaktadır. Bu yüzden de bayram ve tatil günlerinde kesinlikle telafi çalışması yaptırılması mümkün değildir.
 • Telafi çalışması ücret ödendiği halde çalışılmayan günün karşılığıdır. Zaten telafi çalışmasının yapılması için işçinin ya az ya da hiç çalışmaması gerekmektedir. İşverenin işçinin ücretinden hiç kesinti yapmamış olması ve işçilerin yasal haklarının gözetilmiş olması şarttır. Telafi çalışması fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma sayılmayacağı için günlük çalışma süresi üzerinde çalışanlar fazla mesai ücreti almamaktadır.  Telafi çalışmalarında fazla mesai hesaplaması yapılmamaktadır.
 • Tatil edilmekte olan ve az çalışılmış döneme ait ücretlerin işçilere tam ödenmesi sebebiyle telafi çalışması için ayrı olarak Fazla mesai hesaplama yapılmayıp ücret ödenmemektedir. Telafi çalışmasına aykırı olarak davranılması durumunda yani işçi ve işveren kanun gereğince uygun olarak davranmazsa idari para cezası almaktadır. Çalışan ise haklı nedenleri olmadığı zamanlarda telafi çalışmasını reddederse eğer çalışmadığı süreler içinde yer alan kendine ödenen paranın da geri alınması mümkün olmaktadır. Bu nedenle kanunda da belirtilen hükümler ve şartlar en iyi şekilde bilinerek buna göre tutumlar sergilenmelidir. Çünkü hem işçi hem de işveren aykırı durumlarda sorumlu tutulacağı için yaptırımı da bulunmaktadır. Telafi çalışması hakkında kanun ve yönetmelik kapsamındaki bilgiler her anlamda bilinmeli ve değerlendirmeye alınıp alınmayan durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
 • Fazla mesai hesaplama konusu fazla şekilde çalışılan her çalışma tipi için uygun olup olmadığına bakılarak hesaplanmaktadır. Yani her fazladan çalışılması durumunda ek ücret ödenmesi mümkün olmayabilir. Çalışanların haftalık çalışma süresini yani 45 saati aşacak şekilde çalışmaları fazla süreli olarak çalışmaktır. Bu da işverenlerin 45 saat olarak belirlediği haftalık çalışma süresinin daha fazla aşılması demektir. Fazla şekilde çalışmak tamamen işçinin onayına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu da işveren işçiye her zaman ve her koşulda istediği zaman fazladan çalışması vermesini engellemektedir. Zorunlu ve de olağanüstü durumlarda da işçinin onayının alınması gerekmektedir. Özellikle herkesin fazla süreyle çalışması mümkün olmamaktadır.
 • Ayrıca belirlenen şartlar doğrultusunda fazladan çalışabilecek kişilerin belirlenen şartları taşıması ve uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. gerekli şartları taşımayan çalışan fazla mesai yapamaz ve fazla mesai hesaplaması yaptıramaz. Fazla çalışma süresi, haftalık ve de yıllık olarak da belirlenen saat dahilinde dikkate alınmalıdır. Yıllık olarak en fazla 270 saat olarak belirlenen çalışma süresinin aşılması durumunda işçiye fazladan ücret verilmesi icap etmektedir. Çalışma hayatında işverenin çalışma şartlarını somut şekilde düzenleyebilmesi de gerekir.
 • Her bir saat için çalışma ücreti verileceğinden çalışma başına düşen miktarda %50 olarak artırılarak verilmelidir. Fazla çalışmalarda verilecek olan ücretse normal çalışma ücretinden %25 zamlı oranla yükseltilmesiyle ödenmektedir. Fazla mesai hesaplama yapılırken verilen bu oranlara dikkat edilerek, bu oranlar üzerinden yapılmaktadır.
 • Fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma yapan çalışan ise isterse eğer bu çalışmalar karşılığında zamlı ücret yerine fazla çalışmakta olduğu her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı ve 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilmektedir. İş sözleşmesinde işveren ve çalışan arasında işçiye ödenmekte olan ücrete fazla çalışma ücretleri dahil edilmektedir. İş sözleşmesinde işçinin ücretine dahil edilen fazla çalışma süresinin belirtilmemiş olması durumunda 270 saatlik fazla çalışma sözleşmeye dahil edilmiş kabul edilir. 270 saati aşan fazla çalışmanın olması durumunda fazla mesai hesaplama yapılarak fazla çalışma ücreti alınması mümkündür. 
Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır
Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai ücretinin hesaplanması konusunda brüt mesai ücretine belirtilmekte olan oranda yüzdelik zammın eklenmesiyle gerçekleşmektedir. Brüt saatlik ücreti bulmak amacıyla aylık olarak net maaş, toplam gün sayısına ve de olağan çalışma saatine bölünmektedir. Bu işlemlerde çıkacak olan sonuç ise normal mesai ücreti olarak baz alınmaktadır. Fazla mesai ücretinin hesaplanması konusunda da normal olan mesai ücreti 1,5 ile çarpılmaktadır. Fazla sürelerle olan çalışma saatlerine denk gelen ücretin bulunması için normal olan mesai ücreti 1,25 ile çarpılmaktadır. 

İşçinin 1 saatlik normal çalışma ücreti bulunduktan sonra iş kanunu gereğince normal çalışma süresi 45 saatin altında olan iş yerinde normal çalışma ücretinin %25 fazlası ve normal çalışma saati 45 saat olan iş yerinde ise %50 fazlası olarak fazla mesai hesaplama yapılmaktadır. Bu yüzden de firmanın işçiyle alakalı tüm ödemeleri ve gerekli bilgileri bilmesi en uygun hesaplamaları yapması gerekmektedir. 

İlginizi Çekebilir: Kıdem Tazminatı Hesaplama 

1 Saatlik Normal Çalışma (Mesai) Ücreti Nasıl Hesaplanır?
1 Saatlik Normal Çalışma (Mesai) Ücreti Nasıl Hesaplanır?

1 Saatlik Normal Çalışma (Mesai) Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İşçinin normal şekilde çalıştığı sürenin karşılığında almakta olduğu ücret her açıdan önemlidir. Saatlik ücretin doğru hesaplanması fazla mesai hesaplanmasının da doğru yapılmasını sağlamaktadır. Bu hesaplamaların anlaşılması için de ilk olarak çalışanın günlük, haftalık ve aylık olarak çalışma sürelerine göz atmak gerekmektedir. İşçinin aylık olarak çalışma süresi 225 saat olarak belirtildiği zaman saatlik ücretin doğru şekilde tespit edilmesi için yapılması gereken işçinin aylık maaşının 225’e bölünmesi gerekmektedir. Bu da işçinin her bir saatlik ödenmesi gereken ücretinin ortaya çıkması sağlanmış olur. 

Çalışma süresi bazı iş yerlerinde 45 saatin altında olursa eğer işçiye verilen maaş da daha az belirlenen saatin karşılığı olarak belirlenmektedir. Bu da diğer yöntemler değil kaç saat olarak çalışmaktaysa buna uygun bir işlemin yapılmasını gerektirmektedir. Yani haftalık olarak 45 saat olan çalışma saati için yapılan hesaplama artık daha az saat hesaplanarak yapılmakta olup en uygun şekilde sonuca ulaşılmaktadır. O halde bu durumu örneklendirecek olursak bir işçinin 39 saat olarak çalıştığını varsayalım. Haftalık 6 gün karşılığında 39 saat çalışan bir işçinin günlük çalışma saati 6,5 saat olarak belirlenmektedir. Bu durumda aylık çalışma süresi de 30*6,5 saat yani 195 saat olarak ortaya çıkmaktadır. İşçinin saatlik ücretinin bulunması için de aylık ücreti/195 olacaktır. 

Bazı iş yerlerinde de işçinin saatlik ücreti belirlenirken maaşın 240’a 180’e ya da 195’e bölündüğü durumlar söz konusu olmaktadır. İşçinin günlük çalışma süresi 8 saat olduğu zaman ve haftalık tatillerin dışlanmasında ortaya çıkan hesaplamalar kesinlikle yanlış sonuç vermektedir. İşçinin fazla mesai ücreti de normal mesai ücretinden %50 fazla olduğuna göre bir saatlik fazla mesai hesaplamasında çıkan ücreti de işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti=işçinin aylık ücreti/225*1,5 olan formülle hesaplanmaktadır. Sonuçlara en doğru şekilde ulaşmak için de formüllerin ve hesaplamaların doğru yapılması gerekmektedir. 

Fazla Mesai Yapılamayacak İşler Nelerdir
Fazla Mesai Yapılamayacak İşler Nelerdir

Fazla Mesai Yapılamayacak İşler Nelerdir?

 • kanalizasyon işleri,
 • Tünel inşaatı,
 • Su altında çalışılacak işler,
 • Kablo döşenmesi,
 • Maden ocakları,
 • Gece çalışmalarında,
 • Tıbbı Mümessiller,
 • Kapıcılar

İş yerinde üst düzey yöneticiler ve yönetici konumundakiler işçiye gerekli ödemelerini gerçekleştirdiği zaman çalışma gün ve saatlerini kendi belirlemesi durumunda fazla çalışmaya hükmedilememektedir. Bazı meslek gruplarına da fazla çalışma kabul edilmemekte, fazla mesai hesaplama yapılmamaktadır. Örneğin tıbbi mümessiller çalışma saatleri açısından kendileri belirleyici olmaktadır. Bu da fazla çalışma yaptıkları günlük faaliyet ve çalışma planları ayrıntılı şekilde incelenip belirlenmektedir. Kapıcılar da esnek çalışmalara saatlerine tabi olmakta ve zaten sürekli iş yerinde oldukları dikkate alınırsa fazla mesai yapmaları uygun görülmemektedir. 

Her meslek grubunun ve işçilerin çalışma şartları, çalışma şekilleri farklı olduğu için fazla çalışma olup olmadığı açısından somut olaylara göre farklı şekilde araştırılmaktadır. Ayrıca gece çalıştırılmakta olan sigortalı işçilere de fazla mesai yaptırılamamaktadır. Ancak bunun da istisnaları olmakta ve bazı sektörler bu durumun dışında tutulmaktadır. Bunlar turizm, sağlık hizmeti ve güvenlik işleri fazla mesai yapabilmektedir. Haftalık saatini dolduran bu sektör çalışanlarına da fazla mesai hesaplaması yapılarak ödenmektedir. 

Bu açıdan değerlendirildiği zaman hangi sektörün ya da hangi işçinin fazla mesai yapıp yapamayacağı konusu kanunen de uygunluğa göre değerlendirilmektedir. Ayrıca fazla mesai hesaplama konusu hem özel hem de genel hatlarıyla ele alındığında bu konuyu ilgilendiren her detay dikkate alınmalıdır. Hakkaniyet açısından son derece titiz davranılarak da doğru sonuçlar için fazla mesai hesaplama yapılmalıdır. Bu noktada formüller ve yardımcı olacak bilgiler iyi şekilde toplanmaktadır. Fazla mesai hesaplama mahkemelerde uzman bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. 

Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai hesaplama: Brüt ücret/225 = x 1,5 formülüne göre yapılmaktadır. Örneğin bir işçinin 20 bin TL bürüt ücret üzerinden 10 saat fazla mesai yaptığını varsayalım: 20.000/225=88.88 x 1,5 = 133.32 TL bir işçinin saatlik çalışma ücretidir. İşçi 10 saat mesai yaptığı için 133.32 TL 10 saatlik mesai süresi ile çarpılır. Bu işlem sonucunda 1.333,20  TL işverenin 10 saat fazla mesai yapan işçiye ödemesi gereken miktardır.

Fazla Mesai İspatı

İspat yükü işçidedir. Tanık, kart ile giriş çıkış çizelgesi, kamera görüntüleri vb. ile ispat yükü yerine getirilebilir.

2024 Asgari Ücret Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Asgari bürüt ücret 225’e bölünerek saatlik ücret hesaplanır. 1 saatlik çalışma ücreti ise 1,5 ile çarpılarak sonuca ulaşılır.
Yani; 2024 saatlik asgari ücret: 20.002,50 TL / 225 = 88,90 TL
2024 saatlik asgari fazla çalışma bedeli: 88,90 TL x 1,5 = 133,35 TL

Fazla Mesai Ücreti Yasal Düzenlemesi Nedir?

fazla mesai ücreti 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesinde düzenlenmiştir.

Fazla Mesai Ücreti Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Fazla çalışma ödeneği maaştan farklı bir tarihte yatabilir. Fazla mesai için yapılan ödemeler bordroya yansıtılmalıdır.

Fazla Mesai Hesaplama Formülü Nedir?

1 saatlik ücret = Aylık brüt maaş/ 225
1 saat için Fazla mesai ücreti sonucu = (1 Saatlik brüt ücret x 1,5) x Fazla çalışma süresi

Fazla Mesai İspatı

İspat yükü işçidedir. Tanık, kart ile giriş çıkış çizelgesi, kamera görüntüleri vb. ile ispat yükü yerine getirilebilir.

Fazla Mesai Ücreti Brüt mü Net mi?

Fazla çalışma ücreti bürüt maaş üzerinden hesaplanır.

Fazla Çalışma ile Fazla Mesai Arasındaki Fark Nedir?

Her iki kavram arasında fark yoktur. İşçinin normal çalışma saatlerin üzerinde görev yapıldığını ifade ederler.

Fazla Mesai Ücreti Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Fazla mesai ücreti davalarında iş mahkemeleri görevlidir. İşverenin ya da işçinin ikamet adresindeki mahkemeler yetkilidir.

Kimlerin Fazla Mesai Yapması Kanunlara Aykırıdır?

Sağlık problemi yaşayanlar.
18 yaşından küçükler.
Hamile kadınlar
Yeni doğum yapmış ve emziren kadınlar.
İş sözleşmesi ile çalışma saati kuralı getirilenler.

Fazla Mesai Ücreti Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Çalışan 5 yıl içerisinde fazla mesai haklarını talep etmelidir. Aksi taktirde zaman aşımına takılır ve haklarını kaybeder.

2024 Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır?

Fazla mesai ücreti, hesap yapılacak çalışan bürüt maaşına göre değişiklik gösterir. 2024 asgari ücret üzerinden yapılacak fazla çalışma ücreti 1 saat için 133 TL’dir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin