Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası

Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları

Hukuka aykırı bir durumun neden olduğu; maddi problemlerin giderilmesi amacıyla sözleşmeden kaynaklanan alacak davası ve tazminat davaları açılabilmektedir.

Alacak Davası Nedir?

Alacak davası en çok karşılaşılan dava türlerinden biridir. Borçlar hukukunda borcun dört kaynağı bulunmaktadır. Bunlar: haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve vekaletsiz iş görmedir. Eğer bu nedenlerden biri yüzünden birine borçlanılırsa ve borç zamanında ödenmezse; alacaklı tarafından alacak davası açılmaktadır.

>İlgili İçerik: İcra Avukatı <

Alacak davasının açılması için şu şartlar gereklidir; borcun zamanında ödenmemesi, borçlu olan kişinin üstüne düşen görevleri yapmaması ve alacaklı olan kişinin bir kusurunun olmaması şartıdır. Bu şartlar sağlandığında alacaklı kişi davayı açar ve mahkeme dava edilen kişinin haksız olduğuna karar verirse davayı açan kişi karşı tarafa icra takibi başlatabilmektedir.

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir?
Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir?

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir?

Sözleşmeden kaynaklanan alacak davasında üç önemli özellik vardır. Bu özellikler: hukuka aykırılık, sözleşmeye aykırılık ve ahlaka aykırılıktır. Bu sebeplerden dolayı maddi olarak zarar gören kişi sözleşmeden doğan alacak davası açabilmektedir. Fakat kanun gereği zarar gördüğünü ve zararı veren kişiyi ispat etmek zorundadır. Davanın sonuç kısmında ise tazminat bedeli eğer tam olarak belirlenemiyorsa burada hakim olayın tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak karar verecektir.

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Görevli Mahkeme
Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Görevli Mahkeme

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davasında Görevli Olan Mahkeme

Öncelikle bu tarz davalarda görevli olan mahkeme davanın konusuna göre değişim göstermektedir. Fakat Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. Maddesi olan “dava konusunun miktar ve değerine bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir” denmiştir. Bazı istisnai durumlar vardır. Örneğin; iş sözleşmesinden kaynaklanan bir davayla ilgilenecek olan mahkeme İş Mahkemesi, kira sözleşmesine dayalı borç ilişkisinden kaynaklanan bir davaya ise Sulh Mahkemeleri bakmaktadır.

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Kararları

Bu tarz alacak davalarında genel olarak dava edilen kişinin borcunu ödemesi gerekmektedir. Eğer dava edilen kişi borcunu ödemezse davacı icra takibi başlatır ve ödenmesi gereken borç haciz yoluyla tahsil edilmektedir. Bu süreç kanunlar dahilinde işlemektedir. Bu davada 6100 sayıkı Hukuk Mukameleri Kanunu’nun 10. Maddesine göre “sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir” denmektedir. bu madde özel yetkiyle ilgilidir. Sözleşmenin nerede yerine getirileceği tarafların isteklerine göre belirlenmektedir. Eğer sözleşmenin varlığı taraflar arasında belirsiz ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. Maddesine göre tarafların yaşadığı yerdeki icra dairesi ve mahkemesi sorumludur.

Tazminat Davası Nedir?
Tazminat Davası Nedir?

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat davası hukuk kurallarına aykırı olan bir neden yüzünden maddi veya manevi olarak bir zarara uğrayan kişinin bu zararın karşılanması amacıyla kusurlu tarafa açtığı dava çeşitlerinden biridir. Tazminat davası açılabilmesi için gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlar: öncelikle tazminat davasını açacak olan kişi zarara uğradığını ve davayı açmak istediği kişinin kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Tazminat davasının açılma nedenine göre belli bir zamanaşımı süresi vardır; bu süre içerisinde açılması gerekir aksi halde mahkeme ret yanıtı vermektedir. Davayı açacak olan kişi haksız fiil ile bağlantılı olarak uğradığı zararı ispatlamalıdır. Bu şartlar manevi tazminat davaları için de geçerlidir. Hakim kişinin uğradığı zarara bakarak (maddi ve manevi), olayın tüm boyutlarını değerlendirerek karar vermektedir.

Tazminat Davası Çeşitleri

Tazminat davaları, hukuk kurallarına aykırı olan bir neden yüzünden zarara uğraya kişi tarafından kusurlu kişiye karşı açılmaktadır. Tazminat davalarının açılması için çeşitli nedenler vardır. Bu nedenler genel olarak şunlardır; boşanmadan kaynaklanan tazminat davaları, iş kazası sebebiyle açılan tazminat davaları, yanlış doktor veya yanlış tedavi sonucunda oluşan zararlar için açılan tazminat davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, telif haklarından doğan sorunlar için açılan tazminat davaları, hakaretten dolayı açılan tazminat davaları, ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları için açılan tazminat davaları, kişilik haklarına zarardan dolayı açılan tazminat davaları ve destekten yoksun kalma durumunda açılan tazminat davaları şeklindedir.

Tazminat Davalarında Zamanaşımı
Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Tazminat davalarında zarar gören kişinin, uğradığı zararı ve kusurlu kişiyi öğrendiği zamandan itibaren 2 yılın ve haksız fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğramaktadır. Bu zamanaşımı boşanma davalarında ise boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır. Tazminat davaları istenilirse boşanma davalarıyla aynı anda istenilirse de boşanma davalarından sonraki 1 yıl içesinde açılabilmektedir.

Tazminat Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Tazminat davalarının sonuçlanma süresi; davanın açılmasına neden olan duruma göre değişiklik göstermektedir. Tazminat davasının sonuçlanmasında şu aşamalar vardır: tarafların iddiaları, tanıkların dinlenmesi, maluliyet oranının tespit edilmesi, kusurun tespit edilmesi, oluşan maddi zararların hesaplanması aşamalarıdır. Mahkeme olayın tüm detaylarını göz önünde bulundurarak bu aşamaları incelemektedir. Karşılıklı olarak davalı ve davacının itirazları dinlenip bir karar verilmektedir. Tazminat davalarının sonuçlanması ortalama 1,5-2 yıl sürebilmektedir.

Tazminat Davasında İndirim Olabilir Mi?

Tazminat davasında belirli sebeplerden dolayı indirim uygulanabilmektedir. Bu sebepler şunlardır:

  • Tazminat davasında zarara uğrayan kişi, zararın oluşmasına neden olan fiile razı olmuşsa
  • Tazminat davasında zarara uğrayan kişi, zararın oluşmasında veya zararın artmasına neden olmuşsa
  • Tazminat davasında zarara uğrayan kişi, zararın oluşmasına sebep olan kişinin durumunu ağırlaştırmışsa

Tazminat indirimi söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda savunmanızı iyi bir tazminat avukatı ile yapılmalıdır. Tabi hakim ve görevlilere davanızda olmasını gerekenler çok iyi izah edilmeli, anlayacakları şekilde yargıtay kararları derlenerek bir dilekçe hazırlanmalıdır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler