Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Sigorta şirketinin rücu hakkı,  ödeme yapıldıktan sonra,  zararı başlatan üçüncü tarafın hukuki sorumluluğu nedeniyle geri alma hakkını ifade eder. Rücu hakkının temel amacı, kusuru bulunmayan bir kişinin zararının sigorta şirketi tarafından karşılanmasının ardından, gerçekten kusurlu olan kişinin bu bedeli ödemesini sağlamaktır.

Trafik kazası sonucunda, sigortalıya ödeme yapan sigorta şirketi, kazanın diğer tarafındaki sürücüye veya araç sahibine karşı, sigortalının zararını telafi etmek için rücu hakkını kullanabilir. Bu şekilde, sigorta şirketi, Sigorta şirketinin rücu hakkın kullanarak; sigortalıya ödemiş olduğu tazminat bedelini geri alabilir veya kısmen geri alabilir.

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Nedir?

Sigortacı trafik kazalarından sonra karşı tarafın zararını karşılamak ile yükümlüdür. Ancak sigortacı bazı durumlarda üçüncü kişilere ödediği bu tazminatı sigorta yaptırandan tekrar alabilir. Bu durumlara; alkollü araç kullanımı veya ehliyetsiz araç kullanımı örnek olarak verilebilmektedir. Sigorta şirketi tarafından karşılanan hasar, kusurlu kişiden tekrar talep edilmesine ise sigorta şirketinin rücu hakkı denilmektedir. Sürücünün kusur oranına göre ödediği tazminat sigorta şirketinin rücu hakkı kapsamında tekrar alınabilmektedir.

İlgili İçerik: Rücu Nedir?

Örneğin, araba kazası sonucunda, sigortalının aracı hasar görmektedir. Sigortacı ise hasar ödemesini yapmaktadır. Ancak, kazanın nedeni diğer bir araç sürücüsünün kusuru ise, sigortacı rücu hakkını kullanarak zararı ödeme yükümlülüğünü üstlenecek olan diğer sürücüye veya sigortacısına talepte bulunabilir.

Sigorta Rücu Şartları

Sigorta Rücu Şartları

Sigorta Rücu Şartları

Sigorta rücu şartları, sigorta sözleşmesinin koşulları ve sigorta şirketinin üçüncü tarafın sorumlu olduğu zarar nedeniyle sigorta rücu hakkını kullanabilmesi için belirlenen şartlara denilmektedir. Sigorta şirketinin rücu hakkını gerçekleştirebilmesi için aranan şartlar:

 1. Alkollü araç kullanımı
 2. Ehliyetsiz araç kullanımı
 3. Yetersiz ehliyet ile araç kullanmak
 4. Kazada olası kastın bulunması
 5. Sigortacının zararı ödeme yükümlülüğü olması.
 6. Ödeme sonrası yasal sürelerin geçmemiş olması.
 7. Sigorta poliçesinde rücu hakkının açıkça belirtilmesi ve sigortalının bu hakkın varlığından haberdar olması.
 8. Sigortacının, rücu hakkını kullanmadan önce, üçüncü tarafın zararını tazmin etmesi için makul bir süre beklemesi.

Sigorta şirketinin rücu hakkını kullanımı, sigorta şirketinin sorumluluğunu azaltarak, sigorta primlerini düşük tutmasına yardımcı olmaktadır.

Sigorta Şirketinin Rücu ve İcra Takibine İtiraz

Sigorta şirketinin rücu ve icra takibine itiraz etmek için,  süreleri kaçırmamalısınız. Dilekçe yazarak gereklerinizi izah etmeli ilgili icra dairesi ya da mahkemesine sunmalısınız. İtiraz değerlendirilecek ve haklı bulunur ise, sigorta şirketinin rücu işlemi veya icra takibi durdurulacaktır. Haklı bulunmazsa, gerekli hukuki işlemlere devam edilecektir.

Rücu işlemine itiraz etmek için, sigorta şirketinin rücu hakkını kullanabilmesi adına gerekli şartların gerçekleşmediğini veya sigorta şirketinin haklı bir neden olmadan rücu hakkını kullandığını savunulması gerekmektedir. Bunun için uzman bir avukattan hukuki destek almanız önerilmektedir.

 

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı
Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Trafik kazalarında, kusurlu tarafın sorumluluğu nedeniyle, araç hasarı, yaralanma ve ölüm gibi zararlar ortaya çıkmaktadır. Kazaya karışan sürücülerin araç sigortaları, kazada oluşan zararları karşılamakla sorumludur.  Sigorta şirketinin rücu birimi (alkol, ehliyetsizlik, kasıt) ödenen her tazminat için inceleme yaparak rücu durumlarını kontrol etmektedir. Sigorta şirketinin rücu hakkı oluştuğu ön görülen durumlarda sigortalıya ihbarname ile bildirim yapılmaktadır.

Sigorta şirketi rücu olan dosyalarda araç işleteni ve sürücüsüne zararlarını tazmin etmek için gidebilir.

 

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Zamanaşımı
Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Zamanaşımı

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Zamanaşımı

Sigorta şirketinin rücu hakkı kullanımı için zamanaşımı süresi 2 yıldır. Bu süre Karayolları Trafik Kanunu 109. madde 2. fıkrasında belirtilmektedir. Sigorta şirketinin zararı ödemesinin ardından zamanaşımı süresi başlamaktadır. Bu süre içinde, sigorta şirketi, üçüncü tarafa ödeme yapması için bildirim göndermelidir.

KTK 109. Madde 2. Fıkrada zamanaşımı  ‘Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar’ şeklindedir.

Sigorta Şirketinin Rücu Talebine İtiraz

Sigorta Şirketinin Rücu Talebine İtiraz

Sigorta Şirketinin Rücu Talebine İtiraz

Sigorta şirketinin rücu talebine itiraz süresi içinde yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde, rücu talebinin yasal şartlara uygun olmadığını veya sigorta şirketinin haklı bir neden olmadan rücu talebinde bulunduğunu savunmak gerekmektedir. Ayrıca, rücu talebinin zamanaşımı süresinin dolmuş olabileceğini veya sigortalının aracının hasarını kusurlu bir üçüncü tarafın neden olmadığı belirtilmelidir.

Rücu talebine itiraz etmek için, sigorta şirketi tarafından talep edilen belgeleri, poliçe ve diğer ilgili belgeler incelenmelidir.  Rücu talebine itiraz etmek için, yazılı bir itiraz dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir.

İlgili İçerik: Trafik Kazası İcra Takibi

Rücu talebine itiraz etmenin sonucu, haklılık durumuna göre değişebilmektedir. Rücu talebine itirazın kabul edilmesi halinde, sigorta şirketi rücu talebini geri çekebilir veya durdurabilir. Ancak, rücu talebine itiraz kabul edilmezse, sigorta şirketi tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya kalınması olasıdır.

Rücu itiraz Dilekçesi
Rücu itiraz Dilekçesi

Rücu İtiraz Dilekçesi

Rücu itiraz dilekçesi, sigorta şirketinin talebi karşısında sigortalının haklarını korumak ve üçüncü tarafların sorumluluğunun doğru şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Rücu itiraz dilekçesi, sigorta şirketinin rücu hakkı talebine karşı yasal bir itirazdır ve hukuki bir sürecin başlamasına neden olmaktadır.

Rücu itiraz dilekçesi, sigorta sözleşmesi, poliçe ve diğer ilgili belgelerin incelenmesi sonrasında hazırlanmalıdır. Dilekçede, rücu talebinin ilgili yasal şartlara uygun olmadığı ifade edilmelidir.

Rücu itiraz dilekçesi, sigorta şirketi tarafından açılan bir dava ile sonuçlanabilir veya sigorta şirketi rücu talebinden vazgeçebilir.

İlgili İçerik: Sigorta Avukatı 

Sigorta Şirketine İtiraz Dilekçesi Örneği

Sigorta rücu hakkı itiraz dilekçesi örneği indirmek için tıklayınız.

Sigorta Şirketinin 3. Kişiye Rücu Hakkı
Sigorta Şirketinin 3. Kişiye Rücu Hakkı

Sigorta Şirketinin 3. Kişiye Rücu Hakkı

Sigorta şirketinin 3. kişiye rücu hakkı, sigorta şirketinin ödediği tazminatın bir kısmını ya da tamamını, kusurlu olan üçüncü kişiden geri talep etme hakkını ifade eder. Bu hakkın temelinde “halefiyet ilkesi” yer alır.

Sigortalı bir kaza sonucunda zarar gördüğünde, sigorta şirketi zararı teminat kapsamında karşılar. Ancak bu zararın sorumlusu, sigortalı değil de bir üçüncü kişi ise, sigorta şirketinin ödediği tazminatın bir kısmını ya da tamamını bu kusurlu üçüncü kişiden geri talep etme hakkı bulunmaktadır.

Sigorta şirketinin, sigortalının yerine geçerek, ödediği tazminat tutarı kadar hakkını üçüncü şahıslara karşı kullanabilmesine “halefiyet” denir.

Zarar gören, zararını sigorta şirketinden aldıktan sonra zararın sorumlusu olan üçüncü kişiden aynı zarar için tazminat talebinde bulunamaz. Ancak, sigorta şirketi ödediği tazminat için üçüncü kişiye başvurabilir. Bu, zenginleşme yasağına uygun olarak mağdurun hem sigorta şirketinden hem de zararın sorumlusundan aynı zarar için tazminat almasını engeller.

Eğer üçüncü kişi, sigorta şirketinin rücu talebini kabul etmez veya tazminatı ödemezse, sigorta şirketi üçüncü kişiye karşı mahkemede rücu davası açabilir.

Kasko Rücu Şartları

Kasko sigortası, araç sahiplerinin araçlarına gelebilecek hasarları karşılamak için yaptırdığı zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası ile sigortalı araçta meydana gelen zararlar kasko poliçesi tarafından karşılanmaktadır. Kusurlu aracın sigortası varsa kasko tarafından kusurlu aracın sigortasına rücu yapılır.

Kusurlu araç için rücu şartları oluştuysa yine kasko bu riskleri değerlendirip gereğini yapacaktır.

İlgili İçerik: Kasko Rücu Davası Şartları

 

 

Sigorta Rücu Davalarında Yetkili Mahkeme
Sigorta Rücu Davalarında Yetkili Mahkeme

Sigorta Rücu Davalarında Yetkili Mahkeme

Sigorta rücu davaları, Ticaret Mahkemeleri veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Dava açılacak kişi ya da kurumun ünvanı davının nerede açılacağını da belirleyecektir. Rücu davasının yöneltileceği taraf ticari bir işletme ise dava ticaret mahkemesinde açılmalıdır.

Sigorta rücu davaları, davaya konu olan kişinin ikamet adresinde açılmalıdır.

Sigorta Rücu Davalarında Faiz Türü

 • Sigorta rücu davasında ödeme yapıldığı tarihten itibaren yasal faiz uygulanmaktadır.
 • Rücu davalarında temerrüt faizi, ödeme yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Yargıtay

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Yargıtay

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Yargıtay

Sigorta şirketinin rücu hakkına ilişkin birçok emsal Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bu kararlara örnek olarak;

 • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 17.11.2003 Tarihli, 2003/11975 Esas Numaralı, 2003/11020 Sayılı Kararı;

1-Sigortacının sigorta ettirene Genel Şartların 4/a bendine dayalı olarak rücu edilebilmesi için kasıt veya ağır kusur halinin varlığı gereklidir. Ağır kusur kavramı bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun mevcudiyetini ifade eder.
2- Sigortacı tarafından açılan rücu davaları KTK.95/2 ve Genel Şartların 4/2 maddeleri uyarınca sigorta ettirene karşı açılabilir. Sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücü ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesi bulunmadığından anılan madde hükümlerinin sürücüye karşı ileri sürülmesi mümkün değildir.

 • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 20.12.2004 Tarihli, 2004/3248 Esas Numaralı, 2004/12605 Sayılı Kararı;

1- Dava, sigortalı aracın Trafik Sigorta Poliçesi Genel Şartları’nın 4/c maddesi hükmü uyarınca, ehliyet belgesine sahip olmayan kişi tarafından kullanıldığı, bu nedenle 3 ncü kişiye ödeme yapıldığı iddiasına dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı sigortacı ile davalı sigortalı arasındaki akdi ilişkinin koşullarını oluşturan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Genel Şartları’nın (tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller) başlıklı 4/c maddesinde tazminatı gerektiren olayın, aracın Karayolları Trafik Kanunu’na göre gereken ehliyetnameye haiz olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda vukua gelmiş ise sigortacının bu hususu zarar görenlere karşı ileri süremeyeceği ve fakat ödemede bulunduktan sonra tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Poliçede yer alan bu şart, esasen KTK.nun 95 nci maddesi düzenlemesinin poliçeye aksettirilmiş bir hükmüdür. Ancak, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca böyle bir durumda sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücüye yönelmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemece, davalı sürücü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

 • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 16.01.2006 Tarihli, 2005/12 Esas Numaralı, 2006/119 Sayılı Kararı;

Dava konusu olayda, sigorta konusu aracın ehliyetnamesiz kimseye kullandırılırken rizikonun gerçekleşmiş bulunmasına göre, KTK.nun 95 inci ve Poliçe Genel Şartları’nın 4 üncü maddesi hükmü uyarınca sigortacının ödediği tazminatın tamamı bakımından davalı sigorta ettirene rücu etmesi mümkün ise de, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca akidi olmayan ehliyetnamesiz sürücüye yönelmesi mümkün değildir.

Sigorta şirketinin rücu hakkı daha fazla emsal Yargıtay kararları indirmek için tıklayınız.

Sigorta Şirketi Bana Dava Açtı

Sigorta şirketi size karşı ödediği tazminatı geri almak için dava açmış ise rücu hakkını kullanıyordur. Davaya konu talepler ve dayanakları incelenerek süresi içerisinde davaya müdahil olup cevap dilekçesi sunulmalıdır.

Rücu davaları, sıklıkla ticari nitelikteki davalardır ve bu nedenle hukuki uzmanlık gerektirir.

 

 

İlgili Yazılarımız:

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler