Araç Mahrumiyet Bedeli Tazminatı

27/10/2022
Araç Mahrumiyet Bedeli

Araç mahrumiyet bedeli, maddi hasarın oluştuğu kazalarda ortaya çıkmaktadır. Kazaya karışan aracın tamir edilmesi ve yeniden trafiğe çıkacak hale getirilmesi sürecinde aracını kullanamayan işleten bu süredeki kaybını kusurlu taraftan talep edebilmektedir.

Araçtan Yoksun Kalma Tazminatı 

Karayolları üzerinde en az iki aracın karıştığı talihsiz olaylara trafik kazası denilmektedir. Trafik kazaları ise üç şekilde sonuçlanmaktadır. Trafik kazası sonuçları şu şekildedir:

  1. Ölümlü Trafik Kazaları
  2. Yaralanmalı Trafik Kazaları
  3. Maddi Hasarlı Trafik Kazaları

Araç mahrumiyet bedeli trafik kazalarında sıkça karşılaşılan ancak çok çokta fazla bilinmeyen bir hukuki haktır. Aracın trafik kazasına karışmasından sonra aldığı hasarlarından dolayı bakım ve onarım sürecine girmektedir. Bakım ve onarıma giren araç sahibi tarafından kullanılamamaktadır. Aracın bakım ve onarım görerek kullanım dışında kaldığı bu süre zarfında talep edilebilecek tazminata araçtan mahrum kalma bedeli ve ya araçtan yoksun kalma tazminatı denilmektedir.

Araçtan  mahrum kalma bedeli kusurlu tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır. Bu tazminat türü için aracı bakım ve onarıma giren sürücü araç sürücüsü ve ya araç sahibi, işletenine başvuru yapmalıdır. Araçtan mahrum kalma bedelini talep edecek sürücü hak kaybına uğramamak ve süreci daha fazla uzatmamak adına alanında uzman avukata başvuru yapması önerilmektedir.

Araç Mahrumiyet Tazminatı Hesaplama

Aracını kullanılamadığı gün sayısı × aracın günlük kiralama bedeli = Araç mahrumiyet tazminatı  Örnek ile ifade etmek gerekirse, araç kazadan sonra 20 gün kullanılamadı, aracın günlük kiralama piyasası da 250 TL . 20×250  = 5.000 Araç mahrumiyet tazminatı ortaya çıkmaktadır.

Detaylandırmak gerekirse, kaza sebebiyle aracını kullanamayan kişi bu mağduriyetini gidermek için sigorta şirketine gidemez. Çünkü sigortanın böyle bir teminatı yoktur. Kendi kasko teminatından faydalanabilir. Ancak kaskonun araç temini sınırlı süreler iledir. Araçsız kalınan durumlarda kazaya sebebiyet veren kusurlu araç sahibi ve sürücüne yönelik dava yolu ile hak edilen tazminat talep edilir.

Araç mahrumiyet tazminatı  hesaplama formülü şöyle gösterilmektedir:

Günlük ikame araç bedeli × Bakım ve onarımda kaldığı gün sayısı

Örnek üzerinden devam etmemiz gerekiyorsa: 15 gün bakım ve onarım gören aracın günlük ikame bedeli 150 TL.  Araçtan yoksun kalma tazminatı 15*150 olarak 2.250 TL olarak karışımıza çıkmaktadır.

>İlginizi Çekebilir: Araç Değer Kaybı Hesaplama  <

Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir?
Araçtan yoksun kalma tazminatı nedir?

 Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir?

Yoksun kalma bedeli ve ya araçtan yoksun kalma tazminatı olarak da bilinen; kaza sonrası aracın bakım ve onarım gördüğü süre boyunca talep edilen tazminatlara denilmektedir.

Araçtan mahrum kalma bedeli nedir bilinmesinin yanı sıra araç mahrumiyet ve ya araçtan yoksun kalma tazminatının kimden alınacağı önemli bir husustur. Araçtan mahrum kalma bedeli kusurlu tarafın trafik sigortasından istenilmemektedir. Araç yoksunluk tazminatından müteselsilen sorumlu olan iki isim bulunmaktadır. Araç mahrumiyetinden sorumlu olan isimler şöyledir:

  • Araç sürücüsü
  • Araç sahibi

 Araçtan yoksun kalma tazminatı hesaplanırken son düzenlemelere göre iki maddeye dikkat edilmektedir. Bunlardan birinin aracın tamir edildiği bakım ve onarıma girdiği gün ve diğer bir ikinci maddesi günlük ikame araç bedelidir.

Kelime anlamı olarak ‘yerine koyma, yerine kullanma’ anlamını taşıyan araç ikamesi, aracını sigorta ettiren sürücü tarafından bakım ve onarım süreci tamamlanana kadar yerine aynı özelliklerde olan aracın sigorta şirketi tarafından verilmesidir.

Araç mahrumiyet hesaplaması yapılır iken kullanılan formül ise şöyledir:

Aracın bakım ve onarımda kaldığı gün sayısı * Araç günlük ikame bedeli

Örnek olarak kazaya karışan ve bakım onarım süreci başlayan araç 10 gün kullanılamamıştır. Araç günlük ikame bedeli ise 100 TL olması durumunda; 10*100 hesaplamasından araçtan mahrum kalma bedeli 1000 TL olmaktadır.

Araç Mahrumiyet Bedeli Kimden Alınır?
Araçtan  Mahrum Kalma Bedeli Kimden Alınır?

Araç Mahrumiyet Bedeli Kimden Alınır?

Trafik kazasına karışarak araçları hasar alan herkesin aklına gelen sorulardan biri olarak karşımıza çıkan soru; araçtan mahrum kalma bedeli kimden alınır?

Kazaya karışan araç için araç sahibi manevi ve özellikle maddi yönden zorlanmaktadır. Bu zorlanmayı azaltmak için son düzenlemelere göre aracın bakım ve onarımda kaldığı gün için araç sürücülerine araç mahrumiyet ya da diğer bir ismi ile araçtan mahrum kalma tazminatı verilmektedir. Peki, araçtan yoksun kalma tazminatı kimden alınır?

Araç mahrumiyet bedeli kusurlu tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır. Araçtan mahrum kalma bedelini talep edebilmek için gidilecek olan isimler ise; araç sürücüsü ve ya araç sahipleridir.

 Araç Mahrumiyet Bedeli Dava Dilekçesi

Araç mahrumiyeti bedelinin konu olacağı davalar için aracı bakım ve onarıma giren sürücüler davacı olarak görülmektedir. Araçtan yoksun kalma tazminatı için , girilecek olan hukuki süreç içerisinde en hızlı ve en sağlıklı şekilde temin edilebilmesi için alanında uzman avukat ile çalışılmasında fayda görülmektedir.

Araçtan mahrum kalma bedeli dava dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemelerine yazılmaktadır. Yazılan dilekçe de; davalı ve davacının bilgileri, söz konusu olan mahrumiyet bedeli, kaza tarihi ve kazanın gerçekleşmesine ilişkin bilgiler ve fotoğraflar yer almaktadır.

Araç mahrumiyet bedeli dava dilekçesi PDF

Araç Mahrumiyet Bedeli Görevli Mahkeme
Araçtan yoksun kalma tazminatı görevli mahkeme

Araç Mahrumiyet Bedeli Görevli Mahkeme

Araç mahrumiyet bedeli görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak geçmektedir. Asliye hukuk mahkemesine dilekçe yazılarak dava yoluna gidilmektedir. Dava yoluna gidilmesinin ardından süreç hızlanmaktadır. Ancak bu sürecin doğru yürütülmesi için uzman bir avukata ihtiyaç vardır.

Araç mahrumiyet bedeli görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemelerine dilekçe yazılması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Yazılacak olan araçtan yoksun kalma tazminatı dava dilekçesinde kazaya ilişkin bilgiler, fotoğraflar, araç mahrumiyetine ilişkin hesaplamalar yer almaktadır.

 

"<yoastmark

 

Araç Mahrumiyet Bedeli İtiraz Dilekçesi

Araç mahrumiyet bedeli, kaza sonrası hasar alan aracın bakım ve onarıma girdiği günler için kusurlu tarafın sürücüsünden ve ya araç sahibinden talep edilmektedir. Talep edilen bu tazminata araçtan mahrum kalma bedeli ve ya araçtan yoksun kalma tazminatı da denilmektedir.

Araç mahrumiyet bedeli hesaplanırken aracın bakım ve onarımda kaldığı gün ile günlük araç ikame bedeli çarpılmaktadır. Örnek üzerinden gidilmesi gerekir ise araç bakıma ve onarımda 25 gün geçiriyor. Aracın günlük ikame bedeli ise 120 TL olması durumunda 3000 TL araçtan mahrum kalma bedeli çıkmaktadır.

Araç sürücüsü ve ya sahibinden talep edilen bu tazminatın fazla gelmesi durumunda karşı taraf araçtan yoksun kalma tazminatı itiraz dilekçesi hazırlamaktadır.

Araç mahrumiyet bedeli itiraz dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafına yazılmaktadır. Araçtan mahrum kalma bedeline itirazın sebepleri açıklamaları yer alması gerekmektedir. Yazılan olan araçtan yoksun kalma tazminatı itiraz dilekçesinde yanlış bir unsur bulundurmamak, süreci yokuşa sürmek adına alanında uzman avukattan yardım alınması önerilmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli İtiraz Dilekçesi PDF

"<yoastmark

Araç Mahrumiyet Bedeli Yargıtay Kararı

Yargıtay kararları Araç mahrumiyet bedeli  örnekleri için aşağıda vereceğimiz örnek kararları inceleyebilirsiniz:

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2014/15596 K. 2017/156 T. 17.1.2017

Davaya sebebiyet veren kaza da araç için; bir aracın araçtan mahrum kalma bedelinin tespiti için rapor alınarak, rapor sonucuna göre kara verilmesini öngörmüştür. Bu karar verilirken ise kaza olmasa dahi yapılması gereken yakıt vb. zorunlu giderler için indirilmesi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2016/1134 K. 2016/6228 T. 23.5.2016

Ticari faaliyet sağlayan davacının ticari kamyoneti bulunmaktaydı. Araç kaza sonrası pert işlemi görerek ilk derece mahkemesinde yapılan bilirkişi raporunda şu sonucu almıştır; kazanın gerçekleşme tarihi ile yeni aracın satın alınma tarihi arasındaki 48 günlük süreye göre araçtan yoksun kalma tazminatı hesaplanmıştır. Yargıtay ise bu hesaplamayı yanlış bularak; kaza tarihi ve yeni araç alınma tarihleri arasındaki sürenin makul olup olmadığı konusunda değerlendirmeyi öngörmüştür. Yeni araç alınması için makul görülebilecek bir süre belirlenip, daha sonra sonuca göre makul süre için tekrar hesaplama yapılmasını istemiştir.

Araç mahrumiyet bedeli Yargıtay Kararları PDF

Araç Mahrumiyet Bedeli Zamanaşımı
Araçtan Yoksun Kama Tazminatı Zamanaşımı

Araçtan Yoksun Kama Tazminatı Zamanaşımı

Kaza sonrası aracı hasar alan sürücü ödemekte maddi olarak zorlandığı görülmektedir. Bakım ve onarıma giren aracın, araçtan mahrum kalma bedeli (araçtan yoksun kalma tazminatı) almaya hakkı bulunmaktadır.

Araçtan yoksun kalma tazminatı zamanaşımı iki yıl olarak belirlenmiştir. Aracın mahrumiyet bedeli araç sürücü tarafından kusurlu araç sürücüsünden ve ya sahibinden iki yıl içerisinde hasar tutarının tamamı olarak talep edilebilmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedelini Kasko Öder Mi?
Araçtan yoksun kalma tazminatını kasko öder mi?

Araç Mahrumiyet Bedelini Kasko Öder Mi?

Aracın bakım ve onarımda kalması durumunda araçtan  mahrum kalma bedeli trafik sigortası veya kaskosu tarafından ödenmemektedir. Türk Borçlar Kanunu 49. maddeye göre ’Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür’. Kısaca Türk Borçlar Kanunu madde 49 araçtan yoksun kalma tazminatı kusurlu araç sürücüsü ve ya araç sahibinden alınması gerektiğini söylemektedir.

Araçtan mahrum kalma tazminatını kasko öder mi sorunun cevabı hayır, ödenmez olarak karşımıza çıkmaktadır. Kasko, temel olarak trafik kazası, çalma, çalınmaya teşebbüs, çarpma, çarpılma, yangın veya doğal afet gibi poliçe limiti teminatı dahilinde olan durumlar için ödeme yapmaktadır.

Gerçekleşen trafik kazası sonrasında oluşan maddi hasarlar kusurlu tarafın trafik sigorta şirketi tarafından ödenir. Sigorta poliçe limitinin aşılması durumunda kasko tarafında ödenmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli İtiraz
Araçtan  Mahrum Kalma Bedeli İtiraz

Araç Mahrumiyet Bedeli İtiraz

Araçtan mahrum kalma tazminatı itiraz edilebilen bir durumdur. Aracından mahrum kalma bedeli itirazı için görevli mahkemeye dilekçe yazılabilmektedir. Yazılan dilekçede itiraz nedeni açıkça anlatılması gerekmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli Arabuluculuk
Araçtan yoksun kalma tazminatı  arabuluculuk

Araçtan Yoksun Kalma Tazminatı  Arabuluculuk

Yoksun kalma tazminatı arabuluculuk zorunlu olarak görülmemektedir. Taraflar arasında isteğe göre bırakılmıştır. Aracı hasar alan sürücü araçtan yoksun kalma tazminatını  karşı tarafa bildirerek talep edebilir. Aynı taleple birlikte kazanç kaybı tazminatı da arabuluculuk süreci birlikte yönetilebilir.  İcra yoluna gidebilir veya Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yaparak dilekçe ile dava sürecini başlatabilmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli İspat
Araç Mahrumiyet Bedeli İspat

Araçtan mahrum kalma tazminatı ispat

Araçtan mahrum kalındığının delilini ortaya koymak gerekiyor. Bir talebiniz var ise bunun gerçek olduğunu delilleri ile ortaya koymalısınız. Araçtan mahrum kalma tazminatı talep eden kişinin dosyaya sunacağı evraklar;

  • Kaza Tespit Tutanağı
  • Aracın kazalı fotoları
  • Aracın servis faturası
  • Aracın yapılmış hali fotoları
  • Exper ve bilirkişi raporları…

Araç servisten çıktıktan sonra aracını kaza sebebiyle kullanamayan kişi dava yoluna başvurabilir. Her iki tarafında mağdur olmaması için kazaya karışan aracın değerinin ne kadar olduğunun tespit edilmelidir. Günlük kiralama bedeli üzerinden hesaplaması yapılmalıdır.

Araçtan yoksun kalmaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması daha makbul olacaktır.

ARAÇ MAHRUMİYET BAŞVURUSU BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEĞİ PDF

İlginizi Çekebilir: Ticari Kazanç Kaybı Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat