Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Genellikle boşanma davası, çocuğun velayeti, nafaka davası ve edinilmiş malların paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarının ele alındığı bir hukuk alanıdır. Bunun dışında mirasta mal paylaşımı, mirastan mal kaçırma, yasal mirasçının saklı payının ihlal edilmesi gibi durumlarda da temel dayanak olarak gösterilen kanunların öne çıktığı bir alandır. Özel hukuk alanında medeni hukukta uzmanlaşmış avukatlar için; miras avukatı, boşanma avukatı ve aile avukatı gibi kavramlar halk arasında kullanılmaktadır.

Medeni hukuk kapsamında özellikle çekişmeli boşanma davalarında hak kayıpları yaşamamak adına uzman boşanma avukatlarından destek alınması önemlidir. Çünkü bu alanda hem boşanma kararı verilmesi hem de boşanmanın sonuçları olan nafaka ve velayet davalarının takip edilmesinde hukuki yardıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı
Miras Hukuku
Miras Hukuku Mal Paylaşımı Davası

Miras hukuku mal paylaşımı medeni kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Miras paylaşım davaları hak sahiplerinin hukukunu korumaya yöneliktir. Ancak bu

Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Medeni Hukuk
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ; Evlilik toplumsal bir kurum olup, erkek ve kadının hayatlarını paylaşmak için bir araya gelerek yaptıkları bir

Boşanma Reddi
Medeni Hukuk
Boşanma Reddi

Boşanma reddi, davacının boşanma davasından vazgeçmesi ya da usul veya esastan kaynaklanan sebepler ile gerçekleşmektedir. Boşanma davalarının mahkeme tarafından red

Gaiplik Davası
Medeni Hukuk
Gaiplik Nedir? Gaiplik Davası

Gaiplik, kişinin ölüm veya yaşamına dair somut delil bulunamayıp; hayatta olup olmadığına dair şüphe bulunan durumlara denilmektedir. Gaiplik davası ise

Boşanma Davası Nedir?
Medeni Hukuk
Boşanma Davası

Boşanma davası , hukuki niteliği ve kişilerin özel hayatlarıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle son derece önemli bir uyuşmazlık türüdür. Boşanma

Boşanma Davası Süreçleri, Nafaka ve Tazminat
Medeni Hukuk
Boşanma Davası, Nafaka ve Tazminat

Evliliklerini resmi açıdan sonlandırmak isteyenler boşanma davası nafaka ve tazminat  talebinde bulunarak sonuç alabilmektedir. Dava dilekçelerine göre süreçler değişebiliyor. Ücretsiz

Vesayet Nedir?
Medeni Hukuk
Vesayet Nedir?

Vesayet, küçüklerin ve engellilerin menfaatlerini belirli konularda kanunun öngördüğü şartların oluşması ile korumaya ve temsil etmeye yetkili hukuk kurumudur. Vesayet,

Son Yazılar
Kategoriler: