Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Boşanma Reddi
Medeni Hukuk
Boşanma Reddi

Boşanma reddi, davacının boşanma davasından vazgeçmesi ya da usul veya esastan kaynaklanan sebepler

E-Devlet İsim Değiştirme
Medeni Hukuk
E-Devlet İsim Değiştirme

E-Devlet İsim Değiştirme ; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son

Mirastan Çıkarma Nedir? (Iskat)
Miras Hukuku
Mirastan Çıkarma Nedir? (Iskat)

Mirastan çıkarma nedir sorusu mirasçılar ve miras bırakanlar için çokça merak edilen ve

Vesayet Nedir?
Medeni Hukuk
Vesayet Nedir?

Vesayet, küçüklerin ve engellilerin menfaatlerini belirli konularda kanunun öngördüğü şartların oluşması ile korumaya

Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Medeni Hukuk
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ; Evlilik toplumsal bir kurum olup, erkek ve kadının hayatlarını

Miras Hukuku Mal Paylaşımı
Miras Hukuku
Miras Hukuku Mal Paylaşımı Davası

Miras hukuku mal paylaşımı medeni kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Miras paylaşım davaları

Mal Paylaşımı Davası
Miras Hukuku
Mal Paylaşımı Davası

Mal paylaşımı davası medeni hukuk içerisinde düzenlenmiştir. Mal paylaşımı ölüm, boşanma ve miras

Miras Hukuku
Miras Hukuku Davaları

Miras hukuku: miras bırakan kişinin yaşarken elde etmiş bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallar

Boşanma Davası Süreçleri, Nafaka ve Tazminat
Medeni Hukuk
Boşanma Davası, Nafaka ve Tazminat

Evliliklerini resmi açıdan sonlandırmak isteyenler boşanma davası nafaka ve tazminat  talebinde bulunarak sonuç

Tanıma Tenfiz Davası
Genel
Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Tanıma tenfiz davası Türkiye’de geçerli yabancı mahkemelerin hukuk davalarında verilen kararların alınması amacıyla,

istanbul avukat