Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Yüzde kalıcı iz yaralanmaları trafik kazalarında tazminat gerektiren sağlık problemleridir. Trafik kazasında kazazedenin yüzünde oluşan kalıcı iz hasarı trafik sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketi yüzde sabit iz taşıyan kazazedelere maluliyet raporu ile tazminat ödemesini gerçekleştirmektedir.

Yüzde kalıcı iz tazminatları poliçe limitleri içerisinde verilmektedir. Trafik sigortası poliçe limitleri yüzde kalıcı iz için 2024 yılında son güncellemeye göre en yüksek 1.800.000 TL’dir.

Yüzde Skar İzi (Sabit İz – Kalıcı İz) Nedir?

Yüzde skar izi, cildin yaralanması veya ameliyatı sonucu oluşan ve iyileşme sürecinin bir parçası olarak oluşan hasardır. Cilt, yaralandığında, yaralanan bölgeyi onarmak için kolajen adı verilen bir protein üretir. Ancak bu süreç bazen pürüzlü, kabarık veya koyu renkli bir iz bırakabilir.

Yüzde skar izleri, yaralanmanın şekline, boyutuna ve derinliğine bağlı olarak değişebilir. Bazı yara izleri küçük ve düzken, diğerleri büyük ve belirgin olabilir. Yüzdeki skar izleri genellikle şu durumlarda görülür:

 • Renk değişikliği ve yüzey düzensizlikleri olan skar
 • Hipertrofik skarlar
 • Keloid
 • Kontraktür

Yüzdeki skar izleri, kişinin özgüvenini ve görünümünü olumsuz etkileyebilir.

Yüzdeki skar izleri, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) “yüzde sabit eser” olarak tanımlanmıştır. TCK’nın 86. maddesinde yer alan “Yaralama” suçunun nitelikli hallerinden biri olan “yüzde sabit eser bırakmak”, yaralanmanın, yüzün doğal görünümünü bozacak ve o kişiyi tanıyanlarda duraksamaya, tereddüte yol açacak nitelikte olmasıdır.

Yargıtay, yüzde sabit eser bırakmanın değerlendirilmesinde, yaranın büyüklüğü, şekli, yaranın oluştuğu yer, yaranın iyileşme süresi, yaranın kişinin sosyal yaşamını etkileyip etkilemediği gibi hususları dikkate almaktadır.

Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir?
Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir?

 Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir?

Kişilerin yüzünde dikkat gerektirmeden fark edilen kalıcı yara izi Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesine göre ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ olarak değerlendirilir. Yüzde sabit iz yaşamı tehlikeye sokan bir durum ile aynı kabul edilir. Ve 3 yıldan az olmamak koşulu ile şüpheli yargılanır.

Yargıtay Ceza 3. Ceza Dairesi trafik kazasında yüzde sabit iz cezasına ilişkin Esas: 2016/626 karar no: 2018/288 Tarih: 19.06.2018’li kararında asliye ceza mahkemesinin verdiği 5 yıllık cezayı onaylamıştır.

Yüzde sabit eser bırakmak, TCK’nın 86. maddesinde öngörülen yaralama suçunun nitelikli hali olarak kabul edildiğinden, bu suçun failine verilecek ceza bir kat artırılır. Yüzde sabit iz TCK 86/1 maddesine uyarsa ceza 5 yıla çıkacaktır. Yine suç TCK 86/3 kapsamına girerse hükmedilecek ceza 8 yıl olacaktır.

Yüzde kalıcı iz bırakma suçunun cezası, failin kusurluluğu, suçun işleniş biçimi, mağdurun durumuna göre değişebilir.

Trafik Kazası Yüzde Kalıcı İz Tazminatı
Trafik Kazası Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Maddi Tazminat

Yılda yaklaşık üç milyon yaralanmalı trafik kazası gerçekleşmektedir. Yaralanmaların birçoğu vücudun en korunmasız ancak en ön planda olan yüzde gerçekleşmektedir. Yüzünden hasar alarak yüzde sabit iz ile hayatını devam ettirmek zorunda kalan kazazedenin maddi ve manevi tazminat alacağı bulunmaktadır.

Trafik kazası sonucunda ön taraftan yada yandan bakıldığında 1-2 metre aralığında dikkat gerektirmeden gözle görülebilen yüzdeki yara izlerine kalıcı (sabit) iz denilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi 1. fıkrasında yüzde kalıcı iz konusu yer almaktadır.

Trafik kazasından dolayı yüzde kalıcı iz bulunan kişi, sağlık bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmeleri gerekmektedir. Kazazedenin Trafik kazası sağlık kuruluna girebilmesi için iyileşme sürecinin yani 1 yılın tamamlanmış olması gerekmektedir.

Trafik Kazası Estetik Tazminat
Trafik Kazası Estetik Tazminat

Trafik Kazası Estetik Tazminat 

Trafik kazasında yaralanan kişinin vücudunda oluşan estetik zararlar nedeniyle talep edilebilecek tazminata trafik kazası estetik tazminat adı verilir. Estetik zarar, kişinin vücudunda meydana gelen kalıcı iz, şekil bozukluğu gibi değişikliklerdir. Trafik kazasında oluşan estetik zararlar, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, trafik kazası estetik tazminat talep edilmesi mümkündür.

Estetik zararlar maddi hasar olarak değerlendirilmektedir ve trafik sigortası teminat limitleri ile güvence altına alınmıştır. Kişinin estetik trafik kazasından estetik tazminat edebilmesinin belli koşuları vardır.

Estetik Tazminat Alabilmek için:

 • Estetik zarar önce raporlar ile tespit edilmelidir.
 • Estetik hasara ilişkin sigorta şirketine bildirim yapılmalı.
 • Harcamalar faturalandırılmalı ve resmi olmalıdır.

Yüzde Kalıcı İz Manevi Tazminat

Rizikonun gerçekleşmesi sonucunda yüzde sabit iz ile yaşamak zorunda kalan kazazedeye yaşadığı üzüntü ve keder nedeniyle kazaya sorumlu olan kişi manevi tazminat ödemekle yükümlüdür. Manevi tazminata ilişkin açıklamalar Türk Borçlar Kanunu 56. madde de yer almaktadır:

‘Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir’.

Yüzde kalıcı iz manevi tazminatı hesaplamasının herhangi bir metot ya da formülü bulunmamaktadır. Manevi tazminat miktarı hakim ya da bilirkişi tarafından;

 • Kazazedenin yaşı,
 • Maaşı,
 • Gelir durumu,
 • Psikolojik durumu,
 • Rizikonun gerçekleşmesindeki kusuru dikkate alınır.

Yüzde kalıcı iz için manevi tazminat hesaplanırken iki tarafın ekonomik durumları dikkate alınmaktadır. Manevi tazminat bir tarafı zenginleştirmemeli, diğer tarafı fakirleştirmemelidir.

Yüzde Sabit İz Nedeniyle Manevi Tazminat Dilekçesi

Yüzde kalıcı iz nedeniyle manevi tazminat dilekçesi PDF indirmek için görselin altındaki butonu kullanabilirsiniz.

Yüzde kalıcı iz nedeniyle manevi tazminat dilekçesi WORD indirmek için altta verdiğimiz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yüzde Sabit İz Kati Rapor Dereceleri
Yüzde Sabit İz Kati Rapor Dereceleri

Yüzde Sabit İz Kati Rapor Dereceleri

Yüzde kalıcı iz bulunan kişilerin kaza sonucunda alacağı kati rapor, ceza davalarında failin alacağı cezayı belirlemektedir. Kati rapor, savcının talimatı ve kolluk kuvvetinin sevki üzerine alınmaktadır.

Kati Rapor Dereceleri

1- Hafif
2 ve 3- Orta
4, 5 ve 6- Ağır olarak derecelendirilir.

Trafik kazası sonucu oluşan skar izleri kati raporda 1 yani hafif olarak değerlendirilmektedir.

Adli tıp kurumu kanunu uygulama yönetmeliği kati raporda yaralanmaların ne şekilde değerlendirileceği belirlemiştir. Uzman hekimler kati rapor hazırlarken 1’den 6’ya kadar oran verirler işte bu oranlarda değerlendirmelerini yönetmelik kararları doğrultusunda vermek zorundadırlar. Sabit izlere ilişkin yapılan değerlendirmeleri aşağıda oluşturduğumuz tablo da bir araya topladık.

Yüz Bölgesi Yaralanmaları 
Yüz bölgesindeki her türlü sinir lezyonuHAFİF OLMADIĞI
Orbitayı oluşturan kemiklerden dura ile ilişkisi olan frontal ve sfenoid kemiğin yer aldığı orbita tavan kırıklarıYAŞAMSAL TEHLİKE
Orbitayı oluşturan diğer kemiklerdeki kırıklarHAFİF OLMADIĞI
Yüz bölgesindeki tüm kemik kırıklarıHAFİF OLMADIĞI
Kulak Lezyonları  
Dış kulak yolu yaralanmasıHAFİF
HemotimpaniumHAFİF OLMADIĞI
Kulak kepçesinde kulak memesi kaybı veya kıkırdak dokuyu ilgilendiren kısmi ya da total doku kayıplarıHAFİF OLMADIĞI
Kulak kepçesinde kıkırdak dokuyu içermeyen kısmi lezyonlarHAFİF
Timpanik membranda yırtıkHAFİF OLMADIĞI
OLMADIĞI Denge aygıtında yaralanmaHAFİF OLMADIĞI
Kulak kemiklerinde kemik zincir kopukluğuHAFİF
Göz Lezyonları 
Göz kapağı/çevresinde ekimoz/hematom, yüzeyel laserasyonlarHAFİF
Retinanın travmatik lezyonlarıHAFİF OLMADIĞI
Koroid rüptürüHAFİF OLMADIĞI
Gözyaşı kanallarının travmatik lezyonlarıHAFİF OLMADIĞI
Enükleasyon–EvisserasyonHAFİF OLMADIĞI
Lensin travmatik lezyonlarıHAFİF OLMADIĞI
İris-Uvea-Vitreus yaralanmalarıHAFİF OLMADIĞI
Korneada perforasyona yol açmayan basit lezyonlarHAFİF
Konjonktivada subkonjonktival kanama gibi görme bozukluğu yapmayan, şekil ve fonksiyonu bozmayan yaralanmalarHAFİF
Skleral ve/veya konjuktival perforasyonHAFİF OLMADIĞI
Optik sinir lezyonuHAFİF OLMADIĞI
Travmatik şaşılıkHAFİF OLMADIĞI
Gözde trikiyazis, entropiyum, ekstropiyumHAFİF OLMADIĞI
Travmatik pitozisHAFİF OLMADIĞI
Travmatik sürekli epiforaHAFİF OLMADIĞI
Glob perforasyonuHAFİF OLMADIĞI
Burun-Ağız-Damak-Dil-Lezyonları  
Burun kıkırdak ve konka lezyonuHAFİF OLMADIĞI
Dilde basit yaralanmaHAFİF
Dilde derin veya geniş laserasyon, kopma ya da kesilerHAFİF OLMADIĞI
Mukoza yaralanmasıHAFİF
Stenon kanalı yaralanmasıHAFİF OLMADIĞI
Diş ya da implant kayıpları (Süt dişleri dahil)HAFİF OLMADIĞI
Dişlerde subluksasyon, tüm belirgin diş kırıklarıHAFİF OLMADIĞI

Yukarıda verilen tabloda oluşan hasarlar sonucunda vücutta kalıcı iz kalma ihtimali yüksektir. Skar izlerinin meydana getirdiği maluliyet ya da iş gücü kaybı oranı ayrı bir değerlendirme konusudur. Kati rapor ve maluliyet raporunun konusu farklıdır ve bir birlerinden bağımsızdırlar.

Yüzde Sabit İz Tazminat

Kaza sonu açılacak tazminat davalarında manevi tazminat ve maddi tazminatlar alınabilmektedir. Manevi tazminat kişinin psikolojisi, üzüntü ve kederinden dolayı talep edebileceği tazminat türüdür. Maddi tazminat ise ekonomik ve sosyal yaşamlarının etkilenmemesi için talep edilebilmektedir.

 
Yuzde Sabit Iz Maluliyet Orani

Yüzde Sabit İz Maluliyet Oranı

Trafik kazalarında maluliyet oranı kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan yönetmeliğe göre değerlendirilir. Yargıtay 25.02.2018 Tarih ve 2015/7208 Esas- 2018/601 Sayılı Karar.

Yüzde sabit iz maluliyet oranı, heyet raporu sürecinde üzerinde en çok tartışma yürütülen konulardan bir tanesidir. Kalıcı izden oran alabilmek normal şartlar altında ve mevcutta yürürlükte bulunan 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA tarihli yönetmeliğe göre çokta mümkün değildir. Çünkü yönetmeliğin Deri bağlığı altında 23. sayfada yapılan değerlendirmeye göre;

Hipertrofik skar ve keloid

Skarın Vücuda oranı Heyet Oranı
Hafif (vücut yüzeyinin %1-9’unu kaplayan) 5
Orta (vücut yüzeyinin %10-%19’unu kaplayan)10
Şiddetli (vücut yüzeyinin %20-49’unu kaplayan)20
Çok şiddetli: Vücudun %50-100’unu kaplayan40
Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısında fazlasını kaplarsa15

Maluliyet oranı almak için girilen heyette her yara ve yara izi için ayrı bir değerlendirme gerçekleştirmektedir. Bu yara ve değerlendirme tablosuna aşağıda bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz, https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Trafik Kazası Skar İzi Tazminat
Trafik Kazası Skar İzi Tazminat

Kazada yaralanan kişi öncelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarından birinde, uzman hekimler eşliğinde bir heyete girmelidir. Bu heyette vücuttaki kalıcı izler için değerlendirme yapabilecek uzmanında olması gerekiyor. Fiziki muayene sonucu yaralanan kişiye maluliyet oranı verilmektedir.

Yüzünde Sabit İz
Yüzünde Sabit İz

 Yüzde Sabit İz Adli Tıp Raporu

Trafik kazası yüzde kalıcı iz maluliyet raporlarında mutlaka plastik cerrahi uzmanı imzası bulunmalıdır. Aksi halde alınan raporlar sunulan kurumlar tarafından kabul görmeyecektir. Yine trafik kazası skar izine ilişkin alınacak raporların adli tıp birimleri tarafından hazırlanması daha doğru bir tercih olacaktır.

Trafik kazası adli tıp raporu üniversitelerin adli tıp anabilim dalları tarafından hazırlanmaktadır. Bireysel başvuru ile adli tıp mütalaası alabilirsiniz.

Adlı Tıp Raporu Alabileceğiniz Üniversiteler

 • 9 Eylül Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
Yüzde Sabit İz Kriterleri
Yüzde Sabit İz Kriterleri

 Yüzde Sabit İz Kriterleri

Kazada yüzünden yaralanan kişinin kalıcı bir yara izine sahip olup olmadığını anlamak için; iyi aydınlatılmış bir ortamda, insanların konuşma mesafesi olan 1-2 metreden dikkat gerektirmeden fark edilmelidir.

“Eğer, yüz sınırları içinde oluşan yaralanmanın bıraktığı iz, o kişiyi önceden tanıyanların
onu tanımasında duraksamaya yol açacak şekilde yüzün doğal görünümünü bozmuş ise bu
durumda “yüzde sürekli değişiklik”ten bahsedilir.”

Yüzde Sabit İz Raporu

Yüzde sabit iz raporu ceza soruşturmasında adli tıp uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Kati rapor adı verilen rapor ceza yargılamasında belirleyicidir. Sabit iz raporu tazminat davasında da etkilidir. Yüzünde iz kaldığı rapor ile sabit olan mağdur bu rapor ile maddi ve manevi tazminat taleplerine dayanak oluşturur.

 Yüzde Sabit İz Raporuna İtiraz

Rapora itirazınızı kolluk güçlerine dilekçe ile iletebilirsiniz. Süreç olayın bağlı bulunduğu karakol tarafından yönetilmektedir. Ama olayın meydana geldiği yere uzaksanız bağlı bulunduğunuz karakol üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Kati raporda yüzde kalıcı iz bulunduğuna ilişkin net bir ifade yok ise ve siz yüzünüzde iz kaldığını iddia ediyorsanız yeni bir değerlendirme talep edebilirsiniz.

Yüzde Sabit İz Maluliyet

Yüzde Sabit İz Yargıtay Kararı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2016/3956 Esas Numaralı, 2019/9 Sayılı kararı yüzde sabit iz konusuna ilişkin emsal nitelik taşımaktadır. 17. hukuk dairesi 14/01/2019 gününde oybirliğiyle verdiği kararda yüzde sabit iz kaldığını manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

Yüzde Kalıcı İz Manevi Tazminat
Yüzde Kalıcı İz Manevi Tazminat

 Yüzde Sabit İz Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/ 12913 Esas Numaralı, 2015 / 8804 Kararı yüzde kalıcı iz manevi tazminatı konusuna ışık tutan emsal nitelikteki kararlardandır:

‘Dava, davalıdan satın alınan aracın hava yastıklarının kaza esnasında açılmaması sebebiyle yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaralanan davacının manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Manevi tazminat tutarını etkileyen özel hal ve şartlar belirtilmiş olup, hakim manevi tazminat miktarını belirlerken hak ve nesafet ilkeleriyle bağlı kalmalı, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, kusurlu eylemin mağdurda uyandırdığı elem ve ızdırabın derecesini, olayın vehametini, davalıların kusurunu, istek sahibinin toplumdaki yerini, kişiliğini, hassasiyet derecesini gözetmelidir. Takdir edilecek manevi tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı, ne var ki mamelek hukukuna dair zararın karşılanması amaç edinilmediğinden zenginleşme aracı da olmamalıdır. Mahkemece hükmedilen manevi tazminat miktarının az olduğunun kabulü gerekir. O halde takdir edilecek makul bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.’

Skar Maluliyet
Skar Maluliyet

İzin sadece yüz bölgesinde mi olması gerekir?

Tazminata sebep olan kalıcı izin sadece yüz bölgesinde olması gerekmez. Kalıcı izin, görünür olan herhangi bir bölge de olması kişinin alacağı maluliyet oranını arttırır. Kısaca kalıcı iz tazminatı yüz bölgesi ile sınırlı kalmamıştır.

Kalıcı iz nedeniyle yapılacak hesaplamaya kişinin mesleği etki eder mi?

Riziko sonucunda yüzünde kalıcı ize sahip olan kişinin tazminatı hesaplanırken mesleği de etki etmektedir. Örneğin; manken olan bir kişinin kaza nedeniyle yüzünde sabit iz kalması; marangoz olan bir kişinin yüzünde iz kalmasından daha fazla tazminata sebep olmaktadır.

Yüzde oluşan sabit iz niteliğindeki yaralanma nedeniyle ekonomik geleceğin sarsılacağı hakkında Yargıtay kararı bulunuyor mu?

Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava için Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2014/22584 Esas Numaralı 2017/4410 sayılı kararı bulunuyor. İlgili kararın içeriği yüzde oluşan sabit izin ekonomik geleceğin sarsılacağına dairdir.
İlgili kararı okumak için tıklayınız.

Yüzde sabit iz iyileşme süresi kaç ay?

Adli tıp hekimlerine skar izi yaralanmalarının iyileşme süreci 6 aydır. Trafik kazalarında iyileşme süreci ise yönetmeliğe göre 1 yıldır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler