Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

14/07/2022
Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Yüzde kalıcı iz yaralanmaları trafik kazalarında maluliyet raporu ile tespit edilmelidir. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra adli tıp raporu ile tespit edilen kalıcı izlerin ceza olarak ciddi yaptırımları vardır. Aynı zamanda maddi hasar olarak değerlendirilen skar izleri tazminat gerektirmektedir.

Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir, Kalıcı İz Sebebiyle Tazminat Alınabilir Mi?

Trafik kazası yüzde kalıcı iz bıraktıysa hem cezai olarak hemde tazminat olarak sonuçları olacaktır. Yüzde sabit iz iyi aydınlatması olan bir yerde, insanların arasında 1-2 metre varken, belirgin bir şekilde ilk bakışta fark ediliyorsa yüzde kalıcı (sabit) iz olarak yönetmelikte bir karşılığı vardır. Yüzde Kalıcı iz karşı cepheden ya da yan cepheden görülmelidir. Türk ceza Kanunu’nun 87. maddesi 1. fıkrasında, yaralanmanın cezai yaptırımı olduğu belirtilmektedir.

Yüze ağır yanık kezzap vb. maddeler atıldığında yaralanan kişinin yüzünü daha önce tanıyan kişilerin yüzünü tanımakta zorlanmalarına veya duraksamalarına, kişinin yüz şeklinin bozulması durumuna da ‘yüzde sürekli değişiklikler’ denilmektedir. Yüzde değişkenliğe sebep olma durumu Türk Ceza Kanunu 87. maddesi 2. fıkrasında yer almaktadır.

Trafik Kazası Yüzde Kalıcı İz Tazminatı
Trafik Kazası Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Trafik Kazası Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Yüzde kalıcı iz tazminatı, maddi tazminat kapsamında değerlendirilmektedir. Yılda yaklaşık üç milyon yaralanmalı trafik kazası gerçekleşmektedir. Yaralanmalı trafik kazası geçiren kişi, sağlık bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında uzman hekimler tarafından heyete girmeleri gerekmektedir. Trafik kazası sağlık kuruluna girebilmeleri için iyileşme sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu heyet sonucu maluliyet oranı ve trafik kazası heyet raporu ile alanında uzman bir avukat aracılığı ile karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir.

Gerçekleşen yaralanmalı trafik kazası sonucunda ön taraftan yada yandan bakıldığı takdirde 1-2 metre aralığında dikkat gerektirmeden gözle görülebilen yüzdeki yara izlerine kalıcı (sabit) denilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi 1. fıkrasında yüzde kalıcı iz konusu yer almaktadır.

Estetik uzmanlar girilen heyette yüzdeki yara ve her yara izi ayrı olarak değerlendirmektedir. Değerlendirmeye göre yüzde sabit iz bir başka söyleyiş ile yüzde kalıcı iz (skar izi) değer tablosu şu şekilde gösterilmektedir.

Trafik Kazası Estetik Tazminat
Trafik Kazası Estetik Tazminat

Trafik Kazası Estetik Tazminat 

Karayolları üzerinde bir ve ya birden fazla aracın karıştığı; sürücü, yaya ve ya üçüncü kişilerin sebep olduğu kazalara trafik kazası denilmektedir. Trafik kazasını konu alan tüm davalar trafik kazası avukatının alanına girmektedir.

Trafik kazalarına sebebiyet veren sürücüden kaynaklı durumlara örnek vermek gerekirse; alkollü araç kullanımı, gerekli miktarda pratik yapmadan trafiğe çıkmak, kural ihlali yapmak, aşırı hız… Yayadan kaynaklı trafik kazalarına örnek olarak; yaya geçidini kullanmamak, kural ihlali yapmak, dikkatsiz davranmak, geçiş üstünlüğü olan yerlerde araca geçiş üstünlüğü tanımamak…

Trafik kazalarının sonuçları üç şekilde görülmektedir. Maddi hasarlı trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve yaralanmalı trafik kazaları olarak görülmektedir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında ölüm ve ya yaralanma gerçekleşmez. Sadece araçların hasar aldığı trafik kazası türüdür. Maddi hasarlı kazalarda olay yerine polis çağırılmaz, kazaya karışan taraflar kendi aralarında kaza tespit tutanağı tutarak sigorta şirketlerine bildirim yapmaktadır.

Ölümlü trafik kazalarında vefat eden kişinin yakınlarına trafik kazası tazminatları verilmektedir. Bu tazminatı alabilecek kişiler arasında gösterilebilecekler; vefat eden kişinin anne-babası, eşi, nişanlısı ve çocuklarıdır. Vefat eden kişinin yokluğundan dolayı maddi zorluğa düşüp, destekten yoksun kaldıkları için ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ almaya hakları bulunmaktadır. Yaşanılan ölümlü kaza sonucu vefat eden kişinin yakınları duyduğu acı ve üzüntü içinde ayrıca manevi tazminat davası da açabilmektedir.

Trafik kazalarında yaralanma durumu ise oldukça fazladır. Kazaya karışan kişiler ufak ya da büyük bir yaralanma almaktadır. Bu yaralanma sonucu vücudun görünüşünde değişiklikler mevcut olabilmektedir. Bu değişikliğe sebep olan yaralanmalar için Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarda bir heyete girmelidir. Uzman bilirkişi tarafından estetiğe gerek olduğu onaylı belge ile estetik için tazminat davası açılabilmektedir.

Yüzde Sabit İz Kati Rapor Dereceleri

Yüzde Sabit İz Kati Rapor Dereceleri

Yüzde Sabit İz Kati Rapor Dereceleri

Yüz Bölgesi Yaralanmaları
Yüz bölgesindeki her türlü sinir lezyonuHAFİF OLMADIĞI
Orbitayı oluşturan kemiklerden dura ile ilişkisi olan frontal ve sfenoid kemiğin yer aldığı orbita tavan kırıklarıYAŞAMSAL TEHLİKE
Orbitayı oluşturan diğer kemiklerdeki kırıklarHAFİF OLMADIĞI
Yüz bölgesindeki tüm kemik kırıklarıHAFİF OLMADIĞI
Kulak Lezyonları
Dış kulak yolu yaralanmasıHAFİF
HemotimpaniumHAFİF OLMADIĞI
Kulak kepçesinde kulak memesi kaybı veya kıkırdak dokuyu ilgilendiren kısmi ya da total doku kayıplarıHAFİF OLMADIĞI
Kulak kepçesinde kıkırdak dokuyu içermeyen kısmi lezyonlarHAFİF
Timpanik membranda yırtıkHAFİF OLMADIĞI
OLMADIĞI Denge aygıtında yaralanmaHAFİF OLMADIĞI
Kulak kemiklerinde kemik zincir kopukluğuHAFİF
Göz Lezyonları
Göz kapağı/çevresinde ekimoz/hematom, yüzeyel laserasyonlarHAFİF
Retinanın travmatik lezyonlarıHAFİF OLMADIĞI
Koroid rüptürüHAFİF OLMADIĞI
Gözyaşı kanallarının travmatik lezyonlarıHAFİF OLMADIĞI
Enükleasyon–EvisserasyonHAFİF OLMADIĞI
Lensin travmatik lezyonlarıHAFİF OLMADIĞI
İris-Uvea-Vitreus yaralanmalarıHAFİF OLMADIĞI
Korneada perforasyona yol açmayan basit lezyonlarHAFİF
Konjonktivada subkonjonktival kanama gibi görme bozukluğu yapmayan, şekil ve fonksiyonu bozmayan yaralanmalarHAFİF
Skleral ve/veya konjuktival perforasyonHAFİF OLMADIĞI
Optik sinir lezyonuHAFİF OLMADIĞI
Travmatik şaşılıkHAFİF OLMADIĞI
Gözde trikiyazis, entropiyum, ekstropiyumHAFİF OLMADIĞI
Travmatik pitozisHAFİF OLMADIĞI
Travmatik sürekli epiforaHAFİF OLMADIĞI
Glob perforasyonuHAFİF OLMADIĞI
Burun-Ağız-Damak-Dil-Lezyonları
Burun kıkırdak ve konka lezyonuHAFİF OLMADIĞI
Dilde basit yaralanmaHAFİF
Dilde derin veya geniş laserasyon, kopma ya da kesilerHAFİF OLMADIĞI
Mukoza yaralanmasıHAFİF
Stenon kanalı yaralanmasıHAFİF OLMADIĞI
Diş ya da implant kayıpları (Süt dişleri dahil)HAFİF OLMADIĞI
Dişlerde subluksasyon, tüm belirgin diş kırıklarıHAFİF OLMADIĞI

Yüzde Sabit İz Tazminat

Kaza sonucunda yüzünde kalıcı bir izi olan bireyin, mağdur kanunun 41, 45 ve 47. maddelerinde maddi ve manevi bir tazminat davaları açabilmektedir. Tazminatın alınabilmesi için atılacak öncelikli adımlar Sağlık Bakanlığı onaylı hastanelerden heyet raporu ile maluliyet oranı alınması gerekmektedir. Bir diğer adımı ise trafik kazası konusunda uzman avukat ile tazminat davalarını açmak olacaktır.

Yüzde Sabit İz Tazminat
Yüzde Sabit İz Tazminat

Kaza sonu açılacak olan tazminat davalarında manevi tazminat ve maddi tazminatlar alınabilmektedir. Manevi tazminat kişinin psikolojisi, üzüntü ve kederinden dolayı talep edebileceği tazminat türüdür. Maddi tazminat ise ekonomik ve sosyal yaşamlarının etkilenmemesi için talep edilebilmektedir.

Trafik Kazası Skar İzi
Trafik Kazası Skar İzi

 Trafik Kazası Skar İzi 

Gerçekleşen trafik kazalarının etkileri arasında en savunmasız ve korunmasız olan yüz bölgesi önemli bir yer tutmaktadır. Trafik kazalarında baş ve yüz bölgesi ciddi yaralanmalar almaktadır. Skar izi yaralanmalardan dolayı kazaya karışıp malul kalan kişilerin maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Skar izi tazminatının yanında uzman bilirkişi raporu ile estetiğe gerek olduğu durumlarda estetik için ayrı bir ödeme alınmaktadır. Bu tazminat davlarını açmak için ve dava sürecinin en sağlıklı şekilde ilerletmek için trafik kazası avukatı ile çalışmak size fayda sağlayacaktır.

Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir?
Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir?

 Yüzde Kalıcı İz Bırakmanın Cezası Nedir?

Trafik kazası yüzde kalıcı iz oluşması oldukça sık görülen bir durumdur. Kalıcı iz yaralanmaları sonucu kişilerin yüzünde dikkat gerektirmeden fark edilen kalıcı yara izi için maddi ve manevi tazminatlarını alabilmektedirler. Yüzde kalıcı (sabit) iz bırakmanın cezası Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesine göre ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ olarak değerlendirilmektedir.

"<yoastmark

Yüzde Sabit İz Maluliyet Oranı

Çağımızın gereği araç kullanımı oldukça fazla sayıdadır. Bu fazlalığa oranla trafik kazaları da oldukça sık gerçekleşmektedir. Kaza sonucu ölüm ve yaralanma miktarları da fazladır.

Yaralanmalı bir trafik kazasında yaralanan kişinin gerçekleştirmesi gereken en önemli iki adımı bulunmaktadır. Bunlarda ilki alanında uzman bir avukatla ilerlemeyi sürdürmek olmalıdır. Alanında uzman bir avukatla dava sürecini başlatmak, dava sürecini en kısa sürede tamamlarken en sağlıklı sonuçları almanıza yardımcı olacaktır.

Bir diğer adım ise iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından uzman hekimler eşliğinde bir heyete girmek olmalıdır. Bu heyet sonucu heyet raporunda belirtilen maluliyet oranı alınmaktadır. Bu maluliyet oranına göre trafik kazası tazminat davaları açılabilmektedir.

Maluliyet oranı almak için girilen heyette her yara ve yara izi için ayrı bir değerlendirme gerçekleştirmektedir. Bu yara ve değerlendirme tablosuna aşağıda bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz, https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Yüzde Kalıcı İz Manevi Tazminat
Yüzde Kalıcı İz Manevi Tazminat

Yüzde Kalıcı İz Manevi Tazminat

Trafik kazası gerçekleştikten sonra yaralanan kişi maddi olarak zorlanmaktadır. Fakat birde bu kazanın manevi yönü mevcuttur. Yaralanan kişi kazadan sonra psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Yaralanan kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar ya da yaşadığı hüzün ve keder için kazaya karışan karşı taraftan manevi tazminat talep edebilmektedir. Manevi tazminatın hesaplanırken iki tarafın ekonomik durumları dikkate alınmaktadır. Manevi tazminat bir tarafı zenginleştirmemeli, diğer tarafı fakirleştirmemelidir.

İlgili İçerik: Manevi Tazminat Davası Nerede ve Kime Karşı Açılır?

Trafik Kazası Skar İzi Tazminat
Trafik Kazası Skar İzi Tazminat

  Trafik Kazası Skar İzi Tazminat 

Gelişen teknoloji ve çağımız gereğince ulaşımda araçlar önemli ölçüde yer kaplamaktadır. İnsan sayısı ve araç kullanım sayısına bağlı olarak da trafik kazaları oldukça fazla sayıda görülmektedir. Bu trafik kazaları sonucunda ölüm, yaralanma ve ya maddi hasarlar görülmektedir.

Yaralanmalı bir trafik kazası geçiren bir kişinin yapması gerekenlere geldiğimizde il öncelik vereceği durumlardan bahsetmekte fayda vardır. Yaralanma trafik kazası geçiren bir kişi alanında uzman bir avukatla yolunda ilerlediği takdirde bu hukuki süreci en hızlı ve doğru şekilde sürdürecektir.

Kazada yaralanan kişi öncelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarından birinde uzman hekimler eşliğinde bir heyete girmelidir. Bu heyette vücudunda olan kalıcı izler ve sakatlık için bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme sonucu yaralanan kişiye bir maluliyet oranı verilmektedir.  Maluliyet oranı belirli olan kişi alanında uzman olan avukatı ile maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir. Estetiğe gerek olup olmadığı, estetik için bir tazminat hak edep etmediği ise uzman bilirkişi tarafından verilecek raporda gösterilmektedir.

Maluliyet oranı alabilmek için girilen heyette her yara, yara izi gibi faktörlere ayrı bir derecelendirme verilmektedir. Bu derecelendirmeye bırakacağımız link üzerinden ulaşabilirsiniz; https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Skar Maluliyet

Skar Maluliyet

Skar Maluliyet

 Bir kaza sonucu yaralanan kimsenin vücudunda kazaya ait yara izleri kalması çok olası bir durumdur. Kazada yaralanan kimse uzman doktorlar tarafından bir heyete girmesi gerekmektedir. Kazada oluşan her yara, yara yeri ve zarar gören yer için bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme sonucu yaralanan kişiye bir maluliyet oranı verilmektedir. Maluliyet oranı belirlenen kişi alanında uzman bir avukat ile maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmek için hak kazanmaktadır.

Yüzünde Sabit İz
Yüzünde Sabit İz

 Yüzünde Sabit İz

Yaralanmalı bir kaza geçiren bir kimse ufak ya da büyük yaralanmalar geçirmektedir. Bu yarar kaza anında en korunmasız yer olan yüz bölgesinde gerçeklemiş olabilir. Yüzünden yaralanan kişi, bu yara için tazminat alabilmektedir. Bu tazminatı alabilmesi için yüzünde oluşan yaranın kalıcı olması gerekmektedir. Yüzünde sabit (kalıcı) iz bulunan kişi uzman hekimler eşliğinde bir heyete girerek maluliyet oranı aldıktan sonra uzman avukat ile hukuki sürece girmelidir.

Yüzde Sabit İz Tanımı

Yüzde sabit izi tanımlamak gerekirse, kazada yaralanan kişinin yüzüne yan çehreden ve ya önden bakıldığında, iyi aydınlatılmış bir ortamda dikkat gerektirmeden görülen yara izleridir. Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi 1. fıkrasında yüzde sabit iz ile ilgili konu yer almaktadır.

 Yüzde Sabit İz Muayenesi

Karayolları üzerinde gerçekleşen yaralanmaları trafik kazalarında kazaya karışan kimselerin yüzlerinden yaralanması sık ortaya çıkan ir kaza sonucudur. Kazada yaralanan kişinin iyileşme süresi sonucunda Devlet Hastaneleri ve ya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bir heyete girmeleri gerekmektedir. Yaralanan kişilere buralarda gerekli muayene ve inceleme yapılmaktadır. Bu inceleme ve muayene sonucunda estetiğe gerek olup olmadığı ve maluliyet oranları belirlenmektedir. Belirlemeler sonucunda yaralanan kişi alanında uzman bir kişi ile hukuki sürece girmektedir. Sonraki adım olarak tazminatlarını talep eder.

Yüzde Sabit İz Kriterleri
Yüzde Sabit İz Kriterleri

 Yüzde Sabit İz Kriterleri

Kazada yüzünden yaralanan kişinin kalıcı bir yara izine sahip olup olmadığını anlamak için şu kriterlere dikkat edilmelidir; iyi aydınlatılmış bir ortamda, insanların konuşma mesafesi olan 1-2 metreden dikkat gerektirmeden fark edilen yara izleridir. Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi 1. fıkrasında yüzde sabit (kalıcı) iz konusu yer almaktadır.

Kazada yaralanan kişinin yüzünü, daha önce kazazedeyi tanıyan birinin tanımakta zorlandığı ve ya duraksadığı yara izleri yüzde sürekli değişkenlik olarak tanımlanmaktadır. Yüzde sürekli değişikliklerin Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi 2. fıkrasında bahsi geçmektedir.

Yüzde Sabit İz Raporu

Geçirdiği kazadan dolayı yüzünde kalıcı (sabit) yara izi olanlar bu yaralanma için tazminat talep etme hakkına sahiptirler. Bu tazminatları alabilmeleri adına yapacakları öncelikli işlem alanında uzman bir avukat ile beraber dava sürecini ilerletmek olacaktır. Kazada yaralanan kişi iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından uzman hekimler tarafından bir heyete girerek heyet raporu ve bu raporda maluliyet oranı alacaktır. Uzman hekimler eşliğinde girilen heyette her yara ve yara izi için ayrı bir değerlendirme mevcuttur. Bu değerlendirme ve derecelendirme tablosuna bu link üzerinden ulaşabilirsiniz; https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Kazada yaralanan kişi yüzündeki sabit yara izi için girdiği heyetten alacağı rapor ile uzman avukatlar aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davalarını, estetiğin gerektiği durumlarda estetik giderleri için dava sürecini başlatmalıdır.

 Yüzde Sabit İz Raporuna İtiraz

Kazada yaralanan kişi iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından Devlet Hastanesi ve ya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bir heyete girerek maluliyet oranı almaktadır. Bu oran yaralana kişi tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda bulunduğu ilin ilçe Sağlık Müdürlüğüne itirazını yapabilmektedir. Yaralanan kişi tekrar heyete girip bir değerlendirme görebilmektedir. İlk yapılan heyet ve ikinci yapılan heyetlerin sonuçlandırdığı maluliyet oranlarında dikkat çeken bir fark olduğu takdirde üçüncü bir hakem hastanede de heyete girip maluliyet oranı alınmaktadır.

Bu süreci en sağlıklı ve en hızlı şekilde yürütmek adına kazada yaralanan uzman kişi kendine trafik kazası alanında geliştirmiş, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip uzman bir avukatla çalışmalıdır.

Yüzde Sabit İz Maluliyet
Yüzde Sabit İz Maluliyet

Yüzde Sabit İz Maluliyet

Kaza sonucu yaralanan kişi maluliyet oranına göre maddi ve manevi tazminatlarını alabilmektedir. Bu tazminatları da alabilmek adına hukuki bir sürece girmelidir. Bu hukuki süreçte size yardım ve destekte bulunması adına alanında uzman bir trafik kazası avukatı ile anlaşılmalıdır.

Bir kaza sonucunda yüzünde yaralanma ile karşı karşıya kalan milyonlarca insan bulunmaktadır. Yüzde olan yaranın kalıcı (sabit) olup olmadığını tanımlamak için şu ayrıntılar önemli nitelik taşımaktadır. İyi aydınlatılmış bir ortamda dikkat gerektirmeden 1-2 metreden fark edilen yaralara kalıcı (sabit) iz denilmektedir. Bu yaralanma sonucu maluliyet raporu alabilmek için yaralanan kişi uzman doktorlar aracılığı ile bir heyete gitmelidir. Bu heyet sonucu maluliyet oranı belirli olacaktır. Yaralanan kişi maluliyet oranına göre maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir.

 Yüzde Sabit İz Yargıtay Kararı

Kazada yüzünden yaralanan bir kazazede, iyileşme sürecinin tamamlanmasından sonra uzman hekim eşliğinden Devlet Hastanesi ve ya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bir heyete girmelidir. Bu heyet sonucunda kalıcı yara izine göre yapılan değerlendirmeye göre bir maluliyet oranı alınmaktadır. Bu maluliyet oranına göre de maddi ve manevi tazminatları alınabilmektedir.

Yaralanmalı kaza sonucu kişinin girdiği heyette olan uzman hekimin hukuki yaklaşım bilmesi önem arz etmektedir.

TCK’nın 87. maddesi 1. fıkrasında yer alan yüzde sabit iz, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç’ olarak değerlendirilmektedir.

Yüzde Sabit İz Manevi Tazminatı

Bir ve ya daha fazla aracın karışması sonucu oluşan trafik kazalarında kazaya karışan kişiler ufak ya da büyük yaralanmalar yaşayabilmektedirler. Bu yaralanma kaza anında en ön planda olan yüz bölgesinde gerçekleşebilmektedir. Kazazede kazanın ardından iyileşme sürecinin tamamlayarak uzman hekimler eşliğinde maluliyet oranını belirlemektedir. Yaralanan kazazede kaza sonrası yaşadığı üzüntü, hassasiyet, psikolojisi ve duygu durumu için kazaya karışan kişinin şahsında manevi tazminat talep edebilmektedir. Manevi tazminat hesaplanırken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

  • İki tarafın ekonomik durumları,
  • Maluliyet oranı,
  • Yaşları,
  • Haklılık oranları.

 Yüzde Sabit İz Maluliyet Oranı

İş ve ya trafik kazası geçiren kazazedenin vücudunda yaralanmalar görülmesi oldukça olası bir sonuçtur. Bu yaralanma kaza sırasında ön planda olan, en hassas bölge olan yüz ve  çevresinde görülebilmektedir.

Yüz bölgesinde yaralanan bir kimsenin yarasının sabit (kalıcı) olup olmadığı da önemli bir konudur. Bu yara izinin sabit (kalıcı) olup olmadığını şu şekilde tanımlayabilmekteyiz; iyileşme sürecinin tamamlayan kazazedenin yüzündeki yaranın, iyi aydınlatılmış bir alanda dikkat gerektirmeden 1-2 metreden görülebiliyorsa sabit (kalıcı) yara izidir.

 Yüzde Sabit İz Adli Tıp Raporu

Yaralanmalı bir kaza sonucunda iyileşme sürecini tamamlayan kazazedenin yüzünde, iyi aydınlatılmış bir ortamda insanların konuşma mesafesi olan 1-2 metreden, yan veya karşıdan bakıldığında dikkat etmeden fark edilen yaralara sabit (kalıcı) iz denilmektedir. Sabit  iz için kazazede Devlet hastanesi veya Eğitim ve Araştırma hastanelerinde adli muayeneye girmelidir. Bu muayene sonucunda heyet raporu ile maluliyet oranı alınmaktadır. Bu maluliyet oranı ile alanında uzman avukatlar aracılığıyla tazminat davalarını açabilmektedir.

Aşağıda bırakacağımız link üzerinden Adli Muayene Raporu örneğini görebilirsiniz; https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/ADLIMUAYENERAPORU.pdf.

Yüzde Sabit İz Nedeniyle Manevi Tazminat Dilekçesi

Kaza sonucunda yüz bölgesinden yaralanan kişilerin sayıları oldukça fazladır. Yaralanmalar kalıcı yaralanma olduğu takdirde Sağlık Bakanlığı onaylı hastanelerden bir heyet raporu almaları gerekmektedir. Bu heyet raporu, yapılan muayene sonucunda maluliyet oranı belirlemektedir. Bu belirlenen orana göre kişi maddi ve manevi tazminatlarını talep etmeye hak kazanmaktadır.

Manevi tazminat, kazada yaralanan kişinin yaşadığı hüzün ve psikolojik durumu için söz konusu içindir. Bu tazminat türünün hesaplaması için bir metot yoktur. Manevi tazminat hesaplanırken dikkat edilen hususlar şu şekildedir:

  • Kazaya karışan tarafların ekonomik durumları,
  • Yaralanan kişinin yaşı,
  • Yaralanan kişinin maluliyet oranı,
  • Kazadaki haklılık payları.

 Yüzde Sabit İz Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Kazada yaralanan bir kişi maddi ve manevi olarak zorluğa düştüğü görülmektedir. Maddi zorluklar kişinin iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından gireceği heyet sonucu alacağı maluliyet oranına göre verilecektir.

Manevi tazminat kazada yaralanan kişinin, kazanın şokunu atlatamaması, sürekli hatırlaması gibi durumların yanı sıra duyduğu hüzün, acı ve psikolojik durumuna göre verilmektedir. Manevi tazminat hesaplamanın bir metodu olmamakla birlikte; manevi tazminat tutarı belirlenirken yaralanan kişinin yaşı, kazaya karışan tarafların sosyal ve ekonomik durumları, yaralanan kişinin maluliyet oranı ve kazadaki haklılık payları dikkate alınmaktadır.

Meydana gelen kazada ilgili kararlar incelendiğinde görülecek olduğu üzere yüzde sabit iz, beden bütünlüğüne yönelik yapılmış sayılıp, kişilik hakkı kapsamında tazminat talep edebilmesi mümkün kılınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler