Sigorta Avukatı

Sigorta hayatımızın bir çok alanında güvenceler sunmaktadır. En çok kullanılanı ise zorunlu trafik sigortasıdır. Sigorta şirketleri tarafından zarara ilişkin yapılan taleplere çeşitli gerekçeler sunularak ödemeler geciktirilmektedir. İşte bu noktada devreye sigorta avukatı girmektedir.

İstanbul Sigorta Avukatı 

Sigorta avukatı, hasar ve ölüm dosyalarında sigortadan para almak için devreye girer. Sigorta uyuşmazlıklarının çözümü zor ve bir o kadar da basittir. Meydana gelen olumsuzlukla ilgili sigorta şirketi devreye girdiği zaman karşınıza bir çok prosedür çıkarılacaktır. Bütün aşamalar geçildikten sonra sigorta ödemelerinde iki seçeneğiniz olacaktır. Ya hak ettiğiniz tutarın altında bir rakama razı olacaksınız ya da dava yoluna giderek hak ettiğiniz parayı 4-5 yıl sonra alacaksınızdır. Sigorta şirketlerinin tamamının genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Bu sebeple sigorta avukatı olarak uzmanlaşmak isteyen avukatlar İstanbul’da olmak ve burada ofis açmak zorundadırlar.

Türkiye’de en çok karşılaşılan sigorta dosyası trafik sigortalarına ilişkindir. Trafik sigortası şirketleri ve aracına sigorta yaptıran kişiler arasındaki sözleşmeden kaynaklı anlaşmazlıklar konusunda uzman olan avukatlara, sigorta avukatı denilmektedir. Sigorta şirketleri poliçe de yer alan maddeleri kaza anında yerine getirmediği durumlarda sigortalı araç sahipleri zor duruma düşmektedir. Zor duruma düşen sigortalı araç sahipleri bu durumu aşabilmek için sigorta avukatı ile görülmelidirler.

Sigorta Avukatı Telefon Numarası

 İstanbul Sigorta AvukatıAv. Cuma Ali Koç
Telefon:+90 544 129 34 68
Adres:Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:44 D.61 Bahçelievler/İstanbul
Mail:info@cozumavukatlik.org

https://g.co/kgs/LfrV8zS ((Harita ve Konum Bilgisi))

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Çözüm avukatlık olarak hangi şehirde olduğunuza bakmaksızın alanında uzman ve tecrübe sahibi avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz. Davalarınızı en hızlı ve sağlıklı şekilde sonuçlandırmak, müvekkillerimizin haklarını sonuna kadar savunmak ve almak amacındayız.

Sigorta hukuku kapsamında verdiğimiz hukuki hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Kasko sigortasından doğan uyuşmazlıklar
 • Sigorta sözleşmesi hazırlama
 • Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların takibi
 • Zarar sigortalarından doğan uyuşmazlıklar
 • Sigorta hukuku danışmanlık hizmeti
 • İşveren mali sorumluluk sigortası
 • Trafik sigortasından doğan uyuşmazlıklar
 • Trafik sigortasından doğan tazminatlar
 • Emeklilik sigortası
 • Sağlık sigortası
 • Hayat sigortası
 • şahıslara mali sorumluluk sigortasından doğan uyuşmazlıklar

Sigorta Poliçesi İncelemesi

Sigorta poliçesi incelemesi, sigorta sözleşmesinin detaylarının ve şartlarının analiz edilmesi sürecidir. Sigorta avukatları, müşterilerine sigorta poliçelerini anlamalarına ve farklı poliçeler arasında karşılaştırma yapmalarına yardımcı olabilirler.

Sigorta Sözleşmesi

Sigorta sözleşmesi, sigorta şirketi ve sigortalı arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Bu anlaşma, sigortalının ödemesi gereken prim miktarını, sigorta şirketinin sağladığı teminatı ve tazminat ödemelerinin koşullarını belirler.

YouTube video
Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Sigorta Şirketi Sorumluluğu

Sigorta şirketi sorumluluğu, sigorta şirketinin sigortalıya karşı olan yükümlülüklerini ifade eder. Sigorta şirketinin, sigorta poliçesine uygun hareket etmesi beklenir. Trafik kazalarında kusurlu sigorta şirketi zarar gören tarafın maddi zararlarını karşılamak ile yükümlüdür. Diğer sigorta türlerinde ise zarar bildirimi yapıldığı andan itibaren sigorta şirketinin sorumluluğu başlamaktadır.

Sigorta Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Sigorta ile uyuşmazlık dosyalarına ticaret mahkemesi bakmaktadır. Ancak davanın açılacağı yerde ticaret mahkemesi yok ise Asliye hukuk mahkemesi de sigorta uyuşmazlıklarında görevlidir.

Sigorta Avukatı Nedir?
Sigorta Avukatı Nedir?

 Sigorta Avukatı Nedir?

Aracına sigorta yaptıran araç sahibi ve sigorta şirketleri arasındaki sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara bakan, zararın sigorta kapsamına girip girmediğini tespit eden avukatlara sigorta avukatı denmektedir. Sigorta avukatları sigorta şirketleri ve sigortalı araç sahipleri arasındaki davalarda araç sahibini savunarak haklarını talep etmektedir. Sigorta avukatı, sigorta şirketinin poliçelerde yer alan maddelerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Trafik Sigortası Avukatları

Sigortacılık işleriyle ilgilenen kuruluşların ve aracına sigorta yaptıran araç sahiplerinin arasında uyuşmazlıklar görülmektedir. Bu uyuşmazlıklar sözleşmeden kaynaklı olduğu durumlarda veya zararın poliçeye girip girmediği durumlarda problemlerin çözümü için trafik sigortası avukatına başvurulmalıdır.

Sigorta Konusunda Uzman Avukat

 Sigorta Konusunda Uzman Avukat

Her avukatın kendine ait bir branşı bulunmaktadır. avukatlar seçtikleri branş üzerinde uzmanlaşmaktadırlar. Sigorta konusunda uzman olan avukatlar sigorta şirketleri ve aracına sigorta yaptıran kişiler arasında sözleşmeden doğan anlaşmazlıklara bakmaktadır. Sigorta konusunda uzman avukatlar araç sahiplerini sigorta şirketlerine karşı savunmaktadır.

Sigorta konusunda uzman avukatlar, sigorta hukuku alanında deneyimli ve bilgi sahibi avukatlardır. Sigorta tazminatı talepleri, sigorta şirketleriyle anlaşmazlıklar ve sigorta poliçelerine ilişkin yasal konuları ele alarak müvekkilinin haklarını koruyarak tazminat taleplerini yönetirler.

YouTube video

Sigorta Uyuşmazlıklarında Tahkim Yargılaması

Tahkim, kelime anlamı olarak bir uyuşmazlığın çözümü için hakeme başvurulmasıdır. Zorunlu veya istek üzerine iki çeşidi olup hangi durumlarda hakeme başvurulacağı yasalar ile belirlenmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü hedeflemektedir.

Tahkim başvurusu ile sürecin hızlanması hedeflenmektedir. Sigorta tahkimin kendine göre bir işleyişi vardır. Tahkimin yönetmelik ve kuralları iç tüzük ile belirlenmiştir. Sigorta tahkim yargılaması ayrı bir uzmanlık alanı olup sigorta avukatlarının özel çalışma alanlarından bir tanesidir.

Tazminat Alabileceğiniz Sigorta Türleri

Sigorta kelime anlamı olarak daha önceden ödenen prim karşılığı olarak, pirimi ödeyen kişinin karşılaşabileceği zararları giderebilmek için sigortacılık faaliyetiyle ilgilenen kuruluşlarla yaptığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmeden doğan tazminat hakkı bulunmaktadır. Sigorta avukatı ile takip edebileceğiniz sigorta tazminatı türleri aşağıdaki gibidir;

Trafik Sigortası 

Kaza anında aracınızı, diğer araçlara ve üçüncü kişilere karşı koruyan sigorta türüne trafik sigortası denilmektedir. Trafik sigortası kazada karşı tarafın oluşabilecek zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bunun yanında sizin aracınızı da güvence altına almaktadır. Trafik sigortası ödeme yaparken kazadaki kusur oranlarına dikkat etmektedir. Bu sigorta türü karşı tarafın zararını öderken sizin kusur oranınız kadar bir ödeme yapacaktır.

01.01.2023 tarihinden itibaren kanunlar ile belirlenen trafik sigortası teminat limitleri şu şekildedir:

ARAÇ GRUBU                                             TEMİNATLAR(TL)
A- Sağlık GiderleriB- Sakatlanma ve ÖlümC-Maddi
Kişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza Başına
İnsan Taşımada kullanılan Motorlu Araçlar1.200.0006.000.0001.200.0006.000.000120.000240.000
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar, Römork ile İş Makineleri12.000.00012.000.000
Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar6.000.0006.000.000
Motosiklet ve Yük Motosikleti3.600.0003.600.000

 Koltuk Sigortası

 1. yetki belgesine sahip tüm motorlu araçların koltuk sigortası yaptırması Türkiye’de zorunlu olarak kılınmıştır. Kaza anında motorlu taşıtın içinde bulunan kişileri güvence altına alan bu sigorta kazadan sonra vefat eden kişinin yakınlarına ve ya kazada yaralanan kazazedelere Koltuk Sigortası Tazminatı vermektedir. Koltuk sigorta teminat limitleri son güncellemesini 2014 yılında almıştır. 8. belge yetkisine sahip tüm motorlu araçların koltuk sigorta teminat limitleri koltuk başına sağlık giderleri için 175.000 TL,

Sakatlık ve ölüm giderleri için 175.000 TL olarak güncellenmiştir.

 İş Kazası Sigortası

iş yerinde, işverenin bir işini gerçekleştirirken vefat eden ve ya kalıcı maluliyete sahip olan işçinin iş kazası geçirdiği kanunlarca kabul edilmektedir. İş kazası sigortası iş kazasında işvereni güvence altına almaktadır. İş kazası sonrası vefat eden işçinin yakınları ve ya maluliyete sahip olan işçinin açacağı tazminat davalarında talep edilecek tazminatı iş kazası sigortası ödemektedir.

>İlginizi Çekebilir: İş Kazası Tazminat Hesaplama 

 Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası sürekli sakatlık (maluliyet) durumunda sigorta yaptıran kişiye, sigortalı kişinin vefat etmesi durumunda yakınlarına ödeme yapmaktadır. Ferdi kaza sigortası ödemeleri ise poliçeye, poliçe limitine ve teminatlarına göre değişmektedir.

 Hayat Sigortası

Hayat sigortası, ölüm, sakatlık ve ya yaşlılık durumunda kişiye ve yakınlarını güvence altına alan sigorta türüdür. Bu sigorta türü hem kişiye hem de yakınlarına fayda sağlamaktadır. Sigorta şirketine hayat sigortası yaptıran kişinin ödemeleri bir fonda toplanır ve değer kazanmaktadır. Hayat sigortaları ülkelere göre değişmekte olup, Türkiye’de hayat sigortası çeşitleri şu şekildedir:

 • Ölüm hali sigortası,
 • Maluliyet sigortası,
 • Sağlık sigortası,
 • Özel durum sigortası.

 Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası, genel sağlık sigortası bulunan bireyin özel hastanelerden ücret ödemeden (katılım payı hariç) tedavi gördüğü sağlık sigortası çeşididir. Sağlık sigortası yatarak ve ya ayakta tedavi gören hastanın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayacak olan bedeli ödemektedir. Sağlığını önemseyen, kendisini güvence altına almak isteyen bireyin yaptırması gereken sigorta türüdür.

Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştiren kurum ve kuruluşların neyi, nerede nasıl yapmalarını gerektiğini düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta hukuku aynı zamanda sigortacılık faaliyetini yerine getiren kurum ve kuruluşların denetlenmesi ve düzenlemesini noktasında dayanak yazılı kurallardır. yapmaktadır.

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve tazminat talepleri ile ilgili hukuki düzenlemeleri içerir. Sigorta hukuku, sigorta şirketlerinin, sigortalıların ve diğer tarafların haklarını ve sorumluluklarını düzenler.

Sigorta Hukuku Avukatı
Sigorta Hukuku Avukatı

Sigorta Hukuku Danışmanlığı

Sigorta hukuku danışmanlığı, sigorta hukuku alanında uzman avukatların sigortalılara, sigorta şirketlerine ve diğer ilgili taraflara hukuki tavsiye ve yönlendirme sağlamasıdır. Bu hizmetler, sigorta poliçelerinin yorumlanması, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi ve anlaşmazlık çözüm süreçlerinde yardımcı olmayı içerir.

Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerine sigorta poliçelerini anlamalarında, tazminat taleplerini değerlendirmelerinde ve haksız uygulamalara karşı mücadelelerinde yardımcı olmaktadır.

Kasko Avukatları
Kasko Avukatları

 Kasko Avukatları

Kasko zorunlu olmayıp istek üzerine yaptırılmaktadır. Klasik bir kasko poliçesinde; çalınma, çalınmaya teşebbüs, çarpma, çarpılma, yanması maddeleri bulunmaktadır. Bu maddeler poliçe üzerinde artırılabilmektedir. Aracına kasko yaptıran sürücü ile kasko şirketleri arasındaki uyuşmazlıklara bakan kasko avukatları bu alanda kendini geliştiren sürücüyü kasko şirketlerine karşı savunan kişilerdir.

 Kasko Avukat İndirimi

Türkiye’de zorunlu olmayıp istek üzerine yaptırılan kasko, bazı meslek gruplarına ve durumlara karşı özel indirim yapmaktadır. Belirtilen durum ve meslek grupları şunlardır:

 • Kasko sigortası öğretmen indirimi %15’e kadar
 • Kasko sigortası doktor indirimi %14’e kadar
 • Kasko sigortası eczacı indirimi %10’a kadar
 • Kasko sigortası vali ve kaymakam indirimi %10’a kadar
 • Kasko sigortası asker indirimi %20’ye kadar
 • Kasko sigortası öğretim üyesi indirimi %20’ye kadar
 • Kasko sigortası yargı mensupları indirimi %10’a kadar
 • Kasko sigortası devlet memurları indirimi %16’ya kadar
 • Araç için sabit bir sürücü belirlenmesi durumunda %20 indirim uygulanır.
 • Araç, şirketin üst düzey yönetici tarafından kullanılması durumunda %20 indirim uygulanmaktadır.
 • Sigorta priminin peşin ödenmesi durumunda ekstra indirimler uygulanmaktadır.

 Bursa Sigorta Avukatı

Trafik sigorta şirketleri ve aracına sigorta yaptıran kişiler arasındaki sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümüne odaklanan kendini bu alanda geliştiren avukatlara Bursa sigorta avukatı denmektedir. Bu avukatlar sigorta şirketlerine karşı müvekkillerini savunmaktadır. Bursa sigorta avukatı ile çalışarak hak taleplerinizi en sağlıklı ve en hızlı yoldan ulaşabilirsiniz.

 Sigorta Avukatı İzmir

Türkiye’nin turizm şehirlerinin başında gelenlerinden biri olan İzmir kalabalık bir nüfusa sahiptir. Bu nüfus çoğunluğu ulaşım sektörünü etkilemektedir. Kullanılan ulaşıma ve ulaşım aracının çokluğuna bağlı olarak trafik kazaları da oldukça sık gerçekleşmektedir. Gerçekleşen kazalarda sigorta şirketleri ön plana gelmektedir. Kazada gerçekleşen hasarlar trafik sigortası ile ödenmektedir.

Fakat bazı durumlarda trafik sigortaları verdiği sözlerde durmayarak poliçe de yazanları yerine getirmemektedir. Yerine getirilmeyen sözler sürücüleri zor durumda bırakmaktadır. Zor duruma düşen sürücüler İzmir Sigorta Avukatı ile görüşmelidir.

 Sigorta Avukatı Ankara

Türkiye’nin başkenti olan Ankara nüfus bakımından oldukça fazla sayıya sahiptir. Nüfus çoğunluğuna oranla kullanılan araç sayısı da fazladır. Araç çoğunluğu ile trafik kazaları da paralel şekilde çoğunluk göstermektedir. Trafik kazası gerçekleşmesinin sonrasında dikkat edilen husus trafik sigortasının olup olmadığıdır. Trafik sigortası zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür.

Trafik sigortaları kimi zaman poliçede yazan maddeleri uygulamakta zorluk çıkarmaktadır. Yerine getirilmeyen maddeler araç sahibini zor duruma düşürmektedir. Araç sahibi bu gibi durumlarda kendini sigorta şirketlerine savunması için Ankara Sigorta Avukatı ile çalışmalıdır.

 Sigorta Şirketi Sözleşmeli Avukat; Sigorta şirketi sözleşmeli avukat, sigorta şirketi ile sözleşme imzalayarak şirketin adına çalışan ve vekilliğini yapan avukatlardır. Sigorta şirketinde çalışan bireylerin iş hukukuna bakan avukatlara sigorta şirketi avukatı denmektedir.

 Sigorta Davaları

Sigorta, sigortacılık faaliyetiyle uğraşan kuruluşlar ve sigorta yaptıran kişiler arasındaki prim ödeme yükümlülüğüyle imzalanan sözleşmelerdir. Sigorta davaları çeşitleri şu şekilde sıralanabilir.

 1. Can Sigortaları
  • Hayat sigortası
  • Zorunlu koltuk ferdi sigortası
  • Sağlık sigortası
 2. Zarar Sigortaları

A-Sorumluluk sigortaları

 • Trafik sigortası
 • Kasko
 • Mesleki sorumluluk sigortası
 • İşveren sorumluluk sigortası
 • Ürün sorumluluk sigortası
 • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası

B- Mal sigortaları

İlgili İçerik: Trafik Kazası Avukatı

YouTube video

 Sigorta Davası Masrafları Ne Kadardır?

Sigorta davası masrafları, avukat ücretleri, dava dosyası açma ve işlem ücretleri, bilirkişi raporu ücretleri ve diğer dava sürecinde ortaya çıkan masrafları içerir. Toplam masraf, davanın karmaşıklığına ve süresine bağlı olarak değişebilir. Dava süreci başlamadan önce avukatınızla masrafları detaylı bir şekilde görüşmek önemlidir.

Mal ve Mülk Sigortası Hukuku

Mal ve mülk sigortası hukuku, mülk ve mal varlığına ilişkin sigorta poliçeleri ve bu poliçelerle ilgili hukuki düzenlemeleri içerir. Bu alan, yangın sigortası, sel sigortası, hırsızlık sigortası ve diğer mülkiyet sigortaları ile ilgili anlaşmazlıkları kapsar.

Sigorta Avukatı Ücretleri 2024

Sigorta avukatı ücretleri, avukatın deneyimi, uzmanlık alanı ve coğrafi konumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 2024 yılında, ücretler genellikle saatlik, sabit ücretli veya başarıya bağlı (temsil ettikleri müşterinin kazandığı tazminata orantılı olarak) şeklinde belirlenir. 

Trafik kazası avukatlarının ücretlerine örnek tablo;

UYUŞMAZLIK TÜRLERİAVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024
Tazminat Davaları (Maddi ve Manevi)En az %15- En fazla %25 Değerinde
Sigorta Alacaklarına İlişkin AlacaklarEn az %15- En fazla %25 Değerinde
Yargıtay Duruşmaları32.000 TL
Ceza Soruşturmasının Takibi8.000 TL
İstinaf Mahkemesi Duruşmaları20.400 TL
Ağır Ceza Sanık Müdafiliği29.800 TL
Asliye Ceza Sanık Müdafiliği19.700 TL
Asliye Ceza Katılan Vekilliği19.700 TL
Ağır Ceza Katılan Vekilliği29.800 TL

Sigorta Avukatına ofisinde danışmanlık için gittiyseniz ilk bir saat için 2.300,00 TL sonraki her bir saat için ücretlendirme 1.300,00 TL şeklinde olacaktır.

Sigorta şirketine Dilekçe Nasıl Yazılır?

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için kazanın hemen sonrasında sigorta şirketine başvuru yapabilirsiniz. Kazaya ilişkin evraklar toparlanarak bir dosya haline getirilir. Taleplerinize ilişkin resmi bir yazı kaleme almanız gerekiyor. Yaralamalı trafik kazasında sigortaya başvuru dilekçesi oluşturmak için bir şablon da kullanabilirsiniz. Ancak burada taleplerinizi bir sıralamalısınız.

Sigorta sirketine Dilekce Nasil Yazilir
Sigorta şirketine Dilekçe Nasıl Yazılır?

Sigorta şirketine hasar başvuru dilekçesi ayrı yazılıp talep oluşturulmalıdır. Hasar başvuru dilekçesi için iki satır bile yazmanız yeterlidir.

 Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Sigorta şirketine başvuru yapılması kazayı bildirilmesi durumunda dilekçe yazılmalıdır. Bu dilekçe örneğini sizler için paylaşıyoruz. Örnek dilekçe metni aşağıdaki gibidir:

(…) SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Adres)

BİLDİRİMDE BULUNAN : (…)(TCKN: )
VEKİLİ                                    : Av.

KONU                                      : (…) tarihinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle uğranılan zarara yönelik maddi ve manevi tazminat talebimizden ibarettir.

Sayın Muhatap                   ;

Sigortalı (…) (zararın meydana gelmesine neden olan karşı taraf), şirketiniz nezdinde (…) poliçe, (…) acente nolu (…) bitiş tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesiyle kayıtlı bulunmaktadır.

(…)  tarihinde (…) (TCKN: ) sevk ve idaresinde bulunan adına kayıtlı (…) plakalı araç (…)  adresinde (…) plakalı müvekkil (…) yönetimindeki motosiklete çarpmış ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu müvekkilin (…) sağ kolu dirserğinden itibaren kesilerek ampute edilmek zorunda kalınmıştır.

Sürücü (…) söz konusu kazanın oluşmasında %100 kusurludur. Olayın meydana gelmesine (…) (olayda yaşanan hata ve ihmaller sıralanacaktır) neden olmuştur. Müvekkil kendi şeridinde kurallara uygun bir şekilde seyir halinde iken kendisini kazanın içerisinde bulmuştur. Ayrıca ilgili kazanın T.C. (…) Başsavcılığı Savcılığı (…)  Soruşturma numaralı dosyası ile de işlemleri yapılmaktadır.

Müvekkil kaza sonucunda çok ciddi ve ağır bir şekilde yaralanmıştır. Müvekkil kaza tarihinde (…) Hastanesi’ne kaldırılmış olup; hastanede ciddi tedaviler görmüş, ardından (…)  Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tedavi ve tetkikler sonucu müvekkilin (…) sağ kolu dirseğinden itibaren ampute edilmiştir.

Müvekkil kazanın vermiş olduğu olumsuz etkilerle yaşamaya devam etmektedir. Ayrıca müvekkilin vücudunda kesikler ve kırıklar meydana gelmiş olup; kesiklerden kaynaklı olarak vücudunda kalıcı izler oluşmuştur. Kolunu kaybetmiş olmanın üzüntüsü ve artık desteksiz yürüyememesi sebebiyle toplum içine çıkmak istememektedir. Ayrıca ileriye yönelik olarak artık eğitim hayatına ve iş hayatına devam edemez konuma gelmiştir. Bu acılara sebep olan sigortalı/sigortalıların müvekkilin manevi zararlarını tazmin etmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere; anılan poliçe göz önüne alınarak meydana gelen kaza nedeniyle maddi tazminat (iş görememezlik, sağlık masrafları, kazanç kaybı, maluliyet durumu) ve kazanın oluşturduğu olumsuz psikolojik etkenler ve çevresel faktörler nedeniyle manevi tazminatın hesaplanarak tarafımıza bildirilmesini ve aşağıda bilgileri verilen hesaba paranın yatırılmasını talep ederiz. (Maddi tazminat miktarının belirlenmesi açısından (…)  adresi üzerinden tarafımızla iletişime geçilmesini talep ederiz.) Aksi takdirde müvekkilin tazmin edilmeyen zararları için hukuki yollara başvurulacağı, bu halde yapılacak tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza tahmili zorunluluğu hasıl olacağı vekaleten ihtar ve ihbar olunur.

(Banka Bilgileri)
IBAN

EKLER :
– Kaza Tespit Tutanağı
– Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet raporu,
– İlk muayene raporu,
– Ameliyat ve tedavi süreci ve taburcu olduğuna dair hastane raporu.

Yaralamalı Trafik Kazasında Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçe Örneği

Yaralanmalı araç kazalarında meydana gelen maddi hasarlar kusurlu olan tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketinden kazayla ilgili masraflarınızı, gördüğünüz zararları alabilirsiniz. Ancak bunları alabilmeniz için izlemeniz gereken resmi yollar vardır. Bunlardan ilki sigorta şirketine başvuru zorunluluğudur.

Dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz. TRAFİK KAZASI SİGORTA BAŞVURU DİLEKÇESİ

SGK Avukatı

SGK avukatları, sosyal güvenlik hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve sosyal güvenlik ile ilgili konularda müvekkillerine hukuki destek sağlarlar. SGK avukatlarının görevleri şunlardır:

 1. Emeklilik, malullük, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı gibi sosyal güvenlik konularında danışmanlık yaparlar.
 2. Müvekkilin haklarını ve menfaatlerini korur ve savunur.
 3. Sosyal güvenlik davalarını açar ve mahkeme süreçlerini yönetir.
 4. İşverenler ve çalışanlar arasındaki sosyal güvenlikle ilgili anlaşmazlıkları çözmeye çalışır.
 5. İşçi ve işverenlerin sosyal güvenlik yükümlülüklerine uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 6. Sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikleri takip eder ve müvekkilini bu konularda bilgilendirir.

SGK avukatlarının uzmanlık alanları, emeklilik ve tazminat davaları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kıdem ve ihbar tazminatı gibi sosyal güvenlikle ilgili konuları kapsar. İşverenler, çalışanlar ve bağımsız çalışanlar, sosyal güvenlik konularında hukuki destek almak için SGK avukatlarıyla çalışabilirler.

Sık Sorulan Sorular; 

Sigortaya Açılan Dava Ne Kadar Sürer?

Yönetmelik gereği sigorta uyuşmazlıklarında sigorta şirketine başvuru şartı vardır. Hasar bildirimi sonrası 15 gün içerisinde sigorta şirketi bu hasarı ödemekle yükümlüdür. Tahkim komisyonunda açılan davalar 4-8 arasında sonuçlanmaktadır. Mahkemeye intikal eden dosyalar ise 2-3 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Sigorta avukatı ne yapar?

Sigorta avukatları, sigorta şirketleri ve bireyler arasındaki sigorta sözleşmelerini konu alan davalara bakmaktadır.
– Sigorta poliçelerini yorumlar ve analiz eder.
– Tazminat taleplerini değerlendirir ve yönetir.
– Müvekkilin haklarını korur ve savunur.
– Sigorta şirketleriyle müzakerelerde bulunur ve anlaşmazlıkları çözmeye çalışır.
– Gerekli durumlarda sigorta davalarını açar ve mahkeme süreçlerini yönetir.

Sigorta işlerine hangi avukat bakar?

Sigorta tazminatından kaynaklanan uyuşmazlık davalarına sigorta avukatı bakmaktadır.

Sigorta hukuku davaları nelerdir?

Sigorta hukuk davaları; KASKO, Ürün Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Trafik Sigortası, İşveren Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası olarak sınıflandırılabilir.

Sigorta Tazminat Avukatı

Sigorta tazminat avukatları, sigorta hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve müvekkilinin sigorta tazminat taleplerini yönetirler. Bu tür avukatlar, sigorta şirketleriyle anlaşmazlıkların çözümü, tazminat miktarının belirlenmesi ve haksız tazminat reddi durumlarında müvekkilinin haklarını savunurlar

En İyi Sigorta Avukatı Nasıl Bulunur?

– İnternet üzerinden araştırma yaparak, uzmanlık alanlarına ve deneyimlerine göre avukatları değerlendirebilirsiniz.
– Arkadaşlarınızdan, aile üyelerinizden veya meslektaşlarınızdan tavsiyeler isteyin.
– Avukatların daha önce temsil ettiği müşterilerin geri bildirimlerini inceleyin.
– İlgili avukatlarla görüşme yaparak, beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun avukatı belirleyin.

Sigorta Avukatı Maaşı

Sigorta avukatı maaşı, avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, coğrafi konumu ve çalıştığı hukuk bürosunun büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Başlangıç maaşları, genellikle daha düşük olup, deneyim ve başarılar arttıkça maaşlar da artar. 2024 yılında en düşük avukat maaşı 25 bin TL’dir.

Sigorta Dolandırıcılığı

Sigorta dolandırıcılığı, sigorta şirketlerini veya sigortalıları hileli eylemlerle zarara uğratmaya çalışan eylemlerdir. Sigorta dolandırıcılığı, sahte tazminat talepleri, bilerek yanlış bilgi verme ve sigorta poliçesinde hile yapma gibi eylemleri içerir.

Haksız Tazminat Reddi

Haksız tazminat reddi, sigorta şirketinin, müşterisinin meşru bir tazminat talebini haksız yere reddetmesi durumudur. Bu durumda, sigortalı, sigorta avukatı ile çalışarak hakkını arayabilir ve sigorta şirketiyle anlaşmazlığı çözmeye çalışabilir.

Bireysel Kaza Avukatı

Bireysel kaza avukatı, bireysel kazalar sonucu zarara uğrayan kişilere hukuki destek sağlayan avukattır. Bu avukatlar, kaza tazminatı taleplerinde ve sigorta şirketleriyle anlaşmazlık çözümünde müvekkillerine yardımcı olur.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin