İş Kazası Avukatı

İş Kazası Avukatı

İş Kazası Avukatı ; İş kazaları maalesef ki kanayan bir yara… Türkiye bu alanda verilere bakıldığında Avrupa’da bir numara. İş kazası avukatı meydana gelen kazalarda işçilerin zararlarını en aza indirmek için bir çaba harcar. Amaç hem hızlı şekilde tazminat sürecini tamamlamak ve kusurluların hak ettiği cezaları almasını sağlamaktır.

İş Kazası Tazminat Avukatı İstanbul

Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi İstanbul merkezli, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermektedir. İş hukuku üzerine 15 yılı aşkın tecrübemiz var. İş kazası davalarınıza uzman avukat kadromuz ile birlikte SGK uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, Aktüer Hesaplama Uzmanı ve Akademisyenler ile birlikte değerlendiriyoruz.

İş kazası Avukat numarası (İstanbul) İletişim Bilgileri, Adresi

İş Kazası Tazminat AvukatıAv. Cuma Ali Koç
Telefon:+90 544 129 34 68
Adres:Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:44 D.61 Bahçelievler/İstanbul
Mail:info@cozumavukatlik.org

Adres ve Konum Bilgileri

https://g.co/kgs/LfrV8zS

İş Kazası Avukatı Nedir?
İş Kazası Avukatı Nedir?

İş Kazası Avukatı Nedir?

İş kazalarının çokluğu iş kazası avukatı diye özel bir terimi de ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde hukuk alanında uzmanlaşan avukatların yoğun çalıştıkları alanlardan biride iş kazası davalarıdır.

Çalışma koşullarından kaynaklanabilecek durumlarda meydana gelen kazalara iş kazası denir. İş kazası avukatı da böyle durumlarda devreye girer ve zarar gören işçinin haklarını en doğru şekilde savunur. İş kazaları, çalışma sırasında işçiye fiziksel zarar verilmesi, meslek hastalıkları, iş sürecinde trafik kazaları da iş kazası olarak kabul edilir.

YouTube video

İş kazası avukatı, iş kazası sonucu zarara uğrayan kişi için en gerekli yardım noktalarından biridir. Süreçteki bilgi ve tecrübeniz ile davada verilecek kararları önceden tahmin edebilirsiniz. İş kazası dava sürecinde kişiye danışman olacak ve birçok detayı ele alabilecek avukatlar iş kazası sürecinde önemli bir yere sahiptir.

İş kazası avukatı, bireysel tazminat davası açma sürecinde bir danışma merkezi haline gelir. Danışmanlıkta, davanın kazancını ve zarar gören kişinin haklarını savunmanız gerekir. Kaza sonrası oluşacak teşhis ve kanıt süreçlerinde işverenlerin alması gereken cezalar noktasında yine iş kazası avukatı etkin rol oynamaktadır.

İş Kazası Avukatının Verdiği Hizmetler

Her avukat gibi iş hukuku avukatları da müvekkillerinin haklarını savunur. İş hukuku alanına giren davaları ele alırlar. Avukat müvekkilin talep ve isteklerini dikkate alarak konuyu lehte sonuca bağlamak iş hukuku avukatlarının görevleri arasındadır.

 • İş Kazası Tazminat Davası
 • İş Kazası Ceza Davası
 • İşçi Alacakları
 • Meslek Hastalığı Tazminat Davası
 • SGK’ya açılacak davalar
 • İşe iade davası
 • Kötü niyet tazminat davası
 • Sendikal tazminat davası
avukata danisin

İş Kazası Avukatının Görev ve Yetkileri

İş kazası avukatının görev yetkileri iş kazası sonucu bedensel veya ruhsal zarara uğrayan çalışan, yaşadığı acı, ıstırap, keder ve korku nedeniyle işverene maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Her iki davanın açılması ve devamında alanında uzman iş kazası avukatı görev ve yetkileri içerisindedir. Süreçte avukat ve müvekkil birlikte hareket eder.

İş Kazası Avukat Ücretleri
İş Kazası Avukat Ücretleri

İş Kazası Avukat Ücretleri

İşçinin Yaralanması ve İşçi Alacakları, avukatlık ücretleri ve dava masrafları orantılı olarak belirlenecektir. Örneğin ; 500.000,00 TL olarak tespit edilen iş kazası tazminat davasında vekalet ücreti orantılı olarak belirlenecektir.

Yine de; Asgari avukatlık ücretinden az olmamak kaydıyla 2023-2024 yılı için en az 17.900,00 TL avukatlık ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tablosu 2023 – 2024

UYUŞMAZLIK TÜRLERİAVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024
Tazminat Davaları (Maddi ve Manevi)En az %15- En fazla %25 Değerinde
Sigorta Alacaklarına İlişkin AlacaklarEn az %15- En fazla %25 Değerinde
Yargıtay Duruşmaları32.000 TL
Ceza Soruşturmasının Takibi8.000 TL
İstinaf Mahkemesi Duruşmaları20.400 TL
Ağır Ceza Sanık Müdafiliği29.800 TL
Asliye Ceza Sanık Müdafiliği19.700 TL
Asliye Ceza Katılan Vekilliği19.700 TL
Ağır Ceza Katılan Vekilliği29.800 TL

Avukatlık ücreti her davaya, davanın konusuna, göre değişmektedir. Dava açacak kişi, iş hukukuna dayanarak talepte bulunan kişi, dava sürecini iş davası avukatı ile birlikte yürütmek istediğinde vekalet ücreti sözleşmesi imzalanacaktır. İş mahkemesi avukatı ücretleri davanın niteliğine ve avukatlık sözleşmesine miktar belirlenecektir.

Tarafların mutabakatı ile dava sonucunda elde edilecek tazminat değerinin belli bir yüzdesi de avukata ödenecektir. Avukatlık Kanunu’na göre, dava konusu para olan hallerde elde edilen değerin en fazla %25’i oranında avukat istenebilir. Kanunda belirtilen %25 oranı en üst sınır olup, uygulamada avukatlar davanın değerine ve somut davanın durumuna göre %15-20 gibi oranlarda anlaşabilmektedir.

İlginizi Çekebilir: İş Kazası Tazminat Hesaplama 

İş kazası avukat ücretleri AAUT (Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi) Madde 5 uyarınca; avukat sadece bir duruşmaya katıldı veya yeni dilekçe vermiş olsa dahi tüm avukatlık ücretine hak kazanacaktır. Bu nedenlerden dolayı; Sözleşmeye dayalı sadakat ilkelerine göre avukat ve müvekkil, hukuki sorun çözülene kadar sadakatlerini sürdürmek zorundadır.

İş kazası avukatına ofiste sözlü danışma ücreti ilk bir saat için 2.300,00 TL alınırken takip eden her 1 saat için ise 1.300,00 TL ile ücret tarifesi uygulanacaktır.

avukata danisin

İş Hukuku

İş Hukuku dalında tartışılan işçinin korunması ilkesi, bu konunun ayrı bir kanunda düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu şekilde ülkemizde İş Kanunu adı verilen kendi özel hükümlerini oluşturan bir kanun bulunmaktadır. Bu kanunda; İstihdam ilişkisine ilişkin tanımlar, işçi hakları, çalışma koşulları, sendikalar gibi hususlar düzenlenmektedir.

İş hukuku uzman Avukat, işçi ile işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasında iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde işçi veya işvereni temsil eden kişidir.

İş Hukuku Avukatının Görev ve Sorumlulukları

İş avukatı, işçinin ve işverenin iş kanunları kapsamındaki haklarını kaybetmesini engellemeye çalışan veya hak ihlali varsa tazminat için gerekli yasal süreci yürüten avukattır. İş hukuku avukatı, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir. Bir iş avukatı genellikle aşağıdaki işleri yürütür:

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin fesih aşamasında fesih bildirimi hazırlamak ve yasal mevzuata göre raporlamak.
 • Birlik mevzuatı temelinde danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
 • Şirketin iç ve disiplin düzenlemelerinin detaylandırılması.
 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin dava açın ve dava sürecini takip edin
 • Ahlaki taciz ve kötü niyet için dava ve dava
 • İşe iade talebinin açılması ve takibi
 • İş kazalarından kaynaklanan tazminat ve cezai sebepler
 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde iş ve iş güvenliği konusunda bilgi vermek.
 • İş hukuku ve ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakarlar.
 • Dava açılması halinde, iş davası avukatı dava, takip ve sonuç aşamalarında işçi veya işverenin temsilcisi olarak müdahil olur.

İş Kazası Bildirimi Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

İş kazası ortaya çıkması durumunda işveren tarafından emniyet güçlerine hemen bildirmesi gerekir. SGK’ya ise kaza ortaya çıkmasından itibaren 3 iş günü içerisinde belirtilmelidir. İşveren kötüniyet olarak bildirim yapmaması durumunda işçinin mutlaka kuruma başvuru yapması gerekmektedir. İş kazası bildirimi yapmak iş verenin sorumluluğundadır. Ancak bildirimi yapılmamış iş kazası için işçi geçirdiği kazanın etkilerini atlattığında SGK’da gerekli kontrolleri yaparak harekete geçebilir. İş kazası bildirimi yapılmayan işçi, iş kazası avukatı ile bu süreci tamamlaması daha sağlıklı olacaktır.

Ne yazık ki günümüzde meydana gelen iş kazalarının zamanında bildirimi yapılmamakta ve hatta işverenler bile iş kazalarını örtbas etmek için bazı hukuk dışı yöntemlere başvurmaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine göre; 4857, iş kazası meydana geldikten sonra işveren iş kazasını bildirmek zorundadır. İşveren, iş kazası meydana geldiğini derhal kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür.

Kaza Sonrası Ne Yapmak Gerekiyor?

İş kazası geçiren işçinin yapması gereken ilk şey, olayı kayıt altına aldırmak olacaktır. Bunu bir çok farklı şekilde yapabilirsiniz.

 • Olayı kolluk kuvvetlerine ihbar ederek.
 • Hastaneye gittiğinizde yaralanmanın iş kazası neticesinde meydana geldiğini söyleyerek.
 • İş yerine “ iş kazası raporu tutularak.
 • Olay yerinde delil toplayarak. ( fotoğraf, vidyo kaydı vb…)
 • Olaya şahitlik eden kişilerin iletişim bilgilerini alarak.

Olaya ilişkin sıcak saatler atlatıldığında konuyla ilgili uzman hukukçudan destek almak süreçte hata yapmadan ilerlemenizi sağlayacaktır. İş verenin olaya yaklaşımı da atacağınız adımları belirleyecektir.

Kazayla ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalışmalıdır. Bu bilgiler, kaza tutanağının hazırlanmasında ve işçinin hak kaybının önlenmesinde önemli olacaktır. İşçi, kazayla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri toplayabilir:

 • Kaza tarihi ve saati
 • Kaza yeri
 • Kazaya neden olan olay
 • Kazaya karışan kişiler
 • Kazada kullanılan araçlar ve malzemeler
 • Kazada oluşan hasarlar

İşçi, kazayla ilgili olarak topladığı bilgileri, kaza tutanağının hazırlanması sırasında işverene vermelidir.

İş Kazası Tutanağı

İş kazası tutanağı, iş kazasının meydana geldiği tarih ve saat, kaza yeri, kazaya neden olan olay, kazaya karışan kişiler, kazada kullanılan araçlar ve malzemeler, kazada oluşan hasarlar gibi bilgileri içeren bir belgedir. İş kazası tutanağı, işveren tarafından düzenlenir ve kazaya katılan kişiler tarafından imzalanır.

İş Kazasında İşveren Sorumluluğu

İş kazaları avukatı davanın her aşamasında sizlere yardımcı olur. İşverenler iş kazası dolayısıyla ortaya çıkacak zarardan kurtulmaya çalışır. Ancak işveren kazada bir kusuru olmasa bile meydana gelen zarardan sorumlu tutulmaktadır. İş kazası avukatları bu süreçte tazminat hakkınızı elde etmenize yardımcı olur.

İş Kazasında Hangi Tazminatlar Ödenir?

İş Kazası Maddi Tazminat

İşçi, uğradığı bedensel ve ruhsal zararlarını işverene tazmin ettirme hakkına sahiptir. İşçinin çalışma gücünü yitirmesi nedeniyle doğan zararın ödenmesi gerekir. Bu hükme dayanılarak İş kazası avukatı tazminat davası açacaktır. İş kazası meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünde ortaya çıkan eksilme nedeniyle gelir kaybının giderilmesi amaçlanır. İş kazası tazminatı büyük oranda maddi tazminat odaklıdır. Ve işçinin aldığı tazminatın çoğunluğu da maddi olarak elde edilen tazminattan gelir.

Mahkeme tarafından verilen hüküm sonrasında işçi tamamen iyileşmişse, bu dönemde ortaya çıkan zararlar ödenir. İş kazası nedeniyle işçi belirli oranda sakat kaldıysa işçinin çalışma gücündeki azalma hesaplaması yapılırken ileri ki süreçte ele alınmaktadır. İş kazası avukatları işçinin mal varlığındaki her türlü gelir kaybını hesaplayarak dava açmaktadır. Çalışma gücü kaybının belirlenmesi uzman görüşü gerektirir.

İş Kazası Manevi Tazminat

İş kazası avukatı iş kazası veya meslek hastalığı yüzünden zarara uğrayan işçi içim özel halleri belirterek tazminat talep edebilir. Manevi tazminat elde etmek için ilk olarak işverenin kusurlu bulunması gerekiyor.

Manevi tazminat işverenin kusuruna göre değişim gösterebilir. Hafif ya da ağır kusurlu bulunması miktarı etkiler. Tazminat oranı tamamen durumun yaşandığı konuya göre belirlenir. Tazminat ödemesi ise yargıç tarafından takdir edilir.

İş Göremezlik Tazminatı

İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 10 ve daha fazla ise iş kazası avukatı iş görmezlik tazminatı açabilir. SSK tarafından sigortalı kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir. Sürekli iş göremezlik tazminatını mutlaka avukatınız ile konuşmanız gerekir. Bununla beraber iş göremezlik derecesi % 10’dan aşağı olması durumunda SSK tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlamamaktadır.

İş kazası yüzünden iş görme gücünde azalma olan işçi, sürekli iş göremezlik tazminatı avukatı vasıtasıyla dava açabilir. İş kazası tazminat davası açabilmek için ilk olarak iş kazası avukatınızdan destek almanız gerekir.

İş Kazası Şikayet Dilekçesi

…….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikâyet eden:         Adı ve Soyadı (kimlik numarası)

Açık adres:             ………

Şüphelinin:             Adı ve Soyadı (adresi bilinmiyorsa ifade edilecek)

Şüphelinin:             İletişim numarası

Suçun konusu:        ……/Kanun madde numarası

Suçun işlendiği tarih:        …/…/… Saat:. ..

Açıklamalar:           Maruz kalınan suç, net ve açık ifadelerle anlatılmalıdır.

Suçu teşkil eden hukuki nedenler:         ……..

Suçla ilgili deliller:   ….., ……

Sonuç ve istem:      İşlenen suç hakkında, şüphelinin cezalandırılması isteğinin arz ve talebi yazılır.

Şikayetçi Adı ve Soyadı

İmzası

İlgili İçerik: İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım

İş Kazası Avukat Seçimi
İş Kazası Avukat Seçimi

İş Kazası Avukatı Arıyorum!

İş kazası nedeniyle açılacak maddi tazminat davalarında tedavi masraflarının yanı sıra çalışamamaktan doğan zararların tazmini de talep edilebilir. Ancak bu durumda SGK tarafından karşılanan masrafları karşı taraftan talep etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü bunları istemek de dürüstlük kuralına aykırı bir fiil teşkil edecektir. SGK, gerekli hastane masraflarını karşılamanın yanı sıra geçici iş göremezlik ödeneği de verecek. Ancak kurumun işverene rücu hakkı saklıdır. İş kazası sonucu alınacak tazminat hesaplanırken işverenin kusur oranı önemli olduğu gibi SGK tarafından sağlanan faydaların azaltılması da önemli olacaktır. Bütün süreçlerin bir bütün halinde ilerlemesi ve hakların tamamen alınabilmesi için bu alanda uzman avukat ihtiyacı ortaya çıkacaktır. iş kazası geçiren işçiler

İş Kazası Avukatının Davalara Katkısı Nedir?

Öncelikle durumun iş kazası olup olmadığı doğru öğrenilmeli ve doğru değerlendirilmelidir. Bu noktada iş kazası avukatı yaşanan zararların tazmininde büyük rol oynamaktadır. Bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. Her şeyden önce, sigortalı işçinin işyerindeyken neden olduğu kaza. İşçinin işveren tarafından verilen bir görev veya işin ifası nedeniyle işyeri dışındayken kaza geçirmesi durumunda iş kazasından bahsetmek mümkündür.

YouTube video

İş Kazası Danışma Hattı

İş kazalarınızla ilgili merak ettiklerinizi ve kafanıza takılan soru işaretlerini ücretsiz olarak sorabilirsiniz. +90 544 129 34 68 hattımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

İş kazalarının maddi ve manevi sonuçları hakkında bilgi almak isteyen işçiler olayın sıcaklığı ile çekinebilirler. Haklarınızı öğrenmenin kimseye hiç bir zararı olmayacaktır. Konu hakkında bilgi toplamak, hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenmek sizi daha iyi hissettirecektir…

İş Kazasında Avukat Seçimi

Ülkemizde iş kazaları yaygın olmakla birlikte mahkeme, bilirkişi, heyet, yüksek mahkeme, tahkim, temyiz vb. yerlerde süreçler uzamaktadır. Uzman iş kazası avukatı desteği ile tazminatınıza daha erken kavuşabilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı Soru Sor

Avukata sorulmadan yapılan hukuki işlemlerde önemli hak kayıpları yaşanabilmektedir. Sorularınızı uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce sorarsanız, dava aşamasına geçmeden önce çözmek mümkün olabilir. Online olarak iş hukuku avukatı soru sorma işlemine sanal avukata soru sorma denir. Hukuk büromuz İstanbul merkezli olmasına rağmen Türkiye’nin her yerine hizmet vermektedir. Her daim sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin