Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Güvence Hesabı Rücu

28/03/2023
Güvence Hesabı Rücu

Güvence Hesabı Rücu, bir işlem veya sözleşme sonucunda ödenen bir miktarın, başka bir tarafın yasal veya sözleşmesel bir yükümlülüğü yerine getirmediği durumlarda iade edilmesini sağlayan hukuki kavramdır. Örneğin, bir müşteri, bir mal veya hizmet için ödeme yapar ve tedarikçi, sözleşmeye uygun olarak malı veya hizmeti sağlamazsa, müşterinin ödemesi iade edilir. Bu durumda, müşterinin ödediği miktar, güvence hesabı olarak kabul edilir ve sözleşme şartlarına göre iade edilir.

Bu durum güvence hesabında şöyle gerçekleşir; sigortasız araçla ya da faili meçhul kazalarda meydana gelen zararlar (yaralanma tazminatı ve Destekten yoksun kalma tazminatı) devletin güvence hesabı tarafından karşılanmaktadır. Daha sonra araç sahibine ya da sonradan plakası tespit edilen araç işletenin den bu miktar geri talep edilmektedir.

Güvence Hesabı Rücu

Güvence Hesabı Rücu, güvence hesabına yatırılmış olan parayı geri alma işlemidir. Bu işlem genellikle, bir tarafla yapılan anlaşmanın yerine getirilmemesi veya sözleşmenin ihlali durumunda gerçekleşir.

Örneğin,  inşaat projesinde yüklenici, sözleşme şartlarına uygun şekilde çalışmazsa, müteahhit, yüklenicinin yerine getirmesi gereken işlerin tamamlanması için önceden belirlenmiş miktarı içeren tutarı güvence hesabına yatırım yapabilir. Yüklenici, işi tamamlamazsa, müteahhit, güvence hesabından para çekebilir ve eksik işleri tamamlamak için kullanabilir.

Benzer şekilde, tedarikçi, mal veya hizmetlerin ödemesini almak için bir güvence hesabı oluşturabilir. Müşteri, tedarikçinin sözleşme şartlarına uygun olarak mal veya hizmetler sağlaması durumunda, güvence hesabındaki parayı geri alabilir.

Rücu işlemi, genellikle sözleşme şartlarına uyulmadığı durumlarda gerçekleşir ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur.

Güvence hesabı bir diğer ifade ile garanti fonunda ise her yaptırılan sigortadan güvence hesabına bir miktar aktarılır. Bu tutar sigortasız araçla gerçekleşen kaza ya da faili meçhul kazaların meydana getirdiği zararlar için kullanılır.

Güvence Hesabı Rücu Şartları
Güvence Hesabı Rücu Şartları

Güvence Hesabı Rücu Şartları

Güvence Hesabı Rücu işlemi için belirlenmiş şartlar vardır. Bu şartlar, taraflar arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

  1. Güvence Hesabı: Önceden belirlenmiş bir güvence hesabı olmalıdır. Bu hesap, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirtilen şartlara uyulması durumunda, önceden belirlenmiş bir miktarı içermelidir.
  2. Sözleşme Şartları: Taraflar arasında yapılan sözleşmede belirtilen şartlara uyulmaması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle, sözleşme şartları açık ve net olmalıdır.
  3. İhale Belgeleri: İhale belgelerinde veya sözleşmede belirtilen koşulların yerine getirilmediği belgelenmelidir.
  4. İhtarname: Sözleşme şartlarına uyulmaması nedeniyle bir ihtarname gönderilmelidir. Bu ihtarname, diğer tarafın hatasını belirten ve düzeltmesi için bir süre veren resmi bir belgedir.
  5. Süre: İhtarname gönderildikten sonra, diğer tarafın hatasını düzeltmek için belirlenmiş bir süre olmalıdır. Bu süre, sözleşmede belirtilen şartlara bağlı olarak değişebilir.

Bu şartlar, Güvence Hesabı Rücu işlemi için genel olarak aranan şartlardır. Ancak, taraflar arasındaki sözleşmede belirlenen diğer şartlar da dikkate alınmalıdır.

Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı
Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı

Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı

Güvence Hesabı Rücu işlemi için zamanaşımı süresi, taraflar arasında yapılan sözleşmede veya ilgili yasal mevzuatta belirtilen sürelere göre değişebilir.

Genellikle, bu işlem için belirlenen zamanaşımı süresi, hatanın veya sözleşme şartlarının ihlalinin tespit edildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen süre veya ilgili yasal mevzuatta belirtilen süre kadar olabilir. Örneğin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘na göre, taraflar arasında yapılan sözleşmede süre belirtilmediyse, Güvence Hesabı Rücu işlemi için 2 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.

Zamanaşımı süresi dolmadan önce, hatanın veya sözleşme şartlarının ihlalinin tespit edilmesi ve diğer tarafın hatasını düzeltmek için belirlenen sürenin geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, zamanaşımı süresi geçmiş olabilir ve taraflar haklarını kaybedebilirler.

Bu nedenle, Güvence Hesabı Rücu işlemi yapmadan önce, zamanaşımı süresinin ne kadar olduğunu ve diğer tüm şartların uygunluğunu dikkatle değerlendirmek önemlidir.

Güvence Hesabı Rücu İtiraz
Güvence Hesabı Rücu İtiraz

Güvence Hesabı Rücu İtiraz

Güvence Hesabı Rücu işlemi yapıldıktan sonra, diğer tarafın işleme itiraz etme hakkı vardır. İtirazlar genellikle, Güvence Hesabı Rücu işleminin doğru bir şekilde yapılmadığına veya taraflar arasında yapılan sözleşmenin şartlarına uygun olmadığına dayanır.

İtiraz süreci, genellikle sözleşmede belirtilen usullere uygun olarak yapılmalıdır. Örneğin, sözleşmede belirtilen bir arabuluculuk veya tahkim süreci olabilir. Taraflar, itiraz etmek için bu süreci takip edebilirler.

Ayrıca, Güvence Hesabı Rücu işlemi yapılırken, diğer tarafın hatasının veya ihlalinin belirlenmesinde hata yapıldığına dair bir itiraz da olabilir. Bu durumda, taraflar arasında detaylı bir inceleme yapılması gerekebilir ve itirazın temeli ile ilgili kanıtlar sunulması istenebilir.

Sonuç olarak, Güvence Hesabı Rücu işlemi sonrasında diğer tarafın işleme itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu itirazlar, sözleşmede belirtilen usullere uygun olarak yapılmalı ve işlemin doğru bir şekilde yapıldığını belirlemek için detaylı bir inceleme yapılabilir.

Güvence Hesabı Dosya Sorgulama
Güvence Hesabı Dosya Sorgulama

Güvence Hesabı Dosya Sorgulama

Güvence Hesabı dosya sorgulama işlemi, ilgili kurum veya kuruluşun müşterilerin Güvence Hesaplarıyla ilgili bilgileri sorgulamasına olanak sağlar. Bu işlem, genellikle bankalar, müteahhitler veya diğer endüstriyel projelerde kullanılan Güvence Hesapları için geçerlidir.

Güvence Hesabı dosya sorgulama işlemi, genellikle Güvence Hesabı’nın açıldığı banka veya kuruluşun internet bankacılığı veya mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilmektedir. İlgili kurum veya kuruluşun resmi web sitesi üzerinden de sorgulama yapılabilir. Sorgulama işlemi, Güvence Hesabı sahibinin hesap numarası veya diğer kimlik bilgileriyle yapılabilir.

Sorgulama işlemi sonucunda, Güvence Hesabı sahibinin hesap bilgileri, hesap bakiyesi ve diğer ilgili bilgiler görüntülenebilir. Ayrıca, hesap hareketleri ve yapılan işlemler de sorgulama sonucunda görüntülenebilir.

Güvence Hesabı dosya sorgulama işlemi, hesap sahibi veya ilgili tarafların hesap bilgilerini ve hesap hareketlerini takip etmelerine yardımcı olur. Bu sayede, hesap bakiyesi veya yapılan işlemler hakkında doğru bilgiye sahip olunabilir ve Güvence Hesabı ile ilgili herhangi bir sorun hızlı bir şekilde tespit edilebilir.

Güvence Hesabı İcra Takibi
Güvence Hesabı İcra Takibi

Güvence Hesabı İcra Takibi

Güvence Hesabı, bir sözleşme veya işin tamamlanması için önceden belirlenmiş bir miktarı içeren bir hesaptır. Güvence Hesabı, taraflar arasında yapılan sözleşmenin şartlarına uyulmadığı durumlarda, diğer tarafın zararını karşılamak için kullanılır. Ancak, Güvence Hesabı’nın kullanımı her zaman kolay ve sorunsuz olmayabilir. Özellikle, Güvence Hesabı’na yatırılan miktarın ödenmemesi durumunda, icra takibi yapılması gerekebilir.

Güvence Hesabı’na yatırılan miktarın ödenmemesi durumunda, Güvence Hesabı sahibi icra takibi yaparak borcunu tahsil etme hakkına sahiptir. İcra takibi süreci, ilgili yargı mercileri tarafından yürütülür. Bu süreçte, Güvence Hesabı sahibi, Güvence Hesabı’na yatırılan miktarın ödenmemesi nedeniyle alacaklı konumunda olur ve alacağını tahsil etmek için gerekli yasal işlemleri yapar.

İcra takibi süreci, genellikle, borçlunun hesap bilgilerini, mal varlığını ve diğer finansal durumunu inceler. Bu bilgiler, Güvence Hesabı sahibinin alacağını tahsil etmesine yardımcı olur. Ancak, Güvence Hesabı sahibi, icra takibi işlemlerini yaparken, ilgili yasal düzenlemeleri ve prosedürleri dikkatle takip etmelidir. Aksi takdirde, işlemler yasal olarak geçersiz sayılabilir veya alacağın tahsili sürecinde sorunlar yaşanabilir.

Sonuç olarak, Güvence Hesabı’na yatırılan miktarın ödenmemesi durumunda, icra takibi yapılması gerekebilir. İcra takibi işlemleri, ilgili yargı mercileri tarafından yürütülür ve Güvence Hesabı sahibi, alacağını tahsil etmek için gerekli yasal işlemleri yapar. Ancak, icra takibi işlemleri yapılırken, ilgili yasal düzenlemeler ve prosedürler dikkatle takip edilmelidir.

Güvence Hesabı Rücu Davası
Güvence Hesabı Rücu Davası

Güvence Hesabı Rücu Davası

Güvence Hesabı Rücu Davası, sözleşme şartlarının ihlal edilmesi sonucu oluşan zararların tazmini için açılan bir dava türüdür. Güvence Hesabı Rücu Davası, diğer tarafın hatasını belirten ve hasarın tazmini için belirli bir süre veren bir ihtarname gönderilmesi ve bu sürenin geçmesi sonrasında açılabilmektedir.

Rücu Davası, sözleşme şartlarının ihlal edilmesi nedeniyle oluşan zararların tazmini için kullanılmaktadır. Bu davada, taraflar arasındaki sözleşmenin şartlarına uyulup uyulmadığı incelenir ve tarafların zararlarına ilişkin tazminat talebi değerlendirilir. Güvence Hesabı Rücu Davası, özellikle inşaat, taahhüt, proje yönetimi gibi endüstriyel projelerde sıkça kullanılmaktadır.

Taraflar arasında yapılan sözleşmede belirtilen yargı mercileri veya tahkim sürecine göre açılabilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, dava ilgili yargı mercileri tarafından görülebilir. Bu durumda, davanın sonucu, tarafların belirtilen süreçlere uygun olarak belge sunmaları ve delil göstermeleri sonrasında verilir.

Sonuç olarak, sözleşme şartlarının ihlal edilmesi sonucu oluşan zararların tazmini için açılan bir dava türüdür. Bu dava, diğer tarafın hatasını belirten bir ihtarname gönderilmesi ve belirli bir sürenin geçmesi sonrasında açılabilir. Rücu Davası, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen yargı mercileri veya tahkim sürecine göre açılabilir ve davanın sonucu, tarafların delil sunmaları ve belge sunmaları sonrasında verilir.

Güvence Hesabı Rücu Davası Görevli Mahkeme
Güvence Hesabı Rücu Davası Görevli Mahkeme

Güvence Hesabı Rücu Davası Görevli Mahkeme

Güvence Hesabı Rücu Davası’nın görevli mahkemesi, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirtilen yargı mercilerine göre değişebilir. Ayrıca, davaya konu olan iş veya sözleşmenin türüne göre de görevli mahkeme değişebilir.

Genellikle, Güvence Hesabı Rücu Davası için görevli mahkeme, sözleşmenin yapıldığı yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Ancak, taraflar arasında yapılan sözleşmede başka bir görevli mahkeme belirtilmişse, davaya o mahkeme bakar.

Ayrıca, bazı durumlarda, Güvence Hesabı Rücu Davası, tahkim yoluyla çözülebilir. Bu durumda, taraflar arasında yapılan sözleşmede tahkim hükümleri yer almalıdır. Tarafların tahkim sürecini tercih etmeleri durumunda, davaya bakacak olan mahkeme yerine, tahkim kurulu yetkilidir.

Sonuç olarak, Güvence Hesabı Rücu Davası’nın görevli mahkemesi, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirtilen yargı mercilerine veya sözleşmenin türüne göre değişebilir. Genellikle, Güvence Hesabı Rücu Davası için görevli mahkeme, sözleşmenin yapıldığı yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Ancak, taraflar arasında yapılan sözleşmede başka bir görevli mahkeme belirtilmişse, davaya o mahkeme bakar.

Güvence Hesabı Yargıtay Kararları
Güvence Hesabı Yargıtay Kararları

Güvence Hesabı Yargıtay Kararları

Güvence Hesabı ile ilgili olarak Yargıtay’da birçok karar verilmiştir. Bu kararlar, Güvence Hesabı ile ilgili hukuki sorunların çözümüne ve yasal süreçlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin, Yargıtay kararlarına göre, Güvence Hesabı sahibi, hesabındaki parayı, diğer tarafın hatasından dolayı doğan zararları tazmin etmek için kullanabilir. Ancak, Güvence Hesabının kullanımı, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

Yargıtay kararlarına göre, Güvence Hesabı sahibinin, hesap bakiyesinin tamamını tazminat olarak talep etme hakkı yoktur. Yani, Garanti fonuna yatırılan miktarın tamamı tazminat olarak talep edilemez. Ayrıca, Güvence Hesabı’ndan para çekilirken, tarafların arasındaki sözleşme şartlarına uyulması ve çekilen tutarın hatanın veya ihlalin büyüklüğüne orantılı olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Yargıtay kararlarına göre, Güvence Hesabı sahibinin, hatayı veya ihlali tespit ettikten sonra makul bir süre içinde diğer tarafa bildirimde bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, Güvence Hesabı Rücu işlemi için belirlenen zamanaşımı süresi içinde hareket edilmemiş sayılabilir.

Yargıtay kararları, Güvence Hesabı ile ilgili hukuki sorunların çözümüne ve yasal süreçlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu kararlar, Güvence Hesabı sahiplerinin haklarını korumalarına ve yasal süreçleri doğru bir şekilde takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

 

İlgili İçerikler:

Rücu Nedir?

SGK Rücu Davası 

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat