Güvence Hesabı Rücu

Güvence Hesabı Rücu

Güvence Hesabı Rücu; sigortasız araç veya faili meçhul trafik kazalarında oluşan bedeni hasar ve ölüm tazminatını devletin sigorta fonu karşılamaktadır. Fonun ödediği tazminat daha sonra güvence hesabı rücu hakkı kapsamında araç işleteninden ve sürücüden geri alınmaktadır.

Güvence Hesabı rücu işlemleri tebligat ile başlar. Karşı taraf ödeme yapmazsa icra yolu dava yolu ödenen tazminatın sorumlulardan alınması işlemine devam edilir.

Güvence hesabında; sigortasız araçla ya da faili meçhul kazalarda meydana gelen zararlar (yaralanma tazminatı ve Destekten yoksun kalma tazminatı) devletin güvence hesabı tarafından karşılanmaktadır. Daha sonra araç sahibine ya da sonradan plakası tespit edilen araç işleteninden ödenen miktar geri talep edilmektedir.

Güvence Hesabı Rücu Şartları

Güvence Hesabı Rücu Şartları

Güvence Hesabı Rücu Şartları

Güvence Hesabı Rücu işlemine ilişkin belirlenmiş özel şartlar bulunmaktadır. Ödeme işleminin tamamlanması, rücu hakkının geçerlilik kazanmasında ve  rücu hakkının hukuki çerçevede kullanılabilmesinde hayati önem taşımaktadır.

 • Ödeme yapılan araç tespiti.
 • Ödeme yapılan araç adına işletenin tespiti.
 • Garanti fonu rücu şartları oluşabilmesi için öncelikle garanti fonu ödeme yapmış olmalıdır.
 • Araç sahibi ve sürücüsüne rücuya ilişkin ihtarname gönderilmelidir.
 • Süresi içerisinde ihtarnameye dönüş yapılmazsa, rücu şartlarının oluştuğunu söyleyebiliriz.

Dosyada belirlenen kusur raporu doğrultusunda güvence hebası rücu işlemlerine devam eder. Araç işleteni (sahibi) kaza sebebiyle birinci derece de sorumludur. Araç sürücüsü de aynı şekilde sorumlu olduğu kabul edilir. Düzenlenen bilirkişi raporunda sigortasız araç için kusur değerlendirmesi yüzde 50 olarak verildiğini düşünelim, yüzde 50 kusur da yola verildiğinde güvence hesabı ödediği tazminat tutarının % 50’sini rücu edecektir.

Güvence Hesabı Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

 • Sigorta şirketinin iflası ya da kapanması
 • Çalıntı ya da gasp edilmiş araçların verdiği zararlar
 • Yurtdışı kayıtlı araçların karıştığı kazalarda oluşan zararlar
 • Sigortasız araçların karıştığı kazalarda oluşan zararlar
 • faili meçhul trafik kazalarında oluşan zararlar

Belirtilen kazalarda bedeni hasar ve ölüm meydana gelmesi durumunda güvence hesabı devreye girmektedir.

 

Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı
Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı

Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı

Güvence Hesabı Rücu zamanaşımı süresi 2 yıldır. Mağdur tarafa ödeme yapıldıktan sonra 2 yıl içerisinde rücu işlemleri için harekete geçilmesi gerekmektedir.

Garanti fonu rücu yapacağı rakamı ödeme yaptıktan sonra ilgili sorumlulara yöneltmesi için 2 yıllık zamanı vardır. Bu süre zarfında sorumlular tespit edilip takip başlar ise zamanaşımının önü kesilmiş olur. Ancak ödeme yapıldıktan sonra aradan 5 yıl geçmiş ve sorumlu aracın tespitine ilişkin yeni bir delil ortaya çıktıysa güvence hesabı aracın tespitinin ardından rücu işlemi yapabilmektedir.

Güvence hesabı rücu zamanaşımı failin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Diyelim ki ödeme 02.01.2020 tarihinde yapıldı. Ve aracın tespiti ise 01.01.2023 tarihinde yapıldı. Güvence hesabı 01.01.2025 tarihine kadar rücu işlemi yapabilme hakkına sahiptir. 02.01.2025 tarihinde güvence hesabı rücu zamanaşımı gerçekleşmiş olacaktır.

Güvence Hesabı Rücu İtiraz
Güvence Hesabı Rücu İtiraz

Güvence Hesabı Rücu İtiraz

Güvence hesabı rücu itiraz süreci kusurlu tarafa ihtarname gönderilmesi ile başlamaktadır. Gönderilen ihtarname de süreler belirtilmiştir. 7 ila 15 gün içerinde ihtarnameye cevap verilmeli resmi olarak devletin garanti fonuna bu konuda dönüş yapılmalıdır. İtiraz neticesinde yapılan takip üzerine Güvence Hesabı ile görüşülebilmektedir. Kuruluş zaman zaman takip tutarını taksit kolaylığı sağlamaktadır.

Ancak itirazınızda ödemeyi kabul etmiyorsanız. Fon konuyla ilgili icra takibi ve direk rücu davası açma yolunu tercih edebilir.

Güvence Hesabı İcra Takibi

Güvence Hesabı İcra Takibi

Güvence Hesabı İcra Takibi

Güvence Hesabı icra takibi yolunu en son tercih edecektir. Öncelikle alacakları ile ilgili sorumlu tarafı bilgilendirir. Dönüş olmaması durumunda ya da olumsuz dönüş yapılması halinde garanti fonu icra takibi aşamasına geçecektir.

Güvence Hesabının yaptığı takip ilamlı ya da ilamsız olabilir. yapılan takibe 15 gün içerisinde itiraz etmelisiniz ya da ödeme yaparak dosyayı tamamen kapatabilirsiniz.

Konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için sigorta avukatı desteği alarak yapılan takibin doğru olup olmadığı noktasında fikir alış verişinde bulunmanız atacağınız adımın daha olmasını sağlayacaktır.

Güvence Hesabı Rücu Hakkı 

Rücu hakkının kullanılması olarak da adlandırılan Garanti Fonu Rücu işlemi, güvence hesabına konmuş olan finansal varlığın geri alınma sürecidir. Rücu işlemi;

 • Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Anlaşmanın koşullarına uyulmaması,
 • Belirlenen şartların ihlal edilmesi durumlarında meydana gelir.

Güvence hesabı kazada zarar gören vatandaşların zararlarını karşılamaktadır. Sigorta yaptırmayan olay yerinden firar eden sürücülerin meydana getirdiği zararlar yeniden kendilerine yöneltilmesi Güvence Hesabı rücu hakkını doğurmaktadır.

Özellikle trafik kazası, ticaret hukuku, taşınmaz mal hukuku ve borçlar hukuku gibi hukuk dallarında sıkça başvurulan yöntem olan Rücu, hukuki anlamda büyük öneme sahiptir. Tarafların haklarını korurken aynı zamanda sözleşmelerin uygulanabilirliğini ve adaletin sağlanmasını da garanti etmektedir.

Güvence Hesabı Rücu Davası

Güvence Hesabı Rücu Davası

Güvence Hesabı Rücu Davası

Güvence hesabı rücu davası,  Güvence Hesabı tarafından yapılan ödeme miktarının tahsil edilmesi için açılmaktadır. Garanti fonu rücu davasının amacı, sözleşme şartlarını ihlal eden tarafın, ihlalin sonucunda meydana gelen zararı tazmin etmesini sağlamaktır.

Garanti fonu rücu şartlarını sağlayan kusurlu tarafa dava yoluna asliye hukuk mahkemelerinde gidebilmektedir.

 

Güvence Hesabı Rücu Davası Görevli Mahkeme
Güvence Hesabı Rücu Davası Görevli Mahkeme

Güvence Hesabı Rücu Davası Görevli Mahkeme

Güvence hesabı rücu davası görevli mahkeme, sözleşmenin yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Ancak, genel ilkenin dışında, davanın görüleceği mahkeme, belirli durum ve koşullara bağlı olarak değişmektedir.

Örneğin, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirli mahkeme belirlenmişse, dava bu mahkeme de görülmektedir. Taraflar, özellikle, dava yeri konusunda anlaşmazlıkları önlemek ve süreci daha öngörülebilir kılmak için hüküm ekleyebilirler. Sözleşmedeki hükme uyulur ve belirtilen mahkeme, davanın görüleceği görevli mahkeme belirlenmiş olmaktadır.

Ayrıca, bazı durumlarda, Garanti Fonu Rücu Davası, sigorta tahkim komisyonu yoluyla çözülmektedir. Tahkim, genel olarak, tarafların anlaşmazlığı çözmek için bağımsız  üçüncü tarafın kararına başvurdukları özel çözüm yoludur. Tarafların tahkim sürecini tercih etmeleri durumunda, davaya bakacak olan mahkeme yerine, tahkim kurulu yetkilidir. Ancak, taraflar arasında yapılan sözleşmede tahkim hükümlerinin yer alması koşuluna bağlıdır.

Güvence Hesabı Ödediği Tazminatı Rücu Hakkı Var Mıdır?

Garanti fonu sigortasız araçlarda meydana gelen kazalarda yaralanmalı trafik kazası tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı ödemelerini ödemekle yükümlüdür. Garanti fonu KTK madde 108 ve Güvence Hesabı Yönetmeliği 16. maddesine dayanarak rücu hakkına sahiptir.

 

Güvence Hesabı Yönetmeliği 16. Madde (Güvence Hesabı Rücu Dayanağı )

MADDE 16 (*) – (1) Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

a) Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,

b) Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

c) Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılan ödemeler çerçevesinde yükümlü sigorta şirketine,

d) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan ödemeler nedeniyle Büroya,

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücû edilir.”

Şeklinde izah edilmiştir.

Kaynak : https://www.guvencehesabi.org.tr/source/GHYonetmelik.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler