Zorunlu Koltuk Sigortası Tazminatı

Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası

Zorunlu koltuk sigortası, uluslararası veya şehirler arası yolcu taşıyan; otobüs vb. araç ile seyahat eden yolcuların, sürücülerin ve yardımcılarının seyahat süresinde (duraklama ve mola dahil) gerçekleşecek her türlü kazaları teminat altına almaktadır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Sigortası 

Gelişen çevre ve şartlar neticesinde yolcu oldukça gelişmiştir. Türkiye de ise yolcu taşımacılığını nüfus çoğunluğu kullanmaktadır. Bu durum ise can ve mal kayıplarını teminat altına almayı gerektirmiştir.

2003 yılından önce Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde göre tek bir sigorta türü olan Mali Sorumluluk-Trafik Sigortası bulunmaktaydı. Daha sonraki yıllarda yolcu taşıyıcı otobüs vb. işletmecilere ‘Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’ yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. 2003 yılında yürürlüğü giren Karayolları Trafik Kanunu ile de Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası adı ile yolcular için sigorta sayısı üçe çıkarılmıştır.

Gerekli tüm yetki belgelerine sahip olan taşıtların Koltuk Sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Zorunlu ferdi kaza sigortası ‘can sigortası’ türüne girmektedir.  Hesaplanacak tutara göre verilmemektedir. Sigorta poliçesinde belirlenen miktar olup, o miktar verilmektedir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 2010/8 numaralı 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren genelgesine göre yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgelerinden:

 • Otobüs ile uluslararası ve şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen (B1)
 • Otobüs ile uluslararası ve şehirler arası tarifesiz yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen (B2)
 • Otobüs ile şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen (D1)
 • Otobüs ile yurtiçin tarifesiz yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen (D2)
 • Otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen (A1)
 • Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen (A2) belgesine sahip olanlar Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zorundadır.

Genelge ile yapılan güncelleme de aynı şehir sınırları içerisinde yolcu taşıyanlar ile 100 kilometreye kadar şehirlerarası yolcu taşıyanlar kapsam dışındadır. Bu yolcu taşımacıları için (Y) Yetki Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi sahipleri Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zorunda değildirler. (Y) türü yetki belgelerinin yerine verilmesi kararlaştırılan (D4) türü yetki belgesi de 01.11.2011 tarihinden itibaren kapsam dışıdır.

Otobüs ile uluslararası ve şehirler arasında kendi personeli için yol alan araçlara verilen (B3) ve (D3) yetki belgeleri de kapsam dışıdır.

Koltuk Ferdi Sigortası Nedir?
Koltuk Ferdi Sigortası Nedir?

Koltuk Ferdi Sigortası Nedir?

Zorunlu koltuk ferdi sigortası, yurtiçin veya yurtdışı yolcu taşımacılığını kapsamaktadır. Araçta bulunan yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, seyahatin başlamasından bitişine kadar her türlü kazaları teminat altına almaktadır.

Zorunlu koltuk ferdi sigortası Türkiye de, gerekli yetki belgelerine sahip tüm araçlarda zorunlu kılınmıştır. Bu zorunlu sigorta, son fiyat güncellemesini 2014 yılında almıştır. 2014 yılından bu yana; sakatlanma ve ölüm durumları için 175.000 TL; sürücü, sürücü yardımcıları ve yolcuların sağlık giderleri için 175.000 TL olarak kalmıştır.

Zorunlu ferdi kaza sigortasını diğer sigortalardan ayıran önemli bir özelliği bulunmaktadır. Kaza da taşımacının, sürücünün veya yardımcılarının kusuru bulunmasa bile kazazedelere ödeme yapılmaktadır. Bunun nedeni ise, bu sigorta türünde kaza olmadan önce yolcular ve görevli bulunan kimseler güvence altına alınmıştır.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Emsal Yargıtay Kararları PDF İçin Tıklayınız.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası Genel Şartları
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası Genel Şartları

Karayolları üzerinde kazaya karışan otobüs vb. araçlarda bulunan kazazedeler zorunlu koltuk ferdi sigortası kapsamında tazminat haklarını talep edebilmektedir.

Sigorta poliçe limitlerinde yer alan bu sigorta türü son fiyat güncellemesini 2014 yılında almıştır. 2024 yılında da bu oran 175.000 TL olarak görülmektedir.

Zorunlu koltuk ferdi sigortası, otobüsün seyir halinde iken, duraklama veya mola yerleri dahil tüm kazalarda; sürücü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları teminat altına almaktadır.

Ani ve beklenmedik şekilde gerçekleşen kazaların yanı sıra sigorta kapsamına giren diğer kazalar ise:

 • Beklenmeyen bir şekilde intişar eden gaz teneffüsü,
 • Ani hareket sonucu adele ve sinir incinmesi, burkulması veya kopması,
 • Yılan ya da benzeri hayvan zehirlenmeleri.

Koltuk Sigortası Tazminat

Zorunlu koltuk ferdi sigortası kapsamında hak sahipleri poliçe teminat sınırları kapsamında tazminat talep edebilirler. Tazminat sebep olan kaza, hak sahibinin öğrenmesinden itibaren 30 iş günü, yurtdışı ise 60 iş günü içerisinde sigortaya bildirilir.

Sigortayı yaptıran, kaza itibaren sigortacıya bildirmek zorundadır. Ayrıca bildirimlerde; kazanın yeri, tarihi, sebepleri bunun yanı sıra tedavilere ilişkin sağlık raporları da iletilmelidir. Ödenmesi gereken tazminatların tespiti içinde gerekli belgeler gönderilmelidir.

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasında, sigortacı kazazedeyi muayene ettirmeli ve sağlık durumunu kontrol ettirmek zorundadır. Tazminatları ise poliçe ilgili maddesince ödenmektedir. Ancak ödemelerde anlaşmazlık durumunda hak sahipleri ve sigortacılar tazminat miktarı için hakem-bilirkişilere gidilmesi kararlaştırılabilir. Hukuki bir süreç olan bu dönemde alanında uzman Trafik Kazası Avukatı veya Sigorta Avukatı ile görüşülmelidir.

Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama
Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama

Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama

Zorunlu koltuk ferdi sigortası kapsamında kazazedeler, yaşanan sakatlık ve ölümler de poliçe limiti dahilinde belirlenen oranda tazminat alır.

Trafik kazası sonrasında yaralanma bulunuyor ise koltuk sigortası kapsamında belirlenmiş teminat limitleri içerisinde kalıcı hasarına oran ile tazminat talep edebilir. Koltuk sigortasında vazgeçmek durumu bulunmamaktadır. Yaralanmalı olan bu kazada sigorta kapsamında 8 yıl olan bir zamanaşımı bulunmaktadır.

Kazası sonrasında ölüm görülüyor ise zorunlu koltuk ferdi sigortası kapsamında tazminat, destekten yoksun kalanlara değil mirasçılarına verilmektedir. Sadece vefat edenin mirasçıları başvuru yapmalıdır. Poliçe limitinde belirlenen tazminat miktarı ise ölen kişinin yaşı veya ekonomik durumu gibi faktörlere göre değişmemektedir. Poliçe de yazan tutar verilir. Mirasçıların ise bu tazminatı talep etmeleri için zamanaşımı 15 yıl olarak gösterilmektedir.

Koltuk Ferdi Sigortası Kimlere Zorunlu?
Koltuk Ferdi Sigortası Kimlere Zorunlu?

Koltuk Ferdi Sigortası Kimlere Zorunlu?

Karayolunda yolcu taşımacılığı yapan, tüm motorlu araçların 8. Yetki belgesine sahip olmaları durumunda koltuk sigortası zorunlu kılınmıştır.

Şehirler arası veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapan; aracın cinsi minibüs ya da otobüs ise yapılacak iş için niteliğine uygun belgelerden birisi olması gerekmektedir.

A1 Yetki Belgesi

Otomobil ile şehirler arası ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan kurumlara verilecek olan yetki belgesidir.

 • Vergi mükellefi olmaları gerekmektedir.
 • Ticari olarak kaydı bulunmalı ve tescil edilmiş 4 adet özmal otomobil olmalıdır.
 • Sermayesi 20.000 TL olmalıdır.
 • Bu belgeye başvuranların kullanım hakkına sahip olduğu; merkezi adresi veya şubesi imarlı bir gayrimenkulü ve bu işe elverişli bağımsız taşınmazı olması şarttır.
 • En fazla 10 adet otomobil kaydedilir.

A2 Yetki Belgesi

Otomobil ile uluslararası ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen belgedir.

 • Vergi mükellefi olmaları zorunludur.
 • 5 adet özmal otomobili ve 40.000 TL sermayesi bulunmalıdır.
 • Araç yaşı en fazla 8 olmalıdır.
 • Bu belgeye başvuranların kullanım hakkına sahip olduğu; merkezi adresi veya şubesi imarlı bir gayrimenkulü ve bu işe elverişli bağımsız taşınmazı olması şarttır.

B1 Yetki Belgesi

Otobüs ile uluslararası ve şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan kurumlara verilen belgeye B1 Yetki Belgesi denilmektedir.

 • Vergi mükellefi olmaları gerekmektedir.
 • Toplam en az 150 koltuk kapasitesi ve 100.000 TL sermayesi olmalıdır.
 • Otobüsün 10 yaşından büyük yaşı olmamalıdır.
 • Şoför dahil en az 25 koltuk kapasitesi bulunmalıdır.
 • Bu belge sahiplerinin unvan veya kısa adını taşıtın en az 1 yerine görünebilecek şekilde yazdırmalıdır.
 • Sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamaz.

B2 Yetki Belgesi

Otobüs ile uluslararası ve şehirler arası tarifesiz yolcu taşımacılığı ile ilgili verilen belgedir.

 • Vergi mükellefi olmak zorunludur.
 • Otobüs için en az 90 koltuk ve 50.000 TL sermaye şartı bulunmaktadır.
 • Otobüs ilk başvuru ve faaliyeti süresince 10 yaşından büyük olamaz.
 • Unvan veya kısa ad otobüs üzerinde bulunmalıdır.
 • B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtın yurtiçine girmesinden itibaren 48 saati doldurmadan ya da Bakanlıktan özel izin düzenlenmeden tekrar yurt dışına çıkamaz.

D1 Yetki Belgesi

Otobüs ile şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan kurumlara verilen yetki belgesidir.

 • 150 koltuk ve 60.000 TL sermayesi bulunması gereken yetki belgesidir.
 • Vergi mükellefi olmak zorunludur.
 • Şoför dahil 25 koltuk olması gerekmektedir.
 • Otobüs üzerinde unvan veya kısa ad yer almalıdır.
 • 01 ve 04.59 saatleri dışında yolcu taşımaz.

D2 Yetki Belgesi

Otobüs ile yurtiçin tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak olanlara verilen belgedir.

 • En az 75 koltuk kapasitelidir.
 • Vergi mükellefi olmak D2 yetki belgesi içinde zorunludur.
 • Sermayesi 30.000 TL olmalıdır.
 • İl içi iki nokta arası taşıma hattı düzenlenemez.
 • Otobüs üzerinde en az 1 adet unvan veya kısa ad bulundurulmalıdır.
 1. yetki belgesi, vergi levhası olan veya bir şirket adına alınan her türlü araç için ve aracı kullanacak sürücüler için zorunludur.

Araç ruhsatında, aracın cinsi için ayrılan bölümde Kamyon/Kamyonet/Minibüs/Otobüs ibareleri varsa bu araçlar ticari araç sınıfına girmektedir. Bir şirkete bağlı olarak alınıyor ise trafiğe çıkarılmadan yetki belgesi alınmalıdır.

Yolcu taşımacılığı için ticari araç kullanacak sürücüler içinde ayrı olarak sürücü belgesi bulunması gerekmektedir.

Zorunlu Koltuk Sigortası Teminat Limitleri
Zorunlu Koltuk Sigortası Teminat Limitleri

Zorunlu Koltuk Sigortası Teminat Limitleri (2020-2022-2021-2023)

Zorunlu koltuk sigortası, yolcu taşımacılığı yaparak yönetmelikte bulunan genelge kapsamına giren tüm araçlara zorunlu kılınmıştır. Teminat limitleri ise son güncellemesini 2014 yılında almıştır. 2014 senesi itibari ile değişiklik görülmemektedir.

Teminatlar2020202120222023
Taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına sağlık giderleri175.000175.000175.000175.000
Sakatlanma ve ölüm halleri175.000175.000175.000175.000
Koltuk Ferdi Sigortası Hangi Araçları Kullanır?
Koltuk Ferdi Sigortası Hangi Araçları Kullanır?

Koltuk Sigortası Hangi Araçları Kullanır?

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunları hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan, yurt için ve yurt dışı fark etmeksizin görevli olan sürücüler, sürücü yardımcıları ve yolcuları için Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Kaza Ferdi Koltuk Sigortası yaptırmak zorundadır. Zorunlu koltuk sigortası bulunmayan motorlu araçların yolcu taşımacılığı engellenmiştir. Zorunlu koltuk ferdi sigortası yapılmadığı tespit edilmiş ise en yakın yerleşim noktasına kadar yolcu taşımacılığına izin verilir. Sigorta yaptırılması durumunda yolculuğa devam ettirilir. Ancak bu durum Ulaştırma Bakanlığı’na iletilmektedir.

Mali Sorumluluk Sigortası bulunan tüm motorlu araçlar, yolcu taşımacılığı için koltuk ferdi sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta türünün tarife ve talimatlarına ilişkin esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık tarafından tespit edilir.

Zorunlu koltuk Ferdi Sigortası yaptırmak zorunda olan yetki belgeleri:

 • A1 belgesi; otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacaklar
 • A2 belgesi; otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar
 • B1 belgesi; otobüs ile uluslararası veya şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapacaklar
 • B2 belgesi; otobüs ile uluslararası veya şehirler arası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklar
 • D1 belgesi; otobüs ile şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapacaklar
 • D2 belgesi; otobüs ile yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı yapacaklar
Minibüs Koltuk Sigortası
Minibüs Koltuk Sigortası

Minibüs Koltuk Sigortası

Zorunlu koltuk ferdi sigortası kapsamında 100 kilometrenin altında kalan taşımalarda ödeme yapmamaktadır. Buna ilişkin olarak da zorunlu tutmamaktadır. Ancak bu yolcu taşımacılığı için ise ayrı bir yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Minibüs kullanımı için D4 yetki belgesinin bulunması zorunludur. D4 belgesi ise taşıma mesafesi 100 kilometrenin altında olması gerekmektedir. Bu taşıma için en az 1 minibüs veya otobüse ihtiyaçları bulunmaktadır. Ayrıca en az 10.000 TL sermayeleri bulunmalıdır. En fazla 10 araç ekleme hakkına sahip olan D4 belgesi, İl Trafik Komisyonu tarafından verilmektedir.

Zorunlu koltuk ferdi sigortası zorunlu olmayan minibüs ile yolcu taşımacılığı için gerekli evraklar Ulaştırma Bakanlığı bölge Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Minibüs için diğer gerekli yetki belgesi ise sürücüler için SRC1 ve SRC2 belgeleridir. SRC1 belgesi koltuk sigortası bulunmayan minibüs veya otobüs tipi araçlarda uluslararası ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacaklar için zorunludur. SRC2 belgesi ise koltuk sigortası bulunmayan minibüs ya da otobüs tipi araçlar içindir. Yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacaklar için bu belge zorunludur.

Minibüs Koltuk Sigortası Emsal Kararları PDF İçin tıklayınız.

Servis Araçları Ferdi Koltuk Sigortası Zorunlu Mu?
Servis Araçları Ferdi Koltuk Sigortası Zorunlu Mu?

Servis Araçları Ferdi Koltuk Sigortası Zorunlu Mu?

Zorunlu koltuk sigortası, seviş araçları için ölüm, sürekli kalıcı sakatlık ve tedavi masraflarını teminat altına almaktadır. Sözleşme poliçesinde kayıtlı servis aracı taşıyacağı; personel, öğrenci, görevli sürücü ve yardımcılarını belirli güzergâhlarda taşımacılığını yapmaktadır. Hizmetin başlangıcından sonuna kadar araç içinde bulundukları sürede veya araca iniş binişlerinde her türlü kazayı teminat altına almaktadır.

Gerçekleşebilecek tüm kazalardan sonra ak sahipleri tazminatlarını talep edebilmektedir. Zorunlu olan koltuk sigortası, tazminat tutarları ise poliçe limitinde belirlenmektedir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı Karayolu İle Yolcu Taşımacılığında Kurullar ve Yolcu Hakları İçin Tıklayınız.

İlgili İçerik: Otobüs Kazası Tazminatı

İlgili İçerik: Trafik Kazası Yolcu Tazminat

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin