Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucunda meydana gelen yaralanma, ölüm ve kusurun değerlendirildiği, adli tıp uzmanları tarafından hazırlanan resmi belgedir. Trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucu oluşan yaralanmaların tespit edilmesi, tedavi sürecinin belirlenmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin karşılanabilmesi gibi birçok amaç için kullanılmaktadır.

Trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucu oluşan hasarı ve iş göremezlik durumunu belirlemek için kullanılır.

Rapor Oranları:

Adli tıp raporlarında yer alan oranlar, sakatlık oranı ve iş göremezlik oranı olarak ikiye ayrılır.

Sakatlık Oranı: Kazadan sonra kişinin bedensel işlevlerinde ne kadar kayıp olduğunu gösterir. Bu oran, “%0” ile “%100” arasında değişebilir.
İş Göremezlik Oranı: Kazadan sonra kişinin ne kadar süreyle çalışamayacağını gösterir. Bu oran da “%0” ile “%100” arasında değişebilir. İş göremezlik oranı SGK yönetmeliğine (iş gücü kaybı) göre tespit edilir.
Zorunluluk:

Trafik kazası adli tıp raporu her zaman zorunlu değildir.

Zorunlu olduğu durumlar:

 • Kazada ölen varsa
 • Yaralanan kişilerde sakatlık veya iş göremezlik durumu oluşmuşsa
 • Kazanın sorumluluğunun kimde olduğunun belirlenmesi için
 • Sigorta tazminatı alabilmek için

  Zorunlu olmadığı durumlar:
 • Kazada sadece maddi hasar oluşmuşsa
 • Yaralanan kişilerde herhangi bir sakatlık veya iş göremezlik durumu oluşmamışsa

  Trafik Kazasına İlişkin Adli Tıp Raporu Sorgulama:

Trafik kazası adli tıp raporu üniversitelerin adli tıp ana bilim dalı başkanlıkları tarafından yazıldıysa ilgili üniversite ile görüşmeniz gerekmektedir. Trafik kazası adli tıp raporu, Adli Tıp Kurumu’ndan sorgulanabilir. Raporu sorgulamak için şu bilgilere ihtiyacınız olacak:

 • Rapor numarası
 • T.C. kimlik numarası
 • Dosya numarası

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Nedir?

Trafik kazası adli tıp raporu, adli tıp uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Olayın içeriğini belirlemek, (yaralanma derecesi, kusur oranı, ölüm sebebi vb… ) için çok defa adli tıp uzmanları devreye girmektedir. Özellikle trafik kazalarında yaralanmalı trafik kazası tazminat, ölümlü trafik kazası tazminat, trafik kazası kusur oranı  gibi bir çok hayati önem taşıyan noktalar adli tıp raporu ile netlik kazanmaktadır.

Adli Tıp Raporu, trafik kazalarında oluşan yaralanmaların ya da ölümlerin detaylarını, adli hukuki süreçlerin gerektirdiği şekilde değerlendirir ve kaydetmektedir. Her bir rapor, ilgili durumun dikkatli ve objektif incelemesini içermektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu
Yaralamalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Yaralamalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Yaralamalı trafik kazası Adli Tıp Raporu, kaza sonrası yaşanan olayların objektif bir şekilde belgelenmesine yardımcı olmaktadır. Adli Tıp Raporu, kaza sonucu meydana gelen yaralanmaların türünü, şiddetini ve tedavi sürecini detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Bu rapor, mağdurun tıbbi durumunu ve kazanın etkilerini objektif bir şekilde tespit etmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında adli tıp raporuna bir çok aşamada ihtiyaç duyulur. Yaralanmalı trafik kazasında hazırlanan adli tıp raporları;

Kati rapor daha çok ceza davası aşamasında kullanılmaktadır. Kişinin vücudunda bulanan hasar ilgili adli tıp uzmanı tarafından tespit edilmekte ve sanıkta buna göre ceza almaktadır.

Trafik kazalarında en çok tartışılan konu kusura ilişkin olmaktadır. İtirazlar üzerine dosya son olarak adli tıp kurumu bünyesinde bulunan trafik ihtisas dairesine tevdi edilerek kusur raporu istenmektedir.

Yaralanmaya ilişkin  Adli Tıp Raporu, mağdurun tedavi sürecinde yaşadıklarını göz önünde bulundurur. Kaza tarihinden itibaren bütün sağlık evraklarını inceler ve kazazedenin son muayenesini yaparak yüzdelik bir oran verir. Mesela trafik kazası kemik kırığı oluşan mağdura adli tıp tarafından vücut bütünlüğü bozulduğu gerekçesi ile mutlaka bir oran çıkacaktır.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu, kazadan kaynaklanan maddi ve manevi zararların tespitinde de kullanılmaktadır. Rapor mağdurun yaşadığı duygusal travmayı da belgelemektedir.

İlgili İçerik: Yaralanmalı Trafik kazası Tazminat Davası 

Ölümlü Trafik Kazası Adli Tıp Raporu
Ölümlü Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Ölümlü Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Ölümlü trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucu vefat eden kişinin ölüm nedenini ve kazanın etkilerini belgelendiren resmi evraktır. Bu rapor, trafik kazasında ölen kişinin vefatına neden olan kaza sebeplerini ve sonuçlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Trafik kazası adli tıp raporunun bir başka önemli yönü de, ölen kişinin vefatına neden olan kazanın yarattığı hasarların neler olduğunu belirlemektir.

Adli tıp raporu, Ölümlü Trafik Kazalarında ölen kişinin yakınları tarafından talep edilmektedir. Raporu alabilmek için, vefat eden kişinin yakınlarının savcılık ya da mahkemeye başvurması gerekmektedir. Başvuru sürecinde, başvuruyu yapan kişinin, vefat eden kişinin yakını olduğunu belgelemelidir.

Rapor hazırlandıktan sonra, vefat eden kişinin yakınları gerekli kişi veya kuruluşlardan ölümlü trafik kazası tazminat talebinde bulunabilir. Adli tıp raporu, bu süreçte sunulan deliller arasında yer alır. Trafik kazası sonrası sigortadan para almak için gerekli önemli evraklar arasındadır.

Ölümlü Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar?
Ölümlü Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar?

Ölümlü Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar?

Ölümlü trafik kazalarında Adli Tıp raporlarının düzenlenme süreleri 3-7 gün arasındadır.  Savcılık tarafından talep edilen ölüm raporu şahıslara verilmemektedir. Ölümlü kazalarda raporun hazırlanma sürelerine etki eden faktörler:

 • Ölüm nedeni,
 • Gerçekleşen olayın niteliği,
 • Olay yerinin incelenmesi,
 • Kaza da vefat eden kişinin kimliği vb.

Adli Tıp raporunun hazırlanması sürecinde, kazanın gerçekleştiği yerde olay yeri incelemesi gerçekleştirilir ve deliller toplanmaktadır. Ardından, ölen kişinin cesedi adli tıp uzmanlarınca incelenmesi için adli tıp kurumlarına gönderilmektedir. Vefat eden kişinin bedeni üzerinde otopsi yapılarak ölüm nedeni belirlenmektedir.

Zaman zaman adli tıp kurumu tarafından hazırlanan otopsi (ölüm) raporlarının süresi ayları bile bulabilmektedir.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Zorunluluğu
Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Zorunluluğu

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Zorunluluğu

Trafik kazalarında Adli Tıp Kurumunun raporu, özellikle ölümlü ve yaralanmalı kazalar bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Adli Tıp Kurumunun raporları, kazanın seyrini, kazazedelerin maruz kaldığı yaralanmaları ve yaralanmaların sonuçlarını detaylı bir şekilde belgelemektedir. Ayrıca, yasal süreçlerin yönetilmesi ve kazazedelerin hakkının korunması açısından da oldukça kritik bir rol oynamaktadır.

Ölümlü trafik kazaları söz konusu olduğunda; Adli Tıp Kurumunun raporu, kişinin hangi yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiğini açıkça belirtmektedir. Bu bilgi, ölüm sebebinin netleştirilmesi ve bu sebebin hukuki sonuçlarının belirlenmesi için gerekmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında ise; Adli Tıp Kurumunun raporu zorunludur. Bu rapor, kazazedenin yaralanma derecesini ve yaralanmanın olası kalıcı etkilerini tespit etmektedir. Rapor, kazazedenin maluliyet oranını belirleme görevini üstlenir ve oran, yasal süreçlerin ve tazminat taleplerinin yönetilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Trafik kazası tazminat hesaplama ise maluliyet oranının yanı sıra birçok madde etkili olmaktadır. Örneğin kaza da bulunan kusur oranları da önem arz etmektedir. Kaza da %50 kusuru bulunan kazazede ile %100 kusur bulunan kazazede arasında tazminat farkı bulunmaktadır. Mağdurun yaşı ve maaşı da tazminat miktarını belirleyen faktörlerden birisidir.

Trafik Kazası Maluliyet Raporu Adli Tıp’tan Alınır Mı?

Trafik kazalarından sonra yaralanan kazazedenin maluliyet oranının tespit edilmesi gerekmektedir. Maluliyet oranı üzerinden sigorta şirketleri ve karşı tarafın araç sürücüsü veya araç sahibinden manevi tazminat talep edilmektedir.

Yaralanmalı gerçekleşen trafik kazasının ardından yönetmelikler ile öngörülen iyileşme süreci 1 yıldır.  İyileşme sürecin tamamlanmasının ardından kazazede, ilgili kurumun yerleşkesine giderek son durumuna ilişkin muayene olmaktadır.

Yapılan muayene ve incelemelerde kazazedenin yaralanmaları hayati fonksiyonlara etkisine göre değerlendirilmektedir.

Sigorta Şirketi Maluliyete İlişkin Adli Tıp Raporu Kabul Eder Mi?

Sigorta şirketi, tazminat taleplerini değerlendirmek ve uygun ödeme miktarlarını belirlemek için Adli Tıp raporlarını  kabul etmektedir. Sigorta şirketleri tarafından adli tıp raporları esas alınmaktadır. ATK raporu, adli mercilerin ve tıbbi uzmanların profesyonel değerlendirmelerini içerdiğinden sigorta şirketleri tarafından güvenilir belge olarak kabul edilmektedir.

Adli Tıp raporunun belirlediği maluliyet oranı, kişinin kazadan sonra vücut bütünlüğünün ne derece bozulduğunu ortaya koyar. Sigorta şirketi ortaya çıkan zarar ölçüsünde tazminat miktarını trafik kazası adli tıp raporu netleştirecektir.

Trafik Kazası İçin Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

Adli tıp raporu, mahkemenin, savcılığın, sigorta şirketinin veya mağdurun talebi üzerine hazırlanmaktadır. Raporun hazırlanması için mahkeme ya da savcılık sevki gerekmektedir. Adalet bakanlığına bağlı adli tıp kurumu sadece sevk ile gelen talepleri değerlendirebilmektedir. Resmi kurumlar dışında gelen özel taleplere cevap vermemektedir.

Başvuru sonrasında mağdur, adli tıp kurumunda gerekli tetkik ve muayeneleri yapılır ve rapor hazırlanmaktadır. Rapor sonrasında ilgili mahkemeye veya savcılığa gönderilmektedir.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar?

Trafik kazası adli tıp raporu çıkış süresi, ölüm veya yaralanmanın nedenine ve olayın detaylarına göre değişkenlik göstermektedir. Ancak, trafik kazası adli tıp raporu genellikle iki hafta içerisinde hazırlanır. Rapor hazırlandıktan sonra ilgili mercilere iletilir ve mahkeme kararlarında bu raporlardan yararlanmaktadır.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporunu Nasıl Görebilirim?

Adli tıp raporuna sahip olan mağdurlar, e-devlet üzerinden vatandaş uyap a girerek ilgili mahkemenin dosyalarında raporlarını görüntüleyebilirler.  Üniversitelerden alınan özel raporlar ise talepte bulunan kişi ya da kurumlara posta yolu ile ya da elden teslimat yapmaktadırlar.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi

Adli Tıp Raporuna itiraz dilekçesinde aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

 • Dilekçe sahibinin tam adı, adresi ve iletişim bilgileri.
 • İtiraz edilen Adli Tıp Raporunun tarih ve numarası.
 • Raporla ilgili itirazın detayları: Dilekçe sahibinin, Adli Tıp Raporunda yanıltıcı veya hatalı olduğunu düşündüğü noktaları açıkça ve detaylı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.
 • Dilekçe sahibinin talepleri: Raporun yeniden incelenmesi, belirli noktaların açıklığa kavuşturulması veya belirli bir sonucun dikkate alınması gibi.
 • İlgili kanıtlar: Dilekçe sahibi, iddialarını desteklemek için herhangi bir kanıt veya belge sunabilir.
 • Dilekçe sahibinin imzası: Dilekçenin, dilekçe sahibi tarafından doğrulandığını ve onaylandığını göstermek için imza gereklidir.
Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Örneği
Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Örneği

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Örneği

Trafik kazası adli tıp raporu örneği üzerinde adli tıp hekimleri tarafından yapılan muayenelerin tek tek açıklamaları yazılmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında; ölümün nasıl gerçekleştiği, yaralanmalı trafik kazalarında ise maluliyet oranının hangi yaralanmaya hangi oranı verdiğini de belirtmektedir.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporuna İtiraz

Trafik Kazası Adli Tıp raporuna itiraz için gerekli şartlar oluşmalıdır. Adli tıp raporunun eksik veya hatalı bulunması durumunda, ilgili tarafa rapora itiraz hakkı tanınmaktadır. itiraz süreci, belirli bir prosedürü takip eder ve özel dikkat ve hassasiyet gerektirir.

İtiraz dilekçesinin hazırlanması bu sürecin ilk adımıdır. Bu dilekçede, raporla ilgili itirazın nedenleri ve varsa düzeltilmesi gereken hatalar (eksikler) belirtilmelidir. Dilekçenin içeriği, itiraz edilen meselelere yönelik kanun maddelerine dayandırılmalı ve yasal çerçevede sunmalıdır.

Hazırlanan itiraz dilekçesi,  ilgili mahkemeye sunulur. İtiraz dilekçesi mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

Trafik kazalarına ilişkin Adli Tıp raporlarına yönelik itirazlar, raporun alındığı tarihten itibaren 2 hafta içinde yapılmalıdır. Bu zaman kısıtlaması, hukukun verimliliğini ve adil bir yargılama sürecini sağlama amacına hizmet eder. Bu sebeple, itiraz hakkının kullanılması düşünülüyorsa, belirtilen süre zarfında hızlı ve dikkatli hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sürenin aşılması, itiraz hakkının kullanılamaması anlamına gelir.

Üniversite Hastanesinden Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

Vatandaşlar özel rapor hazırlatmak istiyorsa Tıp Fakültesi bulunan herhangi bir üniversite hastanesine bireysel başvuruda bulunabilir. Üniversitelerin Tıp fakültesine bağlı olarak çalışan Adli Tıp Anabilim Dalı başkanlıkları bireysel taleplere ücreti karşılığında hizmet vermektedir. Üniversitelere bağlı adlı tıp birimleri daha çok bedeni hasar üzerine değerlendirme yapmaktadır.

Sigorta Şirketi Adli Tıp Raporu İstiyor, Nasıl Alabilirim?

Sigorta şirketinin heyet raporu istemesi durumunda,  Adli tıp anabilim dalı başkanlıklarının bir tanesinden  randevu alınması gerekmektedir. Belirlenen tarihte ve saatte adli tıp hekiminin muayenehanesine gidilmelidir. Rapor için gidilirken kazaya ilişkin bütün sağlık evrakları yanınızda olmalıdır.

Fiziki muayene kazanın neden olduğu fiziksel ve psikolojik etkileri değerlendirmek için gereklidir. Adli tıp hekimi, muayene sonucunda bir maluliyet oranı belirler. Bu oran, kazadan dolayı ne kadar işlev kaybı yaşandığını gösterir.

Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi
Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi

Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi

Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi; trafik kazalarında, mahkemelerin veya savcılık tarafından gönderilen olaya ilişkin kusur değerlendirmesi yapmakla görevlidir. Değerlendirme sonucunda hazırlanan rapor uyap üzerinden direk mahkemeye iletilmektedir.  Trafik İhtisas Dairesi; 6 farklı şubeden oluşmaktadır:

 1. Hasar trafik ve değerlendirme şubesi
 2. Kazaları önleme ve eğitim şubesi
 3. Psikoteknik laboratuvarı şubesi
 4. Araç teknik kontrol laboratuvar şubesi
 5. Motor tetkikler şubesi
 6. Yol ve trafik kaideleri değerlendirme şubesi

Adli Tıp Trafik İhtisas kurul ve dairelerinin rapor düzenlemelerinde bazı bilgi, belge ve materyaller talep etmektedir. Genel olarak her rapor türünde istenilen belgeler değişiklik gösterebilir. Adli tıp tarafından talep edilecek belgeler;

 • Kaza ölümlü ise muayene ve otopsi raporu,
 • Mernis ölüm tutanağı,
 • Olay yeri inceleme tutanağı,
 • Otopsi ile olay yeri film ve fotoları,
 • Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler,
 • Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında çekilen tüm grafiler,
 • Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı,
 • Kişinin kazadan sonra ölünceye kadarki sağlık durumu bilgiler
 • Yaralanmalı kazalarda kazazedenin tüm sağlık evrakları.

Tüm rapor türleri için istenilen belgelerin tamamı için Adli Tıp Trafik İhtisas sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi Raporuna İtiraz

Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu Raporuna İtiraz yazılı yapılmaktadır. Yazılı itiraz, itirazın kaydedilmesini ve takip edilmesini kolaylaştırırken detaylarını açıkça belirtme fırsatı sağlamaktadır.

Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz dilekçesi hazırlanırken, itirazın gerekçeli olması esastır. Yani, itiraz edilen hususlar detaylı ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir. Bu durum itirazın kabul edilme olasılığını arttırmakla birlikte; itiraz sürecinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

İtiraz süresi hakkında, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 281. maddesi uygulanır. İlgili maddeye göre, bilirkişi raporuna itiraz süresi, bilirkişi raporunun tebliğ tarihinden itibaren iki haftadır.
Rapora itiraz etmek isteyen bir kişinin, bu süreyi dikkate alması ve itirazını bu süre içinde yapması gerekmektedir.

Trafik Kazası Heyet Raporu ve Adli Tıp Raporu Arasındaki Fark Nedir?

Yaralanmalı trafik kazası tazminat dosyaları için alınabilecek 3 ayrı rapor vardır.

Heyet raporu sağlık bakanlığına bağlı ve içerisinde heyet bulunan hastanelerden alınabilir. Heyet raporu alınabilecek hastaneler;

 • Devlet hastanesi
 • Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Üniversite Hastaneleri
 • Özel Hastaneler

Heyet raporu düzenlenirken trafik kazasına yönelik olduğu belirtilmeli ve sadece trafik kazasından dolayı alınan hasarlar değerlendirilmelidir. Ortopedik yaralanmalarda hareket kısıtlılıkları ve ölçümler mutlaka yapılmalıdır. En önemli husus ise yürürlükte olan yönetmelikte değilde kaza tarihinde geçerli olan yönetmeliği göre heyet raporu düzenlenmelidir.

Trafik kazası adli tıp raporunu yazan uzmanlar bu alanda deneyimlidirler kazaya ilişkin raporları dört dörtlük hazırlayarak, hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde düzenlerler. Ancak hastaneden alınan heyet raporları tam olarak isteği karşılamayabilir. Heyete girecek olan doktor günde yüzlerce hasta ile ilgilenmektedir ve bu alanda ihtisas sahibi değildir.

Sağlık kurulu raporu ve heyet raporu arasında ki fark doktor sayısı ile ilgilidir. Heyet raporunu 3 hekim birlikte verirken sağlık kurulu raporu en az 6 kişiden oluşmaktadır. bir fark yoktur. Sağlık kurulu raporu trafik iş kazası durumlarında da kullanılmaktadır.

Trafik kazası Avukatı ile trafik kazalarında daha hızlı sonuç almak için Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi iletişim kurabilirsiniz. Bütün süreç (heyet raporu, adli tıp raporu, kusur raporu) tarafımızdan profesyonel bir şekilde yönetilecektir.

YouTube video

Trafik kazası adli tıp raporu ne zaman çıkar?

Trafik kazalarında bedeni hasara ilişkin adli tıp raporu 45 gün ile 3 ay içerisinde çıkar. Kusura ilişkin trafik kazası adli tıp raporu 15 gün ile 45 gün içinde sonuçlanır.

Trafik Kazası Sonucu Maluliyetin Hesaplanması

Trafik kazalarında Maluliyet hesaplaması yaş, kusur, adli tıp oranı, ve maaş ile yapılır. 30 yaşında, yüzde 10 adli tıp raporu, yüzde yüz haklı ve 10 bin tl maaş alan birisi yaklaşık 500 TL tazminat alacaktır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin