Sigorta Şirketine Başvuru (Ölümlü – Yaralanmalı – Maddi Hasarlı)

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik kazaları oluştuğu takdirde, tarafların kusur durumu zararın giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Kusur durumunun belirlenmesinde en büyük etken ise kaza tespit tutanağıdır. Trafik kazası sigorta şirketine başvuru, kusursuz yahut daha az kusurlu olan tarafın kusurlu yahut daha çok kusurlu olan tarafın sigortalısı olduğu sigorta şirketine başvurusudur. Bu başvuru, Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesinde bulunan “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir.” Hükmü gereği bir dava şartıdır. Yani kişiler dava yoluna başvurmadan önce mutlaka sigorta şirketine başvuru yapmalı, aldıkları cevaba göre dava yolunu tercih etmelidirler.

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?
Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazalarında sigorta şirketine başvuru zararlarınızın giderilmesi ve tazminat kalemlerinin tespiti açısından belirleyicidir. Sizin talep etmediğiniz tazminatların ödemesi yapılmayacaktır. Kazaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sonrasında nasıl bir başvuru yapılacağı belirlenmelidir. Dosya incelemesinde;

Gibi değerlendirmeler yapılmalı, dosyanın içeriğine göre bir yol haritası çıkarılmalıdır. Profesyonel bir süreç sizin de işlerinizi kolaylayacaktır. Örneğin ölümlü bir kaza da neler yapılması ve hangi taleplerin olması gibi bir çok ayrıntı vardır. Eksik ve yetersiz bir başvuru sizi mağdur edecektir. Başvuru sürecinde alanında uzman trafik kazası avukatı, sigorta avukatı veya tazminat avukatı desteği mutlaka alınmalıdır. Sigorta şirketlerinin işleyişi ve olaylara yaklaşımı sürekli değişiklik göstermektedir. Her zararın kendine özel durumları vardır. Ve başvuru süreci de ona göre şekillenmektedir.

Kaza sonrası sigorta şirketine bildirim yapılmalıdır.  Başvuru yaparken, şirketin istediği belgeleri temin ederek sunmalısınız. Bu belgeler arasında polis raporu, kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar, karşı tarafın sigorta bilgileri, tespit tutanakları ve tanık ifadeleri bulunabilir.

İkinci adım olarak, başvurunuzu dilekçe şeklinde yazmanız gerekmektedir. Dilekçenizi sigorta şirketinin belirttiği adrese ya da online bir platforma gönderebilirsiniz. Dilekçenizde kaza detaylarını, tazminat talebinizi ve istediğiniz zarar miktarını belirtmelisiniz.

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvuru Süresi
Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvuru Süresi

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvuru Süresi

Maddi hasarlı trafik kazası başvuru süresi2 yıl 
Yaralanmalı trafik kazası başvuru süresi8 yıl
Ölümlü trafik kazası başvuru süresi15 yıl
Araç değer kaybı başvuru süresi2 yıl
Sağlık giderleri teminatı başvuru süresi8 yıl
Bakıcı gideri teminatı başvuru süresi8 yıl

Trafik kazası zamanaşımı süreleri başvuru süreleri ile doğru orantılıdır. Zamanaşımı süreleri kaçırılmadan sigortaya başvuru yapılmalı, aksi taktirde haklarınızı kaybetmiş olacaksınız.

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi
Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Trafik kazasında zararların giderilmesi için sigortaya başvuru ile birlikte bir dilekçe sunmalısınız. Sigortaya sunulacak dilekçe hukukçu tarafından kaleme alınmalıdır. Kazaya ilişkin bütün detaylar dilekçe de belirtilmeli, talepleriniz de anlaşılır bir dille ifade edilmelidir.

Sigorta şirketine başvuru dilekçe hangi kuruma yönelik yapılacaksa dilekçenin başında ona hitaben yazdığınızı belirtmelisiniz. Örneğin Anadolu Türk Anonim Şirketi’ne şeklinde hitap ile başlamalıdır. Dilekçenizde kaza tarihi, saati, plaka bilgileri, kişi bilgileri, sigorta poliçe numarası gibi bir çok detayı eklemelisiniz. Aksi takdirde hak kaybına uğramanız muhtemeldir.

Sigortaya Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Sigortaya Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Trafik Kazası Nedeniyle Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Sigorta şirketine başvuru sonrası, sigortacının olayı değerlendirebilmesi için belge ve bilgiye ihtiyaç vardır. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu M. 1427,1447,1475,1479) Sigortacılık kanunu çerçevesinde yapılaması gereken başvuruda hangi bilgi ve belgelerin gerekli olduğuna dair net bir düzenlenme yapılmış, belgelerin somut olaya göre tespit edilerek belirlenebileceğinden bahsedilmiştir.

İlginizi Çekebilir: Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Almak

TTK madde 1478’e göre zarar gören kişi maddi zararlarını buna sebep olan asile yöneltmeden doğrudan sigorta şirketinden talep edebilecektir. Talepler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendiği şekilde yapılmalıdır. KTK 97. maddeye göre talepler sigortanın sorumlu oldu trafik sigortası teminat limitleri çerçevesinde olacaktır. İlgili şirket taleplere 15 gün içerisinde cevap vermek zorundadır. Uyuşmazlık söz konusu olması halinde başvurucu tahkime başvuru yapabilecektir. 26.04.2016 tarihinde 6704 kanun ile yapılan değişiklikle sigortaya başvuru zorunluluğu yürürlüğe girmiştir.

Sigortaya zorunlu başvuru için gerekli belgeler;

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • İfade Tutanakları
 • Olay Anına Ait Resim ve Görüntü Kayıtları (varsa)
 • Adli Form, Hastane Belgeleri, Epikriz Raporları
 • Bilirkişi Raporları
 • Hak Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 • Talebi Yapanın İBAN Bilgileri

Sigorta şirketine başvuru yaparken sunacağınız evraklar dosya değerlendirmesinde sigortanın izleyeceği yolu belirleyecektir.  Sigorta şirketi, sunduğunuz belgeleri inceleyerek ödeme yapılacak miktarı belirler.

YouTube video

Tazminat Ödemesi İçin Gerekli Evraklar

Ölümlü Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Tazminat İçin Talep Ettiği Evraklar

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Ölüm belgesi
 • Veraset ilamı
 • Adli Tıp Raporu (ölüme ilişkin)
 • Vefat edenin vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Varsa vefat edenin gelir durumunu ispatlayan her türlü belge.
 • Kazaya ilişkin savcılık evrakları (ifade tutanakları, bilirkişi raporu, video vb.)
 • Her iki tarafın ruhsat ve sigorta poliçesi örneği
 • Hastane raporu, varsa hastane masraflarına ilişkin faturalar
 • Varislerin banka hesap bilgileri
 • Taleplerin yer aldığı başvuru dilekçesi

Süre;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” Demekle motorlu araç kazalarında tazminat taleplerinin iki yıl ve her halde kazadan itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğradığını düzenlemiştir.

Ancak burada istisna olan husus; dava cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa bu durumda ceza zamanaşımı süresi maddi tazminat talepleri için de geçerli olacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 66. Maddesinden hareketle ölümlü trafik kazasında sigortaya başvuru süresi 15 yıldır.

Dilekçe;

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Yaralamalı trafik kazası sonrasında sigorta şirketine başvuru için gerekli evraklar;

 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru dilekçesi (İçerisinde taleplerin ve kazaya ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.)
 • Kaza tespit tutanağı ve kazaya ilişkin bilirkişi raporu
 • Tedavi masraflarına ilişkin faturalar ve hastane raporu
 • Kazaya ve hasara ilişkin fotoğraflar
 • Hak sahibinin banka hesabına ilişkin bilgiler
 • Trafik kazasında karşı tarafın ruhsat ve trafik poliçe örneği bulunmalıdır. Bu belgeler ile sigorta şirketine başvuru yapılır.
 • Savcılık evraklarının tamamı

Başvuru Süresi;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” Demekle motorlu araç kazalarında tazminat taleplerinin iki yıl ve her halde kazadan itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğradığını düzenlemiştir.

Ancak dava cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş durumdaysa, Türk Ceza Kanunu ilgili suç için daha yüksek bir zamanaşımı süresi belirlediği takdirde maddi tazminat taleplerinde de bu süre geçerli olacaktır. Yaralamalı trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri de Türk Ceza Kanunu’nun 66. Maddesinden hareketle sekiz yıllık zamanaşımı süresine tabi olmaktadır.

Dilekçe;

Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Maddi hasarlı trafik kazasında da sigorta şirketine başvuru bir dava şartıdır. Maddi hasarlı trafik kazasında tazminat talebinin süresi 2 yıldır. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde başvurularak olumlu bir cevap gelmediği takdirde dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Gerekli Evraklar;

Maddi hasarlı trafik kazası için sigorta şirketine başvuruda gerekli evraklar, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler” isimli 6. Ekinde düzenlenmiştir. Mezkur düzenlemeye göre maddi hasarlı trafik kazasında mağdurun sigorta şirketine başvurusu için gerekli olan evraklar;

 • Kaza tespit tutanağı, varsa görgü tutanağı tespit tutanakları
 • Araca ve kaza yerine ait görüntüler
 • Mağdur aracın ruhsatı
 • Mağdur araç sahibine ilişkin banka hesabı bilgileri
 • Değer kaybı talebi mevcutsa ekspertiz raporu

Olarak özetlenebilir.

Başvuru Süresi;

Trafik kazası sonrasında sigorta şirketine başvuru süresi kazanın ölümlü, yaralanmalı yahut yalnızca maddi hasarlı olma durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maddi hasarlı trafik kazası sigorta şirketine başvuru süresi 2 yıldır.

Dilekçe;

Değer Kaybı Ödemesi İçin Sigortanın Talep Ettiği Belgeler;

Değer kaybı için istenen belgeler nedir denildiğinde, şu şekilde maddelendirebiliriz:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Varsa görgü tanıklarına ilişkin görgü tespit tutanakları
 • Değer kaybı istenen araca ait ruhsat
 • Araca ve kazaya ilişkin görüntüler (varsa)
 • Mağdura ilişkin banka hesap bilgileri
 • Değer kaybına ilişkin talep beyanı
 • Ekspertiz raporu mevcutsa eksper raporu

Sigorta Şirketinin Belge Talep Etme Hakkı

Sigorta şirketi doğru sorunsuz bir süreç yürütebilmek için başvuru sonrası sizin ilettiğiniz belgeleri inceleyerek kendi bünyesinde bir değerlendirme yapacaktır. 15 günlük süre zarfında ya ödemenizi yapacaktır ya da olaya ilişkin yeni belgeler talep edebilecektir. Sigortadan tazminat ödemesi alabilmek için şirketin taleplerini karşılamak yasal bir zorunluluktur.

Sigorta şirketinin talep etme hakkı 2016 yılında düzenlenen yasa ile yürürlüğe girmiştir. Ve sigortanın olaya ilişkin ödeme yapmasının önü açılmıştır.

Sağlık Kurulu Raporu Olmadan Sigortaya Başvuru Yapılır Mı?

Uygulamada sık karşılaşılan durumlardan birisi, sigorta şirketine başvurulduğunda sigorta şirketleri tarafından maluliyet raporu istenmesidir. Bu durum esasen hakkın sürüncemede bırakılmasına vesile olmaktadır. Sigorta şirketine başvuru yapıldığında sigorta şirketi tarafından maluliyet raporunun eksik olduğu şeklinde cevap verildiği takdirde başvuran sigorta şirketine karşı dava hakkını yürütebilir.

Zira sigorta şirketine dava açabilmek için başvurmuş olmak bir dava şartıdır, mezkur durumda sigorta şirketine başvuran başvurucu dava şartını tamamlamış olmakla doğrudan mahkemeye dava açmak suretiyle zararının tazminini talep edebilir.

Sigorta şirketine maluliyet raporu olmadan başvuru yapmanın temel amacı temerrüde düşürmektir. Kazaya ilişkin bildirim yapıldığı için faiz işlemeye başlayacaktır. Yaralı kazazede bu hamle ile hak kaybı yaşamayacaktır.

Maluliyet raporu olmadan sigorta şirketine başvuru yapılabilir. 20 Şubat 2019 yürürlüğe giren yönetmelik gereği maluliyet raporu alınması için kesin süre 1 yıldır. Yaralanmalı kazalarda 1 yıl dolmadan alınan heyet raporları maalesef kabul görmemektedir. Ancak uzlaşma niyetindeyseniz alınan rapor elinizi güçlendirecektir.

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Zorunlu Başvuru
Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Zorunlu Başvuru

Trafik kazası sonrası sigortaya zorunlu başvuru, mağdurların haklarını korumak ve tazminat taleplerini yerine getirmek için yasal bir gerekliliktir. Başvuruyu yapmak tazminat almanın ilk ve en önemli adımıdır. Zaman aşım sürülerine dikkat edilmeli, talepler sigortaya iletilmeli ve süreç adım adım takip edilmelidir…

YouTube video

Başvuru Zorunluluğu Yargıtay Kararı

Sigorta şirketine başvuru zorunluluğu Yargıtay kararı ile tescillenmiştir. 2016 sonrası sigortaya başvuru yapılmadan açılan davalar Yargıtay tarafından usul eksikliği sebebiyle ret edilmiştir. Yargıtay kararlarında, trafik kazası sonucunda meydana gelen maddi hasarların ve yaralanmaların karşılanması için sigorta şirketine başvuru yapmanın zorunlu olduğu belirtilmiştir. Sigorta şirketine başvuru, kaza sonrasında en kısa sürede gerçekleştirilmeli ve gerekli evraklarla desteklenmelidir.

Yargıtay 17. Hukuk dairesi 2016 yılında verdiği kararla sigortaya sunulan evraklara atıf yaparak temerrüt oluşup oluşmadığına karar vermiştir. Sunulan evraklar davanın seyrini belirleyecek , haklarınızın korunmasına ve tamamını almanıza vesile olacaktır. ( Yargıtay 17. HD E. 2016/15768, K. 2017/259, T. 19.01.2017).

Sigorta Şirketine Mail İle Başvuru
Sigorta Şirketine Mail İle Başvuru

Sigorta Şirketine Mail İle Başvuru

Trafik kazası sonrası sigorta şirketine başvuru sürecinin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için, sigorta şirketine mail ile başvuru yapabilirsiniz. Sigorta şirketine mail ile başvurunun geçerli ve kabul edilebilir bir yöntem olduğunu belirtmek önemlidir. Başvurunuzun eksiksiz ve doğru bilgiler içermesi gerekmektedir. Sigorta şirketine mail ile başvura yaparken de aynı adımları takip edeceğiz. Dilekçe olmazsa olmazımız, ve dilekçenin eklerine de kazaya ilişkin evrakları eklemeliyiz.

Mail ile başvuru yaparken konu kısmını sigortalının adı soyadı ve varsa sigorta poliçe numarasını yazarak ilerlemeniz daha doğru olacaktır. Mailin metin kısmına kısaca olayın özetini ve taleplerinizi yazmalısınız.

Mail yaptığınız başvurunun sigorta şirketine ulaştığından emin olun. Mail iletildikten sonra ilgili sigorta şirketinin (Anadolu, Allianz, Marpfre, Sompo, Koru, Ankara, Quick, ) müşteri hizmetlerini arayarak maili alıp almadığından emin olmanız gerekmektedir. Gönderilen mailin bir ekran fotosunu da almayı unutmayın.

Sigorta Şirketine Mail ile Başvuru Geçerli Mi?

Sigorta şirketlerinin çoğunluğu mail ile başvuru yolunu tercih etmektedir. Sigorta şirketine zarar için başvuru yapılması ve dosya oluşturulması için gönderilen mailin ulaşıp ulaşmadığından emin olmak gerekiyor. Sigorta şirketlerinin tamamı mail ve online yöntemleri tercih etmektedir. Ancak fiziki başvuru da yine devam eden bir başvuru çeşididir.

Mail ile başvuru için sigorta şirketinin internet sitesine girip araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Bazı sigorta şirketleri mail ile başvuru yolunu kabul etmemektedir. Mail ile başvuruyu kabul etmeyen sigorta şirketleri kurumsal internet siteleri üzerinden kurdukları bir sistem ile başvurunu yolunu tercih edebilmektedir.

Örnek vermek gerekirse Sompo Sigorta şirketi mail ile başvuru yolunu kapatmıştır. Şirket uzun süredir. internet siteleri üzerinden kurdukları evrak gönderme sistemi ile online başvuru yolunu tercih etmektedir.

KTK 97. Madde

KTK (Karayolu Trafik Kanunu) 97. maddesi, trafik kazalarında sigorta şirketine başvuruda bulunma zorunluluğunu düzenleyen kanun maddesidir.  Bu nedenle, başvurunuzu yaparken gerekli belgeleri tamamlamanız önemlidir.  KTK Madde 97’ye göre, bu hak arama süreci, “sigorta şirketine zorunlu başvuru” mekanizması üzerinden işlemektedir.  KTK 97. maddesi gereği başvurunuzu belirli bir süre içerisinde gerçekleştirmelisiniz. Sigorta şirketinin de belgeleri talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yabancı Sigorta Şirketine Başvuru

Türkiye’de kazaya karışan yurt dışı kayıtlı araçların karıştığı kazalarda kusur yabancı plakalı araçta ise hasar bildirimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na yapılmalıdır. 15 günlük yasal süre içerisinde taşıt bürosu taleplerinize cevap vermez ise konuyla ilgili sigorta tahkim komisyonu başvuru yapabilirsiniz. Alternatif yol olarak dava yolunu tercih edebilirsiniz.

Türkiye’de bulunan yabancı plakalı araçların karıştığı kazalar hiçte azımsanmayacak kadar çoktur. Kazada zarara uğrayan vatandaşlar maddi hasarlı trafik kazası, yaralanmalı trafik kazası tazminat, ölümlü trafik kazası tazminat işlemleri için taşıt bürosuna bildirim yapılmalıdır.

İlgili İçerik: Yabancı Plakalı Araç Kazası

YouTube video

Ölümlü İş Kazası Sigortaya Başvuru

Ölümlü iş kazası gerçekleştiği takdirde maddi tazminat olarak istenebilecek olan kayıplar, Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre, “Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

 • Cenaze giderleri.
 • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.”  Demiş, kanun maddesinde “özellikle” şeklinde belirtildiğinden başkaca tazminat kalemlerinin de istenebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Yine ölümlü iş kazası sonrasında SGK tarafından işçinin ailesine ölüm aylığı bağlanabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı ise SGK tarafından karşılanmayıp işverenden yahut işverenin sigortacısından talep edilecektir.

Ölümlü İş Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi

… SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                               …

İSTEMDE BULUNAN          : …. ……

VEKİLİ                                  : Av. Cuma Ali KOÇ

KONU                         : … tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemimize ilişkindir.

Halen şirketiniz nezdinde … poliçe numaralı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile kayıtlı bulunan sigortalınız …’ nin maliki olduğu …(EK-1: … HASTANESİ’ NİN ADLİ MUAYENE RAPORU)

Tarafımızca kazaya ilişkin fotoğraflar da ekte sunulmuştur. (EK – 2 TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi uyarınca, “İşleten … “sabittir. (EK – 3 TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI)

Müvekkilin kaza sonrasında yaşadığı elem ve ıstırap sonucunda sigortalınızın asli kusurlu olduğu da göz önüne alınarak, manevi tazminat talebimiz mevcuttur.

SONUÇ VE İSTEM :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla maddi ve manevi tazminatın avans faiziyle birlikte tarafımıza verilmesini talep ederiz.

HESAP BİLGİLERİ

BANKA:

IBAN:

HESAP SAHİBİ:

İSTEMDE BULUNAN

VEKİLİ

Av. Cuma Ali KOÇ

EKİ:

-… HASTANESİ’ NİN … TARİH VE … RAPOR NO’ LU GENEL ADLİ MUAYENE RAPORU

– TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR

– TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

– ONAYLANMIŞ VEKALETNAME SURETİ

Trafik kazasında kimin sigorta şirketine başvurulur?

Trafik sigortası kendi aracınız için değil karşı tarafa verilen zararları karşılamak adına yapılmaktadır. Kazazede kusurlu aracın trafik sigortasına başvuru yapmalıdır.

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Zorunlu Başvuru Nedir?

Sigorta şirketine başvuru yapma zorunluluğu 2016 yılında Karayolları Trafik Kanunu 97. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte zorunlu hale getirildi.  Sigorta şirketine başvuru yapmak ve sigortanın talep ettiği evrakları temin edip sunmak yasal bir gereklilik.

Kaynakça :

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2700359

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15259&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/mahkemeye-tahkime-basvurmadan-once-sigorta-sirketine-basvuru-zorunlulugu201942111440632.pdf

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin