Sigorta Şirketine Başvuru

27/08/2023
Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Sigorta şirketine başvuru yasal bir zorunluluktur. Kaza sonrası meydana gelen maddi kayıplar sigorta şirketinin sorumluluğundadır. Zararlarının karşılanmasını talep eden kazazedeler önce sigorta şirketine bildirim yapmalıdır.

Sigorta şirketine başvuru süreci titizlikle yürütülmeli, gerekli belgeler zamanında ilgili şirkete iletilmelidir. Doğru adımların atılması ve profesyonel yaklaşım işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bu yazımızda, trafik kazaları sonrası sigorta şirketine başvuru sürecini ve gereken evrakları anlatacağız. Böylece mağdurların sigortadan hak ettikleri tazminatı alabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?
Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazalarında sigorta şirketine başvuru zararlarınızın giderilmesi ve tazminat kalemlerinin tespiti açısından belirleyicidir. Sizin talep etmediğiniz tazminatların ödemesi yapılmayacaktır. Kazaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sonrasında nasıl bir başvuru yapılacağı belirlenmelidir. Dosya incelemesinde;

Meydana gelen kazaya göre sigortaya başvuru yapılmalıdır. Profesyonel bir süreç sizin de işlerinizi kolaylayacaktır. Örneğin ölümlü bir kaza da neler yapılması ve hangi taleplerin olması gibi bir çok ayrıntı vardır. Eksik ve yetersiz bir başvuru sizi mağdur edecektir. Başvuru sürecinde alanında uzman trafik kazası avukatı, sigorta avukatı veya tazminat avukatı desteği mutlaka alınmalıdır. Sigorta şirketlerinin işleyişi ve olaylara yaklaşımı sürekli değişiklik göstermektedir. Her zararın kendine özel durumları vardır. Ve başvuru süreci de ona göre şekillenmektedir.

Kaza sonrası sigorta şirketine bildirim yapılmalıdır.  Başvuru yaparken, şirketin istediği belgeleri temin ederek sunmalısınız. Bu belgeler arasında polis raporu, kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar, karşı tarafın sigorta bilgileri, tespit tutanakları ve tanık ifadeleri bulunabilir.

İkinci adım olarak, başvurunuzu dilekçe şeklinde yazmanız gerekmektedir. Dilekçenizi sigorta şirketinin belirttiği adrese ya da online bir platforma gönderebilirsiniz. Dilekçenizde kaza detaylarını, tazminat talebinizi ve istediğiniz zarar miktarını belirtmelisiniz.

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvuru Süresi
Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvuru Süresi

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvuru Süresi

Trafik kazası sonrası sigortaya başvuru süresi, kazanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Başvuru süresine ilişkin en önemli detay alayın kayıt altına alınmış olmasıdır. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda olay yerine mutlaka polis gelmelidir. Kazada alkollü sürücü varsa ya da kazaya karışan taraflardan bir tanesinin eksik evrakı (ehliyet, ruhsat, sigorta) bulunuyorsa yine olay yerine kolluk kuvveti mutlaka gelmelidir. Yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı kazaların başvuru süreleri;

 • Maddi hasarlı trafik kazası başvuru süresi: 2 yıl 
 • Yaralanmalı trafik kazası başvuru süresi: 8 yıl
 • Ölümlü trafik kazası başvuru süresi: 15 yıl
 • Araç değer kaybı başvuru süresi: 2 yıl
 • Sağlık giderleri teminatı başvuru süresi:8 yıl
 • Bakıcı gideri teminatı başvuru süresi:8 yıl

Başvuru süresinin kaçırıldığı durumlarda dosyanın yeniden bir incelenmesi gerekmektedir. Mesela içerisinde ölüm olan kazalarda yaralanma için başvuru süresi 15 yıla uzamaktadır.

İlgili İçerik: Trafik Kazası Zamanaşımı

Sigorta Şirketine Dava Açma Süresi

Sigorta şirketine başvuru yapıldıktan sonra şirketin sizden belge talep etme hakkı vardır. 15 gün içinde taleplerinize cevap verilmezse dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz. Sigorta ile görüşmelerinizde ihtilaf oluşması durumunda, sigorta uyuşmazlıkları için görevlendirilen Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilirsiniz.

İlgili şirket talepleriniz karşılamıyor, ve size hak ettiğiniz tazminattan eksik bir tutar teklif ediyorsa dava yoluna gidebilir ya da tahkime başvuru yapabilirsiniz.

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi
Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Trafik kazasında zararların giderilmesi için sigortaya başvuru ile birlikte bir dilekçe sunmalısınız. Sigortaya sunulacak dilekçe hukuk dilinde yazılmış olmalı ve bir çok şeye dilekçe de dikkat edilmesi gerekmektedir. Kazaya ilişkin bütün detaylar dilekçe de belirtilmeli, talepleriniz de anlaşılır bir dille ifade edilmelidir.

Sigorta şirketine başvuru dilekçe hangi kuruma yönelik yapılacaksa dilekçenin başında ona hitaben yazdığınızı belirtmelisiniz. Örneğin Anadolu Türk Anonim Şirketi’ne şeklinde hitap ile başlamalıdır. Dilekçenizde kaza tarihi, saati, plaka bilgileri, kişi bilgileri, sigorta poliçe numarası gibi bir çok detayı eklemelisiniz. Aksi takdirde red yiyibilirsiniz.

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği PDF İndir

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği Word İndir

 

Sigortaya Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Sigortaya Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Trafik kazası sonrasında sigorta şirketine başvuru yapmak için ilgili evrakları sunmanız gerekmektedir. Bu evraklar, sigorta şirketi tarafından talep edilen belgelerdir ve başvurunuzun kabul edilmesi için önemlidir.

Sigorta şirketine başvuru sonrası, sigortacının olayı değerlendirebilmesi için belge ve bilgiye ihtiyaç vardır. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu M. 1427,1447,1475,1479) Sigortacılık kanunu çerçevesinde yapılaması gereken başvuruda hangi bilgi ve belgelerin gerekli olduğuna dair net bir düzenlenme yapılmış, belgelerin somut olaya göre tespit edilerek belirlenebileceğinden bahsedilmiştir.

İlginizi Çekebilir: Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Almak

TTK madde 1478’e göre zarar gören kişi maddi zararlarını buna sebep olan asile yöneltmeden doğrudan sigorta şirketinden talep edebilecektir. Talepler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendiği şekilde yapılmalıdır. KTK 97. maddeye göre talepler sigortanın sorumlu oldu trafik sigortası teminat limitleri çerçevesinde olacaktır. İlgili şirket taleplere 15 gün içerisinde cevap vermek zorundadır. Uyuşmazlık söz konusu olması halinde başvurucu tahkime başvuru yapabilecektir. 26.04.2016 tarihinde 6704 kanun ile yapılan değişiklikle sigortaya başvuru zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Sigortaya zorunlu başvuru için gerekli belgeler;

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • İfade Tutanakları
 • Olay Anına Ait Resim ve Görüntü Kayıtları (varsa)
 • Adli Form, Hastane Belgeleri, Epikriz Raporları
 • Bilirkişi Raporları
 • Hak Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 • Talebi Yapanın İBAN Bilgileri

Sigorta şirketine başvuru yaparken sunacağınız evraklar dosya değerlendirmesinde sigortanın izleyeceği yolu belirleyecektir.  Sigorta şirketi, sunduğunuz belgeleri inceleyerek ödeme yapılacak miktarı belirler.

Trafik kazası sonrasında sigorta şirketine başvuru yapmak için gerekli evrakları toplamalısınız. Olmazsa olmaz evraklar: KTT, Adli Form, İfade tutanakları, Bilirkişi Raporları alacağınız tazminat miktarını belirleyecektir.

Maluliyet Raporu Olmadan Sigorta Şirketine Başvuru

Kazanın hemen ardından sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. Eldeki evraklar ivedi bir şekilde sigortaya teslim edilmeli ve dosya oluşturulmalıdır. Süreç ilerledikçe eksik evraklar sigorta şirketine iletilmelidir. Başvuruyu hızlı bir şekilde yapmak kazazedenin haklarını korumak adına önemlidir.

Bildirim yapılarak temerrüde düşürülmelidir. Ve kazaya ilişkin bildirim yapıldığı için faiz işlemeye başlayacaktır.

Maluliyet raporu olmadan sigorta şirketine başvuru yapılabilir. 20 Şubat 2019 yürürlüğe giren yönetmelik gereği maluliyet raporu alınması için kesin süre 1 yıldır. Yaralanmalı kazalarda 1 yıl dolmadan alınan heyet raporları maalesef kabul görmemektedir.

 

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Zorunlu Başvuru
Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Zorunlu Başvuru

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Zorunlu Başvuru

Sigorta şirketine başvuru yapma zorunluluğu 2016 yılında Karayolları Trafik Kanunu 97. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte zorunlu hale getirildi.  Sigorta şirketine başvuru yapmak ve sigortanın talep ettiği evrakları temin edip sunmak yasal bir gereklilik.

Sigortaya başvuru yapmadan, dava yoluna gitmek ya da sigorta tahkim komisyonu sürecini başlatmak doğru bir hamle olmayacaktır. Davalarınız ret olacak ve yok yere vakit kaybetmiş olacaksınız.

Trafik kazası sonrası sigortaya zorunlu başvuru, mağdurların haklarını korumak ve tazminat taleplerini yerine getirmek için yasal zorunluluktur. Başvuruyu yapmak tazminat almanın ilk ve en önemli adımıdır. Zaman aşım sürülerine dikkat edilmeli, talepler sigortaya iletilmeli ve süreç adım adım takip edilmelidir…

Kazanın hemen ardından sigortaya bildirim yapılmalıdır. Hak kaybı yaşanmaması adına ve delillerin toplanması, kusur dağılımının yapılması yaşanacak zararları minimuma indirecektir. Sigorta şirketine başvur yaparken dilekçe hazırlanmalı ve ilgili evraklar eklere eklenmelidir.

Sigortaya zorunlu başvurunun önemli noktalarından biri de başvuruyu nasıl yapacağınızdır. Bu süreci kolaylaştırmak için birçok sigorta şirketi, başvuruları online olarak da kabul etmektedir. Bu nedenle, başvuruyu mail yoluyla da yapabilirsiniz. Ancak, başvurunuzun geçerli olması için başvuru dilekçesini ve gerekli belgeleri doğru şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Başvurunun tamamlandığına dair bir teyit almalısınız.

Sigorta Şirketine Mail İle Başvuru
Sigorta Şirketine Mail İle Başvuru

Sigorta Şirketine Mail İle Başvuru

Trafik kazası sonrası sigorta şirketine başvuru sürecinin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için, sigorta şirketine mail ile başvuru yapabilirsiniz. Sigorta şirketine mail ile başvurunun geçerli ve kabul edilebilir bir yöntem olduğunu belirtmek önemlidir. Başvurunuzun eksiksiz ve doğru bilgiler içermesi gerekmektedir. Sigorta şirketine mail ile başvura yaparken de aynı adımları takip edeceğiz. Dilekçe olmazsa olmazımız, ve dilekçenin eklerine de kazaya ilişkin evrakları eklemeliyiz.

Mail ile başvuru yaparken konu kısmını sigortalının adı soyadı ve varsa sigorta poliçe numarasını yazarak ilerlemeniz daha doğru olacaktır. Mailin metin kısmına kısaca olayın özetini ve taleplerinizi yazmalısınız.

Mail yaptığınız başvurunun sigorta şirketine ulaştığından emin olun. Mail iletildikten sonra ilgili sigorta şirketinin (Anadolu, Allianz, Marpfre, Sompo, Koru, Ankara, Quick, ) müşteri hizmetlerini arayarak maili alıp almadığından emin olmanız gerekmektedir. Gönderilen mailin bir ekran fotosunu da almayı unutmayın.

Yabancı Sigorta Şirketine Başvuru

Türkiye’de kazaya karışan yurt dışı kayıtlı araçların karıştığı kazalarda kusur yabancı plakalı araçta ise hasar bildirimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na yapılmalıdır. 15 günlük yasal süre içerisinde taşıt bürosu taleplerinize cevap vermez ise konuyla ilgili sigorta tahkim komisyonu başvuru yapabilirsiniz. Alternatif yol olarak dava yolunu tercih edebilirsiniz.

Türkiye’de bulunan yabancı plakalı araçların karıştığı kazalar hiçte azımsanmayacak kadar çoktur. Kazada zarara uğrayan vatandaşlar maddi hasarlı trafik kazası, yaralanmalı trafik kazası tazminat, ölümlü trafik kazası tazminat işlemleri için taşıt bürosuna bildirim yapılmalıdır.

Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu Yargıtay Kararı

Sigorta şirketine başvuru zorunluluğu Yargıtay kararı ile tescillenmiştir. 2016 sonrası sigortaya başvuru yapılmadan açılan davalar Yargıtay tarafından usul eksikliği sebebiyle dava ret edilmiştir. Yargıtay kararlarında, trafik kazası sonucunda meydana gelen maddi hasarların ve yaralanmaların karşılanması için sigorta şirketine başvuru yapmanın zorunlu olduğu belirtilmiştir. Sigorta şirketine başvuru, kaza sonrasında en kısa sürede gerçekleştirilmeli ve gerekli evraklarla desteklenmelidir.

Yargıtay 17. Hukuk dairesi 2016 yılında verdiği kararla sigortaya sunulan evraklara atıf yaparak temerrüt oluşup oluşmadığına karar vermiştir. Sunulan evraklar davanın seyrini belirleyecek , haklarınızın korunmasına ve tamamını almanıza vesile olacaktır. ( Yargıtay 17. HD E. 2016/15768, K. 2017/259, T. 19.01.2017).

Sigorta Şirketine Mail ile Başvuru Geçerli Mi?

Sigorta şirketlerinin çoğunluğu mail ile başvuru yolunu tercih etmektedir. Sigorta şirketine zarar için başvuru yapılması ve dosya oluşturulması için gönderilen mailin ulaşıp ulaşmadığından emin olmak gerekiyor. Sigorta şirketlerinin tamamı mail ve online yöntemleri tercih etmektedir. Ancak fiziki başvuru da yine devam eden bir başvuru çeşididir.

Mail ile başvuru için sigorta şirketinin internet sitesine girip araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Bazı sigorta şirketleri mail ile başvuru yolunu bir tık ileriye taşımıştır. Kendi internet siteleri üzerinden kurdukları bir sistem ile başvurunu yolunu tercih edebilmektedir. Si

Mail ile yapılan başvuru geçerli ve haklarınızı almak için yeterli bir adımdır. Sigorta şirketlerinin tamamı mail ile başvuru yolunu kabul etmektedir. Sompo sigorta şirketi mail ile başvuru yolunu kapatmıştır. Şirket uzun süredir. internet siteleri üzerinden kurdukları bir sistem ile online başvuru yolunu tercih etmektedir.

KTK 97. Madde

KTK (Karayolu Trafik Kanunu) 97. maddesi, trafik kazalarında sigorta şirketine başvuruda bulunma zorunluluğunu düzenleyen kanun maddesidir.  Bu nedenle, başvurunuzu yaparken gerekli belgeleri tamamlamanız önemlidir.  KTK Madde 97’ye göre, bu hak arama süreci, “sigorta şirketine zorunlu başvuru” mekanizması üzerinden işlemektedir.  KTK 97. maddesi gereği başvurunuzu belirli bir süre içerisinde gerçekleştirmelisiniz. Sigorta şirketinin de belgeleri talep etme hakkı bulunmaktadır.

KTK Madde 97 PDF 

Sigorta Şirketinin Belge Talep Etme Hakkı

Sigorta şirketi doğru sorunsuz bir süreç yürütebilmek için başvuru sonrası sizin ilettiğiniz belgeleri inceleyerek kendi bünyesinde bir değerlendirme yapacaktır. 15 günlük süre zarfında ya ödemenizi yapacaktır ya da olaya ilişkin yeni belgeler talep edebilecektir. Sigortadan tazminat ödemesi alabilmek için şirketin taleplerini karşılamak yasal bir zorunluluktur.

Sigorta şirketinin talep etme hakkı 2016 yılında düzenlenen yasa ile yürürlüğe girmiştir. Ve sigortanın olaya ilişkin ödeme yapmasının önü açılmıştır.

 

Kaynakça :

https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/mahkemeye-tahkime-basvurmadan-once-sigorta-sirketine-basvuru-zorunlulugu201942111440632.pdf

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2700359

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15259&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat