Trafik Kazası Uzuv Kaybı

Trafik Kazası Uzuv Kaybı

Trafik kazası uzuv kaybı tazminatı; Uzuv kayıpları ampütasyon olarak da değerlendirilmektedir. Parmak, Kol, göz, kulak, göz, kol, bacak gibi uzuvların kopması trafik kazalarında sıkça meydana gelmektedir.

Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında uzuv kaybına oldukça sık karşılaşılmaktadır. Uzvunu kaybeden kazazede manevi ve maddi yönden zorlanmakta, çalışamayacak duruma gelmektedir.

Gerçekleşen kaza sonucunda uzvunu kaybeden kişi yasalarla desteklenen tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Kazanın ardından epikriz raporu ile birlikte karşı tarafın sigorta şirketine maddi tazminat davası açılmaktadır. Bu hukuki süreci en hızlı ve sağlıklı tamamlayabilmek adına alanında uzman trafik kazası avukatı ile anlaşılmalıdır. Uzman avukat ile çalışmak hak kaybını engelleyecektir.

Uzvunu kaybeden kazazede iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından uzman doktorların bulunduğu sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Bu heyetin ardından maluliyet oranı belirlenmektedir. Belirlenen maluliyet oranı üzerinden tazminat tutarları hesaplanmaktadır.

Trafik kazasında Organ Kaybı Tazminatı
Trafik kazasında Organ Kaybı Tazminatı

 Trafik Kazasında Organ Kaybı Tazminatı

Trafik kazasının büyük çoğunluğunun sebepleri sürücülerden ve yayalardan kaynaklanmaktadır. Sürücülerin sebep olduğu kazaların nedenlerine örnek olarak:

 • Dikkat dağıtacak telefon, tablet vs ilgilenmek,
 • Dikkat eksikliği,
 • Yeterince tecrübe sahibi olmadan trafiğe çıkmak,
 • Yaya geçiş üstünlüğü olan yerlerde yayaya yol vermemek,
 • Alkol,
 • Aşırı hız.

Yayanın sebep olduğu kaza sebeplerine örnek olarak ise aşağıdaki maddeler gösterilebilmektedir:

 • Duran ve ya hareket halindeki aracın önüne atlamak,
 • Telefon vb dikkat dağıtacak aletlerle ilgilenmek,
 • Yaya geçidini kullanmamak,
 • Yaya alt ve yaya üst geçidini kullanmamak,

Trafik kazalarında organ kaybı tazminatı alabilmesi için kazazede, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından uzman doktorlar tarafından bir heyete girerek maluliyet oranı belirlenmektedir. Belirlenen bu maluliyet oranı ile maddi ve manevi tazminat tutarları belirlenmektedir.

>İlginizi Çekebilir: İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı <

Tazminat tutarını etkileyen maluliyet oranının belirlenmesi için girilen heyette uzman hekimler yaralanman ve ya organ kaybının olması durumunda her bölge, yaralanma ve organ kaybı için ayrı değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

Trafik Kazası Bedensel Zarar
Trafik Kazası Bedensel Zarar

Trafik Kazası Bedensel Zarar

Trafik kazası, karayolu üzerinde bir ve ya daha fazla aracın karıştığı; ölümlü trafik kazaları, yaralanmalı trafik kazaları ve ya sadece araçların ufak ya da büyük hasar aldığı maddi hasarlı trafik kazaları olarak sonuçlanmaktadır. Trafik kazasında bedensel zarar, yaralanmalı trafik kazası sonucunda görülmektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında karşı tarafın sigortası bedensel zararı karşılamakta, maddi tazminatınızı ödemektedir. Sigorta şirketleri ise kazadaki haklılık oranına göre ödeme yapmaktadır.

Trafik kazasında bedensel zarar alan kişiler gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından iyileşme sürecine girmektedir. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından uzman hekimler eşliğinde heyete girerek maluliyet oranı belirlenmektedir. Maluliyet oranı belirlenirken uzman hekimler her bölgenin yaralanması durumuna bakarak her yaralanmaya ve bölgeye ayrı puanlama uygulamaktadır.

Belirlenen maluliyet oranına göre tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Tazminatınızı talep ettiğiniz hukuki süreçte hak kaybına uğramamak adına alanında uzman trafik kazası avukatıyla çalışılmalıdır. Alanında uzman trafik kazası avukatı ile trafik kazalarında bedensel zarar halinde talep edilebilecek tazminatlar şu şekildedir:

 • Geçici iş göremezlik tazminatı,
 • Çalışamadığı gün için alınacak tazminat,
 • Sürekli iş göremezlik tazminatı(kalıcı sakatlık, çalışma gücü kaybı vb.),
 • Tedavi giderleri,
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan maddi kayıplar,

https://cozumavukatlik.org/yaralanmali-trafik-kazasi-tazminati/, bu link üzerinden sitemizde bulunan makalemizi okuyabilirsiniz.

Trafik Kazasında Dalak Kaybı Tazminatı
Trafik Kazasında Dalak Kaybı Tazminatı

 Trafik Kazasında Dalak Kaybı 

Karayolları üzerinde gerçekleşen iki ve ya daha fazla aracın karıştığı kazalara trafik kazası denilmektedir. Trafik kazası sonucunda istemesek bile kazazedelerde ufak ya da büyük yaralanmalar gerçekleşebilmektedir. Bu yaralanmaların arasında dalak kaybı da görülmektedir.

Trafik kazasında dalağını kaybeden kazazedenin dalak kaybından dolayı tazminat almaya hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı talep edebilmesi için iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Girilen heyette uzman hekimler incelemelerinin ardından maluliyet oranını belirlemektedir. Belirlenen oran üzerinden tazminat tutarları hesaplanarak kazazedeye trafik kazası dalak kaybı için tazminat ödenmektedir.

Organ Kaybı Tazminat
Organ Kaybı Tazminat

 Organ Kaybı Tazminat

Kaza sonucu yapılan tüm müdahalelere karşı organını yitirmesinden dolayı tazminat almaya hakkı bulunmaktadır. Kalan yaşamını organı eksik halde yaşamak zorunda kalan bireyin manevi yönden acısı ve maddi yönden kayıpları da olacaktır. Kaybedilen organ sebebiyle çalışamayacak duruma dahi gelebilmektedir.

Tüm bu durumlar için organ kaybı tazminatı vardır. Organ kaybından dolayı alınacak tazminatlarda hak kaybı yaşamak kazazedeyi manevi ve maddi yönden daha çok etkileyeceği çok açık bir gerçektir. Hak kaybına uğramamak için alanında uzman avukatlarla görüşülerek çalışılmalıdır.

Uzuv Kaybı Tazminat
Uzuv Kaybı Tazminat

 Uzuv Kaybı Tazminat Davası

Kaza sonucu uzuv kaybı yaşayan kişilerde maddi ve manevi bir çöküş gerçekleşmektedir. Uzuv kaybı yaşayan bir kimse kaza sonucu yasalarla kararlaştırılmış tazminat alma hakkı bulunmaktadır.

Uzuv kaybı yaşayan kazazede iş göremez çalışamaz duruma dahi gelebilmektedir. Bu durum çalışma hayatını da oldukça etkileyerek maddi yönden açıklık yaratmaktadır. Maddi yönden biraz rahat nefes alabilmeleri adına tazminat davası açabilmektedir. Uzuv kaybı yaşayan kişi gerekli müdahalelerin ardından iyileşme sürecine sürecine girmektedir. İyileşme süreci ortalama bir yıl kadar olarak belirlenmektedir. Bu süreci tamamlayan kazazede Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında uzman hekimlerce incelemeye alınmaktadır. İncelemede hekimler her bölge, her yaralanma için ayrı değerlendirme gerçekleştirmektedir. İncelemenin ardından heyet raporunda maluliyet oranı belirlenmektedir. Belirlenen maluliyet oranına göre tazminat hesaplanarak kazazede tazminat davalarını açabilmektedir. Tazminat davlarında kaza da yaralanan kişi hak kaybına uğramayıp en hızlı şekilde tazminatını alabilmesi için alanında uzman trafik kazası avukatı ile çalışmalıdır.

Dalak Kaybı Tazminatı
Dalak Kaybı Tazminatı

 Dalak Kaybı Tazminatı

Geçirilen kaza sonucunda dalağın yaralanması ve ya tamamen kaybedilmesi kazazedenin kalan yaşamı boyunca eksik organ ile yaşamasına sebep olacaktır. Kazazedenin bu durumu manevi yönden ve maddi yönden büyük derece de etkileyecektir.

Maddi ve manevi yönden zorlanan kazazede için yasalar ile destekli tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Kaza da yaralanan dalağını yitiren birey kaza sonrasında iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Heyet sonucu belirlenen maluliyet oranı ile maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir.

Trafik kazası uzuv kaybı vakalarında en sık görülenlerden bir tanesi de dalak kaybı yaşanmasıdır. Trafik kazası uzuv kaybı yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Uzuv kaybı kazalarında çok defa sigorta teminat limitleri yeterli gelmemektedir.

Trafik kazasında Organ Kaybı Tazminatı
Trafik kazasında Organ Kaybı Tazminatı

 Trafik Kazası Göz Kaybı 

Gelişen çevre ve nüfus oranının artmasına bağlı olarak çağımızda ulaşım oldukça fazla yer kaplamaktadır. Araç kullanımının fazla olmasına bağlı olarak trafik kazaları da oldukça sık gerçekleşmektedir.

Gerçekleşen bu kazalarda göz yaralanmaları sıkça karşımıza çıkmaktadır. Gözün tüm işlem ve müdahalelere rağmen görsel işlevini ve ya yapısının bozukluluğuna bağlı olarak işlevini tamamen kaybetmesine göz kaybı denilmektedir.

Trafik kazası göz kaybı tazminatı için kazazedenin tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır. göz kaybı yaşayan kazazede bir yıllık iyileşme sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Bu heyet sonucu belirlenen maluliyet oranına göre tazminatlar hesaplanmaktadır. Tazminatın talep edilebileceği süreçte alanında uzman avukat ile çalışarak hak kaybını engelleyebilirsiniz.

https://web.ogu.edu.tr/Storage/AliErcanAltinoz/Uploads/%C3%96Z%C3%9CR-ORANI.pdf, bu link üzerinden Özür Oranı Cetveline ulaşabilirsiniz. Görme sisteminin yetersizlik oranının (GSYO) ve özür oranı tablosu örnekleri de şu şekildedir:

Görme Sistemi Yetersizlik Oranı Özür Oranı  %
5150,8
6461,2
7066
8477,2
9384,4
10090
Trafik Kazası Parmak Kaybı Tazminat
Trafik Kazası Parmak Kaybı Tazminat

Trafik Kazası Parmak Kaybı Tazminatı

Karayolları üzerinde bir ve ya daha fazla aracın karıştığı kaza türü trafik kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Trafik kazası sonuçları şu şekildedir:

 • Yaralanmalı trafik kazaları,
 • Ölümlü trafik kazaları,
 • Yaralanma ve ya ölümün görülmediği sadece araçların hasar aldığı maddi hasarlı trafik kazaları.

Trafik kazası parmak kaybı tazminatı alınabilmesi için kazazedenin yaralanmalı trafik kazası geçirmesi gerekmektedir. Kazanın gerçekleşmesinin ardından kazazede müdahalelerini görerek iyileşme sürecine girmektedir. Ortalama bir yıl süren iyileşme sürecinin ardından uzman doktorlar tarafından maluliyet oranının belirlenmesi için heyete girmektedir. Alanında uzman heyet doktorları parmağın nereden, hangi boğumdan koptuğuna dikkat etmektedirler. Maluliyet oranına kesik ve ya kopuk durumuna göre karar verilmektedir. Belirlenen maluliyet oranı üzerinden tazminat miktarı hesaplanmaktadır. Hesaplanan tazminat miktarında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukatla görüşülerek anlaşılması üzerinde hukuki süreç en hızlı ve sağlıklı şekilde sonuçlanacaktır. https://web.ogu.edu.tr/Storage/AliErcanAltinoz/Uploads/%C3%96Z%C3%9CR-ORANI.pdf, bıraktığımız link üzerinden Özür Oranı Cetveline ulaşabilirsiniz.

>İlgili İçerik: İş Kazası Parmak Kapması <

Trafik Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Hesaplama

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Trafik kazalarında uzuv kaybı tazminat hesaplama yapabilmek için 4 ayrı veriyi bilmemiz gerekmektedir.

Uzuv kaybı oranı işlemleri iyileşme süresi tamamlandıktan sonra yapılmaktadır.

 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin