Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Park Halindeki Araca Çarpma

20/03/2023
Park Halindeki Araca Çarpma

Park halindeki araca çarpma durumunda araç sahibi ile iletişime geçilmeli ve durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Sonrasın da park halindeki araca çarpılmasına dair tutanak tutulmalıdır. Yasal süre içerisinde sigorta şirketine bilgilendirme yapılarak hasar boyutuna göre tazminat talepleri gerçekleştirilebilmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma

Park halindeki araca çarpma durumunda yapılması gereken durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar;

 1. Aracın hasarını tespit edilmelidir: Çarpmanın ardından aracın hasarı tespit edilmelidir. Hasarın boyutunu ve türünü not edilip, kazaya ilişkin fotoğraflar çekilmelidir.
 2. Aracın sahibiyle iletişime geçilmelidir: Aracın sahibinin bulunduğu yerde bulunması halinde, olay araç sahibine bildirilmelidir. İletişim bilgilerini bulamazsanız, aracın ön tarafına bir not bırakarak kendisine ulaşmaya çalışabilirsiniz.
 3. Tutanak tutulmalıdır: Araca çarpma sonucunda herhangi bir hasar meydana geldiğinde, taraflar arasında anlaşmazlık olmaması için trafik polisi tarafından tutulan bir Kazadan Tespit Tutanağı (KTT) tutulması gerekmektedir.
 4. Sigorta şirketine bilgilendirme yapılmalıdır: Araca çarpma sonucunda meydana gelen hasarın türüne göre, araç sahibi ya da sürücüsü kendi sigorta şirketini arayarak hasarın türü ve boyutunu bildirmelidir.
 5. Tazminat talebinde bulunulması: Mağdur araç sürücüsü hasarın boyutu ve türüne göre tazminat talebinde bulunabilmektedir. Mağduriyetin giderilmesi adına sigorta şirketleri ile iletişime geçilmelidir.
 6. Hasarlı aracın tamiri: Hasarlı aracın, sigorta şirketinin onay verdiği bir tamirhaneye götürülerek aracın bakım ve onarımı yaptırılmalıdır.
 7. Değer kaybı tazminatı talep edilebilmektedir: Aracınıza verilen hasarın neden olduğu değer kaybını tespit etmek için bir ekspertiz raporu alınmalı ve bu tazminatın talebi için başvuruda bulunulmalıdır.

Park Halindeki Araca Çarpma Kim Suçlu?

Park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, kazanın sebebini oluşturduğu için suçlu kabul edilmektedir. Ancak bu durumda sorumluluk, çarpmanın nedenini tespit etmek için bir dizi faktöre bağlı olmaktadır. Örneğin, park halindeki aracın yasal bir şekilde park edilip edilmediği, park edildiği yerin uygunluğu, çarpan araç sürücüsünün dikkatsizliği veya hızı gibi faktörler kazanın nasıl meydana geldiğini etkileyebilmektedir.

Bu nedenle, park halindeki araca çarpma durumunda, kazanın detaylı bir şekilde incelenmesi ve tarafların beyanları ile tanıkların ifadeleri de dahil olmak üzere tüm kanıtların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, kazanın meydana gelmesine neden olan faktörlerin belirlenmesine bağlı olarak, sorumluluk ve tazminat miktarı farklılık gösterebilir.

Park Halindeki Araca Çarpma Kusur

Park halindeki araca çarpma durumunda, kusurun belirlenmesi için kazanın detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Kusur belirlenirken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulabilir:

 1. Park edilen aracın park kurallarına uygunluğu: Park halindeki araç, trafiği engellemeyecek şekilde yasal bir şekilde park edilmiş olmalıdır. Eğer park edilen araç yasalara uygun şekilde park edilmemişse, kusur verilmektedir.
 2. Çarpan aracın dikkatsizliği: Çarpan araç sürücüsü, dikkatsizliği veya hızı nedeniyle çarpma olayına sebep olmuşsa, burada bir kusur söz konusu olmaktadır.
 3. Çevre şartları: Çarpma olayının gerçekleştiği yerde çevre şartları da kusur belirlemede etkili olmaktadır. Örneğin, yetersiz aydınlatma veya park yeri işaretlemeleri, kazanın gerçekleşmesine neden olmaktadır.
 4. Trafik kurallarına uyulmaması: Eğer çarpma olayı, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelmişse, kusur söz konusu olmaktadır.

Bu faktörlerin değerlendirilmesi sonucu, kusurun hangi tarafta olduğu belirlenir. Kusur belirlenirken tüm kanıtların incelenmesi ve tarafların beyanları da göz önünde bulundurulur.

Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı

Park halindeki araca çarpma durumunda, kusur oranı tespiti, kazanın detaylı bir şekilde incelenmesi ve tüm faktörlerin değerlendirilmesi sonucu yapılır. Kusur oranı, kaza nedeniyle hasar gören aracın sigorta şirketi tarafından belirlenir ve tazminat miktarı üzerinde etkili olmaktadır.

Kusur oranı, kazanın meydana gelmesine katkısı olan tarafların belirlenmesine bağlıdır. Park edilen araç, yasalara uygun şekilde park edilmiş ve çarpan araç sürücüsü dikkatsizliği veya hızı nedeniyle çarpma olayına sebep olmuşsa, kusur oranı büyük ölçüde çarpan araç sürücüsünde olacaktır. Ancak, park edilen aracın yasalara uygun şekilde park edilmediği veya çevre koşulları gibi faktörlerin de kazaya neden olduğu durumlarda kusur oranı değişebilir.

Kusur oranının belirlenmesinde tarafların beyanları, tanıkların ifadeleri, polis raporu, kazanın yerinde alınan fotoğraflar ve diğer kanıtlar da dikkate alınmaktadır. Sigorta şirketi, bu kanıtların tümünü değerlendirerek kusur oranını belirler ve tazminat miktarını buna göre hesaplamaktadır.

Park Halindeki Araca Çarpma Kanun Maddesi

Park halindeki araca çarpma olayı, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “Taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçunu oluşturmaktadır.

Bu suç, TCK’nın 151. maddesinde düzenlenmektedir ve “Bir kimse, taksirle başkasına ait bir eşyayı zarar vererek kırıp dökmek, tahrip etmek veya kullanılamaz hale getirmek suretiyle yok ederse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde ifade edilmektedir.

Park halindeki araca çarpma durumunda, çarpan araç sürücüsü, araç park kurallarına uygun şekilde park edilmiş olsa bile, taksirli davranışı nedeniyle başkasına ait eşyaya zarar verdiği için TCK’nın 151. maddesi uyarınca cezalandırılmaktadır.

Park Halindeki Araca Çarpma Maddesi

Türk Ceza Kanunu’nda, park halindeki araca çarpma olayını düzenleyen özel bir madde yoktur. Ancak, park halindeki araca çarpma durumunda, TCK’nın 152. maddesi kapsamında “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçu oluşabilir. Bu maddeye göre:

“Bir kişi, taksirle, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Burada önemli olan, taksirli davranışın birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiş olmasıdır. Eğer park halindeki araca çarpan araç sürücüsü taksirli davranışı nedeniyle başka bir araca veya kişiye zarar vermediyse, yalnızca maddi zarar meydana gelmişse TCK’nın 152. maddesi uyarınca suç oluşmaz.

Ancak, park halindeki araca çarpma olayı, TCK’nın 151. maddesinde düzenlenen “Taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçu oluşmaktadır. Bu durumda, çarpan araç sürücüsü, taksirli davranışı nedeniyle başkasına ait bir eşyaya zarar verdiği için TCK’nın 151. maddesi uyarınca cezalandırılabilir.

 

Park Halindeki Araca Çarpma Trafik Cezası

Park halindeki araca çarpma durumunda, trafik cezası Trafik Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca uygulanır. Bu maddeye göre, “Araç sürücüleri, araçlarını durum ve yerlerine göre emniyetli bir şekilde durdurmak, park etmek veya kullanmak zorundadırlar. Bu kurala uymayanlara 141 TL idari para cezası uygulanır.”

Park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, eğer aracını park kurallarına uygun bir şekilde park etmediyse veya dikkatsizliği veya hızı nedeniyle kazaya sebep olduysa, ayrıca Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri uyarınca cezalandırılabilir. Örneğin, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu için 291 TL idari para cezası uygulanabilir.

Ayrıca, park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, Trafik Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca, kazanın meydana geldiği yerin adresi ile adı, soyadı, aracın plaka ve sürücü belgesi bilgilerini içeren bir belge veya düzenleyici eleman vermek veya polis memuruna, jandarma görevlisine veya trafik kazası tutanağını tutmakla yetkili olan diğer görevliye bildirmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sürücüye 235 TL idari para cezası uygulanabilir. Ayrıca, kazadan kaçmak suretiyle yaralı veya ölüme sebebiyet veren sürücüye 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.

Park Halindeki Araca Çarpma Cezası
Park Halindeki Araca Çarpma Cezası

Park Halindeki Araca Çarpma Cezası

Park halindeki araca çarpma durumunda, ceza miktarı kazanın şiddeti, kusur oranı ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığına göre değişmektedir. Ayrıca, ceza miktarı, kazaya karışan araçların sigorta şirketleri tarafından belirlenmektedir.

Eğer park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu işlediyse, Trafik Kanunu’nun 291. maddesi uyarınca 291 TL idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Eğer park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, olay yerinden kaçtıysa, Trafik Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu maddeye göre, “Kazadan kaçmak suretiyle yaralı veya ölüme sebebiyet veren sürücü, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilen ceza, suçun işlenmesinde kullanılan aracın bir yıldan üç yıla kadar süreyle geri alınmasına veya hükümlü tarafından üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir.”

Ayrıca, park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, TCK’nın 151. maddesi kapsamında “Taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçundan cezalandırılabilir. Bu suçun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Özetle, park halindeki araca çarpma durumunda ceza miktarı, kazaya sebep olan unsurlara, kusur oranına ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığına göre değişebilmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçma

Park halindeki araca çarpıp kaçmak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçunu oluşturabilir.

TCK’nın 179. maddesi uyarınca, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklinde belirtilmiştir. Bu maddede, trafik güvenliğini tehlikeye sokan eylemler arasında, trafiği tehlikeye sokmak, trafik işaretlerine uymamak, yayaların geçiş güvenliğini tehlikeye sokmak, diğer sürücülerin dikkatini dağıtmak gibi durumlar sayılmaktadır. Park halindeki araca çarpıp kaçmak da bu eylemler arasında yer almaktadır.

Park halindeki araca çarpıp kaçmak, sadece trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu değil, aynı zamanda TCK’nın 152. maddesi kapsamında “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” veya “Taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçlarını da oluşturabilir.

Eğer park halindeki araca çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarsa, olayın polise bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, sadece trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu değil, aynı zamanda kaçma suçu da oluşacaktır.

Park Halindeki Araca Çarpma Kaçma Cezası

Park halindeki araca çarpıp kaçmak suçu, Trafik Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddeye göre, “Kazaya karışan sürücü veya araç sahibi, olay yerinden ayrılmadan önce diğer araç sahibi veya kazaya karışan kişilere, kazanın meydana geldiği yerin adresi ile adı, soyadı, aracın plaka ve sürücü belgesi bilgilerini içeren bir belge veya düzenleyici eleman vermek veya polis memuruna, jandarma görevlisine veya trafik kazası tutanağını tutmakla yetkili olan diğer görevliye bildirmek zorundadır. Bu zorunluluk, kazanın meydana geldiği yerde yapılan işaret veya levhalarla belirtilen mesafedeki bir yerde de yerine getirilebilir.”

Eğer araç sürücüsü, kazayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmezse veya kazadan kaçarsa, Trafik Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca para cezası ile cezalandırılır. Bu maddeye göre, “Kazadan kaçmak suretiyle yaralı veya ölüme sebebiyet veren sürücü, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilen ceza, suçun işlenmesinde kullanılan aracın bir yıldan üç yıla kadar süreyle geri alınmasına veya hükümlü tarafından üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir.”

Ayrıca, park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, ayrıca TCK’nın 179. maddesi kapsamında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da cezalandırılabilir. Bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı
Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı

Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı

Park halindeki araca çarpma davalarında Yargıtay tarafından verilmiş birçok karar bulunmaktadır. Bu kararlardan bir örnek vermek gerekirse, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 2017/40622 E. ve 2018/3148 K. sayılı kararı şöyledir:

“Sanığın, park halindeki araca çarpıp olay yerinden kaçması nedeniyle ‘taksirle yaralama’ suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, hukuka aykırı şekilde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Bu kararda, park halindeki araca çarpan sürücünün yaralamaya değil, sadece taksirli davranışı nedeniyle “taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, park halindeki araca çarpıp kaçmak suçu ile ilgili Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Örneğin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2018/7339 E. ve 2018/14131 K. sayılı kararında, park halindeki araca çarpan sürücünün kaçma davranışı nedeniyle “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay kararları, benzer durumlarda yargı sürecinde nelerin dikkate alınabileceği ve hangi suçun oluşacağı konusunda önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak her dava kendine özgü faktörler barındırdığı için, her kararın genel geçerli olmadığı unutulmamalıdır.

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma
Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma

Hatalı park halindeki araca çarpma durumunda, öncelikle çarpmanın meydana gelme şekli ve nedenleri değerlendirilir. Eğer çarpma nedeni, park halindeki aracın hatalı bir şekilde park edilmesine bağlıysa, çarpan araç sürücüsü kusurlu olmayabilmektedir.

Ancak, çarpma nedeni çarpan araç sürücüsünün kusurlu davranışlarına bağlıysa, çarpan araç sürücüsü hukuki ve cezai sorumluluk taşıyabilmektedir. Örneğin, hızlı bir şekilde ilerleyen araç, dikkatsizce park eden araca çarparsa, çarpan araç sürücüsü kusurlu olacaktır.

Hatalı park halindeki araca çarpma durumunda, araç sahipleri veya sigorta şirketleri, hasarın tespiti ve karşı tarafın kusur oranının belirlenmesi için uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu alabilirler. Bu rapor, dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı
Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı

Hatalı park halindeki araca çarpma durumunda kusur oranı, çarpmanın meydana gelme şekli, park halindeki aracın durumu ve çarpan araç sürücüsünün davranışlarına göre belirlenmektedir.

Öncelikle, park halindeki aracın hatalı bir şekilde park edilip edilmediği değerlendirilir. Eğer park halindeki araç kurallara uygun şekilde park edilmişse, çarpma nedeni tamamen çarpan araç sürücüsünün kusurlu davranışlarına bağlanabilir.

Çarpma nedeni çarpan araç sürücüsünün hatalı davranışlarına bağlıysa, kusur oranı belirlenirken şu faktörler dikkate alınabilir:

 • Çarpan araç sürücüsünün hızı
 • Çarpan araç sürücüsünün dikkatsizliği
 • Çarpan araç sürücüsünün alkollü olup olmadığı
 • Çarpan araç sürücüsünün park halindeki aracın varlığından haberdar olup olmadığı
 • Park halindeki aracın konumu ve görünürlüğü

Kusur oranı, genellikle uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu ile belirlenmektedir. Bu rapor, dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı

Hatalı park halindeki araca çarpma davalarında Yargıtay tarafından verilmiş birçok karar bulunmaktadır. Bu kararlardan bir örnek vermek gerekirse, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2015/40702 E. ve 2016/2927 K. sayılı kararı şöyledir:

“Sanığın, trafik kazası sonucunda park halindeki araca çarpması nedeniyle oluşan zararın tamamının ödenmesi yönünde hüküm kurulması yerine, sanığın kusurunun oranının tayin edilerek belirlenecek miktarın ödenmesi yönünde hüküm kurulması gerekir.”

Bu kararda, hatalı park halindeki araca çarpan sürücünün tamamıyla kusurlu olduğu durumlarda bile, zararın tamamının ödenmesi yerine, kusur oranının belirlenerek belirlenecek miktarın ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, hatalı park halindeki araca çarpan sürücünün kusuru oranının belirlenmesiyle ilgili Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Örneğin, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/11283 E. ve 2018/13528 K. sayılı kararında, park halindeki araca çarpan sürücünün kusur oranının belirlenirken, çarpan sürücünün dikkatsizliği, hızı, park halindeki aracın konumu ve görünürlüğü gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay kararları, benzer durumlarda yargı sürecinde nelerin dikkate alınabileceği ve hangi kararların verilebileceği konusunda önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak her dava kendine özgü faktörler barındırdığı için, her kararın genel geçerli olmadığı unutulmamalıdır.

Ters Yönde Park Halindeki Araca Çarpma

Ters yönde park halindeki araca çarpma durumunda, çarpmanın nedeni ve meydana gelme şekli incelenmektedir. Eğer çarpma nedeni ters yönde park edilmiş aracın varlığına bağlıysa, çarpan araç sürücüsü kusurlu sayılmaktadır.

Ters yönde park eden araçlar, trafiği tehlikeye sokabileceği için Trafik Kanunu’na göre yasaklanmıştır. Bu nedenle ters yönde park eden araç sahibi de kusurlu sayılabilir.

Park Halindeki Araca Çarpma Tazminat
Park Halindeki Araca Çarpma Tazminat

Park Halindeki Araca Çarpma Tazminat

Park halindeki araca çarpma durumunda, tazminat miktarı, çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, araçların sigorta durumu ve kusur oranı gibi faktörlere göre belirlenmektedir.

Eğer çarpma nedeni park halindeki aracın hatalı bir şekilde park edilmesine bağlıysa, çarpan araç sürücüsü kusursuz olma durumu bulunmaktadır. Ancak, çarpma nedeni çarpan araç sürücüsünün hatalı davranışlarına bağlıysa, tazminat sorumluluğu çarpan araç sürücüsünde olabilmektedir.

Tazminat miktarı, çarpma sonucu meydana gelen maddi zararın boyutuna göre belirlenmektedir. Tazminat talebinde bulunan araç sahibi, aracın hasarının tespiti için uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu almaktadır. Bu rapor ise dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.

Çarpan araç sürücüsü tamamen kusursuzsa, tazminat talebinde bulunan araç sahibine tazminat ödenmeyebilir. Ancak, çarpan araç sürücüsünün kusuru varsa, tazminat miktarı kusur oranına göre belirlenmektedir.

Araçların sigorta durumu da tazminat miktarını etkileyebilir. Eğer çarpan araç sigortalıysa, hasar ödemesi genellikle sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Ancak, sigorta şirketi hasar ödemesi yaparsa, tazminat talebinde bulunan araç sahibi tazminat talebinden feragat etmek zorunda kalabilir.

Tazminat miktarı belirlenirken dava sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanabilir veya mahkeme kararı ile tazminat miktarı belirlenebilir.

 Park Halindeki Araca Çarpma Trafik Sigortası

Park halindeki araca çarpma durumunda, sigorta poliçesi olan araç sahipleri araç hasarını sigorta şirketine bildirmelidir. Hasarın tespiti için ise uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu alınmalıdır.

Hasar tespit raporu, sigorta şirketi tarafından incelenmektedir. Çarpmanın nedeni, hasarın boyutu ve araç sahibinin sigorta poliçesi kapsamı dikkate alınır, hasar bedeli belirlenmektedir. Eğer çarpmanın nedeni, park halindeki aracın kusurundan kaynaklanıyorsa, hasar ödemesi çarpan araç sahibinin sigorta poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Ancak, çarpan araç sahibi poliçesinde kasko kapsamı bulunmuyorsa veya hasar bedeli kasko limitlerini aşıyorsa, araç sahibi veya sigorta şirketi hasar bedelinin tamamını ödemek zorunda kalabilmektedirler.

Ayrıca, eğer çarpan araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde davranmışsa, trafik sigortası kapsamındaki sorumluluk sigortası hasar ödemeleri de devreye girmektedir.. Trafik sigortası, diğer sürücülerin veya yayaların uğrayabileceği zararları da kapsamaktadır.

Sigorta şirketi tarafından ödenen hasar bedeli, araç sahibinin poliçesinde belirtilen kasko limitlerine göre değişebilir. Eğer araç sahibi daha yüksek bir kasko limiti belirlemişse, sigorta şirketi daha yüksek bir hasar ödemesi yapabilmektedir. Ancak, eğer araç sahibi düşük bir kasko limiti belirlemişse, hasar ödemesi bu limiti aşamaz.

Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Ödeme Yapar mı?

Park halindeki araca çarpma durumunda, trafik sigortası aracılığıyla sorumluluk sigortası devreye girmektedir. Trafik sigortası, sürücülerin, diğer sürücülere veya yayalara verebileceği zararları karşılamak için zorunlu bir sigorta türüdür.

Eğer çarpan araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde davranmışsa veya trafik kurallarını ihlal etmişse, trafik sigortası sorumluluk sigortası kapsamında hasar ödemelerini karşılayabilir. Hasar ödemeleri, trafik sigortası kapsamında belirtilen limitlere göre yapılmaktadır.

Ancak, trafik sigortası sadece sorumluluk sigortası kapsamında hasar ödemelerini karşılamaktadır. Yani, çarpan araçta meydana gelen maddi hasarlar veya kendi aracınızın hasarları, trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Bu tür durumlarda, kasko sigortası devreye girmektedir.

Kasko sigortası, araç sahibinin kendi aracının hasarını karşılayan bir sigorta türüdür. Eğer çarpan araç sahibinin kasko sigortası varsa, hasar ödemeleri kasko sigortası kapsamında gerçekleştirilir.

Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Karşılar Mı?
Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Karşılar Mı?

Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Karşılar Mı?

Park halindeki araca çarpma durumunda, sigorta poliçesi olan araç sahipleri araç hasarını sigorta şirketine bildirebilir ve hasarın tespiti için uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu alabilirler.

Eğer çarpan araç sahibinin poliçesinde kasko kapsamı bulunuyorsa, hasar ödemesi genellikle sigorta şirketi tarafından yapılır. Ancak, sigorta şirketi hasar ödemesi yaparsa, tazminat talebinde bulunan araç sahibi tazminat talebinden feragat etmek zorunda kalabilir.

Ayrıca, eğer çarpan araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde davranmışsa, trafik sigortası kapsamındaki sorumluluk sigortası hasar ödemeleri de devreye girebilir. Trafik sigortası, diğer sürücülerin veya yayaların uğrayabileceği zararları da kapsar.

Ancak, sigorta poliçesinde kasko veya trafik sigortası kapsamı bulunmayan araçlar için, hasar bedeli araç sahibi veya çarpan araç sürücüsü tarafından karşılanmak zorunda kalabilmektedir.

Tüm bu faktörlere bağlı olarak, park halindeki araca çarpma durumunda sigorta şirketi hasar ödemesi yapabilir veya yapmayabilir. Ancak, araç sahibinin sigorta poliçesinde belirtilen kasko veya trafik sigortası kapsamı dahilinde ise, hasar ödemesi genellikle yapılmaktadır.

Park Halindeki Araca Çarpma Değer Kaybı
Park Halindeki Araca Çarpma Değer Kaybı

Park Halindeki Araca Çarpma Değer Kaybı

Park halindeki araca çarpma sonrasında, araçta meydana gelen hasar nedeniyle araçta değer kaybı oluşabilir. Değer kaybı, aracın önceki değeri ile hasar sonrası değeri arasındaki farktır.

Değer kaybı, aracın özelliklerine, hasarın boyutuna ve aracın yaşı gibi faktörlere göre değişebilir. Örneğin, hasarın büyüklüğü arttıkça, araçtaki değer kaybı da artabilir. Ayrıca, daha yeni bir araçta meydana gelen hasarın değer kaybı, daha eski bir araca göre daha yüksek olabilir.

Değer kaybı, araç sahibinin tazminat talebi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, değer kaybı tespiti oldukça hassas bir konudur ve doğru bir tespit için uzman bir ekspertiz raporu gereklidir. Bu rapor, dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.

Değer kaybı tazminatı, çarpmanın nedeni ve meydana gelen zararın boyutuna göre değişebilir. Tazminat talebinde bulunan araç sahibi, aracın değer kaybının tespiti için uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu alabilir ve bu raporu, tazminat talebi kapsamında sigorta şirketi veya çarpan araç sürücüsüne sunabilir.

Değer kaybı tazminatı, aracın tamir edilmesi sonrasında ödenmektedir. Ancak, araç sahibi tamir işlemini yapmak yerine, aracın hasarlı parçalarını değiştirmeyi tercih ederse, değer kaybı tazminatı daha yüksek olmaktadır. Değer kaybı tazminatı, sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma Kasko

Kasko sigortası, aracın hasarını karşılayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası, aracın hasarının tamamını veya bir kısmını karşılayabilmektedir. Ancak, kasko poliçesi kapsamındaki hasar ödemeleri, poliçede belirtilen kasko limitleri dahilinde gerçekleştirilir.

Hasar tespit raporu, sigorta şirketi tarafından incelenir ve çarpmanın nedeni, hasarın boyutu ve araç sahibinin sigorta poliçesi kapsamı dikkate alınarak, hasar bedeli belirlenir. Eğer çarpmanın nedeni, park halindeki aracın kusurundan kaynaklanıyorsa, hasar ödemesi çarpan araç sahibinin kasko poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Kasko sigortası kapsamındaki hasar ödemeleri, araç sahibinin poliçede belirtilen kasko teminatlarına ve limitlerine göre gerçekleştirilir. Eğer araç sahibi daha yüksek bir kasko limiti belirlemişse, sigorta şirketi daha yüksek bir hasar ödemesi yapabilir. Ancak, eğer araç sahibi düşük bir kasko limiti belirlemişse, hasar ödemesi bu limiti aşamaz.

Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak
Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak

Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak

Park halindeki araca çarpma durumunda, taraflar arasında anlaşmazlık olmaması ve sorunun çözüme kavuşturulması için trafik polisi tarafından tutulan bir tutanak önemlidir. Trafik polisi tutanağı, çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içerir.

Trafik polisi tutanağı, araç sahibinin tazminat talebinde bulunması için gerekli bir belgedir. Tutanağın doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, ileride çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için önemlidir.

Tutanakta, çarpan aracın sürücüsü ile araç sahibinin bilgileri, çarpmanın meydana geldiği yer ve zaman, hasarın boyutu, araçların plaka numaraları ve trafik polisinin raporu yer alır. Tutanakta yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, tazminat talebinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yardımcı olur.

Tutanak ayrıca, çarpan araç sürücüsü tarafından yapılan açıklamaları ve çarpmanın nedenini içerebilir. Bu bilgiler de ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için önemlidir.

Sonuç olarak, park halindeki araca çarpma durumunda, trafik polisi tarafından tutulan bir tutanak, araç sahibi için önemlidir. Tutanak, çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içerir ve tazminat talebi için gerekli bir belgedir.

Park Halindeki Araca Çarpma KTT

Park halindeki araca çarpma durumunda, taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde, Kazadan Tespit Tutanağı (KTT) tutulabilir. KTT, trafik polisi tarafından tutulan bir tutanaktır ve çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içermektedir.

KTT, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için bulunmaktadır. Tutanakta, çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, araçların plaka numaraları, araç sahibi bilgileri bu raporda yer almaktadır. Tutanakta yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, tazminat talebinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Tutanak ayrıca, çarpan araç sürücüsü tarafından yapılan açıklamaları ve çarpmanın nedenini içerebilir. Bu bilgiler de ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için gereklidir.

Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak Örneği

Tutanak, çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içerir ve tazminat talebi için gerekli bir belgedir. Tutanakta yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, tazminat talebinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, park halindeki araca çarpma durumunda, taraflar arasında anlaşmazlık olmaması için trafik polisi tarafından tutulan bir tutanak tutulmasını gerekmektedir.

Park Halindeki Aracıma Çarptılar Ne Yapmalıyım?
Park Halindeki Aracıma Çarptılar Ne Yapmalıyım?

Park Halindeki Aracıma Çarptılar Ne Yapmalıyım?

Park halindeki aracınıza çarpıldığında yapmanız gereken bazı adımlar şunlardır:

 1. Olay yerinde tutanak tutulması: Çarpışmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içeren bir tutanak tutulması gereklidir.
 2. Hasarın boyutunu tespit edilmesi: Araçta meydana gelen hasarın boyutunu tespit etmek için aracın fotoğraflarını çekilmelidir.
 3. Sigorta şirketinin bilgilendirilmesi: Çarpan araç sürücüsü, tazminat talebinde bulunmak için sigorta şirketi ile iletişime geçmelidir. Eğer araç sahibi tazminat talebinde bulunacaksa, kendi sigorta şirketini bilgilendirmesi gerekmektedir.
 4. Sigorta şirketi tarafından hasar tespiti yapılması için ve aracın tamir edilmesi için bir servis bulunması: Sigorta şirketi tarafından onaylı bir tamir atölyesi ile iletişime geçerek, aracınızın hasarının tespiti ve tamiri için bir randevu ayarlanmalıdır.
 5. Tazminatın talebi: Araca verilen zararın tazmin edilmesi için gerekli belgeleri hazırlayarak sigorta şirketiniz ile iletişime geçilmelidir.

Araca Vurup Kaçan Plakası Tespit Edilmiş Araçlar Hakkında Ne Yapılabilir?

Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edilmişse, yapılması gereken bazı adımlar şunlardır:

 1. Tutanak: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edilmişse, trafik polisine haber vererek tutanak tutturulması gerekmektedir. Tutanak, birçok detayı içermektedir.
 2. Sigorta şirketi: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edildiğinde, sigorta şirketinize bilgi vererek hasarın boyutunu ve çarpan aracın plaka numarasını paylaşmalısınız.
 3. Tazminat: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edildiyse, sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek tazminat talebinde bulunulmatadır. Tazminat talebinizi, tutanak, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir.
 4. Değer kaybı tazminatı: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edilmesi halinde, aracınıza verilen değer kaybını tespit etmek için bir ekspertiz raporu alınmalı ve tazminat talep edilmelidir.
 5. Araç tamiri: Sigorta şirketi tarafından yönlendirilen tamirhane de aracın bakım ve onarımı yapılmalıdır.
 6. Yargı yoluna başvuru: Tazminat talebi reddedilirse veya yeterli miktarda tazminat ödenmezse, yasal yollara başvuru yapabilirsiniz.

Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edildiğinde, trafik polisine haber vererek tutanak tutturmanız ve sigorta şirketinize bilgi vermeniz önemlidir. Ardından, tazminat talebinde bulunabilir ve aracınızı tamir ettirebilirsiniz. Eğer tazminat talebiniz reddedilirse, yasal yollara başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Park Halindeki Araca Sürttüm

Park halindeki bir araca sürtme durumunda, öncelikle sürücünün durumu değerlendirmesi ve uygun adımları izlemesi önemlidir. Bu tür bir olay yaşandığında, sürücü öncelikle emniyetli bir şekilde durarak araçtan inmelidir. Ardından, meydana gelen hasarın boyutunu incelemeli ve bu durumu fotoğraflayarak belgelemelidir.

Eğer hasar gören aracın sahibi olay yerinde bulunmuyorsa, sürücü dürüst bir yaklaşım sergileyerek, iletişim bilgilerini ve olayın kısa bir açıklamasını içeren bir not bırakmalıdır. Bu durum, gelecekte olası hukuki sorunların önüne geçmek adına önemlidir. Ayrıca, sürücünün olayı kendi sigorta şirketine bildirmesi ve süreci başlatması gerekmektedir.

Sürtme olayının tanıkları varsa, sürücü onların iletişim bilgilerini alarak, gelecekte olası ihtiyaç durumunda kullanılabilir hale getirmelidir. Eğer sürtme olayında herhangi bir yaralanma veya büyük maddi hasar meydana gelmişse, sürücü derhal polise haber vermeli ve olay yerinde beklemelidir.

 İlgili İçerikler:

Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Ticari Kazanç Kaybı Nedir?

Araç Mahrumiyet Bedeli Tazminatı

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat