Park Halindeki Araca Çarpma Cezası 2024 Kusur Oranı Yargıtay Kararı

Park Halindeki Araca Çarpma

Park halindeki araca çarpma durumunda araç sahibi ile iletişime geçilmeli ve durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Sonraki ödemli adım ise park halindeki araca çarpılmasına dair tutanak tutulmasıdır. Yasal süre içerisinde sigorta şirketine bilgilendirme yapılarak hasar boyutuna göre tazminat talepleri gerçekleştirilebilmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma Durumunda Ne Yapılır?

Park halindeki araca çarpma durumunda yapılması gereken durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar;

 • Aracın hasarını tespit edilmelidir: Çarpmanın ardından aracın hasarı tespit edilmelidir. Hasarın boyutunu ve türünü not edilip, kazaya ilişkin fotoğraflar çekilmelidir.
 • Aracın sahibiyle iletişime geçilmelidir: Aracın sahibinin bulunduğu yerde bulunması halinde, olay araç sahibine bildirilmelidir. İletişim bilgilerini bulamazsanız, aracın ön tarafına bir not bırakarak kendisine ulaşmaya çalışılmalıdır.
 • Tutanak tutulmalıdır: Araca çarpma sonucunda herhangi bir hasar meydana geldiğinde, taraflar arasında anlaşmazlık olmaması için trafik polisi tarafından tutulan bir Kazadan Tespit Tutanağı (KTT) tutulması gerekmektedir.
 • Sigorta şirketine bilgilendirme yapılmalıdır: Araca çarpma sonucunda meydana gelen hasarın türüne göre, araç sahibi ya da sürücüsü kendi sigorta şirketini arayarak hasarın türü ve boyutunu bildirmelidir.
 • Tazminat talebinde bulunulması: Mağdur araç sürücüsü hasarın boyutu ve türüne göre tazminat talebinde bulunabilmektedir. Mağduriyetin giderilmesi adına sigorta şirketleri ile iletişime geçilmelidir.
 • Hasarlı aracın tamiri: Hasarlı aracın, sigorta şirketinin onay verdiği bir tamirhaneye götürülerek aracın bakım ve onarımı yaptırılmalıdır.
 • Değer kaybı tazminatı talep edilebilmektedir: Aracınıza verilen hasarın neden olduğu değer kaybını tespit etmek için bir ekspertiz raporu alınmalı ve bu tazminatın talebi için başvuruda bulunulmalıdır.

Park Halindeki Araca Çarpma Kim Suçlu?

Park halindeki araca çarpan araç sürücüsü, kazanın sebebini oluşturduğu için suçlu kabul edilmektedir. Ancak bu durumda sorumluluk, çarpmanın nedenini tespit etmek için bir dizi faktöre bağlı olmaktadır. Örneğin;

 • Park halindeki aracın yasal bir şekilde park edilip edilmediği,
 • Park edildiği yerin uygunluğu,
 • Çarpan araç sürücüsünün dikkatsizliği veya hızı gibi faktörler kazanın nasıl meydana geldiğini etkileyebilmektedir.

Bu nedenle, park halindeki araca çarpma durumunda, kazanın detaylı bir şekilde incelenmesi ve tarafların beyanları ile tanıkların ifadeleri de dahil olmak üzere tüm kanıtların değerlendirilmesi gerekmektedir. Kazanın meydana gelmesine neden olan faktörlerin belirlenmesine bağlı olarak, sorumluluk ve tazminat miktarı farklılık göstermektedir.

Arabaya Vurup Kaçmanın Cezası

Arabaya vurup kaçmanın cezası, 2024 yılı için 1.506 Türk Lirasıdır. Şayet 30 gün içerisinde ödeme yapılırsa %25 indirimle 1.129,50 Türk Lirası olarak ödenir. Zira bu durum Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/1-a maddesinde; “Trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması,” olarak ifade edilmiştir. Durmamanın cezası budur.

Sürücüler kaza sonrasında durduktan sonra yetkililer gelinceye kadar beklemekle yükümlüdür. Şayet yetkililer gelinceye kadar beklemeden izinsiz şekilde olay yerinden ayrılan sürücü olursa bu fiilin cezası da 2024 yılı için 3.315 Türk Lirasıdır. Eğer 30 gün içerisinde ödeme yapılırsa %25 indirimle 2.351,25 Türk Lirası olarak ödenir. Bu durum da Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/1-d-2 maddesinde “Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması,” olarak ifade edilmiştir. 

Duran Araca Çarpma Kusuru

Duran araca çarpma kusuru, diğer bir ifade ile park halindeki araca çarpma kusuru, hatalı bir park yapılmamışsa %100’dür. Yani kişi hatalı park etmemiş olan araca çarptığı takdirde tam kusurlu olacaktır.

Araca Vurup Kaçan Plakası Tespit Edilmiş Araçlar Hakkında Ne Yapılabilir?

Araca vurup kaçan plakası tespit edilmiş araçlar hakkında sürücüsü tespit edilerek tazminat davası açılabilir. Bu kişiler hakkında tazminat davası açmak daha avantajlı bir yoldur. Uygulamada zaman zaman suç duyurusunda bulunulsa da, mala zarar verme suçunun oluşması için failin kastı gerekmektedir. Mala zarar verme suçu taksirle işlenemediği için savcılıklar tarafından da “maddi zararın karşılanması için hukuk mahkemelerinde dava açılabileceğinden” bahisle kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmaktadır.

Ters Yönde Park Halindeki Araca Çarpma

Ters yönde park halindeki araca çarpma durumunda ise çarpan sürücüye %100 kusur yüklenmez, zira bu durum hakkaniyet ilkesine de aykırı olacaktır. İşbu durumda çarpan sürücünün kusuru %100’den aşağı olmak kaydıyla somut olayın özelliklerine göre kusur takdiri yapılmalıdır.

Park Halindeki Araca Çarpma Kusur

Kusur oranı, tazminat hesaplamalarında miktarı belirleyecek olmasından dolayı doğru olarak belirlenmelidir. Bu durumda tarafların kusur durumu belirlenirken göz önünde bulundurulacak faktörler;

 • Park edilen aracın park kurallarına uygunluğu
 • Çarpan aracın dikkatsizliği
 • Çevre şartları
 • Trafik kurallarına uyulmaması

Park Halindeki Araca Çarpma Kanun Maddesi

Park halindeki araca çarpma olayı, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “Taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçunu oluşturmaktadır.

Bu suç, TCK’nın 151. maddesinde düzenlenmektedir ve “Bir kimse, taksirle başkasına ait bir eşyayı zarar vererek kırıp dökmek, tahrip etmek veya kullanılamaz hale getirmek suretiyle yok ederse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde ifade edilmektedir.

Park halindeki araca çarpma durumunda, çarpan araç sürücüsü, araç park kurallarına uygun şekilde park edilmiş olsa bile, taksirli davranışı nedeniyle başkasına ait eşyaya zarar verdiği için TCK’nın 151. maddesi uyarınca cezalandırılmaktadır.

Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçma

Park halindeki bir araca çarpmak ve ardından olay yerinden kaçmak, etik ve yasal açıdan kabul edilemez bir durumdur. Türkiye’deki yasalar, bir kaza durumunda sürücülerin durup gerekli bildirimleri yapmalarını ve gerektiğinde yardım sağlamalarını zorunlu kılmaktadır.

Park halindeki bir araca çarpıp kaçmak, kazayı kaçırma olarak adlandırılır ve ciddi yasal sonuçları da bulunmaktadır. Sürücüler, bu tür durumlarda hem idari para cezalarıyla karşılaşabilirler hem de hukuki işlemlere tabi tutulabilirler.

Yasalar uyarınca, bir kaza durumunda sürücünün olay yerinde durması, kaza hakkında ilgili mercilere bildirim yapması ve gerektiğinde yardım sağlaması gerekir. Eğer kaza, park halindeki bir araca çarpmak gibi, başka bir kişinin mülkiyetine zarar verirse, sürücünün zararı gidermek için tazminat ödemesi gerekebilir.

Buna ek olarak, çarptıktan sonra kaçma eylemi, sürücünün sürüş ehliyetinin askıya alınması ve/veya hapis cezası gibi daha ciddi sonuçlara da yol açmaktadır. Bunun ötesinde, bu tür bir eylem, sürücünün sigorta primlerini önemli ölçüde artırabilir ve gelecekteki sigorta taleplerini olumsuz etkilediği görülmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı
Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı

Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı

Park halindeki araca çarpma davalarında Yargıtay tarafından verilmiş birçok karar bulunmaktadır. Bu kararlardan bir örnek vermek gerekirse, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 2017/40622 E. ve 2018/3148 K. sayılı kararı şöyledir:

“Sanığın, park halindeki araca çarpıp olay yerinden kaçması nedeniyle ‘taksirle yaralama’ suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, hukuka aykırı şekilde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Bu kararda, park halindeki araca çarpan sürücünün yaralamaya değil, sadece taksirli davranışı nedeniyle “taksirle başkasına ait eşyayı zarar vermek” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, park halindeki araca çarpıp kaçmak suçu ile ilgili Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Örneğin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2018/7339 E. ve 2018/14131 K. sayılı kararında, park halindeki araca çarpan sürücünün kaçma davranışı nedeniyle “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay kararları, benzer durumlarda yargı sürecinde nelerin dikkate alınabileceği ve hangi suçun oluşacağı konusunda önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak her dava kendine özgü faktörler barındırdığı için, her kararın genel geçerli olmadığı unutulmamalıdır.

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma
Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma

Hatalı park halindeki araca çarpma durumunda, öncelikle çarpmanın meydana gelme şekli ve nedenleri değerlendirilmektedir. Eğer çarpma nedeni, park halindeki aracın hatalı bir şekilde park edilmesine bağlıysa, çarpan araç sürücüsünün kusurlu sayılmadığı haller de bulunmaktadır.

Ancak, çarpma nedeni çarpan araç sürücüsünün kusurlu davranışlarına bağlıysa, çarpan araç sürücüsü hukuki ve cezai sorumluluk taşıyabilmektedir. Örneğin, hızlı bir şekilde ilerleyen araç, dikkatsizce park eden araca çarparsa, çarpan araç sürücüsü kusurlu olacaktır.

Hatalı park halindeki araca çarpma durumunda, araç sahipleri veya sigorta şirketleri, hasarın tespiti ve karşı tarafın kusur oranının belirlenmesi için uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu alabilirler. Bu rapor, dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı
Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Kusur Oranı

Hatalı park halindeki araca çarpma durumunda kusur oranı, çarpmanın meydana gelme şekli, park halindeki aracın durumu ve çarpan araç sürücüsünün davranışlarına göre belirlenmektedir.

Öncelikle, park halindeki aracın hatalı bir şekilde park edilip edilmediği değerlendirilir. Eğer park halindeki araç kurallara uygun şekilde park edilmişse, çarpma nedeni tamamen çarpan araç sürücüsünün kusurlu davranışlarına bağlanabilir.

Çarpma nedeni çarpan araç sürücüsünün hatalı davranışlarına bağlıysa, kusur oranı belirlenirken şu faktörler dikkate alınabilir:

 • Çarpan araç sürücüsünün hızı
 • Çarpan araç sürücüsünün dikkatsizliği
 • Çarpan araç sürücüsünün alkollü olup olmadığı
 • Çarpan araç sürücüsünün park halindeki aracın varlığından haberdar olup olmadığı
 • Park halindeki aracın konumu ve görünürlüğü

Hatalı Park Halindeki Araca Çarpma Yargıtay Kararı

Hatalı park halindeki araca çarpma davalarında Yargıtay tarafından verilmiş birçok karar bulunmaktadır. Bu kararlardan bir örnek vermek gerekirse, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2015/40702 E. ve 2016/2927 K. sayılı kararı şöyledir:

“Sanığın, trafik kazası sonucunda park halindeki araca çarpması nedeniyle oluşan zararın tamamının ödenmesi yönünde hüküm kurulması yerine, sanığın kusurunun oranının tayin edilerek belirlenecek miktarın ödenmesi yönünde hüküm kurulması gerekir.”

Bu kararda, hatalı park halindeki araca çarpan sürücünün tamamıyla kusurlu olduğu durumlarda bile, zararın tamamının ödenmesi yerine, kusur oranının belirlenerek belirlenecek miktarın ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ters Yönde Park Halindeki Araca Çarpma

Ters yönde ya da yanlış park etmiş bir araca çarpma durumu, kaza sorumluluğu konusunda bazı farklılıkları gündeme getirmektedir. Ancak, bu durum, bir araca çarpan sürücünün yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Türkiye’de trafik yasaları gereği, sürücülerin her zaman kontrol ve dikkatli olmaları beklenmektedir. Bu, sürücülerin normalde beklemeyecekleri bir durumda bile dikkatli olmalarını gerektirir. Bu tür bir durum, yanlış yönde park etmiş bir araca çarpmayı içerebilir. Bu durumda çarpan sürücünün, kazayı rapor etme ve gerektiğinde zararları karşılama yükümlülüğü hala geçerlidir.

Ancak, yanlış yönde park etmiş bir aracın sürücüsü çarpmadan dolayı sorumlu tutulabilir. Bu, çoğunlukla sürücünün, park ettiği yerin uygun olmadığını ve potansiyel bir tehlike oluşturduğunu gösteren bir kanıt olması durumunda geçerli olmaktadır.

Bir anlaşmazlık durumunda, her iki tarafın da trafik polisine başvurması ve bir kaza raporu hazırlatması önemlidir. Bu rapor, her iki tarafın da sigorta şirketleri ve mahkemede gerektiğinde başvurabileceği resmi bir belge oluşturulur.

Park Halindeki Araca Çarpma Tazminat
Park Halindeki Araca Çarpma Tazminat

Park Halindeki Araca Çarpma Tazminat

Park halindeki bir araca çarpma durumunda tazminat süreci, bir dizi faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Bu faktörler arasında;

 • Çarpmanın nedeni,
 • Hasarın boyutu,
 • Tarafların sigorta durumları,
 • Kusur oranı yer almaktadır.

Kaza sonucu oluşan hasar, ekspertiz raporu ile belirlenmektedir. Ekspertiz raporu, bağımsız ve tarafsız bir uzman veya bir ekspertiz firması tarafından hazırlanmaktadır. Raporda, kaza sonucu meydana gelen hasarın tam olarak ne olduğu, bu hasarın onarım maliyetinin ne olacağı ve her iki tarafın kusur oranının ne olduğu belirlenmektedir. Bu bilgiler, tazminat miktarının belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Çarpan aracın sürücüsü tamamen kusursuz ise, yani çarpılan araç hatalı bir şekilde park edilmişse veya başka bir hukuki savunma söz konusu ise, tazminat talebinde bulunan tarafın tazminat alması mümkün olmayabilir. Ancak, çarpan aracın sürücüsünün kusuru varsa, tazminat miktarı kusur oranına göre belirlenir.

Araçların sigorta durumu da tazminat sürecini büyük ölçüde rol oynamaktadır. Eğer çarpan araç sigortalıysa, hasar tazminatının büyük kısmı veya tamamı genellikle sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Ancak, bu durumda çarpan aracın sigorta primleri yükseltir.

Tazminat miktarının belirlenmesi mahkemeler tarafından gerçekleştirilir, ancak tarafların anlaşma yolunu seçmeleri de mümkündür. Tazminat miktarının belirlenmesinde birçok farklı faktör göz önünde bulundurulur ve bu süreç karmaşıktır. Dolayısıyla, bu tür bir durumla karşılaşan kişilerin hukuki yardım alması genellikle tavsiye edilmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Karşılar Mı?
Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Karşılar Mı?

Park Halindeki Araca Çarpma Sigorta Karşılar Mı?

Park halindeki bir araca çarpma durumunda, sigorta poliçesinin kapsamı hangi tür maliyetlerin karşılanacağını belirlemektedir. Kusur oranı da tazminatın ne kadarının sigorta şirketi tarafından karşılanacağını belirlemektedir.

Bir kaza durumunda, hasar gören aracın tamir maliyetleri, çarpan aracın sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Çarpan aracın sürücüsünün kusurlu olduğu durumlar için geçerlidir. Ancak, çarpan aracın sürücüsünün kusursuz olduğu durumlarda, yani çarptığı aracın yanlış veya yasa dışı bir şekilde park etmiş olması gibi durumlarda, tazminat miktarı genellikle çarpan aracın sigortası tarafından karşılanmayabilir.

Ayrıca, çarpan aracın sigortası, çarpılan aracın onarım maliyetlerini tamamen karşılamayabilir. Bu durum genellikle çarpan aracın sigorta poliçesinin limitlerine veya çarpan sürücünün sigorta poliçesinde belirtilen muafiyet miktarına bağlı olmaktadır.

Bunun yanında, çarpan aracın sigortası, çarpılan aracın sahibine kiralık araç maliyetleri veya çarpılan aracın değer kaybı gibi diğer maliyetleri de karşılamayabilir. Bu tür durumlar genellikle çarpan sürücünün sigorta poliçesinin detaylarına bağlıdır.

Park Halindeki Araca Çarpma Değer Kaybı
Park Halindeki Araca Çarpma Değer Kaybı

Park Halindeki Araca Çarpma Değer Kaybı

Park halindeki araca çarpma sonrasında, araçta meydana gelen hasar nedeniyle araçta değer kaybı oluştuğu görülmektedir. Değer kaybı, aracın önceki değeri ile kazadan sonra bakım ve onarım gördüğü hali ile ikinci el piyasasındaki farktır.

Değer kaybı;

 • Aracın özelliklerine,
 • Hasarın boyutuna,
 • Kilometresine
 • Aracın yaşı gibi faktörlere göre değişmektedir.

Örneğin, hasarın büyüklüğü arttıkça, araçtaki değer kaybı da artmaktadır. Ayrıca, daha yeni bir araçta meydana gelen hasarın değer kaybı, daha eski bir araca göre daha yüksek olabilir.

Değer kaybı, araç sahibinin tazminat talebi kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, değer kaybı tespiti oldukça hassas bir konudur ve doğru bir tespit için uzman bir ekspertiz raporu gereklidir. Bu rapor, dava sürecinde delil olarak kullanılmaktadır.

Değer kaybı tazminatı, çarpmanın nedeni ve meydana gelen zararın boyutuna göre değişmektedir. Tazminat talebinde bulunan araç sahibi, aracın değer kaybının tespiti için uzman kişilerden oluşan bir ekspertiz raporu almalıdır. Bu raporu, tazminat talebi kapsamında sigorta şirketi veya çarpan araç sürücüsüne sunmalıdır.

Araç değer kaybı tazminatı, aracın tamir edilmesi sonrasında ödenmektedir. Ancak, araç sahibi tamir işlemini yapmak yerine, aracın hasarlı parçalarını değiştirmeyi tercih ederse, değer kaybı tazminatı daha yüksek olmaktadır. Değer kaybı tazminatı, sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma Kasko

Kasko sigortası, aracın hasarını karşılayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası, aracın hasarının tamamını veya bir kısmını karşılayabilmektedir. Ancak, kasko poliçesi kapsamındaki hasar ödemeleri, poliçede belirtilen kasko limitleri dahilinde gerçekleştirilir.

Hasar tespit raporu, sigorta şirketi tarafından incelenir ve çarpmanın nedeni, hasarın boyutu ve araç sahibinin sigorta poliçesi kapsamı dikkate alınarak, hasar bedeli belirlenir. Eğer çarpmanın nedeni, park halindeki aracın kusurundan kaynaklanıyorsa, hasar ödemesi çarpan araç sahibinin kasko poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Kasko sigortası kapsamındaki hasar ödemeleri, araç sahibinin poliçede belirtilen kasko teminatlarına ve limitlerine göre gerçekleştirilir. Eğer araç sahibi daha yüksek bir kasko limiti belirlemişse, sigorta şirketi daha yüksek bir hasar ödemesi yapabilir. Ancak, eğer araç sahibi düşük bir kasko limiti belirlemişse, hasar ödemesi bu limiti aşamaz.

Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak
Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak

Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak

Trafik kazası durumunda, özellikle park halindeki bir araca çarpma gibi durumlarda, trafik polisinin tuttuğu tutanak büyük önem taşımaktadır. Bu tutanak;

 • Çarpışma nedeni,
 • Oluşan hasarın büyüklüğü,
 • Çarpan aracın bilgileri,
 • Kaza yerinin adresi ve zamanı,
 • Kazaya dair tarafların beyanları,
 • Araçların plaka numaraları,
 • Kazaya ilişkin görselleri,
 • Araç sahiplerinin bilgileri gibi ayrıntıları içermektedir.

Trafik kazası tutanağı, araç sahibinin tazminat talebinde bulunabilmesi için zorunlu bir belgedir. Bu belgenin doğru ve tam bir şekilde doldurulması, gelecekteki her türlü anlaşmazlığın hızlı ve adil bir şekilde çözülmesini sağlamada hayati bir rol oynamaktadır.

Tutanağın bilgilerinin doğruluğu ve eksiksizliği, tazminat taleplerinin hızlı ve etkin bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, tüm bu bilgilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve eksiksiz bir şekilde sunulması, tüm sürecin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmaktadır.

Maddi hasarlı trafik kazalarında kaza sonrası tutulan bu tutanak için kolluk kuvveti çağırmak zorunlu değildir. Taraflar kendi aralarında anlaşmaları halinde tutanağı doldurabilirler. Ancak anlaşmazlık durumunda veya kazada ölüm ya da yaralanma bulunuyor ise kolluk kuvveti çağırılmalıdır.

Park Halindeki Araca Çarpma KTT

Kaza tespit tutanağı, araç sahibinin tazminat talebinde bulunabilmesi için esas teşkil etmektedir. Tutanağın eksiksiz ve doğru doldurulması, ileri aşamada herhangi bir anlaşmazlık durumunda çözüm sürecinin hızlanmasına ve adil sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır.

Tutanaktaki bilgilerin doğru ve eksiksiz oluşu, tazminat talebinin hızla çözüme ulaşabilmesi için gereklidir. Dolayısıyla, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, sürecin daha verimli ilerlemesini sağladığı bilinmektedir.

Park Halindeki Araca Çarpma Tutanak Örneği

Tutanak, çarpmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içerir ve tazminat talebi için gerekli bir belgedir. Tutanakta yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, tazminat talebinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, park halindeki araca çarpma durumunda, taraflar arasında anlaşmazlık olmaması için trafik polisi tarafından tutulan bir tutanak tutulmasını gerekmektedir.

Park Halindeki Aracıma Çarptılar Ne Yapmalıyım?
Park Halindeki Aracıma Çarptılar Ne Yapmalıyım?

Park Halindeki Aracıma Çarptılar Ne Yapmalıyım?

Park halindeki aracınıza çarpıldığında yapmanız gereken bazı adımlar şunlardır:

 1. Olay yerinde tutanak tutulması: Çarpışmanın nedeni, hasarın boyutu, çarpan araç ve araç sahibi bilgileri gibi detayları içeren bir tutanak tutulması gereklidir.
 2. Hasarın boyutunu tespit edilmesi: Araçta meydana gelen hasarın boyutunu tespit etmek için aracın fotoğraflarını çekilmelidir.
 3. Sigorta şirketinin bilgilendirilmesi: Çarpan araç sürücüsü, tazminat talebinde bulunmak için sigorta şirketi ile iletişime geçmelidir. Eğer araç sahibi tazminat talebinde bulunacaksa, kendi sigorta şirketini bilgilendirmesi gerekmektedir.
 4. Sigorta şirketi tarafından hasar tespiti yapılması için ve aracın tamir edilmesi için bir servis bulunması: Sigorta şirketi tarafından onaylı bir tamir atölyesi ile iletişime geçerek, aracınızın hasarının tespiti ve tamiri için bir randevu ayarlanmalıdır.
 5. Tazminatın talebi: Araca verilen zararın tazmin edilmesi için gerekli belgeleri hazırlayarak sigorta şirketiniz ile iletişime geçilmelidir.

Araca Vurup Kaçan Plakası Tespit Edilmiş Araçlar Hakkında Ne Yapılabilir?

Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edilmişse, yapılması gereken bazı adımlar şunlardır:

 • Tutanak: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edilmişse, trafik polisine haber vererek tutanak tutturulması gerekmektedir. Tutanak, birçok detayı içermektedir.
 • Sigorta şirketi: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edildiğinde, sigorta şirketinize bilgi vererek hasarın boyutunu ve çarpan aracın plaka numarasını paylaşmalısınız.
 • Tazminat: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edildiyse, sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek tazminat talebinde bulunulmatadır. Tazminat talebinizi, tutanak, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir.
 • Değer kaybı tazminatı: Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edilmesi halinde, aracınıza verilen değer kaybını tespit etmek için bir ekspertiz raporu alınmalı ve tazminat talep edilmelidir.
 • Araç tamiri: Sigorta şirketi tarafından yönlendirilen tamirhane de aracın bakım ve onarımı yapılmalıdır.
 • Yargı yoluna başvuru: Tazminat talebi reddedilirse veya yeterli miktarda tazminat ödenmezse, yasal yollara başvuru yapabilirsiniz.

Araca vurup kaçan sürücünün plakası tespit edildiğinde, trafik polisine haber vererek tutanak tutturmanız ve sigorta şirketinize bilgi vermeniz önemlidir. Ardından, tazminat talebinde bulunabilir ve aracınızı tamir ettirebilirsiniz. Eğer tazminat talebiniz reddedilirse, yasal yollara başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Park Halindeki Araca Sürttüm

Park halindeki bir araca sürtme durumunda, öncelikle sürücünün durumu değerlendirmesi ve uygun adımları izlemesi önemlidir. Bu tür bir olay yaşandığında, sürücü öncelikle emniyetli bir şekilde durarak araçtan inmelidir. Ardından, meydana gelen hasarın boyutunu incelemeli ve bu durumu fotoğraflayarak belgelemelidir.

Eğer hasar gören aracın sahibi olay yerinde bulunmuyorsa, sürücü dürüst bir yaklaşım sergileyerek, iletişim bilgilerini ve olayın kısa bir açıklamasını içeren bir not bırakmalıdır. Bu durum, gelecekte olası hukuki sorunların önüne geçmek adına önemlidir. Ayrıca, sürücünün olayı kendi sigorta şirketine bildirmesi ve süreci başlatması gerekmektedir.

Sürtme olayının tanıkları varsa, sürücü onların iletişim bilgilerini alarak, gelecekte olası ihtiyaç durumunda kullanılabilir hale getirmelidir. Eğer sürtme olayında herhangi bir yaralanma veya büyük maddi hasar meydana gelmişse, sürücü derhal polise haber vermeli ve olay yerinde beklemelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler