Otobüs Kazasında Tazminat Ne Kadar, Yolcu Hakları, Belediye, Tazminat Davası

Otobüs Kazası Tazminat Davası

Otobüs Kazasında Tazminat Ne Kadar, Otobüs kazalarında Yolcu Hakları, Belediye otobüsüne çarpma durumunda tazminat ödenir mi, Tazminat Davası nasıl açılır, konulu içeriğimizle sizlerleyiz. Otobüs kazası tazminat davaları iki aşamalıdır. İlk aşaması ceza süreci ikinci aşama ise tazminatlara ilişkin açılacak davalardır. Otobüs kazalarında zarar gören kişiler yolcu konumunda olduğu için yüzde yüz haklı konumdadır.

Otobüs Kazası Tazminatı Nedir?

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının büyük bir yükünü otobüsler çekmektedir.  Yine illerden ilçelere yapılan taşımalar da otobüs yolcu taşımacılığı kapsamındadır. 100 kilometrenin üzerinde gidilen yolculuklarda koltuk sigortası devreye girmektedir.  Otobüs kazalarında tazminat üç ayrı aşamada değerlendirilmelidir.

Birincisi trafik sigortasından talep edilecek maddi tazminat. İkincisi koltuk sigortasından talep edilecek maddi tazminat. Üçüncüsü ise firmaya yönelik açılacak manevi tazminat davasıdır. 1’den fazla yolcu taşıyan araçlar İstenmeyen olaylarda otobüs kazalarında tazminat  olarak değerlendirilmektedir. Kaza sonrasında sigorta kapsamına göre değişen durumlar vardır. Yazımızda Otobüs Kazası tazminat konusunu bütün detaylarıyla irdeledik. Buyurun Birlikte Otobüs kazalarında meydana gelen zararlara ilişkin karayolları trafik kanunu ve sigorta hukuku ne diyor göz atalım.

YouTube video

Otobüs Kazalarında Tazminat Ne Kadar 2024?

2024 yılında otobüs kazalarında yaralanma ve ölüm hallerinde trafik sigorta şirketlerinin tazminat ödemesi için yaptığı üst limit geçmiş yıllara göre artma eğilimi göstererek otobüs kazası tazminat miktarı üst limit; 1.800.000 TL olarak belirlenmiştir.

Otobüs kazalarında tazminat miktarı 2024 yılında da kazazedenin yaşı, maaşı, kazadaki kusur oranı ve iyileşme süreci sonunda alacağı maluliyet raporunda belirlenen maluliyet oranı üzerinden hesaplanmaktadır. İyileşme süreci sonunda alınan maluliyet oranı ise kazazedenin yaralanmasına göre değişkenlik göstermektedir.

Otobüs Kazalarında Tazminat 2024 Tablosu

ARAÇ GRUBUTEMİNATLAR (TL)
A-Sağlık GiderleriSakatlanma ve Ölüm
Kişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar    1.800.000    9.000.000    1.800.000    9.000.000

2009 – 2023 Yılları Arası Teminat Limitleri

YILLARTEMİNAT LİMİTLERİ (TL)
20231.200.000
2022 (31.12.2022’ye kadar)1.000.000
2022  (01.07.2022’ye kadar)450.000
2021430.000
2020410.000
2019 (31.12.2019’a kadar)390.000
2019 (01.07.2019’a kadar)360.000
2018360.000
2017330.000
2016310.000
2015290.000
2014268.000
2013250.000
2012225.000
2011200.000
2010175.000
2009150.000

Otobüs Kazasında Yolcu Hakları

Otobüs kazalarında yolcunun haklarını herhangi sakatlanma ve ölüm durumuna karşı koruyan 3 ayrı teminat vardır. Zorunlu trafik sigortası, Zorunlu Koltuk Sigortası ve hizmeti sağlayan otobüs firması meydana gelen zararlardan sorumludur. ’dır. Kazada yaralanan birey veya kazada vefat eden kişinin yakınları yolcu hakkı olarak maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedirler.

Uluslar arası veya şehirler arası yolculuk yaparken ve ya duraklama anında kazaya karışan otobüste yolcu konumunda bulunan bireyin yasalarla desteklenmiş olarak tazminat hakkı bulunmaktadır. Kazada yaralanan ve ya vefat eden kişinin yakınları üç tip tazminat hakkı bulunmaktadır:

 • Yetki belgesine sahip tüm motorlu araçların koltuk sigortası yaptırması zorunludur. Bu zorunluluk kapsamına giren otobüs kazaya karıştığı durumlarda yolcunun koltuk sigortasından tazminat alabilme hakkı bulunmaktadır. Koltuk sigortası teminat limitleri 2022 ve 2023 yılı için 175.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Trafik sigortası Türkiye’de tüm motorlu araçlara zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınan bu sigorta kaza da yaralanan kişiye maluliyet oranı, haklılık oranı, kişinin yaşı ve maaşına göre bir ödeme yapmaktadır. Burada önemli hususlardan biri yolcu konumda olan kişinin %100 haklı konumdadır. Kaza sonucu vefat eden kişinin yakınları da sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talep edebilmektedir.
 • Otobüs kazasında yaralanan kişi ve ya vefat eden kişinin yakınları duyduğu üzüntü ve psikolojik durum için otobüs firmasına manevi tazminat davası açabilmektedir.

Yaralanan Yolcu Hakları

Yolcu otobüslerinin yaptırmak zoruna oldukları sigortalardan biri zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasıdır. Bunun yanı sıra trafik sigortası da mecburi olan diğer sigorta türüdür. Trafik kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak meydana gelebilirken bu tür kazaların sonuçlarına bağlı olarak açılacak tazminat davaları olur. Otobüs kazalarında yaralanan yolcuların hakları olurken bunlar yasalarla güvence altına alınmıştır.

Otobus Kazalarinda Yaralanan Yolcularin Haklari
Otobüs Kazalarında Yaralanan Yolcuların Hakları
 • Otobüs kazası yolcu hakları söz konusu olduğunda kazanın ölümlü ya da yaralanmalı olmasına bağlı olarak değişik sonuçlara ulaşmak mümkün olur. Bu kazalar sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan biri de ölen yolcuların yakınlarının hakkıdır.
 • Bundan dolayı trafik kazalarına maruz kalan otobüsler için merak edilenler arasında otobüs kazası yolcu hakları ilk sırada yer alır. Otobüslerin yaptırmak oldukları sigorta türleri kapsamında tüm yolcular bu sigortalara bağlı olarak çeşitli haklardan yaralanabilir.
 • Zorunlu ferdi kaza sigortası seyahat sırasında ya da mola yerlerinde meydana gelebilecek ölüm ya da yaralanma durumlarında devreye girerken aynı zamanda vefat edenlerin yakınlarına tazminat ödeneceği zaman da sigorta işlevsel olur. Bundan dolayı da seyahat sırasında otobüs firmaları bu sigortayı yolculara yapmakla mükellef tutulur.

Ölen Yolcu Yakınlarının Hakları

Otobüs kazalarında ölen yolcu yakınlarının hakları söz konusu olduğunda tazminat alma konusunda talepte bulunabilmektedirler. Buna göre vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından kanuni haklar bulunurken tazminat davaları sonucunda bu ödemeler yapılabilmektedir.

 • Kaza sırasında oluşan kusur oranları bu süreçte dikkate alınırken taşımacı yolcuları gideceği yere sağ ve sağlıklı olarak götürmekle yükümlü tutulan taraftır. Taşıyıcı taşıdığı yolcuları götüreceği yere kadar gerekli önlemleri almak zorundadır. Bundan dolayı da denetim yapma hakkına sahiptir.
 • Mağdur olan yolcu kusuru bulunmadığı takdirde davalılar arasındaki kusur oranlarının ayrıntılarına gerek duyulmaz. Bu tür kazalarda zarar verenlerin tümünün ortaklaşa sorumlu olduğu kabul edilir.

Otobüs Kazası Tazminatı Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

Otobüs kazalarında tazminat almanın ön şartı sigorta şirketine başvuru yapmaktır. Başvuru yaparken sigorta şirketine sunulacak belgeler arasında :

 • poliçe örneği,
 • kaza tespit tutanağı,
 • hasara ait fotoğraflar,
 • görgü tanıklarının tutanakları,
 • sürücü belgeleri,
 • eksper ve alkol raporları 
 • Zarara ilişkin fatura
 • Yaralanma var ise heyet raporu
Otobus Kazalarinda Firma
Otobüs Kazalarında Firma

Otobüs Kazalarında Firmanın Sorumluluğu

Firmalara bağlı otobüs kazalarında normal özel araç kazalarından farklı olarak firmanın nasıl bir sigorta kapsamı olduğu önem kazanır. Bazı seneler yenilenen ve bazı seneler aynı kalan sigorta ücretleri doğrultusunda kazayla alakalı ayrıntılar ele alınarak durum incelenir.
Otobüs kazalarında nedenler, kazaya neden olan taraf kim, hangi nedenle kaza yapmış vs. konuları incelenmelidir. Otobüslerin yolda devam ederken uygulaması gereken kurallar genel anlamda daha katıdır. Bu firma marka sorumluluğu ve sigorta kapsamında da yansıyan bir detay olarak düşünülebilir. Otobüs kazalarında sigorta kapsamı genel yasalar ve firmanın nasıl bir prosedür belirlediği hakkında çalışmalar yapılmalıdır.

Otobüs firmasına dava açmak sizlere yasal yönden tanınmış bir hak olarak görülmektedir. Kazada yaralanan ve ya vefat eden kişilerin bu tazminattan yararlanmaları sağlanmıştır. Seyahat sırasında ve ya duraklama anlarında gerçeklemiş bir kaza sonucu yaralanan kişi ve ya Vedat eden kişinin yakınları üç şekilde tazminat davası açabilmektedir. Talep edebilecekleri tazminatlar şu şekildedir:

 • Firmaya açılacak tazminat davaları,
 • Koltuk sigorta tazminat davaları,
 • Trafik sigortası tazminat davaları.

Otobüs firmasına tazminat davası, gerçekleşmiş kaza sonucu, kazada yaralanan kişilere ve ya kazada vefat eden kişinin yakınlarına hak olarak sağlanmıştır. Otobüs kazasının gerçekleşmesinin ardından firmaya manevi tazminat davası açılabilmektedir. Manevi tazminatı hesaplamanın bir metodu bulunmamakla birlikte tazminat tutarı hesaplanırken dikkat edilen hususlar vardır. Bu faktörler; kazadaki kusur oranları, iki tarafın maddi durumları, maluliyet oranları gibi konulardır.

Otobüs Koltuk Sigortası Tazminatı

Otobüs koltuk sigortası; sürücü, sürücü yardımcılar ve yolcuları teminat altına alan, ölüm, tedavi ve sakatlık giderlerini kapsayan bir sigorta türüdür. Kaza yapan otobüste bulunanın kazazedelerin otobüs koltuk sigortası tazminatı almaya hakları bulunmaktadır.

Otobüs koltuk sigortası tazminatı limiti aldığı son güncellemeye göre, sakatlanma ve ölüm giderleri için 175.000 TL, tedavi giderleri için ise 175.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ferdi Koltuk Sigortası Teminat Limitleri

2013 yılına kadar zaman zaman değişikliğe uğrayan Ferdi koltuk sigortası yaralanma, ölüm ve sağlık giderleri yayınlanan yeni değişiklik ile belirlenmiştir. 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının “A. TARİFE” başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. a) Sağlık giderleri : 175.000.- TL
 2. b) Sakatlanma ve ölüm : 175.000.- TL”

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

2013 yılının başında yürürlüğe giren uygulama 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, yılına kadar 5 defa güncelledi. 2013, 2014, 2015,  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,  2022, 2023 yılında da Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 175 bin lira olarak uygulanmıştır.

Önceden Rapor ve Ödeme Alan Tekrar Ödeme Alabilir Mi?

Eskiden yapılan otobüs kazası nedeniyle rapor ve ödeme almış olan bir kişi eğer eksik para almışsa sorun giderilmesi için yeniden ödeme için başvuru yapabilir:

 • Ödeme almasının ardından 2 yıl içerisinde yeniden başvuru gerekir.
 • Rapor doğru alınmış olmalıdır.
 • Önceden yanlış rapor olduğu için bir sağlık sorunu çıkmış ve sorun ilerlemişse yeniden tazminat almak üzere başvurular yapılabilir.
Otobüs Kazası Tazminat Hesaplama
Otobüs Kazası Tazminat Hesaplama

Otobüs Kazalarında Yolcular Hangi Tazminatları Alabilir?

Otobüs kazalarında tazminat almak, kazaya karışan tüm yaralanan ve ölen kişilere hak olarak verilmiştir. Otobüs kazası sonucunda kazazedelerin talep edebileceği üç farklı tazminat türü bulunmaktadır. Talep edebilecek tazminatları açıklamak gerekirse şu şekilde olabilecektir:

 • Firmaya yönelik açılabilecek bir tazminat hakkınız bulunmaktadır. Araç sürücüsü, araç sahibi ve ya işletenine dair açılabilecek manevi tazminat davası ve talebiniz olabilmektedir. Manevi tazminat hesaplanırken bir metot kullanılmaz.
 • Trafik sigortaları, kaza yapan otobüste bulunan kazazedelere ödeme yapmaktadır. Bu tazminat tutarı belirlenirken bazı durumlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ölümün gerçekleştiği kazalarda vefat edenin yakınlarına ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ verilirken, Bedeni hasar durumlarında ise Yaralanmalı trafik kazası tazminat verilmektedir. Bu tazminatı belirlenmesi için gereken durumlar; kazazedenin yaşı, maaşı, haklılık oranı ve maluliyet oranıdır.
 • Koltuk sigortası 8. belge sahibi tüm motorlu araçlara zorunlu kılınan bir sigorta olmaktadır. Bu sigorta kazada yaralanan ve ya vefat eden kişilere ödeme yapmaktadır. Koltuk sigortası teminat limitleri 175.000 TL olarak belirlenmektedir.

Otobüs Kazası Tazminat Hesaplama

Otobüs kazası tazminat miktarı belirlenmesi için kaza sonucuna bakılmaktadır. Yani ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları açısından sonuçlar nasılsa buna göre bir işlem sürdürülür. Yaralanmalı kazalarda;

Ölümlü kazalarda ise vefat eden kişinin gelir durumu yaşı ve geride kalanların yaşı baz alınarak bir hesaplama yapılır.

2023 Otobüs Trafik Sigortası Teminat limitleri 

 • Otobüs başına maddi teminat 120.000 TL
 • Kişi başına sağlık gideri 1.200.000 TL
 • Kişi başı sakatlanma ve ölüm teminatı 1.200.000 TL

2022 Otobüs Trafik Sigortası Teminat Limitleri

 • Otobüs başına giderler maddi 50.000 TL
 • Kişi başına sağlık 500.000 TL
 • Kaza başına sağlık 15.500.00 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 500.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 100.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 15.500.000 TL

2021 Otomobil Trafik Sigortası Teminatı Ne Kadar?

 • Otobüs başına giderler maddi 43.000 TL
 • Kişi başına sağlık 430.000 TL
 • Kaza başına sağlık 2.150.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 430.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 86.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 2.150.000 TL

2021 Otobüs Trafik Sigortası Teminatı Ne Kadar?

 • Otobüs başına giderler maddi 43.000 TL
 • Kişi başına sağlık 430.000 TL
 • Kaza başına sağlık 13.330.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 430.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 86.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 13.3300.000 TL
Koltuk Sigortasi Tazminat Hesaplama

Koltuk sigortası tazminatı trafik sigortasından farklı olarak hesaplaması yapılır. Koltuk Sigortası hesaplama kriterleri diğer tazminat hesaplama tablolarına göre farklı ve otobüs yolcularına özel ayrı bir teminattır. Trafik kazası içerisinde iki ayrı maddi tazminat almış olursunuz. Ölümlü kazalarda vefat eden kişinin mirasçıları tazminatın tamamına hak kazanır. 

Yaralanmalı kazalarda ise kişi tazminattan heyet oranı kadar hak eder. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse heyet oranınız yüzde 10 olduğunuzu düşünelim. Koltuk sigortası tazminat miktarı ise 175 bin liradır. Alacağınız tutar 17.500 TL olacaktır. 

Olumlu Otobus Kazalarinda Tazminat
Ölümlü Otobüs Kazalarında Tazminat

Ölümlü Otobüs Kazalarında Tazminat

Ölümlü otobüs kazalarında tazminat ölen kişinin yakınlarının alabilecekleri tazminatlar açısından değerlendirilir.

 • Ölen kişi açısından destekten yoksun kalma tazminatı alınması için sigortaya başvuru şartı vardır. Kazalarda yaşamını kaybeden kişinin yakınları ve bakmak zorunda olduğu kişi için destek tazminatı ödemesi yapılır.
 • Defin masrafı nedeniyle verilen belgeli, belgesiz tazminatlarda sigorta tarafından karşılanan bir durum vardır.
 • Otobüsün geçirdiği kazada hayatını kaybedenin yakınları manevi tazminat almak üzere başvuru yapabilir.
 • Sigortalı olan kişi kaza tarihi geçmesinin ardından iki yıl içinde ölüm yaşamışsa bu durumda kalan hak sahiplerine ödeme yapılır.

Yaralanmalı Otobüs Kazalarında Tazminat (Beden Gücü Kaybı)

Otobüs kazalarında tazminat için maddi manevi açıdan bakıldığında beden gücü kaybı tespiti ve telafisini sağlamak için poliçe teminat sınırları kapsamında çözümlere başvurulmaktadır. Beden gücünde azalmanın kayıt altına alınması ve de tazminat ödemelerinde araçlardaki zorunlu sigorta durumu ile hareket edilir. Maluliyet raporu alınması tıbbi tedavi açısından önem taşıyor. Sigorta teminatı limitleri doğru hesaplanarak belirlendiğinde çözüm elde edilir.

Otobüs kazası 40 rapor tazminatı ile maliyetiniz netleşmiş olur ve bu noktada yüzdü 40 engelli sayıldığınız için birçok hakkınız da doğacaktır. Devletten vergi indirimi, engelli aracı alımı ve emekli olma hakkı da kazanmış olacaksınız. Ama bunlar için mücadele etmek ve yerine getirmek için uğraşıp hakkınızı almanız gerekmektedir.

Otobüs Kazalarında Manevi Tazminat

Manevi tazminatlarda ölüm nedeniyle oluşan duygusal hasarların karşılanması amaçlandığı için bu kapsamda bir değerlendirme yapılır. Ölümlü otobüs kazaları yaşayan kişiler tek veya çok sayıda kişinin kaybı, kendi kayıpları nedeniyle çöküntü sürecine girebilir. Koltuk sigortası tazminat hesaplama konularında firma ile doğrudan görüşmeler yapılmalıdır. Ferdi koltuk sigortası teminat limitleri açısından otobüs kazalarında tazminat  detaylarını ve merak ettiklerinizi konunun uzmanı avukata danışmalısınız. Otobüs kazası manevi tazminat yaralanma durumlarında da devreye girer. Bu durumda direk yaralanan vatandaşın kendisi hak sahibidir.

Otobüs kazası manevi tazminat talepleri kazaya sebep olan sürücü, araç sahibi ve ya aracın işleteninden istenir. Bu tazminat türünün hesaplanması yapılırken herhangi bir metot kullanılmazken dikkat edilen hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara örnek olarak, kaza anında tutulan kaza tespit tutanağında olan haklılık oranları, maluliyet oranı, kişinin yaşı, iki tarafın ekonomik koşulları.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası diğer trafik kazalarına ek olarak otobüs kazalarında zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tazminatı da alınmaktadır. Servis araçları Ferdi Koltuk Sigortası fiyatları kişi sayısına ve o aracın sürücüsü ile bağlı bulunduğu firma ya da kişinin risk analizine göre ortaya çıkmaktadır. Servis araçları da zorunlu koltuk sigortası yaptırmak durumundadır.

Otobus Koltuk Sigortasi tazminat
Otobüs Koltuk Sigortası Tazminat

Seyahat uzunluğu 100 Km’nin üzerinde olan ve yolcu taşıyan bütün araçlar Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaları yasal bir zorunluluktur. Koltuk Sigortası fiyatları ise kurumdan kuruma araçtan araç değişiklik göstermektedir. Ancak bu yolcuları yanıltmasın, koltuk sigortası yaptıran firmaların ne kadara yaptırdığı kazaya karışan yolcuları etkilememektedir. Vatandaşların bakacağı tek şey o yıl için geçerli olan tazminat limitleridir. Örneğin Zorunlu Koltuk Sigortası teminat Limitleri 2020, ya da 2021, 2022, 2023 için geçerli olan koltuk sigortası maddi tazminat limiti 175 bin liradır.

Koltuk Ferdi Sigortası Nedir hangi araçları kullanır ; Yolcu taşıyan otobüs, minibüs, midibüs tarzı araçlar seyahat  mesafelerine bakılarak koltuk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulur. Eğer yapılacak yolculuğun uzunluğu 100 km üzerinde ise mutlaka koltuk ferdi sigortası yaptırılmalıdır.

Otobüs kazalarında rücu; kazanın oluş şekli değerlendirilir. Sürücünün alkol durumu ve ehliyet durumu göz önünde bulundurulur. Ancak bu durumların hiç birisi yolcuların tazminat hakkını etkilemez.

Sıkça Sorulan Sorular

Otobüs Kaza Yaparsa Ne Olur?

Seyahat eden bir otobüsün kaza yapmasının ardından kazaya karışan kişilerin maddi ve manevi tazminat hakları bulunmaktadır. Otobüs kazalarında 3 ayrı tazminat talep edilebilir:
– Koltuk Sigortası Tazminatı
– Trafik Sigortası Tazminatı
– Manevi Tazminat

Otobüs kazası manevi tazminat kim tarafından ödenir?

Otobüs kazalarında manevi tazminat, otobüs firması sahibi, otobüs işleteni ve sürücüsü tarafından karşılanmaktadır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

4 yanıt

 1. Merhaba iyi günler bugün yaşamış olduğum kötü bir durum car seyir halindekini otobüsümüz yandı içinde değerli eşyam altınım bulunuyordu herhangi can kaybı zararı yok fakat ihmal söz konusu nasıl bir süreç izlenir bu durumda bilgilendirir misiniz?

  1. Merhaba, zararlarınızı ifadenizde belirtmeniz gerekiyor. Ve zararlarınızla ilgili kolluk kuvvetine tutanak tutturmalısınız. İlgili firma zararlarınızdan sorumludur. Ancak ispat kısmı önemli.

 2. Ankara Belediye Otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı Annem yolcu olarak içindeydi 2016 da oldu kaza haklarımız neler kırık yok ama temizliğe gidiyordu gidemez oldu menisküs yırtılmış geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu önümüzde mahkeme var nasıl savunma yapmalıyız

  1. Merhaba, siz yolcu konumda olduğunuz için yüzde yüz haklısınız. Ceza yargılamasında maddi kayıplarınız var ise bunları dayanak göstererek talep edebilirsiniz. Maddi tazminat davası için ise annenizin trafik kazası sağlık kurulu raporu alması gerekiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin