Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Adli Tıp Raporu Nedir, Nasıl Alınır?

14/07/2022
Adli Tıp Raporu

Olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarmada geçmişten günümüze bilimsel değerlendirmeler yapılmıştır. Adli tıp raporu bu alanda bilimsel çalışmalar yapan ve özellikle mahkemeler vasıtasıyla yardımına ihtiyaç duyulan çalışma alanlarından bir tanesidir. Biz de bunlardan biri olan adli tıp raporu başlığını ele alacağız.

Adli Tıp Raporu

Adli tıp raporu medyada, gazetelerde, dergilerde ve birçok yerde duyulan fakat tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir olgudur. Genel anlamda raporu adli olguyu değerlendiren rapor olarak nitelendirmek mümkündür. Herhangi sebeplerden hastanelere intikal eden şüpheli durumlarda görevlilerin izlenimleri ve mesleki becerilerine göre bu raporlar oluşturur. Hukuki süreçlerin ilerlemesinde oldukça faydalı olan bu raporlar gerçeklerin gün yüzüne çıkmasında büyük yararlar sağlar. O zaman bizde bundan hareketle adli tıp raporları başlığını ele alalım.

Adli Tıp Raporları

 • Adli tıp raporları şüpheli birtakım durumlarda adli olguları değerlendirir. Adli rapor resmi makamlarca düzenlenmektedir.
 • Genel olarak hastanelerin acil servisleri, aile hekimliği gibi sağlık kuruluşlarında şüphe ve dikkat çeken olaylar bir rapor hazırlanarak ilgili birimlere iletilir.
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemiş olduğu Genel Adli Muayene Raporu ve Cinsel Saldırı Muayene formları aracılığı adli süreçler başlatılır. Cinsel Saldırı Muayene Formları erkek ve kadınlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.
 • Adli tıp raporları konularına göre farklı içerikler barındırır. Yaralama, cinsel saldırı, adli-psikiyatrik, otopsi, alkol tespiti için düzenlenen adli tıp raporları adli vakalarda büyük yarar sağlar.
 • Adli tıp raporları yalnızca adli vakalara bakmaz. İş kazaları gibi maluliyet durumlarında zarar görme durumu ile yapılan iş arasındaki nedensellik bağının tespiti oldukça önemlidir. Bu durumun tespitinde Adli Tıp Kurumu Heyet Raporunun vereceği karar bağlayıcı olacaktır. Çünkü mahkemeler ve Sigorta Tahkim Komisyonu içerisinde adli tıp uzmanı olmayan maluliyet raporlarına şüphe ile yaklaşmaktadır.
 • Adli tıp raporları maluliyet kararlarında oldukça önemlidir. İş kazası yada meslek hastalığı sonucunda çalışamaz durumda olan kimselerin maluliyetleri engellerindeki oranlara göre değerlendirilir.
 • Adli tıp rapor oranları maluliyet kararlarının verilmesinde büyük bir paya sahiptir
Adli Tıp Kurumu Kararlarının Mahkemeye Etkisi
Adli Tıp Kurumu Kararlarının Mahkemeye Etkisi

Adli Tıp Kurumu Kararlarının Mahkemeye Etkisi

 • Adli tıp kurumu kararları birçok adli vakanın aydınlanmasında önemli rol oynar.
 • Adli tıp kurumu kararları mahkemelerde bilirkişi raporu niteliğinde yer alır. Bu anlamda oldukça etkili olduğu söylenebilir.
 • Adli tıp kurumunun vermiş olduğu kararlar genel anlamda mahkemenin seyrini değiştirecek niteliktedir. Fakat her zaman için bu durum geçerli değildir.
 • Olayın içeriğine yönelik hazırlanmamış yada olayla bağdaşmayan adli tıp kurumu raporları mahkeme tarafından dikkate alınmaz.

Adli Tıp Raporu Sonucu Öğrenme

 • Adli tıp kurumunun vermiş olduğu kararların aksi yönünde birçok mahkeme sonucu vardır.
 • Adli tıp raporu sonucu öğrenmek isteyenler e-devlet uygulamasında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sekmesinden ulaşmaları mümkündür. Yada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.
 • Adli tıp dosya sorgulama da yine e-devlet üzerinden yada Adli Tıp Kurumu Başkanlığının resmi internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. 

Adli Tıp Kurumundan Sonuç Ne Kadar Sürede Gelir?

 • Adli tıp kurumuna sevk edilen birçok olay vardır. Bunların niteliğine göre sonuçların çıkma zamanları değişkenlik gösterir.
 • Öncelikle normal ölüm gibi durumlarda 1 gün içerisinde raporların çıkması muhtemeldir.
 • Cinayet, kaza, yaralanma, darp gibi şüpheli adli vakalarda sonucun çıkmasında net bir tarih verilemez. Çünkü olayın durumuna göre süreler değişir.
ATK Raporu Nedir?
ATK Raporu Nedir?

Atk Raporu Nedir?

 • Atk raporu açılımı itibariyle Adli Tıp Kurumu olarak ele alınır. Genel anlamda ATK raporu adli olayları bildirmede kullanılır.
 • Adli Tıp Kurumu raporu ise daha geniş kapsamlı bir değerlendirme denilebilir. Buradaki hekimler adli tıp hekimi vasfıyla görev yaparlar.
Adli Tıp Raporu Kesin Delil midir?
Adli Tıp Raporu Kesin Delil midir?

Adli Tıp Raporu Kesin Delil midir?

 • Adli tıp raporu kesin delil midir? Sorusu oldukça sık sorulur. Genel anlamda adli tıp raporları mahkemelerde bilirkişi olarak değerlendirilmektedir.
 • Mahkemenin isteğine bağlı olarak düzenlenen adli tıp raporları bazı durumlarda mahkemelerde dikkate alınmaz.
 • Raporda bahsi geçen olayla sanık arasında bir bağdaşmazlık varsa mahkemede ATK raporu delil olarak ele alınamaz.
 • Birçok davada bilirkişi niteliğinde ATK raporu doğrultusunda kararlar çıksa da bunun aksi olan davalarda mevcuttur.

Adli Tıp Raporuna İtiraz Yargıtay Kararı

 • Adli tıp raporuna itiraz Yargıtay kararıyla mümkündür.
 • Savcı tarafından yada mahkemelerin isteğiyle düzenlenen adli tıp raporları bilirkişi raporu niteliğindedir.
 • Yargıtay’a intikal eden kimi davalarda ATK raporu dikkate alınmayabilir. Bu gibi durumlarda genel olarak olayın içeriğiyle raporun uyuşmaması bu duruma etki eder.
 • Adli tıp raporu sonucu öğrenme ve adli tıp raporu sorgulama e-devlet kanalları üzerinden gerçekleştirilir.
 • Mahkemelerde ilgili olay ile ilgili sunulan raporlar birçok davada emsal teşkil eder. Adli tıp rapor örnekleri bu anlamda yol göstericidir.
Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?
Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

 • ATK raporu alabilmek için öncelikle olayın mağduru olan kimsenin bu durumu polise bildirmesi gerekir.
 • İlgili kişinin bilinçsiz olduğu hallerde kaza, yaralanma, darp, intihar gibi bulguların doktor tarafından şüpheli bulunması durumunda hasta formuna doktor adli vaka olduğunu belirtir.
 • Hasta formuna işlenen adli ibaresi hastane polisine bildirildikten sonra yasal işlemler başlar.
 • Olaydan bir süre sonra meydana gelen sakatlıklar ve kalıcı engeller bahsi geçen olayla bağlantılı mı bu durum yine ATK raporuyla ortaya çıkartılır.
Adli Tıp Raporuna İtiraz
Adli Tıp Raporuna İtiraz

Adli Tıp Raporuna İtiraz

 • ATK raporu mahkemelerde bilirkişi raporu niteliğindedir ve çoğu mahkemede kararlar bu raporlar üzerinden verilir.
 • Bazı durumlarda mahkeme adli tıp kurumunun raporlarının yetersiz olduğunu ileri sürerek verilen kararlarda bu raporu dikkate almaz yada başka bilirkişiden yeniden bir rapor hazırlanması istenir.
 • ATK raporuna kişilerin itirazı da mümkündür. Adli tıp raporu itiraz dilekçesiyle raporda bulunan eksikler yada hatalar belirtilerek ilgili mercilere bu dilekçe verilir.
 • ATK raporu itiraz dilekçesi örneğini yazımızın devamında verelim.

Adli Tıp Raporu İtiraz Dilekçesi Örneği

 

… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO                                      : …/… E.

RAPORA İTİRAZ EDEN

(SANIK)                                           :

TC KİMLİK NUMARASI                         :

MÜDAFİİ                                         :

ADRES                                             :

KONU                                               : …/…/… tarihli ATK raporuna itirazlarımızın

sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) …/…/… tarihli …. Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gönderilen bilirkişi raporu usul ve yasaya aykırıdır, Şöyle ki;

2-) Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 7. maddesine göre; “Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu 1 başkan, 2 uzman ve ruh sağlığı hastalıkları için iki uzmandan oluşması gerekir” hükmüne rağmen uzmanlık alanı psikiyatri olmayan ….. Üniversitesi Adli Tıp Başkanının ve Adli Tıp Araştırma görevlisinin verdiği rapor usul ve yasaya aykırı olacaktır.

3-) Mağdur …. … ‘nın tüm aşamalarda vermiş olduğu ifadeleri dilekçemiz ekinde tekrardan Mahkemenize sunulmuştur. (EK-1) Hiçbir ifadesi birbirini tutmadığı halde, Mental Retardasyon rahatsızlığı bulunan mağdurun tüm dosya ile birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas Dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Zira, konunun uzmanının katılmadığı Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna dayanarak hüküm verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil edecektir.

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, söz konusu Adli tıp kurumu raporuna itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : 5271 S. K. m. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 2659 S.

 1. 7

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, …/…/… tarihli Adli tıp kurumu raporuna itirazlarımızın kabulü ile, yeniden ve itirazlarımızda belirttiğimiz hususları da kapsar şekilde rapor incelemesi yaptırılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) Mağdur … …. ‘nın beyanları

Sanık Müdafii

Av.

Adli Tıp Raporu İtiraz Dilekçe Örneği Word İndir 

Adli Tıp Raporuna İtiraz Süresi
Adli Tıp Raporuna İtiraz Süresi

Adli Tıp Raporuna İtiraz Süresi

 • Adli tıp raporları mahkemelerde bilirkişi kararı niteliğinde olduğu için bunlara itiraz gerçekleştirilebilir.
 • Mahkemelerin adli tıp raporlarını yetersiz bulması kararlarında dikkate almamasına neden olur yada başka bilirkişi kararı isteyebilir.
 • Kişiler bilirkişi raporuna eksik yada hatalı olduğu gerekçesiyle itiraz edebilir.
 • Taraflar bilirkişi raporunun kendilerine tebliği tarihinden iki hafta içerisinde dosyada eksik bulunan yerlerin tamamlanması yada belirsiz görülen kısımların açıklanmasını mahkemeden talep edebilir.
 • Adli tıp raporuna itiraz süreleri genel anlamda öğrenildikten 2 hafta içinde gerçekleşmelidir.
 • ATK raporuna itiraz durumları malulen emeklilik durumlarında iş görememe oranlarında sık rastlanır.
 • Adli tıp rapor oranları kişinin bedensel olarak çalışamayacağı seviyeyi belirtir.

Adli Tıp Ölüm Raporu Kaç Günde Çıkar?

 • Adli tıp ölüm raporlarının çıkış süresi ölümün nedenine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
 • Normal yolla ölümlerde rapor 1 gün gibi kısa sürelerde çıkabilmektedir.
 • Adli vakalara konu olabilecek cinayet, yaralama, darp gibi farklı durumlarda ise adli tıp ölüm raporları daha detaylı inceleneceği için hazırlanma süreleri değişkenlik gösterecektir.

Adli Tıp Raporu Sonucu Nereden Alınır?

 • Adli tıp raporu mahkemenin isteği üzerine hazırlanan belgelerdir. Hazırlandıktan sonra ilgili mahkemelere iletilir.
 • İlgili kişiler rapor sonucuna e-devlet adli tıp raporu sorgulama yoluyla ulaşmaları mümkündür.

Adli Tıp Raporuna İtiraz Yargıtay Kararı

 • Adli tıp raporunun verdiği kararlar kimi durumlarda Yargıtay tarafından yetersiz bulunabilir.
 • Yargıtay’ın yetersiz bulmasından kastedilen durum rapor ile ilgili olayın içeriğinin bağdaşmamasıdır.
 • Yargıtay adli tıp raporuna itiraz ettiği durumlarda farklı bir bilirkişi raporu isteyebileceği gibi eksikliklerin tamamlanmasını da isteyebilir.
 • Bazı durumlarda mahkemede taraflar adli tıp kurumunun verdiği kararlara itiraz etmesi mümkündür.
 • Kişilerin itirazları adli tıp raporu itiraz dilekçesi ile yerine getirilir.

Adli Tıp Raporu Yargıtay Kararları PDF

Adli Tıp Rapor Oranları
Adli Tıp Rapor Oranları

Adli Tıp Rapor Oranları

 • Adli tıp rapor oranları genel anlamda iş kazaları yada meslek hastalıkları sebebiyle malulen emekli olmak isteyen kişilerin iş görememe durumlarını belirtir.
 • İş kazası gibi durumlarda malulen emeklilik kararlarının verilebilmesi için mahkemeler ve Sigorta Tahkim Komisyonu adli tıp uzmanının düzenlendiği mululiyet raporu istemektedir.
 • adli tıp raporlarında belirtilen duruma göre mahkeme malulen emeklilik kararı verecektir.

Adli tıp raporları günümüzde birçok adli vakanın çözümünde önemli rol oynar. Olaya karışmış bulunan kişilerin tükürük, kan, vücut sıvısı gibi delillerden yola çıkarak bulunması bu raporlar sayesinde olmaktadır. Ayrıca ölümü şüpheli bulunan kişilerin asıl ölüm sebepleri yapılan detaylı incelemelere dayanarak ortaya çıkar. İş kazası yada meslek hastalığı gibi malulen emeklilik kararları da yine adli tıp raporlarına dayanılarak verilir. Çeşitli nedenlerden ortaya çıkarak hazırlanan vakalarda adli tıp raporu sonucu öğrenme e-devlet kanalıyla gerçekleştirilebilir. Çok sıkça duyulan adli tıp raporları geçmişten günümüze daha da ilerleyerek olayların açığa çıkmasında büyük hizmetler vermeye devam ediyor.

3.5 2 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat