Otopsi Sonucu Öğrenme, Nereden Alınır Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar (ATK Raporu)

Adli Tıp Raporu

Otopsi Sonucu Öğrenme, Nereden Alınır Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar (ATK Raporu) bilgilendirme içeriğimizle sizlerleyiz. Olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarmada geçmişten günümüze bilimsel değerlendirmeler yapılmıştır. Adli tıp raporu bu alanda bilimsel çalışmalar yapan ve özellikle mahkemeler vasıtasıyla yardımına ihtiyaç duyulan çalışma alanlarından bir tanesidir. Biz de bunlardan biri olan adli tıp raporu başlığını ele alacağız.

Adli Tıp Raporu Nedir?

Adli tıp raporu medyada, gazetelerde, dergilerde ve birçok yerde duyulan fakat tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir olgudur. Genel anlamda adli tıp raporunu adli olguyu değerlendiren rapor olarak nitelendirmek mümkündür.

Herhangi sebeplerden hastanelere intikal eden şüpheli durumlarda görevlilerin izlenimleri ve mesleki becerilerine göre bu raporlar oluşturur. Hukuki süreçlerin ilerlemesinde oldukça faydalı olan bu raporlar gerçeklerin gün yüzüne çıkmasında büyük yararlar sağlar.

Adli Tıp Raporları

 • Adli tıp raporları şüpheli birtakım durumlarda adli olguları değerlendirir. Adli rapor resmi makamlarca düzenlenmektedir.
 • Genel olarak hastanelerin acil servisleri, aile hekimliği gibi sağlık kuruluşlarında şüphe ve dikkat çeken olaylar rapor hazırlanarak ilgili birimlere iletilir.
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemiş olduğu Genel Adli Muayene Raporu ve Cinsel Saldırı Muayene formları aracılığı adli süreçler başlatılır. Cinsel Saldırı Muayene Formları erkek ve kadınlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.
 • Adli tıp raporları konularına göre farklı içerikler barındırır. Yaralama, cinsel saldırı, adli-psikiyatrik, otopsi, alkol tespiti için düzenlenen adli tıp raporları adli vakalarda büyük yarar sağlar.
 • Adli tıp raporları yalnızca adli vakalara bakmaz. İş kazaları gibi maluliyet durumlarında zarar görme durumu ile yapılan iş arasındaki nedensellik bağının tespiti oldukça önemlidir. Bu durumun tespitinde Adli Tıp Kurumu Heyet Raporunun vereceği karar bağlayıcı olacaktır. Çünkü mahkemeler ve Sigorta Tahkim Komisyonu içerisinde adli tıp uzmanı olmayan maluliyet raporlarına şüphe ile yaklaşmaktadır.
 • Adli tıp raporları maluliyet kararlarında oldukça önemlidir. İş kazası yada meslek hastalığı sonucunda çalışamaz durumda olan kimselerin maluliyetleri engellerinde ki oranlara göre değerlendirilir.
 • Adli tıp rapor oranları maluliyet kararlarının verilmesinde büyük bir paya sahiptir.
 • Trafik kazası adli tıp raporu bedeni hasarı ortaya koymak için mahkemenin talebi üzerine hazırlanmaktadır.
Adli Tıp Kurumu Kararlarının Mahkemeye Etkisi
Adli Tıp Kurumu Kararlarının Mahkemeye Etkisi

Adli Tıp Kurumu Kararlarının Mahkemeye Etkisi

 • Adli tıp kurumu kararları birçok adli vakanın aydınlanmasında önemli rol oynar.
 • Adli tıp kurumu kararları mahkemelerde bilirkişi raporu niteliğinde yer alır. Bu anlamda oldukça etkili olduğu söylenebilir.
 • Adli tıp kurumunun vermiş olduğu kararlar genel anlamda mahkemenin seyrini değiştirecek niteliktedir. Fakat her zaman için bu durum geçerli değildir.
 • Olayın içeriğine yönelik hazırlanmamış yada olayla bağdaşmayan adli tıp kurumu raporları mahkeme tarafından dikkate alınmaz.

Adli Tıp Raporu Sonucu Öğrenme

 • Adli tıp kurumunun vermiş olduğu kararların aksi yönünde birçok mahkeme sonucu vardır.
 • Adli tıp raporu sonucu öğrenmek isteyenler e-devlet uygulamasında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sekmesinden ulaşmaları mümkündür. Yada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.
 • Adli tıp dosya sorgulama da yine e-devlet üzerinden yada Adli Tıp Kurumu Başkanlığının resmi internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. 

Adli Tıp Kurumundan Sonuç Ne Kadar Sürede Gelir?

 • Adli tıp kurumuna sevk edilen birçok olay vardır. Bunların niteliğine göre sonuçların çıkma zamanları değişkenlik gösterir.
 • Öncelikle normal ölüm gibi durumlarda 1 gün içerisinde raporların çıkması muhtemeldir.
 • Cinayet, kaza, yaralanma, darp gibi şüpheli adli vakalarda sonucun çıkmasında net bir tarih verilemez. Çünkü olayın durumuna göre süreler değişir.
ATK Raporu Nedir?
ATK Raporu Nedir?

Atk Raporu Nedir?

Atk Adli Tıp Kurumu’nun kısaltmasıdır. Bu kurum tarafından verilen raporlar ATK raporu olarak adlandırılmaktadır. Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet Savcılıkları, mahkeme ve hakimliklerin istemi ile adli tıpla ilgili resmi bilirkişilik yapmakta olan Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır. Vermiş olduğu ATK raporları adalet ve yargı sistemini önemli oranda etkilemektedir. Bilirkişilik yapılan diğer kurumlar (Üniversiteler vb.) olmasına rağmen Yargıtay ve Mahkemelerin pek çok kararında ATK’yı üst bilirkişilik kurumu kabul ettikleri için ATK raporları daha önemli ve etkili olmaktadır (Koç, 2004:144).

ATK raporları adli tıp uzmanlarınca adli bir olayın tüm tıbbi hususlarının incelenmesi sonrası hazırlanan rapordur. Mahkemeler tarafından bir olayın çözülmesinde kullanılan önemli bir delil niteliğindedir.  Adli tıbbın ilgi alanına giren aşağıda belirtilen önemli konularda Cumhuriyet Savcısının ya da mahkemelerin talebi ile Adli Tıp Kurumu ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından incelemeler yapılmakta ve raporlar düzenlenmektedir.

 1. Ölüm,
 2. Yaralanma,
 3. Zehirlenme,
 4. Akıl hastalıkları,
 5. Yaş tayini,
 6. Cinsel suçlar,
 7. Cumhurbaşkanlığı affı kapsamındaki olaylar

 Bu olaylar sonrası düzenlenen raporlar, yargı kararlarının alınmasında önemli açıdan belirleyicidir. Ayrıca mahkemeler gerek gördüğü durumlarda mevcut bilirkişi raporlarında bir çelişki olduğunu düşündüğünde ihtisas kurulu üyelerinin tümünün yer aldığı ATK Genel Kurulu’na başvurmaktadır (Koç,2004:146).

Adli Tıp Raporu Kesin Delil midir?
Adli Tıp Raporu Kesin Delil midir?

Adli Tıp Raporu Kesin Delil midir?

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar hükme esas önemli bir delildir. Bu raporlar mahkemelerde bilirkişi raporu olarak kabul edilmektedir. Ancak bu raporların genel olarak bir olayı ispatlamak açısından kullanılması onun kesin delil niteliğinde olduğu anlamına gelmektedir. Bazı yargıtay kararları incelendiğinde tutulan adli tıp raporlarının mahkemelerde kesin delil olarak kabul edilmediğine rastlanmaktadır. Genel olarak kesin delil olarak kabul edilmeyen raporlarda vakanın içeriği ile rapor hususları uyuşmamaktadır.

Adli Tıp Raporuna İtiraz Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2019/3043 E., 2020/4239 K. Sayılı 01.07.2020 tarihli kararında dava iş kazasının ve sürekli iş göremezlik derecesinin tespitine ilişkindir. İlgili davada bir Üniversiteden alınan bir rapor söz konusudur. Bu raporun hükme dayanak kılınamayacağına karar verilmiş Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edilmesine karar verilerek dava sonucu bozulmuştur. İlgili dosyada davacının çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı %40,2 olarak belirlenmiştir, itiraz üzerine Adli Tıp Kurulu 3.ihtisas Kurulu raporunda oran %48 olarak tespit edilmiştir. Bu rapor sonrası temyiz edilen hüküm bozulmuştur.  

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2018/2155 E., 2019/826 K. Sayılı 11.02.2019 tarihli oy birliği kararında dava 13.03.2007 tarihinde davacının geçirdiği iş kazası sebebiyle oluşan gerçek maluliyet oranının 14.2’nin üzerinde olduğunun tespitine ilişkindir. Mahkeme bozmaya uyarak kısmen kabule karar vermiştir, ancak davalı vekili temyiz talebinde bulunmuştur. Davada farklı kurumlar tarafından iki orandan bahsedilmektedir. Bu kapsamda Ali Tıp Kurumu Genel Kurulundan görüş sorulmuştur.

Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?
Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

 • ATK raporu alabilmek için öncelikle olayın mağduru olan kimsenin bu durumu polise bildirmesi gerekir.
 • İlgili kişinin bilinçsiz olduğu hallerde kaza, yaralanma, darp, intihar gibi bulguların doktor tarafından şüpheli bulunması durumunda hasta formuna doktor adli vaka olduğunu belirtir.
 • Hasta formuna işlenen adli ibaresi hastane polisine bildirildikten sonra yasal işlemler başlar.
 • Olaydan bir süre sonra meydana gelen sakatlıklar ve kalıcı engeller bahsi geçen olayla bağlantılı mı bu durum yine ATK raporuyla ortaya çıkartılır.
Adli Tıp Raporuna İtiraz
Adli Tıp Raporuna İtiraz

Adli Tıp Raporuna İtiraz

Adli tıp kurumu raporlarında yüzeysel bir inceleme yapıldığına, usul ve yasalara uyulmadığına ve hatalı rapor düzenlendiğine ilişkin ilişkin itirazda bulunmak mümkündür.  Yapılan itiraz ile yeniden inceleme yapılması ve yeni rapor düzenlenmesi talep edilmektedir. İtiraz raporun ilgiliye tebliğ edilmesinden sonraki 2 hafta içerisinde,  davanın görüldüğü mahkemeye bir dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Dilekçede aşağıdaki hususlara yer verilmelidir.

 1. Kimlik ve adres bilgilerine,
 2. İtiraz edilen raporun tarih ve raporuna,
 3. İtiraz edilen hususlara,
 4. Dilekçe sahibinin taleplerine
 5. Kanıtlara

Adli Tıp Raporu İtiraz Dilekçesi Örneği

… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO: …/… E.

RAPORA İTİRAZ EDEN (SANIK):

TC KİMLİK NUMARASI:

MÜDAFİİ:

ADRES:

KONU: …/…/… tarihli ATK raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-) …/…/… tarihli …. Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gönderilen bilirkişi raporu usul ve yasaya aykırıdır, Şöyle ki;

2-) Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 7. maddesine göre; “Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu 1 başkan, 2 uzman ve ruh sağlığı hastalıkları için iki uzmandan oluşması gerekir” hükmüne rağmen uzmanlık alanı psikiyatri olmayan ….. Üniversitesi Adli Tıp Başkanının ve Adli Tıp Araştırma görevlisinin verdiği rapor usul ve yasaya aykırı olacaktır.

3-) Mağdur …. … ‘nın tüm aşamalarda vermiş olduğu ifadeleri dilekçemiz ekinde tekrardan Mahkemenize sunulmuştur. (EK-1) Hiçbir ifadesi birbirini tutmadığı halde, Mental Retardasyon rahatsızlığı bulunan mağdurun tüm dosya ile birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas Dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Zira, konunun uzmanının katılmadığı Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna dayanarak hüküm verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil edecektir.

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, söz konusu Adli tıp kurumu raporuna itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : 5271 S. K. m. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 2659 S.

 1. 7

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, …/…/… tarihli Adli tıp kurumu raporuna itirazlarımızın kabulü ile, yeniden ve itirazlarımızda belirttiğimiz hususları da kapsar şekilde rapor incelemesi yaptırılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) Mağdur … …. ‘nın beyanları

Sanık Müdafii

Av.

Adli Tıp Raporu İtiraz Dilekçe Örneği Word İndir 

Adli Tıp Raporuna İtiraz Süresi
Adli Tıp Raporuna İtiraz Süresi

Adli Tıp Raporuna İtiraz Süresi

 • Adli tıp raporları mahkemelerde bilirkişi kararı niteliğinde olduğu için bunlara itiraz gerçekleştirilebilir.
 • Mahkemelerin adli tıp raporlarını yetersiz bulması kararlarında dikkate almamasına neden olur yada başka bilirkişi kararı isteyebilir.
 • Kişiler bilirkişi raporuna eksik yada hatalı olduğu gerekçesiyle itiraz edebilir.
 • Taraflar bilirkişi raporunun kendilerine tebliği tarihinden iki hafta içerisinde dosyada eksik bulunan yerlerin tamamlanması yada belirsiz görülen kısımların açıklanmasını mahkemeden talep edebilir.
 • Adli tıp raporuna itiraz süreleri genel anlamda öğrenildikten 2 hafta içinde gerçekleşmelidir.
 • ATK raporuna itiraz durumları malulen emeklilik durumlarında iş görememe oranlarında sık rastlanır.
 • Adli tıp rapor oranları kişinin bedensel olarak çalışamayacağı seviyeyi belirtir.
YouTube video

Adli Tıp Rapor Oranları

Adli tıp rapor oranları malul olan kişinin bedensel açıdan çalışamayacağı seviyeyi göstermektedir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 2015 tarih-2013/18924 Esas, 2014/18243 Esas, 2016/11897 Karar no kararlarına göre Adli Tıp Kurumu veya üniversite hastanelerinin maluliyet iş göremezlik oranları için dikkate alacakları yönetmelik Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’dir (Kadı vd., 2018:78). İlgili yönetmeliğin eklerinde yer alan cetveller esas alınarak oranlar tespit edilmektedir.

Şüpheli Ölüm Otopsisi Kaç Günde Çıkar?

Şüpheli ölüm otopsi raporu ailenin yazılı isteği ve Cumhuriyet Savcının talebi üzerine yapılmaktadır. Şüpheli ölümlerde ölüm nedeni keşiş ve adli soruşturmalar göz önüne alınarak belirlenmektedir.

İnceleme sırasında vefat eden kişi de; kavga izleri, boğuşma belirtileri, şişme veya morarma gibi unsurlara dikkat edilmektedir. Şüpheli ölümlerde otopsi raporu ölümün sebebine bağlı olarak; 36-72 saat aralığında, 5-6 gün aralığında veya 2 haftaya kadar uzun süre aralığında çıkmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Yaralanmalı trafik kazası adli tıp raporu; trafik kazası sonucu kazazede de meydana gelen yaralanmaların adli tıp uzmanı tarafından değerlendirmesi ile verilen rapordur. Resmi belge sayılan yaralanmalı trafik kazası adli tıp raporu kazazedenin;

 • Yaralamasının tespiti,
 • Maddi ve manevi tüm tazminat taleplerinin sağlanması,
 • Tedavi sürecinin başlatılması ve ilerletilmesi gibi amaçlar ile verilmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında alınan bu rapor ölümlü trafik kazalarına göre daha uzun sürede talep edilmektedir. Ölümlü kazada zarar ortada iken yaralanmalı trafik kazalarında iyileşme süreci adı altında bir yıl olan yasal süre bulunmaktadır. İyileşme sürecinin tamamlanması ile kazazedenin yaralanmaları tekrar kontrol edilerek son durumu tespit edilmektedir.

Maluliyet raporu da denilen bu rapor adli tıp uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucu maluliyet oranına da yer vermektedir. Maluliyet oranı, yaralanmalı trafik kazalarında kazazedenin yaşı, maaşı ve kazadaki kusur oranı ile birlikte maddi ve manevi tazminat belirleyicisi olmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazasında Adli Tıp Raporu

Ölümlü trafik kazası adli tıp raporu; trafik kazasında vefat eden kişinin ölümüne sebep olan tüm yaralanmalara dair bilgileri içermektedir. Ölümlü kaza adli tıp raporu, vefat eden kişi de kazanın yarattığı etkileri de belirtmektedir.

Ölümlü trafik kazasında adli tıp raporu; trafik kazasında vefat eden kişinin yakınları tarafından talep edilmektedir. Talep edilen bu rapor ile vefat eden yakınları trafik sigorta şirketlerinden tazminatlarını talep edebilmektedir. Delil niteliği taşıyan adli tıp raporu tazminat sürecini etkileyerek ölümlü kazalarda istenilen ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ için önemlidir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin