Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ;  Bir kişi, başka bir kişinin ihmali sonucu hayatını kaybederse, aile üyeleri destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Tazminat davaları, bir aile üyesinin yaralanması veya ölümünden kaynaklanan destek kaybına yönelik sigorta şirketine ya da sorumlu tarafa karşı yönelik bir hak talebidir. Destek tazminatı; bir kişinin trafik kazası, kamu sorumluluk kazası ya da tıbbi ihmal gibi mesleki ihmal sonucu  öldüğü durumlarda talep edilebilir.
Destek tazminatı talebi, kişinin yaralanması ya da ölümünden sonraki 15 yıl içinde yapılmalıdır. Bazen, bir kişinin ölümünden kısa bir süre sonra, bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına, mirasının varisi tarafından bir dava açılır. Tazminat talepleri, mali destek kaybı ve belirli giderlerin geri kazanılmasını içerebilir.

 

Destek Tazminatı Hesabı

Mali Destek Kaybı ve Tazminat

Bakmakla yükümlü olunan bir kişi, maddi olarak ölen kişiye bağlıysa, ölümü ile mali desteğini kaybetmesi halinde destek tazminatı talebinde bulunabilir. Bu durum, en çok kişinin geçimini sağladığı çocukları olduğu ya da hane halkı için geçerlidir. Ancak, farklı durumlarda da destekten tazminatı talep edilebilir.

Mali Destek Kaybı ve Tazminat
Mali Destek Kaybı ve Tazminat

Mali destek kaybının tazminatı, emekli maaşı ve sosyal yardımlar da dahil olmak üzere;
Kişinin yaralanma ya da ölüm anından, çalışma hayatının sonu olarak kabul edilen yaşa kadar kaybedeceği gelir miktarı belirlenerek destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılır.
Daha sonra, kişinin kendi kişisel harcamaları için kullanacağı bu gelirin miktarı düşülür.
Kalan miktar, bakmakla yükümlü olunan kişilerin mali desteği olarak kabul edilir ve destek tazminatı olarak verilebilir.
Alınacak tazminat miktarı, kişinin gelirine ve yaralanan / ölen kişiye bağımlılık derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alma Şartları
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alma Şartları

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alma Şartları

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılırken; doğrudan mağdurun yaşam beklentisini ya da iş gücü beklentisini ve aynı zamanda ona bağımlı olan kişilerin yaşını dikkate alır. Mağdur, suçun işlendiği sırada istihdam edilmemişse, suçun hemen öncesindeki üç aya  kadar olan istihdam geçmişi, tazminat miktarını belirlemek için kullanılabilir.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir;

 • Ölen kişinin 18 yaş altı çocukları
 • Yükseköğrenimine devem eden çocuklar 24 yaşa kadar
 • Anne ve Baba
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

 • Destekten tazminatı başvurusu zamanaşımı 15 yıldır,  Bu süre zarfında başvurunuzu yapmış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde haklarınızı kaybedersiniz. 


Ölen kişinin karısı ya da kocası; iş, sağlık ya da hapis nedeniyle ayrı yaşıyor olsalar bile,  tazminat alabilir. Ölen kişinin, öldükten bir yıl sonra bile doğan çocukları ile ölen kişinin bakmakta olduğu çocukları, bir önceki evliliğinden olan çocukları ya da koruyucu bir çocuk da hak talebinde bulunabilir. Merhumdan maddi destek alan engelli bir kişi de bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında olduğundan, tazminat davası açabilir.

İşletmeler, aşağıdaki durumlarda meydana gelen hasar ve kayıpları ödemek zorunda değildir:

 • Hasar, davranışlarından ya da ürünlerinden kaynaklanmadıysa
  Hasar, işlerinden bağımsız bir şeyle ilgiliyse.

İşletmeler, ürün ya da hizmeti kullanırken veya sonrasında uğrayabileceğiniz kayıplardan sorumlu olmadıklarını belirterek tazminat hakkınız konusunda sizi yanıltmamalıdır. Bu noktada, deneyimli bir avukat ile çalışmak her zaman en iyisidir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Bakmakla yükümlü olunan kişi, geçimini sağlayan kişinin desteğini kaybetmesi nedeniyle tazmin edilirse;
Kaza meydana gelmemiş olsaydı alınacak destek
Ölüm gerçekleşmemiş olsaydı alınacak destek
Örneğin; evin geçimini sağlayan kişi ile aynı kazada bir çocuk ölürse, bir fark olacaktır. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılırken; ölen kişinin geliri, genellikle bakmakla yükümlü olduğu farklı kişiler arasında bölünür. Her yetişkin iki pay ve her çocuk bir pay alır.

Destekten Yoksun Kalma (PDF) —> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/07/destekten-yoksun-kalma-tazminati-hesaplama.pdf

İddia, kaza gerçekleşmemiş gibi hesaplanırsa, kaza önündeki haliyle durum dikkate alınır. Aileyi geçindiren kişi, kazada ölen çocuk dahil, tüm ailenin geçimini sağlıyor olabilir. Tazminatın hesaplanması, ölen çocuğa destek sağlamak için, hayatta kalan bakmakla yükümlü olunan kişilerin payları azaltılarak yapılır.


İddia, ölüm gerçekleşmemiş gibi hesaplanırsa, hesaplama, ölüm dışında olan her şey dikkate alınarak yapılır. Ölen çocuk, kazayla ilgisi olmayan bir şekilde o gün ölmüş gibi dışarıda bırakılır. Aileyi geçindiren kişi ölmeseydi, ölen çocuk hariç olmak üzere, tüm aileyi geçindirecekti. Destek tazminatı hesaplaması, ölen çocuk için bir paya izin vermeyecektir. Bu nedenle, hayatta kalan diğer bakmakla yükümlü olunan kişilerin payları daha yüksek olacaktır.
Her iki ebeveyn de kazada ölürse ne olur? Her ikisinin de geliri varsa ne ölür? İlk senaryo, kazada ölen annenin bir gelirinin olmadığı durumdur. Ölen anne, gelecekte desteğe ihtiyaç duymayacağı için destek tazminatı hesaplama yapılırken hesaplamadan çıkarılacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile Hangi Zararlar Tazmin Edilebilir?

Pek çok farklı hasar türü için tazminat talebinde bulunabilirsiniz: Ailenin reisini veya ebeveynini kaybeden bir çocuk rehberlik kaybına uğrayabilir
Mağdur ailenin mali durumuna birincil katkıda bulunan bir kişi ise gelir kaybı talep edilebilir
Bu tip tazminat talepleri, mağdurun eşi veya çocukları tarafından yapılabilir. Bazı durumlarda eş; mağdurun yaralanma ya da ölümünden etkilenen diğer yaralılar adına, kusurlu tarafa karşı tazminat talebinde bulunabilir. Destek tazminatı miktarı; mağduriyet ve mağdura bağımlılık düzeylerine göre varisler arasında paylaştırılır.

Deneyimli bir avukat, destek tazminatı iddianızı en iyi şekilde nasıl kanıtlayabileceğiniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Avukatınız, kanıtlarınızı mahkemeye etkili bir şekilde iletmek için çalışacak ve iddianızı kanıtlamak için gerekli kanıtları toplayacaktır.

Destek Tazminatı Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle resmi raporlara sahip olunmalıdır. Bu raporların Bilirkişi tarafından incelenmesi gerekirken kusur oranları ve ölen kişinin maaşı dikkate alınır.

Çeşitli kazalar sebebi ile ortaya çıkan bu tazminat türünde yaralanma ya da vefat durumlarına bağlı olarak meydana gelen sonuçlarda değişiklik olması mümkündür. Bundan dolayı da hesaplama yapılırken ortaya çıkan sonuçlara göre hareket edilmesi gerekir.

Bilirkişi raporlarında tarafların kusur oranları, kazaların meydana geliş şekli gibi birçok unsur dikkate alınır.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama 2023 yapılacağı zaman mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler devreye girer. Bilirkişi belli bir konuda uzmanlığı olan kişiler tarafından oluşturulur. Bilirkişi hâkimin uzmanlık alanı dışında bir konu ile karşılaştığında mesleki bilgisinden yararlanılan ve bu konuda rapor hazırlama yetkisine sahip olan taraftır.

Mahkemeler bir konu hakkında karar vereceği zaman yeterli teknik bilgi olmaması durumunda heyet raporlarına gerek duyar. Heyet raporu olarak adlandırılan belgeleri de bilirkişi hazırlar. Bu raporlar delil niteliği taşıdıkları için mahkemeler açısından önemli belgelerdir.

Bilirkişi mahkemeye hazırladığı raporu sunar ve mahkeme tarafından talep edilmesi durumunda sözlü ifadelerine de başvurulması mümkün olur. Bundan dolayı da tazminat hesaplaması yapılmadan önce tarafların kusur durumları ya da yaşanan iş gücü kayıpları tespit edilmeye ihtiyaç duyar.

Bilirkişi raporlarının teknik yönü bulunurken kazalara bağlı olarak ortaya çıkacak sonuçların değerlendirilebilmesi için bu belgeler gereklidir. Destek tazminatı bir kişinin vefat etmesi durumunda kendisinden destek alanların uğradıkları zararın tazmin edilmesi için istenir.

Destekten yoksun kalma olarak adlandırılan tazminat türü maddi tazminat türü olarak kabul edilir. Hak sahibi olarak adlandırılan tarafların maddi tazminat davası yanı sıra manevi tazminat davası açmaya da hakkı bulunur.

Bu tür tazminatlar ölen kişinin yaşarken maddi olarak destek verdiği bireylerin yaşamlarını aynı şartlarda sürdürebilmesi için gerekli olur. Bu tazminat türü sayesinde geride kalan kişiler daha önce sahip oldukları sosyal ve ekonomik şartları muhafaza ederler.

 

 

 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yöntemleri merak edilirken destekten tazminatının bir maddi tazminat türü olduğu görülür. Bu tür bir talep gerçekleştirebilme koşulu ise ölen kişiden yaşarken maddi destek alıyor olmaktır.

Bu davaları ölen yaşarken kendisinden destek alan herkes açabilmektedir. Böyle bir iddiası olan kişilerin iddialarını ispatlamaları mahkeme tarafından talep edilir. Vefat edenden destek aldığını ispat etmekle yükümlü olmayan kişiler de bulunurken bunlar; anne, baba, eş ve çocuklar olarak sınıflandırılır.

Hesaplama yöntemleri uygulanırken hak sahiplerinin bakiye ömür süreleri dikkate alınır. Bu durumda da PMF tablosundan yararlanılır. Tazminat hesaplamaları sırasında Yargıtay kararlarına başvurulur. PMF 1931 yaşam tablosu tazminat hesaplamalarında yararlanılan kaynaktır. Bu tablo kişinin aktif ve pasif yaşam süreleri dikkate alınarak hazırlanır. Bu tablo progresift rant hesaplama yöntemidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı örnek Bilirkişi raporu incelendiğinde destekten tazminatı kapsamında maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Bu tür davalarda zarar gören uğradığı zararı ve zarar veren tarafın da kusurunu ispat etmekle yükümlü tutulur.

Destekten yoksun kalma davalarında istenebilecek maddi zararlar şunlar olur:

 • Cenaze masrafları
 • Vefat edenin tedavi süreci olduysa bu masraflar
 • Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradığı kayıplar

Yoksun kalma tazminatı açılacağı zaman başvurulacak mahkeme davalının ikametgahında bulunan yer mahkemesi olmaktadır. Haksız fiiller nedeni ile destekten yoksun kalma tazminat davası açılır.

Bu haksız fiillerin ortaya çıkmasında iş kazaları, trafik kazaları, adam öldürme gibi dava türleri etkili olur. Davacının dava açabileceği mahkemeler; haksız fiil nerede işlendiyse orada bulunan yer mahkemesi, zararın oluştuğu yer mahkemesi ya da zarara uğrayanın yerleşim yeri mahkemesidir.

Bu tür davalar için zamanaşımı süresi bulunurken zarar öğrenildikten sonra 2 yıl zamanaşımı süresidir. Destekten yoksun kalma tazminat davası açılacağı zaman vefat olması durumunda ölüm tarihi zamanaşımı süresinin başlangıcı kabul edilir. Zararın sonradan öğrenildiği durumlar için de her halükârda zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sigorta Teminat Limitleri

 

2023

1.200.00 TL

2022

1.000.000 TL (1 Temmuz’dan sonra)

2022

500.000 TL

2021

430.000 TL

2020

410.000 TL

2019

390.000 TL

2018

360.000 TL

2017

330.000 TL

2016

310.000 TL

2015

290.000 TL

2014

268.000 TL

2013

250.000 TL

2012

225.000 TL

2011

200.000 TL

2010

175.000 TL

2009

150.000 TL

2008

125.000 TL

2007

80.000 TL

2006

57.500 TL

2005

50.000 TL

Sigorta teminat limitleri her yıl güncellenmektedir. 2022 yılında yaşanan enflasyon ve ekonomik kayıplar göz önünde bulundurularak. Sektörde de ilk kez karşılaşılan bir şekilde zorunlu trafik sigortası teminatları 2 katına çıkarılmıştır. 2022 yılınan ilk yarısında 500 bin TL olan limitler 2022 yılı ikinci yarısında 1 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma olarak bilinen tazminat davaları çeşitli haksız fiillerin ortaya çıkması sonucu açılabilmektedir. Haksız fiil olarak adlandırılan durumlar ise trafik kazaları, iş kazaları ya da adam öldürme davalarıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır? Merak edildiğinde bu hesaplama için bazı yöntemler kullanıldığı görülür.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tek taraflı trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı için söylenebilecekler arasında zorunlu trafik sigortasının bir kaza durumunda 3. Taraflara ve karşıda bulunan tarafa verilmiş hasarlar için devreye girdiği görülür. Sigortalı olan kişi bir kaza oluşması durumunda sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunamaz.

Bunun yanı sıra meydana gelen kazada sigortalı vefat ederse ölenin yakınlarının sigorta şirketine destek tazminat davası açma hakkı bulunur. Bu tür bir dava açılacağı zaman ise koşulların sağlanmış olması zorunludur.

Bu koşullardan biri zamanaşımı süresinin geçmemesi olurken bu tür davalar için belirlenen zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bunun yanı sıra destekten yoksun kalma tazminat davası açılabilmesi için kazanın 26 Nisan 2016 tarihinden önce gerçekleşmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra gerçekleşmiş olan kazalar için bu tür bir talep gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır.

Kişilerin böyle bir isteği olması durumunda öncelikle yapılması gereken kazaya ilişkin tüm belgelerin bulunduğu dosya ile birlikte sigorta şirketine başvurmaktır. Sigorta şirketi dilekçe ile yapılacak bu başvuruya 15 gün içerisinde bir yanıt vermekle mükelleftir.

 • Sigorta şirketinin yanıt vermemesi durumunda ise mağdur olduğunu düşünen kişilerin dava açma hakkı bulunmaktadır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama formülü dikkate alındığında çalışma yaşamının aktif ve pasif devre olmak üzere iki döneme ayrıldığı görülmektedir. Buna göre aktif dönem 60 yaşla sınırlandırılırken bakiye yaşam süresinin de pasif dönem olarak isimlendirildiği görülür.
 • Destek tazminatının destek yitirilmesi nedeniyle oluşan zararı kapsadığı görülür. Bu tür davalardaki amaç vefat edenin yaşarken destek verdiği kişilerin onun ölümünden sonra da sosyal ve ekonomik şartlarını korumasıdır.
 • Tazminat hesaplamaları yapılırken Yargıtay içtihatları dikkate alınır. Bundan dolayı da PMF tablosu üzerinden hareket edildiği görülmektedir. Bu yaşam tablosu aktif ve pasif yaşam sürelerine göre oluşurken sayısal verilerden yararlanılarak bir hesap yapılmaktadır.
 • Bu tür bir yaşam tablosunda erkekler için kabul edilen yaşam süresi 75 olarak hesaplanmaktadır. Kadınlar için geçerli olan süre ise 79 olarak belirlenmiştir.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama excel tablosu söz konusu olduğunda hesaplama sırasında birçok unsurun dikkate alındığı görülür. Vefat edenin yaşının yanı sıra bakiye ömür süresi ve eğitim durumu gibi birçok konu sayısal veriler aracılığı ile değerlendirilir.

Bunun yanı sıra kişinin mesleği ve aldığı ücret, kusur durumları, geride kalan kişi sayısı gibi birden fazla unsur hesaplamalar sırasında kullanılır. Bundan dolayı da çeşitli teknik bilgilere gereksinim duyulur.

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama tablosu için aktüer adı verilen hesaplamaların yapılması gerekir. Tazminat hesaplamalarında yararlanılan bu yöntemde teknik faiz ve TRH 2010 yaşam tablosu kullanılmaktadır.

Aktüerya matematik ve istatistik bilimlerinden yararlanan bir bilim dalıdır ve sigorta ya da finans alanında risk modelleri üzerinde çalışmalar yapar. Aktüerya; destek tazminatı hesaplaması, geçici ve kalıcı maluliyet hesaplaması ve iş kazası ya da meslek hastalığı tazminatlarında kullanılır.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı faiz hesaplaması yapılırken kişiye ait bilinen son gelir dikkate alınır. Uygulanan teknik faiz miktarı ise %1,18’dir.
 • Destekten yoksun KALMA TAZMİNATI Kanun maddesi merak edildiğinde Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi aracılığı ile düzenlendiği görülür. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan haksız fiillerin yol açtığı borç ilişkileri 53. Madde kapsamında düzenlenir.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı PDF sayesinde konu hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olurken bu dosyalara internet ortamı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
 • Destekten yoksun kalma TAZMİNATI kime karşı açılır? Dendiğinde kazaya karışan araçların sigorta şirketine, araç sürücülerine, araç maliklerine bu tür davalar açılabilir. Bir iş kazası sonucu açılan davalarda ise işverene karşı bu dava açılır. Trafik kazaları söz konusu olduğunda araç işleteni de sürücü gibi tazminat sorumlusu kabul edilir. İş kazaları sebebi ile açılacak destekten yoksun kalma tazminat davaları işverenin yanı sıra alt işverenlere karşı da açılabilmektedir. Ayrıca sigorta şirketi de bu tür davalar açısından sorumlu kabul edilen taraftır.

İş kazaları söz konusu olduğunda yetkili mahkemeler İş Mahkemeleri olurken trafik kazaları için açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur.

Evli Kızın Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Evli Kızın Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Evli kızın destekten yoksun kalma tazminatı hakkında bilinmesi gereken ise genel kuralın 22 yaşına kadar kızların destek alabileceği yönünde işlemektedir. Bunun yanı sıra kızın anne ve babası ile oturması durumunda evleninceye kadar destek görebileceği kabul edilir. Bu durum Yargıtay kararlarında belirlenir.

Destek tazminatı söz konusu olduğunda ise kız çocuğunun ana babası ile yaşadığının tespit edilmesi durumunda tazminat almaya hakkı bulunmaktadır.

Tam Kusurlu Trafik Kazasında Destek Tazminatı

Tam kusurlu trafik kazasında tazminat söz konusu olduğunda sürücü kendi kusuru ile ölen taraf olması durumunda ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar 3. Kişi olarak kabul edilir. Bu durumda da Yargıtay kararlarına bakıldığında bu kişilere destek tazminatı ödenmesi yönünde karar alındığı görülür. Ancak 2016 yılı sonrasında gerçekleşen kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

 • Tek taraflı trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı Yargıtay kararlarına göz atıldığında zorunlu trafik sigortasının 3.taraaflar için ve karşıda bulunanlara karşı kullanılabileceği görülür. Sigortalının vefatı durumunda ölenin yakınları için tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

KUSURLU SÜRÜCÜNÜN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI WORD

 • Kusurlu sürücü destekten yoksun kalma tazminatı hesaplaması yapılırken tarafların kusur oranlarının dikkate alınması söz konusudur. Bunun yanı sıra sürücünün tam kusurlu bulunması durumlarında da ölenin mirasçıları destek tazminatı talep etmeye hak kazanırlar.
Kusurlu Sürücü Destekten Tazminatı
Kusurlu Sürücü Destekten Tazminatı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda ölenin tam kusurlu olduğu durumlarda da yakınlarına tazminat ödenebilmektedir. Ayrıca işletenin sürücünün kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu tutulduğu görülmektedir. Bundan dolayı da tazminat yükümlüsü olarak işleten de kabul edilir.

 • Ölenin yaşarken desteğini alan kişiler için uygulanan bu tazminat türünde tazminat talebinde bulunanların ölenden destek aldıklarını ispat etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra hukuken anne, baba, eş ve çocuklar böyle bir yükümlülük taşımazlar.

Bu tür tazminatlarla; cenaze masrafları, vefat eden ölmeden önce tedavi olduysa masraflar ve ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradığı kayıplar karşılanır.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı kimlere verilir? Sorulduğunda anne, baba, eş ve çocuklar bu haktan yaralanabilmektedir. Bunların dışındaki kişilerin tazminat talep etmesi durumunda ispat yükü kendilerine aittir.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı yaş sınırı da merak edilenler arasında yer alırken kızlar için 22 yaşına kadardır. Kız çocuğu anne ve babası ile yaşıyorsa evlenene kadar bu süre uzatılır. Bunun yanı sıra erkek çocuklar için askerlik ve eğitim durumları da dikkate alınarak hesaplama yapılırken genel anlamda yaş sınırı 22’dir.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı süresi zararın öğrenilmesinin ardından 2 yıldır. Ölüm durumunda vefat tarihi zamanaşımı süresinin başlangıcı olur. Zararın öğrenilmesi ile her halükârda zamanaşımı 10 yıldır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı kusur oranları hesaplama yapılırken dikkate alınan bir unsurdur. Tarafların kusur oranlarının belirlenmesinde ise bilirkişi raporlarından yararlanılır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı rücu olarak adlandırılan durum sigortacının zarar görenin desteğinden yoksun kalanlara ödediği tazminat tutarı için sigortalının miras bıraktığı mal varlığından geri isteme hakkını saklı tutmasıdır.

Konuyla İlgili Linkler; 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Kan Parası

Sigortada Para Alma

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler