Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

16/03/2023
Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç değer kaybı dilekçe örneği, değer kaybı talep edecek sürücülerin kendilerinin veya vekillerinin sigorta şirketine yazdığı dilekçelerdir. Dilekçenin yazılmasına üzerine görülecek dava ise yerleşim yerlerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemeleri’dir.

Değer Kaybı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Maddi hasar ile sonuçlanan kazalarda tazminatlar için dava zamanaşımı süresi bulunmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 109. Maddesi;  ‘Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl  içinde zamanaşımına uğrar’ şeklinde düzenlenmiştir. Sigorta şirketine talepte bulunmak için öncelikle bütün evrakların tamamlanması gerekmektedir.

Dilekçeye üst yazı ile başlanır. Dilekçe ilgili makama  ( Neova, Allianz, Anodolu Sigorta A.Ş. ) Hitap edilir. Ve alt satırlarda talepler sıralanır. Elimizdeki somut veriler dilekçeye mutlaka eklenmelidir. Kaza şu tarihte meydana geldi. aracım bu kadar hasar aldı. Sigorta şirketiniz bu kadarlık hasarı karşıladı. Sonuç kısmında ise ekler bulunmalıdır. Ek 1- KTT Ek 2 – İfade tutanakları Ek 3- Servis Faturası Ek 4 –  Eksper Raporu Şeklinde hazırlanan araç değer kaybı dilekçe örneği sigorta şirketine sunulur.

Trafik kazasına karışılması ile ölüm veya yaralanma görülmeyen sadece araçların hasar aldığı kazalara; Maddi Hasarlı Trafik Kazası denilmektedir. Bu kazlarda önem arz eden ilk konu; aracın trafik sigortasının bulunup bulunmadığıdır. Trafik sigorta şirketleri sürücülerin kazada sorumlu oldukları kusur oranına göre ödeme yapmaktadır. Kusur oranlarının belirlenmesinde ise Kaza Tespit Tutanağının doğru şekilde doldurulması önemlidir.

Maddi hasarlı trafik kazasında taraflar anlaşma sağlanması halinde kendi aralarında Kaza Tespit Tutanağı doldurabilirler. Ancak taraflardan birinin ehliyeti veya sigortası yoksa taraflardan biri alkollü ise veya anlaşmazlık sağlanamıyorsa kolluk kuvveti çağırılmalıdır.

 

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği
Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Değer kaybı, karayolu üzerinde en az iki aracın karıştığı kazalarda, aracın aldığı hasardan dolayı talep edilir. Kazaya karışarak hasar alan aracın bakım ve onarım görmesinin ardından ikinci el piyasasındaki düşen fiyatı içindir. Bakım ve onarım sonrası piyasa da fiyatı düşen aracın araç değer kaybı trafik sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketine başvuru ise Araç Değer Kaybı Dilekçesi yazılarak yapılmaktadır.

Dilekçe ile başvuru yapılmasının ardından sigorta şirketinin ödeme yapması için 15 günlük yasal süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde sigorta şirketi ödemeyi eksik veya iç yapmaması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılır. Tahkim Komisyonunda ise süreç sonlandırılması ortalama olarak 4 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

Araç Değer Kaybı Dilekçe
Araç Değer Kaybı Dilekçe

Araç Değer Kaybı Dilekçe

İkinci el araç alım ve satım piyasasında aktif rol oynayan araç değer kaybı, sigorta şirketi tarafından; kusur oranlarına göre ödenmektedir. Ancak araç değer kaybı için dilekçe yazılmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar vardır:

 • Değer kaybı için kazada % 100 kusurlu olunmamalıdır.
 • Aracın tamiri ekonomik olmalı veya hurdaya çıkmamış olmalıdır.
 • Kazaya karışan araç daha önce başka bir trafik kazasına karışarak aynı yerden hasar almamalıdır.
Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi
Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Trafik sigorta şirketleri, trafik kazalarında sürücülerin kusur oranlarına ve poliçe limitleri dahilinde ödeme yapmaktadır. Poliçe limitleri ise her yıl güncellenmektedir.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2023 Motorlu Araç İşletenleri İçin 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları;

ARAÇ GRUBU TEMİNATLAR
C- MADDİ HASAR
KİŞİ BAŞINA KAZA BAŞINA
İnsan taşımada kullanılan motorlu araç  

 

 

 

 

120.000

 

 

 

 

 

240.000

Eşya taşımada kullanılan motorlu araç, römork, iş makinesi
Tarım araçları ile özel amaçlı araçlar
Motosiklet ve yük motosikleti

Araç değer kaybı dava dilekçesi örneği için tıklayınız.

 Araç Değer Kaybı Cevap Dilekçesi

Araç değer kaybı cevap dilekçesi, yerleşim erindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yazılmaktadır. Değer kaybı davaları ise bu mahkemeler de 9 ay ile 1,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Kazaya karışan taraflar aralarında da dilekçe yazarak iletişime geçebilmektedir. Tarafların karşılıklı yazdığı dilekçelere de cevap dilekçesi denilmektedir. Cevap dilekçesini diğer dilekçelerden ayıran durum ise dilekçe üzerine cevap dilekçesi olarak belirtilmesidir. Diğer tüm ayrıntılar ve evrak üzerinde bulunması gereken bilgiler aynıdır.

Araç değer kaybı cevap dilekçesinde kaza için ayrıntılı açıklama yapılmalıdır. Yargıtay emsal kararları ile de desteklenebilmektedir. Örnek araç değer kaybı cevap dilekçesi indirmek için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği İndir

Trafik kazası araç değer kaybı için yetkili ve görevli mahkemeler bulunmaktadır. Genel olarak ise; bu tazminatlara bakan mahkemeler yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Ancak yetkili ve görevli mahkemeler genel kurallara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Araç değer kaybı dava dilekçesi için yazılan dilekçe; net, anlaşılır ve sade olmalıdır. Dilekçe için alanında uzman sigorta avukatı veya trafik kazası avukatından hukuki destek alınması önerilmektedir. Yazılan dilekçe ise görevli ve yetkili mahkemeye iletilmelidir.

 

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği Word
Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği Word

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği Word

Değer kaybı hesaplama formülü 20 Mart 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; 31074 sayılı resmi gazete de yayımlanmıştır. 2023 yılında da geçerli olan formül şu şekildedir:

Baz değer kaybı = aracın rayiç değeri * % 19

Total değer kaybı= baz değer kaybı * hasar boyutlu katsayısı* kilometresi

Kod Hasar boyutu Katsayı
A1 Büyük hasar 0.90
A2 Orta hasar 0.75
A3 Küçük hasar 0.50
A4 Basit hasar 0.25

 

Katsayı Kullanılmışlık Düzeyi (KM)
0.90 0 – 14.999
0.80 15.000 – 29.999
0.60 30.000 – 44.999
0.40 45.000 – 59.999
0.30 60.000 – 74.999
0.20 75.000 – 149.999
0.10 150.000 ve üzeri

 

Hasar Büyüklüğü Tanımı

Kod Piyasa Değeri

0 – 75.000 TL

Piyasa Değeri

75.001-150.000

Piyasa Değeri

150.001-300.000

Piyasa Değeri

300.001 ve üstü

A1 %25,01 ve üstü %20,01 ve üstü %20,01 ve üstü %20,01 ve üstü
A2 %15,01-%25 %12,01-%20 %10,01-%20 %8,01-%20
A3 %5,01-%15 %4,01-%12 %3,01-%10 %2,01-%8
A4 %5’e kadar %4’e kadar %3’e kadar %2’ye kadar

 

Araç Değer Kaybı Dilekçesi Word

Kazaya karışarak kaporta iskeletinden hasar alan araçlara içi araç değer kaybı alınmaktadır. Alınan bu ödeme aracın; bakım ve onarımının ardından ikinci el piyasasındaki düşüşünden dolayı alınmaktadır. Değer kaybına uğrayan bu aracın hasarı ise TRAMER kayıtlarına işlenmektedir.

Araç değer kaybı hesaplamalarında dikkat edilen hususlar ise;

 • Aracın üretildiği tarih ve ilk trafiğe çıktığı tarih,
 • Aracın kaza günündeki kullanılmışlık düzeyi (KM)
 • Marka ve modeli,
 • Boyanan ya da değişen araç parçaları,
 • Daha önce kazaya karışmış ise hasar geçmişi ve niteliği.

 

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği Word İndir

Trafik sigorta şirketine verilmek üzere yazılan araç değer kaybı dilekçe örneği Word indirmek için tıklayınız.

Sigorta Şirketine Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği
Sigorta Şirketine Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Sigorta Şirketine Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç değer kaybından sürücünü kazaya sebebiyet verdiği orana göre ödeme yapılmaktadır. Örneğin kazada %100 kusurlu olanın trafik sigorta şirketi ödemenin tamamını yapmaktadır. Değer kaybı ödeneğini talep edebilmek için ise sigorta şirketine dilekçe yazılarak talep edilebilmektedir.

Sigorta şirketine yazılacak dilekçe sade ve anlaşılır olmalı ve üzerinde bulunması gereken bilgiler ve eklerinde yerinde yer alması gerekenler:

 • Başvuru yapan adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve adresi
 • Varsa vekilinin bilgileri
 • Başvuru yapılan sigorta şirketi adı ve adresi
 • Kaza tespit tutanağı
 • Kazaya ilişkin fotoğraflar
 • Aracın bakım onarım gördüğü döneme ilişkin fotoğraflar
 • Faturalar vb.

Sigorta şirketine araç değer kaybı dilekçesi için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği PDF
Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği PDF

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği PDF

Trafik kazasına karışan araçlar ufak ya da büyük oranda hasar almaktadır. Hasar alan araç, bakım ve onarıma girerek tadilat görmektedir. Aracın bakım ve onarımı ile ikinci el piyasasındaki düşüşüne araç değer kaybı denilmektedir.

Araç değer kaybı, trafik sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Bu ödeme yapılırken sigorta şirketi kazada bulunan kusur oranlarına dikkat etmektedir. Kusur oranlarına karşılık olarak ödeme yapmaktadır. Örneğin kazada kusurlu taraf % 100 sizseniz araç değer kaybı alamazsınız.

Kaza sonucu hasar alan araçların sigorta şirketine internet yolu aracılığıyla veya elden olarak bildirim yapmaları gerekmektedir. Sigorta şirketi başvuru yapacak sürücülerin araç değer kaybı dilekçe örneğinin yanında teslim etmesi gereken farklı evraklar da bulunmaktadır. Bu evraklar 20 Mart 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 31074 sayılı resmi gazete de yer almaktadır.

Değer Kaybı

 • Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Değer kaybı talep beyanı,
 • Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu,
 • Faturalar,
 • Aracın yapılmasına dair fotoğraflar,
 • Kaza tespit tutanağı.

 

Araç Değer Kaybı Dilekçesi PDF

İkinci el araç alım satım piyasasında aktif önem arz eden araç değer kaybı dilekçesi pdf örneği indirmek için tıklayınız.

Sigorta Tahkim Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi
Sigorta Tahkim Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Sigorta Tahkim Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Araç değer kaybı için dilekçe ilk olarak kusurlu tarafın sigorta şirketine iletilmektedir. Sigorta şirketinin ise başvurunun ardından ödeme yapması için yasal bir süresi bulunmaktadır. 15 gün olan bu yasal süre içerisinde sigorta şirketinin eksik ödeme yapması veya hiç ödeme yapmaması durumunda süreç Sigorta Tahkim Komisyonu’na taşınmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu ise süreci ortalama olarak 4 – 9 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Dilekçe Örneği İçin tıklayınız.

İlgili İçerikler:

Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Araç Değer Kaybı Hesaplama 

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat