Riziko Nedir?

Riziko Nedir?

Riziko nedir, iki tarafın iradesinde olmadan, ihmal ya da kasıt bulundurmadan gerçekleşebilecek tehlikeleri kapsamaktadır. Ancak rizikonun gerçekleşmesinde kasıt veya ihmal bulunuyor ise sigorta şirketleri ödeme yapmamaktadır.

Riziko Nedir?
Riziko Nedir?

Riziko Nedir?

Rizikonun kelime anlamı karşılığı olarak ‘risk’ kelime ile karşılaşılmaktadır. Riziko kelimesinin, sigortacılık sektöründeki anlamı ise; gerçekleştiği takdirde sigorta yaptırana zarar verebilecek ve bu zarardan dolayı maddi taleplerde bulunma hakkı veren tehlikelerdir.

Riziko sigorta poliçesi için prim ödeme planları oluşturulur. Rizikonun gerçekleşme ihtimallerinin düşük veya yüksek olmasına dikkat edilmektedir. Riziko, malın risk oranına göre belirlenmektedir. Örneğin konut sigortası yaptıracaksınız. Rizikoya göre hesaplaması yapılır. Ödemeler ise bu hesaplamaya ve rizikoya göre yapılır.

Sigortacılık sektöründe zarar tespitlerinin doğru şekilde yapılmasının en önemli kriteri risklerin belirlenmesidir. Sebebi ise belirli olmayan riskler gerçekleştiğinde sigorta tarafından ödenecek tutar belirli olmamaktadır. Ayrıca rizikonun sayesinde talepler de doğru karşılanmaktadır.

Rizikonun kullanıldığı birçok sigorta alanı bulunmaktadır. Örnek olarak riziko kullanılan sigorta türleri;

 • Trafik Sigortası
 • Kasko Sigortası
 • Yangın Sigortası
 • Nakliyat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Hukuksal Koruma Sigortası
 • Mühendislik Sigortası
 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • Oto Dış Kaza Sigortası
 • Tarım Sigortası
Riziko Nasıl Gerçekleşir?
Riziko Nasıl Gerçekleşir?

Riziko Nasıl Gerçekleşir?

Rizikonun gerçekleşmesi ile tazmin borcun ödeme süreci başlamaktadır. Bu süreçte zarar karşılanır ve belirlenen bedel ödenmektedir. Ancak zararın karşılandığı bu süreçte önemli olan rizikonun gerçekleşmesinde sigorta ettirenin bir kusuru veya ihmali bulunmamalıdır. Sigorta şirketleri, sigorta ettirenin ihmal veya kusuru bulunması durumunda ödeme yapmamaktadır.

Sigorta yaptıran rizikonun gerçekleşmesinin ardından sigorta şirketine en kısa süre de bildirim yapmalıdır. İlk sürecin başlamasını sağlayan bu bildirim ayrıntılı, net ve doğru şekilde yapılmalıdır. İhmal veya dikkatsizlik bulunmadığı sürece sigorta yaptıran rizikonun gerçekleşmesinden sebep poliçe limiti dahilinde zararı karşılanır.

Riziko Neden Önemlidir?
Riziko Neden Önemlidir?

Riziko Neden Önemlidir?

Sigortacılık sektöründe oldukça önemli konumda olan riziko kavramı; sigorta sözleşmesinde rizikonun gerçekleşmesine bağlı risk oranına göre şekillenmektedir. Ancak rizikonun gerçekleşme ihtimali ve zarar için verilen tutar arasında ters bir ilişki bulunmaktadır. Rizikonun gerçekleşme ihtimali ne kadar yüksek ise verilecek tutar buna oran ile düşmektedir. Sigorta şirketine göre rizikonun gerçekleşmesinden çok zarar uğrama tehlikesini ön plana almaktadır.

Zarar tespitinin doğru ve tam şekilde yapılması sigortacılık sektörü tespit çalışmalarında önemli yer tutmaktadır. Bundan dolayıdır ki riziko nedir ve nasıl alınır bilmek ödem arz eder. Sigorta yaptıranın haklarından faydalanabilmesi ve sigortanın güvenliğinin sağlanması için riziko önemlidir. Riziko hesaplanması; rizikonun gerçekleşmesinin ardından sigorta şirketinin ne kadar ödeme yapacağını ortaya koymaktadır. Hesaplanması mümkün değil ise ya da hesaplama yapılmamış ise tutar sigorta şirketinin inisiyatifine kalmaktadır. Rizikonun hesaplanması doğrultusunda sigorta ettiren taleplerini doğru, adaletli ve güvenilir şekilde almaktadır.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Riziko nedir ve gerçekleşmesi halinde sigorta ettirenin yükümlülükleri ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’’ içerisinde belirtilmiştir. Belirlenen bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilen zarardan dolayı artmış olması halinde, ödeme yapan sigorta şirketi, sigorta ettirene karşı rücu hakkı doğmaktadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları ’ B. 1.  Hasar ve Tazminat’ başlığın altında bulunan ‘B. 1. 1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri’ arasında gösterilen maddeler:

‘Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. a) Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigortacıya bildirmek,
 2. b) Sigortalı değilmişçesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının poliçeden doğan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara uymak,
 3. c) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak, ayrıca, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almak ile sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

ç) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

 1. d) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa sigortacılardan her birine rizikonun gerçekleştiğini bildirmek,
 2. e) Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek üzere güvenli bir yere çekmek.

Belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, zarar görenlere bu sebeple yapılan ödeme ihlaldeki kusuru nispetinde sigortalıdan rücuen tahsil edilir’.

İlgili İçerik: Rücu Nedir?

Riziko Hangi Durumlarda Geçerli Sayılır?
Riziko Hangi Durumlarda Geçerli Sayılır?

Riziko Hangi Durumlarda Geçerli Sayılır?

Riziko nedir ve ne zaman ödenir araştırma konusu olmaktadır. Rizikodan doğan zarar ve ziyanlar için sigorta şirketleri, sigortalı olan kişiye ödeme yapması için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Rizikonun her gerçekleştiğinde sigorta şirketleri ve sigorta ettirenler arasında imzalanan sözleşme devreye girmemektedir, belirli durumların oluşması gerekmektedir.

Sigorta şirketleri. riziko; ihmal, kasıt ya da dikkatsizlik barındırıyor ise ödeme yapmamaktadır. Sebebi ise riziko sigorta şirketleri veya sigorta ettiren tarafından beklenmedik şekilde karşılaşılan tehlikeler içindir.

Sahteciliğin söz konusu olduğu riziko da sigorta şirketi ödeme yapmamaktadır. Ayrıca bu durumda sigorta yaptırana verilen cezalar da dahil olmak kaydıyla farklı yaptırımlar ile de karşılaşabilmektedir.

Riziko Sürecinde İhmal Bulunursa Sonuç Ne Olur?
Riziko Sürecinde İhmal Bulunursa Sonuç Ne Olur?

Riziko Sürecinde İhmal Bulunursa Ne Olur?

Riziko, tarafların etkisi, ihmali ya da iradesi dışında gerçekleşen tehlikeleri güvence altına almaktadır. Rizikonun gerçekleşmesinde sigortalı kişinin ihmali bulunmuyor ise bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak tam tersi olarak ihmal var ise sigorta şirketi ödeme yapmayı reddedebilmektedir. Sigorta şirketine tanınan bir haktır. Sigorta ettiren ise ihmal durumunda ödeme ve ya hiçbir hak talep edemez.

Rizikonun Gerçekleşmesi Nedir?
Rizikonun Gerçekleşmesi Nedir?

Rizikonun Gerçekleşmesi Nedir?

Rizikonun gerçekleşmesi ile tazmin edilecek borç açığa çıkmaktadır. Bunun sonucunda ise sigorta sona ermektedir. Riziko nedir sorusunda cevap veren ve işleme alan birçok sigorta şirketi bulunmaktadır. Gerçekleşmesinin ardından izlenecek yol ise sigorta şirketline göre farklılık göstermektedir. Sigortacılık sektöründe risk ve risk durumları daha önceden ölçümlenerek bu sürecin doğru şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Her sigorta sözleşmesinin ise başlangıç ve bitiş tarihi de bulunmaktadır. Riziko da gerçekleşmesi ile borç belirlenerek ödendikten sonra sözleşme sona ererek tekrar yapılması gerekmektedir.

Riziko nedir öğrenmek için iletişime geçebileceğiniz sigorta şirketleri;

 • Ethica Sigorta
 • Aksigorta
 • Allianz Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Ana Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Mapfree Sigorta
 • Şeker Sigorta
 • Zurich Sigorta
 • Neova Katılım Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Orient Sigorta

 

Rizikoya  ilişkin emsal Yargıtay kararları PDF için tıklayınız.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin