Yangın Sigortası

Yangın Sigortası

Yangın sigortası, iş yeri, bina, konut vb. yerlerin yangın, infilak ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan zararlarını teminat altına almaktadır. Sigorta şirketleri aracılığı ile yapılacak olan yangın sigortasına ana teminatların yanı sıra ek teminatlar da eklenebilmektedir.

Yangın Sigortası Nedir?
Yangın Sigortası Nedir?

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası; bina, konut, iş yeri ya da muhteviyatın yıldırım düşmesi, yaşanan infilak veya yangından dolayı alacağı zararları teminat altına almaktadır. Bu sigorta türü Türkiye sınırları içerisinde zorunlu değildir. Fakat konut kredisi için konut sigortasının yanı sıra bazı bankalar yangın sigortasını da zorunlu olarak talep etmektedir.

Yangın sigortası poliçe teminatları arasında yer alan hasarın bildirimi, rizikonun gerçekleşmesinin ardından en fazla 5 gün içerisinde sigorta şirketine yapılması gerekmektedir. Bildirimin yanı sıra tahmini hasar miktarı da yazılı olacak şekilde en kısa sürede sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda yangın sigortası yaptıran kişinin yerine getirmesi diğer yükümlülükler:

 • Sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.
 • Koruma ve kurtarma önlemleri alınmalıdır.
 • Sigorta şirketini yetkililerinin veya diğer yetkililerin rizikonun gerçekleştiği yere uygun şekilde girmesine, teslim almasına ve korumasına izin verilmelidir.
 • Zorunlu durum teşkil etmeksizin hasarlı yerlerde değişiklik yapılmamalıdır.
 • Sigorta şirketi tarafından talep edilen evraklar eksiksiz teslim edilmelidir.
 • Yangın sigortası bulunan yer veya eşya da başka bir sigorta var ise sigorta şirketine bildirilmelidir.
Yangın Sigortası Genel Şartları
Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangın sigortası genel şartları; Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanmıştır. Genel şartların yürürlüğe giriş tarihi ise 01.01.1993’tür. Yürürlüğe giren genel şartlar metninde; yangın sigortasının tanımı kapsamı, hak ve yükümlülükleri, hasar tespit süreci ve tazminatın ödenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Türkiye Sigorta Birliği Yangın Sigortası Genel Şartlarının tamamını indirmek için tıklayınız.

Yangın Sigortasının Konusu Nedir?

Türkiye de yangın sigortası beklenen talep seviyesinin altında kalmıştır. Bu sigorta türünün amacı; teminatlar kapsamında olan hallerin ( yangın, infilak, yıldırım düşmesi ya da ek teminatlar) gerçekleşmesinde zarar görenin zararını karşılamak ve zarar görenin en kısa sürede olağan hayat akışına geri dönüşünü sağlamaktır. Temel bir sigorta türü olan yangın sigortası, mallarda doğrudan maddi zararları tespit eder ve bu zararları karşılar. Ayrıca yangın ya da patlamanın meydana gelmesi ile duman, hararet veya buharın sigortalı mala olan zararlarını da karşılamaktadır.

Yangın Sigortası Teminatları
Yangın Sigortası Teminatları

Yangın Sigortası Teminatları

Yangın sigortası; konut, bina, iş yeri, müştemilat, garaj, kömürlük, merdiven, tesisat ve benzeri yerler için yaptırılabilmektedir. Olası bir yangın durumunda poliçe limitleri dahilinde, ana teminatlar ve ek teminatları kapsamaktadır.

Yangın sigortası ana teminatları arasında yangın, yıldırım ve infilak (patlama) durumları yer almaktadır. Ancak sigorta yaptıran, sigorta poliçesine ek teminatlar da ekleyebilmektedir. Sigorta yaptıranın sigorta poliçesine dahil edebileceği ek teminatlar olarak:

 • Duman
 • Dolu
 • Fırtına
 • Geçici ikametgâh
 • Kar ağırlığı
 • Kira kaybı
 • Yangın mali sorumluluk
 • Yeniye göre ikame bedeli
 • Dahili su
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Grev
 • Lokavt
 • Terör
 • Kötü niyet
 • Kara ve hava taşıtları

 

Yangın Sigortası Ana Teminatları

Yangın sigortası oldukça geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. İş yeri, bina, konut, garaj, müştemilat, cam, muhteviyatını vb. yer ve malzemeleri güvence altına almaktadır. Zorunlu olmayan bu sigorta türü hem taşınır hem taşınmaz mallar içinde yapılmaktadır. Yangın sigortası ana teminatlarını; patlama (infilak), yangın ve yıldırım düşmesi olarak üç ana kategoriye ayrılmaktadır. Sigorta yaptıran dilediği takdirde sigorta poliçesine ek teminatlar da dahil edebilmektedir. Ek teminatların yükselmesi ile ödenecek olan prim fiyatı da doğru orantılı olarak yükselmektedir. 

Yangın Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller

Aşağıda belirteceğimiz durumlar, yangın sigortasının kapsamı dışında kalmaktadır ve sigorta şirketleri yangın ödemesi yapmamaktadır. Bu haller;

 • Sigorta yaptıran yangını kasten çıkarmış olması ve bu durumun ispat edilmesi,
 • Sigorta yaptıran yangında hasarın artmasına neden olması ve bunun ispatı,
 • Sigortalı alet veya makinenin basınca bağlı olarak oluşan deformasyonu,
 • Mekanik olaylar sonucunda meydana gelen hasarlar,
 • Sigorta altına alınan bölgede ateş ile eşyalara temasın meydana getireceği hasarlar,
 • Elektrikli aletlerde kendi aksamlarından kaynaklı sorunlar,
 • Yangında kalmamış ancak ateşe değen eşyaların bozulması.
Yangın Sigortası Zorunlu Mu?
Yangın Sigortası Zorunlu Mu?

Yangın Sigortası Zorunlu Mu?

Türkiye de yangın sigortası yaptırmak zorunlu olarak tutulmamış, isteğe göre bırakılmıştır. Ancak bazı bankalar konut kredisi ve konut sigortası yaptırılırken yangın sigortasını da zorunlu olarak istemektedir.

Zorunluluğu bulunmayan bu sigorta türünün taşınır veya taşınmaz mal varlığını güvence altına alınmasından dolayı yaptırılması önerilmektedir. Yangın sigortası yaptırabileceğiniz sigorta şirketlerine örnek olarak:

 • Aksigorta
 • Allianz Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Ana Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Mapfree Sigorta
 • Şeker Sigorta
 • Zurich Sigorta
 • Neova Katılım Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Orient Sigorta

Yangın Sigortası Poliçe Örneği

Yangın sigortası poliçe örnekleri her sigorta şirketine göre değişmektedir. Ancak yangın sigortasının poliçeleri genel olarak aynı maddeleri taşımaktadır. Yangın sigortası poliçesinde bulunması gereken detaylar özetle;

 • Teminatlar
 • Sigorta şirketinin bilgileri
 • Sigorta yaptıranın bilgileri
 • Genel bilgiler
 • Rizikonun gerçekleşmesi sırasında ve gerçekleşmesinden sonra uyulması gereken uyarılar
 • Rizikonun gerçekleşmesinde yapılacaklar
 • Tazminat ve tazminatın ödenmesi
Yangın Nedeniyle Tazminat
Yangın Nedeniyle Tazminat

Yangın Nedeniyle Tazminat

Yangın nedeniyle tazminat; sigorta şirketi tarafından belirli nedenlerle çıkan yangından dolayı oluşan hasarların giderilmesi amacı ile verilmektedir. Ancak yangın sigortası tazminatını talep edebilmek için bazı hususların mevcut bulunması gerekmektedir:

 • Yangın, yangın sigortası sözleşmesinin devam ettiği süresince gerçekleşmelidir.
 • Yangının sebebi, sigorta poliçesinde güvence altına alınmış teminatlar içerisinde yer almalıdır.
 • Gerçekleşen yangının tarihinin üzerinden 2 yıl geçmemiş olmalıdır. Yangın sigortası tazminatı için zamanaşımı 2 yıldır.
 • Tazminatın belirlenmesi için hakem ve bilirkişi, yangın alanında inceleme yapmalıdır.
 • Yangının sebebi, doğal afet ya da istenmeyen, engellenemeyen durum olmalıdır.
 • Yangın ile oluşan zarar arasında illiyet bağı  olmalıdır.

Yangın Tazminatı Nedir?

Yangın tazminatı; belirli nedenlerden kaynaklanarak çıkan yangında, oluşan zararların karşılanması için sigorta şirketleri tarafından verilen tazminatlardır. Bu tazminatın talep edilmesi ve temin edilebilmesi için üç hakem ve bilirkişi, yangın alanında inceleme yapmaktadır. İncelemeler sonucunda ise yangının; doğal afetlerden ya da istenilmeyen kazalardan dolayı gerçekleştiği kararlaştırılmalıdır. Üç hakem ve bilirkişi inceleme sonucu rapor yazarak tazminata karar vermektedir. Aynı zamanda yangının gerçekleşmesinin ardından en fazla 5 gün içerisinde sigortacıya bildirilmelidir. Bildirim ve inceleme sonucunda hasar belirlenir, tutar hesaplanır ve yangın tazminatının ödenmesi için çalışmalar başlatılır.

Yangın tazminatı için zamanaşımı bulunmaktadır. Yangın ile karşı karşıya kalan sigorta yaptıran, tazminatının talep etmek için değerleme ve inceleme sürecinin başlamasını sağlar. Tüm bu talepler için ise 2 yıl zamanaşımı bulunmaktadır. 

Yangın Kapsamına Girmeyen Olaylar

 • Savaş, ayaklanma, isyan, iç ayaklanma, istila sonucu meydana gelen hasarlar
 • Aşırı hararet
 • Buhar kazanının patlaması sonucu oluşan hasarlar
 • Devlet yaptırımları nedeni ile oluşan zararlar
 • Sigortalı alet veya makinanın işlenmesi amacı ile ateşe tutulması ve bunun sonucunda oluşan teknik arızalar
 • Basınca bağlı deformasyon
 • Herhangi bir nükleer yakıt veya nükleer yakıtın sebep olduğu hasarlar
İş Yeri Yangın Sigortası
İş Yeri Yangın Sigortası

İş Yeri Yangın Sigortası

İş yeri yangın sigortası ile iş yerinizde bulunan tüm mal varlığınızı, malzemelerinizi hatta çalışan personel güvence altına alınabilmektedir. İş yerlerine yapılacak yangın sigortası ana teminatları sigorta şirketlerinde ortak olarak; yangın, infilak ve yıldırım düşmesidir. Ancak bu sigortanın fiyatları sigorta şirketlerine ve ek teminatlara göre değişmektedir.

İş yeri sigortası oldukça geniş çalışma alanını kapsamaktadır. İş yeri yangın sigortası ise iş yeri sigortasının ana teminatları arasında yer almaktadır. Yangın dışında bulunan diğer ana teminatlar;

 • Yangın kaynaklı dumanın neden olduğu zararlar (muhteviyat)
 • Deprem (muhteviyat)
 • Su baskını
 • Sel
 • Hırsızlık
 • Kapı ve çerçeve camları
 • Elektronik cihazlar
 • Yer kayması – toprak çökmesi
 • Taşıt çarpması sebebiyle oluşan hasarlar
 • Ferdi kaza
 • Enkaz kaldırma masraflar
 • Grev, lokavt, terör olaylarının sebep olduğu hasarlar

İş yeri sigortası poliçesine ana teminatlar dışında ek teminatlarda eklenebilmektedir. Örneğin sigorta poliçesine eklenecek ‘Yangın Mali Mesuliyet’ maddesi ile rizikonun gerçekleşmesi halinde komşu iş yerlerine verilen zararlar da sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Ya da poliçeye dahil edilebilecek ‘Alternatif İş Yeri Masrafları’ maddesi ile rizikonun gerçekleşmesinin ardından geçici bir yere taşınılması alinde masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu karşılanacak tutar poliçe de yazılı şartlar ve poliçe limiti dahilinde yapılmaktadır. 

İş yeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi

İş yerlerinde gerçekleşebilecek yangın, yıldırım düşmesi, infilak, deprem, yer kayması, su baskını, terör, hırsızlık, grev, lokavt ve benzeri hallerde oluşabilecek zararlar iş yeri sigortası ile teminat alınmaktadır.

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta yaptıran tazminat talebine ilişkin işlemlere başlamaktadır. İlk olarak sigortalı iş yeri sahibi rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren ilk 5 gün içerisinde sigorta şirketine bildirim yapmalıdır. Bunun yanı sıra hasarı tahmini olarak belirleyerek yazılı olarak sigorta şirketine iletmelidir. Olay yerine hakem ve bilirkişi gelerek inceleme yapmaktadır. İnceleme sonucu rizikonun sebebi sigorta poliçesinde teminat altına alınan hallerden dolayı olmalıdır.

Hakem ve bilirkişi inceleme sonucunda rapor yazarak tazminatın ödenmesine ilişkin işlemleri başlatmaktadır. Sigorta şirketi tüm koşulların sağlanması durumunda poliçe limiti dahilinde sigorta yaptırana en geç 1 ay içerisinde ödemeyi yapmaktadır. Sigorta şirketleri işe iletişime geçileceği bu süreçte alanında uzman Sigorta Avukatından gerekli hukuki desteği almalısınız.

Yangın nedeniyle zarar gören sigortalı işyeri Yargıtay kararı indirmek için tıklayınız.

Yangında Sorumluluk
Yangında Sorumluluk

Yangında Sorumluluk

Yangında sorumluluk, yangının çıkış şekline göre değişmektedir. Yangın sigortası bulunan iş yeri veya bina, konut vb. çıkan yangında ihmal, kasıt bulunması durumunda sigorta şirketi sorumluluğu kabul etmeyerek yangın sigortası tazminatını ödemeyi kabul etmemektedir.

Rizikonun gerçekleşmesi ile üç hakem ve bilirkişi yangın yerine gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bunun sonucunda hakem ve bilirkişilerce rapor yazılmaktadır. Riziko teminat altına alınan sebepten dolayı çıkması durumunda sigorta şirketinin tazminat ödemesi aşamasındaki sorumluluğuna geçilmektedir.

Yangın Sigortası Genel Şartları B-6 maddesinde ‘Tazminatın Ödenmesi’ için sigortacının sorumluluğu açıklaması bulunmaktadır. İlgili madde:

‘6.1- Sigortacının sorumluluğu; sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedelle, sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle sınırlıdır.

6.2- Sigortalı şeyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder. Sigorta sözleşmeleri arasında özel nitelik ve yükümlülük koşulları karşılıklı olarak dikkate alınır.

6.3- Rizikonun gerçekleşmesi anında sigortalı şeyler hem yangın hem de nakliyat poliçesi kapsamında teminat altına alınmış ise, yangın sigortacısının yükümlülüğü nakliyat sigortacısının yükümlülüğünden sonra başlar’ şeklindedir. 

Yangında Kusursuz Sorumluluk

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kusursuz sorumluluk; gerçekleşen fiilde unsuru bulunmadığı halde sorumlu tutulan kişiler için kullanılmaktadır. İlgili kanunda kusursuz sorumluluk 3 şekilde gerçekleşmektedir.

 1. Hakkaniyet Sorumluluğu

Kişinin fiil sonucunda koşullar gereği kusurunun olmaması ya da sorumlu tutulmamasıdır.

 1. Tehlike Sorumluluğu

Tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda oluşan bu zarardan işletme sahibi ve işleten beraber sorumludur.

 1. Özen Sorumluluğu

Kişi yaptığı veya yaptırdığı iş ya da işletmeden, binadan kaynaklı olarak çevresine verebileceği zararın önlenmesi için gerekli özeni göstermelidir. Özen sorumluluğu; adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduran sorumluluğu ve yapı malikinin sorumluluğu olmak üzere üç çeşittir.

Örneğin yangın sigortası yaptıran kişinin iş yerinde yangın çıkmıştır ve bu yangının sebebi yangın sigorta poliçesinde yer alan ana veya ek teminatlar arasında yer almaktadır. Yangın komşu iş yerlerine zarar vermesi durumunda iş yeri sahibi kusursuz sorumluluktan dolayı sorumlu bulunmaktadır. Ancak sigorta yaptıran poliçesine ‘Yangın Mali Mesuliyet’ maddesine eklemesi durumunda komşu iş yerlerinin zararını sigorta şirketi poliçe limiti dahilinde karşılamaktadır. 

Elektrik Kontağından Çıkan Yangından Kim Sorumlu?

İyi yapılmayan bağlantılardan, enerji hatlarından veya aşırı yüklenilmiş elektrik yangınları meydana gelmektedir. Aynı zamanda gevşek kablolar, sigorta bağlantıları veya bakımsız kalan elektrik tesisatları da yangına sebebiyet vermektedir.

İstanbul İtfaiyesi, ‘İtfaiye Olayları Çizelgesi’ yayınlamıştır. Yayınlanan bu çizelge de elektrik kontağından çıkan yangın sayısı bir yıl içinde toplam 4272’dir.

Elektrik kontağından yangın çıkması ile bu yangının zararlarının sigorta şirketleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı merak edilmektedir. Gerçekleşecek bu yangında; yangının sebebi sigorta poliçesinde teminat altına alınmış ve bilirkişilerce incelenen olay yerinde ihmal veya kasıt söz konusu değil ise sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Yangın Sigortası Hesaplama
Yangın Sigortası Hesaplama

Yangın Sigortası Hesaplama

Yangın sigortası fiyatları belirlenirken; binanın kullanım şekli, yaşı, yüz ölçümü, cephe güvenliği, tapuda olduğu durum, binada bulunan kat sayısı, merdiven alanı, teminat seçenekleri gibi dikkat edilen birçok husus bulunmaktadır. Yangın sigortası hesaplaması yapılırken adımlar;

 1. Binanın Özellikleri: Poliçe yapılacak binanın özellikleri ilk olarak göz önüne alınmaktadır. Kullanım alanı, şekli, binanın yaşı, yapı tarzı ve benzeri özelliklerine göre fiyatlarda değişiklik bulunmaktadır.
 2. Teminat Seçenekleri: Yangın sigortası ana teminatları; yıldırım düşmesi, yangın ve infilak (patlama) maddelerinden oluşmaktadır. Ana teminatları dışında poliçeye dahil edilebilen ek teminatlara göre fiyatta değişiklik olmaktadır.
 3. Sigorta Şirketinin Fiyat Politikası: Yangın sigortası fiyatları, sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bundan dolayı yangın sigortası için piyasada bulunan sigorta şirketlerinde fiyat araştırması yapılmalıdır. 

Yangın Sigortası Örnek Olay

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28.06.2005 Tarihli, 2004/9768 Esas Numaralı, 2005/6892 Sayılı Karanına konu olan örnek olay;

Davalının kusursuz sorumluluğunun bulunduğu, yangının önce davalıya ait binalarda başlayıp sigortalı binaya sıçradığı, davalıya ait binaların muhafaza ve bakımının yapılmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen karar yasaya uygundur. (B.K. m.58)
Davacı vekili, müvekkili şirkete yangın sigortası ile sigortalı iki katlı ahşap binanın, davalının sorumluluğunda ve mülkiyetinde bulunan binada çıkan yangının sirayet etmesi sonucu hasara uğradığını, meydana gelen hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini ileri sürerek, ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının kusursuz sorumluluğunun bulunduğu, yangının önce davalıya ait binalarda başlayıp sigortalı binaya sıçradığı, davalıya ait binaların muhafaza ve bakımının yapılmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve BK. m.58 gereğince davalı malikin meydana gelen zarardan sorumlu bulunmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 16.04.1997 Tarihli, 1997/11-16 Esas Numaralı, 1997/331 Sayılı Karanına konu olan örnek olay;

Dava bina malikinin hukuki sorumluluğu esasına göre açıldığına göre, mahkemece bu husus taraflara açıklattırılarak davalıların yangının çıktığı 3 nolu bağımsız bölümün maliki sıfatını taşıyıp taşımadıkları soruşturularak buna göre hüküm kurulması gerekir.
Davacı vekili, müvekkiline sigortalı işyeri ve emtianın davalıların maliki bulundukları zemin kattan çıkan yangın sonucu hasar gördüğünü ve sigortalıya tazminat ödendiğini ileri ödeme tarihinden itibaren iskonto faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, yangının oluşumunda davalıların kusursuz sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Dava bina malikinin hukuki sorumluluğu esasına göre açıldığına göre, mahkemece bu husus taraflara açıklattırılarak davalıların yangının çıktığı 3 nolu bağımsız bölümün maliki sıfatını taşıyıp taşımadıkları soruşturularak buna göre hüküm kurulması gerekirken bu hususun gereğince araştırılmadan hüküm kurulması doğru olmadığı gibi Dairemizin onama kararındaki gerekçe de yukarıdaki açıklamaya uygun düşmediğinden davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

 İLGİLİ YAZILARIMIZ;

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin