Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi

Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi ? , İşten ayrılan bireyler bu sürecin sonunda çalışma süreçleri ile ilgili tazminat talebinde bulanma hakkını elde edip etmediği oldukça önemlidir.

Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusu çalıştığı iş yerinde sıkıntı yaşayan işçilerin kafasını fazlasıyla meşgul etmektedir. Ve maalesef ki bu konuda kanunlar oldukça açık ve nettir. Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesin hükümler vardır. İşçi kanununda Kıdem tazminatı alabilmenin şartlarını incelediğinizde eleştirilebilecek çok tarafı da mutlaka vardır.

Kişilerin kendi istedikleri doğrultusunda iş süreçlerini sona erdirmeleri durumunda herhangi bir hak talep edemeyecekleri belirtilmektedir. Yani özetle işçi hiçbir gerekçe olmadan iş yerinden ayrılırsa ne kıdem ne de ihbar ne de diğer haklarını (fazla mesai, hafta sonu, bayram, resmi tatil) iş verenden talep edebilir. Burada önemli olan nokta kişilerin iş akdinin ne şekilde sona erdiğidir. Buna bağlı olacak şekilde hak kazanıp kazanmadığı değişkenlik gösterebilmektedir.

Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

Bir birey işi iş mevzuatı kapsamında gerekli sebeplerin varlığı ile sona erdiriyorsa bu noktada bir hak elde edecektir. Nasıl tazminat alabilir, nasıl işlemler devam edebilir buna bağlı olacak şekilde akıllara takılan tüm sorular cevap bulabilmektedir. Önemli olan her zaman bireyin haklılık sebebinin bulunması ve bu bağlamda çıkarılma sürecini yaşamasıdır. Burada hak kazanacak olan kişilerin iş kazasına, yaşanılan meslek hastalığına maruz kalması gibi oldukça mühim noktaların bulunması gerekecektir. Bu sağlandığı takdirde kişilerin tazminat elde edebilme hakkı bulunmaktadır. İşten ayrılan tazminat alabilir mi soruları bu şekilde doğru çözümler ortaya koymaktadır.

İş Akdinin Sona Erme Sürecinde Önemli Noktalar

 • İşten gelişigüzel ayrılan bireyler herhangi bir tazminat hakkına sahip değildir
 • İşten ayrılan bireylerin haklı nedenlerinin bulunması önemlidir
 • Haklı nedenler ile işten ayrılan bireyler tazminat talep edebilme hakkına sahip olmaktadır
 • İşten çıkarılan bireyin iş yeri tarafından böyle bir duruma maruz kalması durumunda bunu mutlaka belgelemesi önemli olmaktadır
 • İşten ayrılan kişinin yeni işe başlama süreci yine tazminat alımı noktasında önemlidir
 • Kıdem tazminatının amacı bireyin işten ayrıldığı sürede geçimini sağlayabilmesidir

Tazminat elde etmek ve iş sürecinin sonunda sürekli gelir elde edemeyecek duruma gelmek verilen tazminatlar açısından önem arz etmektedir. Kişi kendi isteği ile işten ayrılmış dahi olsa bunun haklı bir gerekçesi bulunmalıdır. Aksi takdirde iş akdine uygun çıkarılmada tazminat hakkı kaybedilmektedir. Kıdem tazminatı kimler alabilir http://cozumavukatlik.org/kidem-tazminati-kimler-alabilir/buna uygun sonuçların doğabilmesi için kişinin mutlaka gereken detaylara özen göstermesi her zaman gerekecektir.

Kendi isteği ile istifa eden tazminat alabilir mi?

4857 sayılı iş kanunu gereğince mazeretsiz iş yerinden ayrılan (istifa eden) işçiye tazminat ödemesi yapılmaz. Fakat işçi sözleşmesini haklı bir neden ile fes ederse tazminat alabilir. Bir başka söyleyişle işten istifa eden işçiye tazminat ödenmiyor ancak haklı nedenlerle istifa eden işçi kıdem tazminatı alabiliyor. Yargıtay’ın son kararları bu yönde. Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusunun cevabını aslında bu kararıyla Yargıtay vermiş oluyor.

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Yargıtay Kararları

İşveren size ödediği gerçek maaş üzerinden SGK primlerinizi yatırmıyorsa o iş yerinden istifa ederek çıkabilirsiniz. Haklarınızı ise dava yolu ile almanız mümkün. Biraz daha açacak olursak maaşınızı iş yeriniz asgari ücret üzerinden gösteriyor. Maaş hesabınıza asgari ücret yatıyor ve SGK primleriniz de bu şekilde yatıyor. Ancak siz elden de belli bir miktar para alıyorsunuzdur. Şirket hesabından değil de başka bir şahıs hesabından size para gönderiliyordur.

Bu şekilde bir uygulama var ise iş yerinden gerekçe göstermeden ayrılabilirsiniz. Ve bütün haklarınız tam olmasa da kısmen alabilirsiniz. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2019 yılında verdiği emsal niteliğindeki kararla aynen yukarıda anlattığımız durumda olan bir işçinin davası hakkında; Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen, yıllık izin talebi tamamen kabul edildi. Fazla mesai ücret talebi ise tamamen reddedildi.

PDF Yargıtay Kararı İnceleme : kendi isteği ile iş yerinde ayrılan işçi Yargıtay Kararı

 

 • Istifa Eden Tazminat Alabilir Mi?

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek işyerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 • Tazminat Alabilmek İçin Kaç Gün sigortalı olmak gerekiyor?

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için o iş yerinde en az bir yılı doldurmuş olması gerekmektedir.

 • 10 Yıllık Tazminat

Bir başka kıdem tazminatına hak kazanma durumu ise uzun yıllar çalışmak ile oluyor. İş kanuna göre bir işçi çalıştığı iş yerinde 10 yılı doldurduysa bütün haklarını alarak o iş yerinden ayrılabiliyor. 10 yıllık tazminat ve bütün hakların işçiye eksiksiz bir şeklide ödenerek dosyası kapatılabilir.

Aniden İşten Ayrılma 2021

İş yerinden ani bir kararla ayrılan ya da ayrılmak zorunda kalan işçileri 2021 yılında bekleyen yeni düzenleme ve içtihatlar bekliyor. Yargıtay’da iş davalarına bakan birimler ve hukuk genel kurulları 2021 yılı içerisinde bu anlamda yüzlerce emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Aslında makalemizin tamamı güncel içtihatlar dikkate alınarak hazırlandı. Ancak Daha detaylı bir inceleme yapmak isterseniz. Yargıtay Kararlarını incelemenizde fayda var.

Aniden İstifa Etmek de aynı ölçüde değerlendirilebilir. İstifa gerekçeleri ve bu noktada hukukun ne dediği ilgili mevzuatlarda neler bulunabilir buna uzman bir işçi avukatı ile bakmanızda fayda var.

 • Kıdem Tazminatı Nedir?

Çalışan işçinin bir yılın sonunda hak ettiği ancak belli şartlar altında alabildiği tazminat türüne Kıdem Tazminatı denir. Kıdem Tazminatı iş veren tarafından çalıştırdığı işçiye ödenir.

 • Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı hesaplamagenelde iş verenler tarafından yapılarak işten ayrılan işçiye belli evraklar imzalatılarak süreç tamamlanır. Ancak kıdem tazminatınızı kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Bir yıllık kıdem tazminatınız aylık bürüt maaşınıza denk gelir. Bir örnek üzerinden hesaplayalım, Ahmet 9 yıl 6 aydır bir işyerinde çalışıyor. Ve bürüt maaşı 1000 lira olduğunu varsayalım. 9×1000 = 9.000 6 ayda yarım bürüt maaşınızı denk geliyor. Toplamda 9 bin 500 lira kıdem tazminatı almanız gerekiyor.

Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi 2021?

Yaslar gereği Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan kişi tazminat alma hakkına sahip değildir. Bunun yanı sıra bazı durumlar kişiye tazminat alma hakkını kazandırmaktadır. Bundan dolayı merak edilenler olurken Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi 2021? Sorusuna da yanıt aranır.

 • İş mevzuatında yer alan bilgiler doğrultusunda haklı bir sebebe dayanarak işten ayrılanların kıdem tazminatı almaya hak kazanması söz konusu olur.
 • Genel kural haklı bir sebebi olmadan istifa eden işçinin kıdem tazminatı alamayacağı yönünde işlemektedir.
 • İşçinin haklı bir sebebe dayanarak işten ayrıldığı durumlar arasında sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ya da zorlayıcı sebepler geçerli olabilirken bu tür durumların tazminata hak kazanabilmek için işçi tarafından ispatlanması talep edilir.

İşten Kendi Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021?

İşten kendi ayrılan bir kişi haklı bir nedene dayanmadığı sürece tazminat almaya hak kazanamamaktadır. İşçinin haklı bir nedene dayanarak işten ayrılması durumunda ise bunu belgelerle ispat etmesi gerekir. İşten Kendi Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021? Merak edilirken işçinin kendi rızası ile işten ayrıldığı durumlarda tazminat alma hakkı olmaz.

Haklı neden olarak görülen sebepler de çeşitlidir. Bunlar arasında sağlık problemi ya da zorlayıcı sebepler örnek olarak verilebilirken bu durumların belgeler ile ispat edilmesi gerekir.

Kendi İşten Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021?

İş hukuku söz konusu olduğunda merak edilebilecek birçok konu olur. Bunlar arasında yer alanlardan biri de istifa eden işçilere yönelik olarak ortaya çıkar. Kendi İşten Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021? Merak edilenler arasındadır ve bir işçi kendiliğinden haklı bir nedene dayanmadan işten ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkını kaybetmektedir.

Bundan dolayı da işçinin istifa etmesi gerektiğinde ve haklı bir nedene de sahipse bunu belgeleri ile ispatlaması istenir. Yaşanacak hukuki süreçlerde bu tür belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olurken aksi durumda hak kaybı yaşamak kaçınılmaz olur.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi 2021?

İş hukuku birçok konuda çalışanların haklarının neler olduğu konusunda bilgi verirken aynı zamanda işverenler açısından da açıklayıcıdır. Bundan dolayı da işçi kendi isteği ile işten ayrıldığında ne tür haklara sahip olduğunu öğrenmek ister. Kendi İsteği ile İşten Ayrılan İŞSİZLİK Maaşı Alabilir mi 2021? De bu tür konular arasında merak edilen bir sorudur.

İstifa eden işçinin işsizlik ödeneği alamayacağına dair yasada açık bir hüküm bulunur. Bunun yanı sıra İŞKUR tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olan durum işçinin iş akdinin hangi nedenle sonlandığına bakılmaksızın kısa çalışma ödeneğine ait süre düşülerek kalan süre dahilinde işsizlik ödeneğinden yararlanabileceğidir.

İşten Çıkan Tazminat Alır mı 2021?

İşten ayrılan işçinin bunu kendi isteği ile yapması durumunda ve haklı bir nedene de dayanmadığı takdirde kıdem tazminatı almaya hakkı olmaz. İşten Çıkan Tazminat Alır mı 2021? Sorusu için yapılan araştırmalardan elde edilen sonuca göre işçi haklı bir nedene dayanmadan işten ayrılırsa tazminat alamaz.

 • Bunun yanı sıra haklı bir nedene dayandığını ispatlaması durumunda da iş kanunu gereğince kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
 • Ayrıca işçinin işveren tarafından işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı alması mümkündür.
 • Kıdem tazminatı çalışma hayatına yönelik olarak uygulanır. İşçi ve işveren arasında son bulan sözleşmeler kıdem tazminatı için zemin oluşturur.
 • Kıdem tazminatına hak kazanmak için asgari çalışma süresinin dolması gerekir. Ayrıca iş sözleşmesinin de kanunlarla belirlenen şekilde sonlanması zorunludur.

Kendi İsteği ile İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi 2021?

Yaslar açık ve net bir biçimde işçinin kendi isteği ile işten ayrıldığı durumlarda işsizlik maaşı alamayacağını ifade eder. Kendi isteği ile işten ayrılan İŞSİZLİK MAAŞI alabilir mi? Sorusuna yanıt aranırken 2020 yılında yaşanan pandemi sebebi ile kısa çalışma ödeneği alan sigortalının iş akdi feshedilmiş olsa dahi bunun sebebine bakılmaksızın işsizlik ödeneğinden yararlanacağı belirtilir.

Bundan dolayı da işçi sigortalı olması durumunda kendi isteği ile işten ayrılmış olsa dahi işsizlik maaşı alabilmektedir.

2021 Tazminat Alma Şartları

İş hukukuna göre işçi kendi isteği ile istifa ettiğinde tazminat alma hakkına sahip olmazken haklı olması durumunda bunu ispatla yükümlü tutulur. İstifa gerekçesi haklı bulunduğunda ise kıdem tazminatı alabilmektedir. 2021 tazminat alma şartları bu sebeplerle merak edilir.

 • İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi kanunlarla belirlenen koşullar dahilinde sonlandığında işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ayrıca işçinin asgari çalışma süresini de doldurmuş olması gerekir.
 • İşçi kendiliğinden işten ayrılmamalı ve işveren tarafından da işi akdi sonlandırılmamalıdır. İşçinin iş kanunları çerçevesinde en az bir yıl süreyle işyerinde çalışmış olması gerekirken işverene karşı da kusurlu davranışlar sergilememelidir.
 • Kıdem tazminatı hesaplanırken hizmet süresi dikkate alınır. İşçinin vefat etmesi durumunda bu haktan mirasçıları yararlanabilir.

İşten ayrılan bireyler bu sürecin sonunda çalışma süreçleri ile ilgili tazminat talebinde bulanma hakkını elde edip etmediği oldukça önemlidir. Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusu çalıştığı iş yerinde sıkıntı yaşayan işçilerin kafasını fazlasıyla meşgul etmektedir. Ve maalesef ki bu konuda kanunlar oldukça açık ve nettir.

İstifa Sonrası İş Yerinden Tazminat Alma Sartları 

Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesin hükümler vardır. İşçi kanununda Kıdem tazminatı alabilmenin şartlarını incelediğinizde eleştirilebilecek çok tarafı da mutlaka vardır.  Kişilerin kendi istedikleri doğrultusunda iş süreçlerini sona erdirmeleri durumunda herhangi bir hak talep edemeyecekleri belirtilmektedir. Yani özetle işçi hiçbir gerekçe olmadan iş yerinden ayrılırsa ne kıdem ne de ihbar ne de diğer haklarını (fazla mesai, hafta sonu, bayram, resmi tatil) iş verenden talep edebilir. Burada önemli olan nokta kişilerin iş akdinin ne şekilde sona erdiğidir. Buna bağlı olacak şekilde hak kazanıp kazanmadığı değişkenlik gösterebilmektedir.

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek iş yerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi haklılık durumunu ispat ederse kötüniyet tazminatı için de gerekli yolu açmış olur. Yine iş yerinde yaşanan olumsuzlukların başında yapılan ayrımcılık geliyor ise ve bu mahkeme yolu ile ispat edilmiş durumdaysa işçi ayrımcılık tazminatı başvurusunda da bulunabilir.

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!