Kazada Platin Tazminat, Kola Ayağa Platin Takılma Tazminatı

Kazada platin tazminat; trafik kazası sonrası vücudunda kemik kırığı oluşan ve platin ile tedavi edilen kazazedelere trafik sigorta şirketleri tarafından poliçe limitleri içerisinde verilmektedir.

Trafik sigorta şirketleri tazminat ödemeleri için yapacakları en yüksek tazminat miktarını 2024 yılı için güncellemiştir. Mayıs ayına kadar geçerli olan kazada platin tazminat poliçe üst limiti 1.800.000 TL olarak belirlenmiştir. Kaza sonrası sigorta şirketleri, bilirkişi veya hakim tazminat hesaplamasını yaparken maluliyet raporunun da içinde bulunduğu birçok hususa dikkat etmektedir.

Kazada Platin Tazminat 

Kazada platin tazminat; trafik kazası sonucu meydana gelen kırıkların derecesi yüksek ise yapılan operasyonlarda platin kullanılarak kemiğin iyileşmesi sağlanır. Parçalı kırıklarda da platin ve ve vidalar kullanılarak parçalar bir araya tutulmaya çalışılır. Kazada platin tazminat olarak tabir edilen bu süreç iyileşmenin tamamlanması ile tazminat davaları açılarak son bulur. Platin tazminat için sigorta şirketi ile iletişime geçilmektedir. Maddi tazminatlardan sorumlu olan zorunlu trafik sigortası ile süreç devam ettirilir.

Kazada platin tazminata ilişkin birçok emsal Yargıtay kararı da bulunmaktadır. Kazada platin tazminata dair Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/190 Esas Numaralı 2012/484 Kararı şu şekildedir:

‘Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 17.11.2007 tarihinde meydana gelen kaza nedeniyle 13 yaşındaki… feci şekilde (beli kırılmış, platin takılmış ve bir çok ameliyat geçirmiştir) yaralandığını, halen de hastanede tedavi gördüğünü, …’ın geleceğe yönelik olarak belirli oranda sakat kalma durumunun söz konusu olduğunu  … çekmiş olduğu ve ileride de etkisini hissedeceği manevi ızdırabın tazmini için 25.000,00 TL manevi tazminatın…  … Ve Telekom Genel Müdürlüğü’nden haksız fiilin meydana geldiği andan itibaren işleyecek ticari faizi ile beraber müşterek ve müteselsilen tahsiline,

 … babası  …ve annesi  …tek çocuklarının başına gelen iş bu kaza nedeniyle yaşanan sıkıntılı anlar ve ileriye yönelik çocuklarının sakatlık durumundan duyacakları elem ve ızdırabın tazmini için ayrı ayrı 7.500,00’er TL (toplamda 15.000,00 TL ) manevi tazminatın… ve Telekom Genel Müdürlüğü’nden haksız fiilin meydana geldiği andan itibaren işleyecek ticari faizi ile beraber müşterek ve müteselsilen tahsiline, ayrıca, kazadan dolayı meydana gelecek sakatlık oranı doğrultusunda, 

…  ileriye yönelik ortaya çıkacak “işgücü kaybından” dolayı yaklaşık 75.000,00 TL maddi kaybı söz konusu olacağından fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL maddi kaybın …,  …, Genel Sigorta A.ş. ve Telekom Genel Müdürlüğü’nden, haksız fiilin meydana geldiği andan itibaren işleyecek ticari faizi ile beraber müşterek ve müteselsilen tahsiline, son olarak, kaza nedeniyle,

Tek çocuğunun sağlığına kavuşması için çaba sarfeden baba …çocuğunun tedavisi için yapmış olduğu ve yapacağı maddi giderler ile, işinden yoksun kaldığı günlerinin maddi kaybı karşısında fazlaya ilişkin hakları saklı kalması kaydı ile şimdl1ik 1.000,00 TL  bedelin haksız fiilin meydana geldiği andan itibaren işleyecek ticari faizi ile beraber  …,  …, Genel Sigorta A.Ş ve Telekom Genel Müdürlüğü’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline ve tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir’.

Kararın tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.

Platin Tazminat Nedir?
Platin Tazminat Nedir?

Platin Tazminat Nedir?

Platin tazminat; karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazası sonrasında veya iş kazası sonrasında kemik kırığı yaşayan kazazedelerin hak kazandığı tazminattır. Kazada platin tazminat kazazedenin sağlık kuruluşlarına başvuru yapması ile tespit edilen kırıklara ameliyat ile platin takılması sonucu gündeme gelmektedir.

Kaza sonucunda platin takılması kazazedenin maluliyet oranını yükselteceği gibi paralel olarak tazminat miktarını da yükseltecektir. Trafik kazası kemik kırığı tazminatı olarak da ifade edilen türe platin takıldığı durumlarda alınacak tazminatı miktarında da artış olacaktır.

Kazada platin tazminata sebep olacak yaralanma ceza davası bakımından Türk Ceza Kanunu’na bağlıdır. TCK 89. maddesinde Kasten Yaralama başlığı altında kemik kırığına ilişkin açıklama bulunmaktadır. Kazada platin tazminatına kemik kırığı olarak neden olan yaralanma için failin cezasında yarı oranda artırıma gidilir.

Platin Tazminat Nasıl Alınır?
Platin Tazminat Nasıl Alınır?

Platin Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik kazası sonucunda platin takılan kazazedeler gerekli tüm evrakları toplayarak sigorta şirketine başvuru yapmaları dahilinde sigorta şirketleri platin için tazminat vermek zorundadır. Sigorta şirketine başvuru yapılırken her sigorta şirketinin kazada platin tazminatı için talep ettiği evraklar bulunmaktadır. Sigorta şirketine göre değişkenlik gösteren kazada platin tazminat evrakları genel olarak;

 • Kaza Tespit Tutanağı,
 • İfade Tutanakları,
 • Genel Adli Muayene Raporu veya Adli Rapor,
 • Epikriz vb. sağlık evrakları,
 • Açık Rıza Beyanı, KVKK,
 • Bilirkişi Raporu,
 • Olay Anına Ait Resim ve Görüntü Kayıtları (varsa)
 • Heyet Raporu.
Trafik Kazası Platin Tazminat Sigorta Süreci
Trafik Kazası Platin Tazminat Sigorta Süreci

Trafik Kazası Platin Tazminat Sigorta Süreci

Trafik kazası geçirerek vücuduna platin takılan kazazede süreci sağlık kuruluşlarında başlamaktadır. Sağlık evrakları sigorta şirketine başvuru sırasında sigorta şirketinin talep ettiği evraklar arasında yer almaktadır. 

Kazada platin tazminat için kazazedenin bir yıl olan iyileşme sürecini tamamlaması gerekmektedir. İyileşme süreci sonunda kazazede Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında maluliyet oranı tespiti için uzman hekimlerin incelemesine girmektedir. Uzman hekimler kazazedenin platin takılan bölgesinin hayati fonksiyonlarına göre değerlendirmesini yapmaktadır. 

Maluliyet oranının tespiti ile maluliyet raporu sigorta şirketine sunulur. Sigorta şirketinin kazada platin tazminat için 15 günlük yasal ödeme süresi bulunmaktadır. Ödemenin süre içerisinde yapılmaması halinde kazazedenin veya vekilinin izleyeceği iki yöntem bulunmaktadır:

 1. Kazada platin tazminatı davası: Kazada platin tazminat davası sigorta şirketine karşı açılacak ise Asliye Ticaret Mahkemesinde açılmaktadır. Mahkemeye başvuru yazılı dilekçe ile yapılmaktadır. Tazminat davası ortalama olarak 1-1,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır. 
 2. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru: Sigorta şirketinin kazada platin tazminatı ödememesi sonucunda başvuru yolundan biri de STK’dır. Komisyona başvuru yapılmasının ardında hakem atanması ile 4 ay içerisinde dosya sonuçlanmaktadır.

Sigorta şirketi ile girilecek hukuki süreçte alanında uzman trafik kazası avukatı veya sigorta avukatı ile çalışılmalıdır.

Trafik Kazası Platin Tazminat Ne Zaman Ödenir?
Trafik Kazası Platin Tazminat Ne Zaman Ödenir?

Trafik Kazası Platin Tazminat Ne Zaman Ödenir?

Sigortadan para almak için başvuru yapılması ile maluliyet raporunun teslimi gerekir. Tüm evrakların teslim edilmesi sonucunda kazada platin tazminat için sigortanın 15 günlük yasal süresi başlar.

Kazada platin tazminatın yasal süresi ödenmemesi halinde STK’ya başvurulması sonucunda verilen Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararlarından biri:

‘Dosya kapsamı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; Sigorta kuruluşu tarafından düzenlenen … numaralı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 006 xx 0606 plakalı aracın %75 kusurlu olarak sebebiyet verdiği 13.11.2019 tarihli trafik kazası sonucunda, bilirkişi raporu ile başvuru sahibinin 639,60-TL bakıcı gideri, 3.365,53-TL geçici iş göremezlik ve 440.955,29-TL sürekli iş göremezlik zararı olmak üzere toplam 444.960,42-TL maddi tazminat tespit edildiği ve bu tutardan sigorta şirketinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi teminatı 390.000,00- TL kapsamında sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Başvuran vekili tarafından 390.000,00-TL talep edilmekle talebin kabulü gerekmiştir. 

Başvuran taraf kaza tarihinden itibaren avans faizi talep etmiştir. Davalı sigortacının temerrüt tarihi, 2918 sayılı yasa 99/1 maddesi gereği, kendisine ilk başvuru tarihinden itibaren 8 iş günü sonrasıdır.

Dosyada, başvurunun davalı sigortacıya 02.11.2022 tarihinde tebliğ edildiği görülmekle 8 iş günü sonrasında ilk iş günü olan 15.11.2022 tarihinde aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin temerrüde düştüğü kabul edilmekle kazaya karışan aracın ticari tescilli olduğuna ilişkin bir delil ve kayıt da bulunmadığından, tazminata haksız fiil hükümleri çerçevesinde yasal faiz işletilmesi yönünde karar vermek gerekmiştir. Başvuran vekili tarafından yapılan 150,00-TL başvuru harcı, 11,50-TL vekalet suret harcı, 1.250,00-TL bilirkişi ücreti ve 5.500,00-TL ıslah harcı toplamı 7.631,50-TL yargılama gideri, HMK’nın “Yargılama Giderleri” başlıklı 323 vd. maddeleri gereğince tarafların haklılık durumuna göre hüküm altına alınmıştır.

KARAR

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçelerle;

1-Başvurunun KABÜLÜ ile; sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik ve bakıcı gideri kaynaklı 390.000,00-TL maddi tazminatın 15.11.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile sigorta kuruluşundan alınarak başvurana verilmesine;

2-Başvuran tarafından yapılan 7.631,50-TL yargılama giderinin sigorta kuruluşundan alınarak başvurana verilmesine;

3-Başvuran kendisini vekil ile temsil ettirdiği için karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT 13 ve 17. maddeleri uyarınca kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 57.600,00-TL vekalet ücretinin sigorta kuruluşundan alınarak başvurana verilmesine;

Dosyanın usul işlemlerinin tamamlanması için Sigorta Tahkim Komisyonu’na teslimine; 5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi’.

Platin Tazminat Hesaplama
Platin Tazminat Hesaplama

Trafik Kazası Platin Tazminat Hesaplama

Trafik kazası tazminat hesaplamasında dikkat edilen hususlar:

 • Maluliyet oranı,
 • Kazada yaralan kişinin maaşı,
 • Kazaya karışan kişinin yaşı,
 • Kazadaki kusur oranlarıdır.

Örnek Hesaplama:

Yolcu konumda iken kazaya karışarak bacağına platin takılan kişinin;

 • Yaşı 26,
 • Maaşı 20.000 TL,
 • Haklılığı yolcu konumda olmasından dolayı kesin olarak %100 (istisnalar hariç),
 • Maluliyet oranı ise %10’dur.

Kaza nedeniyle uğradığı maluliyet zararı:

Maaş X Maluliyet Oranı = 20.000 TL X %10 =2.000 TL

İş Gücü Kaybı Yıllık Zararı:

Kaza nedeniyle uğradığı maluliyet zararı X 12 = 2.000 X 12= 24.000 TL

26 yaşındaki kazazedenin PMF 1931 Tablosuna göre bakiye ömrü 40’dır. Toplam kazada platin tazminatı için bakiye ömür ve kaza nedeniyle uğradığı maluliyet zararı çarpılmaktadır.

Kazada platin tazminat toplam tutarı: 24.000 TL X 40 = 960.000 TL

Kazada Platin Tazminat
Kazada Platin Tazminat

Kolda Platin

Türkiye’de yılda ortalama 3 milyon kişi yaralanmalı trafik kazası geçirmektedir. Vücudun en çok kullanılan savunma ve korumasını gerçekleştiren kollar en çok yaralanma alan organlardandır.

Platin, kemik ve iskelet sisteminin desteklenmesi için kullanılmaktadır. Herhangi bir durum, olay ve ya kaza sonucu vücudun üst ekstremite bölümünde bulunan kollar kırılmakta, şekil olarak bozulmaktadır. Hasar alan kol için platin kullanılmaktadır.

Trafik veya iş kazası sonrasında koldaki kemik kırıklarının en hızlı şekilde iyileşmesi için platin tedavisi uygulanmaktadır. Platinin takılması için kazazedenin ameliyat geçirmesi de gerekmektedir. 

Trafik kazası sonucunda yaralanma alan diğer bir vücut bölgesi de ayak bölgesidir. Ayak Kırılması Tazminat içinde tüm prosedürler aynı olup sigorta şirketine başvuru ile başlamaktadır.

Platin Tazminatı
Platin Tazminatı

Kemik Kırılmalarında Platin Neden Takılır?

Kazanın gerçekleşmesinin ardından anormal hareket görülen yaralanma yerleri için röntgen filmleri istenmektedir. Bu röntgen sonrasında alanında uzman hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda platin takılmalıdır. Kemik kırığına takılan platin iyileşme süreci sonunda girilecek olan heyette maluliyet oranını yükseltecektir. Belirlenen maluliyet oranına bağlı olarak da talep edilebilecek tazminat miktarı artacaktır.

Trafik Kasası Platin Tazminatı
Trafik Kasası Platin Tazminatı

Trafik Kazası Platin Tazminatı

Kaza sonrasında oluşan yaralara platin takılması oldukça sık görülmektedir. Bu yaralanmalar sonucunda kazaya karışan kişilerin maddi ve manevi tazminat almaya hakları bulunmaktadır. Kaza sonucu platin takılan kişi iyileşme sürecinin sona ermesinin ardından uzman hekimler eşliğinde bir heyete girerek maluliyet oranı belirlemektedir. Bu maluliyet oranına göre de maddi ve manevi tazminat davalarını başlatmaktadır.

İş Kazası Platin Tazminat
İş Kazası Platin Tazminat

İş Kazası Platin Tazminat

İş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada kaza geçiren bir işçi, iş kazası geçirmiş olarak kayıtlara girilmelidir. İş kazası sonucunda yaralanan işçi uzman hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda kemik kırıkları için platin takılmaktadır. Platin takılan işçi, bir iyileşme sürecine girmektedir.

İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında bir heyete girmektedir. Bu heyet sonucu maluliyet oranı belirlenmekte ve tazminat davaları başlatılmaktadır. İş kazası sonucu yaralanan işçi Borçlar Kanunu 51. maddesinde iş kazasından dolayı tazminat talep edebileceği beyan edilmiştir. İşçi iş kazası platin tazminatı için İş Mahkemelerinde İş Kazası Tazminat Davası  davası açmalıdır.

İş Kazalarında Platin Tazminat Hesaplama

iş kazası tazminat hesaplama yapılarak işçinin meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre alacağı tazminat miktarı tespit edilir. İş kazası tazminatı alacak işçinin maluliyet oranı SGK tarafından tespit edilmektedir. Kaza tazminatı hesaplamasında;

 • İşçinin kusuru
 • Yaşı
 • Maaşı
 • Meslekte Kazanma Gücü Kaybı

Dikkate alınır. İş kazası sonucu meydana gelen zararlardan birinci derecede işveren sorumludur.

Trafik kazasında ayağım kırıldı platin takıldı ne kadar tazminat alırım ?

Kaza sonucunda platin takılan kazazedenin alacağı tutar için net miktar söylenemez. Tazminat miktarını etkileyen birçok faktör bulunur. Bu faktörlerin değişimlerine göre alınacak tazminat tutarı da değişir.

Kazada platin tazminat kazazede yakınları tarafından alınabilir mi?

Kazada platin tazminat sadece kazazedenin kendisi tarafından talep edilen bir tazminat türüdür.

Kazada platin tazminat poliçe tavan tutarı ne kadar?

2024 yılı için güncellenen sigorta poliçesi teminat limiti 1.800.000 TL’dir. Sigorta şirketi bu tutarı aşan miktarları ödemez. Kalan bakiye için kaskoya veya kazadan sorumlu ya da müteselsilen sorumlu kişilere başvurulur.

Kazada platin tazminat hangi sigorta şirketi sorumluluğu altında?

Kazada platin tazminat sigorta poliçesinde bu teminatı bulunduran tüm sigorta şirketlerinin sorumluluğu altındadır. Örneğin; Aksigotra, Quick Sigorta, Güvence Hesabı, Ray Sigorta, Türkiye Sigorta kazada platin tazminatı yapan sigorta şirketleridir.

Ayağıma Platin Takıldı Tazminat

Yaralanmalı trafik kazaları olduğunda, kişinin ayağında kırıklar mevcut ise tedavi amacı ile ayağına platin takılabilmektedir. Ayağına platin takılan kişinin maluliyet oranı artmaktadır. İşbu durumda uğradığı zarar artan kişinin zararın giderilmesi için alacağı tazminatın da artacağına şüphe yoktur. Yani kişinin ayağına platin takıldıysa maluliyet oranı, kişinin yaşı, kişinin gelir durumu gibi özelliklere göre değişiklik göstermekle birlikte kişinin alacağı tazminat miktarı artmaktadır.

Bacakta Platin Özür Oranı

Bacakta platin özür oranı, özür oranları cetveline göre belirlenmektedir. Söz konusu cetvele göre bacağa platin takıldığı takdirde özür oranı, ağrının durumuna göre değişiklik göstermekte, özür oranı hesaplanmasında özel bir formül kullanılmaktadır. Bu durum teknik bir konu olduğundan dolayı bir doktora başvurmanız ve net sonuç almanız önerilmektedir.

Belde Platin Yüzde Kaç Rapor

Belde platin yüzde kaç rapor denildiğinde, belde hangi kemiğe veya ekleme platin takıldığı, kaç platin takıldığı gibi hususlar önem arz etmekte, çıkan sonuçlara göre özür oranı cetveliincelenerek teknik bir hesaplama yapılmaktadır. Bu sebeple belde platin yüzde kaç rapor sorusuna cevap bulmak için muhakkak bir doktora danışınız.

Omuzda Platin Engel Oranı

Özür oranları cetveline göre tüm omuzda implant artroplastinin engel oranı %14’tür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler