Yazar: Çözüm Avukatlık

Vesayet, küçüklerin ve engellilerin menfaatlerini belirli konularda kanunun öngördüğü şartların oluşması ile korumaya ve temsil etmeye yetkili hukuk kurumudur. Vesayet, reşit olmayanlar ile tutuklu olmayanlar ile 1 yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılanların mal ve kişilik haklarının korunması amacıyla kabul edilmiş hukukî bir kurum iken, vasi, koruyucu organlarından biridir ve atanan kişidir. Vesayet Kararı Nasıl Alınır? Sulh Hukuk Mahkemelerinde vasi veya zamanaşımına ilişkin davalar açılabilir. İlk olarak mahkeme, kişinin zihinsel olarak yetkin olup olmadığını belirlemek ister. Ancak, kişinin aile ferdi, talepten önce tam donanımlı bir hastaneden bu durumu belgeleyen bir rapor alırsa, mahkeme buna da itiraz edebilir. Mahkeme, şüpheli…

Devam

Maden Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri  Madencilik sektörü tehlikeleri ve çalışma şartları bakımından yasal düzenlemelerin yapılması, uygulanması ve denetlenmesi gerekli bir iş koludur. Madencilikte işçinin işi yaptığı sırada gerçekleşen kaza iş kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Maden kazası tazminat davasında iş sahibi ile birlikte yüklenici firma arazinin sorumluluğunda bulunan kuruluş gibi bir çok taraf yer alabilmektedir. Gerçekleşen maden kazası kusur ve sorumluluğun belirlenmesi davaların açılmasında önemli bir konudur. Bu sektörde gerçekleşen maden kazası ölümlü ve ya yaralanmalı olarak sonuçlanmaktadır. Yaralanmalı madencilik kazalarında öncelikle yapılması gereken işçinin kaza sonrasında sağlık kuruluşlarından aldığı raporu işverene teslim etmesidir. Teslim edilen rapor iş kazası…

Devam

Çankırı Trafik Kazası Avukatı ; Çankırı Trafik Kazası Avukatı; Suçlu olan ve mağdur olan kişiler arasında zararın karşılanması için bir hukuki süreç başlatır. Çankırı Trafik Kazası Avukatı bölgede bulunan trafik kazası tazminat davaları ile ilgilenir. Trafik Kazası Ve Kusur; Trafik kazası sonucu Tramer gönderilen evrakları inceler, sonuçlandırır ve sigorta şirketine kusur oranını bildirir. Çankırı trafik kazası avukatı sizin kaza tespit tutanağınızı doğru belgelerle tutar ve hasarınızın bütününü karşılanmasını sağlar. Çankırı Trafik Kazası Avukatı Ve Tazminat İşlemeleri Çankırı trafik kazası avukatı  ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza sonucunda destekten yoksun kalma tazminatı, maddi ve manevi tazminatınızı, araç hasar kaybını tazminatınız gibi olan…

Devam

Eser sözleşmesi iş kazası; sonrasında meydana gelen kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Alt yüklenici eser sahibine karşı sorumludur. Sözleşme yapılan kurum kaza sonrasında oluşan hasardan eser sahibine karşı sorumludur. Eser Sözleşmesi İş Kazası Nedir? Eser sözleşmesi iş kazası; Eser sözleşmesi iş kazası; Sözleşmesi yapılan kurum ile eser sahibi arasında kurulan ilişkiden doğan bir haktır. Maddi ve Manevi Tazminat Gerektirir. Eser sözleşmesi; eser meydana getirmeyi üstlenen yüklenici ve buna mukabil bedel ödemeyi üstlenen iş sahibi arasında kurulur. Tam iki tarafa borç yükleyen eser sözleşmesi, meydana getirilecek eser ve eser karşılığında ödenmesi gereken ücret hususunda tarafların anlaşmasıyla kurulur. Kural gereği zorunlu şekil…

Devam

Miras hukuku mal paylaşımı medeni kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Miras paylaşım davaları hak sahiplerinin hukukunu korumaya yöneliktir. Ancak bu davalarda bir çok kriter de göz önünde bulundurulmaktadır. Çok fazla paya bölünen ve tarım yapmaya elverişli olmayan arazilerde mal paylaşımına gidilmemektedir. Miras Hukuku Mal Paylaşımı Davası Miras Hukuku mal paylaşımı, ölen ya da hakkında gaiplik kararı verilen kişinin bıraktığı mal varlığının mirasçıları tarafından taksim edilmesidir. Miras paylaşımına ilişkin tüm hususlar miras hukuku ile; yasal mirasçılar, yasal mirasçıların mirastan alacağı pay oranı vs. hususlar ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Miras Mal Paylaşımı Davası Miras mal paylaşımı…

Devam

Mal paylaşımı davası medeni hukuk içerisinde düzenlenmiştir. Mal paylaşımı ölüm, boşanma ve miras durumlarında gerekli olabilmektedir. Mal Paylaşımı Davası Nedir? Mal paylaşımı davası, evlilik birliği içinde edinilen malların, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla son bulmasından sonra paylaşılması talebini esas alır. İş bu dava, boşanma davasıyla beraber açılmaz. Boşanma davası ile aynı anda ve fakat ayrı bir dava şeklinde açılan mal paylaşımı davasında mahkeme, mal paylaşımı davası için boşanma davasının kesinleşmesini bekletici mesele yapar ve ilk olarak boşanma davasının görülmesi, boşanma kararının verilmesi ve kararın kesinleşmesi beklenir. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından mal paylaşımı davası görülür. Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Mal paylaşımı, evlilik…

Devam

İslamda miras hukuku, ölen kişinin mal varlığı ile birlikte borçlarının nasıl ifa edileceğini düzenler. Dolayısıyla, vefat edenin aktifi ve pasifinin nasıl intikal edeceğini hükme bağlar. İslam’da Miras Hukuku (Feraiz Şeması) İslamda miras hukuku, vefat eden kişilerin mal varlığında kimlerin, ne oranda hak sahibi olduğunu düzenler. Klasik fıkıh literatüründe “Kitabu’l-Feraiz” başlığı altında incelenen miras hukuku, çağdaş miras hukukuna göre önemli farklılıklar içerir. İslam Hukukunun asli kaynakları Kuran, Sünnet ve kısmet içtihatlardır. İslam Hukuku, mirasçılık ilişkisinin tayin edilmesinde, vefat eden ile akrabalık derecesini referans alır. Ancak çağdaş hukukta mirasçılar; birey, sınıf ve zümre sistemine göre ayrılmakta ve bu sistemler üzerinden miras ilişkileri…

Devam

Trafik kazası ceza davası, Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılarak yargılama yapılmaktadır. Buna bağlı olarak hükümler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 85 ve 89. maddelerinde belirtilmektedir. Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır? Trafik kazası ceza davası ölüm ve yaralanma durumlarında açılır. Şikayete tabii değildir.  Şikayetçi olunmazsa savcılık tarafından dosyanın kovuşturmaya yer yoktur kararı ile kapatılma ihtimali yüksektir.  Trafik kazası, karayolları üzerinde gerçekleşen bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve ya sadece maddi hasarla sonuçlanan olaylar olarak tanımlanmaktadır. Trafik kuralları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiş olup, 3 maddesinde ‘Trafik; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir’…

Devam

İş kazasında elektrik çarpması sonucu yaralanan işçinin iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından heyete girmesi gerekmektedir. Girilen heyette her yaralanma için ayrı puanlama yapılmaktadır. SGK tarafından verilecek meslekte kazanma gücü kayıp oranına bakılarak işçiye ne kadar tazminat ödeneceğine karar verilecektir. İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminatı Nedir?  İş yerinde ve ya dışarı da bir yerde iş yerinin bir işini gerçekleştirirken karşılaşılan kötü durumlara iş kazası adı verilmektedir. İş kazası tüm meslek gruplarında görülmektedir. İş kazası elektrik çarpması tazminatı; yaralanan işçinin ve ya vefat eden işçinin yakınlarının tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır. İşçi yaralandığı takdirde gerekli müdahalelerin ardından iyileşme sürecini tamamlayarak heyete girmektedir. Girilen…

Devam

Göz Kaybı Tazminatı ; Yüz bölgesinde bulunan en hassas organlardan olan göz, kazalarda oldukça sık yaralanma almaktadır. Yaralanan göz için anayasalarla destekli tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Göz yaralanması geçiren kazazede heyete girerek maluliyet oranı almalıdır. Alınan maluliyet oranı üzerinden tazminat tutarı hesaplanmaktadır. Trafik Kazasında Göz Kaybı Trafik kazalarında bedeni hasarları kusurlu tarafın trafik sigortası ödemektedir. Trafik sigortaları ödemeleri kazadaki kusur oranına göre yapmaktadır. Trafik kazasında göz kaybı yaşayan kişi trafik sigortasından tazminatını talep edebilmek için heyete girerek maluliyet oranı almalıdır. Trafik sigortası ödeme yapacağı kaza için şu maddeler üzerinden hesaplama yapmaktadır: Maluliyet (sakatlık) oranı Kaza zamanındaki kazazedenin yaşı Kaza zamanındaki…

Devam