Yazar: Çözüm Avukatlık

Trafikten men edilmemek için araçların uyması gereken kurallar vardır. Kurallara uyulması trafikte olağan sistemin akıcı yürümesi adına önemlidir. Belirli kurallara uyulmaması soncunda ise araç trafikten men edilmektedir. Trafikten Men Edilen Araç Nedir? Trafikten men edilen araç, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan bazı kusurların işlenmesi sonucu yetkili kişiler tarafında trafiğe çıkmasının yasaklandığı durumdur. Araç trafikten alınarak belirli bir otoparka çekilerek bekletilmektedir. Çekilen otoparktan aracın çıkarılması için otopark ve trafik cezasının ödenmesi de gerekmektedir. Sürücünün kusuruna bağlı çekilen araç için yazılan her trafik cezası ise idari para cezası olarak farklılık göstermektedir. Trafikten Men Cezası Alan Kusur Örnekleri ve Diğer Cezaları Kanun Maddesi…

Devam

Maddi Hasarlı Trafik Kazası : Trafik kazası sonuçlarından olan, ölüm ve ya yaralanmanın görülmediği trafik kazalarına maddi hasarlı trafik kazası denilmektedir. Bu kaza türünde ilk dikkat edilen husus trafik sigortasının olup olmadığıdır. Trafik sigorta şirketleri maddi hasarlı trafik kazalarında sürücünün kusur oranına göre ödeme yapmaktadır.  Maddi Hasarlı Trafik Kazası   Maddi hasarlı trafik kazası, karayolları üzerinde en az iki aracın karıştığı ölüm ve ya yaralanmanın görülmediği kazalardır. Bu tür kaza sonrasında önemli olan iki husus bulunmaktadır. Bunlardan biri araçların trafik sigortasının bulunup bulunmadığıdır. Sigorta şirketleri sürücünün kazadaki sorumluluk oranına göre ödeme yapmaktadır. Diğer bir dikkat edilen husus ise kaza sonrasında hemen…

Devam

Pert farkı tazminatı ya da pert total  tazminatı denilen ödeme; aracın kazaya uğradıktan sonra kullanılamaz duruma gelmesine sigorta şirketi veya kaskosu tarafından yapılan ödemelere denilmektedir. Bu tazminatın yapılabilmesi için birkaç hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Pert Ne Demek? Pert kelimesi, Fransızca kökenli olup, Türk Dil Kurumu’nda bulunan tanımında; zarar görme, değersizleşme anlamında kullanılmaktadır. Tazminat hukukunda ise bir aracı kazaya karışarak kullanılmaz hale gelmesine denilmektedir.  Pert Farkı Tazminatı Pert farkı tazminatında aracın pert araç olarak sayılabilmesi için aracın %70 ve ya da fazla oranda hasar almış olması gerekmektedir. Ancak trafik sigorta şirketlerinin pert kararı alması için %70 oranına bağlı değildir. Daha düşük…

Devam

Vergi ziyaı cezası; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan açıklamasına göre vergi yükümlülükleri bulunan kişilerin vergilendirme işlemlerini hiç yapmaması ve eksik olarak yerine getirmesinden dolayı gerçekleşmektedir. Vergi Cezası Nedir?  Vergi borcu, devletin vatandaş ve kurumlar tarafından devletin kanunlara uygun şekilde kamu hizmetlerini yapabilmesi için zorunlu olarak alınan ödemelerdir. Vergi borcu zorunlu olup ödenmediği durumlarda cezai işlem uygulanmaktadır. Vergi borcu ve vergi cezası beyanname yolu ile belirlenen tarihlerde ödenmektedir. Vergi cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu maddelerine aykırı olan suçlardır. Vergi cezalarında olan temel amaç; devletin temel kazanç kaynağı olan verginin denetim altında tutulması ve devlete ödenen verginin denetimini korumaktır. Vergi borcu…

Devam

10 yıllık kiracının tahliyesi için 10 uzama yılının tamamlanması gerekir. Sürenin tamamlanması ile birlikte kiraya veren son uzama yılının bitimine en az 3 ay kala yazılı fesih bildirimi yapmalıdır. Fesih’in doğru ve yasal süreci içerisinde yapılması ile birlikte kiraya veren kiracıya hiç bir sebep göstermeden tahliyesini isteyebilir ve sözleşmeyi sona erdirebilir. 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi  10 yıllık kiracının tahliyesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 347. maddesine göre belirli şartlar sağlanması ile kiracı herhangi bir sebep göstermeden tahliye edilebilir. Ancak konut ve ya çatılı iş yerlerinde bulunan kiracılar belirli süreli sözleşmelerinin bitiminden en az 15 gün öncesinde bildirimde bulunmadıkça, sözleşme değişikliğe…

Devam

Gümrük cezasına itiraz için önce size ne sebeple ceza kesildiğini bilmelisiniz.  Cezanın mahiyetini öğrendikten sonra itirazlarınızı ona göre yapmalısınız. Gümrük Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır? 4458 sayılı Gümrük Kanunu 8. maddesinde gümrük vergisi için kanunda belirlenen mevzuatlara göre eşyaya uygulanan ihracat vergileri ve ithalat vergilerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.  GÜMRÜK VERGİ TÜRLERİ Gümrük vergilerine örnek olan vergi türleri ise: Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Tek ve Maktu Vergi Dampinge Karşı Vergi İlave Gümrük Vergisi Ek Mali Yükümlülük Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Çevre Katkı Payı Toplu Konut Fonu Tütün Fonu Telafi Edici Vergi Ek Fon TRT Bandrol Ücreti  GÜMRÜK CEZALARI Gümrük cezaları…

Devam

Sosyal Güvenlik Kurumu rücu davası, işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmesi durumunda, işverenin yükümlülüklerine aykırı davranarak bildirim yapmamasından sebep Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan masrafların ve ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene rücu edilmesi için açılan davalardır. SGK Rücu Davası Nedir? Rücu hakkı genel olarak sigorta hukukunda karşımıza çıkmaktadır. Rücunun kelime olarak anlamı; kişinin hukuki olarak diğerinin yerine geçmesi ve üçüncü kişilere karşı haklarını ve sorumluluklarını devralması anlamına gelmektedir. SGK rücu davası içerisinde yer alacak konular için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14, 21, 23, 39 ve 76. maddelerinde açıklanmaktadır. 5510 sayılı SSGSSK 14.…

Devam

Whatsapp Yazışmaları Delil Olabilir Mi? Whatsapp kullanan birçok kişinin aklına gelen sorulardan biri; herhangi bir problem sonrasında whatsapp yazışmaları delil olabilir mi? Bu soruyu cevaplandırmadan önce whatsapp nedir, ne için kullanılır bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Whatsapp yazışmaları delil olabilir mi sorusu birçok alanda tartışma ve merak konusu olmaktadır. Whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılabilmektedir. Ancak delil olarak kullanılması için iki genel şartı bulunmaktadır. Whatsapp yazışmaları delil olabilir mi sorusunun cevabı iki şarta bağlı evet olarak şartları şu şekildedir: Whatsapp yazışmaları kişinin kendisi tarafından kayıt altına alınması ve saklanması Delil olarak kullanacak kişinin whatsapp konuşma taraflarından biri olması gerekmektedir. Whatsapp yazışmaları delil olabilir…

Devam

 İş Kazası Tutanağı İş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada talihsiz olay sonucu yaralanan ve ya vefat eden işçi iş kazası geçirmiş sayılmaktadır. İş kazası geçiren işçi için iş yerinin tutması gereken tutanağa ise iş kazası tutanağı denilmektedir. İş yeri tarafından doldurulan iş kazası zaptında işçinin bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde yazılmalıdır. Bunun yanında kazaya ilişkin olan bilgilerde iş kazası zaptında eksiksiz yer almalıdır. İş kazasının gerçekleşmesinin ardından iş yeri üç iş günü içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bilgilendirme yapmalıdır. İş kazası geçiren işçiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işe gitmediği günler için ödeme yapılmaktadır. Kurum ayakta tedavi gören işçiye günlük ücretinin üçte…

Devam

Ticari kazanç kaybı, kaza yapan aracın yattığı dönemde elde edilemeyen gelire denmektedir. Kazaya karışan aracın ticari kayba uğrayabilmesi için çalıştırılan, iş yapılan bir araç olması gerekmektedir. Çağın insanları gelişen ulaşım sektörünü iş gücü olarak kullanmaktadır. Ticari olarak gerçekleşen ulaşım sektöründe de araçlar (tır, kamyon, panelvan, kamyonet, pikap vb… ) kazaya karışmaktadır. Ticari olarak çalışan, kar gütmeyi hedefleyen araçlar kazaya karışmasından sonra bakım ve onarım süresince çalışamadıklarından dolayı talep edebilecekleri tazminatlara ticari araç kazanç kaybı denilmektedir. Ticari araç gelir kaybı yaşayan en fazla ticari araçlar taksiler olarak karşılaşılmaktadır. Ticari taksi gelir kaybı davası, kusurlu tarafın araç sürücüsüne ve ya sahibi ya…

Devam