Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta tahkim komisyonu, sigorta şirketleri ile faaliyetleri kanunla belirlenen sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kurulan bir komisyondur.

Sigorta tahkim komisyonuna sigortalı veya sigorta sözleşmesi kullanmış kişiler başvurabilirler. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu; Bir alt sekreterlik, iki sendika, bir tüketici derneği ve bir hukuk bilginden oluşur. Komiteye iletilen uyuşmazlıklar öncelikle raportörlere havale edilir. Anlaşmazlık taraflar arasında görüşmeler ile tamamlanamazsa, bağımsız sigorta hakemlerine başvuru yapılır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Hangi Kanun Kapsamındadır?

5684 sayılı Kanun’un 30. maddesi uyarınca kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta tahkim sistemine katılan sigorta şirketleri ile sigorta şirketlerinin sigortalısı veya lehdarı arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların basit, hızlı ve kolay bir şekilde çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış hakemlerin adil yaklaşımı vardır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararları Kesin Midir?
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararları Kesin Midir?

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararları Kesin Midir?

Komisyon, yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en hızlı ve doğru şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru sahiplerine yeni ve pratik bir alternatif sunarak davaya göre daha hızlı ve kolay sonuç almalarını sağlıyor. Bu çerçevede, Komisyona iletilen uyuşmazlıkların çözümü, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Kanun’da belirtilen süreler içinde bağımsız hakemler tarafından yürütülecektir. Sigorta tahkim sistemi, sigorta şirketlerinin gönüllü katılımına dayanmaktadır.

Bu nedenle komisyona başvurabilmeniz için ihtilaflı olduğunuz sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve ihtilafın üyelik tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuatın öngördüğü sigortacılıktan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklarda, ilgili kurum sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi hak sahipleri Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerine göre tahkim usulüne başvurabilirler. Komisyon ile iletişime geçmek için sigorta şirketi ile aranızda ayrı bir tahkim anlaşması yapmanıza gerek yoktur.

YouTube video

Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetmeliği

Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, komisyona başvuru sürecinin basit ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiş, başvuru sahiplerine yük olabilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvurmak için gerekli şartlar sağlandığında yapmanız gereken tek şey; Web sitemizden veya Komisyon’dan temin edebileceğiniz başvuru formunun doldurulması, gerekli belgelerin eklenmesi ve kayıt ücretini ödediğinize dair dekont fotokopisi ile birlikte komisyona gönderilmesinden ibarettir.

Başvurunuzu gözden geçirme ve tamamlama süreci hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki açıklamaları dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. İfadenizle ilgili anlamadığınız veya anlamakta tereddüt ettiğiniz herhangi bir sorunuz varsa, bilgi almak için Komisyon ile iletişime geçebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Yargılama Usulü olarak basit yargılama yolunu tercih eder. Duruşma tarihi verilerek taraflar mahkemede olduğu gibi belli zaman dilimlerinde huzura davet edilmez. Kapalı bir işleyişi vardır. Zaten sigorta tahkim komisyonunun kuruluş amacı da budur. Vatandaşı uğraştırmadan vakit kaybı olmadan anlaşmazlıkları gidermektir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Sorgulama
Sigorta Tahkim Komisyonu Sorgulama

Sigorta Tahkim Komisyonu Sorgulama

Sigorta tahkim komisyonu dosyanız işleme alındı ve ne durumda olduğunu merak ediyorsunuz. Birçok farklı yöntem ile dosyanızın son durumunu öğrenebilirsiniz. İlk olarak İstanbul Üsküdar Altunizade, Kuşbakışı Caddesi Rainbow Plaza No:4, Kat:3, Sigorta Tahkim Komisyonu adresine giderek yüz yüze dosyanızın durumunu öğrenebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken detay ya dosya sahibi olmalısınız ya da dosya da vekaleten yetkili olmalısınız yoksa bir başkasına ait dosya hakkında bilgi almanız mümkün değil.

http://www.sigortatahkim.org/ Adresine girerek online sorgulama yapabilirsiniz. Burada dosya durumunuzu görebilmeniz için elinizde sigorta tahkim komisyonunda bulunan dosya numaranızı biliyor olmanız gerekiyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu iletişim bilgileri ile gerek telefon gerek internet sitesi üzerinden ya da direk giderek yüz yüze dosya durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Sigorta Tahkim Komisyonu telefon numarası üzerinden de bilgi almanız mümkün ancak telefon ile sorgulama her zaman mümkün olmayabiliyor.

YouTube video

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek ve her iki taraf arasında ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008 yılında kurulmuş bir kurumdur. 5684 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre sigorta tahkim komisyonu kurulması; Sigortalı veya ilgili sigorta ve sigorta tahkim sistemine katılan sigorta şirketlerini kullanan kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu anlaşmazlıklar deneyimli hakemler tarafından hızlı ve adil bir şekilde çözülür.

Komisyon; Ayrıca başvuruya yol açan uyuşmazlıkların çözümünde de avantajlar sunarak, başvuru sahiplerinin mahkemede geçirilen süreye göre daha hızlı ve kolay sonuç elde etmelerini sağlar.

Sigorta tahkim komisyonuna intikal eden uyuşmazlıkların çözümü; taraflar aksini kararlaştırmadıkça, kanunla belirlenen süre içinde bağımsız hakemler tarafından.

Sigorta Tahkim Komisyonu İle Nasıl İletişime Geçilir?

Sorunla ilgili sigorta şirketi ile iletişime geçildiğinde alınan yanıt tatmin edici değilse veya 15 gün içinde sorun çözülmezse; Tahkim Komisyonu ile iletişime geçebilir ve sorunun çözümünü kolaylaştıracak bir fırsat bulabilirsiniz.

Başvuru yapabilmek için formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bundan sonra, talebinizi onaylayan belgeleri komisyona gönderebilirsiniz. Ancak başvurunuzun değerlendirilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

YouTube video

Başvuru Sonrası Değerlendirme

15 gün içinde başvuruyu yaptıktan sonra; Gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin sonuç, komisyon raportörleri tarafından incelenir ve başvurunun 15 gün içinde sigorta hakemleri tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verilir. Başvurunun değerlendirilmesine karar verilmesi halinde; Dava derhal bağımsız sigorta hakemlerine havale edilir ve en geç 4 ay sonra bir görüş verilir. İstenirse taraflar kendi aralarında anlaşarak bu süreyi aşabilirler.

Uyuşmazlık çerçevesinde verilen hakem kararları, 5684 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca doğrudan sözleşmenin taraflarına tebliğ edilir ve saklama için yetkili mahkemeye gönderilir. Komisyon, tarafların yasal maliyetlerinden sorumlu değildir.

Sigorta Tahkim Kurulu Temyiz

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinde yapılan yasal değişiklik ile 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren Sigorta Hakem Heyetince kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 10 gün geçmiştir. 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda sigorta hakemlerinin kararlarına karşı Komisyona yılda bir kez itiraz hakkı tanınmaktadır. Hakemin kararına itiraz için kararın 18 Ekim 2013 tarihinde veya sonrasında verilmiş olması ve karara bağlanacak uyuşmazlık tutarının en az 5.000 Türk Lirası olması gerekir. 5.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ihtiyari kararlar, kanunla belirlenen süreler içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. 40.000 Türk Lirasını aşan uyuşmazlıklarda taraflar itirazlara ilişkin verilen kararlara itiraz edebilirler.

Sigorta Tahkim Heyeti’ne Nasıl İtiraz Edebilirim?
Sigorta Tahkim Heyeti’ne Nasıl İtiraz Edebilirim?

Sigorta Tahkim Heyeti’ne Nasıl İtiraz Edebilirim?

 • İtiraz etmek için, komisyonun web sitesinden edinilebilecek itiraz başvuru formunu doldurmanız gerekir.
 • İtiraz ücreti komisyonun banka hesabına yatırılmalıdır.
 • Tüm şartlar sağlandıktan sonra bu belgelerin 10 gün içinde muhalefet heyetine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Kararları denetime açıktır. İlgili hakem heyeti karar verdikten sonra yasal süre içerisinde yine kurumun iç işleyişi içerisinde itirazlarını

İtirazların Tamamlanması

Hakemin kararlarına karşı heyete yapılan itirazlar öncelikle bir heyet usulünde değerlendirilir. Süresi içinde yapılmayan ve usulüne uygun olarak reddedilen itirazlar ve ödenen itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgilisine iade edilir.

İtirazın usulüne uygun olarak yapılması halinde itirazın yapıldığı dosya, Temyiz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan üç kişilik İtiraz Hakem Heyetine intikal ettirilir ve hakkında karar verilir. Kanunla belirlenen süre içinde yapılır. İki ay itiraz Komisyonu tarafından alınan karar, Komisyon tarafından taraflara bildirilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarının iptali ancak yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda belli olacaktır. Hakem heyetinin verdiği karar 2 haftalık net süre içerisinde değerlendirilmelidir. Tahkim Komisyonu İtiraz dilekçesi örneği doldurularak hakem heyeti kararına itiraz edebilirsiniz.

Temyiz Tahkim Ödülünün Yasal Gücü

Taraflar, uyuşmazlıklara ilişkin yapılan itirazlara ilişkin verilen kararlara karşı 40.000 TL’yi aşan tutarda itiraz hakkına sahiptir. Uyuşmazlık halinde, itiraz üzerine verilen karar kesindir.

Hakem Heyetine Başvurmanın Davaya Etkisi

İtiraz süresi içinde yapılır ve usulüne uygun olarak kararın icrasını durdurur ve 5684 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 12. fıkrası uyarınca hakem kararının tamamlanmasını engeller.

Sigorta Tahkim Beyanı

Sigorta tahkim kurulunun talep modülünde başvuru sırasında verilecek baz numarası ve kimlik numarasını girerek dosyanın durumunu görebilirsiniz.

Trafik Kazalarında Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şekil Ve Şartları

Trafik kazalarında sigorta tahkim komisyonuna başvuru şekli Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde düzenlenen “TAHKİM” başlığı altında, sigorta yoluyla tahsil edilecek alacaklara ilişkin olarak ilave tespit ve karar verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tahkim komisyonu, Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen tahkim komisyonunun aksine, sadece “sigorta sözleşmesinden veya sigorta hesabından” kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgilenir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunmanın ön koşulu, anlaşmadığınız sigorta şirketinin sigorta tahkim sistemine üye olmasıdır. Bunun kontrolü Sigorta Tahkim Paneli web sitesinden alınabilir.

Bu kuralın bir istisnası “Zorunlu Sigorta”dır. Anlaşmazlığınız bulunan sigorta kuruluşu tahkim sisteminde kayıtlı olmasa dahi; 18 Nisan 2013 tarihinden sonra, Sigorta Tahkim Komisyonu, zorunlu sigorta ile bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları değerlendirecektir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunmak için; Mahkemede dava açabilmenin şartı olan “sigortaya gitme” şartının yerine getirilmesi gerekir. Kanunen istenen belgelerin eki ile sigorta başvurusunda bulunulması veya sigorta şirketinin başvuruya 15 gün içinde cevap vermemesi nedeniyle sigorta şirketinden olumsuz veya yetersiz yanıt alınması sonucu Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulması gerekir. (Yolların Genel Koşulları ZMMS ile ilgili sorular için 8 gün) Yapılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmadığından, genel zamanaşımı geçerli sayılmaktadır.

Tahkim Komisyonun merkezinde veya başvuranın yaşadığı veya riskin ortaya çıktığı ofiste yapılabilir. Bir uyuşmazlığı değerlendirmeden önce mahkemeye, Tüketici Hakem Heyetine ve HMK bünyesinde bir hakeme gitmediğinizden emin olun.

– Başvuru Formu

– Zamanında yanıt verilmeyen bir sigorta şirketinden veya başvuru belgelerinden yanıt

– Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

– Anlaşmazlık belgeleri

-Sigorta şirketi teklif vermiş ise neden ihtiyacı karşılamadığının beyan edilmesi gerekmektedir.

Gerekli belgeleri Sigorta Tahkim Komisyonuna teslim ettikten sonra, konuşmacılar önce başvuruyu değerlendirir ve başvuru üzerine hakeme gönderir. Raportörler vakayı en geç 15 gün içinde incelemelidir. Atanan hakemler panel tarafından seçilir ve işin niteliği gerektirdiğinde en az üç sigorta hakeminden oluşan bir komite kurulmasına karar verebilir. İşin niteliğine ek olarak, 15.000,00 TL ve üzeri tutardaki uyuşmazlıklarda bir komite oluşturulmalıdır.

Atanan hakemler, atanma tarihinden itibaren dört (4) ay içinde karar vermelidir. Hakem kararını komisyon yöneticisine sunar ve yönetici kararı en geç 3 (üç) gün içinde taraflara bildirir.

Karar tarafların dikkatine sunulduktan sonra;

5.000,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda hakem kararları kesindir. 5.000,00 TL ve üzeri tutardaki uyuşmazlıklarda, hakem kararlarına itiraz, bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılabilir. 10 gün içinde itiraz olmazsa karar kesinleşir. İtirazda bulunmak için, başvuru sırasında ödediğiniz tutarın Komisyona yatırılması gerekir. İtiraz kararı, uyuşmazlığın komisyona devredildiği tarihten itibaren 2 ay içinde verilir. Temyiz kararları kesindir. 400.000,00 Türk Lirasını aşan bir ihtilaf halinde bu karara itiraz edilebilir. Temyizde ise CMK hükümleri kıyasen uygulanır.

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlara ilişkin uyuşmazlığın boyutu ne olursa olsun;

 • Vade tarihinden sonraki karar,
 • İstenmeyen çözüm,
 • Yetkisiz karar,
 • Suçlamalar hakkında karar verilmeyen durumlarda temyiz yolu açıktır.

Sigorta Tahkim Kurulu’na başvurarak uzun yıllar alacak bir davadan kaçınmak mümkün olmakla birlikte, kanunun belirli hükümlerinin bağlayıcılığı nedeniyle çekinceler kalmaktadır. Sigorta Tahkim Heyeti tarafından verilen kararlarda miktara göre çareler kapatıldığı için temkinli olunması gerektiği görülmektedir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30’uncu maddesinin 15’inci fıkrasında yer alan “yalnızca sunulan belgelere göre hüküm verir” ibaresi, yapılan başvurulara karşı hassas davranılması gerektiğinin kanıtıdır.

Tahkim Başvurusunda Bulunmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Tahkim başvurusunda bulunmak için gerekli olan başlıca belgeler, tahkim başvuru formu, sigortacıdan sigorta talebine olumsuz cevap içeren bir yazı ve sigorta şirketine yapılan başvurunun 15 gün içinde cevap verilmemesi halinde bunu teyit eden bir belgedir. Komisyon, bu belgelere ek olarak ek belgeler de talep edebilir. Ayrıca, poliçe sahibinin talebini doğrulamak için sağlaması gereken başka belgeler de komisyona sunulabilir.

Sigortalı, tahkime veya sigortalı tarafından resmi vekaletname ile atanan baroya kayıtlı bir avukata başvurabilir. Panel, her türlü uyuşmazlığı dışarıdan bir bilirkişinin katılımını gerektirmeyecek şekilde oluşturduğundan, başvuruda ve devam eden süreçlerde genellikle bir avukatın hukuki destek almasına gerek kalmaz.

Sigorta Tahkim Kurulu Nasıl Çalışır?

Sigorta Tahkim Komisyonu, çalışmalarını Komisyon üyeleri ve Komisyon Başkanı, Komisyon Başkan Yardımcısı, sigorta muhabirleri ve diğer destek personelinden oluşan Komisyon Başkanlığı aracılığıyla yürütür. Komisyona iletilen başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözülemeyen başvurular Komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Öncelikle Komisyona başvurunuz; Uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’ye kadar olan başvurular için 100 TL, 5.001 TL ile 10.000 TL arasındaki başvurular için 250 TL, 10.001 TL ile 20.000 TL arasındaki başvurular için 350 TL, 20001 TL’si uyuşmazlık olan başvurular için uyuşmazlık tutarının %1,5’i ve dosya masrafı Başvurular (en az 350 TL) Ziraat Bankası şubelerinden kurumun ödeme tahsilat programı ile Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına aktarılmalıdır. Başvuru ücreti Ziraat Bankası Bağlarbaşı Komisyonu şubesinin 50256701-5015 numaralı (şube kodu: 824) hesabına online olarak da yatırılabilir. Ayrıca hakemler kararlarında Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yargılama giderlerine de karar verirler.

Başvurum Sigorta Tahkim Heyeti Tarafından Nasıl Değerlendirilecek?

Komisyona yapılan başvurular öncelikle Komisyon raportörleri tarafından değerlendirilir. Raportörler tarafından çözülemeyen tazminat talepleri bağımsız sigorta hakemlerine gönderilir. İnceleme tamamlandıktan sonra hakemler kararını Komisyon’a sunar ve Komisyon söz konusu hakem kararını karar vermek üzere yetkili mahkemeye gönderir.

Sigorta Tahkim Türü

Sigortacılıkta tahkim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesine tabidir ve isteğe bağlı, “isteğe bağlı” bir tahkim yöntemidir. Ancak, 6100 sayılı HMK’daki isteğe bağlı tahkim türü dışında, hakemler taraflarca seçilemez (HMK.m.416) ve panel tarafından atanır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca düzenlenen “hakem listeleri”nde yer alan kişiler sırayla atanır, uyuşmazlıkları inceler ve çözer. Tüketici hakem heyetlerinde de durum aynı. Yani taraflar hakem seçmezler, ancak kurul tarafından atanan hakem veya hakem heyeti ne olursa olsun, uyuşmazlığı değerlendirir ve çözerler.

Sigorta Tahkim Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
Sigorta Tahkim Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Sigorta Tahkim Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Tahkim komisyonunda en çok tartışılan konuların başında bilirkişi raporları gelmektedir. Sigorta tahkim komisyonunda hakem heyeti önce dosyayı inceler ve ön kayıt oluşturulur. Daha sonra ise ikinci aşamaya geçilir. Her safhanın belli süreleri vardır. Tahkim komisyonu trafik kazaları ile ilgili süreçlerde 3 ayrı başvuruyu değerlendirir.

Trafik Kazası Tahkim Komisyonu Başvuruları;

Başvurularına ilişkin değerlendirmeler tahkim komisyonunda görüşülür. Sigorta şirketi ve zarara uğrayan kişi arasındaki anlaşmazlık konusu hakem heyetine ulaştıktan sonra sistem otomatik olarak 3 ayrı hakemi dosyaya atar. Bir hakem önderliğinde tahkim dosyası değerlendirilir.

Tahkim komisyonunda hakem heyetinin talep ettiği bilirkişi raporları;

 • Kusura ilişkin bilirkişi raporu
 • Yaralanmaya ilişkin adli tıp raporu
 • Hesaplamaya ilişkin aktüerya raporu

Sigorta Tahkim Komisyonu kusur oranına itiraz için yine hakem heyeti üzerinden hareket ederek itirazlarınızı yapmanız gerekiyor. Tahkim komisyonunda kusura ilişkin yapılan itirazları yine aynı bilirkişi değerlendirecektir. Hakem heyeti uygun görürse tekrar bir kusur raporu isteyebilir.

Sigorta Tahkim bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ile bütün bilirkişi raporlarına itiraz edebilirsiniz. Burada sadece dikkat edilmesi gereken husus yasal süreleri kaçırmamaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Dilekçe Örneği

Tahkime başvuru için ön koşul öncelikle hazır matbu şekilde sitede bulunan dilekçe örneğinin doldurulması gerekmektedir. Tahkim komisyonuna verilecek dilekçenin bir diğer adı ise tahkim komisyonu başvura formu olarak geçmektedir.

http://www.sigortatahkim.org.tr/files/bsvr2016.pdf dilekçeye bu adres üzerinden ulaşıp indirebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Avukatlık Vekalet Ücreti

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapan avukatlar davalarını kazandıkları takdirde karşı vekalet ücreti kazanırlar. Sigorta şirketi tarafından ödenen vekaletname ücreti uygulaması sigorta tahkim komisyonunda diğer mahkemelere göre biraz daha farklıdır. Yargıtay’ın Sigorta Tahkim Komisyonu hakkında vekalet ücretlerine ilişkin verdiği kararlar nazara alınarak ödenmesine ilişkin kararlar verilir. Sigorta Tahkim Komisyonu vekalet ücreti 2023 yılında her yıl olduğu gibi değişikliğe gidilmiştir. İlgili değişikliğe aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

PDF İncele -> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/07/Sigorta-Tahkim-Komisyonu-vekalet-ucreti-2021.pdf

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı İcra Takibi
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı İcra Takibi

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı İcra Takibi

Tahkim hakem heyeti kararı sonrasında davayı kazandığınız takdirde sigorta tahkim komisyonu ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz. Yasal sürelere dikkat ederek titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Avukat yardımı ile yapılırsa çok daha doğru olacaktır. Aynı zamanda sigorta şirketine yönelik karşı vekalet ücreti ödetmiş olursunuz.

İlgili İçerik: Trafik Kazası Avukatı 

Sigorta Tahkim Komisyonu kararı icra takibi yapıldığı anda karşı taraf yani sigorta şirketi bu karara itiraz edebilir. Ancak sizin yaptığınız takip bu hamle ile boşa düşmüş olmaz haklarınızı bu şekilde koruma altına almış olursunuz ve aynı zamanda yaptığınız bu hamle sigorta sigorta şirketine yönelik de bir baskı unsuru olacaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru

 • Uyuşmazlığın sigorta tahkim komisyonu üyesi olduğu bir sigorta şirketinin varlığı,
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna itiraz gerektiren bir dava; İlgili şirketin üyelik tarihinden sonra kurulmuş olması,
 • İlgili hususun medeni usul hukuku kapsamında mahkemeye, tüketici hakem heyetine veya tahkim yoluna gitmeme gibi maddeler içermesi durumunda,
 • Başvurunuz bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelendikten sonra verilecek karar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 532. maddesi uyarınca yetkili mahkemeye intikal ettirilecektir.

İlgili İçerik: Sigorta Avukatı

Sigorta Tahkim Komisyonuna Katılım İçin Başvuruda Bulunmak İçin Son Tarih

İtiraz, hakem kararının ilgili tarafa tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde komisyona yapılmalıdır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtiraz süresi, ilgili tarafa kararın tebliğ edildiği tarihte başlar ve tarafların her birinin tebliğ edildiği tarih esas alınarak hesaplanır. Hakem kararının ilgili tarafa tebliğ tarihi ve itiraz tarihi belirlenirken PTT kayıtları doğrulanır. PTT dışında (kargo, kurye, elden vb.) yapılacak itirazlarda, belirlenen süre içerisinde komisyona başvurmak retçiye aittir. Mesai saatlerinin bitiminden sonra yapılan itirazlar ertesi gün yapılmış sayılır.

İlgili İçerik: Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 

Sigorta Tahkim Komisyonu Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta tahkim komisyonuna online başvuru yapılması için alt yapı tamamlandı. 03.09.2023 tarihinden itibaren Tahkime dijital ortamdan da başvuru yapılabiliyor.   Süreç tahkimin internet sitesi üzerinden yürüyor. Sigorta tahkim online başvuru için e devlet üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Süreci Online olarak tamamlayarak başvuruyu yapmış oluyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken hususlar;

1- Baro pulunu 1 hafta içerisinde Vekaletname, ve dilekçe ile sigorta tahkim komisyonu iletişim adresine posta yolu ile gönderilmesi gerekiyor.

2-  Tahkim dosyasının aslı ya da velinin e devleti ile giriş yapılarak online başvurunun tamamlanması gerekiyor.

3- Başvuru formu doldurulduktan sonra ekteki evraklar eksiksiz sisteme yüklenmeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler