Araç Değer Kaybı Hakkında Merak Edilen Sorular

Araç Değer Kaybı Hakkında Merak Edilen Sorular

Araç değer kaybı hakkında merak edilen sorular: Trafik kazası sonucu meydana  Aracınızda meydana gelen maddi hasar sigorta şirketinden karşılanmaktadır. Aracın bakım ve onarımı ardından piyasada bulunan değerinin düşmesi sonucu talep edilen araç değer kaybı tazminatı da maddi hasar gibi sigorta şirketi sorumludur.

Araç değer kaybı maalesef ki bir sektör haline gelmiştir. Araç değer kaybı tazminatı işinin ehli olmayan kişi ve kurumlar tarafından para kazanma aracı olarak kullanılmaktadır!

Araç Değer Kaybı Hakkında Merak Edilen Sorular – Değer Kaybı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

KVKK’ya uygun olmayan bir şekilde vatandaşların numaralarına ulaşan simsarlar; değer kaybınızı biz alalım, bize vekalet verin paranız sigorta da kalmasın, son bir gününüz hemen vekalet çıkartın gibi yöntemlerle kazayla mağdur olan vatandaşı bir kez daha mağdur etmektedir. Sanayilerde bu işi meslek haline getirmiş, buradan ek kazanç elde etmeye çalışan (sigortacı, eksper, usta vb… ) kişiler değer kaybı için mağdur kişi ile iletişim kurmaktadır. Bu noktada aranan, yanına gelinen  kazazedelerin daha sonra arayış içine girdiği, kafasında soru işaretleri olduğu görülmekte ve konuyla ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için doğru adresi bulmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Bu yazımızda araç değer kaybı tazminatı hakkında merak edilen sorulara yanıt arayacağız.

Araç Değer Kaybı için Aradılar

Araç Değer Kaybı için Aradılar

Araç Değer Kaybı İçin Aradılar!

Araç değer kaybı için aradılar, sözünü araç değer kaybı hakkında merak edilen sorular ve konular arasında başlıca sırada yer almaktadır. Sadece 2023 yılı Haziran ayında Türkiye geneli meydana gelen trafik kazası rakamı 257 binin üzerindedir. Kazaya iki aracın karıştığını düşünürsek bu rakam 500 bini aşmaktadır.

Araçların değer kaybını almak için oluşturulan çok sayıda ticari kuruluş vardır. Çağrı merkezi vasıtasıyla arama yapılmaktadır. Hukuk bürosu adı altında faaliyet gösteren araç değer kaybı simsarlarının izlediği yolun tamamen hukuksuz olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Genç ve tecrübesiz avukatlar üzerinden vekalet almaya çalışan ofisler kazazedelerinde alacaklarını eksik alarak mağdur etmektedir.

Kişilerin telefon numaralarını data şeklinde satın alan kişiler 698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) İhlal etmektedir. KVKK 18. maddesi gereği bu kişilere sadece bir ihlal için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Verileri dağıtan kişi ya da kurumlara ise hapis cezasıyla birlikte  5.000,00 TL’den 1.000.000,00 TL’ye kadar para cezası verilir.

Mağdur sigortalı araç sahibi araç değer kaybı sürecinin en hızlı ve en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına alanında uzman Sigorta Avukatı ya da Trafik Kazası Avukatı ile birlikçe çalışarak gerekli hukuki desteği almalıdır.

Araç Değer Kaybı Alanlar Yorumları

Kazazedeler; internet vb. yol ve yöntemler ile değer kaybı için fikir alışverişi yapmaktadır. Araç değer kaybı alanlar yorumlarına bakıldığında ise en fazla öne gelen durumun alanında uzman bir avukat ile çalışmak olduğu görülmektedir. Avukatın;

 • Alanında uzman olması,
 • Sürece hakim olması,
 • Müvekkile yeterli miktarda bilgi vermesi,
 • Sigorta şirketleri arasında tanınması öne çıkaran faktörlerdendir.
Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı
Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı

Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı

Araç değer kaybı dolandırıcılığı yaşanan mağduriyetlerle birlikte sıkça gündeme gelmektedir. Değer kaybı dolandırıcılığı denildiğinde akla ilk gelen KVKK ihlali yaparak telefon araması yapan simsarlar gelmektedir.  Bu kuruluşlar zaman zaman sigorta şirketi zaman zaman hasar danışmanlık şirketi adı altında faaliyet göstermektedirler. Tazminat işlemleri için avukat dışında vekalet alıp başvuruda bulunarak tazminat takipçiliği yapılması 22 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazete de yayımlanan yazı ile yasaklanmıştır.

Araç Değer Kaybı Forum
Araç Değer Kaybı Forum

Araç Değer Kaybı Forum

Araç değer kaybı arayışına giren mağdur araç sahipleri  internet vb. yollarda forumlar üzerinden iletişim sağlamaktadır. Mağdur kazazedeler süreç hakkında bilgi alışverişi yaparken avukat önerilerinde de bulunmaktadır.

Sadece araba üzerine hizmet veren yüzlerce forum sitesi bulunmaktadır. Yine trafik ve iş kazalarına yönelik fikir alış verişinde bulunulan internet platformları da oldukça revaçtadır. Kullanıcıların ilgi duyduğu bazı forum sitelerini aşağıda paylaşıyorum:

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet
Araç Değer Kaybı Noter Vekalet

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet

Araç değer kaybı noter vekaleti; kazaya karışarak aracı hasar alan ruhsat sahibinin avukata işlem yapması için yetkilendirdiği resmi evraka denilmektedir. Avukatın sigorta şirketleri için müvekkili adına işlem yapması için zorunludur.

Noter aracılığı ile çıkarılan Araç Değer Kaybı Vekaletname ile avukat sigorta şirketlerine gerekli tüm belgeler ile başvuru yapmaktadır. Sigorta şirketine sunulan evrakların arasında vekalet ile birlikte aracın bakım ve onarımına ilişkin faturalar, ruhsat ev ehliyet fotokopileri de yer almaktadır.

Noter Avukat Vekalet Ücreti 2023

Vekaletname sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 502. Maddesinde yer almaktadır. İlgili madde de ‘Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir’ ifadesi yer almaktadır.

Noterlerin görev ve yetkileri arasında yer alan vekaletname düzenleme işlemi Harçlar Kanunu 38. Maddesinde göre her yıl güncelleme almaktadır. 6 Temmuz 2023 tarihinde ise vekaletname düzenleme işlemine %50 oranında zam gelmiştir.

Harçlar Kanunu 38. maddesinde yer alan ifadeler;

‘Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir. Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.
Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz.
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz’ şeklindedir.

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti

Araç Değer Kaybı Vekalet Ücreti, aldığı son zam ile 288 TL ve 600 TL arasında değişmektedir. Ücretin değişmesinde en önemli etken olarak yazının fazlalığıdır.

Noterlerin yetki ve görevleri arasında yalnızca vekaletname düzenleme işlemi bulunmamaktadır. 4853 Sayılı Noterler Kanununda noterlerin yetki ve görevleri yer almaktadır.

Madde 60 – 

Noterlerin görevleri: 

 1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
 2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
 3. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak,
 4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
 5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
 6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
 7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
 8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
 9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.
Araç Değer Kaybı için Vekalet Örneği
Araç Değer Kaybı için Vekalet Örneği

Araç Değer Kaybı İçin Vekalet Örneği

Noterlerin belirli ücret karşılığında düzenlediği araç değer kaybı vekalet örneği içerisinde avukata hangi konular için yetki verdiği bulunmaktadır. Sigorta şirketlerine sunulması zorunlu olan vekaletname de;

 • Kazanın tarihi,
 • Vekalet verilen tarih,
 • Belgenin yevmiye numarası,
 • Vekalet verenin kimlik bilgileri,
 • Avukatın bilgileri,
 • Yetki verilen durumlar,
 • İmzalar yer almaktadır.

Araç Değer Kaybı İçin Vekalet Örneği WORD İndirmek İçin Tıklayınız.

Araç Değer Kaybı İçin Vekalet Örneği PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti
Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti

Araç değer kaybı avukat ücreti sözleşmesi kazazede ve avukat arasında imzalanmaktadır. Avukatlık kanununa göre imzalanacak sözleşme tutarı en fazla yüzde 25 olmaktadır. Avukat tahsil ettiği tutarın anlaştıkları yüzdelik oranını araç değer kaybı avukat ücreti olarak almaktadır.

Avukat sigortadan hak edilen tazminatı anlaşma yolu ile de alabilir. Dava yolu ya da sigorta tahkim komisyonu yargılama yolunu da tercih edebilir. Süreçte zarar gören kişi ve avukatı birlikte fikir alış verişinde bulunarak ilerlemeleri doğru bir adım olacaktır.

İlgili İçerik: Vekalet Ücreti Hesaplama

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti Ne Kadar?

Araç değer kaybı tazminatı için çalışan avukatın ücreti ve ücretlendirme tarifesi avukatın kendi çalışma stratejisine bağlı olmaktadır. Avukat, kendi belirlediği prosedüre göre ücreti önceden talep edebilir ya da süreç sonunda alınacak tazminattan yüzdelik olarak anlaşarak ücretini talep edebilmektedir. Süreç sonunda imzalanmış olan sözleşmede avukat %15-25 arasında oranı talep edebilmektedir. Avukat en az %15 oran talep edebilirken en fazla %25 oranında ücret talep edebilmektedir Belirlenen bu oran Avukatlar Kanunu’na göre belirlenerek her yıl güncelleme görmektedir.

Avukatın ücretini belirleyen faktöreler bulunmaktadır. Avukatlık ücretini belirleyen faktörlere örnek olarak;

 • Avukatın uzmanlık alanı,
 • Avukatın tecrübesi,
 • Avukatın bulunduğu şehir,
 • Davanın yoğunluğu ve uzunluğu.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücretini Kim Öder?

Araç değer kaybı hakkında merak edilen sorulardan birisi de araç değer kayıplarında avukatın ücretinin kim tarafından ödeneceğidir. Araç değer kaybı tazminatı için avukattan hukuki destek ve hizmet alan kişi tarafından veya süreç sonunda haksız çıkan taraf avukatlık ücreti ödenmektedir. Ödenecek tutar ise avukatın çalışma şekline göre değişkenlik göstermektedir.

Hasar Vekaleti Nedir?

Hasar vekaleti, trafik kazasına karışan ruhsat sahibi tarafından avukata yetki verilmesi üzerine düzenlenmektedir. Maddi hasarlı trafik kazaları için hazırlanan hasar vekâleti yalnızca avukatlık ruhsatı sahibi olanlara çıkarılmaktadır. Noter tarafından resmi belge olarak hazırlanan bu evrak; sektörde bulunan araç değer kaybı danışmanı adı altında işlem yapılanlara verilmemektedir. Kanunlar gereği bu kişilere vekalet düzenlenmesi yasaklanmıştır.

Hasar vekaleti düzenlenmesi için avukatın bazı bilgileri gerekmektedir;

 • Avukatın adı ve soyadı,
 • Kimlik Numarası, bağlı bulunduğu baro ve sicil numarası,
 • Telefon numarası ve adresi.
Noter Hasar Vekaleti Ücreti
Noter Hasar Vekaleti Ücreti

Noter Hasar Vekaleti Ücreti

Gerçekleşen trafik kazası sonrasında hasarlı araç sahipleri tarafından başvurulan hasar vekâleti noter ücretleri her yıl düzenli olarak Noterler Kanunu ve noter ücret tarifelerine göre değişmektedir. Noter hasar vekaleti ücreti 2023 yılında zamlanarak 288 TL ve 600 TL arasında değişmektedir.

Hasar Vekaletname Örneği

Noter aracılığı ile düzenlenen hasar vekaletname örneği Word indirmek için tıklayınız.

Noter aracılığı ile düzenlenen hasar vekaletname örneği pdf indirmek için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Alanlar

Araç değer kaybı; sigortalı aracın kazaya karışmasından itibaren bakım ve onarım görmesi ile ikinci el piyasasındaki düşüşüne denilmektedir. Araç değer kaybı; kazaya sebep olan araç sürücüsünden değil aracın sigorta şirketinden alınmaktadır.

Araç değer kaybı alan sigortalı araç sahiplerinin tazminatları hesaplanırken araç sürücülerinin kazadaki kusur oranları etki etmektedir. Örneğin %100 kusurlu olan sigortalı araç sürücüsünün herhangi bir tazminat alacağı bulunmuyorken; %50 oranda kusurlu araç sürücüsüne hasarın yarı oranında ödeme yapılmaktadır.

Araç değer kaybı hesaplamasında kusur oranı ile birlikte etkili olan diğer faktörler;

 • Aracın markası, modeli ve üretim yılı,
 • Aracın kullanılmışlık düzeyi (kilometresi),
 • Aracın trafiğe ilk çıktığı tarih,
 • Aracın ikinci el piyasasındaki değeri,
 • Daha önceden kazaya karışmış ise hasar geçmişi ve hasar değeridir.

Araç değer kaybı alanların paylaştığı tecrübeler, yaşadığı olumlu olumsuz gelişmeler bu süreci yaşayacak kazazedeler için yol gösterici nitelikte olacaktır.

Ekspertiz Değer Kaybı

Araç değer kaybı tazminatının hesaplanmasında ekspertiz raporu büyük önem arz etmektedir. Gerçekleşen trafik kazasında hasar alan araç; bakım ve onarım görmeden önce eksper tarafından hasara ilişkin incelemeden geçmektedir. Eksper, bakım ve onarımın ne kadar tutacağına ilişkin tutarı belirlemektedir.

Araç Değer Kaybı Ekspertiz Değer Kaybı Örneği PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Konuyla İlgili Diğer Yazılarımız: 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler