Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminatı

14/07/2022
Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminat

 Kemik kırığı tazminatı trafik kazalarında ve iş kazalarında sıklıkla görülmektedir. Meydana gelen kemik kırıkları maddi hasar kapsamında değerlendirilmektedir. Her kemik kırığının mutlaka bir tazminat karşılığı vardır.

Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminat Oranları

Trafik kazası kemik kırığı tazminatı, kemikte oluşabilecek yaralanmalar sonucu sigortadan alınan tazminatlardır. Bu tazminatın alınabilmesi için trafik kazası geçirip kemiklerinde kırığı bulunan kişiler Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarından heyet raporu almalıdırlar.

Bu rapor sonucu vücudunda kırık veya kırıklardan dolayı yaralanmalar bulunan kişiler tazminat alabilmektedir. Kemik kırığı tazminatı hesaplamaları yapılırken dikkate alınan birçok faktör vardır; en önemlisi kişideki kalıcı hasar olmakla birlikte, kişinin yaşı, yaralanma seviyesi, ameliyat sayısı örnek gösterilebilir. Trafik kazası kemik kırığı tazminatı alabilmek için sıralayacağımız kemikler en çok kırık meydana gelen bölgelerdir.

 • Vertebra,
 • İlium,
 • Maksilla,
 • Mandibula,
 • Skapula,
 • Patella,
 • Klavikula,
 • Toraks,
 • Radius,
 • Femur,
 • Tibia,
 • Fibula,
 • Hamerus,
 • Ulna.

Trafik Kazası Sonucu Kemik Kırığının Hukuki Boyutları

Trafik kazalarında gerçekleşen yaralanmalar sonucu oluşan kırık ve ya kırıklardan kaynaklı kalıcı yaralanma durumuna sahip bireyler tazminat alabilmektedir. Bu tazminatı alabilmeleri için kalıcı yaralanması olup belirli kemiklerde (Maksilla, Ulna, Femur, Skapula, Tibia gibi) kırıklarının olması gerekmektedir.

Kemik kırığı tazminatı alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerden heyet raporu alınması gerekmektedir. Vücutta birden fazla kemik kırığı bulunması halinde hayat fonksiyonlarına olan etkisinin ağırlık derecesi tablolarına örnek olarak şunlar verilebilmektedir (HAFİF:1 ORTA:2,3 AĞIR:4,5,6):

KAFA BÖLGESİ KIRIKLARI
Petros Kemik Kırıkları4
Kaidede Kırığı5
Etmoid Kemik Kırığı1
ORTİBA
Alveol Kırığı2
Lefort 35
Zigomatik Kemikte Parçalı ve ya Çökme Kırığı3
GÖĞÜS BÖLGESİ 
Klavikula Kırığı2
Skapula Kırığı (Parçalı, ayrıklı, açık)4
PELVİS KEMİKLERİ 
İliok Kemikte Küçük Kopma Kırığı1
İliok Kanat Kırığı4
Koksiks Kırığı2
OMURGA BÖLGESİ 
Lamine Kırığı2
Jefferson Kırığı3
Korpus Açık Çökme Kırığı5

https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf, bıraktığımız link üzerinden tam ve güncel tabloya ulaşabilirsiniz.

Trafik Kazası Kırık Tazminat
Trafik Kazası Kırık Tazminat

Trafik Kazası Kırık Tazminat

Trafik kazası kırık tazminatı alabilmek için kazaya karışan kişi, sağlık bakanlığının yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarına giderek bir heyet raporu almaları gerekmektedir. Bu heyet sonucu kazada yaralanan kişinin kalıcı bir kırığı, yaralanması varsa sigortadan kemik kırığı tazminatı alabilmektedir.

Bu tazminat kanunlarca düzenlenen faktörlere göre belirlenmektedir. Sağlık bakanlığı belirlediği sağlık kuruluşlarında girilen heyette ise, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre HAFİF(1), ORTA(2,3) AĞIR(4,5,6) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tabloya bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz;   https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Kemik Kırığı Tazminat
Kemik Kırığı Tazminat

Kemik Kırığı Tazminat

Gerçekleşe kaza sonucu vücudunda kırık olan kişiler, sağlık bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarına giderek heyet raporu almalıdırlar. Alınan bu heyet raporu ile sigorta şirketlerinden ödeme alabilecek, kazaya sebep olan kişi ve ya kişilere dava açabileceklerdir.

Kazada yaralanan kişi davanın kazanılmasının ardından maddi ve manevi tazminatlarını alabilecektir. Kemik kırığı tazminatı alınabilmesi için belirlenen kemiklerde kırık olması gerekmektedir. Bu kemikler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vertebra
 • Klavikula
 • İlium
 • Maksilla
 • Skapula
 • Mandibula
 • Toraks
 • Radius
 • Femur
 • Tibia
 • Fibula
 • Homerus
 • Ulna
 • Patella

Femur Kırığı Tazminat

Femur kemik kırığı ciddi yaralanmalardır. Çoğu zaman operasyon gerektirmektedir. Trafik kazalarında meydana gelen femur kemik kırığı yaralanmaları çoğu zaman parçalı kırık şeklinde oluşur. Femur kırığı tazminat hesaplaması kırığın derecesine göre değişmektedir.

Operasyon olan, platin ve vida takılan femur kırıklarında heyet oranları yüksek çıkmaktadır. 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında femur kemik kırığı oranı yüzde 8 ile 40 arasında değişmektedir. 2024 yılında sigorta teminat limitlerinin 500 bin lira olduğu düşünülürse, profesyonel bir süreç sonunda bu rakamın tamamını almak mümkündür.

Kol Kırığı Tazminat
Kol Kırığı Tazminat

Kol Kırığı Tazminat

Kaza geçiren bir kişi, gerçekleşen kazada koluna aldığı bir darbe sonucu kırık oluşması durumunda, sigortadan bir ödenek, kazaya sebebiyet veren kişi ve ya kişilerden kol kırığı tazminatı alabilmektedir.

Bu tazminatı alabilmesi için kazayı geçiren kişi sağlık bakanlığınca belirlenen kuruluşlardan heyet raporu almalıdırlar. Vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre bir sınıflandırma yapıldığında kol kemik kırığı için şu şekilde yer almaktadır (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6):

Üst Ekstremite BölgesiDerecesi
Humerus cisim kırığı (nondeplase)3
Humerus cisim ayrıklı kırığı (deplase)4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum kırığı4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum açık kırığı5
Humerus suprakondiler kırığı3
Humerus suprakondiler açık kırığı4
Humerus medial ve lateral (birlikte) kondil kırığı2
Humerus tuberkulum majus kırığı3
Radius cisim kırığı2
Radius cisim açık kırığı3
Radius alt uç kırığı (Pouteau-Colles)2
Radius boynu kırığı2
Radius başı kırığı2
Radius distal eklem içi kır.+karpal çıkık (Barton)3
Ulna cisim kırığı2
Ulna cisim açık kırığı3
Radius başı çıkığı2
Radius başı çıkığı (açık)3
Ulna 1/3 üst kırığı+radius başı çıkığı (Monteggia)3

Tibia Kırığı Tazminat

Tibia kemiği günümüz Türkçesinde kaval kemiği olarak telaffuz edilmektedir. Gerçekleşmiş bir yaralanmalı kaza sonrasında kaval kemiği kırığı olabilmektedir. Bu kazadan sonra yaralı kişi, uzman doktorlar eşliğinde bir incelemeye girerek heyet raporu ve maluliyet oranı almaktadır.

Bu rapor sonucunda kırıktan sonra kalıcı bir hasar varsa sigortadan ve kazaya sebebiyet veren kişi ya da kurumlardan bir tazminat alabilmektedir. Vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre farklı olarak sınıflandırılıp, derecelen dirilmektedir. Tibia kırığı grubuna ait tablo ise şu şekildedir (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6,):

ALT ESKTREMİTEDERECESİ
Tibia Diafiz Kırığı4
Tibia Diafiz Açık Kırığı5
Tibia Plato (Lateral-Medial Kondil) Kırığı4
Tibiada Küçük Kopma Kırığı 11
Tibia Plato (Lateral-Medial Kondil) Parçalı Kırığı4
Tibia Plato+Fibula Başı Kırığı4
Tibia Eminentia Kopma Kırığı1

Omurga Kırığı Tazminat

Gerçekleşmiş bir kazada, kalıcı yaralanan birey omurga kırığı için tazminat alabilmektedir. Yaralı birey kazadan sonra heyet raporu ve maluliyet oranı alabilmek için uzman hekimler ile bir incelemeye girmelidir. Oranı olan birey, sigorta şirketinden ve kazaya sebebiyet veren kişi ya da kişilerden maddi ve manevi tazminatlarını talep etmeye hak kazanacaktır.

Omurga kırığı tazminatı talebi için, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyona etkisi ve ağırlıklarına göre farklı farklı grup ve derecelere ayrılmaktadır. Bu grup ve derecelendirme omurga kırığı için şu şekildedir (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6,):

OMURGA BÖLGESİDERECESİ
Atlanto-Aksiyal Luksasyon (tip I ve tip II)3
Atlanto-Aksiyal Luksasyon (tip III)4
Dens, Axis Kırığı3
Proc. Spinosus Kırığı2
Proc. Spinosus Açık Kırığı3
Proc. Transversus Kırıkları2
Proc. Transversus Açık Kırığı/Kırıkları3
Lamina Kırığı2
Lamina Açık Kırığı3
Korpus Kopma Kırığı2
Korpus Kırığı3
Korpus Çökme Kırığı (1/3’e kadar)3
Korpus Çökme Kırığı (1/3’den fazla)4
Korpus Açık Çökme Kırığı5
Omur Kayması (Spondilolistezis)2
Omurganın Açık ya da Kapalı İnstabil Kırıklı Çıkıkları5
Faset Kırığı (Omurları Birbirine Bağlayan Kıkırdak Yapısındaki Eklemler)3
Pedikül Kırığı3
Jefferson Kırığı (Atlas Kemiğinin Patlama Kırığı)4
Hangman (Cellat) Kırığı: (Aksis (C2) Kemiğinin Arka Elemanlarında Hiperekstansiyon Kırığı ve C2’nin C3 Üzerinde Kayması (Travmatik Spondilolistezis))4

Trafik Kazasında Boyun Kırılması

Karayolları üzerinde iki ve ya daha fazla aracın karışmasıyla doğan kazalar trafik kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Gerçekleşen kazanın sebepleri ise genel olarak iki başlıkta toplanmaktadır. Bunlar sürücüden kaynaklanan sebepler ve yayalardan kaynaklı sebeplerdir.

Trafik kazasında boyun kırılması için yaralanan ve ya vefat eden kazazedeye karşı tarafın trafik sigorta şirketi kusur oranı kadar bir ödeme yapmaktadır. Trafik sigortasından tazminatı talep edebilmek için kazazede gerekli müdahalelerin ardından iyileşme sürecine girmektedir. İyileşme sürecinin tamamlanmasının da ardından Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir.

Girilen heyette boyun kırılması ‘Yaşamı tehlikeye sokan duruma neden olan yaralanma’ olarak geçmektedir. Boyun yaralanmaları için heyete giren kazazede boyun kırılması için ‘kemik kırık ve çıkıkların hayat fonksiyonlarına etkisi ağırlık derecesi’ için bir değerlendirme alıp maluliyet oranı belirlenmektedir.

Trafik Kazasında Boyun Kırılması
Trafik Kazasında Boyun Kırılması

C6 Boyun Kırığı

C6 boyun kemiği halk dilinde boyun fıtığı olarak dile gelmektedir. Karşılaşılan bir durum ve ya yaşanan kaza sonucu yaralanan, hasar alan C6 kemiği kişiye ömür boyu rahatsızlık verebilmektedir. Yaralanan, C6 kemiği yaralanıp boyun fıtığı gerçekleşen kazazedenin çalışma şartları dahi etkilenebilmektedir.

Çalıştığı işten dolayı boyun fıtığı da gerçekleşebilmektedir. Bu durumda meslek hastalığı konusuna girmektedir. Meslek hastalığında önemli olan ise yapılan işin ve boyun fıtığının illiyet bağının olup olmamasıdır.

c6 Boyun kirigi
C6 Boyun kırığı

C1 Boyun Kırığı

C1 boyun kırığı, atlas kırığı olarak da geçmektedir. C1 baş ve boyun bölümünün birleştiği yerde yer almaktadır. İnsan vücudunun en karmaşık aynı zamanda en korumasız yerinde yer almaktadır. C1 yaralanmaları bulunduğu bölgenin en ciddi yaralanmalarından biridir.

Geçtiğimiz dönemlerde atlas kırığı bulunan kazazede alçı ve ya korse ile yatarak tedavi görmesi gerekirken günümüzde ameliyatlarla hemen normale dönmektedir.

C1 Boyun Kirigi
C1 Boyun Kırığı

Pelvis ve Kalça Kırığı

Pelvis ve kalça kırığı bulunan kazazedelerde ciddi seviye de ağrı bulunabilir ve bu ağrı her kalça hareketinde şiddetlenebilmektedir. Pelvis ve kalça kırığımda doktorun anında müdahalesi gerekmekle birlikte morluk, şişlik de görülmektedir.

Pelvis ve Kalça Kırığı
Pelvis ve Kalça Kırığı

Kanunlar ile belirlenen trafik kazalarında tazminat hesaplama yapılırken maluliyet oranına dikkat edilmektedir. Pelvis ve kalça kırığı bulunan kazada bu bölgeden yaralanma alan kazazedenin tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

Tazminat talep edebilmek için öncelikle ilk doktor müdahalesinin ardından iyileşme sürecine giren kazazede süreç sonunda uzman doktor ile heyete girmektedir. Girilen heyette doktorlar pelvis ve kalça kemiği kırıkları için ayrı derecelendirme yapmaktadır. Uzman doktorların maluliyet oranı hesaplaması yaparken pelvis ve kalça kemikleri kırıklarına verdiği derecelerine örnek tablo aşağıdaki gibidir:

Pelvis Ve Kalca Kirigi
Pelvis Ve Kalça Kırığı
Pelvis ve Kalça KırıklarıDerecesi
İliak kemikte küçük kopma kırığı1
İskion kolu kırığı tek taraflı2
Pubis kolu kırığı çift taraflı3
Symphysis pubis ayrılması (ağır; 3 cm’den fazla)4
Asetabulum ayrıklı taban kırığı4
İskion kır.+ pubis kır.+ sakroiliak ayrılma ((Malgaigne)4
Sakrum parçalı kırığı4
Koksiks kırığı2
İliak kemikte korpusta kırık3
Omuz Kırığı Tazminatı
Omuz Kırığı Tazminatı

Omuz Kırığı Tazminatı Üst Ekstremite Bölgesi

Yaşanan kazalarda sonuç yaralanma ile sonuçlanıyorsa tazminat hesaplamada:

 • Maluliyet oranı,
 • Kişinin kaza dönemindeki yaşı, maaşı,
 • Kazadaki kusur oranlarına dikkat edilmektedir.

Maluliyet oranı, kazada yaralanan kişinin kalıcı sakatlık durumuna göre çıkarılan bir orandır. Diğer bir değişiyle sakatlık oranı, kaza sonrası yaralanan kişinin iyileşme süreci sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı kuruluşlarda uzman hekimler tarafından incelemeye alınması sonucu kişiye verilen orandır. Verilen oran üzerinden karşı taraftan tazminat talep edilebilmektedir.

Vücudun üst ekstremite bölgesinde yer alan omuz kırığı tazminat talep etmeye hak sağlamaktadır. Maluliyet oranı almak için girilen heyette uzman hekimler her kırık için farlı derecelendirme vermektedir. Hekimlerin omuz kırıkları için vereceği değerlendirme tablosuna örnek olarak aşağıda yer verdiğimiz tablo hazırlanmıştır:

Omuz KırıklarıDerecesi
Omuz çıkığı (gleno-humeral)2
Humerus cisim kırığı (nondeplase)3
Humerus cisim ayrıklı kırığı (deplase)4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum kırığı4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum açık kırığı5
Humerus suprakondiler kırığı3
Humerus suprakondiler açık kırığı4
Humerus medial ve lateral (birlikte) kondil kırığı2
Skapula Kırığı
Skapula Kırığı

 Skapula Kırığı (Kürek Kemiği)

Skapula adıyla bilinen halk dilinde kürek kemiği, vücudun göğüs bölümünde yer alan bir kemiktir. Kaza anında bu kemiğin kırılması çok olağan bir şekilde olup, kürek kemiğinin kırılmasından dolayı kazazedenin tazminat almaya hakkı bulunmaktadır.

Bu tazminatın talep edilebilmesi için kazazede uzman doktorlar tarafından heyete girmektedir. Girilen heyette skapula kemiğinin kırılmasından dolayı hekimlerin vereceği derecelendirme şu şekildedir:

Skapula (Kürek Kemiği) KırığıDerecesi
Skapulada kırık (kopma kırığı, ayrıksız kırıklar)3
Skapula kırığı (parçalı /ayrıklı/açık)4

Köprücük Kemiği Kırığı Tazminat

Kazada yaralanan kişi, köprücük kemiği kırığı için tazminat alabilmektedir yaralanan kişi, sağlık bakanlığının belirlediği kuruluşlara giderek uzman doktorlar tarafından heyete girdikten sonra heyet raporu almaları gerekmektedir.

Bu rapor sonucu maluliyet oranı belirlendikten sonra sigortadan ödenek alabilmektedir. Yine bu heyet raporu ile kazaya sebebiyet veren kişi veya kuruluşlara da dava açılabilmektedir. Vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre bir sınıflandırma yapıldığında köprücük kemiği (klavikula) şu şekilde yer almaktadır (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6):

Bilek Kırığı Tazminatı
Bilek Kırığı Tazminatı

Bilek Kırığı Tazminatı

Kaza sonucunda vücudun en çok kullanılan savunma mekanizmasının başında gelen el ve bilekler oldukça sık yaralanmaktadır. Kaza anında kendini korumak ve ya savunmak isteyen kazazede el ve bilekleriyle olaya müdahale etmek istemektedirler. Bu müdahale sonucu bilek zorlanıp yaralanabilir ve kırıla bilmektedir.

Bilek Kirigi Tazminat
Bilek Kırığı Tazminat

Bilek kırıklarında tazminat hesaplanırken, maluliyet oranı, kazadaki kusur oranları, kazazedenin yaşı ve maaşı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. Maluliyet oranının belirlenmesi için kazazede tamamlayacağı iyileşme süreci sonunda uzman hekimler tarafından heyete girmektedir.

Girilen heyette kemiklerin kırılması için bir değerlendirme derecelendirme yapılmaktadır. Bu derecelendirme için örnek tablo aşağıdaki gibidir:

BİLEK KIRIKLARIDERECESİ
Bilek (Karpal) Kemiklerinde Kırık2
Bilek (Karpal) Kemiklerinde Açık Kırık3
Bilek (Karpal) Kemiklerinde Açık Parçalı, Ezik Şeklinde Kırık4
Ulna Cisim Kırığı2
Ulna Cisim Açık Kırığı3
Radius Cisim Kırığı2
Radius Cisim Açık Kırığı3
Radius Başı Çıkığı2
Radius Boynu Kırığı2
https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Trafik Kazası Kaburga Kırığı Tazminat

Karayolları üzerinde trafik kazası geçirerek kaburgasında kırık meydana gelen kazazede elbette ki tazminat talep edebilmektedir. Kaburga kırığı tazminatını karşı tarafın kusur oranı kadar trafik sigortası ödemektedir.

Tazminat hesaplanması için bazı ana maddeler dikkate alınmaktadır. bu maddeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kazazedenin kaza dönemindeki yaşı ve maaşı,
 • Kazadaki kusur oranları,
 • Maluliyet oranı.
Trafik Kazası Kaburga Kırığı Tazminat
Trafik Kazası Kaburga Kırığı Tazminat

Maluliyet oranının belirlenebilmesi için kazazede bir yıllık iyileşme sürecinden sonra sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Girilen heyette uzman doktorlar kırıklar için ayrı değerlendirmeler ve derecelendirme de bulunmaktadır.

Bu değerlendirme kaburga kırıkları için 3 kaburga için her biri ikişer puan, 3 kaburgadan fazla kırık varsa üçüncüden sonrası için her biri birer puan olarak hesaplanmaktadır. Kaburga kırığı için değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir:

Kaburga Kırığı Derecesi
Kaburga kırığı2
Sternumda kırık3

Kemik Kırığı Manevi Tazminat

Bir kaza sonucu oluşan yaralanma ile kemik kırılması çok görülen bir durumdur. Kazadan sonra yaralanan kişi uzman hekimler tarafından incelemeye girip heyet raporu ve maluliyet oranına sahip olmaktadır. Bu heyet raporu ve maluliyet oranı ile sigorta şirketlerine ve kazaya sebep olan kişi veya kişilere maddi ve manevi tazminatları davası açabilir.

Manevi tazminat, yaralanan kişinin manevi yönden rahatsızlığını dile getirip hak talep ettiği bir dava türüdür. Kazalarda yaralanma sonucu kazaya sebebiyet veren kişilere yönelik açılır.

Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar?
Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar?

Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar ?

Trafik kazası sonucu vücut bütünlüğünün bozularak kemik kırığının oluşması oldukça sık görülen bir yaralanma türüdür. Kazada yaralanan birey, sağlık bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarına giderek heyete girmelidirler.

Girilen heyette yaralanan bireyin sağlık durumuna bakılarak bir derecelendirme gerçekleşmektedir. Her kırık için ayrı puanlama derecelendirme yapılmaktadır. Alınacak olan tazminatta tabi ki kırıklara ve kırık oranlarına göre değişecektir. Alınan heyet raporu ve maluliyet oranı ile yaralanan kişi uzman avukatlarla kazaya sebebiyet veren kişi ya da kişilere maddi ve manevi tazminatlarını alabilmektedir.

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Tazminat Hesaplama  <

Trafik Kazası Kırık Tazminat Hesaplama

Trafik kazalarında kemik kırılması oldukça sık rastlanan bir yaralanma şeklidir. Açık kırık ve ya kapalı kırık şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kaza sonrasında yaralanan kişi uzman doktorlar eşliğinde bir heyete girmelidir. Bu heyet sonucunda bir heyet raporu ve maluliyet oranı belirlenip alınmaktadır. Bu alınan maluliyet oranı tazminat hesaplaması yapılırken kullanılmaktadır. Tazminat hesaplama yapılırken oranlama ve belirleme yapılırken dikkate alınacak hususlar aşağıdaki maddelerdir:

 • Maluliyet oranı,
 • Kazada yaralanan kişinin kaza olduğu gündeki yaşı,
 • Haklılık oranı,
 • Aylık geliri.
Trafik Kazası Kırık Tazminat Hesaplama
Trafik Kazası Kırık Tazminat Hesaplama

5 Rapora Ne Kadar Tazminat Alırım

Bir kaza sonucu yaralanan kişi sağlık bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan heyet raporu ve maluliyet oranı almaktadır. Bu maluliyet oranı ile uzman avukatlarla birlikte karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir. Manevi tazminat, kişinin yaşadığı manevi, ruhsal çöküş ve psikolojisi için alınmaktadır. Manevi tazminatın herhangi bir hesaplama metodu bulunmamaktadır. Maddi tazminat için ise hesaplamada ihtiyaç duyulan rakamlar şu şekildedir:

 • Maluliyet oranı,
 • Aylık geliri,
 • Yaşı,
 • Kusur-haklılık oranı.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama tablosu kullanılarak yapılan hesaplama da 4 ayrı kriter önemli belirleyicidir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tazminat Hesaplama <

Kemik Kırığı Tazminat Yorumları

Geçirilen tüm iş ve trafik kazalarının dava konuları farklıdır. İş kazalarında sonuçlar ölümlü ve ya yaralanmalı olurken; trafik kazalarında ölümlü, yaralanmalı ve ya sadece araçların hasar aldığı maddi hasarlı trafik kazaları gerçekleşmektedir. Her iki kaza türünde de ayrı ayrı kemik kırığı tazminatı alınmaktadır. Bu tazminatları alabilmek için izlenecek ilk ve en önemli yol uzman bir trafik ve iş kazası avukatı ile görüşüp anlaşmaktır. Uzman avukatlar ile davalar hem en hızlı hem en güvenilir şekilde sonuçlanmaktadır.

Trafik ve iş kazasına ilişkin kazazedelerin yaşadıklarını ve tecrübelerini takip edebileceğiniz pek çok forum vardır. bunlardan en aktif olanları ve başlıcaları;

1- https://www.engelliler.biz/

2- https://engelliler.gen.tr/

Kemik kırığı tazminat yorumlarına ilişkin değerlendirmelerden faydalanmak için bu alanda daha önce tecrübe yaşamış kişilerin buluştukları ortamları ziyaret edebilirsiniz. Konu başlıklarına göre sizin yaşadıklarınıza benzer sorunları değerlendirip fikir alış verişinde bulanabilirsiniz.

Trafik Kazası Kırık Cezası

Trafik kazası yapan kişiler ve ya yapmaya sebep olan kişiler, mağduriyet durumuna hitaben kemik kırığı tazminatı hakkında bilgi sahibi olmalarında fayda vardır. Bu tazminat kaza yapan kişi tarafından, mağduriyet yaşanmasına sebep olan kişiden dava yolu ile tahsis edilmektedir.

Bu davanın açılması için zamanaşımı bir yıldır. Bir yıl içerisinde kazada mağdur olan kişi davayı açmalı, açmadığı takdirde süre dolacak ve dava açma hakkını kaybedecektir. Bu kazada gerçekleşen kemik kırıkları için hayati fonksiyonlarına etkisi, kırık veya çıkıkların vücut ağırlıklarına göre sınıflandırılmış tablosuna https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf, sayfasından ulaşabilirsiniz.

Trafik kazasında kişinin yaralanmasına sebep olan kişiler ceza mahkemesi davasıyla hapis cezasına çarptırılabilmektedir. Bu konuya ilişkin TCK Taksirle Yaralama Madde 89 da gerekli bilgiler verilmektedir.

Kırıklarla ilgili ortopedi servisi görevlidir. Bu anlamda doktorların tavsiyelerini dikkate alıp o yönde hareket etmekte fayda var.

Yaralanmalı trafik kazalarında meydana gelen hasarların büyük çoğunluğu kemik kırığı neticesinde oluşmaktadır. İyileşme sürecinin ardından sigorta şirketinden alınan tazminata trafik kazası kırık tazminat adı verilmektedir.

Kaza sonucu vücutta meydana gelen kırıklarla ilgili zararların giderilmesine kırık tazminat adı verilmektedir.

Kaza sonrası vücutta oluşan hasarlar adli tıp uzmanı tarafından değerlendirilir. Yaralanmanın durumu 1’den 6’ya kadar derecelendirilir. 1. Derece hafif, 2. - 3.dereceler orta, 4. 5. Ve 6. Derece ise ağır olarak nitelendirilmektedir.  4 derece kırık da en ağır yaralanmalardan bir tanesidir. Trafik kazası 4 derece kırık tazminatı kati rapor ifadelerinden bir tanesidir.

Trafik kazalarında meydana gelen kol kırıklarının tazminat olarak bir karşılığı vardır. Yaralanma tazminatın muhatabı sigorta şirketidir.

Femur kırıkları ciddi yaralanmalardır. Kaza sonrasında femur kırığı oluşan mağdurlar sigorta şirketinden 2022 yılında 500 bin liraya kadar tazminat alabilirler. Femur kırığı tazminat maddi tazminat kapsamında değerlendirilmektedir.

Trafik kazalarında en sık rastlanan yaralanmalardan bir tanesi de kol kırıklarıdır. Kolunda kırık meydana gelen kazazedeler trafik kazasından tazminat almaya hak kazanırlar. Alınak tazminat miktarını ise kırığın derecesi belirleyecektir. Trafik kazası kol kırığı tazminat talepleri iyileşme süreci sonrasında yapılacaktır.

Köprücük kemiklerinde meydana gelen kırıklar iki şekilde tedavi edilmektedir birincisi kendisi iyileşmeye bırakılır. İkincisi ise cerrahi operasyon yapılır. Köprücük kemiği yaralanmalarında yüzde 2 ile yüzde 7 arasında heyet oranı verilmektedir.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat işlemelerinin büyük çoğunluğu bedeni hasarlardan kaynaklanmaktadır. Vücutta oluşan kemik kırıkları sonucunda sigorta şirketi zarar gören tarafa tazminat ödemektedir. Trafik kazası kemik kırık tazminat talepleri sigorta şirketine yönelik yapılmalıdır.

Kaza sonrasında kemik kırığı oluşan vatandaşların o konu hakkında yaptıkları yorumlar aynı durumu yaşayan mağdurlar için oldukça değerlidir. Bu anlamda trafik kazası tazminatı üzerine çalışan hukuk bürolarından faydalanabilir. Yine aynı şekilde mağdur olmuş vatandaşlar forum siteleri vasıtasıyla bir birleriyle iletişim kurabilmektedirler.

Kemik kırığı vakalarında ne kadar tazminat alınacağı en çok merak edilen konuların başında gelir. Ancak her kemik kırığına aynı miktarda tazminat ödemesi yapılmaz. Hepsinin derecesi farklıdır. Tazminat hesaplaması yapılırken 4 ayrı değerden faydalanılmaktadır. 2022 yılında kemik kırığı tazminat limiti 500 bin liradır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler