Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminatı

Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminat

Kemik kırığı tazminatı trafik kazalarında ve iş kazalarında sıklıkla görülmektedir. Meydana gelen kemik kırıkları maddi hasar kapsamında değerlendirilmektedir. Her kemik kırığının mutlaka bir tazminat karşılığı vardır.

Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminat Oranları

Trafik kazası kemik kırığı tazminatı, kemikte oluşabilecek yaralanmalar sonucu sigortadan alınan tazminatlardır. Bu tazminatın alınabilmesi için trafik kazası geçirip kemiklerinde kırığı bulunan kişiler Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarından heyet raporu almalıdırlar.

Kemik kırığı tazminatı hesaplamaları yapılırken dikkate alınan birçok faktör vardır; en önemlisi kişideki kalıcı hasar olmakla birlikte, kişinin yaşı, yaralanma seviyesi, ameliyat sayısı örnek gösterilebilir. Trafik kazası kemik kırığı tazminatı alabilmek için sıralayacağımız kemikler en çok kırık meydana gelen bölgelerdir.

 • Vertebra,
 • İlium,
 • Maksilla,
 • Mandibula,
 • Skapula,
 • Patella,
 • Klavikula,
 • Toraks,
 • Radius,
 • Femur,
 • Tibia,
 • Fibula,
 • Hamerus,
 • Ulna.

Trafik Kazası Sonucu Kemik Kırığının Hukuki Boyutları

Trafik kazalarında oluşan yaralanmalardan dolayı kazazedeler dava yolu ile sorumlu sigorta şirketlerinden tazminatlarını almaktadır. Kazazedenin tazminat alacaklarına etki eden rapor sağlık kurulu raporudur.

Trafik kazası kemik kırığının ceza davası hukuki boyutu ise savcının talimatı; kolluk kuvveti aracılığı ile alınan kati rapordur. Kati rapor için kolluk kuvveti yaralanan kazazedeyi yaralanmasının tespiti için adli tıp uzmanının çalıştığı yere getirmektedir. Kati rapor derecesi kusurlu tarafın ceza davasında alacağı ceza oranını etki etmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde trafik kazası ceza davası hukuki boyutuna ilişkin yer alan açıklamada; trafik kazası sonucunda kazazedenin kemik kırığı bulunuyor ise ceza da yarı oranda artırıma gidilmektedir.

Adli tıp uzmanı tarafından verilen kati rapor dereceleri hafif, orta ve ağır olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Kemik kırığı tazminatı alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerden heyet raporu alınması gerekmektedir. Vücutta birden fazla kemik kırığı bulunması halinde hayat fonksiyonlarına olan etkisinin ağırlık derecesi tablolarına örnek olarak şunlar verilebilmektedir (HAFİF:1 ORTA:2,3 AĞIR:4,5,6):

KAFA BÖLGESİ KIRIKLARI 
Petros Kemik Kırıkları4
Kaidede Kırığı5
Etmoid Kemik Kırığı1
Ortiba 
Alveol Kırığı2
Lefort 35
Zigomatik Kemikte Parçalı ve ya Çökme Kırığı3
GÖĞÜS BÖLGESİ 
Klavikula Kırığı2
Skapula Kırığı (Parçalı, ayrıklı, açık)4
PELVİS KEMİKLERİ 
İliok Kemikte Küçük Kopma Kırığı1
İliok Kanat Kırığı4
Koksiks Kırığı2
OMURGA BÖLGESİ 
Lamine Kırığı2
Jefferson Kırığı3
Korpus Açık Çökme Kırığı5

https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf, bıraktığımız link üzerinden tam ve güncel tabloya ulaşabilirsiniz.

Trafik Kazası Kırık Tazminat
Trafik Kazası Kırık Tazminat

Trafik Kazası Kırık Tazminat

Trafik kazası kırık tazminatı için kazada yaralanan kazazedenin yönetmelik ile belirlenen 1 yıl olan iyileşme sürecini tamamlayarak; hekimler tarafından heyet raporu almalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarına giden kazazede hekimlerin inceleme ve değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Hekimler; kazazedenin yaralanmasını değerlendirmesi sonucunda maluliyet oranının tespiti belirlenmektedir. Yüzdelik oran üzerinden kazazedeye yaralanmasının karşıtı bir oran verilmektedir. Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre sınıflandırılmaktadır. Tabloya aşağıya bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz.

Sağlık kuruluna giren kazazedenin yanında götürmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Hekimler kazazedenin değerlendirilmesi sürecinde bu evraklara bakmaktadır;

 • Farklı hastaneler de tedavi gördüyse tedavi evrakları,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus kimlik fotokopisi.
Kemik Kırığı Tazminat
Kemik Kırığı Tazminat

Kemik Kırığı Tazminat

Kemik kırığı tazminatı sigorta şirketinden ve kusurlu taraftan ayrı olarak alınmaktadır.

Trafik kazası kemik kırığı tazminatı tazminatı başlığı altında talep edilecek tazminatlar;

Sigorta şirketinden;

 • Geçici iş göremezlik ödeneği,
 • Sürekli iş göremezlik ödeneği,
 • Araç hasar aldıysa aracın masrafları,
 • Hastane masrafları,
 • Bakıcı masraflar.

Kusurlu sürücüden, ruhsat sahibinden veya araç işleteninden alınacak kemik kırığı tazminatı:

 • Manevi tazminat.

Femur Kırığı

Femur kemik kırığı ciddi yaralanmalardır. Çoğu zaman operasyon gerektirmektedir. Trafik kazalarında meydana gelen femur kemik kırığı yaralanmaları çoğu zaman parçalı kırık şeklinde oluşur. Femur kemik kırığı tazminatı hesaplaması kırığın derecesine göre değişmektedir.

Operasyon olan, platin ve vida takılan femur kırıklarında heyet oranları yüksek çıkmaktadır. 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında femur kemik kırığı oranı yüzde 8 ile 40 arasında değişmektedir. 2024 yılında sigorta teminat limitlerinin 500 bin lira olduğu düşünülürse, profesyonel bir süreç sonunda bu rakamın tamamını almak mümkündür.

Kol Kırığı Tazminat
Kol Kırığı Tazminat

Kol Kırığı Tazminat

Kaza geçiren bir kişi, gerçekleşen kazada koluna aldığı bir darbe sonucu kırık oluşması durumunda, sigortadan bir ödenek, kazaya sebebiyet veren kişi ve ya kişilerden kol kırığı tazminatı alabilmektedir.

Bu tazminatı alabilmesi için kazayı geçiren kişi sağlık bakanlığınca belirlenen kuruluşlardan heyet raporu almalıdırlar. Vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre bir sınıflandırma yapıldığında kol kemik kırığı için şu şekilde yer almaktadır (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6):

Üst Ekstremite BölgesiDerecesi
Humerus cisim kırığı (nondeplase)3
Humerus cisim ayrıklı kırığı (deplase)4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum kırığı4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum açık kırığı5
Humerus suprakondiler kırığı3
Humerus suprakondiler açık kırığı4
Humerus medial ve lateral (birlikte) kondil kırığı2
Humerus tuberkulum majus kırığı3
Radius cisim kırığı2
Radius cisim açık kırığı3
Radius alt uç kırığı (Pouteau-Colles)2
Radius boynu kırığı2
Radius başı kırığı2
Radius distal eklem içi kır.+karpal çıkık (Barton)3
Ulna cisim kırığı2
Ulna cisim açık kırığı3
Radius başı çıkığı2
Radius başı çıkığı (açık)3
Ulna 1/3 üst kırığı+radius başı çıkığı (Monteggia)3

Tibia Kırığı Tazminat

Tibia kemiği günümüz Türkçesinde kaval kemiği olarak telaffuz edilmektedir. Gerçekleşmiş bir yaralanmalı kaza sonrasında kaval kemiği kırığı olabilmektedir. Bu kazadan sonra yaralı kişi, uzman doktorlar eşliğinde bir incelemeye girerek heyet raporu ve maluliyet oranı almaktadır.

Bu rapor sonucunda kırıktan sonra kalıcı bir hasar varsa sigortadan ve kazaya sebebiyet veren kişi ya da kurumlardan bir tazminat alabilmektedir. Vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre farklı olarak sınıflandırılıp, derecelen dirilmektedir. Tibia kırığı grubuna ait tablo ise şu şekildedir (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6,):

ALT ESKTREMİTEDERECESİ
Tibia Diafiz Kırığı4
Tibia Diafiz Açık Kırığı5
Tibia Plato (Lateral-Medial Kondil) Kırığı4
Tibiada Küçük Kopma Kırığı 11
Tibia Plato (Lateral-Medial Kondil) Parçalı Kırığı4
Tibia Plato+Fibula Başı Kırığı4
Tibia Eminentia Kopma Kırığı1

Omurga Kırığı Tazminat

Gerçekleşmiş bir kazada, kalıcı yaralanan birey omurga kırığı için tazminat alabilmektedir. Yaralı birey kazadan sonra heyet raporu ve maluliyet oranı alabilmek için uzman hekimler ile bir incelemeye girmelidir. Oranı olan birey, sigorta şirketinden ve kazaya sebebiyet veren kişi ya da kişilerden maddi ve manevi tazminatlarını talep etmeye hak kazanacaktır.

Omurga kırığı tazminatı talebi için, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyona etkisi ve ağırlıklarına göre farklı farklı grup ve derecelere ayrılmaktadır. Bu grup ve derecelendirme omurga kırığı için şu şekildedir (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6,):

OMURGA BÖLGESİDERECESİ
Atlanto-Aksiyal Luksasyon (tip I ve tip II)3
Atlanto-Aksiyal Luksasyon (tip III)4
Dens, Axis Kırığı3
Proc. Spinosus Kırığı2
Proc. Spinosus Açık Kırığı3
Proc. Transversus Kırıkları2
Proc. Transversus Açık Kırığı/Kırıkları3
Lamina Kırığı2
Lamina Açık Kırığı3
Korpus Kopma Kırığı2
Korpus Kırığı3
Korpus Çökme Kırığı (1/3’e kadar)3
Korpus Çökme Kırığı (1/3’den fazla)4
Korpus Açık Çökme Kırığı5
Omur Kayması (Spondilolistezis)2
Omurganın Açık ya da Kapalı İnstabil Kırıklı Çıkıkları5
Faset Kırığı (Omurları Birbirine Bağlayan Kıkırdak Yapısındaki Eklemler)3
Pedikül Kırığı3
Jefferson Kırığı (Atlas Kemiğinin Patlama Kırığı)4
Hangman (Cellat) Kırığı: (Aksis (C2) Kemiğinin Arka Elemanlarında Hiperekstansiyon Kırığı ve C2’nin C3 Üzerinde Kayması (Travmatik Spondilolistezis))4

Trafik Kazasında Boyun Kırılması

Karayolları üzerinde iki ve ya daha fazla aracın karışmasıyla doğan kazalar trafik kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Gerçekleşen kazanın sebepleri ise genel olarak iki başlıkta toplanmaktadır. Bunlar sürücüden kaynaklanan sebepler ve yayalardan kaynaklı sebeplerdir.

Trafik kazasında boyun kırılması için yaralanan ve ya vefat eden kazazedeye karşı tarafın trafik sigorta şirketi kusur oranı kadar bir ödeme yapmaktadır. Trafik sigortasından tazminatı talep edebilmek için kazazede gerekli müdahalelerin ardından iyileşme sürecine girmektedir. İyileşme sürecinin tamamlanmasının da ardından Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir.

Girilen heyette boyun kırılması ‘Yaşamı tehlikeye sokan duruma neden olan yaralanma’ olarak geçmektedir. Boyun yaralanmaları için heyete giren kazazede boyun kırılması için ‘kemik kırık ve çıkıkların hayat fonksiyonlarına etkisi ağırlık derecesi’ için bir değerlendirme alıp maluliyet oranı belirlenmektedir.

Trafik Kazasında Boyun Kırılması
Trafik Kazasında Boyun Kırılması

C6 Boyun Kırığı

C6 boyun kemiği halk dilinde boyun fıtığı olarak dile gelmektedir. Karşılaşılan bir durum ve ya yaşanan kaza sonucu yaralanan, hasar alan C6 kemiği kişiye ömür boyu rahatsızlık verebilmektedir. Yaralanan, C6 kemiği yaralanıp boyun fıtığı gerçekleşen kazazedenin çalışma şartları dahi etkilenebilmektedir.

Çalıştığı işten dolayı boyun fıtığı da gerçekleşebilmektedir. Bu durumda meslek hastalığı konusuna girmektedir. Meslek hastalığında önemli olan ise yapılan işin ve boyun fıtığının illiyet bağının olup olmamasıdır.

c6 Boyun kirigi
C6 Boyun kırığı

C1 Boyun Kırığı

C1 boyun kırığı, atlas kırığı olarak da geçmektedir. C1 baş ve boyun bölümünün birleştiği yerde yer almaktadır. İnsan vücudunun en karmaşık aynı zamanda en korumasız yerinde yer almaktadır. C1 yaralanmaları bulunduğu bölgenin en ciddi yaralanmalarından biridir.

Geçtiğimiz dönemlerde atlas kırığı bulunan kazazede alçı ve ya korse ile yatarak tedavi görmesi gerekirken günümüzde ameliyatlarla hemen normale dönmektedir.

C1 Boyun Kirigi
C1 Boyun Kırığı

Pelvis ve Kalça Kırığı

Pelvis ve kalça kırığı bulunan kazazedelerde ciddi seviye de ağrı bulunabilir ve bu ağrı her kalça hareketinde şiddetlenebilmektedir. Pelvis ve kalça kırığımda doktorun anında müdahalesi gerekmekle birlikte morluk, şişlik de görülmektedir.

Pelvis ve Kalça Kırığı
Pelvis ve Kalça Kırığı

Kanunlar ile belirlenen trafik kazalarında tazminat hesaplama yapılırken maluliyet oranına dikkat edilmektedir. Pelvis ve kalça kırığı bulunan kazada bu bölgeden yaralanma alan kazazedenin tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

Tazminat talep edebilmek için öncelikle ilk doktor müdahalesinin ardından iyileşme sürecine giren kazazede süreç sonunda uzman doktor ile heyete girmektedir. Girilen heyette doktorlar pelvis ve kalça kemiği kırıkları için ayrı derecelendirme yapmaktadır. Uzman doktorların maluliyet oranı hesaplaması yaparken pelvis ve kalça kemikleri kırıklarına verdiği derecelerine örnek tablo aşağıdaki gibidir:

Pelvis Ve Kalca Kirigi
Pelvis Ve Kalça Kırığı
Pelvis ve Kalça KırıklarıDerecesi
İliak kemikte küçük kopma kırığı1
İskion kolu kırığı tek taraflı2
Pubis kolu kırığı çift taraflı3
Symphysis pubis ayrılması (ağır; 3 cm’den fazla)4
Asetabulum ayrıklı taban kırığı4
İskion kır.+ pubis kır.+ sakroiliak ayrılma ((Malgaigne)4
Sakrum parçalı kırığı4
Koksiks kırığı2
İliak kemikte korpusta kırık3
Omuz Kırığı Tazminatı
Omuz Kırığı Tazminatı

Omuz Kırığı Tazminatı Üst Ekstremite Bölgesi

Yaşanan kazalarda sonuç yaralanma ile sonuçlanıyorsa tazminat hesaplamada:

 • Maluliyet oranı,
 • Kişinin kaza dönemindeki yaşı, maaşı,
 • Kazadaki kusur oranlarına dikkat edilmektedir.

Maluliyet oranı, kazada yaralanan kişinin kalıcı sakatlık durumuna göre çıkarılan bir orandır. Diğer bir değişiyle sakatlık oranı, kaza sonrası yaralanan kişinin iyileşme süreci sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı kuruluşlarda uzman hekimler tarafından incelemeye alınması sonucu kişiye verilen orandır. Verilen oran üzerinden karşı taraftan tazminat talep edilebilmektedir.

Vücudun üst ekstremite bölgesinde yer alan omuz kırığı tazminat talep etmeye hak sağlamaktadır. Maluliyet oranı almak için girilen heyette uzman hekimler her kırık için farlı derecelendirme vermektedir. Hekimlerin omuz kırıkları için vereceği değerlendirme tablosuna örnek olarak aşağıda yer verdiğimiz tablo hazırlanmıştır:

Omuz KırıklarıDerecesi
Omuz çıkığı (gleno-humeral)2
Humerus cisim kırığı (nondeplase)3
Humerus cisim ayrıklı kırığı (deplase)4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum kırığı4
Humerus kollum şirurjikum/anatomikum açık kırığı5
Humerus suprakondiler kırığı3
Humerus suprakondiler açık kırığı4
Humerus medial ve lateral (birlikte) kondil kırığı2
Skapula Kırığı
Skapula Kırığı

 Skapula Kırığı (Kürek Kemiği)

Skapula adıyla bilinen halk dilinde kürek kemiği, vücudun göğüs bölümünde yer alan bir kemiktir. Kaza anında bu kemiğin kırılması çok olağan bir şekilde olup, kürek kemiğinin kırılmasından dolayı kazazedenin tazminat almaya hakkı bulunmaktadır.

Bu tazminatın talep edilebilmesi için kazazede uzman doktorlar tarafından heyete girmektedir. Girilen heyette skapula kemiğinin kırılmasından dolayı hekimlerin vereceği derecelendirme şu şekildedir:

Skapula (Kürek Kemiği) KırığıDerecesi
Skapulada kırık (kopma kırığı, ayrıksız kırıklar)3
Skapula kırığı (parçalı /ayrıklı/açık)4

Köprücük Kemiği Kırığı (klavikula)

Kazada yaralanan kişi, köprücük kemiği kırığı için tazminat alabilmektedir yaralanan kişi, sağlık bakanlığının belirlediği kuruluşlara giderek uzman doktorlar tarafından heyete girdikten sonra heyet raporu almaları gerekmektedir.

Bu rapor sonucu maluliyet oranı belirlendikten sonra sigortadan ödenek alabilmektedir. Yine bu heyet raporu ile kazaya sebebiyet veren kişi veya kuruluşlara da dava açılabilmektedir. Vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağırlıklarına göre bir sınıflandırma yapıldığında köprücük kemiği (klavikula) şu şekilde yer almaktadır (HAFİF 1, ORTA 2-3, AĞIR 4,5,6):

Bilek Kırığı Tazminatı
Bilek Kırığı Tazminatı

Bilek Kırığı Tazminatı

Kaza sonucunda vücudun en çok kullanılan savunma mekanizmasının başında gelen el ve bilekler oldukça sık yaralanmaktadır. Kaza anında kendini korumak ve ya savunmak isteyen kazazede el ve bilekleriyle olaya müdahale etmek istemektedirler. Bu müdahale sonucu bilek zorlanıp yaralanabilir ve kırıla bilmektedir.

Bilek Kirigi Tazminat
Bilek Kırığı Tazminat

Bilek kırıklarında tazminat hesaplanırken, maluliyet oranı, kazadaki kusur oranları, kazazedenin yaşı ve maaşı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. Maluliyet oranının belirlenmesi için kazazede tamamlayacağı iyileşme süreci sonunda uzman hekimler tarafından heyete girmektedir.

Girilen heyette kemiklerin kırılması için bir değerlendirme derecelendirme yapılmaktadır. Bu derecelendirme için örnek tablo aşağıdaki gibidir:

BİLEK KIRIKLARIDERECESİ
Bilek (Karpal) Kemiklerinde Kırık2
Bilek (Karpal) Kemiklerinde Açık Kırık3
Bilek (Karpal) Kemiklerinde Açık Parçalı, Ezik Şeklinde Kırık4
Ulna Cisim Kırığı2
Ulna Cisim Açık Kırığı3
Radius Cisim Kırığı2
Radius Cisim Açık Kırığı3
Radius Başı Çıkığı2
Radius Boynu Kırığı2

https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf.

Trafik Kazası Kaburga Kırığı

Karayolları üzerinde trafik kazası geçirerek kaburgasında kırık meydana gelen kazazede elbette ki tazminat talep edebilmektedir. Kaburga kırığı tazminatını karşı tarafın kusur oranı kadar trafik sigortası ödemektedir.

Tazminat hesaplanması için bazı ana maddeler dikkate alınmaktadır. bu maddeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kazazedenin kaza dönemindeki yaşı ve maaşı,
 • Kazadaki kusur oranları,
 • Maluliyet oranı.
Trafik Kazası Kaburga Kırığı Tazminat
Trafik Kazası Kaburga Kırığı Tazminat

Maluliyet oranının belirlenebilmesi için kazazede bir yıllık iyileşme sürecinden sonra sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Girilen heyette uzman doktorlar kırıklar için ayrı değerlendirmeler ve derecelendirme de bulunmaktadır.

Bu değerlendirme kaburga kırıkları için 3 kaburga için her biri ikişer puan, 3 kaburgadan fazla kırık varsa üçüncüden sonrası için her biri birer puan olarak hesaplanmaktadır. Kaburga kırığı için değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir:

Kaburga Kırığı Derecesi
Kaburga kırığı2
Sternumda kırık3

Kemik Kırığı Manevi Tazminat

Kemik kırığı manevi tazminat, yaralanan kişinin manevi yönden rahatsızlığını dile getirip hak talep ettiği bir dava türüdür. Kazalarda yaralanma sonucu kazaya sebebiyet veren kişilere yönelik açılır.

Kazazedenin kazadan dolayı manevi tazminat istemi için Asliye Hukuk Mahkemelerinde manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminat kazada kusurlu bulunan sürücüye veya mütelsilen sorumlu olan ruhsat sahibi ya da araç işletenine açacağı davadır.

Kemik kırığı manevi tazminat hesaplanırken kullanılan formül veya metot bulunmamaktadır. Hesaplama yapılırken;

 • Tarafların ekonomik durumları,
 • Maluliyet oranı,
 • Kazazedenin yaşı maaşı gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

Kemik kırığı manevi tazminat; taraflardan birini zenginleştirirken diğer tarafı fakirleştirmemelidir. Ayrıca manevi tazminat maddi tazminattan farklı olarak maddi zararların karşılanması için ödenmemektedir.

Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar?
Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar?

Trafik Kazası Kırık Tazminat Ne Kadar ?

Trafik kazası kemik kırığı tazminat miktarlarına emsal Yargıtay kararları bulunmaktadır.

Trafik kazası kemik kırığı manevi tazminat miktarları;

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/575 sayılı kararı;

2009 yılında meydana gelen yaralamalı trafik kazasında davalı sürücünün %100 oranında kusurlu olduğu kabul edilerek 10.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi hukuka uygun olmuştur.

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1139 sayılı kararı;

Davaya konu yaralamalı trafik kazası sebebi ile maluliyetin bulunmayışı, kazaya bağlı olarak yaşı küçük çocukta oluşan yaraların iyileşme süresinin bir ay olması göz önüne alındığından anne için 10.000 TL baba için 10.000 TL olarak hükmedilen manevi tazminat miktarı yüksektir.

 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/201 sayılı kararı;

Trafik kazası neticesinde bacağı kesilerek %47 oranında maluliyete maruz kalan, kusursuz olan ve kaza tarihinde 19 yaşında olan davacı mağdur lehine hükmedilen 80.000 TL manevi tazminat miktarı uygundur.

Trafik kazası kemik kırığı manevi tazminat miktarları;

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/947 sayılı kararı;

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile 4.972,29 TL’nin 06.11.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, trafik kazasından kaynaklanan daimi ve geçici iş göremezlik tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı ZMSS sigorta şirketinin davacılara davadan önce ödenen tazminat miktarı güncellenerek poliçe limitinden düşülerek karar verilmiştir. Mahkemece, davacılara davadan önce ödenen bedelin yasal faiz güncellemesi yapılmaksızın ödenen miktarın (52.589,85 TL) kaza tarihindeki poliçe limitinden (60.000 TL) indirilmek suretiyle bakiye poliçe limitinin (7.410,15 TL) tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi isabetli olmamıştır.

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6099 sayılı kararı;

Hükme esas alınan aktüerya bilirkişi raporunda, davacının kaza tarihinde B.. isimli şirket bünyesinde çalıştığı, işten ayrıldığı 04/03/2008 tarihinde aylık ücretinin 884,00 TL (asgari ücretin 1.7 katı) olduğu, kaza tarihindeki ücretinin bilinmediği, bu nedenle hesaplamanın en son aldığı ücretine göre yapıldığı belirtilmiştir. Oysa mahkemece yapılması gereken iş, davacının anılan şirkette 04.04.2003 tarihinde işe başladığı, kaza tarihinin ise 11.12.2004 olduğu gözetilerek davacının kaza tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar aldığı aylık ücretlerin sorulması ve bilinen dönem hesabında bu ücretler, işten ayrıldığı tarihten itibaren asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması, gerekirken davacının son ücreti esas alınarak hesaplama yapılması doğru görülmemiştir.

Trafik Kazası Kırık Tazminat Hesaplama

Trafik kazalarında kemik kırılması oldukça sık rastlanan bir yaralanma şeklidir. Açık kırık ve ya kapalı kırık şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kaza sonrasında yaralanan kişi uzman doktorlar eşliğinde bir heyete girmelidir. Bu heyet sonucunda bir heyet raporu ve maluliyet oranı belirlenip alınmaktadır. Bu alınan maluliyet oranı tazminat hesaplaması yapılırken kullanılmaktadır. Tazminat hesaplama yapılırken oranlama ve belirleme yapılırken dikkate alınacak hususlar aşağıdaki maddelerdir:

 • Maluliyet oranı,
 • Kazada yaralanan kişinin kaza olduğu gündeki yaşı,
 • Haklılık oranı,
 • Aylık geliri.
Trafik Kazası Kırık Tazminat Hesaplama
Trafik Kazası Kırık Tazminat Hesaplama

Yüzde 5 Rapora Ne Kadar Tazminat Alırım?

Bir kaza sonucu yaralanan kişi sağlık bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan heyet raporu ve maluliyet oranı almaktadır. Bu maluliyet oranı ile uzman avukatlarla birlikte karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir. Manevi tazminat, kişinin yaşadığı manevi, ruhsal çöküş ve psikolojisi için alınmaktadır. Manevi tazminatın herhangi bir hesaplama metodu bulunmamaktadır. Maddi tazminat için ise hesaplamada ihtiyaç duyulan rakamlar şu şekildedir:

 • Maluliyet oranı,
 • Aylık geliri,
 • Yaşı,
 • Kusur-haklılık oranı.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama tablosu kullanılarak yapılan hesaplama da 4 ayrı kriter önemli belirleyicidir.

Kemik Kırığı Tazminat Yorumları

Geçirilen tüm iş ve trafik kazalarının dava konuları farklıdır. İş kazalarında sonuçlar ölümlü ve ya yaralanmalı olurken; trafik kazalarında ölümlü, yaralanmalı ve ya sadece araçların hasar aldığı maddi hasarlı trafik kazaları gerçekleşmektedir. Her iki kaza türünde de ayrı ayrı kemik kırığı tazminatı alınmaktadır. Bu tazminatları alabilmek için izlenecek ilk ve en önemli yol uzman bir trafik ve iş kazası avukatı ile görüşüp anlaşmaktır. Uzman avukatlar ile davalar hem en hızlı hem en güvenilir şekilde sonuçlanmaktadır.

Trafik ve iş kazasına ilişkin kazazedelerin yaşadıklarını ve tecrübelerini takip edebileceğiniz pek çok forum vardır. bunlardan en aktif olanları ve başlıcaları;

1- https://www.engelliler.biz/

2- https://engelliler.gen.tr/

Kemik kırığı tazminatı yorumlarına ilişkin değerlendirmelerden faydalanmak için bu alanda daha önce tecrübe yaşamış kişilerin buluştukları ortamları ziyaret edebilirsiniz. Konu başlıklarına göre sizin yaşadıklarınıza benzer sorunları değerlendirip fikir alış verişinde bulanabilirsiniz.

Trafik Kazası Kırık Cezası

Trafik kazalarında meydana gelen yaralanmalar Türk Ceza Kanunun 89. maddesinde değerlendirilmiştir. İstemeden kişinin yaralanmasına sebep olan failler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilir. Trafik kazası bilinçli taksire sokulursa TCK Madde 86’ya göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebi ile yargılanır.

Trafik kazasında mağdurunun şikayetçi olma süresi 6 aydır.

YouTube video

Sık Sorulan Sorular

Kırıkların çabuk iyileşmesi için ne yapmalı?

Kırıklarla ilgili ortopedi servisi görevlidir. Bu anlamda doktorların tavsiyelerini dikkate alıp o yönde hareket etmekte fayda var.

Kırık tazminat nedir?

Kaza sonucu vücutta meydana gelen kırıklarla ilgili zararların giderilmesine kırık tazminat adı verilmektedir.

Trafik kazası 4 derece kırık tazminatı

Kaza sonrası vücutta oluşan hasarlar adli tıp uzmanı tarafından değerlendirilir. Yaralanmanın durumu 1’den 6’ya kadar derecelendirilir. 1. Derece hafif, 2. – 3.dereceler orta, 4. 5. Ve 6. Derece ise ağır olarak nitelendirilmektedir.  4 derece kırık da en ağır yaralanmalardan bir tanesidir. Trafik kazası 4 derece kırık tazminatı kati rapor ifadelerinden bir tanesidir.

Femur kırığı tazminat

Femur kırıkları ciddi yaralanmalardır. Kaza sonrasında femur kırığı oluşan mağdurlar sigorta şirketinden 2022 yılının ilk yarında 500 bin lira ikinci yarısında ise 1 Milyon TL’ye kadar tazminat alabilirler. Femur kırığı tazminat maddi tazminat kapsamında değerlendirilmektedir.

Trafik kazası kol kırığı tazminat

Trafik kazalarında en sık rastlanan yaralanmalardan bir tanesi de kol kırıklarıdır. Kolunda kırık meydana gelen kazazedeler trafik kazasından tazminat almaya hak kazanırlar. Alınak tazminat miktarını ise kırığın derecesi belirleyecektir. Trafik kazası kol kırığı tazminat talepleri iyileşme süreci sonrasında yapılacaktır.

Trafik kazası kırık tazminat ne kadar 2024

Trafik sigortası teminat limiti 2024 yılında 1.800.000 TL’dir. Kırığın derecesi alınacak tazminat miktarını belirleyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler