Araç Pert Farkı Nedir?

Pert Farkı - Araç Pert Değeri

Pert farkı tazminatı ya da pert total  tazminatı denilen ödeme; aracın kazaya uğradıktan sonra kullanılamaz duruma gelmesine sigorta şirketi veya kaskosu tarafından yapılan ödemelere denilmektedir. Bu tazminatın yapılabilmesi için birkaç hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Pert Ne Demek?

Pert kelimesi, Fransızca kökenli olup, Türk Dil Kurumu’nda bulunan tanımında; zarar görme, değersizleşme anlamında kullanılmaktadır. Tazminat hukukunda ise bir aracı kazaya karışarak kullanılmaz hale gelmesine denilmektedir. 

Pert Ne Demek?
Pert Ne Demek?

Pert Farkı Tazminatı

Pert farkı tazminatında aracın pert araç olarak sayılabilmesi için aracın %70 ve ya da fazla oranda hasar almış olması gerekmektedir. Ancak trafik sigorta şirketlerinin pert kararı alması için %70 oranına bağlı değildir. Daha düşük oranlarda konuya tabidir.

Pert Farki Tazminati

Örneğin; aracın kasko değeri 200.000 TL’dir. Aracın tamir bedelinin 100.000 TL’ye varacak durumda ise sigorta şirketi durumu araç sahibine bildirir. Araç sürücüsünden yazılı onay alınarak pert işlemi başlatılır.

Kısaca trafik sigorta şirketi tarafından ortalama 45 gün içerisinde ödenen pert tazminatı için aracın tamir ödemesi ekonomik boyutta olmalıdır.

Pert Bedelinin Eksik Odenmesi

Pert Bedelinin Eksik Ödenmesi

Aracın perte çıkması belirlenmiş ve kesinleşmiş ise ödemesi yapılmaktadır. Ancak ödemesi eksik yapılması durumunda araç sahipleri yoğun araştırma durumuna girmektedir.

Pert ödemesi yapan trafik sigorta şirketlerinin eksik ödeme yapması durumunda yetki ve görevli mahkeme olan Asliye Ticaret Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Dilekçe üzerinde tüm durumlar, ödemeler, faturalar ve fotoğraflar açıkça belirtilmelidir. Bu süreç içerisinde size hukuki destek sağlayacak trafik kazası avukatı ile görüşmelisiniz.

Aracım Perte Çıktı Ne Yapmalıyım?
Aracım Perte Çıktı Ne Yapmalıyım?

Aracım Perte Çıktı Ne Yapmalıyım?

Aracın kazaya karışması ve perte ayrılması durumunda yapılacak birkaç adım bulunmaktadır. Aracı perte çıkan araç sahibi 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine kazayı bildirmelidir. Diğer adım ise aracın incelenmesi için eksper atanmasını istemektir.

Pert olan aracın sigorta şirketine bildirilmesi sırasında gerekli olan evraklar:

 • Sürücü ehliyet fotokopisi
 • Araç ruhsatı fotokopisi
 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Sürücüye ait alkol testi
 • Sigorta poliçesi
 • Aracın hasarlı olduğuna sair fotoğraflar
 • Primlerinin ödendiğine dair makbuzlar
Aracın Perte Çıkma Şartları
Aracın Perte Çıkma Şartları

Aracın Perte Çıkma Şartları

 • Eksper tarafından incelemeye giren aracın %70 ve ya üzeri oranında işlev göremez raporu alması durumunda araç pert sayılmaktadır.
 • Her sigorta şirketi hasarın büyüklüğü konusunda pert için net bir oran belirtmemektedir. Ancak birçok sigorta şirketi bu oranı %70 olarak almaktadır.
 • Aracın bakım ve onarımı, piyasa fiyatının %70 oranına ulaşılması ile araç pert raporu alır. Kısaca bakım ve onarımı piyasa fiyatına yakın olmamalıdır. Pert olarak rapor alan araç, sahibinden yazılı onay alınarak perte ayrılır.
Trafik Sigortasi Pert Arac Odemesi

Trafik Sigortası Pert Araç Ödemesi

Trafik sigorta şirketleri gerçekleşen kazalarda kendi sigortalı aracına ödeme yapmamaktadır. Karşı tarafın aracına kusur oranına göre ve poliçe limitleri içerisinde bu tazminat ödemesini yapmaktadır. S

Sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler poliçe limitini aşması durumunda kalan tutar ödenmemektedir. Kalan masraf için araç sahibinin iki yolu bulunmaktadır:

 1. Aracın kaskosu bulunuyor ise kaskoya başvuru yapmak
 2. Karşı taraf sürücüsü veya araç sahibine dava yolu ile talepte bulunmak.

Pert ödemesi yapan trafik sigorta şirketlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Neova sigorta
 • Doğa sigorta
 • Sompo japan sigorta
 • HDI sigorta

AKSigorta, Allianz Sigorta, Ana Sigorta, Acnturk, Anadolu Anonim Türk, Arex, S.S. Atlas Sigorta, Axa, Aveon Global, Bereket, Coface,Doga, Dubai, Ethica, Eureko, Generali, Groupama, Gulf, HDI, Hepiyi, Koru, Mapfre, Neova, Orient, Quick, Ray Sigorta, Sompo Sigorta, Şeker Sigorta, S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Karşılıklı Sigorta Kooperatifi, Türk Nippon Sigorta, Türk P ve I Sigorta, Türkiye Sigorta, Unico Sigorta, Zurich Sigorta pert ödemesi yapan başlıca trafik alanında çalışan sigorta şirketleri olarak ifade edebiliriz.

Pert total ödemesi sigorta şirketi ile anlaşma sonrasında araç sahibine yapılmaktadır. Pert bedelinin az olduğunu düşünen araç işleteni eksik olan kısım için alanında uzman avukat aracılığı ile  sigorta tahkim komisyonuna başvuru yaparak eksik kalan tutarı talep edebilir.

Sigorta Pert Araca Kaç Günde Ödeme Yapar?

Sigortanın talep ettiği belgeler eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Daha sonraki adım ise eksper aracılığı ile pert durumu kararlaştırılır. Pert raporunun tesliminin ardından 10 iş günü içerisinde tazminat miktarı tespit edilir. Yasal süre olan 10 gün içerisinde ödeme yapılır. Tazminatların ödenmesi ise her koşulda hasarın bildirilmesi tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ödenmelidir.

Pert Araç Tazminat Davası

Aracın kazaya karıştıktan sonra %70 ve üzerinde oran alması durumunda trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Araç kullanıma uygun olmayarak hurdaya ayrılmaktadır.

Araç sahibi bu maddi zararın karşılanması için karşı tarafın sigorta şirketine tazminat davası açabilmektedir. Alanında uzman sigorta avukatı ile yazılması daha sağlıklı olan bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Yazılan dilekçe pert araç davalarında görevli ve yetkili olan Asliye Ticaret Mahkemelerine verilmektedir.

Pert Araç Dava Dilekçesi 

Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yazılan dilekçe uzman avukat tarafından yazıldığı takdirde daha sağlıklı olmaktadır. Yazılan dilekçe üzerin belli başlı maddeler yer almaktadır. Dilekçe net ve kısa olarak yazılmalıdır.

Yazılan dilekçe üzerinde yer alması gereken hususlar:

 • Davacı adı, soyadı, TC. Kimlik Numarası, telefon numarası
 • Varsa vekilinin bilgileri
 • Davalının isim ve bilgileri
 • Kazanın nasıl gerçekleştiği
 • Araç bilgileri
 • Tutarlar, ödemeler
 • Deliller

Pert araç dava dilekçesi PDF örneği indirmek için tıklayınız.

Pert araç dava dilekçesi WORD örneği indirmek için tıklayınız.Pert Arac Dava Dilekcesi 1 1

Pert Farkı Tazminat Davası

Tazminat davası talebi için aracı perte ayrılan araç sahibi dilekçesini yazarak görevli ve yetkili mahkemeye başvuru yapmaktadır. Başvurulacak olan mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Kazanın ve tazminatın sorumlusu öğrenilmesinin ardında iki yıl içerisinde tazminat davası açılabilmektedir. Ancak sorumlu bulunamaz ve kaza tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise dava zamanaşımına uğramaktadır.

Sorumlu öğrenildikten sonra dava yoluna gidilerek dilekçe teslim edilir. Daha sonra yetkili eksper aracın rayiç bedelini ve kazadaki hasarları belirlemektedir. Buna göre tazminat ödemeleri en geç 45 gün içerisinde yapılmaktadır.

Pert Araç Dava Açma Süresi
Pert Araç Dava Açma Süresi

Pert Araç Dava Açma Süresi

Karayolları Trafik Kanunu 109. maddesinde yer alan açıklamalarda tazminat taleplerine ilişkin açıklama bulunmaktadır. Yer alan açıklama da tazminat sorumlusunun öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde başvurulur. Kaza tarihi 10 yıl geçiyor ise zamanaşımına uğramış olmaktadır. İlgili kanun maddesi ta olarak şu şekildedir: ‘Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar’. 

Perte Ayrılan Araç İçin Değer Kaybı Davası

Dava açmak her vatandaşa tanınmış yasal bir haktır. Ancak perte çıkan araçlar için araç değer kaybı davası açma hakkı bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise aracın kullanılamayacak duruma gelmesi ile aracın rayiç değeri hesaplanarak araç sahibine verilmesidir.

Araç rayiç bedelini tazminat olarak alan araç sürücüsü dava yoluna gidemez.

Araç değer kaybı aracın kazadan sonra bakım ve onarımından sonra 2. el piyasasındaki düşüşü olarak tanımlanmaktadır. Perte çıkan araç satılamayacağı için araç değer kaybı davası da açılamamaktadır.

Arac Pert Degeri Hesaplama

Araç Pert Değeri Hesaplama

Araç perte çıkması ile aracın rayiç piyasa değeri ruhsat sahibine ödenmektedir. Ödeme gerçekleşirken esas olan aracın rayiç 2. el piyasa değeridir. Rayiç 2. el piyasa değerinin hesaplanmasında dikkat edilecek hususlar:

 • Aracın kilometresi
 • Aracın modeli
 • Aracın üretim yılı
 • Motor gücü
 • Hasar geçmişi
 • Teknik özellikleri
 • Güncel ekonomik durum

Sigorta şirketi ve ya kasko pert hesaplamasının ardından pert farkı tazminatını ruhsat sahibine öder. Ödemeler poliçe limitleri dâhilinde gerçekleştirilir.

Pert Araçta Değer Kaybı Olur Mu?

Perte çıkarılan aracın sahibi, aracını 2. el piyasasında satamayacağı için araç değer kaybı istemeye hakkı bulunmamaktadır. Pert raporunun verilmesi üzerine plaka üzerine işlenmektedir. Bu araçlar ile trafiğe çıkmakta Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasaklanmaktadır.

Plakaya işlenerek trafiğe çıkması yasaklanan pert araçlar için aracın rayiç değeri hesaplanarak araç sahibine verilmektedir.

Pert Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 14.11.2005 Tarihli 2005/11341 Esas Numaralı 2005/10336 Kararında: Mahkemece yapılacak iş; araç tamirinin ekonomik olup olmadığına bakılmalıdır. Tamiri mümkün ise tamirden sonraki değeri artış ve ya azalma gösterdiği belirlenmesi. Diğer zarar kalemleri ile de belirleme yapılmalıdır. Tamir ekonomik değil ise kaza tarihinde aracın ülkesindeki rayiç (piyasa) değeri tespit edilmelidir. Hurda halinden yararlanılması söz konusu olduğunda hurda değeri indirilmesi için zarar miktarı belirlenmelidir. Deliller bilirkişi tarafından incelenerek sonuca göre değerlendirme ve karar vermekten ibarettir.

Ağır Hasarlı Araç Değer Kaybı Alabilir Mi?

Aracınız trafik kazasına karışmış ise hak kaybına uğramamak için sigorta şirketine başvuru yapmalısınız. Aracınız için değer kaybı, bakım ve onarımından sonra 2. el piyasasındaki düşüşü içim talep edilir. Ancak perte çıkan araçlar ve ağır hasar kayıtlı araçlar için araç değer kaybı ödenmemektedir. 

Ağır Hasarlı Araçta Değer Kaybı

Kaza sonrası %60-%70 arası oran hasar alan araçlar ağır hasar olarak nitelendirilir. Ağır hasarın pert araçtan farkı çekme belgelidir ve tamir edilmesi mümkündür.

Ağır hasarlı araçlar tamir edilmesi mümkün olsa bile araç değer kaybı talep edemez. Aldığı son güncellemeye göre çekme belgeli ağır hasarlı araçlar araç değer kaybı için uygun görülmemektedir.

Pert ve Rayiç Bedel Mutabakatı

Hasar alan araç için sigorta şirketleri piyasa değerini hesaplamaktadır. Hesaplamadan sonra sigorta şirketi size teklifini sunar. Bu teklif için kabul ve ya red hakkınız bulunmaktadır.

Teklifin kabulü durumunda size mutabakat formu imzalatılır. Kabulün ardından imzalanan form ile itiraz haklarınız ortadan kalkar. Araç değerinde mutabık kaldığınız onaylanır.

Pert Araç Rayiç Bedeli Hesaplama

Araçta hasar oluşması durumunda aracın rayiç bedeli önemli konuma gelmektedir. Hasar durumunda sigorta şirketleri ödemeyi aracın alındığı tarihte olan fiyatını esas almaz. Şuan ki piyasa değerini yani araç rayiç değerini esas alır.

Aracın rayiç değeri belirlenirken Türkiye Sigortalılar Birliği tarafından açıklanan Kasko Değer Listesi dikkate alınır. Bu listenin yanı sıra 2. el araç satışı yapan site ve ya kuruluşlar incelenir.

Araç rayiç bedeli hesaplaması yapılırken dikkate alınabilecek kurum, kuruluş vb yerler:

 • 2.  el araç ilan siteleri
 • Galeriler
 • Araç ithalat ve ihracat firmaları
 • Gazetelerde bulunan 2. el ilanları
 • Süreli yayınlar

Kaskosuz Araç Pert Olursa Ne Olur?

Kasko, araç sahiplerine zorunlu kılınmamıştır. Aracın kazaya karışarak pert raporu alması ile trafik sigorta şirketi poliçe limiti dâhilinde ödeme yapacaktır. Trafik sigorta şirketi tarafından yapılan pert tazminatı poliçe limitini aştığı sıklıkla görülmektedir.

Kasko poliçesine sahip olan araç için sigorta şirketinden kalan masraf karşılanmaktadır. Kaskosu bulunmayan araçlar ise masraf ödemesinin eksik kalması ile karşı sürücüye dava açabilir.

Pert Araç Delil Tespiti

Delil tespit davası ya da delil tespit talebi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılan dilekçe ile yapılmaktadır. Bu dava türü gerçek dava türü olmamaktadır. Geçici koruma tedbiridir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 400. maddesinde yer almaktadır.

Açılacak olan ve ya açılmış olan dava için delili toplamak amaçlanmaktadır. Delil tespitinde yaptırılabilecek olan hususlar:

 • Taraflar ve tanıklar dinlenebilir.
 • Keşif yaptırılabilir.
 • Bilirkişi raporu tanzim ettirilir.
 • İlgili yerlere müzekkere yazdırılabilir.
 • Deliller için koruyucu tedbirler alınabilir.

Karşı Tarafın Aracı Pert Oldu

Karşı tarafın aracının pert olması ve pert tazminatının talebi için muhatabı ilk olarak sigorta şirketiniz olacaktır. Trafik sigorta şirketinizin ödeme yaptığı halde hasar tutarının eksik kalması durumunda kalan tutar için size dava açılması muhtemeldir.

Pert Araç Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Gerçeklen kaza sonrası aracın kullanılamaz duruma gelmesi pert ve ya tam hasar olarak karşılaşılmaktadır. Kullanılamaz hale gelen araç için trafik sigortası ödeme yapar. Ancak birçok sigorta şirketi sıkıntı çıkararak işlemleri uzatmaktadır. Ödemeyi yapmamak adına istek ve taleplerde bulunmaktadır.

Trafik sigorta şirketleri ile muhataba geçmeden direkt olarak yetkili ve görevli mahkemeye tazminat davası dilekçesi yazılarak başvuru yapılabilmektedir.

Dilekçe ile başlayacak olan hukuki süreçte sigorta şirketlerine karşı hukuki destek almanızı önermekteyiz. Gerekli hukuki desteği alanında uzman sigorta avukatından alabilirsiniz. Sigorta avukatı, aracına sigorta yaptıran ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkları çözme konusunda çalışmaktadır.

Araçta Pert İşleminin Uygulanmasını Sağlama

Araçta pert işleminin uygulanmasını sağlama hakkı bulunmaktadır. Bu hak Yargıtay ve Sigorta Tahkim Komisyonu kararların da emsal bulmuştur. Perte çıkan aracın rayiç bedeli sigorta şirketi tarafından hesaplanarak sigorta şirketi veya kasko tarafından karşılanmaktadır. Ödenen pert farkı tazminatı poliçe limitlerine göre değişmektedir.

Kasko Pert Aracın Yüzde Kaçını Öder?

Kasko pert olan araç için ödeme yapmaktadır. Ancak bu ödeme sigorta şirketi teminat limitlerinin üzerinde kalan masraflar içindir.

Pert kaskosu zorunlu kılınmamıştır. Kaza sonucunda aracın tam hasar alması durumuna ilişkin yaptırılması önerilmiştir. Sebebi ise pert kaskosu tüm masrafları poliçe kapsamında karşılamaktadır. Kaskonun yaptığı ödemelere  pert farkı tazminatı ya da pert total tazminatı denir.

Pert Farkı Tazminatı İçin Kasko Şartları

 • Ağır hasar ve ya tam hasar kaydı bulunmalıdır.
 • Ruhsat sahibi en az 25 yaşında olmalıdır.
 • Araç yaşı 0 ve 10 arasında olmalıdır.
 • Otomobil, minibüs ve ya kamyonet olmalıdır.

Pert Kaskosunun Ana Teminatları Nelerdir?

 • Yanma
 • Devrilme ve yuvarlanma
 • Vahşi hayvan saldırıları
 • Hırsızlık ve ya teşebbüsü
 • Çekici hasarları
 • Aracın çalınması ve ya teşebbüsü
 • Doğal afet,
 • Kitle eylemleri
 • Çarpma ve ya çarpılma

Araca Yapılan Pert Kaskosunun Sağlanan Hizmetler Nelerdir?

 • İkame araç
 • Eksper
 • Yol kurtarma
 • Hastane nakil
 • Araca ait anahtarın çalınması ve ya kayıp olması
 • Çekici

Ağır Hasar ve Pert Farkı

Ağır hasar ve pert farkı aynı şeyler olmayıp farklılık göstermektedir. En temel fark olarak pert farkı; aracın hasar alması sonrasında başlatılan süreçtir. Ağır hasar aldığı kayıtlara geçen araç için sigorta şirketi ve mağdur arasında görüşmeler başlar. Ve uzlaşı sonrası bir ödeme alınır. %70 üzerinde olmasıdır. Ağır hasar da ise bu oran %70’in altındadır. Ancak ortak noktaları iki türde de olan rapor, kaza tespit tutanağı ve bilgiler Tramer’e işlenmesidir.

YouTube video

Pert kaydı olan araçların trafiğe çıkması ekonomik ve can güvenliği açısından uygun görülmemektedir.

Ayrıca pert kaydı olan araçların kasko poliçesi sigorta şirketi tarafından sınırlanabilir. Ağır hasar kaydı olan araçlara ise sigorta şirketi tarafından kasko poliçesi yaptırılabilir.

İlgili Makalelerimiz; 

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araçtan yoksun kalma tazminatı

Kazanç kaybı

Maddi hasarlı trafik kazası

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin