Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Robotu

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Programı

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama , kazanın niteliğine göre değişmektedir. Her kaza için ayrı bir zarar meydana gelmektedir. Bu zararların hesaplanması için yönetmelikler ile birlikte ilgili kurumların belirlediği kriterler ve yargı kararları hesabın nasıl yapılacağını belirler.

Trafik kazası tazminat hesaplama ile kazada oluşan zararların ortaya çıkartılması söz konusudur. Kazalarda meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketlerinin sorumluluğundadır. Her maddi zarar (araç hasarı, araç değer kaybı, ölüm, yaralanma) için ayrı bir hesaplama yapılmaktadır. İşte bu yazımızda sizlere trafik kazası tazminat hesaplama da her zararın nasıl hesaplandığını, formülleri, yöntemleri ve yargıtay kararları ile izah edeceğiz.

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Maddi zararlar; bir çarpışma nedeniyle arabanız hasar gördüyse ya da bir yaralanma yaşadıysanız, ihmalkar sürücüye karşı olası bir hak talebiniz olabilir. Kaza zararının tam olarak ne kadar olacağının hesaplanması oldukça zordur. Çünkü, her bir kaza için hem de her zarar için ayrı ayrı formüller dikkate alınmalıdır.

DMCA.com Protection Status

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Haksız fiil oluştuğunda dava açma hakkı taraflara tanınır. Araç çarpışmalarında yaralanma ile sonuçlanan durumlarda mağdur olan taraf telafi için hukuk yollarına başvura bilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama söz konusu olduğunda ise kazanın sonuçlarına göre hareket edilir.

Araç çarpışmaları nedeni ile birçok insan zarar görmektedir. Fiziksel olarak çeşitli problemlere maruz kalınmasının yanı sıra maddi kayıplara da sebep olması kazaların en önemli olumsuzlukları arasında yer alır.

Araçların çarpışması ölümlü trafik kazası ya da yaralanma olarak sonuçlanabilir. Her iki durum için de dava açma hakkı zarar gören tarafa tanınırken dava açılabilmesi haksız fiilin ortaya çıkması ile mümkün olur. Kaza geçiren kişi bizzat kendisi maddi ve manevi dava açma hakkına sahiptir.

 • Yaralanmalı olaylarda hasara uğrayan kişi iş gücü kaybına istinaden maddi zarar davası açabilirken yaşanan elem ve kederin üzerinde yarattığı olumsuzluklar için de manevi telafi davası açmaya hakkı vardır.
 • Çarpışmada oluşabilecek ağır bedensel hasarlar göz önünde bulundurulduğunda ise manevi zarar davasını yaralananın yakınları açma hakkına sahiptir. Maddi telafi davasını ise yaralananın yakınları açamamaktadır.
 • Maddi ve manevi zarar davası açılacağı zaman kusurlu araç sürücüsüne, araç sahibine, sigorta şirketi veya aracın işletenine dava açılabilir. Kaza sonucunda ortaya çıkan hasara yol açan aracın tespit edilemediği durumlarda ise Güvence Hesabı’na başvuru hakkı mağdur olan tarafa tanınmış bir haktır.
 • Araç çarpışmasını ilgilendiren telafi davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bunun yanı sıra sigorta şirketine bir dava açılması gerektiğinde Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmek gerekir.
 • Zarar davaları aracılığı ile talep edilebilecek haklar; tedavi giderleri, kazanç kaybı, iş görmemezlik nedeni ile maddi ya da manevi ödemelere ilişkindir. Bunlar hesaplanırken kazanın yol açtığı sonuçlara bağlı olarak değerlendirme yapılır.
 • Araç çarpışması sonucunda yaralanan kişinin gördüğü tedavilerin masrafı davalıdan talep edilebilir. Bunun yanı sıra çalışamadığı süre boyunca mahrum kaldığı kazancı da davalıdan talep edebilmektedir. Kazanç kaybı hesabı yapılırken çalışma gücü kaybı, maluliyet oranı gibi birçok konu dikkate alınır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama
Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Robotu 4

Bir kaza söz konusu olduğunda, talep edilebilecek iki tür teminat vardır:

 • Genel hasarlar: Acı ve ıstırabı telafi eder. Bu kayıplar, yaraların hayatınız ve günlük işleri yapma beceriniz üzerindeki etkisidir.
 • Özel hasarlar: Kazanın doğrudan bir sonucu olarak uğramış olabileceğiniz her türlü mali kayıp için alınan paradır.

Alabileceğiniz para miktarı; yaralanmanın ciddiyetine ve yaşamınız üzerindeki etkisine bağlı olarak hesaplanmaktadır. En doğru ödemeyi aldığınızdan emin olmak için, sigorta avukatı, talebinizi dikkatlice oluşturacaktır.

Yaralanmalı Trafik kazası tazminat hesaplama Tablosu; bakiye hesabınızın güncel miktarını ortaya çıkaracaktır. Yargıtayın ve Anayasa Mahkemesinin verdiği güncel kararlar ışığında  formüller ve güncel  yöntemler gerçek zararınızı belirleyecektir.

Sakatlık parası hesabı için kaza sonrasında kalıcı hasarınız tespit edilmiş olması gerekmektedir. Heyetten aldığınız sakatlık oranı ile doğru orantılı olarak da bakiye miktarınız artacaktır.

Araç çarpışması maluliyet tazminat hesaplama yöntemleri ile bakiye alacağınızın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama programı üzerinden yapılan öngörüler yine sizin alacağınız para miktarına yakın bir rakam verecektir. Ancak gerçek bakiye miktarınız sizin olayınıza göre özel elle yani manuel olarak aktüer uzmanlar tarafından yapılacak bireysel ve size özel hesap ile tespit edilecektir. Kaza sonrasında hangi tutarları alabileceğiniz ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini de yine yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama yapılmış örnek bilirkişi raporları üzerinden de görebilir ve bakiye miktarınız hakkında bir fikir yürütebilirsiniz.

Bedeni hasar zararı, maluliyet parası olarak da adlandırılmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araçların kazaya karışması neticesinde hayatını kaybeden kişinin maddi ve manevi hakları vardır. Kazalarda maddi zararlardan sigorta sorumludur. Manevi zararlardan ise kazaya sebebiyet veren aracın işleteni ve sürücüsü sorumludur. Ölümlü trafik kazası tazminat miktarı araç hasarlarının hesaplanmasında en temel belirleyeni olan 3 önemli başlık vardır.

 • Yaş
 • Kusur
 • Maaş

İle birlikte ölümlü trafik kazası tazminat hesabı için geride kalanlarında bilgileri gerekmektedir. Ölümlü trafik kazası tazminat ne kadar sorusunun karşılığı biraz daha karmaşıktır. Ölümlü kazalarda destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılır. Ölümlü trafik kazası tazminatı hesaplama tablosu verilerine göre destek payları vardır. Yasal olarak ölümlü kazalarda vefat eden kişinin eşi, anne, babası ve 18 yaşından küçük çocuklara paylar verilmektedir.

>İligil İçerik: Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplama <

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu

Trafik kazası tazminat hesaplama tablosu sabittir. Kişiye ya da kurumlara göre değişmez. Sigorta şirketlerinin yaptığı hesaplama ile sizin dışarıdan yaptırdığınız hesap arasındaki fark içtihatlardan ve farklı hesap formülleri kullanılmasından kaynaklanmamaktadır. Şirketler aktüer hesabı güncel ictihatlar üzerinden değil de kendi menfaatine olacak şekilde hesapladıkları için bu fark oluşabilmektedir.

2024 yılında yapılan zamlar enflasyon ve ekonomik gelişmelerle doğru orantılı olarak sigorta fiyatları fazlasıyla artış göstermiştir. Aynı şekilde araç fiyatları da neredeyse 3 katından fazla artmıştır. Zorunlu trafik sigortası teminat bedelleri hasarların altında kalmaya başlamıştı. 2024 1 Haziran sonrasında teminat limitleri iki kat arttırıldı. Kişi başı yaralanmalı trafik kazası tazminat, ölümlü kaza poliçe limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Zarar sonrasında uzman bilirkişiler tarafından ortaya koyulan zarar için sigorta şirketi tarafından 1 milyon liralık limite kadar ödeme yapacak.

2024 yılında trafik sigortası üst limitleri güncellenerek 1 milyon 800 bin TL olmuştur. Trafik kazası tazminat hesaplama sonucunda çıkan rakam trafik sigortası teminat limitlerini aştığı durumlarda kazaya sebebiyet veren aracın sahibi ve sürücüsü alacaktan sorumlu olacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama 2024

Kaza sonucu ortaya çıkan zararların tespiti her yıl düzenlenen yönetmelik ve çıkan yeni yargıtay kararları ışığında değerlendirilmektedir. 2024 yılında yapılan değişiklik ile TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak bakiye ömür, aktif dönem, pasif dönem zararları ortaya çıkarılacaktır.  Ancak kafaları karıştıran bir uygulama vardır. O da hangi hesap yönteminin kullanılacağına ilişkindir.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Programı

Araç kazalarında yapılan hesapları kolaylaştırmak adına yazılan programlar vardır. Sitemizde de bu programı bulmanız mümkündür. Makalemizin en başına eklediğimiz trafik kazası tazminat hesaplama programı ile ücret ödemeden para hesabı yapabilirsiniz. Sizden istenilen bilgileri doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde alacağınız miktarı 3 aşağı beş yukarı görebilirsiniz. Araç çarpışmalarında meydana gelen bedeni hasara ilişkin paranızın ne kadar olacağını tespit etmek için sayfanın başında bulunan hesap programını kullanabilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Neye Göre Yapılıyor?

Araç çarpışması nedeniyle gerçekleşen maddi kayıplar için zarar talebinde bulunabilirsiniz. Bunlar, genel hasarlar olarak bilinir. Ayrıca, aşağıdaki özel hasarlar için de para almanız mümkündür:

 • Yaralanmaya bağlı olarak çalışmama nedeniyle kaybedilen ücret
 • Hastane randevuları, reçeteli ilaçlar, rehabilitasyon dahil tüm tıbbi faturalar
 • Kazadan sonra arabanın tamiri için belgelenen faturalar
 • Kiralık araba ya da araba kullanım kaybı zararları
 • Tamir edildikten sonra aracın kaybettiği değer

Ayrıca; acı, ıstırap ve yaşamdan alınan zevk kaybı için de zarar başvurusu yaparak dava açabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tip özel hasarların hesaplanması çok daha zordur ve büyük ölçüde, gerçek koşullara bağlıdır. Kaza sonrasında acı ve ıstırabı belirleyen faktörler şunlardır:

 • Yaralanmanın ciddiyeti
 • Yaralanmaya bağlı ağrı miktarı
 • Ağrının süresi
 • Önceden var olan yaralanmalar
 • Gelecekteki olası komplikasyonlar
 • Kazanın aile üyeleri üzerindeki etkisi

Bazı hesap uzmanları; ekonomik zarar miktarını, aldıkları ve onu adil bir tutarı belirlemek için çarptıkları bir çarpan yöntemi kullanır. Ancak bu, zararın miktarını tahmin etmenin çeşitli yollarından yalnızca biridir. Araç çarpışması yaralanma davalarında deneyimli bir trafik kaza avukatı, müvekkilinin davasının, büyük olasılıkla değerini daha iyi almasını sağlayacaktır.

Kazadaki kusur yüzdesinin alacağınız para miktarını etkileyeceğini unutmamak da önemlidir. Örneğin; bir kazada %20 kusurlu iseniz ve bilirkişi raporu sonucunda 10 bin TL zarar ortaya çıkarıldığında, yüzde yirmi indirime gidilerek yeniden bir hesap ile alacağınız miktar 8 bin TL olacaktır.

Özel Zararların Hesaplanması

Yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkan maliyetleri toplayarak özel hasarları hesaplayabilirsiniz. Bunlar:

 • Geçmiş ve gelecekte kaybedilen maaşlar
 • Tedavi gibi tıbbi faturalar
 • Reçeteli ilaçlar, koltuk değneği gibi cepten yapılan harcamalar
 • Aciz durumdayken temizlik, çocuk bakımı gibi maliyetler
 • Kayıp ve hasarlı kişisel eşyalar

Özel hasarların toplamı, trafik kaza tazminat hesaplama değerinin temelini oluşturur. Ancak, tıbbi faturalar olmadan; bir yaralanma iddiası ile çok fazla yol gidemezsiniz. Tedavi gördüğünüz sırada, sigortanız maliyetin bir kısmını ya da tamamını karşılasa bile, her tıbbi faturayı dahil ettiğinizden emin olun. Bazı tıbbi hizmetler, birden fazla fatura içerebilir.

Genel Zararların Hesaplanması 

Acılarınız için objektif bir ölçü birimi olmadığı için genel zararların hesaplanması daha zordur. Ayrıca, her kişisel yaralanma durumu farklıdır. Araç çarpışmasında yaralanma nedeniyle çektiğiniz acı, asla bir başkası ile aynı olamaz. İki kişi tam olarak aynı yaralanmaya maruz kalsa bile, biri diğerinden daha fazla acı çekebilir. Birinde depresyon belirtileri görülebilir, diğerinde olmayabilir. Aynı tür yaralanma, bir kişinin çalışmasını engelleyebilir, diğerini etkilemeyebilir. Hesap için genel zararlar, “acı ve ıstırap” başlığı altında yer alır ve genel olarak şunları içerir:

 • Yaşanan duygusal rahatsızlıklar
 • Fiziksel ağrılar
 • Depresyon ve kaygı
 • Konsantre olamama
 • Kalıcı uyku kaybı

Ciddi yaralanmalar için, ağrı ve ıstırabınız için makul bir para almanızı sağlamak üzere deneyimli bir avukata ihtiyacınız olacaktır. Yüksek tutarlı zarar alacağı için şunlar dikkate alır:

 • Aşırı zihinsel ıstırap

Çektiğiniz zihinsel acı ne kadar yoğun olursa, alacağınız miktar da o kadar yüksek olur. Yaralarınız nedeniyle bir psikologa ihtiyaç duyarsanız, bunu kanıtlamanız daha kolay olacaktır.

 • Kalıcı ağrı ve yaralanmalar

Karmaşık yaralardan kaynaklanan uzun vadeli ağrılar, yara izi, felç gibi kalıcı fiziksel yaralanmalar, genel hasarlar için daha yüksek miktar sağlayabilir.

 • Şok edici olaylar

Ateş etme, uçak  ve tren çarpışması ya da yanan bir araçta mahsur kalma gibi şok edici olayların neden olduğu yaralanmalar, daha yüksek bir zarar parası alınmasını sağlayabilir.

Herhangi bir tür genel hasarda bir değer atamak tamamen kişiseldir. Acınızın derinliğini yalnızca siz değerlendirebilirsiniz. Buradaki zorluk, sigorta şirketini ödeme yapmaya ikna etmektir. Trafik kazası tazminat hesaplama kriterleri arasında sizin yaşadıklarınızın ne zor olduğuna ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bunun değerlendirilmesi için psikiyatri tedavisi alarak ispat edebilirsiniz. Psikiyatriden aldığınız oran trafik kazası tazminat hesaplama da hesaba katılarak alacağınız miktarı yükseltebilmektedir.

Trafik Kazası Geçirdim Ne Kadar Tazminat Alırım?

Trafik kazası tazminat hesaplama formülü ortaya çıkan zarara göre belirlenmektedir. Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama yapılacak ise destekten yoksun kalma tazminat hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Yaralanmalı kazalarda ise yaş, maluliyet, maaş ve kazadaki kusur ne kadar para alacağınızı belirleyecektir.

Araç kazalarında bedeni hasar, ölüm ve araç hasarı dışında da zarar talebinde bulunabilirsiniz. Kazanç kaybı, mahrumiyet bedeli,  psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanan problemlerle ilgili de zarar talep edebilirsiniz. Trafik kazası tazminat hesaplamaya yukarıda saydığımız kalemleri de ekletmek istiyorsanız profesyonel bir yol izlemeniz gerekmektedir.

Sigorta Şirketi Ödediği Tazminatı Ne Zaman Geri İster?

Sigorta şirketi, belirli durumlarda ödediği tazminatı geri isteyebilir. Bu durumlar:

 • Poliçe Şartlarının İhlali: Sigortalı, poliçe şartlarını ihlal ettiğinde.
 • Hileli veya Yanıltıcı Beyanlar: Yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda.
 • Sigortalının Kusuru: Kasıtlı veya ağır kusurlu davranışlar sonucu kazanın meydana gelmesi.
 • Rücu Hakkı: Üçüncü bir kişiden tazminat talep edilebilecek durumlarda.
 • Prim Borcu: Sigorta primlerinin ödenmemesi halinde.

Bu durumlarda sigorta şirketi, ödediği tazminatı geri talep edebilir.

Trafik Sigortası Hastane Masraflarını Karşılar mı?

Evet, trafik sigortası hastane masraflarını karşılar. Trafik kazası sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları, zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanır. Bu kapsamda karşılanan masraflar şunlardır:

 • Acil Servis Ücretleri: Kaza sonrası acil serviste yapılan müdahaleler.
 • Hastane Yatış Ücretleri: Yaralanma nedeniyle hastanede yatış ve tedavi giderleri.
 • Ameliyat Masrafları: Gerekli cerrahi müdahaleler ve ameliyat masrafları.
 • Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi: Kaza sonrası iyileşme süreci için gereken rehabilitasyon ve fizik tedavi masrafları.
 • İlaç ve Tıbbi Malzeme: Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar ve tıbbi malzemeler.

Trafik sigortası, bu tür masrafları poliçe limitleri dahilinde karşılar. Detaylı bilgi ve özel durumlar için sigorta poliçenizi incelemelisiniz. Ayrıca trafik sigortası kaza

Bedeni Hasar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik kazası tazminat hesaplama yöntemlerinden bir tanesi de bedeni hasar hesabıdır. Bedeni hasarın ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle iyileşme süreci tamamlanmalıdır. İyileşme süreci daha önce yürürlükte olan yönetmeliğe göre 6 ay iken son ve güncel uygulama 1 yıla çıkarılmıştır. İyileşme sürecinin ardından yani 1 yıl sonra sigorta şirketinin sevk ettiği hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ya da bireysel alınan adli tıp raporu ile maluliyet oranınızı tespit ettirmiş olursunuz. Bedeni hasar hesaplama içerisinde geçici iş göremezlik ve kalıcı iş göremezlik parası birlikte hesaplanır.

Bedeni Hasar Hesaplama Kriterleri;

4 madde de bedeni hasar hesaplama için önemlidir. Her maddenin sonuca doğrudan etkisi vardır. Trafik kazası tazminat hesaplama sonucunun sağlıklı olabilmesi için 4 madde tespit edilmiş olmalıdır. Gerekirse her bir madde için ayrı ayrı bilirkişi raporları temin edilmelidir. Trafik kazası tazminat hesaplama da bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Aktüer hesap sırasında bu raporlar yeniden istenebilir.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Hesaplama

Araç kazalarında manevi zarardan kusurlu taraf araç işleteni ve araç sürücüsü sorumludur. Manevi tazminat hesaplama yöntemi bedeni hasarla doğrudan orantılıdır. Manevi zarar hesabı aktüer uzmanlar tarafından yapılmamaktadır. Sebebi ise bir  formül bulunmamasındandır. Manevi tazminat hesaplamada Maddi zararda olduğu gibi bir sayımlama yapılamaz.

Her iki tarafından maddi durumu, uğranılan manevi zarar ve maddi zarar göz önünde bulundurulur. Son Yargıtay kararları dikkate alınır. Ne karşı tarafı fakirleştirecek ne de para talebinde bulunan tarafı zenginleştirecek bir tutara hakim karar verir.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Örneği

Araç çarpışması sonucu sakat kalan bir vatandaşın yüzde yüz haklı olduğunu düşünelim kaza tarihi 01.01.2020 kazazedenin doğum tarihi 01.01.2000, vatandaş asgari ücret ile çalışıyor. Ve kaza sonrası girdiği sağlık kurulu tarafından yüzde 10 heyet raporu alınan x kişisine para hesabı nasıl yapılır?

1- İşlemiş dönem kazançları :
2020-01-01 ile 2020-06-01 tarihleri arasındaki işlemiş dönem kazançları aşağıdadır.
Dönemler Aylık Net ücret Süre (gün) Dönem tutarı
2020-01-01 – 2020-01-01 1.829,02 ₺ 1 60,97 ₺
2020-01-01 – 2020-06-01 2.324,00 ₺ 152 11.774,93 ₺
Bilinen Dönem Kazançları Toplamı: 11.835,90 ₺

2- İşleyecek aktif dönem kazançları :

Hak sahibinin (0) yıllık işlemiş aktif dönemden sonra gelen işleyecek aktif dönem kazançları “Kazanç x Zarar süresi = İşleyecek dönem kazançları” kısa formülüyle aşağıda hesaplanmıştır. Buna göre:

Kişi yönünden:
2.324,00 x 1.1000 x 0.9090 x 12 x 40(yıl) = 1.115.408,45 ₺

3- Aktif dönem zarar hesabına esas kazançlar toplamı :

Davacılar İşlemiş dönem İşleyecek dönem Toplam
Kişi 11.835,90 1.115.408,45 1.127.244,35 ₺

4- Pasif dönem zarar hesabına esas kazançlar :
Pasif dönem zararı, en son asgari ücretin vergi indirimsiz net tutarı üzerinden hesaplanacak; (45.2593) artış katsayısıyla bulunacak ve pasif dönem zararı önceden peşin olarak alınacağından (0.0221) katsayısıyla iskonto edilecektir.

Buna göre, hak sahibinin pasif dönem zarar hesabına esas kazancı:
2.324,00 x 45.2593 (K40) x 0.0221 (1/K40) x 12 x 6 yıl =167.366,57 ₺

BAKİYE TUTARLARI :

46 yıllık iş gücü kaybı zararı:
40 Yıllık aktif dönem zararı:
1.127.244,35 (40/40) x (100/100) = 1.127.244,35 ₺
6 Yıllık pasif dönem zararı:
167.366,57 (6/6) x (100/100) = 167.366,57 ₺
Toplam 46 Yıllık Zararı 1.294.610,92 ₺

Davacının yaşam ve zarar süresi ile % 10 beden gücü kayıp oranına göre, miktarın net tutarı :
1.294.610,92 ₺ x %10 (İşgöremezlik) = 129.461,09 ₺

Trafik kazası tazminat hesaplama örnekli anlatım; 

Maaş

———-                 X Bakiye ömür  x yaş = zarar miktarı

Maluliyet oranı

Bu formülü bir örnek ile açıklayalım;

Kazaya karışan kişinin yaşı 40, maaşı ise 5000 lira, heyet raporunun ise yüzde 10 olduğunu varsayalım. Kazalı vatandaş kusursuz, yani araç yüzde Yüz haklı.  5000 x %10 = 500  Vatandaşın kaza sebebiyle maluliyet zararı aylık 500 lira yaptığını formül ile hesapladık. 500 x 12 = 6000 yaralanmalı kazaya karışan kişinin yüzde 10 iş gücü kaybından yıllık zararı yine formüle göre  6000 lira olduğu ortaya çıktı. 6000 x 29 = yaptığını formül ile hesapladık. x 12 = 6000  x 29 = 174.000. 40 yaşındaki bir vatandaşın bakiye ömrü PMF 1931 tablosuna göre 29 yıldır. Yıldır kazanç kaybı olan 6 bin lira 29 ile çarpıldığında ortaya alınacak para çıkmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Etkileyen Faktörler

Trafik kazası tazminatını etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kusur oranı (Kazazedenin kaza olayı ile ilgili kusur oranı)
 • Maluliyet/Sakatlık oranı (Kaza sonucunda yaralanma varsa)
 • Bakiye Ömür (Hem yaralanma hem de destek için)
 • Kazanç Durumu (Hem yaralanma hem de destek için)
 • Tamirat Masrafları (Hasarın onarım maliyeti)
 • Araç Değer Kaybı (Kaza sonrası aracın piyasa değerindeki olumsuz etki)
 • Tedavi Giderleri (Hastane, doktor ve ilaç masrafları)
 • Acı ve Sıkıntı (Kazadan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik sıkıntılar)
 • Ölüm Halleri (Kazadan ölüm olduysa)
 • Gelecekteki Masraflar (Kalıcı sakatlık, uzun süreli tedavi vb. durumlarında)

Bu faktörler, 2024 yılı için güncel trafik kazası tazminat hesaplama yöntemleriyle tazminat miktarını belirlemede dikkate alınmaktadır.

Trafik kazası tazminat hesaplamada en önemli faktörler:

 • Poliçe sınırları

Yaralanmaya bağlı zarar değeri, mevcut sigorta limitinin çok üzerinde olduğunda, yapmanız gereken, kusurlu kişiye aradaki fark için dava açmaktır.

Davalı, yaralarınızın durumu için, suçun bir kısmını size kaydırmaya çalışacaktır. Eşit derecede suçluysanız ya da daha fazla suçluysanız, kaza zararı talebiniz reddedilebilir.

 • Orantısız tıbbi faturalar

Sigorta şirketleri, makul ve gerekli tıbbi faturaları ödeyecektir. Bir doktor, faturalara aşırı testler ve tedavi eklerse, bu maliyetler sonuçtan çıkarılabilir.

Küçük ve karmaşık olmayan araç çarpışması zarar talepleri, genellikle doğrudan sigorta şirketlerinden alınabilir. Burada istenen son şey, bir avukat tutup dava açmanızdır.

Bir iddia mahkemeye taşındığında ve zarar  mahkemede hesaplandığında, kararın, uzlaşma talebinden çok daha fazla olma ihtimali her zaman vardır. Diğer yandan, mahkemede ne karar verileceğini asla söyleyemezsiniz. Bu nedenle, iyi bir avukat, dava mahkemeye taşınmadan önce, arabulucu ile genellikle adil bir uzlaşma yapılmasını sağlayacaktır.

Trafik kazası tazminat hesaplama kriterlerini etkileyen faktörler arasında görülmeyen bir de sigorta şirketleri vardır. Sigorta şirketleri, bir avukat tarafından temsil edilmeyen talep sahiplerine daha düşük ödemeler sunabilir. Tekliflerini yaptıklarında, muhtemelen daha fazla para almak için yasal beceriye sahip olmadığınızı bilirler. Ancak, daha azı ile yetinmeyin. Çoğu avukatı, davanızı incelemek için ücretsiz bir ilk danışmanlık sunar. İyi bir avukatın sizin için neler yapabileceğini öğrenmenin ise bir maliyeti yoktur.

Yıllara Göre Zorunlu Sigorta Teminat Limitleri Ölüm ve Yaralanma 

YILMİKTAR
20241.800.000₺
20231.200.000₺
2009150.000₺
2010175.000₺
2011200.000₺
2012225.000₺
2013250.000₺
2014268.000₺
2015290.000₺
2016310.000₺
2017330.000₺
2018360.000₺
2019390.000₺
2020410.000₺
2021430.000₺
2022500.000₺ 1 Temmuz’dan İtibaren 1.000.000

>İlgili İçerik: Trafik Sigortası Teminat Limitleri <

Kaza Aktüer Hesaplama Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazası tazminat hesaplama sırasında yararlanılan yöntemlerden biri olan Aktüerya, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık sebebi ile ortaya çıkan zararın hesaplanması sırasında kullanılır. Aktüer Nasıl Hesaplanır? Araştırılan bir konu olurken bu hesap sırasında teknik faizin yanı sıra TRH 2010 yaşam tablosu kullanılır.

Maddi zararlar zorunlu mali sorumluluk kapsamında ele alınır ve hesap yapılacağı zaman Aktüeryal yöntemler devreye girer. Bu metot kullanıldığında zararın gerekçe oluşturan unsurlardan yararlanılır.

Araç kazalarına bağlı olarak ortaya ölüm ya da yaralanma gibi çeşitli sonuçlar çıkabilmektedir. Kazalarda yaralanan kişiler sürekli sakatlık durumunda dava açabilir. Trafik kazası tazminat hesaplama yapılırken kusur oranları indirim nedeni olarak kabul edilir.

Matematik ve istatistik biliminden yararlanarak sigorta ve finans gibi konularda risk modelleri geliştiren bilim dalına aktüerya adı verilirken bu alanda bilimsel yöntemlerle çalışan kişiler aktüer olarak adlandırılır.

Aktüeryanın çalışma alanları şunlardır:

 • Destekten yoksun kalma
 • Geçici maluliyet
 • Kalıcı maluliyet
 • Rücu alacakları
 • İş kazası ve meslek hastalığı

Kaza sonucunda vefat durumu oluşması halinde ise vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler destekten yoksun kalma zararı talep edebilir. Bu tür davalarda zarar miktarları hesap edilirken çeşitli yöntemler kullanılır.

Aktüer Hesaplama Nasıl Yapılıyor? Merak edilirken bu hesap sırasında zarar unsurlarının doğru anlaşılması gerekli olur. Zarar unsuru olarak adlandırılan uygulamalar ise teknik faiz, TRH 2010 yaşam tablosu ve asgari brüt ücrettir.

Sayımlama sırasında kusur durumu, TRH 2010 yaşam tablosu, müteveffanın yaşam süresi ve yaşı, hak sahipleri ve destek süreleri kazanç durumu dikkate alınır.

Rapora Göre Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Aktüerya hesabı nedir? Dendiğinde çıkacak paranın ne kadar olacağı konusunda yararlanılan yöntemden söz edilir. Bu zarar türleri destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık olarak adlandırılmaktadır. Aktüerya hesaplama formülü ise zarar unsurları, yaşam tablosu, hesap için esas alınacak ücretten oluşur. Rapora Göre Hesaplama yapılacağı zaman teknik verilerden yararlanılır.

TRH 20110 olarak adlandırılan yaşam tablosu erkekler için ömür sonu olarak 75 yaşı uygun bulur. Kadınlar söz konusu olduğunda ise bu süre 79 olur. Rapora göre hesaplama söz konusu olduğunda raporun düzenlendiği tarihte yalnızca belgelendirilen vesikalara göre düzenlenen ücretlendirme geçerli olur.

>İlginizi Çekebilir: Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama <

TRH 2010 Teknik Faiz Tablosu Tazminat Hesaplama Yöntemi Nedir?

Teknik faiz raporun düzenlendiği tarihe göre hesaplanır. Buna göre TRH 2010 Teknik Faiz Tablosu söz konusu olduğunda rapor hazırlandıktan sonra kişinin bilinen son geliri üzerinden hareket edilir. Her yıl için %10 artış ve her yıl için geçerli olmak üzere %10 iskonto yerine %1,8 olarak teknik faiz uygulanır.

TRH 2010 hesaplama yapılacağı zaman erkek ve kadınların ömür sürelerindeki ayrım dikkate alınır. Bundan dolayı da erkekler için 75 yaş ömür sonu olarak değerlendirilir. Kadınlar içinse bu sürenin 79 yaş olarak kabul edildiği görülmektedir.

PMF Tablosu Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik kazası tazminat hesaplama yapılırken Yargıtayca belirlenen ilkelere bağlı kalınır. PMF Tablosu Hesaplama yapılacağı zaman doğru yöntemler kullanılmaması hak kaybı yaşanmasına neden olabilir. Araç kazalarında hesap yapılırken PMF 1931 yaşam tablosu kullanılır.

2024 Yılında Ölüm ve Yaralanma Tazminatı Ne Kadar?

Sigorta teminat limitleri her yıl güncelleşmektedir. 2024 yılında yaralanma ve ölüm zarar limiti 1.800.000 bin lira olarak belirlenmiştir. Kaza başına ise teminat limiti 400.000 lira olmuştur. Meydana gelen zararın hesaplanmasının ardından çıkan tutarın 1 nokta 2 milyon kadarı sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Artan miktar ise kusurlu tarafın araç sahibine ve sürücüsüne rücu edilecektir. Trafik kazası tazminat hesaplama neticesinde maddi zararınız limitler üzerinde çıkma durumunda sigorta şirketleri bu tutarlardan sorumlu değildir.

Trafik kazası maluliyet tazminat hesaplama yapılacağı zaman zarar görenin durumuna göre hareket edilir. Zarar davalarında dikkate alınan bazı unsurlar olurken bunlar arasında kusur oranı ilk sırada gelir. Kişinin yaşı ve mesleğinin yanı sıra gelir durumu da göz önünde bulundurulur.

Kazanın ardından mağdurun tedavisi tamamlandığında sürekli bir sakatlık nedeni ile uğrayacağı ekonomik zararın karşılanması için yaralanmalı araç çarpışması zarar talebi oluşur. Bu durumda yetkili bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunun mahkemeye sunulması gerekli olur.

Alacak davalarının sonuçlarının adalete uygun olması beklenirken zararı oluşturan fiil ile alacak miktarı arasında makul bir oran olması gerekir. Ayrıca davalar zenginleşme amacı ile açılmamalıdır. Sonuçları açısından da suçlu olan tarafın fakirleşmesine imkan vermemelidir. Manevi zararların ise amacına uygun olması kendisinden beklenen durumdur. Trafik kazası tazminat hesaplama içerisinde manevi tazminat ayrı tutulmaktadır. Maluliyet tazminat hesaplama maddi tazminat kapsamında değerlendirilmektedir.

Maluliyet tazminat hesaplama programı aracılığı ile kişinin kazanın ardından kalıcı ya da geçici bir sakatlığı oluştuğunda alabileceği para miktarı hesaplanabilmektedir.

Bedensel zarar tazminat hesaplama programı çeşitli web siteleri aracılığı ile uygulanabilir. Bu tür programlar dijital ortamlarda kullanılmaya müsait olurken gerekli verilerin girilmesi durumunda yaklaşık bir hesaplama yapması mümkün olur.

Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplama

Bu programlar hazırlanırken yargı çevrelerinde genel kabul gören uygulamalar dikkate alınır. Trafik kazası tazminat hesaplama yapılırken birbiri ile ilişkili olan konular üzerinden hareket edilir ve bu öngörü yazılım programları aracılığı ile oluşturulur.

Bedensel zararlar tamamen ya da kısmen çalışamayan kimselerin ileride ekonomik açıdan yoksun kalacağı zararlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Kaza geçiren kişi kalıcı bir sakatlıkla karşılaşmadığında geçici iş görmemezlik nedeni ile iş ve kazanç kaybı talebinde bulunabilir. Bedensel zarar tazminat hesaplama, oluşan durumun yol açtığı neticelere göre sonuçlanır. Geçici ya da kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda zarar bedelleri buna göre hesaplanır.

>İlginizi Çekebilir: İş Kazası Tazminat Hesaplama <

 • Bunun yanı sıra kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda ise çalışma gücü ve kazanç kaybı yaşayan taraf bu zararlarının tazmin edilmesini talep edebilir. Kişinin tedavi süreci boyunca hastane giderleri ya da iyileşme döneminde yapılan tüm masrafları da talep etme hakkı vardır. Cismani zarar tazminat HESAPLAMA uygulanacağı zaman tüm unsurlar dikkate alınır.
 • Bedensel zarara uğrayan taraf kaza sonucunda iş göremez hale gelebilir. Bu durum geçici ya da kalıcı bir şekilde olabileceği için zarar çıkartılırken tüm unsurlar bir arada değerlendirilir.
 • Geçici iş görmemezlik olarak adlandırılan durumda kişi kazanın ardından iyileşene kadar çalışamadığı için belirli bir gelir kaybı yaşar. Ortaya çıkan bu zarar, kusurlu olan tarafa dava açılarak talep edilir.
 • Yaralanmalı kaza manevi tazminat hesaplama yapılacağı zaman kişinin kaza sebebi ile uğradığı elem ve keder dikkate alınır. Davaların haksız zenginleşmeye yol açmaması gerekirken manevi zarar davalarının amacına uygun olması gerekir.
 • Sakatlık tazminatı hesaplama yapılacağı zaman sürekli iş görmemezlik nedeni ile ortaya çıkan çalışma gücü ve kazanç kaybı dikkate alınır.
YouTube video
Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazası geçirdim ne kadar tazminat alırım 2024?

Trafik kazalarında teminat limitleri her yıl değişmektedir. 2024 yılında maddi tazminata karşılık gelen sigorta poliçelerinin ölüm ve yaralanma tazminatı teminat limiti 1.800.000 TL’dir.

Trafik kazası sigortadan ne kadar para alınır?

Trafik kazası sigortasından alınacak para miktarı, poliçe limitleri ve zararın boyutuna bağlıdır.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama nasıl yapılır?

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, tedavi masrafları, iş göremezlik durumu ve manevi zararlar dikkate alınarak hesaplanır.

Yaralanmalı trafik kazasında açılan dava ne kadar sürer?

Yaralanmalı trafik kazası davaları, genellikle 1 ila 3 yıl arasında sürer.

Yaralanmalı trafik kazasında tazminat kimden alınır?

Yaralanmalı trafik kazasında tazminat, kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden alınır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

21 yanıt

 1. 2020 yılında iş yeri servisi ile eve dönerken trafik kazası ve iş kazası geçirdim. Kaza sonrasında omurilikte 3 kırık ve fıtıklar oluştu kolum kırıldı ve yüzümde izler var, henüz heyet raporu almadım ve avukatım da yok. Ne kadar tazminat alabilirim birinci sorum ikincisi ise iş yerim ile ilgilidir problem Yaşar mıyım ?

  1. İş Kazası Tazminat Hesaplama ile Trafik Kazası Tazminat Hesaplamanız ayrı yapılması gerekiyor. Çünkü iş kazasında meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden değerlendirme yapılıyor, trafik kazalarında ise vücudun genel maluliyet oranına bakılıyor. Tazminat hesabınızı sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için yaşınıza, heyet oranınıza, maaşınıza ve kusur bilginize ihtiyacımız var. +90 544 129 34 68 telefon ile bizi arayabilir ya da whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Trafik kazası sonucu sakat kaldım. 15.07.2021 tarihinde yaralanmalı bir kazaya karıştık. Şoförün yanında oturuyordum. kazada haklıyız. Ama polis tutanağını henüz göremedik. Tibia kırığı, kol kırığı ve omurilikte kırıklar var. Ne kadar tazminat alacağımı merak ediyorum yardımcı olur musunuz?

  1. Yolcu konumunda olduğunuz için yüzde yüz haklısınız. Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama yapabilmemiz için heyet oranınızı, maaşınızı ve yaşınızı da bilmemiz gerekiyor. Makalemizin en başında bulunan online trafik kazası tazminat hesaplama programından sizde bilgilerinizi eksiksiz girerek tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Yardımcı olmamızı isterseniz +90 544 129 34 68 numaralı telefondan bizi arayabilir ya da whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. Trafik kazasında yüzde 22 sakat kaldım, dosya mahkemde devam ediyor 29 yaşındayım maaş asgari ücret yuzde 75 haklıyım. Trafik kazasi sigortasından ne kadar tazminat çıkar?

  1. Halil bey kazanızın 2022 olduğunu varsayarak bir hesaplama yapılacak ise yaklaşık 350 bin TL civarında bir tazminat alabilirsiniz.

 4. Merhaba
  42 yasindayim asgeri ücretle çalışıyorum 2020 de motorsikletim ile trafik kazasi gecirdim.yuzde 75 haklıyım sol dizimde oncapraz bag kopmuş ve meniskus te 3. Derece yırtık olusmus,yuzde 9 rapor verdiler.rahatsizligima verilen bu yuzde 9 normalmi ve ne kadar tazminat çıkar.

 5. merhaba 05.06.2022 tarihinde karsı tarafın tam kusurlu oldugu bir kaza gecirdik 7 adet kaburga 1 adet skapula kırıgı sayısız dıkış ve doku kaybı var yogın bakımda yattı hastamız yaş 60 emekli fakat çiftçilik yapıyordu kendısı ne kadar alabılırız aracımızda pert

  1. Fatma hanım merhaba,
   Trafik kazası tazminat hesaplaması yapmak için belli bilgilerin elimizde olması gerekiyor.
   Heyet oranı
   Yaş
   Kusur
   Kaza tarihi
   Hesaplama tarihi
   Kazanın meydana geldiği tarihteki maaşı ve güncel maaşı.
   Verdiğiniz bilgiler üzerinden varsayıma dayanarak bir hesaplama yapalım yine de. Kaburga kırıklarına sağlık kurulu heyetinden bir oran çıkmıyor. Adli tıp raporu alacağınız değerlendirme ise nefes testine bağlı puan çıkabiliyor. Nefesinde bir problem olduğunu varsayacak olursak. 20 puan oradan alırsınız. Skapula kırığı da yine değerlendirmeye bağlı, haraket kısıtlılığı var ise ve his kaybı da oluşuyorsa kırık sonrasında oran oldukça yükselir ama sadece bir kırık var ise yüzde 4 civarında bir puan verilir.
   Aktüeryal hesaplama yöntemi ile yapılırsa 160 bin TL civarında bir tazminatınız tazminat alırsınız.
   Bu hesaplama içerisinde geçici iş göremezlik ödeneği, Bakıcı giderleri, Sağlık harcamaları ve faiz yok.

 6. 14’09 tarihinde de motorla giderken ışıklardan çıktım an ışık bana yeşilden sarıya Faso verdi diğer göbekten çıkan araç çaptı bana kolumda kırıldı pilatin takıldı trafik ekibi küsur dağılımı yapamadı diğer tarafta yeşilde geçtim dediği için bu konuda ne yapmamız lazım 1’02 oranında alköl çıkmış birde bende

 7. 2021 yılında tırafik kazası geçirdim fakat sürücü bendim bir atomabil carpmıştı 75 kusurlu biz çıktık ama sakatlık oranım 31.5 bide sol ayağım kısa kaldı işitmekte zorluk çekiyorum çok fazla derecede kırıklar ve izler kaldı vücudumda iki ayağıma da pilatin takıldı 3 aparosyon geçirdim benim alabilceğim tazminat ne kadar olabilir 1 senedir koşturuyorum fakat daha belirlenmedi

  1. Ali bey geçmiş olsun, trafik kazası tazminat hesaplama için gereken bilgileri tam olarak iletmemişsiniz. Sayfanın başında tazminat hesaplama aracı var oraya bilgilerinizi girerek hesaplama yapabilirsiniz. Daha detaylı ve sağlıklı bilgi almak isterseniz bizi çekinmeden arayabilirsiniz.

 8. Kolay gelsin 13.08 2021 tarihinde trafik kazası geçtim. Şöförü yanında oturuyordum. Dizimde tiba ve fermuan kırığından dolayı dizime protez taktılar ve sağ dirseğimde de kırıktan dolay platin takılı heyete girdim %36 verdiler bu oran düşük mü yada ne kadar tazminat alabilrim. kazanın üzerinden bir yıldan fazla geçti.

  1. Fehmi bey geçmiş olsun.
   Kaza tazminat hesaplama için gerekli bilgileriniz eksik yaş ve maaş olmadan hesaplama yapılamaz. Ancak yüzde 36 sağlık kurulu raporu ile 2021 trafik sigortası teminat limiti nin tamamını yani 430 bin lirayı alabilirsiniz. Bu dediğim rakamın içerisinde faiz yok, sağlık giderleri ve bakıcı giderleri yok. Bunların hesaplamasını da ayrıca yaptırmalısınız.
   Sağlıklı bir süreç izleyip alacağınız tazminatın tam olmasını istiyorsanız konuyu iyi bilen sigorta avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.

 9. Merhaba 06.03.2023 tarihin bir kaza geçirdim yüzde 25 kusurum var çok şükür bana bişey olmadı ama maalesef eşimin avuç içi hava yastığından dolayı yarıldı ve 9-10 dikiş atıldı eşim ne kadar tazminat alma hakkı vardır şimdiden teşekür ederim

  1. Geçmiş olsun, anlattığınız yaralanmaya heyetten bir oran çıkar mı bilemedim. İyileşme süreciniz tamamlandığında trafik kazası adli tıp raporu ya da bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alabilirsiniz.
   Çıkan heyet oranı sonucunda ne kadar tazminat alabileceğinizi hesaplayabiliriz. Trafik kazası tazminat hesaplama yapabilmemiz için eşinizin yaşı, maaşı, heyet oranı ve kusur bilgilerine ihtiyacımız olacak.

 10. İyi günler trafikte yaya iken karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu ayağım iki yerinden kırıldı. 2 ay iyileşme süreci var. Yüzde sıfır kusurum var. 33.000 TL belgelendirilebilir aylık gelirim var. Ne kadar tazminat alırım? Öğrenci servisi tazminatı sigorta şirket mi öder yoksa şoför ve taşıma şirketi mi?

  1. İyileşme süreci 1 yıldır. 1 Yılın ardından alacağınız heyet raporu tazminat miktarını belirleyecektir. Heyet raporunuzun yüzde 10 olacağını varsayarsak. Yaklaşık 1.4 milyon TL Tazminat alabiliyorsunuz. 2023 yılında Trafik sigorta limiti 1.2 milyon, zararın geriye kalan kısmını araç sürücüsü ve işleteninden alabilirsiniz. Maddi Tazminattan sigorta şirketi sorumlu, manevi tazminattan ise servis işleteni ve sürücüsü sorumlu oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin