Trafik Kazası Tazminat Hesaplama (2024)

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Programı

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Trafik kazaları, her yıl binlerce kişinin yaşamını etkileyen ciddi olaylardır. Yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları sonucunda, zarar görenlerin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğar. 2024 yılı için trafik kazası tazminatı hesaplama süreçleri ve sigorta ödemeleri hakkında güncel bilgileri bu blog yazımızda bulabilirsiniz. Kusur oranı, maluliyet oranı, geçici iş göremezlik ve destekten yoksun kalma gibi faktörlerin tazminat hesaplamalarında nasıl rol oynadığını öğrenerek, haklarınızı koruyabilir ve olası kayıplarınızı en aza indirebilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik Kazası Tazminatı Hesapla
Trafik Kazası Tazminatı Hesapla

Trafik kazası tazminat hesaplamayı bir örnekle açıklayalım. Örnekle, kaza sonrasında kişinin maluliyet oranı %50 olsun. Maluliyete uğrayan kişinin kazadaki kusur oranının %30, yaşının 30 ve maaşının da 20 bin TL olduğunu düşünelim.

Tazminat hesaplaması yapılırken 20 bin TL maaştan kusur oranı düşülmelidir. Çıkan miktar da maluliyet oranı ile çarpılmalıdır.

 • 20.000 – % 30 kusur oranı= 12000 TL.
 • 12000 x 50/100=6000 TL gelir ve aylık işgücü kaybıdır.

Adı geçen miktarın yıllık hesabı ise 6000 x 12=72.000 TL’dir. Hesaplamanın son aşamasında 30 yaşında olan bireyin 7 yıllık pasif çalışma hakkı dikkate alınır. Bu da kişinin yaşına eklenmeli ve yıllık gelir kaybı ile çarpılmalıdır.

Kaza sonucu ortaya çıkan zararların tespiti her yıl düzenlenen yönetmelik ve çıkan yeni Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında değerlendirilmektedir. 2020 yılında yapılan değişiklik ile TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak bakiye ömür, aktif dönem, pasif dönem zararları ortaya çıkarılacağı hükmü kurulmuştur.

2023 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme de trafik kazası tazminat hesaplama yöntemi prograsif rant olarak belirlenmiştir. Anayasa mahkemesinin son kararı araç değer kaybı hesaplama ve trafik kazalarında yapılan diğer hesaplamaların hepsini menfi yönde etkilemiştir.

Araç kazalarında yapılan hesapları kolaylaştırmak adına yazılan programlar vardır. Sitemizde de bu programı bulmanız mümkündür. Alt kısma eklediğimiz trafik kazası tazminat hesaplama programı ile ücret ödemeden para hesabı yapabilirsiniz. Sizden istenilen bilgileri doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde alacağınız miktarı 3 aşağı beş yukarı görebilirsiniz. Trafik kazalarında meydana gelen bedeni hasara ilişkin paranızın ne kadar olacağını tespit etmek için sayfanın başında bulunan hesap programını kullanabilirsiniz.

YouTube video

Tazminat Ödemesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Trafik kazası sonucu maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmek için belirli evrakları toplamak gerekmektedir. Tazminat ödemesi için gereken evraklar, kazanın türüne, oluşan zararın boyutuna ve kusur oranına göre değişiklik gösterir.

Trafik kazası tazminatı için gerekli belgeler:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 • Alkol raporu
 • Poliçenin aslı veya fotokopisi,
 • Savcılık evrakları (ifadeler, fezleke, bilirkişi raporu vb.)
 • Sağlık evrakları (Adli muayene formu, Heyet raporu, Epikriz, röntgen ve görüntülemeler vb.)

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplamasını Etkileyen Faktörler

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplamayı Etkileyen Faktörler
Trafik Kazası Tazminatı Hesaplamayı Etkileyen Faktörler

Trafik kazası tazminatı hesaplaması, birçok faktöre bağlı olarak yapılır. Trafik kazası tazminatını etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kusur oranı (Kazazedenin kaza olayı ile ilgili kusur oranı)
 • Maluliyet/Sakatlık oranı (Kaza sonucunda yaralanma varsa)
 • Bakiye Ömür (Hem yaralanma hem de destek için)
 • Kazanç Durumu (Hem yaralanma hem de destek için)
 • Tamirat Masrafları (Hasarın onarım maliyeti)
 • Araç Değer Kaybı (Kaza sonrası aracın piyasa değerindeki olumsuz etki)
 • Tedavi Giderleri (Hastane, doktor ve ilaç masrafları)
 • Acı ve Sıkıntı (Kazadan kanaklanan fiziksel ve psikolojik sıkıntılar)
 • Ölüm Halleri (Kazadan ölüm olduysa)
 • Gelecekteki Masraflar (Kalıcı sakatlık, uzun süreli tedavi vb. durumlarında)

Bu faktörler, 2024 yılı için güncel trafik kazası tazminat hesaplama yöntemleriyle tazminat miktarını belirlemede dikkate alınmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nedir?

Trafik kazası tazminatı, trafik kazası sonrası zarar gören kişilere verilen maddi destek olarak tanımlanabilir. Bu tazminat türü, temel olarak üç başlık altında incelenir: Destekten yoksun kalma tazminatı, hasarlı araç kazası tazminatı ve yaralanma tazminatı. Şimdi bu üç farklı tazminat türünü daha detaylı olarak inceleyelim.

Trafik-Kazasi-Tazminati-Hesaplama

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin, maddi olarak destek verdiği aile bireylerine verilen tazminattır. Bu tazminat, ölen kişiden destek alan fertlerin maddi zorluk yaşamaması için sağlanır. Böylece, kazazedenin sağladığı maddi destek, tazminat yoluyla telafi edilir.

Hasarlı Araç Kazası Tazminatı

Hasarlı araç kazası tazminatı, trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen maddi hasarların karşılanması için verilen tazminattır. Trafik sigortası araçta meydana gelen hasarı onarır ve araçta meydana gelen değer kaybı ödemesini karşılar. Araç değer kaybı hesaplama detayları için ilgili yazımıza bakabilirsiniz.

Yaralanma Tazminatı

Yaralanma tazminatı, trafik kazası sebebiyle vücudunda kalıcı hasar meydana gelen kişilere yapılan ödemeye verilen addır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatında, geçici iş göremezlik, kalıcı iş göremezlik (iş gücü kaybı) sağlık giderleri, bakıcı giderleri kalemleri talep edilir.

Yıllara Göre Trafik Kazası Yaralanma ve Ölüm Tazminatı Miktarı 

YILMiktar Kişi Başı Kaza Başı
20241.800.000 TL1.800.000 TL9.000.000 TL
20231.200.000 TL1.200.000 TL5.000.000 TL
2022500.000 TL

7. ayın  1’inden sonra: 1.000.000

500.000 TL

7. ayın  1’inden sonra: 1.000.000

2.500.000 TL

7. ayın 1’inden sonra: 5.000.000

2021430.000 TL430.000 TL2.150.000 TL
2020410.000 TL410.000 TL2.050.000 TL
2019390.000 TL390.000 TL1.950.000 TL
2018360.000 TL360.000 TL1.800.000 TL
2017330.000 TL330.000 TL1.650.000 TL
2016310.000 TL310.000 TL1.550.000 TL
2015290.000 TL290.000 TL1.450.000 TL

Tazminat Tutarının Belirlenmesi

Tazminat tutarlarının belirlenmesinde en temel faktör kusur oranıdır. Zarar gören kişi haklılığına göre tazminat alabilecektir. Ayrıca kazazedeye ve zararın niteliğine göre de tazminat miktarı değişmektedir. Maddi hasarlı kazalarda; araç hasarı, araç değer kaybı, hasar farkı ve mahrumiyet bedeli, ticari kazanç kaybı talep edilmektedir. Yaralanmalı kazalarda ise bedeni hasar tazminatı, sağlık giderleri ve bakıcı gideri tazminatı talep edilir. Ölümlü kazalarda ise destekten yoksun kalma tazminatı ödemesi yapılır.

İşgücü Kaybı Tazminatı Nedir?

Trafik kazası sonucunda oluşan işgücü kaybı tazminatı, kazazedenin geçici veya sürekli olarak iş göremez hale gelmesi durumunda talep edilebilen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, kazazedenin uğradığı maddi kayıpları telafi etmeyi amaçlar.

Trafik kazalarında işgücü kaybı tazminatı hesaplanırken, kusur oranı, maluliyet oranı ve kazazedenin aylık geliri gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Sigorta ödemesi ve tazminat davası süreçleri de işgücü kaybı tazminatı kapsamında değerlendirilmektedir.

Trafik Sigortası Yıllara Göre Ölüm ve Yaralanma Limitleri

Trafik kazalarında meydana gelen maddi zararları karşılamak amacıyla trafik sigortası, her yıl belirli limitlerle düzenlenir. Bu limitler, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda tazminat ödemelerinin üst sınırını belirler. Yıllara göre değişen trafik sigortası limitleri, kazazedenin ve destekten yoksun kalan ailelerin maddi kayıplarını telafi etmeyi amaçlar.

2024 Yılı Trafik Sigortası Limitleri

2024 yılı için trafik sigortası limitleri, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları için geçerli olacak tazminat miktarlarını kapsar. Bu limitler, her yıl güncellenerek enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirlenir. 2024 yılı için trafik sigortası limitleri şu şekildedir:

Ölüm Tazminatı: Kazada hayatını kaybeden kişilerin ailelerine verilecek tazminat miktarı, sigorta poliçesinde belirtilen üst limitlere göre belirlenir.

Yaralanma Tazminatı: Kazada yaralanan kişilere yapılacak tazminat ödemeleri, tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik durumu göz önüne alınarak hesaplanır.

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) 2024 Yılı Teminat Limitleri;

 • Araç Başına Maddi Teminat 200.000
 • Kaza Başına Maddi Teminat 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Teminatı 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Teminatı 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı 9.000.000

Geçmiş Yılların Trafik Sigortası Limitleri;

• 2023 Yılı: Trafik sigortası Yaralanma, Ölüm ve Sağlık giderleri teminat limiti: 1.200.000 TL

• 2022 Yılı: Yaralanma, Ölüm ve, Sağlık gideri teminat limiti: İlk 6 ay; 500.000 TL, İkinci 6 için; 1.000.000 TL

Tazminat Limitlerinin Önemi

Trafik sigortası limitleri, kazazedelerin ve destekten yoksun kalan ailelerin maddi zararlarını karşılamak için hayati önem taşır. Bu limitler, kazanın meydana geldiği andan itibaren sigorta şirketleri tarafından ödenecek tazminat miktarlarını belirler. Yıllara göre güncellenen trafik sigortası limitleri, kaza mağdurlarının yaşam standartlarını korumak ve maddi kayıplarını en aza indirmek amacıyla düzenlenir. Yıllara göre değişen trafik sigortası limitleri, her yıl güncellenerek kazazedelere daha fazla destek sağlamayı hedefler.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ölümlü trafik kazası tazminatı, kazada hayatını kaybeden kişinin ailesine verilen maddi tazminatları içerir. Bu tazminatın hesaplanmasında dikkate alınan başlıca faktörler şunlardır:

Ölümlü trafik kazasında dikkate alınan faktörler:

 • Kusur oranı
 • Ölen kişinin yaşı
 • Geride kalanların yaşı
 • Ölen kişinin hayatta iken aldığı maaş/ücret
 • Destekten yoksun kalanların destek payları
 • Cenaze ve defin giderleri
 • Kişi hayatını kaybetmeden önce yapılan sağlık harcamaları
 • Manevi tazminat

Bu faktörler göz önünde bulundurularak ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama yapılır. Trafik sigortası poliçe limitleri doğrultusunda sorumludur. Üzerinde olan tutar için kusurlu tarafın araç sürücüsü ve sahibinin sorumluluğu doğmaktadır.

Trafik Sigortası Zararın Ne Kadarını Öder?

Trafik sigortası, zorunlu bir sigorta türüdür ve olası bir trafik kazasında karşı tarafın hasar masraflarını belirli limitler doğrultusunda güvence altına alır. Kusurlu tarafın trafik sigortası, karşı araçta oluşan maddi zararları öder. 2024 yılında trafik sigortası teminat limiti maddi hasar için 200.000 TL, yaralanma ve ölüm tazminatı ise 1.800.000 TL’dir.
Bu limitler, kusurlu tarafın trafik sigortası tarafından ödenen hasar miktarını belirler. Dikkat etmeniz gereken bir nokta, teminat limitlerini aşan zararlar için kusurlu sürücünün doğrudan sorumlu olduğudur. Sigorta şirketleri kusura göre zarardan sorumludur.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, kazada yaralanan kişinin maddi ve manevi zararlarını telafi etmek için yapılır. Tazminat miktarının hesaplanmasında, kazaya karışan tarafların kusur oranı, tedavi masrafları, yaralanan kişinin kaybettiği gelir, kalıcı sakatlık durumunda maluliyet oranı ve çekilen acı ve ıstırap için manevi tazminat dikkate alınır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak tazminat miktarı belirlenir ve sigorta poliçesi limitleri doğrultusunda ödenir.

Kalıcı sakatlık oluşması durumunda çalışma gücü ve kazanç kaybı yaşayan taraf zararlarının tazmin edilmesini talep edebilir. Kişinin tedavi süreci boyunca hastane giderleri,  iyileşme döneminde yapılan tüm masraflar sigorta şirketi tarafından maddi tazminat kapsamında karşılanmalıdır.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı

Görevli Mahkeme: Trafik kazası tazminat davalarında görevli mahkeme, genel olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Ancak, trafik kazası sonucunda meydana gelen zararın sigorta kapsamında olması durumunda, davalar Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvurulabilir. Sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda, davacının ikametgahı veya kazanın meydana geldiği yer mahkemesi yetkilidir.

Zamanaşımı: Trafik kazası tazminat davalarında zamanaşımı süresi, genel olarak kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıldır. Ancak, zararın ve tazminat yükümlüsünün daha sonra öğrenilmesi halinde, zamanaşımı süresi bu tarihten itibaren başlar ve her halükarda 10 yıl içinde dava açılması gerekir. Bu süreler, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında, trafik kazası tazminat davalarında hak kaybına uğramamak için sürelere dikkat edilmesi ve gerektiğinde hukuki yardım alınması önemlidir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Trafik kazası davaları 1 ila 3 yıl arasında sonuçlanır. Mahkemenin yoğunluğuna ve kazanın kapsamına bağlı olarak bu süre 4 yıla kadar uzayabilir.

Trafik kazası tazminat davasının süresini etkileyen faktörler:

 • Davanın karmaşıklığı
 • Mahkemenin iş yükü
 • Tarafların itirazları

Tazminat davası sürerken bilirkişi raporları ile kazanın belirsiz taraflarının netleşmesinin ardından taraflar arasında sulh görüşmeleri yapılabilir. Her iki tarafta gelen kusur raporu, bedeni hasara ilişkin adli tıp raporu ve aktüerya raporu sonrasında anlaşma ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Tazminat Talebi Sigorta Şirketiyle Çözülebilir mi?

Evet, tazminat talebi sigorta şirketiyle çözülebilir. Trafik kazası sonrası oluşan maddi zararların tazmini için sigorta şirketine başvurarak tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Kaza olduktan hemen sonra sigorta şirketine hasar bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Bu bildirim kaza tespit tutanağı, sağlık raporları ve diğer ilgili belgelerle birlikte yapılmalıdır. Sigorta şirketi araç hasarı ve yaralama durumlarını inceleyerek bir rapor hazırlayacaktır. Daha sonrasında sigorta şirketi tazminat miktarını belirleyecek ve size bir tazminat teklifi sunacak. Eğer tazminat teklifini kabul ederseniz bu miktar size ödenecek. Eğer teklif edilen miktar sizin beklentilerinizi karşılamazsa uzlaşma süreci başlar. Uzlaşma süreci Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak arabuluculuk yoluyla ilerler. Eğer uzlaşma sağlanamazsa dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Tazminat talebinin sigorta şirketiyle çözülmesi, genellikle daha hızlı ve masrafsız bir yöntemdir. Ancak, sigorta şirketinin teklif ettiği tazminat miktarının yeterli olmaması durumunda yasal yollara başvurmanız gerekebilir. Bu süreçte, hukuki destek almak ve tüm belgeleri eksiksiz sunmak, tazminat talebinizin olumlu sonuçlanmasını sağlar.

Trafik Kazasında Güvence Hesabı’ndan Nasıl Tazminat Alınır?

Güvence hesabı faili meçhul kazalarda, sigortasız araç kazalarında yaralanma ve ölüm tazminatı için için devreye girer. Güvence hesabı değer kaybı ve araç hasarını karşılamaz. Güvence Hesabı’na başvurular, diğer sigorta şirketlerinde olduğu gibi yapılır. Başvuru süresi trafik kazalarına ilişkin zamanaşımı süresine tabidir. Güvence Hesabı’na karşı açılan davalarda da uzatılmış ceza zamanaşımı süreleri uygulanır.
Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen teminat limitleriyle sınırlıdır. 2021 yılı için bu sınır 430.000 TL’dir. Ancak tazminat miktarı kazanın oluş şekline ve tarafların kusur durumuna göre belirlenir. Başvuruları zamanında yaparak haklarınızı koruyabilirsiniz.

Trafik kazasında Güvence Hesabı’ndan tazminat almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Belgeleri toplayın
 2. Başvuru yapın
 3. 15 yasal süreyi bekleyin
 4. Ödeme yapılmadıysa dava açın yada tahkim yargılaması yolunu tercih edin.

Başvuru esnasında, kimlik belgeleri, kaza raporu, tedavi faturaları ve tazminat talebini destekleyen diğer belgeleri eksiksiz olarak sunmanız gerekmektedir.

Kazanın ardından, Güvence Hesabı’na başvuru yapmalısınız. Başvuru için gerekli belgeler arasında kaza tespit tutanağı, sağlık raporları ve diğer ilgili evraklar bulunur.

Güvence Hesabı, başvurunuzu ve sunduğunuz belgeleri değerlendirir. Bu süreçte kazanın detayları ve zarar miktarı incelenir. 15 gün içinde size geri dönüş yapılması gerekiyor.

Değerlendirme sonucunda, uygun bulunan tazminat miktarı belirlenir ve size ödeme yapılır.

İş Kazası Tazminat Hesaplamada Avukatın Rolü

İş kazası tazminat hesaplamasında avukat, mağdurun haklarını koruma ve en yüksek tazminatı alma sürecinde kritik bir rol oynar. İş kazası tazminat hesaplama için bir avukattan profesyonel destek aldığınız zaman avukat size hukuki danışmanlık, delil toplama, tazminat hesaplama, sigorta ile müzakere, dava süreci ve zamanaşımı takibi konularında yardımcı olmakla mükelleftir.

Avukat, iş kazası tazminat sürecinde mağdurun haklarının korunmasını ve adil tazminat elde edilmesini sağlar.

Sigorta Şirketi Ödediği Tazminatı Ne Zaman Geri İster?

Sigorta şirketi, belirli durumlarda ödediği tazminatı geri isteyebilir. Bu durumlar:

 • Poliçe Şartlarının İhlali: Sigortalı, poliçe şartlarını ihlal ettiğinde.
 • Hileli veya Yanıltıcı Beyanlar: Yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda.
 • Sigortalının Kusuru: Kasıtlı veya ağır kusurlu davranışlar sonucu kazanın meydana gelmesi.
 • Rücu Hakkı: Üçüncü bir kişiden tazminat talep edilebilecek durumlarda.
 • Prim Borcu: Sigorta primlerinin ödenmemesi halinde.

Bu durumlarda sigorta şirketi, ödediği tazminatı geri talep edebilir.

Trafik Sigortası Hastane Masraflarını Karşılar mı?

Evet, trafik sigortası hastane masraflarını karşılar. Trafik kazası sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları, zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanır. Bu kapsamda karşılanan masraflar şunlardır:

 • Acil Servis Ücretleri: Kaza sonrası acil serviste yapılan müdahaleler.
 • Hastane Yatış Ücretleri: Yaralanma nedeniyle hastanede yatış ve tedavi giderleri.
 • Ameliyat Masrafları: Gerekli cerrahi müdahaleler ve ameliyat masrafları.
 • Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi: Kaza sonrası iyileşme süreci için gereken rehabilitasyon ve fizik tedavi masrafları.
 • İlaç ve Tıbbi Malzeme: Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar ve tıbbi malzemeler.

Trafik sigortası, bu tür masrafları poliçe limitleri dahilinde karşılar. Detaylı bilgi ve özel durumlar için sigorta poliçenizi incelemelisiniz. Ayrıca trafik sigortası kaza sebebiyle bakıma muhtaç olan kişinin bakıcı gideri tazminatını da ödemekle yükümlüdür.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazası sigortadan ne kadar para alınır?

Trafik kazası sigortasından alınacak para miktarı, poliçe limitleri ve zararın boyutuna bağlıdır.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat nasıl hesaplanır?

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, tedavi masrafları, iş göremezlik durumu ve manevi zararlar dikkate alınarak hesaplanır.

100 de 100 kusurlu kazada sigorta hasarı karşılar mı?

%100 kusurlu olduğunuz kazada, kendi sigortanız hasarınızı karşılamaz; karşı tarafın sigortası ise sizin zararınızı öder.

Yaralanmalı trafik kazasında açılan dava ne kadar sürer?

Yaralanmalı trafik kazası davaları, genellikle 1 ila 3 yıl arasında sürer.

Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi nasıl yapılır?

Sigorta ödemesi, gerekli belgeler sunulduktan ve değerlendirme yapıldıktan sonra poliçe limitleri dahilinde yapılır.

Yaralanmalı trafik kazasında tazminat kimden alınır?

Yaralanmalı trafik kazasında tazminat, kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden alınır.

Trafik sigortası tazminat öder mi?

Evet, trafik sigortası tazminat öder.

5 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır 2024?

5 yıl asgari ücretle çalışan kişinin tazminat miktarı, maaş ve çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

İş göremezlik tazminatı ne kadar?

İş göremezlik tazminatı, iş göremezlik süresi ve kazanç kaybına bağlı olarak hesaplanır.

Maluliyet tazminatı nasıl hesaplanır?

Maluliyet tazminatı, maluliyet oranı ve kazazedenin gelir durumu dikkate alınarak hesaplanır.

1 yıl kıdem tazminatı ne kadar?

1 yıl kıdem tazminatı, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanır.

Ölümlü kazada sigorta para öder mi?

Evet, ölümlü kazada sigorta para öder.

Tek taraflı ölümlü kazalarda trafik sigortası ödeme yapar mı?

Evet, tek taraflı ölümlü kazalarda trafik sigortası ödeme yapar.

Trafik sigortasından ölüm parası nasıl alınır?

Trafik sigortasından ölüm parası almak için gerekli belgelerle sigorta şirketine başvuru yapılır.

Kazada ölen kişiye tazminat ne kadardır?

Kazada ölen kişiye tazminat miktarı, destekten yoksun kalma ve cenaze masrafları dikkate alınarak hesaplanır.

Kazada yaralanan ne kadar tazminat alır?

Kazada yaralanan kişinin tazminatı, tedavi masrafları ve iş göremezlik durumu dikkate alınarak hesaplanır.

Trafik kazası tazminat kaç yıl sürer?

Trafik kazası tazminat davaları genellikle 1 ila 3 yıl sürer.

Kırık tazminatı ne kadar?

Kırık tazminatı, yaralanmanın ciddiyeti ve tedavi masraflarına göre hesaplanır.

Trafik kazalarında manevi tazminat ne kadar çıkar?

Manevi tazminat miktarı, mahkeme tarafından belirlenir ve olayın etkilerine göre değişir.

Heyet raporu parası ne kadar yatar?

Heyet raporu parası, iş göremezlik süresine ve kaybedilen gelire göre ödenir.

Heyet raporu ödemesi nasıl hesaplanır?

Heyet raporu ödemesi, maluliyet oranı ve kaybedilen gelir dikkate alınarak hesaplanır.

Heyet raporu ücreti kim öder?

Heyet raporu ücreti, genellikle sigorta şirketi veya işveren tarafından ödenir.

3 günlük iş göremezlik ödeneği ne kadar?

3 günlük iş göremezlik ödeneği, sigortalının günlük kazancına göre hesaplanır.

Trafik kazası sigorta parası kime yatar?

Trafik kazası sigorta parası, kazazede veya hak sahiplerine ödenir.

Trafik sigortası kazada kaç paraya kadar ödüyor?

Trafik sigortası, poliçe limitleri dahilinde belirlenen miktara kadar ödeme yapar.

Ölümlü kazalarda sigortadan ne kadar para alınır?

Ölümlü kazalarda sigortadan alınacak para, destekten yoksun kalma ve cenaze masraflarına göre belirlenir.

Trafik kazası sigorta parası ne zaman yatar?

Trafik kazası sigorta parası, gerekli belgeler sunulduktan ve değerlendirme tamamlandıktan sonra yatar.

Ne kadar tazminat alacağımı nereden öğrenebilirim?

Ne kadar tazminat alacağınızı, bir avukata danışarak veya sigorta şirketine başvurarak öğrenebilirsiniz.

Trafik kazalarında sigorta ne kadar öder?

Trafik kazalarında sigorta, poliçe limitleri dahilinde zararları karşılar.

%100 kusurlu trafik kazada sigorta hasarı karşılar mı?

%100 kusurlu olduğunuz kazada, kendi sigortanız hasarınızı karşılamaz; karşı tarafın sigortası ise sizin zararınızı öder.

Ölümlü kazada kan parası ne kadar 2024?

2024 yılında ölümlü kazada ödenecek kan parası, mahkeme kararına ve sigorta poliçesine göre değişir.

SGK kan parasını kim öder?

SGK kan parasını, işveren veya sigorta şirketi öder.

Trafik kazasında vefat eden kişinin yakınlarına ödenen tazminat nedir?

Vefat eden kişinin yakınlarına ödenen tazminat, destekten yoksun kalma tazminatıdır.

Vefat eden kişinin tazminatı nasıl hesaplanır?

Vefat eden kişinin tazminatı, destek süresi, geliri ve destek alan kişilerin durumu dikkate alınarak hesaplanır.

Ölüm tazminat parası ne kadar?

Ölüm tazminat parası, olayın koşullarına ve mahkeme kararına göre değişir.

Ölüm tazminatı net mi brüt mü?

Ölüm tazminatı genellikle brüt olarak hesaplanır.

Ölüm tazminatı ne zaman ödenir?

Ölüm tazminatı, mahkeme kararı veya sigorta şirketinin onayı sonrası ödenir.

Hasar tazminatı nasıl alınır?

Hasar tazminatı, sigorta şirketine başvuru yapılarak ve gerekli belgeler sunularak alınır.

Hasar tazminat ödemesi ne demek?

Hasar tazminat ödemesi, kazadan kaynaklanan maddi zararların sigorta tarafından karşılanmasıdır.

Hasar farkı tazminatı kimden alınır?

Hasar farkı tazminatı, kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden alınır.

Hasar tazminatı ne kadar?

Hasar tazminatı, zarar miktarı ve poliçe limitlerine göre değişir.

Cismani zarar nasıl hesaplanır?

Cismani zarar, tedavi masrafları, iş göremezlik durumu ve maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır.

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat ne kadar olur?

Ölüm ve cismani zarar tazminatı, olayın koşullarına ve zarar miktarına göre belirlenir.

Ölümlü kazada sigorta ne kadar öder 2024?

2024 yılında ölümlü kazada sigorta, poliçe limitleri ve mahkeme kararına göre ödeme yapar.

Zarar hangi tarihe göre hesaplanır?

Zarar, kazanın meydana geldiği tarihe göre hesaplanır.

Trafik kazasında yaralanan kişi ne kadar tazminat alır?

Trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi masrafları ve iş göremezlik durumu dikkate alınarak tazminat alır.

Yaralamalı kazalarda sigorta karşılar mı?

Evet, yaralamalı kazalarda sigorta tedavi masraflarını ve diğer zararları karşılar.

Yaralanmalı trafik kazası kamu davası açılır mı?

Evet, yaralanmalı trafik kazası nedeniyle kamu davası açılabilir.

Sigorta şirketinden manevi tazminat istenebilir mi?

Evet, sigorta şirketinden manevi tazminat talep edilebilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

21 yanıt

 1. 2020 yılında iş yeri servisi ile eve dönerken trafik kazası ve iş kazası geçirdim. Kaza sonrasında omurilikte 3 kırık ve fıtıklar oluştu kolum kırıldı ve yüzümde izler var, henüz heyet raporu almadım ve avukatım da yok. Ne kadar tazminat alabilirim birinci sorum ikincisi ise iş yerim ile ilgilidir problem Yaşar mıyım ?

  1. İş Kazası Tazminat Hesaplama ile Trafik Kazası Tazminat Hesaplamanız ayrı yapılması gerekiyor. Çünkü iş kazasında meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden değerlendirme yapılıyor, trafik kazalarında ise vücudun genel maluliyet oranına bakılıyor. Tazminat hesabınızı sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için yaşınıza, heyet oranınıza, maaşınıza ve kusur bilginize ihtiyacımız var. +90 544 129 34 68 telefon ile bizi arayabilir ya da whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Trafik kazası sonucu sakat kaldım. 15.07.2021 tarihinde yaralanmalı bir kazaya karıştık. Şoförün yanında oturuyordum. kazada haklıyız. Ama polis tutanağını henüz göremedik. Tibia kırığı, kol kırığı ve omurilikte kırıklar var. Ne kadar tazminat alacağımı merak ediyorum yardımcı olur musunuz?

  1. Yolcu konumunda olduğunuz için yüzde yüz haklısınız. Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama yapabilmemiz için heyet oranınızı, maaşınızı ve yaşınızı da bilmemiz gerekiyor. Makalemizin en başında bulunan online trafik kazası tazminat hesaplama programından sizde bilgilerinizi eksiksiz girerek tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Yardımcı olmamızı isterseniz +90 544 129 34 68 numaralı telefondan bizi arayabilir ya da whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. Trafik kazasında yüzde 22 sakat kaldım, dosya mahkemde devam ediyor 29 yaşındayım maaş asgari ücret yuzde 75 haklıyım. Trafik kazasi sigortasından ne kadar tazminat çıkar?

  1. Halil bey kazanızın 2022 olduğunu varsayarak bir hesaplama yapılacak ise yaklaşık 350 bin TL civarında bir tazminat alabilirsiniz.

 4. Merhaba
  42 yasindayim asgeri ücretle çalışıyorum 2020 de motorsikletim ile trafik kazasi gecirdim.yuzde 75 haklıyım sol dizimde oncapraz bag kopmuş ve meniskus te 3. Derece yırtık olusmus,yuzde 9 rapor verdiler.rahatsizligima verilen bu yuzde 9 normalmi ve ne kadar tazminat çıkar.

 5. merhaba 05.06.2022 tarihinde karsı tarafın tam kusurlu oldugu bir kaza gecirdik 7 adet kaburga 1 adet skapula kırıgı sayısız dıkış ve doku kaybı var yogın bakımda yattı hastamız yaş 60 emekli fakat çiftçilik yapıyordu kendısı ne kadar alabılırız aracımızda pert

  1. Fatma hanım merhaba,
   Trafik kazası tazminat hesaplaması yapmak için belli bilgilerin elimizde olması gerekiyor.
   Heyet oranı
   Yaş
   Kusur
   Kaza tarihi
   Hesaplama tarihi
   Kazanın meydana geldiği tarihteki maaşı ve güncel maaşı.
   Verdiğiniz bilgiler üzerinden varsayıma dayanarak bir hesaplama yapalım yine de. Kaburga kırıklarına sağlık kurulu heyetinden bir oran çıkmıyor. Adli tıp raporu alacağınız değerlendirme ise nefes testine bağlı puan çıkabiliyor. Nefesinde bir problem olduğunu varsayacak olursak. 20 puan oradan alırsınız. Skapula kırığı da yine değerlendirmeye bağlı, haraket kısıtlılığı var ise ve his kaybı da oluşuyorsa kırık sonrasında oran oldukça yükselir ama sadece bir kırık var ise yüzde 4 civarında bir puan verilir.
   Aktüeryal hesaplama yöntemi ile yapılırsa 160 bin TL civarında bir tazminatınız tazminat alırsınız.
   Bu hesaplama içerisinde geçici iş göremezlik ödeneği, Bakıcı giderleri, Sağlık harcamaları ve faiz yok.

 6. 14’09 tarihinde de motorla giderken ışıklardan çıktım an ışık bana yeşilden sarıya Faso verdi diğer göbekten çıkan araç çaptı bana kolumda kırıldı pilatin takıldı trafik ekibi küsur dağılımı yapamadı diğer tarafta yeşilde geçtim dediği için bu konuda ne yapmamız lazım 1’02 oranında alköl çıkmış birde bende

 7. 2021 yılında tırafik kazası geçirdim fakat sürücü bendim bir atomabil carpmıştı 75 kusurlu biz çıktık ama sakatlık oranım 31.5 bide sol ayağım kısa kaldı işitmekte zorluk çekiyorum çok fazla derecede kırıklar ve izler kaldı vücudumda iki ayağıma da pilatin takıldı 3 aparosyon geçirdim benim alabilceğim tazminat ne kadar olabilir 1 senedir koşturuyorum fakat daha belirlenmedi

  1. Ali bey geçmiş olsun, trafik kazası tazminat hesaplama için gereken bilgileri tam olarak iletmemişsiniz. Sayfanın başında tazminat hesaplama aracı var oraya bilgilerinizi girerek hesaplama yapabilirsiniz. Daha detaylı ve sağlıklı bilgi almak isterseniz bizi çekinmeden arayabilirsiniz.

 8. Kolay gelsin 13.08 2021 tarihinde trafik kazası geçtim. Şöförü yanında oturuyordum. Dizimde tiba ve fermuan kırığından dolayı dizime protez taktılar ve sağ dirseğimde de kırıktan dolay platin takılı heyete girdim %36 verdiler bu oran düşük mü yada ne kadar tazminat alabilrim. kazanın üzerinden bir yıldan fazla geçti.

  1. Fehmi bey geçmiş olsun.
   Kaza tazminat hesaplama için gerekli bilgileriniz eksik yaş ve maaş olmadan hesaplama yapılamaz. Ancak yüzde 36 sağlık kurulu raporu ile 2021 trafik sigortası teminat limiti nin tamamını yani 430 bin lirayı alabilirsiniz. Bu dediğim rakamın içerisinde faiz yok, sağlık giderleri ve bakıcı giderleri yok. Bunların hesaplamasını da ayrıca yaptırmalısınız.
   Sağlıklı bir süreç izleyip alacağınız tazminatın tam olmasını istiyorsanız konuyu iyi bilen sigorta avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.

 9. Merhaba 06.03.2023 tarihin bir kaza geçirdim yüzde 25 kusurum var çok şükür bana bişey olmadı ama maalesef eşimin avuç içi hava yastığından dolayı yarıldı ve 9-10 dikiş atıldı eşim ne kadar tazminat alma hakkı vardır şimdiden teşekür ederim

  1. Geçmiş olsun, anlattığınız yaralanmaya heyetten bir oran çıkar mı bilemedim. İyileşme süreciniz tamamlandığında trafik kazası adli tıp raporu ya da bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alabilirsiniz.
   Çıkan heyet oranı sonucunda ne kadar tazminat alabileceğinizi hesaplayabiliriz. Trafik kazası tazminat hesaplama yapabilmemiz için eşinizin yaşı, maaşı, heyet oranı ve kusur bilgilerine ihtiyacımız olacak.

 10. İyi günler trafikte yaya iken karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu ayağım iki yerinden kırıldı. 2 ay iyileşme süreci var. Yüzde sıfır kusurum var. 33.000 TL belgelendirilebilir aylık gelirim var. Ne kadar tazminat alırım? Öğrenci servisi tazminatı sigorta şirket mi öder yoksa şoför ve taşıma şirketi mi?

  1. İyileşme süreci 1 yıldır. 1 Yılın ardından alacağınız heyet raporu tazminat miktarını belirleyecektir. Heyet raporunuzun yüzde 10 olacağını varsayarsak. Yaklaşık 1.4 milyon TL Tazminat alabiliyorsunuz. 2023 yılında Trafik sigorta limiti 1.2 milyon, zararın geriye kalan kısmını araç sürücüsü ve işleteninden alabilirsiniz. Maddi Tazminattan sigorta şirketi sorumlu, manevi tazminattan ise servis işleteni ve sürücüsü sorumlu oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin