Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır, Trafik Sigortası Ölüm Tazminatı 2024

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazaları, ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan kaza türlerinden biridir. Trafik kazalarında ölüm, yaralanma, maddi hasar gibi birçok zarar meydana gelebilir. Ölümlü trafik kazalarında, vefat eden kişinin yakınları maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Ölümlü trafik kazası tazminatı, haksız fiil sorumluluğuna dayanır. Trafik kazasında kusurlu olan kişi veya kişiler, ölen kişinin yakınlarına maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlüdür.

Ölümlü trafik kazası tazminatı, iki temel başlıkta incelenebilir:

 • Maddi tazminat: Vefat eden kişinin cenaze giderleri, defin masrafları, destekten yoksun kalma tazminatı gibi giderler maddi tazminat kapsamındadır.
 • Manevi tazminat: Vefat eden kişinin yakınlarına duydukları acı ve üzüntü nedeniyle ödenen tazminattır.

Maddi tazminat, ölen kişinin yaşı, mesleği, geliri, kazadaki haklılık payı gibi faktörlere göre hesaplanır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı şartları 2016 yılından sonra değişti. Bir önceki yönetmeliğe göre tek taraflı kusurlu sürücünün ölümü durumunda geride kalanların kusuru yoktur gerekçesi ile ailesine tazminat ödemesi yapılıyordu. Ancak Yapılan yönetmelik değişikliği ile bunun önüne geçilmiş oldu. Trafik kazasında vefat eden birinin yakınlarının ölümlü trafik kazası tazminat davası açabilmesi için haklılık payının bulunması gerekmektedir. 

Birinin trafik kazasında ölmesi, aile bireyleri ve sevdikleri için inanılmaz derecede travmatik olabilir. Bu durum, karşı tarafın dikkatsiz ya da tehlikeli sürüşü nedeniyle meydana geldiğinde, başa çıkmak daha da zorlaşır.

Çoğunlukla, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da yakın aile üyeleri, ani ölüm nedeniyle maddi kayba uğrayabilirler. Ölümlü trafik kazası tazminatı ile uğranılan zararları karşılar. 

Ölümlü trafik kazası, ilgili sürücülerin bir ya da daha fazlasının ölümcül şekilde yaralandığı bir kazayı tanımamanın bir yoludur. Bu tip kazaların birçok nedenden kaynaklanabileceğini bilmek önemlidir. Ancak çoğu durumda, bu talihsiz olaya neden olan, bir bireyin doğrudan ya da dolaylı eylemidir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Ölümlü trafik kazası, trafik kazası sonucunda ölümün ve başkaca hasarların meydana geldiği kazadır. Ölümlü trafik kazası yaşandığında kişiler tazminatın türüne göre zararlarının giderilmesini isteyebilmektedir. Ölümlü trafik kazasında istenebilecek tazminat türleri;

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatıdır.

Maddi tazminatta tazminat talep eden taraf, cenaze ve defin giderlerini, araçta ve aracın içindeki eşyalarda oluşan maddi hasarı talep etmektedir. Manevi tazminatta ise ölen kişinin yakınları, ölüm sebebiyle yaşadıkları acı, elem ve ızdırap sebebiyle uğradıkları zararı bir nebze olsun giderebilmek, acılarını hafifletmek için tazminat talep etmektedir. Destek yoksun kalma tazminatında da, ölen kişiden yaşadığı dönemde destek alan kimseler, bu desteklerinin kaybolması dolayısıyla tazminat talep etmektedirler. Yargıtay tarafından kabul edilen içtihatlara göre kişi bekarsa anne ve babasına, kişi evli ise eşi ve çocuklarına destekte bulunduğu bir karine olarak kabul edilir, bu sebeple bu kişilerin ölenden destek aldığını ispat etmesine gerek yoktur. Ancak bu kişilerin dışında birileri destekten yoksun kalma tazminatı talep ediyorsa, ölen kişiden yaşarken destek aldıklarını ispat etmekle mükelleftir.

Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Tazminatında İstenen Belgeler

Ölümlü trafik kazalarında sigorta şirketleri tazminat ödemesi yapmadan önce bazı bilgi ve belgelerin teslim edilmesini istemektedir. Sigorta şirketlerine göre farklılık gösterse de genel çerçevede talep edilenler;

 • Ölüm muayene raporu
 • Veraset ilamı
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge
 • SGK bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge
 • Kazayla ilgili diğer belgeler

Trafik Kazasında Ölen Kişinin Ailesinin Hakları

Trafik kazası sonrasında ölen kişinin kusursuz olması ya haklılığı bulunması durumunda ölen kişinin ailesi bazı zararların tazminini isteyebilmektedir. Bu talepler başlıca;

 •  Destekten yoksun kalma tazminatı
 •  Cenaze giderleri
 •  Bir süre tedavi olmuşsa tedavi giderleri 
 •  Araçta oluşan hasarın giderleri
 •  Manevi tazminat 

Saydığımız hususların dışında kalan başkaca zararlar varsa bu zararların giderilmesi de istenebilmektedir. 

Ölümlü-Trafik Kazası İlk Mahkeme

Ölümlü trafik kazasında öncelikle ceza davası açılması, ardından tazminat davası açılması genellikle uygun bulunmaktadır. Dolayısıyla ölümlü trafik kazasında ilk mahkeme olayın oluş şekline bağlı olarak ağır ceza mahkemesi ya da asliye ceza mahkemesi olacaktır. Tazminat talepleri için ise asliye hukuk mahkemesine başvurulur.

Asli Kusurlu Ölümlü Trafik Kazası Ceza

Şayet şüpheli asli kusurlu olarak trafik cezası yapmış ve ölüme sebebiyet vermişse cezası Türk Ceza Kanunu’nun 85. Maddesinde belirlenmiştir. İşbu hükme göre;

 •  Taksirle bir insanın ölümüne sebep olunmuşsa cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır.
 •  Taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da birden fazla insanın ölümü ile birlikte bir veya birden fazla insanın yaralanmasına sebep olunmuşsa cezası 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

Verilecek ceza olayın oluş şekline göre değişmektedir. Şayet kişi asli kusurlu olarak bilinçli taksirle suç işlemişse verilecek ceza üst sınıra daha da yaklaşmaktadır. Şayet mahkemece suçun manevi unsuru kast olarak değerlendirilirse, yani kasten çarparak ceza verdiğine kanaat getirirse bu durumda kişi müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Yayaya Çarpma Ölümlü Cezası

Bir sürücü yayaya çarparak ölümüne sebebiyet vermişse;

 •  Yaya 1 kişi ise bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 85 Maddesine göre 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 •  Ölümüne sebebiyet verilen yaya birden çoksa bu durumda ceza 3 yıldan 15 yıla verilir. Ceza tayininde olayın oluş şekli, kusur durumu gibi hususlar büyük önem taşımaktadır.

Trafik Sigortası Ölüm Tazminatı 2024

Trafik sigortası, ölüm durumunda karşı tarafın sakatlanma ve ölüm giderlerini karşılamaktadır. Ancak bu karşılama oranı sınırsız değildir, sigorta teminat limitleri ile sınırlıdır. Sigorta teminat limitleri her yıl değişerek güncellenmektedir. 2024 yılında ölüm teminatı;

 • Otomobiller için kişi başı 1.800.000 Türk Lirası, kaza başı 9.000.000 Türk Lirası’dır. 
 • Kamyonet, kamyon, minibüs veya çekici için kişi başı 1.800.000 Türk Lirası, kaza başı 18.000.000 Türk Lirası’dır. 

18 Yaş Altı Ölümlü Trafik Kazası Cezası

18 yaş altı kişi kusurlu olarak trafik kazasına karışmış ve ölüme sebebiyet vermişse, işbu durumda kişinin 18 yaş altında olması sebebiyle cezasında indirim yapılmaktadır. Şöyle ki, kişi 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamışsa bu durumda kendisi hakkında verilen süreli hapis cezalarında 3’te 1 oranında indirim yapılmaktadır. Ve kişinin aldığı hapis cezası her halükârda 12 yılı aşmamaktadır. 

Örneğin 16 yaşındaki bir çocuk taksirle bir yayaya çarpmış, ölüme sebebiyet vermiş ve 6 yıl hapis cezası almışsa 6/3 = 2 olmakta, 6 yıldan 2 yıl indirilerek 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Ne Kadar Pay Alır?
Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Ne Kadar Pay Alır?

Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Mirasçılarının Tazminat Hakları

Miras payı ile ölüm payı hesaplamaları farklıdır. Mirasta eş daha az pay alırken, ölümlü trafik kazası tazminatında eşin payı çocuğunkinden en az iki kat fazla olmalıdır. 

Ölen kişinin Eşi, Anne, Baba ve çocukları olduğunu varsayalım. Destek payı 8 üzerinden hesaplanır. Eşin oranı 8/2, her bir çocuk için ise 8/1, Anne 8/1, baba 8/1 olarak paylaşım yapılmaktadır. Yargıtay’ın güncel uygulaması bu yöndedir. Ancak kaza neticesinde ölen kişinin sadece eşi var ise burada bütün payları o eş alacaktır. Ya da ölen kişinin sadece anne veya babası hayatta ise yine aynı şekilde payların tamamı anne veya babaya kalacaktır. 

Eğer mağdur kişi vefat etmişse onun vefatıyla maddi ve manevi zarar gören yakınları tazminat alma hakkına sahiptirler. Trafik kazası neticesinde ölen kişinin, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararın tazmini için dava açma hakkına sahiptir. Kaza sonrasında kanunda hükmedildiği gibi anne, baba, eş ve 18 yaş altı çocuklar hak sahibi olmaktadır. 

Olumlu Trafik Kazasi Nedir

Ölümlü Trafik Kazası Nedir ve Çeşitleri

Ölümlü trafik kazası, karayolu üzerinde kazaya karışan kazazedelerin aldıkları hasarlardan dolayı hayatlarını kaybettikleri kaza türüdür. Bu tip kazaların birçok nedenden kaynaklanabileceğini bilmek önemlidir. Ancak çoğu durumda, bu talihsiz olaya neden olan, bir bireyin doğrudan ya da dolaylı eylemidir.
Ölümlü trafik kazalarında, tüm tarafların bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu tip kazalar, genellikle mahkemeler tarafından ele alınır. Bu nedenle, yasal işlemler neredeyse her zaman karmaşıktır. Mümkün olan en iyi sonuçlar için, deneyimli bir avukata başvurmanızı önermemizin nedenlerinden biri budur.

Sürücü Dikkatsizliğine Bağlı Ölümlü Trafik Kazası
Sürücü Dikkatsizliğine Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Sürücü Dikkatsizliğine Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Sürücünün dikkati dağınık olduğunda, ölüm ve yaralanmalı kaza meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Herhangi bir hata, kaza ile sonuçlanabileceğinden, araba kullanmak, en deneyimli sürücüler için bile büyük bir konsantrasyon gerektirir. Dikkatsizliğin neden olduğu ölümlü trafik kazaları, dikkat dağıtabilecek birçok faktör olması açısından oldukça yaygındır.

Sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalarda kusur çoğunlukla dikkatsiz sürücüde olmaktadır. Yolcu konumundaki kişiler yüzde yüz haklılık payına sahip oldukları için tazminat alabilmektedirler. Dikkatsiz sürücü için haklılık payı var ise o da talebinde bulunabilir. 

Aşırı Hıza Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Sürüş sırasında hız sınırlarını aşmak, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasına neden olabilir. Hız aşırı hale geldiğinde, sürücünün aracın kontrolünü kaybetme riski daha yüksektir. Bu da, kazanın ölümle sonuçlanma riskini arttırır. Ancak unutulmamalıdır ki hız hiç bir zaman sürücünün tamamen kusurlu olduğu anlamına gelmez. Hız sınırlarını aşan sürücülere karayolları trafik kanununa göre yüzde 25 kusur verilmektedir. 

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana geldiyse, kazada hayatını kaybeden kişinin yakınlarının ölümlü trafik kazası tazminat hakkı doğmaktadır. Kaza sonrası yürütülecek soruşturma neticesinde kusur dağılımı netleşecektir. 

Hız sınırını aşan bir sürücünün neden olduğu bir kazada yakın bir aile üyenizi kaybederseniz, ölümlü trafik kazası tazminatı hakkınız doğmaktadır. Soruşturmalar, kimin kusurlu olduğunu ve kime karşı tazminat talep edilebileceğini ortaya çıkaracaktır. Deneyimli bir avukat, bu konuda güçlü bir dava oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Alkollü Araç Kullanımına Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Alkolün etkisi altında araba kullanmak kesinlikle yasaktır. Ancak, olur ve bu bazen kazalara neden olabilir. Ölümle sonuçlanan bir trafik kazası varsa ve sürücülerden birinin alkollü olduğu tespit edilirse, ihmalkar bir tavırla hareket ettiği varsayılacaktır. Durum böyleyse, kazaya karışan diğer taraftan ölümlü trafik kazası tazminatı alınabilir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama; kazayı çevreleyen koşullara ve gerçekleşen ölüme bağlı olacaktır. Kesin bir tahmin belirtmeye çalışmak zor olabilir; ancak hesaplama, aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır:

 • Kazadaki durumunuz (yaya, yolcu, şoför)
 • Geçirilen kaza durumu (yaralanmalı, ölümlü)
 • Kaza tarihi 
 • Kusur oranı
 • Geçirilen kazadaki yaralanma durumu (ölümlü, organ kaybı, kesik ve kırıklar, görme/işitme kaybı)
 • Kaza tarihinde belgelenebilir resmi gelir
 • Ölümlü trafik kazası tazminatı kazada kusuru olmayan ve vefat eden kişinin destekten mahrum kalan yakınlarına ödenen tazminat çeşididir. Ölen kişinin yaşı, kazadaki haklılık oranı, maaşı, doğum yılı ve pasif çalışma yılı verileri ile analiz edilir.

Ölümlü trafik kazası manevi tazminatı, davalı sürücünün tamamen kusurlu olması durumunda her bir aile bireyi için ortalama 10 bin TL manevi tazminat verilebilir. Davacı tarafın kusur oranı arttıkça, bu rakam biraz daha düşebilmektedir.

 • Tazminat miktarı hesaplanmasında maluliyete uğrayan kişinin maluliyet oranı, kazadaki kusur oranı aylık geliri ve yaşı esas alınır.
 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatı kazada kısmi kusurlu veya yaralanan kişinin kaybını karşılamak amacıyla ödenir. Mağdurun yaşı, aldığı maaş, doğum yılı, kazadan sonra oluşan sakatlık oranı ve kazadaki haklılık payı verileriyle analiz edilir.
 • Maddi hasarlı trafik kazası tazminatı, yaşanan kazada haklılık oranı açısından belirli şartlara uygunluk sağlayan ve aynı zamanda aracı hasar görmüş kişilere ödenen tazminattır. Bu tazminatın hesaplanmasında; kişinin kazadaki konumu, ölüm veya yaralanma durumları, tutanakta belirtilen araç hasarı, kaza tarihi, kişinin kusur oranı ve maaş değeri dikkate alınır.
 • Tek taraflı trafik kazası tazminatı, kaza yapan aracın içinde yolcu olarak bulunan ve kaza sonrasında yaralanan kişilere araç sürücüsünün kusur oranına bakılmaksızın her koşulda tazminat talep etme hakkına sahip olan mağdur kişilere verilir. 
 • Kırıklı trafik kazası tazminatı, sigortası bulunan aracın kaza yapması sebebiyle yolcuların veya sürücünün herhangi bir uzvunun kırılması durumunda mağdur kişilere verilir. Mağdurlara verilen tazminat oranı; kırık geçiren kişinin maaşı, kaza tarihi, kazadaki haklılık oranı baz alınarak belirlenir. 
Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Ölümlü trafik kazasında tazminat başvurusu, karşı tarafın sigortacısına yapılabilmektedir. Sigorta şirketine tazminat başvurusu yapılacaksa birtakım belgelerin de bu başvuruya eklenmesi zarureti mevcuttur. Bu belgeler;

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Ölüm Belgesi
 • Veraset İlamı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Vefat Eden Kişinin Gelirini Gösteren Bir Belge
 • SGK Geliri Mevcutsa Gelirin Peşin Değerini Gösteren Bir Belgedir.

Bunların dışında sigorta şirketinin bir talebi mevcutsa talep edilen belgeler de sigorta şirketine ibraz edilmelidir.

Kimler Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Talebinde Bulunabilir?

Bir sevgili ya da yakın bir arkadaş gibi sevilen birinin ölümü çok trajik bir olay olsa da; ölümlü trafik kazası tazminat talebini sadece;

 • Ölen kişinin Eşi
 • Öleni Kişinin 18 yaşından küçük çocukları
 • Ölen kişinin Anne ve Babası
 • Destek gördüğünü ispat edebilen 3. kişiler

Ölümlü trafik kazası tazminatı maddi anlamda alacak kişiler kanun ile belirlenmiştir. Yukarıda sayılanlar maddi tazminat talebinde bulanabilir. Vefat eden kişinin yakınları ise manevi tazminat talep edebilirler. 

Ölümlü Trafik Kazası Zamanaşımı
Ölümlü Trafik Kazası Zamanaşımı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Zamanaşımı

Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında zamanaşımı sınırı vardır. Tazminat davası için başvurma süresi haksız fiilin işlendiği günden itibaren başlar. Yani trafik kazasının yaşandığı gün dava hakkının kazanıldığı ilk gündür.

Davacı için zamanaşımı süresi iki yöntem kullanılarak belirlenir:

 • Tazminat davası esas zamanaşımı süresi : Ölümlü trafik kazalarında vefat eden kişinin yakınları tazminat alacakları için ilgili kişi ve kurumlara 15 yıl içerisinde başvuru hakları bulunmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre ölümlü trafik kazalarında tazminat zamanaşımı 15 yıl olarak belirtilmiştir.
 • Ceza zamanaşımı süresi: Trafik kazasında ölüm veya yaralanma varsa bu bir suç teşkil eder. Trafik kazasında ölüm varsa suçlu kişi taksir ile adam öldürme kapsamında yargılanır. Eğer yaralama varsa suçlu kişi taksirle adam yaralama suçu kapsamında yargılanır. Mağdur kişilerin esas zamanaşımı süresi dolduysa kişiler ceza zamanaşımı süresinden yararlanabilir. Ölümlü trafik kazalarında şikayet süresi 6 aydır. 
Olumlu Trafik Kazasi Tazminat Kusur

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Kusur Oranı

Ölümlü trafik kazasında tazminat istenirken, kusur önemli bir kriter olacaktır. Zira maddi tazminat, manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatının belirlenmesinde ve kimin kimden talep edeceği hususunda kusur önemli bir yere sahiptir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatında Sigortadan Nasıl Para Alınır?

Trafik kazası sonucunda tazmin edilecek sigorta parası sigorta şirketi tarafından gerekli belgeler istenir.  Kaza durumuna ilişkin ek diğer belgelerin akabinde 8 ila 10 iş günü içerisinde belirlenip ödemesi yapılmaktadır. Ancak belirlenen kanuni süre 15 gündür. Ölümlü trafik kazası tazminat işlemleri diğer hasar dosyalarına göre daha hızlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama ile sigortadan ne kadar para alacağınızı öğrenebilirsiniz. 

Ölümlü Trafik Kazası Görevli Mahkeme
Ölümlü Trafik Kazası Görevli Mahkeme

Ölümlü Trafik Kazası Görevli Mahkeme

Ölüm veya yaralamanın gerçekleştiği trafik kazalarında açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarında görevli olan mahkeme kural olarak asliye hukuk mahkemesidir. Ancak sigorta şirketlerine karşı açılacak olan tazminat davalarında ise görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri’dir.

Ölümlü Trafik Kazasında Vefat Eden Kişinin Yakınları Tazminat Alabilir Mi?

Ölümlü trafik kazalarında vefat edenin birinci derece yakınlarının maddi tazminat için sigorta şirketlerine; manevi tazminat için ise kusurlu sürücü, araç işleteni veya ruhsat sahibine başvuru hakları bulunmaktadır.

Tek Taraflı Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Alınır Mı?

Tek taraflı kazalarda araç sürücüsü, ruhsat sahibi veya işleten kişi sigortadan tazminat alamaz. Örneğin tek taraflı kazada sürücü eşini kaybetmişse eşinin desteğinden mahrum kalacağı iddiasına dayanarak destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkına sahip değildir. 

Ölümlü Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

Ölümcül bir trafik kazasından sonra hayatta kalan aile bireyler; acı, cenaze masrafları, ölümden önce yapılan tıbbi masraflar, mülkle ilgili masraflar, kayıplar ve daha fazlası dahil olmak üzere, bir dizi ekonomik / ekonomik olmayan maliyet ile karşı karşıya kalacaktır. Sevdiği birini kaybeden bir aile bireyi, bu kayıpların mutlaka tazmin edilmesini istemelidir.

İhmalkar sürücülerin kazayı ve neden oldukları hasarları ödemeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, bu masraflar, genellikle sorumluluk sigortası poliçesi ile ödenmektedir. Ölümlü trafik kazası tazminatının tamamını almak hakkınızın korunduğundan emin olmak için, kazadan sonra mümkün olan en kısa sürede aşağıdaki adımları atmanız çok önemlidir:

Polis raporunun bir kopyasını isteyin.
Diğer kişilerin tıbbi raporlarının kopyasını isteyin.
Olaya karışan araçların fotoğrafları, tanık ifadeleri, video görüntüleri, olay yeri bilgileri, cep telefonu kayıtları (hatalı sürücünün kaza anında telefonla konuştuğunu düşünüyorsanız) gibi kazayla ilgili tüm kanıtları toplayın.

Cenaze masrafları, veraset masrafları, tıbbi masraflar, kaybedilen maaşlar ve yeteneklerinin değeri dahil olmak üzere, maruz kalınan çeşitli ekonomik zararları hesaplayın.

Tek Taraflı Trafik Kazası Yolcu Tazminat

Tek taraflı bir trafik kazasında yolcu konumunda olan kişi %100 kusursuz sayılmasından dolayı aracın trafik sigortasından tazminat elde edebilir. Genel şartlar kapsamında belirtilen rücu sebeplerinden birisinin bulunmaması halinde sürücüye veya araç sahibine herhangi bir zarar gelmez. Ölümlü trafik kazası tazminat talebi tek taraflı kazalarda sigorta şirketinden yapılır. Manevi tazminat ise araç sahibi ve sürücüsünden alınır. 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

Davalar aracı kullanan ve kişinin bu kazaya neden olmasını sağlayan sürücü üzerinden işleme alınır. Trafik kazasına sebep olan kişinin maddi gücünün yetmediği durumlarda sigorta şirketine dava açılarak, avukat üzerinden ölümlü trafik kazası tazminat davası şekillenebilmektedir. Ek olarak kaza yapan aracın sahibi ve sürücüsü o gün için farklıysa davalar aracın sahibine açılabilir. Ayrıca işletene de dava açma yetkisi bulunur. Ölümlü trafik kazası tazminat dava dilekçesinin en doğru biçimde hazırlanabilmesi için konuya hakim olan bir avukattan yardım almak mühimdir. Böylece davalar başarılı bir şekilde yürütülebilecektir. Ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar genel olarak tutuklama ve para talep etme üzerinde yoğunlaşmaktadır.

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          : A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       :……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara

VEKİLİ                      :Avukat Cuma Ali KOÇ

ADRES                       : İstanbul

TELEFON                  :

MURİS                        :E…. B…. (T.C.:…………….)

PLAKA NO                :34 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN                       :C….. D….. (T.C.:……………)

PLAKA NO                :06 …

TALEP KONUSU     : Murise ait 06 … plakalı araç ile davalı C….. D…..’ ye ait 06 … plakalı aracın ../../…. Tarihinde karışmış olduğu trafik kazası sonucu E… B…’nin hayatını kaybetmesi sebebiyle mirasçısı olan müvekkilin uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Verilen Cezalar
Ölümlü Trafik Kazalarında Verilen Cezalar

Ölümlü Trafik Kazası Cezası TCK Maddesi

Anayasamıza göre ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Bununla birlikte vefat eden kişinin ailesi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ölümlü trafik kazalarında kusurun tek taraflı ya da çift taraflı olması önem kazanır, durumunun belirlenmesinin ardından ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi tazminat talep etme hakkı elde eder.

Ölümlü kazalarda ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davası sonucunda belli olur. Trafik kazasının ardından dava açmak için Asliye Ceza Mahkemesine başvurmak gereklidir ancak trafik kazasında vefat gerçekleşmesi halinde ağır ceza mahkemesine başvuru gerçekleştirir

Ağır ceza mahkemeleri ölümlü trafik kazası tutuklama kararını vermekle yükümlüdür. 7 yıla kadar kazaya sebep olarak bir kişinin ölmesine sebep olan kişi hapis cezası alır

-TCK 85. Maddesine göre kusurlu olarak trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olanlar 2 ila 6 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılırlar.

-Suç neticesinde birden fazla ölü veya birden fazla yaralı varsa bu süre 2 yıldan 15 yıla kadar çıkabilir. Bilinçli taksir durumunda ceza1/3 ten ½ oranına kadar artırılabilir.

-Suçun maddi unsurları hususunda Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen kasten öldürme suçundan farklı bir durum söz konusu değildir. Bu suç tipini 81. maddede düzenlenen kasten öldürme suçundan ayıran husus ise manevi unsurlardır.

Fiil: Taksirle öldürme, serbest hareketli bir suç olup hangi vasıtalarla ortaya çıkarılabileceği kanunda belirlenmemiştir.

Netice: Taksirle öldürme suçu neticeli bir suçtur. Gerçekleştirilen fiilin ağırlığı nasıl olursa olsun, ölüm neticesi ortaya çıkmadığı takdirde suç tamamlanmış sayılamayacaktır.

İlliyet Bağı: Bu suçun vücut meydana gelebilmesi için gerçekleştirilen fille netice arasında illiyet bağı bulunması aranır. Yani ölüm sonucu failin fiilinden doğmalıdır. Failin fiilinden önce bulunmasına karşın failce bilinmeyen faktörler sebebiyle ölüm gerçekleşmişse bu durumda failin sorumluluğu söz konusu değildir.

Failin öldürme kastı ihtiva eden eyleminden sonra başka bir fiil ölümü meydana getirirse öne geçen nedensellik sebebiyle artık illiyet bağı bulunmamaktadır.

Taksirli Ölümlü Trafik Kazası Cezası
Taksirli Ölümlü Trafik Kazası Cezası

Taksirli Ölümlü Trafik Kazası Cezası

Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin “öngörülemeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise yapılan kusurlu davranış ile bir kimsenin ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel becerilere güvenilerek davranışın yapılmasıdır. Taksirle ölüme neden olma suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ bölümünde TCK madde 85’te düzenlenmiştir.

İster basit taksirle öldürme suçu, isterse bilinçli taksirle öldürme suçu olsun; her iki halde de failin ortaya çıkan “insan öldürme” sonucunu istememesi halinde taksirli sorumluluk meydana gelir. Fail, “insan öldürme” neticesini bilerek ve isteyerek fiili gerçekleştiriyorsa taksirle öldürme suçu değil, kasten öldürme suçu söz konusu olur. Taksir ile işlenen fiil neticesinde ölüm meydana gelmez ve mağdur yaralanırsa taksirle yaralama suçu işlenmiş olur.

Taksirle ölüme neden olma suçu işleyen fail aleyhine, mağdur yakınlarının (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler vb.) maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Ölüm hatalı doktor uygulamasından kaynaklanmışsa, fiili işleyen doktora karşı tıbbi malpraktis sebebiyle tazminat davası açılabilir. Vefat iş kazasından kaynaklanmışsa, iş sahibine karşı iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir. Ölüm trafik kazasından kaynaklanmışsa, trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası açılabilir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tutuklama

Ölümlü trafik kazalarında, kişi kasten öldürmediyse kural olarak taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Tutuklama Nedenleri” kenar başlıklı 100. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkrası;

“Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

 Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

 a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

 b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma 

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.” Demektedir. Dolayısıyla şüpheli veya sanığın kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil varsa, şüpheli veya sanığın kaçması şüphesini uyandıran somut olgular varsa, delilleri yok etme gizleme yahut değiştirme, tanık mağdur yahut başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında da kuvvetli bir şüphe varsa tutuklamaya karar verilebilir.

Trafik Kazasında Karşı Taraf Ölürse

Taraflardan birisi öldüğü takdirde diğer taraf kusurlu ise maddi tazminat davası açılır ya da çeşitli niteliklere göre kusurlu olan taraf hapis cezası alır.

Tek Taraflı Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar” kenar başlıklı 92. Maddesi;

“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar.

a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

 b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu  tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,

d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

f) Manevi tazminata ilişkin talepler.

g) (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

h) (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

j) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

k) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,

l) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,

m) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler. (Ek fıkra:9/6/2021-7327/19 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam eder.” Demektedir. Dolayısıyla tek taraflı trafik kazasında kişi kendi kusuru sonucunda vefat etmişse bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Mahkeme Sonuçları

Ölümlü trafik kazalarında hatanın tek taraflı ya da çift taraflı olması önem kazanır, durumunun belirlenmesinden sonra vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi tazminat talep etme hakkı elde eder. Ölümün görüldüğü kazalarda ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davası sonucunda belli olur. Trafik kazasından sonra dava açmak için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmak gerekir ancak trafik kazasında ölüm gerçekleşmesi halinde ağır ceza mahkemesine başvuru gerçekleştirir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Yargıtay Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10086 Esas Numaralı, 2019/3848 Kararında;

‘Davacılar vekili, davalıların işleten/ sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıların eşi/ babası ….’in idaresindeki araca çarpmasıyla ölümlü kaza meydana geldiğini, davacı …’nın da kazada yaralandığını, davacı …’nın yaralanması nedeniyle tedavi gideri yaptığını ve ölen eşinin desteğinden yoksun kaldığını, tüm davacıların ölüm olayı nedeniyle manevi zarara uğradıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve davalı … sadece maddi tazminattan sorumlu olmak kaydıyla 27.000,00 TL. maddi ve toplam 170.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek avans (manevi için yasal) faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı … için 24.524,56 TL. destekten yoksun kalma tazminatının, kaza tarihinden itibaren işleyecek faiziyle (davalı sigortacı için reeskont avans ve diğer davalı için yasal faiz olmak üzere) davalılardan müteselsilen tahsiline; davacı … için 5.000,00 TL. ve diğer davacılar için 2.500,00’er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı …’ten tahsiline… ‘

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/10837 Esas Numaralı, 2016/9224 Kararında;

“6098 sayılı TBK’nun 56. maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.”

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçe Örneği

-ÖRNEK DİLEKÇE-

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE

………………………………………………… İstanbul Türkiye

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       :………………………………..  Yenimahalle Ankara

VEKİLİ                      :Avukat Cuma Ali Koç – Avukat Gökhan Altın

ADRES                       :OSB Mahallesi Ahi Evran Caddesi Gelişim İş Merkezi No:18/30 Yenimahalle Ankara

TELEFON                  : xxx

MURİS             : E…. B….

(T.C.:…………….)

PLAKA NO                :06 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN SİGORTALI:

T.C.:……………)

POLİÇE NO          

PLAKA NO              

TALEP KONUSU     

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin