Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

14/07/2022
Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı şartları 2016 yılından sonra değişti. Bir önceki yönetmeliğe göre tek taraflı kusurlu sürücünün ölümü durumunda geride kalanların kusuru yoktur gerekçesi ile ailesine tazminat ödemesi yapılıyordu. Ancak Yapılan yönetmelik değişikliği ile bunun önüne geçilmiş oldu. Trafik kazasında vefat eden birinin yakınlarının ölümlü trafik kazası tazminat davası açabilmesi için haklılık payının bulunması gerekmektedir. 

Birinin trafik kazasında ölmesi, aile bireyleri ve sevdikleri için inanılmaz derecede travmatik olabilir. Bu durum, karşı tarafın dikkatsiz ya da tehlikeli sürüşü nedeniyle meydana geldiğinde, başa çıkmak daha da zorlaşır.
Çoğunlukla, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da yakın aile üyeleri, ani ölüm nedeniyle maddi kayba uğrayabilirler. Ölümlü trafik kazası tazminatı ile uğranılan zararları karşılar. 

Ölümlü trafik kazası, ilgili sürücülerin bir ya da daha fazlasının ölümcül şekilde yaralandığı bir kazayı tanımamanın bir yoludur. Bu tip kazaların birçok nedenden kaynaklanabileceğini bilmek önemlidir. Ancak çoğu durumda, bu talihsiz olaya neden olan, bir bireyin doğrudan ya da dolaylı eylemidir.

İçindekiler

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Motorlu bir aracın bir yayaya, nesneye, hayvana veya bir taşıta çarpmasıyla trafik kazası meydana gelir.

Trafik kazaları her sene insanların ölümüne veya yaralanmasına neden olmaktadır. Trafik kazası yaşayan insanlar trafik kazası tazminat davasını açarak kazanın sebebiyet verdiği maddi ve manevi hasarı gidermeye çalışmaktadır.

– Kazada zarar gören kişi kusurlu olan tarafa dava açma hakkına sahiptir.

Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Tazminatında İstenen Belgeler

 • Ölüm muayene raporu
 • Veraset ilamı
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge
 • SGK bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge
 • Kazayla ilgili diğer belgeler

İlgili İçerik:  Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde İstenen Belgeler

Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Ne Kadar Pay Alır?

Miras payı ile ölüm payı hesaplamaları farklıdır. Mirasta eş daha az pay alırken, ölümlü trafik kazası tazminatında eşin payı çocuğunkinden en az iki kat fazla olmalıdır. 

Ölen kişinin Eşi, Anne, Baba ve çocukları olduğunu varsayalım. Destek payı 8 üzerinden hesaplanır. Eşin oranı 8/2, her bir çocuk için ise 8/1, Anne 8/1, baba 8/1 olarak paylaşım yapılmaktadır. Yargıtay’ın güncel uygulaması bu yöndedir. Ancak kaza neticesinde ölen kişinin sadece eşi var ise burada bütün payları o eş alacaktır. Ya da ölen kişinin sadece anne veya babası hayatta ise yine aynı şekilde payların tamamı anne veya babaya kalacaktır. 

Eğer mağdur kişi vefat etmişse onun vefatıyla maddi ve manevi zarar gören yakınları tazminat alma hakkına sahiptirler. Trafik kazası neticesinde ölen kişinin, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararın tazmini için dava açma hakkına sahiptir. Kaza sonrasında kanunda hükmedildiği gibi anne, baba, eş ve 18 yaş altı çocuklar hak sahibi olmaktadır. 

Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Ne Kadar Pay Alır?
Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Ne Kadar Pay Alır?

Trafik Kazasında Ölen Kişinin Ailesinin Hakları

Ölümlü trafik kazalarında; ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze ile defin masrafları adı altında ölümlü trafik kazası tazminatı talep etme hakkına sahiptir.

Aynı zamanda vefat eden kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü sebebiyle manevi tazminat açma hakkına da sahiptir. Yargıtay bir kararında her bir davacı için 200.000 TL manevi tazminat ödenmesinde bir aykırılık görmemiştir. Yargıtay başka bir kararında davacı eş için 15.000 TL, anne ve çocuk için 13.000 er TL’lik manevi tazminata “düşük miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir” gerekçesiyle reddetmiştir. Görüldüğü gibi, Yargıtay’ın manevi tazminat miktarı konusunda çelişkili karaları bulunmaktadır. Ve bu kararlarda hükmedilen manevi tazminat miktarı zararı karşılamaya yeterli değildir. 

"<yoastmark

Ölümlü Trafik Kazası Nedir?

Ölümlü trafik kazası, ilgili sürücülerin bir ya da daha fazlasının ölümcül şekilde yaralandığı bir kazayı tanımamanın bir yoludur. Bu tip kazaların birçok nedenden kaynaklanabileceğini bilmek önemlidir. Ancak çoğu durumda, bu talihsiz olaya neden olan, bir bireyin doğrudan ya da dolaylı eylemidir.
Ölümlü trafik kazalarında, tüm tarafların bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu tip kazalar, genellikle mahkemeler tarafından ele alınır. Bu nedenle, yasal işlemler neredeyse her zaman karmaşıktır. Mümkün olan en iyi sonuçlar için, deneyimli bir avukata başvurmanızı önermemizin nedenlerinden biri budur.

Sürücü Dikkatsizliğine Bağlı Ölümlü Trafik Kazası
Sürücü Dikkatsizliğine Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Sürücü Dikkatsizliğine Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Sürücünün dikkati dağınık olduğunda, ölüm ve yaralanmalı kaza meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Herhangi bir hata, kaza ile sonuçlanabileceğinden, araba kullanmak, en deneyimli sürücüler için bile büyük bir konsantrasyon gerektirir. Dikkatsizliğin neden olduğu ölümlü trafik kazaları, dikkat dağıtabilecek birçok faktör olması açısından oldukça yaygındır.

Sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalarda kusur çoğunlukla dikkatsiz sürücüde olmaktadır. Yolcu konumundaki kişiler yüzde yüz haklılık payına sahip oldukları için tazminat alabilmektedirler. Dikkatsiz sürücü için haklılık payı var ise o da talebinde bulunabilir. 

Aşırı Hıza Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Sürüş sırasında hız sınırlarını aşmak, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasına neden olabilir. Hız aşırı hale geldiğinde, sürücünün aracın kontrolünü kaybetme riski daha yüksektir. Bu da, kazanın ölümle sonuçlanma riskini arttırır. Ancak unutulmamalıdır ki hız hiç bir zaman sürücünün tamamen kusurlu olduğu anlamına gelmez. Hız sınırlarını aşan sürücülere karayolları trafik kanununa göre yüzde 25 kusur verilmektedir. 

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana geldiyse, kazada hayatını kaybeden kişinin yakınlarının ölümlü trafik kazası tazminat hakkı doğmaktadır. Kaza sonrası yürütülecek soruşturma neticesinde kusur dağılımı netleşecektir. 

Hız sınırını aşan bir sürücünün neden olduğu bir kazada yakın bir aile üyenizi kaybederseniz, ölümlü trafik kazası tazminatı hakkınız doğmaktadır. Soruşturmalar, kimin kusurlu olduğunu ve kime karşı tazminat talep edilebileceğini ortaya çıkaracaktır. Deneyimli bir avukat, bu konuda güçlü bir dava oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Alkollü Araç Kullanımına Bağlı Ölümlü Trafik Kazası

Alkolün etkisi altında araba kullanmak kesinlikle yasaktır. Ancak, olur ve bu bazen kazalara neden olabilir. Ölümle sonuçlanan bir trafik kazası varsa ve sürücülerden birinin alkollü olduğu tespit edilirse, ihmalkar bir tavırla hareket ettiği varsayılacaktır. Durum böyleyse, kazaya karışan diğer taraftan ölümlü trafik kazası tazminatı alınabilir.

İlgili İçerik: Alkollü Trafik Kazası 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar?

Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama; kazayı çevreleyen koşullara ve gerçekleşen ölüme bağlı olacaktır. Kesin bir tahmin belirtmeye çalışmak zor olabilir; ancak hesaplama, aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır:

 • Kazadaki durumunuz (yaya, yolcu, şoför)
 • Geçirilen kaza durumu (yaralanmalı, ölümlü)
 • Kaza tarihi 
 • Kusur oranı
 • Geçirilen kazadaki yaralanma durumu (ölümlü, organ kaybı, kesik ve kırıklar, görme/işitme kaybı)
 • Kaza tarihinde belgelenebilir resmi gelir
 • Ölümlü trafik kazası tazminatı kazada kusuru olmayan ve vefat eden kişinin destekten mahrum kalan yakınlarına ödenen tazminat çeşididir. Ölen kişinin yaşı, kazadaki haklılık oranı, maaşı, doğum yılı ve pasif çalışma yılı verileri ile analiz edilir.

Ölümlü trafik kazası manevi tazminatı, davalı sürücünün tamamen kusurlu olması durumunda her bir aile bireyi için ortalama 10 bin TL manevi tazminat verilebilir. Davacı tarafın kusur oranı arttıkça, bu rakam biraz daha düşebilmektedir.

 • Tazminat miktarı hesaplanmasında maluliyete uğrayan kişinin maluliyet oranı, kazadaki kusur oranı aylık geliri ve yaşı esas alınır.
 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatı kazada kısmi kusurlu veya yaralanan kişinin kaybını karşılamak amacıyla ödenir. Mağdurun yaşı, aldığı maaş, doğum yılı, kazadan sonra oluşan sakatlık oranı ve kazadaki haklılık payı verileriyle analiz edilir.
 • Maddi hasarlı trafik kazası tazminatı, yaşanan kazada haklılık oranı açısından belirli şartlara uygunluk sağlayan ve aynı zamanda aracı hasar görmüş kişilere ödenen tazminattır. Bu tazminatın hesaplanmasında; kişinin kazadaki konumu, ölüm veya yaralanma durumları, tutanakta belirtilen araç hasarı, kaza tarihi, kişinin kusur oranı ve maaş değeri dikkate alınır.
 • Tek taraflı trafik kazası tazminatı, kaza yapan aracın içinde yolcu olarak bulunan ve kaza sonrasında yaralanan kişilere araç sürücüsünün kusur oranına bakılmaksızın her koşulda tazminat talep etme hakkına sahip olan mağdur kişilere verilir. 
 • Kırıklı trafik kazası tazminatı, sigortası bulunan aracın kaza yapması sebebiyle yolcuların veya sürücünün herhangi bir uzvunun kırılması durumunda mağdur kişilere verilir. Mağdurlara verilen tazminat oranı; kırık geçiren kişinin maaşı, kaza tarihi, kazadaki haklılık oranı baz alınarak belirlenir. 

İlgili İçerik: Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Herhangi bir tazminat talebinde bulunmayı düşünüyorsanız, önünüzdeki ilk engel nereden başlayacağınızı bilmek olabilir. Bu gibi durumlarda, nereden başlayacağınızı bilmemeniz normaldir. Bu nedenle, profesyonel yardım almak çok önemlidir.
Tüm kanıtlar incelendikten sonra, iddianızla büyük olasılıkla neler olacağına dair tam ve ayrıntılı bir rapor sunulacaktır. En olumlu sonuçları elde etmek için bir avukatla çalışmayı seçerseniz, dava ile ilgili tüm zor işleri halledebilirsiniz. Bir ölümlü trafik kazası tazminatı talebinde bulunmak istiyorsanız, başlamanın en iyi yolu deneyimli bir avukatla çalışmaktır.

İlgili İçerik: Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Ölümlü Trafik Kazası Zamanaşımı
Ölümlü Trafik Kazası Zamanaşımı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Zamanaşımı

Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında zamanaşımı sınırı vardır. Tazminat davası için başvurma süresi haksız fiilin işlendiği günden itibaren başlar. Yani trafik kazasının yaşandığı gün dava hakkının kazanıldığı ilk gündür.

Davacı için zamanaşımı süresi iki yöntem kullanılarak belirlenir: Tazminat davası esas zaman aşımı süresi ve ceza zaman aşımı süresi. Tazminat davası esas zamanaşımı süresi : Yaşanan trafik kazası sonrasında mağdur veya yakınları iki sene içerisinde tazminat davası açma hakkına sahiptir. Örneğin 14.05.2000 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında mağdur kişi veya yakınlarından biri 14.05.2015 tarihine kadar tazminat davası açabilir. Fakat mağdur kişinin yakını kazayı daha geç öğrendiyse haksız fiilin yaşandığı günden itibaren 15 yıl tazminat davası açma hakkına sahiptir. 15 yıl sürenin sonunda mağdur kişinin dava açma hakkı sona erer.

Ceza zamanaşımı süresi: Trafik kazasında ölüm veya yaralanma varsa bu bir suç teşkil eder. Trafik kazasında ölüm varsa suçlu kişi taksir ile adam öldürme kapsamında yargılanır. Eğer yaralama varsa suçlu kişi taksirle adam yaralama suçu kapsamında yargılanır. Mağdur kişilerin esas zamanaşımı süresi dolduysa kişiler ceza zamanaşımı süresinden yararlanabilir.

Ölümlü trafik kazalarında şikayet süresi 6 aydır. 

 

"<yoastmark

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Kusur

Ölümlü trafik kazalarında ilk olarak polis soruşturma açar. Bu soruşturmaların ehemmiyeti büyüktür. Hazırlanan soruşturmalar savcılığa gönderilir.

Dava ağır ceza kapsamında yürütülür. Bireysel başvuru şart değildir. Kaza, kamu davası olarak yürütülür. Bu konu kapsamında kaza tutanaklarının önemi büyüktür. Tutanaklarda kazanın nasıl gerçekleştiği eğer varsa görgü tanıklarının ifadelerine yer verilmesi gereklidir. Soruşturmalarda kusurlu tarafın belirlenebilmesi için araştırmalar yapılacaktır. Bu soruşturmalar kusur oranının da belirlenebilmesi açısından oldukça önem arz eder.

Dava için tespitler öncelikli olarak araçların incelenmesiyle başlar. Hız tespiti analizi yapılır. Bu analizin yapılabilmesi için araçların plaka numaralarına yer verilir. Araç incelemesi sonucunda kusur ve hasar tespit edilir. Bu tespitler yazılı olarak yapılır. Tutanaklar teyit edilir. Tutanaklarda her iki taraf sürücünün de önceki kaza durumlarına yer verilir. Bu açıdan dosyaya tüm detayların koyulması önem arz eder.

İlgili İçerik: Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama

Ölümlü Trafik Kazası Görevli Mahkeme
Ölümlü Trafik Kazası Görevli Mahkeme

Ölümlü Trafik Kazası Görevli Mahkeme

Ölüm veya yaralamanın gerçekleştiği trafik kazalarında açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarında görevli olan mahkeme kural olarak asliye hukuk mahkemesidir.

Ölümlü Trafik Kazasında Vefat Eden Kişinin Yakınları Tazminat Alabilir Mi?

Trafik kazalarında maddi olarak yaralanma yada ölüm durumlarına göre birtakım tazminat davaları açılabilmektedir. Kanunlara göre ölümlü trafik kazalarında tazminat açabilme yetkisi vefat eden kişilerin yakınlarına sağlanmaktadır.

Tek Taraflı Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Alınır Mı?

Tek taraflı kazalarda araç sürücüsü veya işleten kişi sigortadan tazminat alamaz. Örneğin tek taraflı kazada sürücü eşini kaybetmişse eşinin desteğinden mahrum kalacağı iddiasına dayanarak destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkına sahip değildir. 

Ölümlü Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

Ölümcül bir trafik kazasından sonra hayatta kalan aile bireyler; acı, cenaze masrafları, ölümden önce yapılan tıbbi masraflar, mülkle ilgili masraflar, kayıplar ve daha fazlası dahil olmak üzere, bir dizi ekonomik / ekonomik olmayan maliyet ile karşı karşıya kalacaktır. Sevdiği birini kaybeden bir aile bireyi, bu kayıpların mutlaka tazmin edilmesini istemelidir.

İhmalkar sürücülerin kazayı ve neden oldukları hasarları ödemeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, bu masraflar, genellikle sorumluluk sigortası poliçesi ile ödenmektedir. Ölümlü trafik kazası tazminatının tamamını almak hakkınızın korunduğundan emin olmak için, kazadan sonra mümkün olan en kısa sürede aşağıdaki adımları atmanız çok önemlidir:

Polis raporunun bir kopyasını isteyin.
Diğer kişilerin tıbbi raporlarının kopyasını isteyin.
Olaya karışan araçların fotoğrafları, tanık ifadeleri, video görüntüleri, olay yeri bilgileri, cep telefonu kayıtları (hatalı sürücünün kaza anında telefonla konuştuğunu düşünüyorsanız) gibi kazayla ilgili tüm kanıtları toplayın.

Cenaze masrafları, veraset masrafları, tıbbi masraflar, kaybedilen maaşlar ve yeteneklerinin değeri dahil olmak üzere, maruz kalınan çeşitli ekonomik zararları hesaplayın.

İlgili İçerik: Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler 

"<yoastmark

2022 Ölümlü Trafik Kazası Tazminat 

 • İstatistikler günümüzde de ülkemizde birçok yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının yaşandığını göstermektedir.
 • 2022 yılında ölümlü kazalarda kazada kusur oranı dikkate alınmaktadır. Kusurlu sürücüye ölümlü trafik kazası tazminat ödemesi yapılmamaktadır. 
 • 2022 yılının ilk 6 ayında trafik sigortası teminat limiti 500.000 TL
 • 2022 7. ayın 1’inden itibaren 1.000.000 TL’ye yükselmiştir. 

2023 Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

2023 yılı trafik sigortası ölüm teminat limiti 1.200.000 TL olarak güncellenmiştir. 

Teminat limitinin milyonun üzerine çıkması bunun tamamını alacağınız anlamına gelmiyor. Tazminat miktarını ölen kişinin yaşı, kusuru ve geride kalan kişilerin yaşları belirleyecektir. 

"<yoastmark

2021 Ölümlü Trafik Kazası Tazminat 

 • 2021 yılında ölümlü trafik kazası istatistiklerinin de yükseldiğini görebilirsiniz.
 • Ölümlü trafik kazası tazminat 2021 yılında hesaplamasında değişiklikler yapıldı. İlgili düzenleme için trafik kazası tazminat hesaplama sayfamızı inceleyebilirsiniz. 
 • 2021 yılında trafik kazası ölüm tazminat limiti 430 bin liradır. 

Ölümlü Trafik Kazası Trafik Sigortası Tazminat Limitleri

Trafik sigorta şirketleri meydana gelen tek veya çift taraflı trafik kazalarında kusur oranına göre tazminat ödemesi yapmaktadır. Öncelikle maddi hasar tespit edilir. Maddi hasarın oluşması için gereken unsurlar şunlardır: mal varlığı, mal varlığının eksilmesi, mal varlığındaki eksilmenin irade dışı meydana gelmesi.

2023 Zorunlu  Trafik Sigortası Teminat Limitleri

 • Araç başına maddi giderler için 120.000 TL 
 • Kişi başına sağlık giderleri için 1.200.000 TL 
 • Kaza başına maddi giderler için 240.000 TL 
 • Kaza başına sakatlanma ve ölümde 5.000.000 TL 
 • Kişi başına sakatlanma ve ölümde 1.200.000 TL

2022 Zorunlu  Trafik Sigortası Teminat Limitleri

 • Araç başına maddi giderler için 50.000 TL – 7 ayın birinden sonra 100.000 TL
 • Kişi başına sağlık giderleri için 500.000 TL – 7 ayın birinden sonra 1.000.000 TL
 • Kaza başına maddi giderler için 100.000 TL – 7 ayın birinden sonra 200.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma ve ölümde 2.500.000 TL – 7 ayın birinden sonra 500.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma ve ölümde 500.000 TL – 7 ayın birinden sonra 1.000.000 TL

Kaza meydana geldikten sonra, mümkün olan en kısa sürede bir avukata danışmalısınız.
Yukarıdaki adımları tek başınıza halletmek çok zor olabilir. Deneyimli bir avukat, süreç boyunca size destek ve rehberlik sağlayacaktır.

İlgili İçerik: Trafik Sigortası Teminat Limitleri 

Kimler Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Talebinde Bulunabilir?

Bir sevgili ya da yakın bir arkadaş gibi sevilen birinin ölümü çok trajik bir olay olsa da; ölümlü trafik kazası tazminat talebini sadece;

 • Ölen kişinin Eşi
 • Öleni Kişinin 18 yaşından küçük çocukları
 • Ölen kişinin Anne ve Babası
 • Destek gördüğünü ispat edebilen 3. kişiler

Ölümlü trafik kazası tazminatı maddi anlamda alacak kişiler kanun ile belirlenmiştir. Yukarıda sayılanlar maddi tazminat talebinde bulanabilir. Vefat eden kişinin yakınları ise manevi tazminat talep edebilirler. 

Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Mirasçılarının Tazminat Hakları

Ölümlü trafik kazası tazminatı içerisinde pek çok madde bulunmaktadır. 

 • Cenaze giderleri,
 • ölüm, hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat

Ölen kişinin mirasçıları bu tür tazminatlar için ölümlü trafik kazası tazminat davası açabilirler.

Tek Taraflı Trafik Kazası Yolcu Tazminat

Tek taraflı bir trafik kazasında yolcu konumunda olan kişi aracın trafik sigortasından tazminat elde edebilir. Genel şartlar kapsamında belirtilen rücu sebeplerinden birisinin bulunmaması halinde sürücüye veya araç sahibine herhangi bir zarar gelmez. Ölümlü trafik kazası tazminat talebi tek taraflı kazalarda sigorta şirketinden yapılır. Manevi tazminat ise araç sahibi ve sürücüsünden alınır. 

İlgili İçerik: Trafik Kazası Yolcu Tazminat 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

Davalar aracı kullanan ve kişinin bu kazaya neden olmasını sağlayan sürücü üzerinden işleme alınır. Trafik kazasına sebep olan kişinin maddi gücünün yetmediği durumlarda sigorta şirketine dava açılarak, avukat üzerinden ölümlü trafik kazası tazminat davası şekillenebilmektedir. Ek olarak kaza yapan aracın sahibi ve sürücüsü o gün için farklıysa davalar aracın sahibine açılabilir. Ayrıca işletene de dava açma yetkisi bulunur. Ölümlü trafik kazası tazminat dava dilekçesinin en doğru biçimde hazırlanabilmesi için konuya hakim olan bir avukattan yardım almak mühimdir. Böylece davalar başarılı bir şekilde yürütülebilecektir. Ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar genel olarak tutuklama ve para talep etme üzerinde yoğunlaşmaktadır.

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          : A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       :……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara

VEKİLİ                      :Avukat …..   ……  –Avukat …. ………

ADRES                       : İstanbul

TELEFON                  :

MURİS                        :E…. B…. (T.C.:…………….)

PLAKA NO                :34 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN                       :C….. D….. (T.C.:……………)

PLAKA NO                :06 …

TALEP KONUSU     : Murise ait 06 … plakalı araç ile davalı C….. D…..’ ye ait 06 … plakalı aracın ../../…. Tarihinde karışmış olduğu trafik kazası sonucu E… B…’nin hayatını kaybetmesi sebebiyle mirasçısı olan müvekkilin uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Verilen Cezalar
Ölümlü Trafik Kazalarında Verilen Cezalar

Ölümlü Trafik Kazası Cezası

Anayasamıza göre ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Bununla birlikte vefat eden kişinin ailesi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ölümlü trafik kazalarında kusurun tek taraflı ya da çift taraflı olması önem kazanır, durumunun belirlenmesinin ardından ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi tazminat talep etme hakkı elde eder.

Ölümlü kazalarda ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davası sonucunda belli olur. Trafik kazasının ardından dava açmak için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmak gereklidir ancak trafik kazasında vefat gerçekleşmesi halinde ağır ceza mahkemesine başvuru gerçekleştirir

İlgili İçerik: Trafik Kazası Ceza Davası 

Ölümlü Trafik Kazalarında Tutuklama

Ağır ceza mahkemeleri ölümlü trafik kazası tutuklama kararını vermekle yükümlüdür. 7 yıla kadar kazaya sebep olarak bir kişinin ölmesine sebep olan kişi hapis cezası alır

Ölümlü Trafik Kazası Cezası TCK

-TCK 85. Maddesine göre kusurlu olarak trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olanlar 2 ila 6 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılırlar.

-Suç neticesinde birden fazla ölü veya birden fazla yaralı varsa bu süre 2 yıldan 15 yıla kadar çıkabilir. Bilinçli taksir durumunda ceza1/3 ten ½ oranına kadar artırılabilir.

-Suçun maddi unsurları hususunda Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen kasten öldürme suçundan farklı bir durum söz konusu değildir. Bu suç tipini 81. maddede düzenlenen kasten öldürme suçundan ayıran husus ise manevi unsurlardır.

Fiil

Taksirle öldürme, serbest hareketli bir suç olup hangi vasıtalarla ortaya çıkarılabileceği kanunda belirlenmemiştir.

Netice

Taksirle öldürme suçu neticeli bir suçtur. Gerçekleştirilen fiilin ağırlığı nasıl olursa olsun, ölüm neticesi ortaya çıkmadığı takdirde suç tamamlanmış sayılamayacaktır.

İlliyet Bağı

Bu suçun vücut meydana gelebilmesi için gerçekleştirilen fille netice arasında illiyet bağı bulunması aranır. Yani ölüm sonucu failin fiilinden doğmalıdır. Failin fiilinden önce bulunmasına karşın failce bilinmeyen faktörler sebebiyle ölüm gerçekleşmişse bu durumda failin sorumluluğu söz konusu değildir.

Failin öldürme kastı ihtiva eden eyleminden sonra başka bir fiil ölümü meydana getirirse öne geçen nedensellik sebebiyle artık illiyet bağı bulunmamaktadır.

Taksirli Ölümlü Trafik Kazası Cezası
Taksirli Ölümlü Trafik Kazası Cezası

Taksirli Ölümlü Trafik Kazası Cezası

Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin “öngörülemeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise yapılan kusurlu davranış ile bir kimsenin ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel becerilere güvenilerek davranışın yapılmasıdır. Taksirle ölüme neden olma suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ bölümünde TCK madde 85’te düzenlenmiştir.

İster basit taksirle öldürme suçu, isterse bilinçli taksirle öldürme suçu olsun; her iki halde de failin ortaya çıkan “insan öldürme” sonucunu istememesi halinde taksirli sorumluluk meydana gelir. Fail, “insan öldürme” neticesini bilerek ve isteyerek fiili gerçekleştiriyorsa taksirle öldürme suçu değil, kasten öldürme suçu söz konusu olur. Taksir ile işlenen fiil neticesinde ölüm meydana gelmez ve mağdur yaralanırsa taksirle yaralama suçu işlenmiş olur.

Taksirle ölüme neden olma suçu işleyen fail aleyhine, mağdur yakınlarının (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler vb.) maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Ölüm hatalı doktor uygulamasından kaynaklanmışsa, fiili işleyen doktora karşı tıbbi malpraktis sebebiyle tazminat davası açılabilir. Vefat iş kazasından kaynaklanmışsa, iş sahibine karşı iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir. Ölüm trafik kazasından kaynaklanmışsa, trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası açılabilir.

İlgili İçerik: Taksir Ne Demek 

Trafik Kazasında Karşı Taraf Ölürse

Taraflardan birisi öldüğü takdirde diğer taraf kusurlu ise maddi tazminat davası açılır ya da çeşitli niteliklere göre kusurlu olan taraf hapis cezası alır.

18 Yaş Altı Trafik Kazası Cezası

Kaza ehliyetsiz sürücü tarafından yapıldığı için TCK’na göre suçtur ve idari para cezası yaptırımı gerektirir. Trafik kazasına karışan 18 yaş altı bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanma cezası bedeli kadar idari ceza yaptırımı uygulanır. Ehliyetsiz sürücünün aracına el konulur veya başka bir ehliyetli sürücü olay yerine gelirse, ehliyetsiz sürücü kendi rızasıyla teslim edebilir ve tutanak imzalatılır.

Tek Taraflı Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

Tek taraflı trafik kazalarında araç sürücüsü veya işleteni sigortadan ölümlü trafik kazası tazminatı alamaz. 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Mahkeme Sonuçları

Ölümlü trafik kazalarında hatanın tek taraflı ya da çift taraflı olması önem kazanır, durumunun belirlenmesinden sonra vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi tazminat talep etme hakkı elde eder. Ölümün görüldüğü kazalarda ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davası sonucunda belli olur. Trafik kazasından sonra dava açmak için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmak gerekir ancak trafik kazasında ölüm gerçekleşmesi halinde ağır ceza mahkemesine başvuru gerçekleştirir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Yargıtay Kararları

-TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

-MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ

– MÜTERAFİK KUSUR (Destek Motosiklette Yolcu Olup Kaza Tespit Tutanağına Göre Kask Takılmadığının Tespit Edildiği Kaza Sonrası Tıbbi Belgelerde Ölüm Nedeninin Kafa Travmasına Bağlı Beyin harabiyetine Bağlı hemorojik Kanama Olduğunun Belirtildiği)

* VEKALET ÜCRETİ (manevi Tazminattan Sorumlu Olmayan Davalı Trafik Sigortacısının Manevi Tazminata İlişkin Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutularak Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

-Davacılar vekilinin, dava dilekçesinde maddi zararlarının müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesi isteminde bulunduğu anlaşılmakla davalıların müşterek ve müteselsilen sorumluluk ilkesince, tazminatın tamamından sorumluluğuna hükmetmek gerekir iken hem kusur oranına göre hem de müştereken müteselsilen belirlenen miktardan sorumlu olacağı yönünde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Davacılar lehine takdir olunan manevi tazminatların az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

-Destek motosiklette yolcu olup, kaza tespit tutanağına göre kask takılmadığının tespit edildiği, kaza sonrası tıbbi belgelerde ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı kanama olduğunun belirtildiği anlaşılmakla olayda desteğin de müterafik kusuru söz konusudur. Buna göre; mahkemece, bilirkişi tarafından belirlenen zarar miktarı üzerinden %20 oranında müterafik kusur indirimi yaparak tazminatın belirlenmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden hüküm verilmiş olması doğru görülmemiştir.

-Manevi tazminattan sorumlu olmayan davalı trafik sigortacısının manevi tazminata ilişkin vekalet ücretinden sorumlu tutularak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalılar … ve … vekili, davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin 22.07.2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden … ‘nın anne ve babası olduklarını, müvekkillerinin çocuğu …’in ölümüne neden olan trafik kazasının müteveffa …’in yolcu olarak bulunduğu, sürücüsünün davalılardan … olduğu, …’e ait motosikletin … ilçesi … Caddesi üzerinde seyir halinde iken davalı …’in kullandığı davalı …’e ait kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini, müteveffa … ‘nın olay yerinde sürücü …’in kullandığı kamyonun altında kalarak vefat ettiği tespit edilmiştir.

Olay sonrasında tutulan kaza tespit tutanağında her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirtildiğini, kazadan sonra yapılan alkol muayenelerinde davalı …’in kanında uyuşturucu madde çıktığını, müteveffa … ‘nın olay tarihinde henüz 18 yaşında olup liseyi yeni bitirdiğini, … Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü’nü kazanmış olup sınav sonucunu öğrenemediğini, müvekkillerinin tek çocuğu olan …’in ani ölümünün müvekkilleri üzerinde büyük acı bıraktığını belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı … için 25.000,00 TL maddi, 200.000,00 TL manevi; diğer davacı … için 25.000,00 TL maddi 200.000,00 TL manevi tazminatın müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

Bu husus bir önceki başlık adı altında belirtilmiştir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçe Örneği

 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE

………………………………………………… İstanbul Türkiye

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       :………………………………..  Yenimahalle Ankara

VEKİLİ                      :Avukat Cuma Ali Koç – Avukat Gökhan Altın

ADRES                       :OSB Mahallesi Ahi Evran Caddesi Gelişim İş Merkezi No:18/30 Yenimahalle Ankara

TELEFON                  : xxx

MURİS             : E…. B….

(T.C.:…………….)

PLAKA NO                :06 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN SİGORTALI:

T.C.:……………)

POLİÇE NO          

PLAKA NO              

TALEP KONUSU     

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatında Sigortadan Nasıl Para Alınır?

Trafik kazası sonucunda tazmin edilecek sigorta parası sigorta şirketi tarafından gerekli belgeler istenir.  Kaza durumuna ilişkin ek diğer belgelerin akabinde 8 ila 10 iş günü içerisinde belirlenip ödemesi yapılmaktadır. Ancak belirlenen kanuni süre 15 gündür. Ölümlü trafik kazası tazminat işlemleri diğer hasar dosyalarına göre daha hızlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama ile sigortadan ne kadar para alacağınızı öğrenebilirsiniz. 

İlgili İçerik: Trafik Kazası Sonrasında Sigortadan Para Alma 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat