İstinaf Nedir, İstinafa Giden Dosya Ne Olur, Ne Zaman Sonuçlanır?

İstinaf Nedir?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlara karşı başvurulabilecek bir kanun yoludur. İstinaf başvurusu, ilk derece mahkemesinin kararının hem maddi olay hem de hukukilik yönünden incelenmesini sağlar.

İstinafa giden dosya, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte istinaf mahkemesine gönderilir. İstinaf mahkemesi, dosyadaki tüm belgeleri ve delilleri inceleyerek, ilk derece mahkemesinin kararının yerinde olup olmadığını değerlendirir.

İstinaf incelemesi genellikle 3-6 ay arasında sonuçlanır. Ancak, dosyadaki işlemlerin yoğunluğuna göre bu süre uzayabilir.

İstinaf Nedir ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeler Kanunu’nda (HMK), “istinaf”, ilk derece mahkemesi kararlarının hukuksal denetimi konusunda yeni bir yasa yolu olarak öngörülmüştür. İstinaf mahkemelerinin kurulması ve göreve başlaması 20.07.2016 tarihinde gerçekleşmiş ve bu tarihten itibaren ülkemizin yargı ve hukuk sisteminde istinaf kanun yolu uygulanmaya başlamıştır.

İstinaf kanun yolu; davaların uzaması, adaletin gecikmesi gibi problemlere önemli bir çözüm olacağı gerekçesi ile hukuk sistemimize getirilmiştir.

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı istinafa başvuru için belirlenen parasal sınırların altında kalmamak kaydıyla taraflarca istinaf yoluna başvurulabilmektedir. Böylece ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Bölge Adliye Mahkemesine yapılan başvuru istinaf olarak nitelendirilmektedir.

İstinaf esasen düzeltici bir yasa yoludur. Şöyle ki; istinaf mahkemesine giden ilk derece mahkemesi kararının istinaf mahkemesince kaldırılmasına karar verildiği takdirde İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemesi kararındaki hukuka aykırılıklar veya eksiklikleri gidererek esas hakkında yeniden karar verebilmektedir.

İstinaf Mahkemesi Nedir?
İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar da taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan Bölge Adliye Mahkemesi olarak nitelendirilmektedir. İstinaf mahkemesi kurulmadan önce yerel mahkemenin kararları için temyiz yoluna başvuruluyordu. Daha sonra 20.07.2016 tarihinde istinaf mahkemeleri yürürlüğe girdi. Bu tarihten önce Bölge Adliye Mahkemeleri’ne kişiler için başvuru zorunluluğu getirilmişti. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yaptığı bu uygulama nedeni ile pek çok davanın daha da uzamasına sebep olmuştur.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?
İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

2024 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 2-3 senede sonuçlanmaktadır. İstinaf mahkemeleri 2019 yılı öncesinde devreden ve yıl içerisinde gelen toplam dosya sayısı 1,5 Milyondur. Aynı zamanda karara çıkan dosya sayısı 770 Bindir. İstinafta bekleyen dosya sayısı ise ortalama 1 Milyon olduğu tahmin ediliyor.

İstinaf Dosya Sorgulama

İstinaf sorgulama yapmak için e-Devlet sitesine giriş yapmalısınız. Yargıtay Başkanlığı e Hizmetler menüsüne giriş yaparak kendiniz ile ilgili davalara ulaşabilirsiniz. İstinaf dosya sorgulama işlemi oldukça basittir. Eğer e-Devlet kaydınız yoksa PTT üzerinden şifre almanız gerekiyor.

İstinaf Harcı Hesaplama

Adli olaylar da mahkemelere yapılan başvurular için bazı masraflar yapılmaktadır. İstinaf harcı da yapılan masraflardan biridir. Mahkemeye herhangi bir konu ile başvuru yapan kişi için istinaf süreci başlar. Dolayısı işe sürecin başlamasından itibaren bazı masraflar ortaya çıkar. Ayrıca istinaf masrafları Resmi Gazete de yayımlanmaktadır. Her yıl farklılık gösteren istinaf masraflarını Resmi Gazete de inceleyerek hesaplayabilirsiniz.

İstinaf Mahkemesi Kararları

İstinaf mahkemesi kararları, istinaf incelemesi ile birlikte verilmektedir. Aynı zamanda yerel mahkemenin kararının bozulması ya da onanması mümkün değildir. Yargıtay, temyiz incelemesi yaparak istinaf mahkemesi kararını hukuki yönden değerlendirip onama ya da bozma olarak karar verecektir.

İstinaf Başvuru Süresi

İstinaf başvurusu süresi 2 haftadır. Kararı veren ilk derece mahkemesine yazılı olarak istinaf dilekçesi verilir. Aynı zamanda istinaf dilekçesinde istinaf sebebi açıklanmak zorundadır.

İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf başvuru dilekçesi, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararın ardından yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemeleri’ne gönderilmek için ilk derece mahkemesine sunulan istinaf dilekçesi olarak tanımlanır. Aynı zamanda 2024 yılı için Bölge Adliye Mahkemelerinin Hukuk Dairelerine yapılacak istinaf başvurularında 782,10 TL harç bedeli ödeme yapılması öngörülüyor.

Hukuk davası kararına karşı olarak istinaf başvurusu yapılırken dava dilekçesinin hazırlanması son derece önemlidir. Profesyonel bir avukat tarafından istinaf başvuru dilekçesinin hazırlanmasını önermekteyiz. Dava dilekçesi ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren yerel mahkemeye hitaben yazıldığı için sorunsuz olmalıdır. Aşağıda belirttiğimiz üzere tüm ayrıntılara yer verilmelidir.

 • Yerel mahkemenin karar tarihi, esas no ile dosya no
 • İstinaf başvurusunda bulunan taraf
 • Talep ve istem bilgisi
 • Davalı ile davacı bilgileri var ise avukata ait bilgiler
 • Dava talebi konusu
 • Karara karşı verilen hukuki dayanak ile cevaplar
 • Kararın özeti

İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

İSTANBUL BÖLGE ADLİYESİ MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL 10. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                        : 2016/… Esas

İSTİNAF EDEN

DAVACI                             : Y.K.

VEKİLİ                                 :Av.  Z.M.

DAVALI                : 1)  P.T.E. A.Ş.

H… Cad. K… Mah. No:2/1 Şişli/İstanbul

Vekili :       Av. M.Y.

2)  O.O. Turizm San. Ve Tic. A.Ş.

L… Cad. E… Sok. S… Apt. No:6 Çankaya/Ankara

Kararın Tebliğ  Tarihi         : 11/05/2019

Uyuşmazlık tutarı               : … TL

KONU                  : Sayın mahkemece 2016/… Esas sayılı dosyada verilen …/…/2019 tarihli 2019/… sayılı karara karşı istinaf başvuru dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR   :

Sayın mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen karar karşı daha önce süre tutum dilekçemiz sunulmuş ve aynı tarih olan …/…/2019 TARİHİNDE İSTİNAF HARÇLARI YATIRILMIŞTIR. … / … / 2019 tarihinde yazılan gerekçeli karara karşı istinaf gerekçelerimiz aşağıda belirtilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİMİZ :

ESASA İLİŞKİN İTİRAZIMIZ

I-MÜVEKKİLİN ÇALIŞTIĞI İŞ FAZLA MESAİ YAPILMASINA YATKIN BİR İŞ OLDUĞUNDA FAZLA MESAİ ÜCRETİNE VE BAYRAM – GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞINA TAKDİRİ İNDİRİM ORANI OLARAK 1/3 UYGULANMASI YÜKSEKTİR.

Müvekkil Y.K., davalı iş yerinde … işinde … ekibinin arabasında şoför olarak çalışmaktadır. Tanık ifadelerinde de açıkça anlaşılacağı üzere, haftanın her günü mesai saatleri içinde ve dışında, … durumunun ortaya çıkması halinde müvekkil beklemeksizin ekibi taşımaktadır. Bu iş günün her saatinde ortaya çıkabilmektedir. Dosyada tanık olarak dinlenen V.S.’nin  ifadesinde belirttiği gibi:  işçilerin çalışma saatleri 08.00-16:00 olarak söylenmesine karşın işçiler hiç bir zaman bu saatlerde işten çıkamamışlardır. Davacı ise ekibi taşıyan arabada çalıştığı için çok daha yoğun çalışmaktadır. Acil bir durum olması durumunda olaya derhal müdahale etmesi gerekmektedir.

Tanık 2 ekip arabası şoförü bulunduğunu ve bu şoförlerin ayrı ayrı  sürekli iş çıktığında çalıştıklarını, hafta içi normalde 08:00 – 21:00 saatleri arasında çalıştıklarını  sadece haftada 1 gün dinlenmek adına şoförlerden birisinin 24 saat çalıştığını, diğerinin bu sürede 1 gün dinlendiğini, ertesi gün ise diğer şoförün 24 saat çalıştığını beyan etmiştir. Burada vurgulamak istediğimiz husus şudur ki müvekkilin yaptığı iş mahiyeti niteliği acil durumlara müdahaleye ilişkindir.

İstanbul gibi bir şehirde üstelik nüfusun yoğun olduğu bir bölgede çalışan müvekkil gece veya gündüz daima çok önemli bir işe  koşturmaktadır. Müvekkilin şoför olduğu ve iki ekip arabası olduğu gözetildiğinde, ekipteki işçilerden herhangi birinin iş alanına gidememesi durumunda yeri doldurulabilecekken, teknik ekibi taşıyan şoförün böyle bir lüksü de yoktur. TÜM BU HUSUSLAR DİKKATE ALINDIĞINDA, sayın mahkemece müvekkilin fazla mesai alacağı ve Bayram-Genel Tatil ücretine yapılan 1/3 oranındaki takdiri indirim, hakkaniyetli bir indirim olmayıp , yüksek bir indirim olmuştur. %33’lük indirimin daha düşük bir oranda uygulanması daha adil ve müvekkil açısından daha tatminkar olacaktır.

Yargıtay 9 HD. 21.03.2012 gün, 2009/48913, E, 2012/9400 K. Sayılı kararında ” …Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortada kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir…” şeklinde hüküm kurmuştur. %33 e tekabül eden 1/3 indirim çok yüksek bir orandır. 2016 yılındaki ekonomik durum ile günümüzdeki ekonomik durumun detaylıca anlatılmasına gerek yoktur. Bariz bir şekilde paranın alım gücü düşmüştür.

Hükmedilen miktar bir tazminata ilişkin değildir. Fazla mesailer konusundaki alacağa ilişkindir. İşçi alacağını talep etmektedir ve işveren bu süre zarfında bu alacağı ödememiş olup işçiyi zaten büyük oranda zarara uğratmıştır. BUNUN ÜZERİNE YAPILACAK 1/3 ORANINDA İNDİRİM, HAKKIN ÖZÜNE BÜYÜK ORANDA ZARAR VERMEKTEDİR.   Bu nedenle istinaf makamından talebimiz, Söz konusu indirimin yüksek olduğu gözetilerek bu hususta kararın lehimize bozulması veya düzeltilmesine karar verilmesidir.

Belirtmek gerekir ki İş Kanunu hükümleri işçi lehine yorumlanmalıdır. İşçi, işverene karşı dezavantajlı bir pozisyondadır. Bu durumda somut olayın özellikleri göz önünde bulundurulmadan 1/3 oranında indirim uygulanması kanunun ruhuna aykırılık teşkil edecektir. Uygulamada sürekli olarak aynı oranda indirimin uygulanması mağduriyet yaratmakta ve hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle müvekkilin çalışma şartları ve somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak daha makul bir indirim oranı belirlenmelidir.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenler ve sayın istinaf makamınca resen göz önüne alınan nedenler ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

İstanbul 10. İş Mahkemesi’nin istinaf konusu 2016/… E. 2019/… K. sayılı kararının  yukarıdaki istinaf nedenlerimiz doğrultusunda  kaldırılmasına veya düzeltilerek onanmasına karar verilmesini,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

İstinaf Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?
İstinaf Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

İstinaf Kararına İtiraz

İstinaf itiraz süresi 30 gündür. Sanığın lehine yapılan itirazlar da herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Ancak sanığın aleyhine yapılacak istinaf sınırı kararına itirazı için Bölge Adliye Mahkemesi’ne savcılığın belirttiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde itiraz başvurusu yapılmalıdır. Aşağıda istinaf kararına itiraz dilekçesi yer alıyor.

Hukuk Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı İstinaf Dilekçe Örneği

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DURUŞMA TALEPLİDİR

DOSYA NO :

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Cuma Ali Koç

ADRES : İstanbul

DAVALI :

VEKİLİ :

ADRES :

KARAR TEBLİĞ TARİHİ

İSTİNAF TALEBİNİN KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… E. …../… K. sayılı kararının istinaf incelemesi talebinden ibarettir.

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: (Bu kısımda usul ve esas ilişkin itiraz sebepleri maddeler hâlinde delillerle ilişkilendirilerek sıralanacaktır.)

2-

3-

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… E. …../… K. sayılı kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple,

1- ……. Hukuk Mahkemenin …/…/… tarih ve …/… E. …../… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILARAK yeniden yapılacak duruşmalı yargılama neticesinde talebimiz doğrultusunda DAVAMIZIN KABULÜNE karar verilmesini;

Ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini,

Bilvekale arz ve talep ederiz. …./…../…..

Davacı Vekil

Av. Cuma Ali Koç

İstinaf Davaları Ne Kadar Sürer?

Davaların büyük bir çoğunluğu hakkında istinaf kanun yoluna başvurularak konu Bölge Adliye Mahkemesine taşınmaktadır. Ülkemizde şu an 15 adet Bölge Adliye Mahkemesi bulunmakta olup her bir Bölge Adliye Mahkemesinin iller bazında bir yargı çevresi bulunmaktadır. Bu sebeple her bir Bölge Adliye Mahkemesinin yoğunluğu illerdeki nüfus ve dava yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne yargı çevresinden sorumlu olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde dava ve istinaf incelemesi; Van, Muş, Bitlis, Hakkari yargı çevresinden sorumlu Van Adliye Mahkemesine kıyasen daha uzun sürebilecektir. Bu sebeple istinaf mahkemesinin yoğunluğu, davanın türü ve içeriği gibi değişkenler birlikte değerlendirildiğinde 3 ay – 2 yıl gibi bir aralıkta istinaf incelemesinin sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.

Hukuk İstinaf Cevap Dilekçesi Örneği

BÖLGE ADLİYESİ MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE

VAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO              : 2017/369 E    2018/326 K

DAVACI                    : Burhan

VEKİLİ                      : Av. Cuma Ali Koç

DAVALI                     : İPRAGAZ A.Ş

VEKİLİ                       :…

TEBLİĞ TARİHİ    :  30.05.2018

KONU                  :  Davalı vekilinin vermiş olduğu İstinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİNE CEVAPLARIMIZIN SEBEPLERİ;

Davalı tarafın itiraz dilekçesine baktığımızda hukuk temeli olmayan soyut davayı uzatmaya yönelik iddialar açıkça ortadadır.

Davalı taraf davanın başından beri müvekkilim tarafından sızdırmazlık raporunun alınmadığını, sızdırmazlık raporunun Makine Mühendisleri tarafından verilen araçta gaz kaçağı olmadığına ilişkin bir rapor olduğunu belirtmiştir. Sayın mahkeme tarafından alanında MAKİNE MÜHENDİSİ uzman bilirkişi tarafından rapor düzenlettirilmiş. Sayın bilirkişi ilgili sızdırmazlık raporunun araçta bulunan GAZ KAÇAĞI’na ilişkin alındığını, Ancak bahse konu olayda BENZİN KAÇAĞI’nın olduğunu belirtmiştir.

Dolayısıyla davalı tarafın iddia ettiği sızdırmazlık raporunun olayımızla ve davamızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimin aracı benzin sızıntısından dolayı yanmıştır, Sızdırmazlık raporu ise araçtaki gaz kaçağına ilişkin alınan bir rapordur. Dolayısıyla davalının bu iddiası yersizdir.

2 )  Davalı taraf Mahkemeni kararını bilirkişi raporuna dayandırdığını, mahkemenin kararının ve bilirkişi raporunun yetersi olduğunu iddia etmiştir;

Bu iddia yersiz ve hukuk dışıdır. Müvekkilimin aracı yanmış, müvekkilim aracını olaydan hemen sonra zararın sebebini ve zararın miktarını uzman bir eksper vasıtasıyla tespit ettirmiştir. Olaya ilişkin fotoğraflar çekilmiş, video kayıtları tutulmuştur. Ve zararın karşılanması için yazılı olarak ilgili firmaya başvurmuş kendilerine zararın karşılanacağını belirtmişler fakat karşılamamıştır.

Müvekkilimce dava açılmış sayın mahkemece uzman bilirkişi marifetiyle araç üzerinde keşif yapılmıştır. Sayın bilirkişi raporunda davalı tarafın soyut iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur ve iddiaları tamamen çürütülmüştür. Sayın bilirkişi Müvekkilimin dosyaya sunulan yazılı belgelerden anlaşıldığı üzere, aracının bakımını zamanında yapıldığını ve araçta benzin kaçak kontrolünün yapıldığını belirtmiş.  Araçta hangi parçaların hasarlı olduğunu DETAYLI olarak yazmıştır. Sayın bilirkişinin raporu gerekçeli ayrıntılı ve yasaya uygundur.

Sayın mahkemece araç üzerinde uzman makine mühendisi tarafından araç üzerinde KEŞİF yapılmıştır;

Bilirkişi raporu , , eksper raporu, yangına ilişkin resim, video  ve belgeler , araca ilişkin kayıt ve belgeler , bayi tarafından LPG takımına ilişkin belgeler ve faturalar  ve dosyadaki bütün deliller . Sayın mahkemece değerlendirilmiş  araç üzerinde ayıpların gerçekten var olduğu, ilgili yangının ayıptan dolayı çıktığını, ve bunun hukuki niteleme olarak gizli ayıp olduğunu belirtmiş ve davamızın kabulüne karar verilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili Kanun Maddeleri , her türlü delil ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım sebeplerle ve resen dikkate alacağınız nedenlerle  davalı vekilinin vermiş olduğu hukuki dayanağı olmayan ve soyut iddialarına ilişkin istinaf dilekçesinin  reddine, VAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nin 2017/369 Esas ,  2018/326 Karar sayılı  ilamının ONANMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.05.06.2018

DAVACI VEKİLİ                                                                                                                                                         Av. Cuma Ali Koç

İstinaf Ceza Dilekçesi

İstinaf ceza dilekçesi, Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın aleyhine itiraz etmek için verilen bir dilekçe örneğidir. Davanın tarafları, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine istinaf ceza dilekçesi verebilirler. İstinaf mahkemeleri’ne verilecek ceza dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.

İstinaf Dilekçesi Örneği

(CEZA MAHKEMELERİ İÇİN)

………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

………. CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                    : ………./……….

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN SANIK          : ……….

MÜDAFİ                        : ……….

KONU                            : ………. Mahkemesinin ………./………. Esas numaralı dava kapsamında müvekkil aleyhine vermiş olduğu …../…../………. tarihli kararın İSTİNAF incelemesi neticesinde BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

AÇIKLAMALARIMIZ

………. Mahkemesinin sanık ………. hakkında vermiş olduğu karar hukuka aykırı olup; kararın bozulmasını talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

……….(BU ALANA İSTİNAF GEREKÇELERİ YAZILACAK)

Müvekkil yukarıda açıklanan sebeplerle suçsuz olup; müvekkil hakkında BERAAT kararı verilmesi gerekirken müvekkile ceza verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda izahını yaptığımız nedenler ve Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle istinaf talebimizin kabulü ile ………. Mahkemesinin ………. Esas numaralı dava kapsamında …../…../………. tarihinde müvekkil ………. aleyhine verilen kararın müvekkil lehine BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. (…../…../……….)

SANIK MÜDAFİ

İstinaf Öne Alım Dilekçesi

İstinaf öne alım dilekçesi, birinci derece mahkeme kararı için yapılacak itiraz da istinafa gidildiği durumda istinaf mahkemesi duruşmasının öne alınması için düzenlenerek mahkemeye verilen dilekçe örneğidir. Aşağıda istinaf öne alım dilekçesi örneği yer alıyor.

İSTİNAF ……. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

…………

DOSYA NO: …… Esas.

TALEPTE BULUNAN:Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

ADRES:

İSTİNAFA BAŞVURAN

(DAVALI) :Ad Soyad, T.C.Kimlik No:

KONU : Dosyanın incelenmesine öncelik verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

 • ….. Asliye Mahkemesinde …… nedeniyle açtığım dava hakkında …/…/… tarihi itibariyle yerel mahkeme tarafından karar verilmiştir. Verilen bu karar hakkında davalı istinaf yoluna başvurulmuş ve dosya incelenmek üzere sayın Başkanlığınıza gelmiştir.
 • Davanın açılmasından bugüne kadar geçen süre yaklaşık olarak …. yıldır.
 • (Buraya öne alınması ile ilgili mazeretinizi yazınız.)
 • Açıklanan nedenlerle dava dosyasına öncelik verilerek istinaf incelemesi yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda açıkladığım nedenlerle, Sayın Başkanlığınızda inceleme sırası bekleyen … esas numaralı dava dosyasının istinaf incelemesinin öncelikli olarak yapılmasını saygılarımla arz ederim. …../…/…..

Davacı

İmza

Ad Soyad

İstinaf Ön İnceleme Süresi Kaç Gündür?

Öncelikle istinaf mahkemesi ön inceleme süresinin 30 gün olduğunu belirtmek isteriz. Bu süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemeleri’ne düzenlenen dilekçenin verilmesi gerekir.

İstinaf Sebepleri
İstinaf Sebepleri

İstinaf Sebepleri

HMK 341. Maddesine göre istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar şunlardır:

 1. İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.
 2. Miktar veya değeri bin beşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.
 3. Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda bin beşyüz Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
 4. Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü bin beşyüz Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.
 5. İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.
 6. İstinaf dilekçesinde bulunması gereken unsurlar ise şunlardır: HMK 342. Maddeye göre: (1) İstinaf yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
İstinaf Ne Zaman Sonuçlanır?
İstinaf Ne Zaman Sonuçlanır?

İstinaf Ne Zaman Sonuçlanır?

İstinaf sonuçlanması, karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli olarak kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara bildirilir ve istinaf süresi başlamış olur. Eğer İstinaf süresi içerisinde başvuru yapılmaz ise dosya 2 ay da sonuçlanmaktadır. Ancak erken yapılan başvuru ile 2 aydan daha kısa sürede istinaf sonuçlanacaktır.

 • Mahkemenin iş yoğunluğu,
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini,
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem,
 • Bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi,
 • Müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırması,
 • Kurumların müzekkerelere cevap verme süresi,
 • Tanıkların duruşma tarihinde hazır edilmesi,
 • Posta memurunun usulüne uygun ve hızlı tebligat yapması,
 • Avukatın duruşma ve ara karar takibini iyi yapması,

gibi sebepler istinaf sonuçlanmasını etkilemektedir.

İstinaf Vekalet Ücreti

2024 yılı istinaf vekalet ücreti, takip miktarı 100.000 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti 16.000 TL’dir. Ancak bu tutar asıl alacağı geçemez. İcra ve İflas müdürlüklerindeki takip işlemleri için baştan sona kadar yapılan işlemlerin karşılığı olan yasal vekalet ücretlerinin ödenmesi zorunludur.

İstinaf Aşamasında Anlaşmalı Boşanma

Öncelikle istinaf mahkemesi hakkında bilgi vermek isteriz. İstinaf mahkemesi, genel adli yargı düzeni için 2016 yılında faaliyete geçen istinaf mahkemesi, ilk derece hukuki ve ceza mahkemelerinin üstünde olan Mahkeme’dir.

İstinaf aşamasında anlaşmalı boşanma duruşmasına katılan çiftler, evlilik temelinin sarıldığını belirttikleri zaman hakim anlaşmalı boşanmayı uygun görüyor ise tarafların anlaşmasına olanak sağlar. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma kararı henüz kesinleşmediği durumlarda taraflar mahkeme kalemine istinaf dilekçesi vererek karara itiraz edebilirler. Anlaşmalı boşanma duruşması gerçekleştiğinde ve gerekçeli karar yazıldığında bile dosya kesinleşmeden boşanma kararı taraflarca Bölge Adliye Mahkemeleri’ne istinaf incelemesi için gönderilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik görüşü de bu yöndedir. İstinaf aşamasında boşanmak için bu alanda profesyonel bir avukat yardımı alınmalıdır. Peki, istinaf Mahkemesi kararı bozarsa ne olur?

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar bozulur ise yeniden yargılama süreci başlar. Dosya için doğru bir karar verilmesi nedeni ile Bölge Adliye Mahkemesi görev yapmaktadır. Dolayısı ile yargılama süreci yeniden başlar. İstinaf mahkemesi ön inceleme süresi ise 30 gündür.

İstinaf Şartları
İstinaf Şartları

İstinaf Şartları

İstinafta, ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararın usul ve esas açısından üst derece mahkeme tarafından denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda istinafta olan dosya karar duruşması sonrasında 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılmasının ardından 2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Peki, istinaf şartları nelerdir?

 • Hukuk davaları için istinaf kanun yoluna başvuru şartları HMK md. 341’de düzenlenmiştir. İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Buna göre;
 • İlk derece hukuk mahkemelerinin, miktar veya değeri 5.880 TL’yi (2021 yılı için) geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararları kesindir. Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf kanun yoluna başvurulabilir (HMK md. 341/2).
 • Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda 5.880 TL’lik kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir (HMK md. 341/3).
 • Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 5.880 TL’yi geçmeyen taraf, istinaf kanun yoluna başvuramaz (HMK md. 341/4).
 • Kural olarak yerel mahkemelerin verdiği ara kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapılamaz. Ancak, bu ara kararları da son karar aleyhine istinaf başvurusu yapılması halinde istinaf incelenmesinde hüküm ile birlikte denetlenir.
 • İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir birer ara karar olmasına rağmen bu ara kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir (HMK md. 341/1).
 • İstinaf dilekçesinde istinaf sebebi ve gerekçesi mutlaka açıklanmalıdır (HMK md. 342/2). Çünkü, istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeple sınırlı olmak üzere yapılır. İstinaf mahkemesi, ancak kamu düzenini ilgilendiren bir durum varsa kendiliğinden inceleme yapabilir (HMK md. 355). Kamu düzenine ilişkin hususları taraflar da her zaman ileri sürebilirler.
 • İstinaf başvurusu süresini kaçıran veya istinafa başvuru hakkı olmayan taraf, diğer tarafın istinaf başvurusu üzerine, iki hafta içerisinde vereceği cevap dilekçesi ile katılma yoluyla istinaf başvurusu yapabilir. Ancak, istinaf yoluna asıl başvuran kişi bu isteminden vazgeçerse veya bölge adliye mahkemesi istinaf istemini esasa girmeden reddederse katılma yolu ile istinafa başvuran kişinin de talebi reddedilmiş olur (HMK md. 349).

Hukuk davası istinaf incelemesi şu aşmalardan oluşur:

 • Ön İnceleme Aşaması: Bölge adliye mahkemesi, esasa girmeden önce hukuk dava dosyası üzerinden ön inceleme yapar. Ön inceleme neticesinde gerekli şartlar varsa davanın esası ile ilgili incelemeye geçecektir. İstinaf mahkemesi, aleyhine istinaf başvurusu yapılan kararın kesin bir karar olup olmadığı, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, dilekçenin asgari şartlara sahip olup olmadığı, harç ve giderlerinin usulüne uygun yatırılıp yatırılmadığını inceler.
 • Kamu düzenini ilgilendiren nedenler yoksa, istinaf kanun yolu başvuru dilekçesinde istinaf sebebi ve gerekçesi gösterilmelidir. İstinaf mahkemesi, istinaf başvuru dilekçesinde istinaf sebebi ve gerekçesinin gösterip gösterilmediğini ön inceleme aşamasında değerlendirir. Şartlar yerine getirilmemişse istinaf başvurusu esasa girilmeden reddedilir. Eksiklik bulunmayan dosya istinaf incelemesine alınır (HMk md. 352).
 • Esastan İstinaf İncelemesi Aşaması: İstinaf başvurusu yoluyla bölge adliyesi mahkemesine getirilen dosyanın ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, inceleme mahkeme heyetince veya görevlendirilecek üye tarafından yapılabilir. İstinaf incelemesinin heyet veya üye tarafından yapılacağına, dava dosyasının özelliğine göre bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesi tarafından karar verilecektir (HMK md. 354). Bölge adliye mahkemesi, esastan incelemeyi kural olarak istinaf başvurusundaki sebeplere bağlı olarak yapar (HMK md. 354). Mahkeme, kamu düzenini ilgilendiren hallerde kendiliğinden de istinaf incelemesi yapabilir. İlk derece mahkemesinin açıkça hatalı ve yeniden duruşma yapılmasına gerek olmayan kararlarına ilişkin istinaf incelemesi dosya üzerinden duruşma açılmadan yapılır.
 • Esastan İstinaf İncelemesi ve Duruşma: Kural olarak her türlü istinaf incelemesi duruşmalı olarak yapılmalıdır (HMK md. 356). İstinaf başvurusu yapsın veya yapmasına davanın tarafı olan herkes duruşmaya davet edilerek savunma hakkı tanınmalıdır. Duruşma davetiyesine mazeretsiz gelmemenin sonuçları yazılmalı, tarafların mazereti varsa duruşma başka bir güne bırakılmalıdır.

Bölge Adliye Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Bölge Adliye Mahkemesinde incelenecek olan ilk derece mahkemesi kararının konusu, türü ve içeriğine göre incelemenin süresi farklılık gösterecektir. Mesela; vesayete ilişkin bir kararın istinaf incelemesi 3-6 ay gibi bir sürede sonuçlanabilecektir. Buna karşın, mesela eser sözleşmesinden kaynaklı bir ticari uyuşmazlığa ilişkin ilk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi 1-2 yıl kadar sürebilecektir.

İş Mahkemesi İstinaf Ne Kadar Sürer?

İş mahkemelerinin görülme süresi 555 gün olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile bir iş davası 2 yıl sürmektedir. Aynı zamanda iş mahkemesi istinaf süresi ortalama 3 yıl kadar sürmektedir.

Birinci derece mahkeme kararı sonrası istinaf yoluna başvurulur. Daha sonra istinaf yolu ile denetime girecek ve temyiz yolu açık ise temyiz yoluna gidilecektir. İstinaf başvuru süresi genellikle 2 haftadır.

Temyiz Ne Demek?
Temyiz Ne Demek?

Temyiz Ne Demek?

Temyiz, seçme, ayırt etme, ayırma ve hukukta doğruyu yanlıştan ayıran bir kurul olarak bilinmektedir. İstinaf mahkemesi kararında hükümlerin yeniden incelenmesi durumuna “temyiz” denir.

İstinaf Aşamasında Etkin Pişmanlık Nedir?

Kişinin işlediği suçtan kendi hür iradesi ile pişman olması olarak tanımlanır. Suç teşkil eden durumların meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ceza adaletine karşı olumlu davranışlar sergileyerek katkıda bulunmak gerekmektedir. Bu durum istinaf aşamasında etkin pişmanlık olarak nitelendirilir.

YouTube video

Temyiz ve İstinaf Arasındaki Fark

İlk olarak istinaf ve temyiz arasındaki farkı sizlere anlatmak isteriz. İstinaf, ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararların maddi ve hukukilik açısından Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Temyiz ise kanun yolunda Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvurular inceleyen mahkemedir. İki terim arasındaki fark oldukça açıktır.

Kesinleşme Türü İstinaf Ne Demek?

İlk derece mahkeme kararı hatalı ya da eksik olabilir. Taraflar verilen kararın yeniden incelenmesini ve hukuki açıdan uygunluğunun denetlenmesini talep edebilir. Dolayısı ile hataların ve eksikliklerin giderilmesi için kararın kesinleşmesini beklemeden yasal süre içerisinde üst mahkemeye başvuru yapılması şarttır.

Temyiz Yolu Kapalı Kararlar

Temyiz yolu kapalı ilk derece mahkemesi kararı, Bölge Adliye Mahkemesi kararı ile kesinleşmektedir. Temyiz yolu açık olan istinaf mahkemesi, hukuk dairelerinin kararına karşı 2 hafta içerisinde yapılan temyiz başvurusu ile Yargıtay temyiz incelemesi yapmaktadır.

Kesin Karara Karşı İstinaf Ne Demek?

Bölge Adliye Mahkemesi, diğer bir deyişle istinaf mahkemesi, yerel mahkeme kararını esas ve usul açısından inceleyerek hem olay denetimi yapar hem de hukuki denetim yapar. İstinaf mahkemesi, istinaf incelemesi neticesinde istinaf başvurusunu “esastan red” veya “düzelterek esastan red” kararı verdiğinde, temyiz edilemeyecek kararlar arasında yer alıyorsa, bu karar kesin niteliktedir. Kesinleşmiş İstinaf Mahkemesi kararlarına karşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı kararı veren İstinaf Ceza Dairesi’ne itiraz başvurusu yapabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tazminat davası istinaf mahkemesi ne kadar sürer?

Tazminat davası istinaf mahkemesi süresi bölgedeki; dava sayısı, dosyanın düştüğü mahkemenin yoğunluğu, işi yürüten görevlilerin tecrübesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da istinafa giden tazminat dava dosyaları ortalama 2 yılda sonuçlanmaktadır.

İstinafa Giden Dosya Ne Olur?

Dosyanın istinafa gitmesi; mahkeme tarafından verilen kararların usul ve esas yönünden üst derece mahkeme tarafından denetlenmesi anlamına gelir. Dosyayı ve yerel mahkeme kararını, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM)  yeniden inceler. Bu süreçte dosyayı istinafa götüren tarafın talepleri de belirleyicidir. İstinafta dosya duruşmalı olarak da görülebilir. Süreç en baştan alınarak, deliller toparlanabilir, tanıklar ve taraflar yeniden dinlenebilir.

Bir Yanıt

 1. 2021 de boşanma davası açıldı karşı taraf boşanmayı reddetti.istinaf mahkemesine başvuruldu.konya istinaf mahkemesi süreci kaç senede belli olacak gerçekten çok yıprandım artık iki çocuğumla zar zor geçim yapıyorum karşı tarafın verdiği nafaka 4 bin hepsi.sinirsel olarak yıprandım karşı taraf sürekli küçük kızımı yolladığım halde msj olarak çocukları görme hakkına sahibim diyor gönderdiğim halde.ne yapmak istediğini anliyamiyorum artık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler