Trafik Kazalarında Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Trafik Kazalarında Hangi Tazminat Talep Edilebilir?

Trafik kazaları, maalesef sıkça yaşanan ve birçok insanın hayatını etkileyen olumsuz olaylardır. Bu kazaların sonuçları maddi ve manevi zararları içerebilir. Trafik kazalarında tazminat talep etmek, kazanın neden olduğu zararların telafi edilmesi amacıyla başvurulan hukuki bir süreçtir. Tazminat talepleri genellikle maddi kayıplar, tıbbi masraflar, araç hasarı gibi konuları içerebilir.

Trafik kazalarından kaynaklanan zararların tazmini aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:

 • 1- Maddi Zararlar
 • a) Araç Hasarı
 • b) Araç Mahrumiyet Bedeli
 • c) Araç Değer Kaybı
 • d) Çekici ve Kurtarma Giderleri
 • e) Sağlık Giderleri
 • f) Bakıcı Giderleri
 • g) Kalıcı Sakatlık Tazminatı
 • ğ) Ölüm Tazminatı (Destekten Yoksun Kalma)
 • h) Cenaze Giderleri
 • 2- Manevi Tazminat

Maddi  Zararlar:

Kazaya bağlı olarak araçlarda meydana gelen hasarlar, tamir masrafları ve kiralık araç gibi harcamalar maddi zararları oluşturur. Trafik kazasının neden olduğu maddi zararlar, Trafik Kazaları Hakkında Kanun’un 81. maddesi gereğince tazmin edilebilir.

YouTube video

Bedensel Zarar ve Ölüm Tazminatı:

Kaza sonucu yaralanan veya sakat kalan kişilerin tıbbi masrafları, rehabilitasyon giderleri ve iş gücü kaybı gibi bedensel zararlar tazmin edilebilir. Tazminat talebi, Türk Borçlar Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca haklı bir nedene dayanarak gerçekleştirilir.

 Manevi Zararlar:

Kazazedelerin ruhsal acıları, travma sonuçları ve hayat kalitesindeki olumsuz değişiklikler moral ve manevi zararları oluşturur. Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi gereği, mağdurların bu tür zararları için tazminat talebinde bulunmaları mümkündür.

Aile Bireylerinin Zararları:

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden veya kalıcı bir sakatlıkla karşılaşan kişinin ailesi, maddi ve manevi açıdan zarar görmüş sayılabilir. Bu durumda, Trafik Kazaları Hakkında Kanun’un 82. maddesi uyarınca aile bireyleri de tazminat talebinde bulunabilirler.

Bütün bu sayılan tazminat kalemleri trafik kazası tazminat hesaplama ile bir araya getirilir. Aktüerya uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu trafik kazası sonrası meydana gelen zararları hesaplar.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Talepleri
Trafik Kazası Maddi Tazminat Talepleri

Trafik Kazası Maddi Tazminat Talepleri

Trafik kazalarında maddi tazminat talepleri trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Her teminatın limiti yıllara göre değişmektedir. Trafik kazası teminat limitleri kapsamında zarar gören tarafın mağduriyeti giderilmesi için birinci öncelik kazada haklılık payının bulunması gerekmektedir.

Araç Hasarı:

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasarlar, tamir masrafları ve değer kaybı gibi unsurlar için tazminat talep edilebilir. Araç hasarının değerlendirilmesi, uzman bir eksper tarafından gerçekleştirilir ve kazanın hukuki boyutuyla uygun şekilde düzenlenir.

Tamir Masrafları:

Araç hasarı sonucu yapılan tamirlerin maliyeti, kaza sonrası kazazede tarafından karşılanabilir. Bu masrafların belgelendirilmesi ve fatura veya tamir raporlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli :

Kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda, geçici bir süre için kiralık araç kullanımı gerekebilir. Bu durumda, kiralık araç giderleri de tazminat talepleri arasında yer alabilir. Araç mahrumiyet bedeli tazminatından kusurlu araç sürücüsü ve araç işleteni sorumludur.

Araç Değer Kaybı:

Kazanın ardından aracın piyasa değerindeki düşüş, araç değer kaybı olarak adlandırılır. Bu tür değer kayıpları da maddi tazminat talepleri kapsamında değerlendirilebilir.

Çekici ve Kurtarma Giderleri:

Kaza sonucu aracın çekici veya kurtarma hizmeti alması gerektiğinde, bu hizmetlerin masrafları da tazminat talepleri arasında yer alabilir.

Tıbbi Masraflar:

Kazada yaralanan kişilerin tıbbi masrafları, acil servis, ameliyatlar, ilaçlar ve tedavi süreçlerini içerebilir. Bu masraflar da maddi tazminat talepleri için bir temel oluşturabilir.

Bedeni Hasar ve İş Gücü Kaybı

Kazaya bağlı olarak çalışamayacak duruma düşen kişilerin, gelir kaybı tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, iş günü kayıplarını ve gelecekteki gelir kayıplarını içerebilir.

Maddi ve manevi zarar kavramı neleri kapsar? Nasıl Belirlenir?
Maddi ve manevi zarar kavramı neleri kapsar? Nasıl Belirlenir?

Trafik Kazası Maddi ve manevi zarar kavramı neleri kapsar? 

Trafik kazalarının ardında bıraktığı etkiler maddi ve manevi zararlar olarak iki ana başlık altında incelenir. Bu zararlar, hukuki açıdan da önem taşır ve tazminat taleplerinin temelini oluştururlar.

Maddi Zararlar:

 • Tedavi Masrafları (Türk Borçlar Kanunu – TBK 49/1): Trafik kazası sonucu yaralanan veya hastalanan kişinin tedavisi için yapılan tıbbi harcamalar, ilaç masrafları ve rehabilitasyon giderleri maddi zarar kapsamına girer.
 • Araç Hasarı (TBK 49/2): Kazada zarar gören aracın tamir veya yeniden alım maliyeti, kaza sonucu oluşan maddi kayıpların bir bölümünü oluşturur.
 • İştirak Masrafları (TBK 49/3): Kazaya karışan diğer kişilerin (yolcular, diğer araç sürücüleri) zararlarının da karşılanması gerekebilir.
 • Kira ve Ulaşım Masrafları (TBK 49/3): Kaza sonucu aracı kullanamayan kişinin kiralık araç veya ulaşım masrafları da maddi zararlar arasında yer alabilir.
 • Yaralanma Tazminatı: Kazada zarar gören kişinin bedeni hasarı sebebiyle kalıcı maluliyetin oluştuğu durumlarda ödeme yapılır.
 • Ölüm Tazminatı: Ölen kişinin geride kalan yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödemesi yapılır.

Manevi Zararlar:

TBK 56 kapsamında kazanın neden olduğu fiziksel acı, ruhsal sıkıntı ve yaşanan manevi elem ve üzüntünün telafi edilmesi amacıyla talep edilen tazminattır.

Tazminatın Belirlenmesi:

Tazminat miktarı belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında kazanın şiddeti, zarar gören kişinin yaşam kalitesine etkisi, tedavi süreçleri, gelir kaybı gibi unsurlar yer alır. Mahkemeler uzman görüşlerine ve delillere dayanarak tazminat miktarını belirler.

Kanunlarımızda yer alan ilgili maddeler doğrultusunda, kazaya maruz kalanların yaşadığı kayıpların telafisi amaçlanır. Bu nedenle, tazminat talepleri hukuki süreçlerle desteklenerek adaletin sağlanması ve zararların giderilmesi için adına hareket edilir.

Trafik Kazası Tedavi ve Sağlık Masrafları Tazminatı
Trafik Kazası Tedavi ve Sağlık Masrafları Tazminatı

Trafik Kazası Tedavi ve Sağlık Masrafları Tazminatı

 • Tıbbi Tedavi ve Masraflar:
  1. Kazanın etkisiyle yaralanan kişinin tedavi süreci ve bu süreçte ortaya çıkan masraflar tazminat talebi oluşturur.
  2. Tıbbi raporlar ve faturalar, tedavi masraflarının belgelendirilmesi için kullanılır.
 • Acil Durum ve İlk Yardım Giderleri:
  1. Kazanın ardından gerçekleşen ilk yardım müdahaleleri ve acil hizmetleri, tazminat talebinin bir parçasını oluşturabilir.
  2. Sağlık hizmeti alındığına dair belgeler ve hastane kayıtları, acil durum masraflarını desteklemek için kullanılır.
 • Ameliyat ve Cerrahi Giderler:
  1. Kazanın sonrası gerçekleşen ameliyatlar veya cerrahi müdahale masrafları da tazminat talepleri arasında yer alır.
  2. Ameliyat raporları, hastane faturaları ve cerrahi notlar, masrafların somutluğunu kanıtlamada önemlidir.
 • Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Masrafları:
  1. Kazada yaralanan kişinin tedavi sonrası rehabilitasyon ve fizik tedavi süreçlerinin masrafları, tazminat taleplerine dahil edilebilir.
  2. Rehabilitasyon planları, tedavi randevularının belgeleri ve fizyoterapist raporları, masrafların gerekçelendirmesine yardımcı olur.
 • İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderleri:
  1. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve özel ekipmanların masrafları da tazminat talepleri arasında yer alır.
  2. İlaç faturaları, tıbbi malzeme alımlarının kanıtlanmasında kullanılır.
Gelecekteki Tedavi Masrafları
Gelecekteki Tedavi Masrafları

Gelecekteki Tedavi Masrafları:

Tedavi Masraflarının Devamlılığı: Kazada yaralanan kişinin gelecekteki tıbbi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların beraberinde getireceği masraflar, tazminat talebinin bir parçasıdır.

Uzman Görüşleri: Uzman tıbbi görüşler, kazazedelerin gelecekteki tedavi masraflarının tahmin edilmesinde önemli bir rol oynar.

Kalıcı Sakatlıklar ve Tedavinin Maliyeti
Kalıcı Sakatlıklar ve Tedavinin Maliyeti

Kalıcı Sakatlıklar ve Tedavisinin Maliyeti:

Kalıcı Sakatlıkların Değerlendirilmesi: Kazada meydana gelen kalıcı sakatlıkların tespiti, Sağlık kurulu raporu, heyet raporu ya da adli tıp raporu ile resmi hale getirilir.

Tedavi Maliyeti ve Rehabilitasyon: Kalıcı sakatlıkların tedavisi ve rehabilitasyon masrafları da maddi tazminat talepleri kapsamında değerlendirilir.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?
Trafik Kazası Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?

Trafik Kazası Manevi Tazminat Talepleri

Kaza sonrası zarar gören kazazede manevi acılar yaşayabilir. İyileşme süreci sıkıntılı olacaktır. Kazanın etkilerini atlatmak ve eski haline gelmek için bir süreç gereklidir. Burada meydana gelen manevi zararlar kanun tarafından güvence altına alınmıştır. Trafik kazası sonrası psikolojik tazminat adı alında manevi zararlar karşılanmaktadır.

Manevi Zararın Tazmini: Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca manevi zararların tazmini, duygusal etkilerin mahkemece değerlendirilmesi ile gerçekleşir.

İlgili İçerik: Trafik Kazası Manevi Tazminat 

Trafik Kazası Geçici İş Göremezlik ve Bakıcı Giderleri 

Kazaya bağlı olarak çalışamayacak duruma gelen kişilerin iş gücü kaybı, gelir kaybı talebini oluşturur. Kazazedenin yaralanma ve psikolojik sebeplerle çalışamadığı durumlarda geçici iş göremezlik tazminatı ödemesi yapılır.

Bakıcı giderleri : Yaralanan kişinin yatalak olması durumunda bakıma ihtiyacı vardır. Bu giderlerde maddi tazminat kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Trafik kazası sonrası sigortadan para almak için her iki gider de trafik sigortası sağlık harcamaları bölümünden talep edilmelidir.

Kazadan Kaynaklı Diğer Zararlar:

Seyahat ve Konaklama Masrafları: Kazadan kaynaklı tıbbi kontroller, tedavi süreçleri veya mahkeme işlemleri için yapılan seyahat ve konaklama masrafları tazminat taleplerine dahil edilebilir.

Kiralık Araç ve Alternatif Ulaşım Masrafları: Kaza sonrası aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda oluşan kiralık araç ve alternatif ulaşım masrafları da maddi zararlar arasında yer alır.

Seyahat ve Konaklama Masrafları, Kira Araç ve Alternatif Ulaşım Maliyetleri
Seyahat ve Konaklama Masrafları, Kira Araç ve Alternatif Ulaşım Maliyetleri

Seyahat ve konaklama masrafları, kira araç ve alternatif ulaşım maliyetleri

 • Seyahat ve Konaklama Masrafları:
  1. Tedavi ve mahkeme işlemleri için yapılan seyahat masrafları, tazminat taleplerine dahil edilebilir.
  2. Konaklama ihtiyacı doğduğunda, bu masraflar da trafik kazası sonucu oluşan zararlar arasında yer alır.
 • Kiralık Araç Giderleri:
  1. Kaza sonrası aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda, geçici olarak kiralık araç kullanımı gerekebilir.
  2. Kiralık araç giderleri de tazminat taleplerinin bir parçasını oluşturabilir.
 • Alternatif Ulaşım Maliyetleri:
  1. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen aracın yerine kullanılan alternatif ulaşım yöntemlerinin masrafları da talep edilebilir.
  2. Toplu taşıma, taksi veya özel transfer gibi alternatif ulaşım masrafları tazminat talebi kapsamında değerlendirilebilir.

Özetle, seyahat ve konaklama masrafları, kiralık araç giderleri ile alternatif ulaşım maliyetleri, trafik kazalarından kaynaklı ek masrafları tazminat taleplerine dahil eder. Her bir tazminat türü, belgelendirme ve somut kanıtlarla desteklenmelidir.

YouTube video

KAYNAKÇA

https://megep.meb.gov.tr/
Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin