Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası

14/07/2022
Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası

İş sağlığı ve önlemleri adı verilen uygulamaların ülkemizde yeterince dikkate alınmaması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan iş kazaları ya da mesleki hastalığı olarak tanımlanan rahatsızlıkların meydana gelmelerinde etkili olan bir diğer unsur da kişilerin yeterince bilinçli olmamasıdır. Bu tür durumlar ortaya çıktığında vatandaşların bilmesi gereken bazı detaylar olmakta ve çalışanların bilinçlenmesi, hangi durumlarda ne tür haklara sahip olduklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası açmak için sağlanması gereken koşulların neler olduğu etraflıca anlaşılması gereken bir konudur.

Meslek hastalığına maruz kalan işçiler tespitin yapılması durumunda gördüğü zararı iki şekilde karşılayabilir. Birincisi SGK üzerinden ikincisi ise iş veren üzerinden alınacak maddi ve manevi tazminattır.

 

Meslek Hastalığı Nedir?
Meslek Hastalığı Nedir?

İçindekiler

Meslek Hastalığı Nedir?

Mesleki hastalık olarak tanımlanan rahatsızlıklar sigortalı işçinin çalıştığı işin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz şartların tekrarlanmak sureti ile kişide yaratacağı sürekli bir hastalık ya da sakatlık haline denmektedir. Bu tür rahatsızlıklar geçici özellikte olabileceği gibi ruhi yönden oluşacak arızalar da bu kapsamda ele alınmaktadır. Bu tür rahatsızlıkların mesleki hastalık olarak kabul edilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır:

 • Sigortalı olarak işçi statüsünde çalışıyor olmak. (İşçi sigortalı olmasa dahi bu hastalık sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir)
 •  Hastalığın ortaya çıkışı işin ifası sebebiyle olmalıdır.
 • Mesleki hastalık belli bir süre içerisinde oluşmuş olmalıdır.
 • Hastalık olarak kabul edilen rahatsızlıklardan biri olmalı ve bu durum SGK sağlık raporları ile ispatlanmalıdır.

Meslek Hastalığı Tazminat

İşveren olarak tanımlanan kişiler iş yerlerinde iş güvenliğini tesis etmek üzere her türlü önlemi almakla yükümlüyken çalışanların da sorumlulukları söz konusudur. Çalışanlar alınan her türlü önleme uymakla sorumlu olan kişilerdir. Mesleki hastalığa bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlar için kişilerin hakları yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Bu tür davalar için kişilere ödenecek tazminatın miktarı ve verilme şartları hastalığın durumuna göre şekilleneceğinden herkes için farklı bir sonuçla karşılaşılması mümkündür.

İş Kazası Meslek Hastalığı
İş Kazası Meslek Hastalığı

İşverene bu noktada düşen sorumluluklar arasında önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçilerin karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında kendilerini uyarmak yer alır. İşveren ayrıca bu konuya yönelik olarak gerekli mesleki eğitimleri işçilere vermekle yükümlüdür.

Mesleki hastalığa bağlı olarak kişilerin haklarından yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlardan biri kişinin iş yaşamını sigortalılık kapsamında sürdürüyor olmasıdır. İşveren tarafından sigortalanmak sureti ile çalıştırılan kişi herhangi bir hastalığa yakalandığı takdirde sigorta yardımından istifade edebilmektedir. Burada çalışanların bilmesi gereken en önemli konu sigortalı olarak çalışmanın kişiye bazı haklar kazandırdığıdır.

 

Meslek Hastalığı Tanımı

Çalıştığınız iş yerinizden kaynaklanan bir sebeple hastalığa yakalanırsanız bu vaka mesleki hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tedavisi olur ya da bir ömür o hastalıkla yaşamak zorunda da kalabilirsiniz. Bu mesleki hastalık konusunda hiç bir şeyi değiştirmez. Mesleki hastalık sebebiyle haklarınız iş kazası olarak değerlendirilerek iş mahkemeleri tarafından görülmektedir. Sosyal güvenlik kurumu ise tarafından mesleki hastalığı;  “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti <

Meslek hastalığı Hakları Nelerdir?

Meslek hastalığına maruz kalan işçiler tespitin yapılması durumunda gördüğü zararı iki şekilde karşılayabilir. Birincisi SGK üzerinden ikincisi ise iş veren üzerinden alınacak maddi ve manevi tazminattır.

 • Sürekli iş göremezlik ödeneği
 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Tedavi ve Sağlık giderleri
 • Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı ödemesi
 • Ölüm halinde cenaze ve defin giderleri
 • İşverenden maddi tazminat
 • işverenden manevi tazminat

 

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Sorusu için verilecek yanıt, çalışanın sigortalı olmaması durumunda işverenin ihmalinden kaynaklanan durumlar karşısında davaların işverene açıldığı yönünde olmaktadır. Çalışan sigorta kapsamında ise bu durumda işveren ve kurum muhatap alınmaktadır.

Çalışan kişi mesleki hastalığa bağlı olarak vefat ederse bu defa da yakınlarına dava açma hakkı doğmaktadır. Mesleki hastalık nedeniyle Kıdem Tazminatı belirlenirken tarafların kusurluluk durumları, maluliyet oluşmuşsa maluliyetin derecesi önemli hale gelmektedir.

Mesleki Hastalık ve İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Mesleki anlamda bir iş kazasından söz edebilmek için kazaya ait unsurların olması gerekmektedir. Bu unsurlar sigortalı olarak çalışan kişinin vücut bütünlüğünün bozulmasına yönelik olarak ortaya çıkan durumlardır. Bunun için işçinin vücut bütünlüğünün bozulması ya da vefatın gerçekleşmesi gerekmektedir. Kazanın işe bağlı nedenlerle gerçekleşmesi bu unsurlardan biridir. Yapılan işle kaza arasında bir nedensellik bağının olması önemli bir ayrıntıdır. İş kazası / meslek hastalığı sebebiyle alınacak tazminat belirlenirken kişide oluşan rahatsızlığın yol açtığı durumlar ve ortaya çıkan malullük oranı tazminat miktarında belirleyici bir unsurdur.

Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?
Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?

Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?

Mesleki hastalığa yakalandığı düşünülen kişinin rahatsızlığına yönelik tespit çalışması SGK’nın yetki verdiği kurumlardan alınan raporlar sayesinde tespit edilmektedir. Bu kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, devlet üniversiteleri yer alır. Mesleki hastalığa yakalanan işçinin bunu sağlık raporları ile belgelemesi gerekmektedir. Meslek hastalığı raporu ile tazminat davası açabilmenin koşulu rahatsızlığın mesleki nedenlerle ve işverenin ihmaline bağlı olarak oluştuğunu belgelemektir. Çalışanın dava açacağı zaman bazı belgelere gereksinimi olmaktadır. Bu belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

 • İşe girdiği tarihteki sağlık raporları,
 • Çalışanın mesai saatlerinin yer aldığı liste,
 • T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş sağlık kurulu raporu ve arşiv dosyası,
 • İş yerinde periyodik aralıklarla yapılan muayene raporlarının aslı veya onaylı numuneleri,

İşçinin, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eksik getirmesi durumunda karşılaşabileceği meslek hastalıkları kendisine ya da vefat ederse yakınlarına maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını doğurmaktadır. Bu sebeple açılacak tazminat davasında işçinin mesleki hastalığını belgeleyen raporlarının olması bir zorunluluktur. Mesleki hastalık sebebiyle alınacak tazminat işçinin yaşadığı rahatsızlığın boyutlarına bağlı olarak şekillenecek bir durumdur. Ayrıca malullük varsa bunun ne oranda gerçekleştiği de tazminat miktarını belirleyen unsurlardan biridir.

Meslek Hastalığı Hastaneleri

Ülkemizde sadece meslek hastalıkları hastanesi olarak görev yapan kurumlarda vardır. Bunların sayıları az olmakla birlikte yoğunlukları da oldukça fazladır. Ancak meslek hastalıklarıyla ilgili her ilde görevlendirilmiş hastaneler vardır. Bu hastaneler daha çok üniversite ve eğitim araştırma hastaneleridir. Bu iki hastanenin olmadığı durumlarda Şehir hastaneleri mesleki hastalıklara bakmaktadır. Türkiye’de mesleki hastalık adını taşıyan 3 tane hastane vardır.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?
Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?

Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?

Çalıştığınız iş yerinizle ilgili sağlık problemleri yaşıyorsunuz ve bu problemler süreklilik arz ediyor. Gittiğiniz doktorlarda çare bulamadınız. Artık kronik olan hastalığınızın mesleki hastalık olduğuna karar verdiniz. Önce bu alanda gerekli tetkik ve tahlilleri tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra bölgenizde bulunan mesleki hastalık hastanesine başvuru yapmalısınız. Mesleki hastalık Hastaneleri bu alanda oldukça donanımlı ve işinde oldukça iyidirler. Sizin oradaki doktorlara durumu

Θ İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır , Yazımızı Okuyun —> https://wwhttps://cozumavukatlik.org/is-kazasi-bildirimi-nasil-yapilir/ 

Meslek Hastalığı Bildirim Süresi

Mesleki hastalık durumlarında ilk tanı koyulduğunda yani hastalığınızın bir mesleki hastalık olduğu kararına varıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Mesleki hastalığın  öğrenme süreci  biraz sıkıntılı olabilir. Mesleki hastalık raporu ile birlikte bildirim yapılması zorunluluğu vardır. Aksi taktirde iş yerine ceza-i müeyyide uygulanacaktır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Bildirimi <

İş kazası ve meslek hastalığı kanunu, 6331 sayılı kanunun 14. maddesi mesleki hastalık ile ilgili konularda düzenleme yapılmıştır. iş kazası ve meslek hastalığı SGK sistemi üzerinden de bildirim yapmak mümkündür. https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do  adresini kullanarak meslek hastalığı bildirimini online olarak da yapabilirsiniz.

Meslek Hastalığı Bildirim Süresi
Meslek Hastalığı Bildirim Süresi

Bir başka bildirim yolu ise iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu doldurarak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde iş kazaları birimine teslim etmeniz gerekiyor. Formu aşağıya bırakacağım linkten indirebilirsiniz. Meslek hastalığı SGK başvuru dilekçesi ile de başvuru ve bildirim şartını yerine getirmiş olursunuz.

 

WORD indir —-> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/03/meslek-hastaligi-bildirim-formu.doc

Sigortasız Çalışıyorum Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Açabilir Miyim?

Sigortalı olarak çalışan işçilerin mesleki çalışma ortamlarına bağlı olarak ve işverenin ihmalkarlığının neticesinde ortaya çıkan rahatsızlığı veya malullük durumu karşısında işverene ve kuruma dava açılabilir. Çalışanın kendisi tarafından ya da vefat etmesi durumunda yakınları aracılığı ile iş mahkemesine başvurularak maddi ve manevi tazminat davası açılmak koşulu ile hak talep edilebilmektedir. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası sigortalı ya da sigortasız çalışan işçilere kanunların tanıdığı haklardan biridir.

Meslek hastalıklarının önlenmesinde devlete ve işverenlere sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda işçi sendikaları da sorumluluk altında olan taraf olarak değerlendirilmektedir. İşverenlerin ve sendikaların işçilere iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda eğitim vermeleri önemli bir ayrıntı olurken bunu denetleme görevi de devlete düşmektedir. Mesleki hastalık tazminat hakkını elde etmek için işçinin bu hakkı elde etme yönünde koşulları sağlaması önemli hale gelmektedir.

Meslek hastalığına maruz kalan işçi iddiasını ilgili yollardan kanıtlayamıyorsa, şahitlerini de dinletip bütün delillerini değerlendirebileceği iş kazası tespit davası açabilirler.

Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar?

Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar?

Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar?

Yakalandığınız mesleki hastalık hayatınıza ne kadar etki ediyorsa alacağınız maaşta o ölçüde o olacaktır. Meslek hastalığı maaşı hesaplama kriterlerini SGK belirlemiştir. Mesleki hastalık teşhisi konulduktan sonra alacağınız Meslek Hastalığı Raporu sizin maaş hesaplamasında en önemli kriter olacaktır. Maaş hesaplaması yapılırken SGK meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden hesaplama yapmaktadır.

Mesleki hastalık maaşı bağlanma aşamasındasınız ve ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsunuz. Ne kadar maaş alacağınızı bir örnek üzerinden hesaplayalım. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı maluliyet oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Ayakta bir iş yapıyorsunuzdur ve yapacağınız işin büyük çoğunluğu bedeni güce dayanıyordur ve sizin de ciğerlerinizde bir hastalık meydana gelmiştir. Fazla yorulamıyor hatta ayakta durmakta güçlük çekiyorsunuzdur. Meslekte kazanma gücü kaybınızda aynı oranda yüksek olacaktır.

Meslek Hastalığı Raporu yüzde 25 geldiğini varsayalım. O dönemde de aldığınız maaşın 100 lira olduğunu düşünelim. Size mesleki hastalık tanısı koyulduğu andan itibaren işlemeye başlayan alacağınız maaş 25 lira olacaktır.

Meslek hastalığı Raporu ile tazminat işlemlerine başlayabilirsiniz. Dilerseniz hukuki bir süreç yürüterek tazminat talebinde de bulunabilirsiniz.

Meslek Hastalığı Tazminat Hesaplama

Meslek Hastalığı Tazminat Hesaplama

Meslek Hastalığı Tazminat Hesaplama

Meslek hastalığı tazminatı hesaplama yapılabilmesi için öncelikle mesleki hastalık rapor oranınızın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tazminat hesaplama kriterleri burada yapılacak hesaplama için de geçerlidir. İş Kazası Tazminat hesaplama ile meslek hastalığı tazminat hesaplama bir bakıma benzerlik gösterir. Zaman zaman meslek hastalıkları iş kazası olarak sayıldığı durumlarla da karşılaşılmıştır. Meslek Hastalığı tazminat hesaplama neye göre yapılıyor;

 • Hastanın yaşı
 • Hastanın maaşı
 • Hastanın rapor oranı
 • Hastanın kusuru

Bu saydığımız maddeler göz önünde bulundurularak mesleki hastalık tazminat hesaplama yapılmaktadır.

Meslek Hastalığı Nedeni ile Ne Kadar Tazminat Alırım?

Mesleki hastalığa bağlı olarak iş gücü kaybı yaşayan işçinin maddi zararı hesaplanırken mahrum kaldığı ücretin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin maluliyetinden doğacak maddi ve manevi tazminat davasında işçinin gerçek ücreti üzerinden tazminat hesaplama yapılmaktadır. Bu miktar belirlenirken işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği dikkate alınır. Mesleki hastalık tazminatı hesaplama sırasında kusur oranlarının da tespit edilmesi gerekli olmaktadır.

İşçinin sigortalı olarak çalıştığı işte tazminat davası açmak için hak elde edebilmesi hastalığın hekim raporu ile ispatlanması sayesinde mümkündür. Bunun için belirlenen liste esas alınmaktadır. Hastalık bu listede yer alan rahatsızlıklarla uyuşmadığı takdirde uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Sağlık Kuruluna başvurmak gerekmektedir. Mesleki hastalık nedeni ile tazminat hakkı doğan işçinin maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanması mümkündür.

İşçinin iş kazasına ya da mesleki hastalığa bağlı olarak meslekte çalışma gücünün bir kısmını veya tamamını kaybetmesi durumunda hakim zarara yönelik tüm unsurları dikkate almakla yükümlü olan kişidir. Mesleki hastalık tazminatı nasıl hesaplanır? Sorusu karşısında hakimin yapacağı tespitler arasında işçinin net geliri, çalışma süresi, sakatlık oranı, tarafların kusur oranları, davacının sosyal durumu gibi birçok ayrıntı yer alır.

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Zamanaşımı

Zamanaşımı adı verilen kavram alacak hak talep edilmediğinde belli bir sürenin geçmesi koşulu ile oluşan bir durumdur. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası zamanaşımı söz konusu olabileceğinden işçinin 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak kesin sağlık raporlarının oluşturulduğu tarih esas alınmaktadır.
Mesleki hastalık ortaya çıktığında kişi işten ayrılmış olsa dahi bu hakkını talep edebilmektedir. Bunun için kanunların kişiye tanıdığı haklardan biri de bu tür davalara yönelik zamanaşımı süresinin 10 yıl olmasıdır.

Çalışanın işten ayrılmış olsa dahi 10 yıl içinde mesleki hastalığa yakalandığını raporlarla ispat etmesi durumunda dava açma hakkı saklı kalmaktadır. 10 yıllık süre içerisinde dava açılmaması durumunda ise çalışan kanuni haklarını kaybetmektedir.

İşverene Dava Açabilir Miyim?

Sigortalı veya sigortasız olma durumuna bağlı olarak işçi gerekli hastalık koşullarını taşıması durumunda dava açabilmektedir. Sigortalı işçiler bağlı oldukları kurumunu muhatap alırken sigortasız işçilerin işverene dava açması gerekmektedir.

Dava Açabilmem İçin Neler gerekli?

 • Hastalığın yürütülen işe bağlı olarak ortaya çıkması
 • Hastalığın kurum raporları ile tespit edilmesi
 • Hastalığın belli bir süre içerisinde oluşması

>İlgili İçerik: İş Kazası Avukatı <

Meslek Hastalığı Örnekleri

Meslek hastalığı örnekleri milyon adete kadar sıralanabilir. Çok çeşitli hastalıklar vardır mesleğe göre hastalıklar envanterler ile sıralanmıştır. Güncel mesleki hastalık listesini inceliğimizde yaklaşık 200 sayfalık bir hastalık listesi ile karşılaşmaktayız. Ancak şunu belirtmekte fayda var dünya sağlık örgütünün bu alanda yaptığı çalışmalar vardır. Ve tabi bizim sağlık bakanlığı tarafından mesleki hastalıklara ilişkin yapılan çalışmalar vardır. Bizde yapılan çalışma da mesleki hastalıklar 5 ayrı grupta toplanmıştır. Aşağı da başlıca mesleki hastalıkları sıraladık.

 • Başta oluşan arızalar
 • Göz
 • Kulak
 • Yüz
 • Boyun
 • Göğüs
 • NS
 • Omurga
 • Karın
 • Omuz ve kol arızaları

Meslek hastalığı Sebepleri

Meslek hastalığı adı üzerinde işçiler yaptığı mesleğe göre hastalığa yakalanırlar. Bu sebepler arasında;

 • Fiziksel sebepler
 • Psikolojik sebepler
 • Kimyasal sebepler
 • Biyolojik Etmenler
 • Toz Kaynaklı Etmenler
 • Ergonomik Etmenler

Meslek hastalığı sebepleri arasında en sık rastlanan ve teşhisi konulan hastaların başında fiziksel etkenler gelmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse ofis çalışına olarak büroda çalışan işçilerde sürekli oturmaktan kaynaklanan rahatsızlıklar görülmektedir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Sigortası <

Meslek Hastalığı Listesi 2022

Yakalandığınız mesleki hastalık çalıştığınız iş alanına göre değişiklik göstermektedir. Gazeteciyseniz, sinir, strese bağlı hastalıklara yakalanma şansınız yüksektir. Ya da kamera taşımaktan bel ve omuz ağrılarınız olabilir. Kimyasallarla ilgili bir iş yapıyorsanız solunum yolu hastalıklarına yakalanmanız olasıdır. Hatırlarsınız 90’lı yıllarda haberlerde fazlasıyla yer almıştı kot taşlama işçilerinin yaşadığı rahatsızlıklar. Bu liste böyle uzar gider. Sosyal Güvenlik Kurumu meslek hastalığı listesi zaman zaman güncellenmektedir.

Mesleki hastalık listesi Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü ekinde yer alır. SGK’nın iş kazası ve mesleki hastalık sınıflandırmaları organa ve etkene bağlı olarak 5 ana gurupta toplanmıştır.

Covid 19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edildi

Malum süreci tüm dünya olarak yaşamaktayız. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman bir çok ülke de Covid 19 meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. işinize gidip geliyorsunuz ve gerekli tedbirler çerçevesinde işinizi de aksatmıyorsunuz, ancak yine de bu hastalığa yakalandınız. Hastalık sonucunda ölüm de var kalıcı hasarlarda söz konusu oluyor. Sağlık çalışanları yaptığı iş sebebiyle COVİD-19 hastalığına yakalanırsa zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı Kanununda düzenleme yapılarak kanun kapsamına alınmıştır. Mesleki riskler sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluklar sağlık çalışanları açısından Covid 19 meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır.

Bu konuyu daha iyi anlamak için pandemi sürecinde meslek hastalığı rehberini inceleyebilirsiniz.

Covid 19 Meslek Hastalığı Rehberini Okuyun —>  https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/03/covid-19-meslek-hastaligi.pdf

 

Meslek Hastalığı Dilekçesi Nereye Verilir?

İşveren kendisine yüklenen sorumluluğun bir gereği olarak çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirleri almakla yükümlü olan kişidir. İşverenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmesi bir zorunluluk olarak çalışanların güvenliğinin sağlanması açısından önemli hale gelirken zaman zaman mesleki sebeplerle çalışanların çeşitli hastalıklara yakalanması söz konusu olabilmektedir. Bu tür hastalıkların önlenmesi hem iş veriminin artmasında hem de ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önemli bir etken olarak karşılaşılan bir durumdur.

İş mahkemelerine ithafen yazılacak mesleki hastalık nedeni ile dilekçede davacıya ait kimlik bilgilerinin ardından vekil olarak ilgili avukata ait kimlik bilgileri yer almaktadır. Alt satırda ise davalıya ait bilgilerin yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Açıklamalar kısmının ardından maddi ve manevi tazminat talepleri dile getirilmekte ve sonuç/istek kısmı ise eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Dilekçede ayrıca yer alan ekli belgeler arasında savcılığın iddianamesi, SGK raporları, iş kazası dosyası gibi evraklar da yer almaktadır.
Çalışanların uzun süre belli bir işi yapmak durumunda kalması mesleki hastalık adı verilen rahatsızlıklarla karşılaşmasına yol açabilmektedir. Bu durumda kişinin maddi ve manevi tazminat davası açmaya hak kazanması mümkündür.

Çalışanın sigortalı olmaması durumunda işverene açılmak sureti ile gerçekleştirilecek davalarda başvuru sırasında bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği ise üzerinde çeşitli bilgilerin yer alacağı resmi bir evraktır. Çalışan sigortalı ise bu durumda sigortalı olduğu kurumun muhatap kabul edilmesi gerekmektedir.

Meslek Hastalığı Tazminat Dilekçe Örneği

 

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : Ali Tiryaki (TC……………..)

Adres:…………………………………………….

Vekili : Av. …………………
Adres:…………………………………………….

Davalı : Gebze Organize Sanayii …. Kimya ….
Adres:…………………………………………….

Dava Konusu : Meslek hastalığı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.107 uyarınca belirlenmek üzere

Meslek Hastalığı Yargıtay Kararları

Mesleki hastalıklara ilişkin süren davaların uzunluklarına bazen ömür de yetmeye biliyor. Bu noktada yerel mahkemelerin ve üst yargı makamlarının işini daha önce meydana gelmiş olaylara ilişkin çözümlenen davalar koşuyor. Meslek hastalığı emsal karar olarak daha çok Yargıtay hukuk dairelerinin incelediği ve sonuca bağladığı dosyalar üzerinden verilmektedir. Meslek hastalığı Yargıtay kararları yerel mahkemelere yol göstermekte ve davanın seyrini belirlemektedir. Bu alanda verilmiş çokta karar vardır. Bu meslek hastalığı Yargıtay kararlarından bazılarını burada sizinle paylaşacağız.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası Yargıtay Kararları PDF İndir

Meslek hastalığı kati raporu sonucuna göre meslek hastalığı maaşı hesaplanmaktadır. Her hastalığın ve maluliyetin maaşı farklıdır. Geçici ödemelerde SGK tarafından yapılan ödemelerde; Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

1- İşçiye, geçici iş göremezlik dönemi boyunca iş göremezlik maaşı verilmelidir.
Çalışamadığı günler de yapılan destek amaçlı yardımdır. Tedavi bitene kadar ödeme devam eder.
2- İşçi, kalıcı olarak iş göremeyecekse sürekli olarak gelir bağlanmalıdır.
3- Meslek hastalığı sebebi ile vefat eden çalışanın ailesine, maaş bağlanır.
4-  Vefat eden çalışanın kızı varsa, maaş bağlandıktan sonra evlendiğinde evlilik ödeneği sağlanır.
Aldıkları aylık gelirin 2 yıllık tutarı kadar bir defaya mahsus evlenme ödeneği alabilirler.
5- Çalışanın cenazesinde ödenek verilmelidir.
Ölen sigortalının eşi, çocukları, anne, babası veya kardeşleri bu ödeneği alabilecektir.

Yetkili hastanelere randevu alıp, bu konu ile ilgilenen çalışanların yönlendirmesi ile meslek hastalığı raporunu alabilirsiniz.
Hastaneye giderken yanınızda ilgili tetkik ve evrakların olması önemlidir.

Meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği, Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışan %100 haklı durumundadır.

Çalışan kişi, işverenin yapması gereken zorunlu olduğu sorumlulukları yerine getirmediği zaman haklarını almak için işvereni dava edebilme hakkı doğar.
Maddi ve manevi tazminat davaları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Meslek hastalığı olan işçi işverenine karşı her türlü maddi ve manevi zararının karşılanması için tazminat davası açabilir.

Meslekte kazanma gücünün kalıcı olarak %10'dan daha fazla kaybedildiği durumlarda sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
Maddi tazminat davasını çalışan kazanır.

Yaptığınız işten kaynaklanan rahatsızlıklar yetkili hastane tarafından verilen meslek hastalığı raporu ile tespit edilir. Meslek hastalığı tanısı koyulan hastalıkların hepsi mesleki hastalık olarak kabul edilir. Bu hastalıkların başında;

1-Baş arızaları (kafa kemikleri, nöroloji, nöröşirürji, psikiatri arıza ve hastalıkları)

2-Göz arızaları

3-Kulak arızaları

4-Yüz arızaları

5-Boyun arızaları

6-Göğüs hastalıkları

7-Omuz ve kol arızaları

8-El bileği ve el arızaları

9-El parmakları arızaları

10-Omurga arızaları

11-Karın hastalık ve arızaları

12-Pelvis ve alt ekstremite arızaları

13-Endokrin, metabolizma, kol

İşçi 3 iş günü içerisinde hastaneye başvurur, kişinin raporu hastanelerin işleyiş şekline göre değişmekle beraber maksimum 15 iş günü içerisinde raporu çıkmaktadır.

Kendisine yakın SGK müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.
Dilekçeye meslek hastalığına dair başvuru yaptığını, çalışma gücünde kayıp olduğunu ve meslekte kazanma gücü kayıp oranının incelenmesini talep etmelidir.

Meslek Hastalıkları Hastaneleri
Devlet Üniversiteleri
Tıp Fakülteleri
Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanelerine verilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumu sevki, diğer hekimler ya da işyeri hekimi tarafından sevk edilmesi ya da meslek hastalığı şüphesi ile kişinin meslek hastalığı açısından değerlendirmek üzere; Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Devlet Üniversiteleri, Tıp Fakülteleri, Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bireysel başvurular alınmaktadır.

Çalışanın işinden dolayı meslek hastalığına yakalandığının, yetkilendirilen sağlık hizmet çalışanlarının tarafınca usule uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur

Eğer kaybınız yüzde 60 ve üzeri ise yatırılmış sigorta priminiz de 1800 gün ve üzerindeyse malulen emekli olabilirsiniz.

İşçiye, geçici iş göremezlik dönemi boyunca iş göremezlik maaşı sağlanır.

Çalışamadığı günler de yapılan para yardımıdır. Tedavi bitene kadar ödeme devam edecektir.

Çalışanın meslek hastalığına yakalanmasına neden olan işinden ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının ortaya çıktığı tarih arasında geçen süreye meslek hastalığı yükümlülük süresi denir.

Kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları; kimyasal maddelerin yapısına göre 25 alt gruba ayrılır.
Mesleki cilt hastalıkları; 2 gruba ayrılır.
Pnömokonyozlar (Akciğerin toz hastalıkları )ve solunum sisteminin diğer hastalıkları; 9 alt gruba ayrılır.
Mesleki bulaşıcı hastalıklar; 4 alt gruba ayrılır.

Fizik etkenlerle oluşan meslek hastalıkları; 12 alt gruba ayrılarak değerlendirilmektedir.

Silikoziskuvars şeklinde kristal yapıya sahip silika tozlarının bir süre solunması sonucu akciğerlerde kalıcı ve ilerleyebilen hasara yol açan bir hastalıktır.

Koruyucu önlemler alınarak hastalığın önüne geçilmesi tabii mümkündür.
Maden işçileri, kot taşlama işçileri, oto boya çalışanları, çimento fabrikası çalışanları, cam endüstrisi çalışanları, diş teknisyenleri ve teknikerlerinin bu hastalığa yakalanması öncü görülür.

Çalışan kişi, haklarını almak için işverenine maddi\manevi tazminat davası açabilir.

Boyun fıtığı ıspatı ve illiyet bağı kurulması zor bir hastalıktır. Boyun fıtığı sebebi iş yeriniz olsa bile, normal hayatta yaşadıklarınız da boyun fıtığına sebep olabilir.

Bu rapor iş yerinde size ve hastalığınıza daha uygun bir konuma geçmenizi sağlar.
Yüzde onun üzerinde maluliyet oranınız bulunuyorsa size meslek hastalığı maaşı bağlanmasını sağlar.
Aynı şekilde maddi manevi tazminat açacağınız zaman en önemli unsurlardan biridir

Meslek hastalığı, işçinin çalıştığı yere bağlı olarak uğradığı geçici veya sürekli hastalık anlamına gelir. Bedensel veya ruhsal engellilik halleri de meslek hastalığına girmektedir.
1-Fiziksel etkenler
2-Kimyasal etkenler
3- Biyolojik etkenler
4-Psikolojik etkenler

Çözücüler, gazlar ve ağır metaller kimyasal meslek hastalığı nedeni olarak gösterilebilir.

Bildirimi en çok yapılan, mesleki hastalık, akciğere bağlı yaşanan sorunlardır.
Mesleki deri hastalıkları, en sık gözle görülen meslek hastalıklarıdır.

Yüzde 10 ve üzeri maluliyet oranı meslek hastalığında maaş almanız için belirtilen yüzdeliktir.

Vatandaşların MHRS üzerinden (http://www.imhh.gov.tr) veya 182 arayarak randevu alabilecekleri gibi hastaneye giderek başvuruda bulunabilirler.

Çalışan, meslek hastalığının tespit edilmesi için çalıştığı iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvuracak ve işlemler söz konusu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince takip edilecektir.

Pnömokonyoz rastlanan en çok meslek hastalıklarının başında gelir.
Solunum sistemini etkiler, akciğer zarar görür.

 • A grup :Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları.
 • B grup : Cilt kanseri ve kanserli olmayan cilt hastalıkları.
 • C grup: Pnömokonyoz ve diğer solunum sistemi meslek hastalıkları.
 • D grup:Mesleki enfeksiyon hastalıkları.
 • E grup:Fiziksel faktörlerin neden olduğu meslek hastalıkları.

Tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

İş yeri hekimi ön tanıyı koyar ve bildirir, yetkili Sağlık hizmeti sunucuları da son kararı verir.

Çalışanın en yakın SGK müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

Mesleki kayıp yüzde altmış ve üstüyse,  sigorta primin de 1800 gün ve üzerinde ise malulen emekli olabilirsiniz.
Sağlık kuruluşunun vermiş olduğu raporla birlikte tüm şartlar sağlandığı zaman malulen emeklilik başvurusu kabul edilir.

Tanı konulabilmesi adına yetkili hastanelere başvurmalısınız.
Tetkiklerin yapılıp sonuçlandıktan sonra SGK Teftiş Kuruluna gidecektir.
İş gücü kaybının belirlenmesi adına dosya SGK Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilecektir.
İş gücü kaybı değerlendirildikten sonra İş Göremezlik Geliri bağlanacaktır.
Malulen emekli olup, sürekli maaş almaya devam edebilirsiniz.

Yükümlülük süresi: 3 gün-15 yıl içinde değişkenlik göstermektedir.
Maruziyet Süresi: Kişiye zararın başlamasıyla meslek hastalığı belirtilerinin ortaya çıkması için geçmesi beklenen en kısa süredir.

Meslek hastalığına maruz kalan işçiye SGK tarafından maaş bağlanır.
Meslek hastalığına maruz kalan işçiye aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse daha uygun şartlarda çalışabilmesi için olanak sağlanır.
Meslek hastalığı sebebi ile hayatını kaybeden işçinin ailesine destekten yoksun kalma maaşı bağlanır.
Meslek hastalığı sebebi ile hayatını kaybeden kişinin ailesine tazminat ödemesi yapılır.

Risk altında olan meslek grupları; fırıncılık, pastacılık, hayvan laboratuvarların da çalışma, veterinerlik, deterjan endüstrisi, tekstil sanayi, sağlık hizmetleri, boyacılık, mobilyacılık, kuaförlük ve metal sanayisidir.
Mesleki astım hastalığı için yükümlülük süresi 1 yıldır.

Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Devlet Üniversiteleri Tıp Fakülteleri ve Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanı konmaktadır.

Fizyolojik değerlendirmeye ihtiyaç duyulması takdirde EMG, EKG, EEG çekilebilir.
Endoskopik yöntemlerde hastalık tanısı için gerekebilir.
Meslek hastalığının tanısı için net olarak belirtili bir birim söylenmesi doğru olmayacaktır, kişinin hastalığına göre bölümler değişiklik gösterecektir

Zımpara işleri, mermer ve granit işleri, seramik, porselen ve kaolin işleri, metal döküm işleri, kumaş aşındırma (taşlama) emekçilerinde bu meslek hastalığı görünmektedir.

Mesleki cilt hastalıkları B Grubu’na girmektedir.
2 alt grupta incelenir bunlar ;
Deri Kanseri & Kanser dışı deri hastalıklarıdır.

Pnömokonyozlar (toz hastalıkları) ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları C grubu meslek hastalığındadır.

SGK verilerine göre en çok meslek hastalığının başında pnömokonyoz geliyor.
Omurga travmalarından sonra oluşan hastalıklar; silikozis ile omuz ve tendon sakatlanmaları beraberinde gelmektedir.

İşçinin tazminat alabilmesi için öncelikle meslek hastalığı raporunu alması gerekmektedir. Rapordan sonra, hastane işçinin meslekte kazanma kaybının oranı, yüzde olarak belirler. Yargılama süreci başladıktan sonra, işçinin çalıştığı yer hakim ve bilirkişi tarafından incelemeye gidilir.

İşyeri incelendikten sonra bilirkişi, işverenin kusur oranını belirler. İş göremezlik oranına göre ve işverenin de kusur oranına göre bilirkişi hesabı yapar. Bunun sonucunda da işçiye verilecek olan maddi tazminat miktarı belirlenmiş olur.

Meslek hastalığı sebebi ile hayatını kaybeden işçinin ailesine maaş bağlanır.
Ölen kişinin ailesine tazminat ödemesi yapılır.
Ölen sigortalının ailesine, aylık kazancının % 70'i gelir olarak bağlanır. Sigortalının ölüm aylığından farklı şartları varsa bağlanan ölüm aylığının yanı sıra yapılan bir ödemedir.

Meslek hastalığı tanısı koyulan kişinin meslekte kazanma gücü kaybı oranına göre maaş hesaplaması da yapılır. Yüzde 10 raporu olan bir hastanın maaşının da asgari ücret olduğunu düşünelim. 4253 TL maaşı olan bir işçinin % 10 rapor ile 400 lira civarında meslek hastalığı maaşı alabilir.

Geçici iş göremezlik maaşının tutarı, evde tedavi gören için her gün için günlük kazancının 2/3'ü, sağlık kurumunda yatarak tedavi halinde ise yarısıdır.

Sigortalının yaptığı işten dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalıktır.
İşçinin çalıştığı meslek grubuna göre etkenler değişiklik göstermektedir.

Meslek hastalıklarının teşhisi ve takibi için ülkemizde üç tane meslek hastalığı hastanesi bulunmaktadır.
1-Ankara
2-İstanbul
3-Zonguldak

Hippokrates, ilk kez kurşunun zararlarıyla ilgilenmiştir; kurşunun yol açtığı keskin biçimdeki karın ağrısından bahsetmiştir. Kabızlık, felç ve görme bozuklukları ile kurşuna maruz kalma arasında ilişiği görünmüştür.

SGK, işyerindeki çalışma şartlarını, denetim raporları ve gerekli diğer belgeleri inceleyerek SGK Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı ve maluliyet oranı tespit edilebilir.

Çalışan kişi, haklarını almak için işvereni dava edebilir. Bu davalar destekten yoksun kalma, maluliyet ve manevi tazminat davaları olmaktadır.

Eş, çocuklar ve anne babaya ölüm aylığı bağlanabilir.
Meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının ailesine, aylık kazancının % 70'i gelir olarak bağlanır.

İşçi, işin niteliği nedeniyle belirli bir zaman sonra yaptığı işten etkilenmekte ve meslek hastalığına yakalanmaktadır. Meslek hastalığına yakalanan işçinin ise maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.
Dilerse işten ayrılabilir, tazminat hakkı devam eder.

Meslek hastalığı olduğu zaman doğrudan ya da posta ile SGK’ ya bildirilmesi zorunludur.
E-sigorta uygulaması ile de bildirim yapılabilir.
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
d)Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Meslek hastalığı raporunu alması gerekir. Rapordan sonra, hastane tarafından işçinin meslekte kazanma kaybının oranı, yüzde olarak belirlenir. Daha sonra hâkim ve bilirkişi incelemeye giderek gerekli tetkikler yapılır. Ve tazminat miktarı belirlenir.

İşçi 3 iş günü içerisinde hastaneye başvurur, kişinin raporu hastanelerin işleyiş şekline göre değişmekle beraber maksimum 15 iş günü içerisinde raporu çıkmaktadır.

Meslek hastalığı tazminatının hesaplanması için kişinin maluliyet oranını, yaşını, hastalığı geçirdiği tarihi bilmek gerekir. Tazminat miktarı kusur, maaş, yaş ve heyet oranını göre tespit edilir.

Fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik etkenler, çözücüler, gazlar ve ağır metaller kimyasal meslek hastalığı nedeni olarak gösterilebilir.

Çalışma hayatında karşılaşılan nedenlerden dolayı meydana gelir.

Hastalıkla iş arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır.

Daha önceki bir rahatsızlığı meslek hastalığında tetikleyebilir.
Aynı meslekte çalışanlarda görülme sıklığı yüksektir.

Deneysel olarak oluşturulabilir.

Meslek hastalığı tazminat davasında tüm meslek hastalıkları için aynı oranı vermek doğru olmayacaktır. Yakalanmış olduğu meslek hastalığının durumuna, seviyesine, davanın gidişatına, avukatın davayı takip etme şekline göre değişmektedir. Zaman olarak belirtmek gerekirse 1 buçuk yıl ile 3 yıl arasında dava süresi değişmektedir.

İşçinin maluliyet oranı ve engel durumuna göre alacağı tazminat değişiklik göstermektedir.

Kişi geçici iş görmemezlik ödeneği alacaksa yatarak tedavide günlük maaşının yarısı, eğer ayaktan tedavi görecekse günlük kazancın üçte ikisini alacaktır. Maluliyet tespit edildikten sonra yüzdelik orana göre işçinin maaşı bağlanır.

Çalışanın hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilmediği takdirde, meslek hastalığının tespiti için dava açılabilir.
Davanın tespitini iş mahkemesi yürütmekle görevlidir.
Tespit davasında hem işveren hem de SGK' ya birlikte dava açılmalıdır.
İşverene açılmış olan davalar çoğunlukla tazminat davalarıdır.
Maluliyet oranı tazminat miktarlarının belirlenmesinde en önemli yüzdeliktir.
Ölüm durumlarında ceza mahkemelerinde görülmektedir

Meslek hastalığı tespiti yapılmasının ardından, mahkeme süreci başlar. Doğru bir hukuki süreç yönetilirse 1,5 veya 2 yıl arasında tazminat davası sonuçlanır.
Ancak işverenin bütün süreçlerde itiraz etmesi ve süreyi uzatmaya yönelik yaptığı hamlelerle bu süre on yıla kadar çıkabilir.

Meslek hastalığı tazminatı almanın ilk adımı meslek hastalığı tazminatı dilekçesi yazmaktır. Yazılan talepler ile ilgili kuruluşlar harekete geçirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre mesleki riskler sonucunda beliren hastalığı ifade etmektedir.
Meslek hastalığı raporu vermek için yetkilendirilen hastane tarafından incelenerek raporlanması gerekir.

Alınacak sağlık kurulu raporu tazminat oranını belirleyecektir.
Örneğin yüzde on rapor ile 150 bin alacaksanız yüzde yirmilik rapor ile 300 bin lira tazminat alırsınız.

Henüz sürecin başında olanlara ışık tutar, doğru yol izlemenizi sağlar. Problem yaşamadan meslek hastalığı raporunu emsal karar ile alabilirsiniz.

İşitme kaybı yaşayan çalışan, bunu çalıştığı yerden kaynaklı olduğunu ispat etmeli illiyet bağı kurmalıdır.
Alacağı oran engel durumuna göre değişiklik gösterecektir.

Meslek hastalığı tazminat davalarının sonucunu Yargıtay kararları belirler. Yerel mahkemede sonuçlanan dosyalar ile ilgili son kararı Yargıtay vermektedir.

Tedaviniz evde sürüyorsa her gün günlük ödeneğinizin 2/3'ü, hastanede yatarak tedavi görüyorsanız günlük ödeneğinizin yarısıdır.

Meslek hastalığına yakalanan işçi, sağlık hizmetleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ve tıbbî belgelerin incelenmesinin sonunda Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilecektir.

Meslek hastalığı için hastaneden geçtiğiniz;
E-Devletinizden giriş yapıp meslek hastalığı raporunuzu sorgulayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-isgoremezlik

Net bir tutar belirtilmemekle beraber, yüzde onun üzerinde maluliyet raporu olan kişilere maaş bağlanır. Yüzdeliğe ve kişinin aldığı maaşa göre değişiklik göstermektedir.

Meslek hastalığından dolayı ölen işçinin ailesine, aylık kazancının % 70'i gelir olarak bağlanır.

Meslek hastalığına yakalanan işçinin maddi tazminat davası, meslek hastalığı nedeniyle uğradığı işgücü kaybını ve yaşamış olduğu bu psikolojik durum vesilesiyle açacak olduğu manevi tazminat davası türleri bulunmaktadır.
Kişi ilgili hastanelerden randevu alarak meslek hastalığı raporunu mahkemeye sunacaktır.
Raporunda yazmış olan orana göre de tazminat alacaktır.

5510 sayılı Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasında;
“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde belirtilmiştir.

Mesleki deri hastalıkları, en sık görülen meslek hastalıklarıdır.

KAYNAKÇA

AKIN Levent, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat,1. b., Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.

GÜNEREN Ali, İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, 2. b., Ankara, Adalet Yayınevi, 2011

ÖZKANLI Ezgi, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davası, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

SEVİMLİ K. Ahmet, Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalışma ve Toplum Dergisi, 36. S., 2013/1, s. 107-143.

http://kazanci.com.tr/gunluk/21hd-2019-2310.htm Erişim Tarihi: 15.08.2020

https://www.tazminathukuku.com/dilekce-ornekleri/is-kazalari-nedeniyle-tazminat-davalari-dilekce-ornekleri.htm Erişim Tarihi: 12.04.2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat