Güvence Hesabı 

Güvence Hesabına Başvuru Şartları Ve Tazminat

Güvence hesabı 2007 yılından beri geçerli olan Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketlerine bağlı bir kurumudur. Zorunlu sigortaların sağlamış olduğu teminatla kazalarda oluşacak sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatı ödemelerini gerçekleştirir. Güvence Hesabı bir anlamda mağdur olan vatandaşın sigortasıdır. Garanti fonu olarak da adlandırılan kurum  yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zararlarını karşılar.

Güvence Hesabı Nedir?
Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı Nedir?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. Maddesine göre Güvence Hesabı, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe sahip ve kamusal bir yararı bulunan bir kuruluştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 45. Maddesi 3. Fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış, yerine Güvence Hesabı uygulamaya konulmuştur.

Güvence Hesabının temel amacı, trafik kazalarında  sigorta güvencesinden yararlanılamayan durumlarda bedensel zarar gören taraflara tazminat sağlamaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/17-1085, K. 2020/357, T. 9.6.2020 künyeli kararında da belirterek, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasız aracın  neden olduğu bedensel zarar ve ölümden  Güvence Hesabı’nın sorumlu olduğuna hükmetmiştir.

 Güvence Hesabına Başvuru Şartları Ve Tazminat

Garanti fonunun temel amacı risklerin oluşturduğu hasarın tanzim edilmesi halinde zorunlu sigorta kapsamında değerlendirilmesine rağmen sigortalı kişinin belirlenememesi, aracın sigortasının yapılmaması gibi çeşitli durumlarda oluşan zararları karşılamasıdır. Garanti fonu:

 • Trafik kazalarından sonra sigortalı kişinin belirlenememesi
 • Oluşan hasar zamanında araca ait sigortanın olmaması
 • Çalıntı sonrası kullanılan araçlar ortaya çıkan hasarlar
 • Sigorta firmalarının ruhsatları iptal etmesi veya sigorta şirketlerinin iflası durumunda zarara maruz kalan kişilerin kazadan oluşan hasarları tazmin etmesi, sigortalının ise sigorta emniyetinden mahrum kalmaması için oluşturulmuştur.

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Teminat hesabının kuruluş amacı ve kapsamı yönetmelikte açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yapılacak işlemler, garanti hesabının yol haritası bu yönetmelik ile tespit edilmiştir. Güvence hesabı yönetmeliğinde yer alan maddeler dışında hareket edilmesi mümkün değildir. İlgili yönetmeliğin tamamın alta word formatında bırakıyorum. İndirip inceleyebilirsiniz.

Güvence hesabı yönetmeliği indir word ; Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Kapsamı

Güvence Hesabı, belirli zorunlu sigortaların kapsamında bulunan teminatları ile ilgili, bedensel zararların (sakatlık veya ölüm) sonuçlarına yönelik tazminatları sağlamaktadır. Tazminatlar, kaza sonucunda sakat kalan bireylere sakatlık tazminatı olarak ve ölüm durumunda ise, ölen kişinin maddi desteğine bağlı olan bireylere, desteğin kaybı nedeniyle oluşan maddi zararları karşılamak amacıyla destekten yoksun kalma tazminatı olarak ödenmektedir.

Güvence hesabında olan sigortalar ise aşağıdaki gibidir:

 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Tüp gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Güvence Hesabı Teminatı Neleri Kapsıyor?

 • Sigortalının tespit edilememesi halinde kişinin uğradığı bedensel zararlar
 • Çalınmış araçlarda yapılan kazalarda araç sahibinin sorumlu olmadığı bütün bedensel zararlar
 • Sigortasını yaptırmamış kişilerin vermiş olduğu bedensel zararlar
 • Sigorta şirketinin mali bünye yapısı nedeniyle ruhsatları iptal etmesi veya iflası halinde yükümlü olduğu zararlar bu bakımdan garanti fonu kapsamına giren durumlar arasında yer alır.

Garanti fonuna Dahil Olmayan Çeşitli Durumlar: Aynı zamanda bu kapsama girmeyen çeşitli durumlarında olduğunu belirtmek gerekir. Manevi zararlar, bedensel zararın dışında yer almakta olan maddi zararlar, kazaya neden olan araç sürücüsünden doğan zararlar, işleten tarafından istenen tazminat, yarışlarda kullanılacak araçlarda meydana gelen kazalarda oluşacak bedensel zararlar gibi durumlar bu güvencenin kapsamına girmez.

Tazminat Primi: Garanti fonu sorumluluğu, hasarın oluştuğu tarihler içinde Hazine Müsteşarlığının düzenlediği tazminat talepleri ile sınırlandırılır. Bu tazminat tutarı her durumda ödenmez. Öncelikli olarak hak sahiplerinin istediği tazminat miktarı, tarafların kusurlarına bakılarak öğrenilir. Tespit edilen tazminat tutarı, teminat limitleri hesaba katılarak ödenir. İlgili ödemeler gerekli belgeler tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.

Garanti Fonu İş Kazası: Garanti fonu trafik kazalarında meydana gelen zararları için kurulmuştur. İş kazası tazminat alacakları için garanti fonuna başvuru yapılamaz. İş kazalarına ilişkin tazminat talepleri işverene yönelik yapılmaktadır. SGK üzerinden yürütülecek süreçlerde iş kazası avukatı ile yapılacak işlemler iş kazası tazminat süreçlerini tamamlamak için önemlidir.

Trafik sigortasından para almak için yapılan başvuruların aynısı garanti fonu için de geçerlidir. Aynı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde süreç takip edilir. garanti fonuna yapılan başvurular daha çok sigorta avukatı tarafından takip edilmektedir. Sıkıntısız bir süreç yürütmek ve dosyanızda hızlı bir şekilde paranızı almak işi bilen ve bu alanda tecrübeli hukukçuların işi takip etmesi gerekmektedir.

Güvence Hesabının Karşılamadığı Zararlar

Güvence Hesabı, trafik kazalarında bazı nedenlerden dolayı sigorta güvencesinden yararlanılamadığı hallerde bedensel zarar gören tarafa sakat kalınması durumunda sakatlık tazminatının, ölümün meydana gelmesi halinde ise destekten yoksun kalma tazminatının ödendiği bir mekanizmadır. Ancak bu hesabın kapsamı belirli sınırlamalarla çerçevelenmiştir. Güvence Hesabı’nın kapsamadığı durumlar şunlardır:

 • Manevi Zararlar: Kişinin yaşadığı ruhsal ve duygusal zararlar hesap kapsamında değildir.
 • Belli Maddi Zararlar: Bedensel zararlar dışında kalan ve sigorta şirketinin iflası ya da ruhsat iptali gibi özel durumlar dışında meydana gelen maddi zararlar.
 • Kazaya Neden Olanın Zararları: Kazayı gerçekleştiren sürücü veya aracın işleteninin kendi uğradığı zararlar.
 • Hırsızlık veya Gasp: Aracı çalan veya gasp eden kişilerin, ya da bu durumu bilerek araca binen yolcu ve sürücülerin uğradığı zararlar.
 • Belirli Yarış Kazaları: Araçların, yaptırmaları gereken özel yarış sigortası olmadan katıldığı yarışlarda meydana gelen zararlar.
 • İşletenin Diğer Sorumlulukları: İşletenin eylemlerinden sorumlu olduğu diğer kişilere karşı yaptığı zararlar.
 • İşletenin Tazminat Talepleri: Aracın işleteni tarafından talep edilen tazminatlar.
 • Motorlu Bisiklet Kazaları: Motorlu bisikletlerin neden olduğu zararlar.
 • Mesleki Faaliyetler: Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyet yürüten kişilere, motorlu aracın bırakılması sonucu oluşan zararlar.
 • Rücu Talepleri: Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin geri alma haklarına ilişkin talepleri.

Bu maddeler, Güvence Hesabı’nın genel kapsamı dışında kalan özel durumları temsil etmektedir ve bu nedenle herhangi bir kaza veya zarar durumunda uzman bir avukatla görüşmek her zaman en doğrusudur.

Güvence Hesabı Tazminat Alma Şartları 

Tazminat demek bir zararın karşılanmasına yönelik yapılan ödeme anlamına gelir. Garanti fonu zarar gören trafik kazası tarafının bu zor durumunun karşılanması amaçlanır. Garanti fonunu kullanarak tazminat talepleri;

 • Kişiye bedensel zararlar
 • Sigortalının olmaması
 • Sigortası olmayan tarafın hasara neden olması bedensel zararlar
 • Kazaya uğrayan kişinin çeşitli kötü şartları açısından ruhsatlarının iptal edilmesi hallerinde zararlar
 • İflasa uğramış olan tarafın maddi anlamda uğramış bulunduğu zararlarda bu tür hesap açılması gerekir.

Garanti fonu anlık avantaj gerektiren bir durum için açılan bir sigorta olarak düşünülebilir.  Karayolları Trafik Kanunu gereğince bu işlemler sürdürülmektedir. Ödemeleri yapan kurumlar sigorta firması değil de bürolardır. Bu bürolar motorlu araç vs. büroları olarak gerçekleşmektedir.

 

Güvence Hesabı Başvuru
Güvence Hesabı Başvuru

Güvence Hesabı Başvuru

Teminaz hesabı kapsamına göre teminat almak için başvuru esnasında çeşitli belgelerin hazır edilmesi şarttır. Bu bakımdan ölüm halinde ve sakatlanma halinde istenen gerekli evraklarda değişiklikler söz konusu olur. Başvuru için istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması lazımdır. Aksi halde başvuru süreci başlayamamakta olup, süreçte aksilikler meydana gelebilir. Özetle sürücülerin mutlaka dikkate alması ve öğrenmesi gereken garanti hesabı önemi bu şekilde sıralanmaktadır.

Güvence Hesabı Başvuru İçin Gerekli Evraklar 

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Başvuru dilekçesi
 • İfade tutanakları
 • Epikriz Raporları
 • Heyet raporu
 • Alkol testi
 • Maaş Bordrosu
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Bilirkişi Raporları (varsa)
 • İddianame (varsa)Mahkeme kararı (varsa)

Ölümlü Kazalarda İstenen Ek Belgeler

 • Ölüm belgesi
 • Adli tıp raporu
 • Veraset ilamı

Güvence Hesabı Manevi Tazminat Öder Mi? 

Trafik kazalarında manevi zararların nasıl karşılanacağı garanti fonuyla alakalı olumsuz bir sürece işaret eder. Garanti fonu sadece manevi zararları karşılamaz ve maddi zararlara odaklanmaktadır. Bedensel zararlar ve ölüm tazminatı garanti fonunun kapsamına girer.

 • Sigorta şirketleri eğer iflas edecek durumdaysa veya eskiden iflas etmişse fakat sigorta süresi geçerliyse bu gibi hallerde zarar garanti fonu tarafından karşılanır.
 • İptal edilen ruhsatlarda da istisna durumlar vardır.
 • Sürücüsünün zararları kaza nedeniyse teminat hesabı tarafından karşılanmaz
 • Gasp ve çalıntı hallerde kazaya neden olan tarafın zararları açılmaz.
 • Kazaya neden olan kişinin gasp ve çalıntı aracının alınmasında yardımcı olmuş olan kişiler için de teminat hesabına dava açılmamaktadır.

Trafik kuralları dışında motorlu araç yarış halindeyken oluşan fiziksel zarar garanti fonu tarafından değerlendirmeye alınır.

Tazminat talepleri ve garanti fonu mesleki faaliyette bulunan kişilerde işletme ile alakalı olacaktır. Sigortası olmayan işletmeye bağlı motorlu araçlarda işletmeler sigorta yaptırmamışsa başvuru öncesi detaylı bilgi almalıdır.

Ferdi kaza sigortası yapan sigorta firmalarında hastalık konusunda bazen taleplere bağlı olarak başvuru garanti hesabına yapılabilir.

Trafik Kazalarında Sigorta Yapılmaması

Trafik kazalarında sigorta olmadığında ortaya sorun çıkacağı için alternatif çözümler aranmıştır. Bir araç yasalar gereği zorunlu araç sigortası yapmalıdır. Bunu yaptırmayan araçlarda çözüm olarak garanti hesabı adı verilen ve vatandaşın zararlarının teminatı olan garanti fonu devreye girmektedir.

Güvence Hesabı Neden Gereklidir?

Güvence hesabı trafikte sigortalı kişinin belirlenemediği durumlarda, hasar oluşan tarihler içinde araçta geçerli sigorta poliçesi olmadığında, çalıntı araçlarla ilgili yaşanan durumlarda, sigorta şirketinin iflası veya ruhsatı iptal etmesi halinde sigortalı kişiyi koruma altına alır. Zarar alan kişinin hasarının tazmin edilmesi ve sigorta teminatından mahrum olmaması için hazırlanan fon, bedeni hasarlar ve ölüm tazminatı için kullanılabilmektedir. İlgili belgeler ve kaza tespit tutanağının hazırlanması sağlanarak bireysel başvuru üzerinden garanti fonundan yararlanılabilir. Fiziksel yaralanmalar veya vefat durumunda hesabın sorumluluğu ilgili tarihler içinde sigortanın teminatı ile sınırlıdır. Yolda bir aracın çarpması sonucunda bedensel olarak zarar alan kişi teminat hesabı sayesinde zararlarını karşılayabilir.

Güvence Hesabından Yararlanmak

Kaza sonrası yaralanma gibi durumlarda başvuru dilekçesi, hastane raporu, kaza tespit tutanağı örneği, mahkeme kararı, maluliyet oranını gösterecek olan rapor ve varsa diğer belgelerle birlikte başvuruda bulunularak teminattan yararlanılabilir. Vefat durumunda ise mahkeme kararı, kaza belgesi, ölen kişiye ilişkin belge, ölüm raporu, aile nüfus kaydı gibi belgeler üzerinden güvence hesabı başvurusu yapılabilmektedir. Garanti fonu ile ilgili diğer merak edilen noktalardan biri de teminat oranlarıdır.

Güvence Hesabı Tazminatı Almanın Yolları

Garanti fonundan faydalanmak için zamanaşımına takılmamak gerekir. Bu nedenle mümkün olan en kısa süre içinde başvuruda bulunmak önemlidir. Tazminat almak için garanti fonu tazminat şartlarını detaylı incelemenizde fayda var. Bazı durumlarda istisnalar yaşana biliniyor.

Faili meçhul trafik kazası Güvence Hesabı
Faili meçhul trafik kazası Güvence Hesabı

Faili Meçhul Trafik Kazası Güvence Hesabı

Faali meçhul trafik kazalarının adresi de garanti hesabıdır. Bir aracın vurup kaçtığı mağdur haklarını garanti fonu  üzerinden alabilir. Yaralanma ve ölüm tazminatı bu kapsamda değerlendirilir. Ancak araç hasarına ilişkin talepler faili meçhul bile olsa garanti hesabı bu noktada devreye girmez. Trafik kazası fonu olarak da adlandırılan teminat hesabı özellikle faili meçhul kazalarda vatandaşların çözüm merkezidir.

Çalıntı Araçla Trafik Kazası

Çalıntı araçla trafik kazaları yapıldığında sürücülerin çalıntı araç içinde kazada bulunması ve kendilerinin bu durumdan haberi olmaması sorun demektir. Haberi olmadan çalıntı araç içinde kaza yapan kişiler sigorta şartlarından faydalanamaz. Ayrıca araçla alakalı zarar talebinde de bulunamaz. Bu açıdan araç kayıt kontrolleri anlamında faydalı bir durum vardır. Çalıntı aracın yasal açıdan geçerliliğinin olması halinde ilgili kurumdan teminat hesabı almak üzere başvurular yapılmalıdır.

Kendi kusurunuzla kaza yaptığınızda poliçe anlamında sigorta karşılanması da olmamaktadır. Bu araç yasal olsa da geçerlidir. Garanti fonu yönetmeliği detayları hakkında ilgili kurumdan doğrudan bilgi alınması önem taşıyor. Çünkü bazı hallerde garanti hesabı kararına itiraz da yapılacağı anda da yönetmelik bilgisine ihtiyaç vardır.

Garanti fonu sorgulama süreçlerini hem hesap aktifleştiğinde hem de ilerleyen dönemlerde gerçekleştirmelisiniz.

Plaka Olmadığında Güvence Hesabı

Park halindeki bir araca çarparak kaçan bir kişi oluşan hasarla alakalı olarak garanti fonununa başvuru yapamamaktadır. Böyle durumlar Garanti fonunun teminatı altında değildir. Çünkü bedeni zararlar odağında bir zarar karşılama söz konusudur. Araçtaki fiziksel zararlar için başvuru olmamaktadır. Faili meçhul kazalarda güvence hesabı sorumludur ancak bunun da bazı kriterleri vardır.

Ruhsatları İptal Edilen Sigorta Şirketleri İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Garanti fonunda iflas eden sigorta şirketleri açısından yazılı olarak yapılan başvurularla işlemler sürmektedir. Hasar dosyasının hazırlandığı firma bu başvuru sürecinde netlik kazandıracaktır. Banka aracılığıyla ödeme yapılırken ön hazırlık süreçlerinde bilgi alınmalıdır. Çünkü bankaya göre de değişebilen bir durum vardır.

Başvurulacak süre açısından tazminat ve zararlar ile başvuru süreleri birbiri ile alakalıdır. 10 senelik bir süre içinde Güvence hesabı başvuru yapılmalıdır.

Güvence Hesabı Nasıl Çalışır, Kurum İçindeki İşleyiş, Tazminat Ödeme Süreci Nasıl Takip Ediliyor?

Güvence hesabı tazminat başvurusu yapıldığında önce dosya ön kontrolden geçer ve ilgili eksik evraklar sorumlu kişilerden talep edilir. Ön aşama geçildikten sonra ve dosyanız oluşturulduğu andan itibaren bir hasar uzmanı dosyanızla görevlendirilir. İki farklı dosya çeşidi vardır. Ölümlü kazalara ilişkin yapılan ödemeler. Ve yaralanmalı kazalara ilişkin yapılan ödemeler.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Ve Güvence Hesabı

Dosyanız yaralanmalı trafik kazası tazminatı ise garanti fonunun çalıştığı ve dışarıdan hizmet aldığı bedeni hasar tazminatı tespit firması olan serebral danışmanlık gibi garanti fonunun dışarıdan hizmet aldığı medikal değerlendirme yapılan firmalara gönderilir. Orada trafik kazası heyet raporunuzun kaç olduğuyla ilgili bir görüş bildirilir. Bu gelişmenin üzerine dosya sorumlusu, eğer ki sizde bu verilen oranı kabul ediyorsanız, dosyayı hesaplama uzmanına gönderir.

Bedeni hasar dosyalarında biraz süreç uzun sürebilir. Ancak diğer sigorta şirketlerine göre teminat hesabı daha vatandaşa yakın ve onların sıkıntılarını çözme odaklı hareket edildiğinden söz edebiliriz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Güvence Hesabı

Ölümlü trafik kazası tazminatı dosyalarında bir başka ifade ile destekten yoksun kalma tazminatı talepleriniz Garanti Hesabına ulaştığı andan itibaren işleyiş başlar. Önce dosya numaranız verilerek resmi bir şekilde dosyanız oluşturulur. İlgili dosya sorumlusu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olayla görevlendirilmiş olan Trafik Kazası Avukatı ile mail yoluyla iletişime geçer. Destekten yoksun kalma tazminatı dosyaları diğer dosyalara göre daha hızlı çözülür. Sıkıntılı bir dosya değil ise hızlı bir şekilde tazminat hesaplama uzmanına sevk edilerek ne kadar tazminat alacağınız hesaplanır.

Güvence Hesabı Tazminat Hesaplama
Güvence Hesabı Tazminat Hesaplama

Güvence Hesabı Tazminat Hesaplama

Devletin teminat hesabında yapılacak tazminat ödemeleri için yine kurum dışarıdan hizmet almaktadır. İç işleyişi tamamlan dosya her iki tarafta onay verdiyse Aktüer bilirkişi uzmanına sevk edilir. Yaralanmalı kazalarda heyet raporu, yaralanan kişinin yaşı, maaşı ve kazada ki kusur oranı göz önünde bulundurularak bir hesaplama yapılır.

Ölümlü dosyalarda ise Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılır. Destek tazminatı hesabında ölen kişinin yaşı, ölen kişinin maaşı, ölen kişinin kazada ki kusur oranı ve tazminat alacak kişilerin yaşları hesaplama noktasında önemli belirleyicilerdendir.

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Tazminat Tutarı Ne Kadar?

Güvence hesabı tazminat tutarı Hazine Müsteşarlığı ile doğrudan alakalıdır.

Tarafların kusurları dikkate alınarak tazminat ödemeleri belirlenir. Güvence hesabı teminat limitleri açısından incelemeler takip edilerek ödeme gerçekleşir.

Güvence Hesabı Rücu

Garanti hesabının amacı ortaya çıkan mağduriyetlere karşı vatandaşı mağdur etmeyecek ve zararlarını karşılayacak şekilde aksiyon olmaktır. Kazayla ilgili zararlar devletin teminat hesabı tarafından karşılanır. Dosya tamamlandıktan sonra ilgili sorumlulara ulaşmak ve bu zararı tazmin etmek için süreç başlatılır.

Güvence Hesabı Rücu İşlemeleri

Ulaşılan sorumlulara önce bir tebligat ile bilgilendirme yapılır. Ve zararın karşılanması talep edilir. 15 günlük yasal süre içerisinde de kendilerine geri dönüş yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde Rücu Davası açılacaktır.

Garanti hesabı ile anlaşmak rücu davası açılacak kişinin faydasına olacaktır. Eğer ki dava açılırsa tutarın tamamı ile birlikte dava masrafları ve avukat vekalet ücretini de ödemek zorunda kalınacaktır.

Güvence Hesabı Rücu Zamanaşımı

Garanti hesabının ödediği parayı sorumlu taraftan tahsil edebilmesi için zamanaşımı süresi 2 yıldır. Bir başka söyleyişle garanti hesabı parayı ödediği tarihten itibaren rücu davası açmak için 2 yılı vardır. Bu süre zarfında açılmayan davalar zaman aşımına uğrar.

İlgili İçerik: Güvence Hesabı Rücu 

Güvence Hesabı İcra Takibi

Teminat hesabı tarafından size bir takip başlatılmış ise sigortasız araç kazasıyla ilgili sorumluluğunuz var demektir. Garanti hesabı icra takibi elinize ulaştığı andan itibaren 2 haftalık yasal süreniz vardır. Bu takibe karşılık dosya sorumlusu ya da ilgili avukatla iletişime geçerek çözüm yolu üretmelisiniz. Yasal süre içerisinde takiple ilgili borcu ödememiş ya da yapılandırmaya gitmediyseniz, hakkınızda rücu davası işlemleri başlamış demektir.

Güvence Hesabı Dosya Sorgulama
Güvence Hesabı Dosya Sorgulama

Güvence Hesabı Dosya Sorgulama

Başvuru süreciniz tamamlandı ve size bir dosya numarası verildi. Artık bu dakikadan sonra dosya durumunuzu online olarak takip edebilirsiniz. Sigorta fonu hesabının resmi internet sitesine girerek dosya numaranız ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.

Güvence Hesabına İtiraz Dilekçesi Nedir?

Alınan teminat hesabı kararlarının itirazı için dilekçe ile işlemler sürdürülmelidir. İtiraz dilekçesinin yasal prosedürlere uygun şekilde devam etmesi gerekir. Güvence hesabı başvuru dilekçesi örnekleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Güvence Hesabı Dilekçe Örneği PDF, Word ; güvence hesabı başvuru dilekçesi

 

Güvence Hesabı Zamanaşımı
Güvence Hesabı Zamanaşımı

Güvence Hesabı Zamanaşımı

Garanti hesabına başvuru yapmanız için belli zaman dilimleri vardır. Bu zaman aşımlarına takılmamak gerekiyor. Yoksa yapacağınız başvuru dikkate alınmayacaktır. Ölümlü kazalarda garanti fonuna başvuru süresi yani zaman aşımı 15 yıldır. Yaralanmalı dosyalarda ise başvurusu süresi zaman aşımı 8 yıldır.

Bu bilgiler, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara dayanarak sunulmuştur.

Güvence Hesabı Sigortacılık Kanunu

5847 Sayılı Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde resmi gazete de yayımlanmıştır. İlgili kanun; 12 bölüm, 47 madde ve 9 geçici maddeden oluşmaktadır. 14. Maddesinde ise güvence hesabı açıklanmaktadır. Kanun maddesinin son fıkrasında olan 7. Fıkra da ise güvence hesabı rücu hakkı dile getirilmektedir.

 1. madde ise tam olarak;

Güvence Hesabı

             MADDE 14 – 

 • Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur.
 • Hesaba;
 1. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
 2. Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
 3. Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
 4. ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
 5. Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için başvurulabilir. Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkilidir.
 • Hesabın gelirleri; birinci fıkrada belirtilen zorunlu sigortalar ve yeşil kart sigortaları için tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma payları ile sigorta ettirenlerden safî primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur. Bakan, bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanunî sınırlarına kadar yükseltmeye yetkilidir.
 • Sigorta şirketleri, üçüncü fıkra hükmü gereğince kendileri tarafından ödenmesi gereken bir takvim yılına ilişkin katılma paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar; sigorta ettirenlerden tahsil edilen katılma paylarını ise tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna kadar Hesaba yatırmak zorundadır.
 • Hesap kapsamındaki her zorunlu sigorta ve yeşil kart sigortası için ayrı hesap açılır ve bunların gelir ve giderleri bu hesaplarda izlenir.
 • Hesabın gelir ve giderleri ile işlemleri, Müsteşarlıkça her yıl denetlenir.
 • Hesabın kuruluşuna, işleyişine, fon varlıklarının nemalandırılmasına, Hesaptan yapılacak ödemelere, gerek ilgililere gerekse Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılacak rücûlara, 24 üncü madde uyarınca oluşturulacak bilgi merkezine ve Komisyona yapılacak katkı payı ve diğer harcamalara ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir’ şeklindedir.

Sigortacılık Kanunu’nun tümüne ulaşabilmek için bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070614-2.htm.

 

 

Güvence Hesabı Yargıtay Kararları
Güvence Hesabı Yargıtay Kararları

Güvence Hesabı Yargıtay Kararları

Güvence Hesabı ile ilgili olarak Yargıtay’da birçok karar verilmiştir. Bu kararlar, Güvence Hesabı ile ilgili hukuki sorunların çözümüne ve yasal süreçlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yargıtay kararlarına göre, Güvence Hesabı, sorumluluğunu kabul ettikten sonra makul süre içinde karşı tarafa bildirimde bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, Güvence Hesabı Rücu işlemi için belirlenen zamanaşımı süresi içinde hareket edilmemiş sayılabilir.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 03.11.2020 Tarihli, 2020/7592 Esas Numaralı, 2020/9097 Sayılı Kararı emsal niteliktedir;

‘Somut uyuşmazlıkta; davacı … zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan davalının işleteni ve sürücüsü olduğu aracın neden olduğu kazada yaralanan dava dışı kişiye ödediği ve dava dışı şahsa ait araçta ise çarpmanın etkisi ile oluşan hasardan doğan zararı da ödediği tazminatı, haksız fiilden sorumlu olan davalıdan rücuan talep etmektedir. Güvence Hesabının sorumluluğunun TTK’nın 1483/1. maddesinden kaynaklanmasına ve aynı Kanunun 4. maddesine göre TTK’dan kaynaklanan uyuşmazlıkların ticari dava sayılacağının açıkça belirtilmesine göre, uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.’

Daha fazla güvence hesabı rücu emsal Yargıtay kararı okumak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler