İş Kazası Parmak Kopması

14/07/2022
İş Kazası Parmak Kopması Tazminat

İş Kazası Parmak Kopması Tazminat miktarını meydana gelen olay belirleyecektir. İş kazalarında en sık meydana gelen vakalardan bir tanesi de uzuv kopmasıdır. Parmak Kopması ise bunlardan en çok meydana gelenidir…

İs Kazası Parmak Kopması Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

İş yerinde gerçekleşen, iş yerinin temin ettiği araç ile işe gelip giderken veya başka bir lokasyona giderken ya da iş yerinin dışarıda bir işini yaparken gerçekleşen kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazası parmak kopması,   iş yerlerinde genelde görülen kazalardandır. İşçi, uzman avukatlarla başvuru yapıp yardımları ile tazminat davası açarak haklarını savunup alabilirler.

Kopan Parmak Tazminati

Kopan Parmak Tazminatı

Kopan parmaklarla ilgili farklı değerlendirmeler söz konusudur. Kopan parmağın hangi boğumdan koptuğu da önemlidir. Tamamen ampute olan parmak kopması olayında yapılacak değerlendirme de diğerlerine göre farklı olacaktır.

İş Kazası Parmak Kopması Maluliyet Oranı
İş Kazası Parmak Kopması Maluliyet Oranı

Parmak Kopması Maluliyet Oranı

Parmağın hangi boğumdan veya nereden koptuğu maluliyet oranı bakımından farklı değerlendirmelere sahiptir. Parmağın ucundan kopması ve tamamen kopması farklı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirilmeye göre maluliyet oranları da farklıdır. Parmak kopmalarında maluliyetlere ilişkin özürlülük ölçütü değerlendirmesi eksik kalacaktır. Burada vücut bütünlüğüyle ilgili bir rapor verilmeyeceği için normal hastanelerden alınan heyet raporu tam olarak parmak kopması maluliyet oranına karşılık gelmeyecektir. Parmak kopmalarının iş kazalarında meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden tam da net olmayan ancak belli kriterleri olan yöntemi vardır.

İs Kazası Parmak Kaybı Tazminat 2020

İş yerinde geçekleşen veya iş yeri ile alakalı duru ve yerlerde gerçekleşen kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazası parmak kaybı, iş kazalarında oldukça sık rastlanan kaza türüdür. İş kazasında parmak kaybının kaçıncı boğumdan olduğu, hangi elin kullanıldığı vb. faktörler oldukça önemlidir. İş kazası parmak kaybı için işçi, uzman avukatlar aracılığı ile tazminat davası açıp haklarını savunup alabilmektedir.

İş Kazası Parmak Kaybı Tazminat 2022

İşyerinde ve ya dışarıda işyerinin bir işini gerçekleştirirken öngörülemeyen kötü olaylara iş kazası denilmektedir. İş kazası işçinin vefatı ve ya yaralanması olarak sonuçlanmaktadır. En çok görülen yaralanma parmak kaybı olarak kayıtlara geçmektedir.

Parmağını kaybeden işçinin tazminat davası açmaya hakkı bulunmaktadır. bu hak yasalarla ve yönergelerle desteklenmektedir. Bu hakkı talep edebilmesi için yaralanan işçinin iyileşme sürecini tamamlamasıyla uzman hekimler tarafından heyete girmektedir. Girilen heyette her parmak, hangi boğumdan olduğu dikkat edilen husustur. Maluliyet oranının yanı sıra tazminat tutarı hesaplanırken işçinin maaşı, yaşı ve kazada ki kusur oranlarına dikkat edilmektedir.

Sağ El Özür Oranı
Sağ El Özür Oranı

Sağ El Özür Oranı

Bir iş ve ya trafik kazasında yaralanma durumlarında uzman hekimlerce heyete girerek maluliyet (özür) oranı alabilirsiniz. Bu oran ile maddi ve manevi tazminatlar alınabilmektedir. Bu kazalar sonucu el, bilek, parmak kaybı ve ya yaralanmaları sonucu olabilmektedir. Heyete girerek bu rahatsızlıklardan dolayı rapor alınabilmektedir. Bu tip rahatsızlıklarda özür oranını belirlemede iş görevi ve tanımı önemlidir. Buna ek olarak hangi elin kullanıldığı, kesiğin veya yaranın nerede, ne kadar olduğu, hissizlik gibi durumlara bakılmaktadır. https://web.ogu.edu.tr/Storage/AliErcanAltinoz/Uploads/%C3%96Z%C3%9CR-ORANI.pdf, bıraktığımız linkten konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Sol El Özür Oranı

Bir iş veya trafik kazası sonucunda parmak veya el kaybı yaşanabilmektedir. Bu kaza sonucu uzman hekimler tarafından bir heyete girerek maluliyet oranı alabilirsiniz. Bu oran tespiti sonucunda yine alanında uzman avukatlar ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Verilen heyet raporlarını el,  bilek, parmak vs. konularda kriterlerini belirleyen özel durumlar bulunmaktadır. Örneğin, parmak kopmasında kaçıncı parmaktan olduğu, yapılan işin vasfı ve tanımı, hissizlik vb.

İs Kazası Parmak Kaybı Tazminat 2021

İş kazalarında parmak kaybı vakası oldukça çok görülen bir durumdur. İş yerinde veya iş yerinin bir işini gerçekleştirdiğiniz durumlarda yaşanan olumsuz olaylara iş kazası denilmektedir. İş kazası parmak kopması  tazminatı için bir sağlık kuruluşundan heyet raporu alındıktan sonra uzman avukatlar yardımıyla dava açılabilmektedir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tazminat Hesaplama <

İs Kazası Sonucu Kopan Parmaklar İçin Verilen Raporlar
İs Kazası Sonucu Kopan Parmaklar İçin Verilen Raporlar

İs Kazası Sonucu Kopan Parmaklar İçin Verilen Raporlar

İş yerinde veya dışarı da iş yerinin bir işini yaptığınız sırada başınıza gelen olumsuz kazalara iş kazası denilmektedir. Bu kazalar sonucu parmak kopması oldukça sık rastlanan vakalardır. Geçirilen iş kazası sonucunda uzman hekimler ile heyete girerek bir maluliyet oranı ve rapor alabilirsiniz. Verilen bu raporlar sonucu ile avukat yardımı ile tazminat davaları açılmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23290.pdf, , bıraktığımız bu linkte, 25. sayfadan itibaren parmakların maluliyet oranlarını tek tek görebilirsiniz.

Parmak Raporu Kaç

Trafik veya iş kazası sonucunda parmak kaybı yaşamak dönemimiz kazalarında oranları oldukça fazladır. Bu kazalar sonucu uzman hekimler ile bir heyete girip maluliyet oranı alınmaktadır. Bu maluliyet oranını etkileyen faktörler arasında parmağın koptuğu, yaralandığı yer vb. durumlar oldukça etkilidir. Heyet sonrasında alınan rapor ile uzman avukatlara başvurarak maddi ve manevi tazminatlar alınmaktadır.

İş ve ya trafik kazalarında parmak kaybının yaşanması oldukça fazla orandadır. Yaralanması parmakta geçen kazazede uzman hekimler tarafından heyete girmektedir. Girilen heyette her parmak, yaralanma şekli, parmağın hangi boğumdan koptuğu önemli ayrıntılar arasındadır. Uzman doktorların parmak kaybı için vereceği örnek puanlama tablosu yazımızın sonunda bulunurken heyet sonucu alınan maluliyet oranı ve sağlık raporu ile birlikte maddi ve manevi tazminat davaları da açılmaktadır.

PARMAK PARMAK ÖZÜR ORANI
BAŞPARMAK 4
İŞARET PARMAĞI 4
ORTA PARMAK 6
YÜZÜK PARMAĞI 4
KÜÇÜK PARMAK 5
Parmak Engelli Raporu
Parmak Engelli Raporu

Parmak Engelli Raporu

Kaza sonucu parmak kaybı yaşanabilmektedir. Bu kayıp için maluliyet oranı alınarak maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Maluliyet oranı ve engelli raporu alınabilmesi için hekimler tarafından heyete girilmektedir. Girilen heyette her parmak, nereden, nasıl ve hangi boğumdan koptuğu önemlidir.

Yüzük Parmak Kopması

İş kazası uzuv kaybı veya trafik kazası uzuv kaybı sonucu kopan yüzük parmağının iyileşme süreci minimum 6 aydır. Tedavi işlemleri başladıktan sonra iş kazası boyutu ile SGK’ya başvuru yapılır. İş kazası maluliyet oranı tespiti için ilgili hastaneye sevki yapılan kaza zedenin puanlama işlemi yine randevu tarihinden sonra 45 gün – 90 gün içinde tamamlanır.

Trafik Kazası Uzuv kaybı, iş kazalarından farklı  bir süreç yürütülmektedir. Burada başvuru merci trafik sigortası olacaktır. Sigortanın sevki ile ilgili hastaneden sağlık kurulu raporu alınarak süreç başlar.Yüzük parmağın koptuğu noktaya göre özürlülük oranı 3-5 arasındadır.

Üst Ekstremite Amputasyonlarının Neden Olduğu Özürlülük Oranları

Üst Ekstremite Amputasyonlarının Neden Olduğu Özürlülük Oranları 
Üst Ekstremite Amputasyonlarının Neden Olduğu Özürlülük Oranları

El Engel Oranları

Kaza anında kendimizi istemli ya da istemsiz savunmak için ellerimiz ön plana çıkmaktadır. Yaralanmalar bu durum dolayısıyla ellerden oldukça sık görülmektedir. Yaralanan el için maluliyet oranı alınarak maddi ve manevi tazminat davaları açılmaktadır. Maluliyet oranı almak için hekimler tarafından bir heyete girilmelidir. Heyette her el yaralanması için ayrı değerlendirmeler mevcuttur. Bu değerlendirmeye örnek tablo aşağıdaki gibi olup bırakacağımız link üzerinden diğer tüm yaralanma değerlendirmelerine ulaşabilirsiniz.

EL YARALANMASI DEĞERLENDİRME PUANI
Metakarp kırığı 2
Metakarp açık kırığı 3
Karpometakarpal çıkık 1
Karpometakarpal açık çıkık 2
Metakarpofalangeal çıkık 1
Metakarpofalangeal açık çıkık 2
El parmak kemiği kırığı, çıkığı 1
El parmak kemiği açık kırığı/kırıklı çıkığı, amputasyon ya da dezartikülasyonu 2

https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf

Sol El 1 Parmak

Gelişen teknoloji ve çevre şartları nedeniyle kazalar oldukça sık yaşanmaktadır. Kazada yaralanan kişilere tazminat alma ve kazaya sebebiyet veren kişiye cezai soruşturma hakkı tanınmıştır.

Maddi ve manevi tazminat alma hakkı bulunan kazazede koruma mekanizması olan elden yaralanma alması olasıdır. Sol elinden bir parmak kopması sonucu yaralanan kazazede doktorların öngördüğü iyileşme sürecini tamamlayarak bir heyete girmektedir. Girilen heyette her parmak hangi boğumdan koptuysa ona göre bir maluliyet oranı almaktadır

Ayak Parmak Kopması Maluliyet Oranı

Ampütasyon tanım olarak; iyileşmesi imkânsız olan organın kesilerek alınması anlamına gelmektedir. İş kazası parmak kopması sonucu kazazedenin tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Bu tazminatları talep edebilmesi için kazazedenin gerekli müdahaleler sonrasında iyileşme sürecinin tamamlamasıyla sağlık kuruluşlarında heyete girmelidir. Girilen heyetten alınan maluliyet oranı ile maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Uzuv Kaybı <

Tazminatların talep edilebilmesi için alınacak olan maluliyet oranında ayak parmak kopmaları, ayak fonksiyonlarındaki kayba göre değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. 18 Mart tarihli 23290 sayılı resmi gazetede yayımlanan bilgiye göre ayak başparmak kopması için özür durumuna ilişkin çalışma gücü kaybı için %5 verilirken her parmak kaybı için Balthazard ile %1 eklenir. Özür durumuna göre çalışma gücü kaybı için bir ayağın tüm parmaklarının kopması iççin %10, iki ayağın tüm parmakları için %20 oran verilmektedir.

Ayak Parmak Engelli Raporu
Ayak Parmak Engelli Raporu

Ayak Parmak Engelli Raporu

Geçirilen iş veya trafik kazası sonucunda çeşitli yaralanmalar gerçekleşebilir. Buna ayak yaralanmaları da dâhildir. Bu yaralanmalar için de uzman hekimlerden heyet raporu alınarak maluliyet oranları belirlenmektedir. Bu maluliyet oranlarıyla tazminat davaları açılabilmektedir.

Ayak Parmak Ampütasyon Sakatlık Oranı

Bir kaza sonucu veya doğuştan bireylerde ayak parmak ampütasyonu gerçekleşebilmektedir. Ampütasyon, kelime anlamı olarak bakıldığında, iyileşmesi olanaksız olarak görülen organın kesilmesi olarak açıklanabilmektedir. Sakatlık oranının belirlenmesi için ise alanında uzman hekimler tarafından bir heyete girip, oran alınması gerekiyor.  http://genderi.org/ek-2-ozur-oranlari-cetveli.html?page=20, bıraktığımız link üzerinde daha ayrıntılı oranlara ulaşabilirsiniz.

Ayak Parmak Eksikliği

Doğuştan ya da sonradan bir kaza sonucu ayak parmak eksikliği insanlarda oldukça fazla görülmektedir. Ayak parmak eksikliğinden dolayı bireyler sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimler incelemesinde bir engellilik oranı e bu oran belirli bir yüzde üzerindeyse engelli raporu alabilmektedir.

Başparmak Kopması Maluliyet Oranı

İş ve ya trafik kazalarında, kaza anında en ön planda olup kendimizi korumamızı sağlayan ellerden yaralanmalar oldukça fazladır. Bu korumanın en kötü tarafı parmaklarda kopmalar olabilmektedir. Kopan her parmak için uzman hekimler tarafından girilen heyette ayrı maluliyet oranı verilmektedir.

Başparmak elimizin ilk kenarda bulunan ilk parmaklarındandır.  Sağlık kurullarında başparmak kopması için verilen ortalama maluliyet oranı 4 dür.

Başparmak Engelli Oranı

Engelli raporu alınabilmesi için bireyin, doğuştan ve ya sonradan kaybettiği bir organı bulunması gerekmektedir. Bu kayıplar içerisinde ayak veya el başparmakları da dâhil edilmiştir. Engelli oranını belirlemek ve engelli raporu alabilmek içinde bir heyete girilmelidir.

Başparmaktan yaralanan kopuk ve ya kısalma yaşayan kazazedenin yasalarla destekli tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Bu tazminat haklarını talep edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Girilen heyette her parmak için ayrı oran verilirken başparmak için ortalama 4 puan verilmektedir.

Parmak Hareket Kısıtlılığı Özür Oranı
Parmak Hareket Kısıtlılığı Özür Oranı

Parmak Hareket Kısıtlılığı Özür Oranı

Geçirilen bir kaza ve ya bir rahatsızlık sonucunda parmağın ve ya parmakların hareketlerinin kısıtlanması durumunda uzman hekimler gözetmeliğinde heyete girerek özür oranları alınabilmektedir. Bu rapor belirli bir yüzde üzerindeyse engelli raporu alınabilmektedir.

Gerçekleşen kaza sonucu el ve ya ayak parmağı kısıtlılığının tanımı ve kalıcı olup olmadığının onayı için kazazedenin doktorların öngördüğü ortalama 1 yıllık iyileşme süreci tamamlanmalıdır. Tamamlanan iyileşme süreci sonucunda uzman hekimler eşliğinde heyete giren kazazedeye el ve ayak parmaklarındaki fonksiyonlara göre değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme kısıtlılık seviyesi ve sayısına göre değerlendirilerek özür oranı belirlenmektedir. Bırakacağımız link üzeri sayfa 118 itibari ile parmak hareket kısıtlılığı özür oranı üzerinden detaylı oranlara ulaşabilirsiniz.

https://web.ogu.edu.tr/Storage/AliErcanAltinoz/Uploads/%C3%96Z%C3%9CR-ORANI.pdf

Parmak Kopması Malulen Emeklilik
Parmak Kopması Malulen Emeklilik

Parmak Kopması Malulen Emeklilik

Geçirilen iş kazasında parmak kopması malulen emeklilik için işin vasfı ve tanımı önemli bir ölçüttür. Parmağın hangi boğumdan koptuğu, hissizlik, parmağın kullanılabilirliği önemlidir. Parmağın ilk boğumdan ya da tamamen kopması aynı derece de maluliyet oranını almayacağı için tazminat miktarı ve emeklilik durumu da ayrı olarak hesaplanmaktadır.

Türkiye şartlarında malulen emekliliğin sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarından alınacak olan sağlık raporunun %60 üzeri olması gerekmektedir. Parmak kopması vakası gerçekleşen kazazede parmak ampütasyonu için 3-7 arası maluliyet oranı almaktadır.

Parmak Kopması Tazminat Ne Kadar?
Parmak Kopması Tazminat Ne Kadar?

Parmak Kopması Tazminat Ne Kadar

Parmak kopması tazminat hesaplama alınacak heyet oranı sonrası netleşecektir. Parmak kopmaları amputasyon olarak değerlendirilir. Ve diğer rahatsızlıklar gibi değildir. Her kopan parmağın oran olarak belli bir karşılığı vardır. Parmağın koptuğu noktaya göre değerlendirme yapılmaktadır. Parmak kopması tazminat miktarı için aktüer hesaplama yapılmaktadır.

4 ayrı kriter alacağınız tazminat miktarını belirleyecektir. Sizler için ücretsiz hazırladığımız tazminat hesaplama programını kullanarak ne kadar tazminat alacağınızı hesaplayabilirsiniz. Programa bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girmelisiniz. Alacağınız tazminat miktarını 3 aşağı beş yukarı online olarak görebilirsiniz. İş kazası parmak kopması tazminat hesaplama yapmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz…

Parmak kopması tazminatı belirlenirken dikkat edilen hesaplama maddeleri bulunmaktadır. Bunlar kazadaki kusur oranları, kazazedenin yaşı, maaşı ve maluliyet oranıdır. Maluliyet oranı belirlenmeden tazminat talep edilememektedir. Oranının belirlenmesi için iyileşme süreci tamamlanarak sağlık kuruluşlarında uzman hekimler tarafından her parmak, hangi boğum olduğuna dikkat edilerek bir oran verilmektedir. Belirlenen bu oran ve diğer hususla ile tazminat belirlenmektedir.

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

İs Kazası Parmak Kopması Yargıtay kararları

iş kazası parmak kopması tazminat davaları itiraza tabidir. Yerel mahkemede görülen tazminat davalarının sonuçlanması 1 ile 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır. İlk itiraz istinaf mahkemesine yapılmaktadır. Oradan çıkan karara da itiraz edilebiliyor. Bir sonraki aşama ise Yargıtay olacaktır.

İş Kazası Parmak Kopması Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Word

İş Kazası Parmak Kopması Emsal Kararlar
İş Kazası Parmak Kopması Emsal Kararlar

Parmak Kopması Emsal Kararlar

Bu alanda yürütülmüş yüzlerce dava vardır. Birçok davada izlenecek yol ve süreçler bir birinin tamamen aynısıdır. Bu noktada Yargıtay hukuk kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler sürece yeni başlamış mağdurlar için ışık niteliğinde olacaktır.

Parmak Kopması Emsal Karar PDF

İş Kazası Parmak Kopması Tazminat Ne Zaman Sonuçlanır?

İş kazalarında yaşanan en önemli kayıplardan bir tanesi de uzuv kaybı yaşanmasıdır. İş kazası uzuv kaybı tazminat davaları maalesef ki uzun sürmektedir. Altta verdiğimiz linkte de izah edildiği gibi süreç maalesef sıkıntılı ve zordur. İş Kazası sonucu zarar gören vatandaş bedeni olarak hasara uğramakta ve bu hasarın telafisi de mümkün değildir. Tedavi süreci yıllar almaktadır. İş kopması parmak kopması olayında sorumlu taraf işverendir.

 

 Parmak Engelli Raporu

Bir iş veya trafik kazası sonucunda parmak kaybı yaşayabilirsiniz. Yaşanan olumsuz kaza sonucunda heyet raporu alarak maluliyet oranınızı alabilirsiniz. Bu oran belirlendiği takdirde uzman avukatlar aracılığı ile maddi ve manevi tazminat davaları açabilirsiniz. Bu oranı ve raporu belirlerken etkiyecek faktörler arasında, parmağın kopuğunun hangi boğumdan olduğunun, hissizlik durumu, işinizin vasfı ve tanıtımı vb. şeyler gösterilebilir. https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23290.pdf, bıraktığımız bu linkte, 25. sayfadan itibaren parmakların maluliyet oranlarını tek tek görebilirsiniz.

Kaza, gerçekleşmesi öngörülemeyen can, mal ve ya organ kaybına neden olan kötü olaylardır. Kaza sonucu parmak kaybına uğrayan kişi doktorların gerekli müdahaleleri ardından iyileşme sürecine girmektedir. İyileşme sürecinin tamamlanmasıyla uzman hekimler eşliğinde Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında heyete girmektedir. Girilen heyette parmak engelli raporu ve maluliyet oranı alınmaktadır.

Parmak Kopması Engelli Raporu

Parmak kopması kaza sonucunda oldukça sık gerçekleşmektedir. Parmak kopması engelli raporunun alınması için kazazedenin iyileşme sürecinin bitirmesi itibariyle uzman hekimler eşliğinde heyete girmektedir. Girilen heyette her parmak hayati fonksiyonuna göre değerlendirilmektedir. Heyette her parmak ayrı derecelendirme ve puanlama almaktadır. Bu puanlamaya örnek tablo olarak aşağıdaki tablo gösterile bilmektedir.

 

PARMAK PARMAK ÖZÜR ORANI
BAŞPARMAK 4
İŞARET PARMAĞI 4
ORTA PARMAK 6
YÜZÜK PARMAĞI 4
KÜÇÜK PARMAK 5

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat