İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk sistemimizde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenen hükümlerin konusu olduğu özel hukuk dalına icra ve iflas hukuku adı verilmektedir. Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi hukuki açıdan ele alan bu özel hukuk alanında, borçlu kişinin borcunu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağını düzenlemektedir. Aynı zamanda sadece borçlu kişilerin değil, alacaklının da ne gibi haklara sahip olduğu belirlenmektedir.

Hak ve menfaatlerin korunmasında çok önemli bir yeri olan icra ve iflas hukuku avukatlarının bu tür uyuşmazlıklarda büyük önem taşıdığı bilinmektedir. İcra takibinin hukuki prosedürlere uygun bir şekilde başlatılması ya da alacak – borçlu ilişkilerinin düzenlenmesinde profesyonel destek alınması tavsiye edilmektedir.

Çek Tahsilatı Takibine Konu Alacaklar
İcra ve İflas Hukuku
Çek Tahsilatı Takibine Konu Alacaklar

Çek tahsilatı yapılması için alacaklar ve borçlular arasında bazı prosedürler vardır. Takibine konu alacaklar için konuya ilişkin idari görüş ve

İlamsız İcra Nedir?
İcra ve İflas Hukuku
İlamsız İcra

İlamsız icra takibi vatandaşların en sık karşılaştığı hukuk süreçlerinden bir tanesidir. Borçluya borcunu öde anlamında gönderilen bir bildirimdir… İlamsız icra

Banka Haciz Kaldırma - Çözüm Avukatlık
İcra ve İflas Hukuku
Banka Haciz Kaldırma

Banka Haciz Kaldırma: Açılmış bir icra takip dosyasının kesinleşmesinin ardından borçlunun banka hesaplarına haciz konulabilecektir. Dosyanın kesinleşmesinin ardından takip alacaklısı

İcra Avukatı
İcra ve İflas Hukuku
İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı; alacaklıların borçlarını tahsil etmek için çalışır. İcra İflas hukuku oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Aslında icra hukuku bütün

TAPU HACİZ KALDIRMA
İcra ve İflas Hukuku
Tapu Haciz Kaldırma, Tapudaki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Tapu haciz kaldırma, icra dairesi aracılığıyla gerçekleştirilir. İcra takibine konu borcun borçlusunun, söz konusu takip nedeniyle taşınmazlarına haciz konulabilir. Tapu

Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları
İcra ve İflas Hukuku
Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası

Hukuka aykırı bir durumun neden olduğu; maddi problemlerin giderilmesi amacıyla sözleşmeden kaynaklanan alacak davası ve tazminat davaları açılabilmektedir. Alacak Davası

Son Yazılar
Kategoriler: