İcra ve İflas Hukuku

Hukuk sistemimizde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenen hükümlerin konusu olduğu özel hukuk dalına icra ve iflas hukuku adı verilmektedir. Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi hukuki açıdan ele alan bu özel hukuk alanında, borçlu kişinin borcunu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağını düzenlemektedir. Aynı zamanda sadece borçlu kişilerin değil, alacaklının da ne gibi haklara sahip olduğu belirlenmektedir.

Hak ve menfaatlerin korunmasında çok önemli bir yeri olan icra ve iflas hukuku avukatlarının bu tür uyuşmazlıklarda büyük önem taşıdığı bilinmektedir. İcra takibinin hukuki prosedürlere uygun bir şekilde başlatılması ya da alacak – borçlu ilişkilerinin düzenlenmesinde profesyonel destek alınması tavsiye edilmektedir.

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!