Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk sistemimizde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenen hükümlerin konusu olduğu özel hukuk dalına icra ve iflas hukuku adı verilmektedir. Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi hukuki açıdan ele alan bu özel hukuk alanında, borçlu kişinin borcunu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağını düzenlemektedir. Aynı zamanda sadece borçlu kişilerin değil, alacaklının da ne gibi haklara sahip olduğu belirlenmektedir.

Hak ve menfaatlerin korunmasında çok önemli bir yeri olan icra ve iflas hukuku avukatlarının bu tür uyuşmazlıklarda büyük önem taşıdığı bilinmektedir. İcra takibinin hukuki prosedürlere uygun bir şekilde başlatılması ya da alacak – borçlu ilişkilerinin düzenlenmesinde profesyonel destek alınması tavsiye edilmektedir.

Trafik Kazası İcra Takibi
İcra ve İflas Hukuku
Trafik Kazası İcra Takibi

Trafik kazası icra takibi; trafik kazasından doğan alacakların borçludan devlet gücü ile temin edilmesidir. Trafik kazası icra takipleri; ilamlı icra

Çek Tahsilatı Takibine Konu Alacaklar
İcra ve İflas Hukuku
Çek Tahsilatı Takibine Konu Alacaklar

Çek tahsilatı yapılması için alacaklar ve borçlular arasında bazı prosedürler vardır. Takibine konu alacaklar için konuya ilişkin idari görüş ve

İstinaf Nedir?
Tazminat Hukuku
İstinaf Nedir & Ne Kadar Sürer?

İstinaf Nedir: Yerel mahkemelerde istediği sonucu alamayan taraflar, kararı bir üst mahkemeye taşıyarak itirazlarını sunabilirler. Birinci derece mahkeme kararları istinaf

İlamsız İcra Nedir?
İcra ve İflas Hukuku
İlamsız İcra

İlamsız icra takibi vatandaşların en sık karşılaştığı hukuk süreçlerinden bir tanesidir. Borçluya borcunu öde anlamında gönderilen bir bildirimdir… İlamsız icra

Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları
İcra ve İflas Hukuku
Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası

Hukuka aykırı bir durumun neden olduğu; maddi problemlerin giderilmesi amacıyla sözleşmeden kaynaklanan alacak davası ve tazminat davaları açılabilmektedir. Alacak Davası

İcra Avukatı
İcra ve İflas Hukuku
İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı; alacaklıların borçlarını tahsil etmek için çalışır. İcra İflas hukuku oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Aslında icra hukuku bütün

İcra Dosyası Sorgulama
İcra ve İflas Hukuku
İcra Dosyası Borç Tahsilat Sorgulama

İcra iflas hukuku; Bireylerin özel hukuk ilişkilerinden doğan borçların tahsiline ve ödenmesine dair usul ve esasları düzenleyip ele alan hukukuna denir.

Son Yazılar
Kategoriler: